Aktuality 2024

25. 2. 2024

TRAMPROJEKT: AKTUÁLNÍ PETIČNÍ INFO K 24. 2. 2024

Vážené dámy a pánové,

stručně a jednoduše výtah z nynějšího dění okolo tramprojektu:

1. Tramprojekt byl přejmenován. Už se nenazývá „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“. Nový název je „Dostavba tramvajové sítě Ostrava-Poruba“.

2. Dne 2. 2. začala tzv. malá EIA na tramprojekt s názvem „Dostavba tramvajové sítě Ostrava-Poruba“.

3. Nejdříve musí Ministerstvo životního prostředí (MŽP) rozhodnout, kdo tzv. malou EIA povede. Jestli to bude Krajský úřad Moravskoslezského kraje (KÚMSK) nebo jiný krajský úřad v jiném kraji. Proto dosud nebyly na portálu CENIA zveřejněny podklady k malé EIA.

4. Byla podána námitka podjatosti. Důvod: Zpracovatelkou podkladů k malé EIA na tramprojekt je Ing. Jarmila Paciorková. Ta byla letos pokutována Ministerstvem spravedlnosti za to, že jako soudní znalec v rozporu se zákonem užila svá znalecká razítka v souvislosti s tzv. malou i velkou EIA. Učinila tak 3 x v tzv. malé i velké EIA, které vedl právě KÚMSK. KÚMSK má přitom povinnost nahlásit podezření na zneužití razítka. KÚMSK ale svou zákonnou povinnost porušil, když nezákonné jednání Ing. Jarmily Paciorkové Ministerstvu spravedlnosti nenahlásil.

5. Existuje tak podezření, že KÚMSK Ing. Jarmile Paciorkové nadržuje, a proto není nadále nestranně schopen vést tzv. malou EIA, pro niž Ing. Jarmila Paciorková zpracovávala podklady. Pochybení KÚMSK je o to horší, že jako orgán veřejné moci má povinnost za všech okolností jednat podle zákona.

6. Ing. Jarmila Paciorková dle údajů na www.justice.cz přestává být na vlastní žádost soudním znalcem ke dni 29. 2. 2024.

7. Aktuální veřejný výpis ze seznamu znalců se záznamem o pokutě Ing. Jarmily Paciorkové přikládáme.

8. Primátor Ostravy mlčí, ředitel DPO mlčí. Absolutně chybí vysvětlení, proč kontroverzní a neekologický tramprojekt je v tzv. malé EIA zpracován osobou, co zjevně opakovaně v tzv. malé i velké EIA porušovala zákon.

9. Tož tak. Uvidíme 🙂

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

13. 2. 2024

📢STAVBA 32 BYTOVÝCH
A MULTIFUNKČNÍCH DOMŮ
MEZI ARROWS A DOMOVEM PRO SENIORY NA PRŮBĚŽNÉ📢

Tramvajová EIA ještě nebyla zveřejněna. Zato je EIA na developerský projekt na cca 8,5 ha na Průběžné. Vše je ke stažení na odkazu níže. Doprovodné studie obsahují i řadu obrázků. Je tedy si možné udělat přehled, jak by měl celý záměr vypadat. Součástí je přes 1 300 parkovacích míst. 3 věžáky o 13 patrech.

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2351?lang=cs

4. 2. 2024

📢📢V ÚNORU ZŘEJMĚ BUDE ZVEŘEJNĚNA EIA NA TRAMPROJEKT📢📢
📢📢 SPĚCH KVŮLI DOTACI A NULOVÁ ÚČAST DOTČENÝCH OBVODŮ 📢📢

Vážené dámy a pánové,

v únoru bude zřejmě zveřejněna EIA na tramprojekt. Budeme mít opět možnost podat vyjádření.

Již od roku 2016 se úspěšně bráníme proti neekologické, zbytečné a drahé stavbě, jejíž vznik je motivován vidinou EU dotací v aktuální výši přes 2 miliardy korun.

Dost možná v následujících týdnech a měsících zase zažijeme mediální masáže a protramvajovou agitku, zavádějící a hysterické výroky místních politiků a manažerů dopravního podniku.

Ostrava zatím ohledně tramprojektu prohrála a zkazila, co jen mohla. Za všechny trapné a nezákonné kroky připomínáme:

1) 2023: prohraný soud s ÚOHS, protože Ostrava porušila zákon o zadávání veřejných zakázek při zakázce na tramprojekt;

2) 2019: veřejná ochránkyně práv se ohrazuje proti průzkumu veřejného mínění k tramprojektu, který si nechala obstarat Ostrava. Průzkum vylučoval lidi starší 75 let;

3) 2018-2022: proces EIA s vadnými, lživými a nezákonnými podklady, kdy Ostrava v roce 2022 sama musí požádat o jeho ukončení.

Prosíme, přemýšlejme!

2. 1. 2024

📢📢TRAMPROJEKT 2024📢📢

Vážené dámy a pánové,

pojďme se podívat, co nás čeká ohledně tramprojektu:

1. EIA bude v následujících měsících. Podklady budou zase přístupné online na portálu CENIA a bude možné podat vyjádření ke zveřejněným podkladům do 30 dnů.

2. „Nová EIA“ je tragikomickým pokusem Ostravy reinkarnovat zpackaný proces EIA z let 2018 až 2022, kdy nakonec sama Ostrava požádala krajský úřad o jeho ukončení.

3. Tramprojekt není ekologický, životní prostředí v našich ulicích zhorší. Tramvajovou dopravu nepotřebujeme, v našich ulicích popírá úctu k člověku i přírodě. Její budování nedává ani hospodářský smysl. Proč má tedy vzniknout?

4. Tramprojekt je pro Radu města, která ho tlačí, zajímavý kvůli EU dodaci ve výši 2,2 miliardy korun.

5. Rada města Ostravy se dosud neomluvila za poslední prohraný soud v souvislosti s tramprojektem: Krajský soud v Brně v srpnu 2023 potvrdil předchozí rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ostrava porušila zákon, když dodavateli dokumentace k tramprojektu vyplatila miliony Kč, a to v rozporu s uzavřenou smlouvou.

6. V Radě města jsou: Ostravak (doporučujeme nikomu z Ostravaka nevěřit, že tramprojekt nechce :-), Ostravak stojí u počátků tramprojektu), ODS, KDU, Piráti, Starostové pro Ostravu. Rozhodujících 6 křesel z 11 má ANO, které tramprojekt přes jeho četné nezákonnosti prosazuje zákon nezákon již od roku 2016.

7. Kdy chce Ostrava tramprojekt stavět? Kvůli dotaci v období červen 2025 až prosinec 2027.

Prosíme, přemýšlejme!