Ulice Průběžná a 17. listopadu – fotoreportáž

Ulice Průběžná a 17. listopadu – fotoreportáž

Přinášíme fotoreportáž z ulice Průběžná a 17. listopadu, které by se měly stavbou tramvajové trati změnit k nepoznání. Současná šířka silnice na Průběžné ulici je 6,8 m. Podle projektového záměru se má rozšířit na 15,1 m (bez chodníku) a 17,9 m v místě zastávky (bez chodníku). Podívejme se, co by to znamenalo pro majitele nemovitostí v sousedství komunikace a obyvatele VIII. obvodu. Jak se změní křižovatka ulic Průběžná a 17. listopadu a zastávka u Duhy?


 

Zastávka Ludvíka Podéště. V těchto místech se má silnice rozšiřovat směrem vlevo na téměř trojnásobek, aby se zde dala postavit 67 m dlouhá zastávka v obou směrech. To bude znamenat pokácení desítek stromů v polovině parku. Projektový záměr neřeší budoucí uspořádání chodníků a cyklistické stezky, tedy dvou druhů dopravy, které lze opravdu považovat za ekologické.

V těsné blízkosti Průběžné ulice se nachází klidná rezidenční ulice Jedlová. Obyvatelé rodinných domů by měli troleje přímo pod okny. Těžko se lze domnívat, že tramvajová zastávka v těsné blízkosti domů zvýší jejich cenu na trhu s nemovitostmi, jak tvrdí Magistrát. Žádnou studii na toto téma nikdo nepředložil.

Podél Průběžné ulice se nachází chodník a cyklostezka, které občané využívají k rekreaci. Zeleň působí dobře na lidské zdraví. Díky zeleni zde nebydlíme sami. Poskytuje životní prostor pro mnoho živočichů. Místní obyvatele tak nebudí cinkání tramvají ale zpěv ptáků. Půda ve městech přirozeně odhlučňuje, čistí vzduch, zadržuje vodu a udržuje dobré mikroklima.

Se zastávkou Oty Synka se u tramvaje nepočítá.

Když se ohlédneme, vidíme opět Jedlovou ulici, které se stavba fatálně dotkne.

Ke Globusu existuje přímé spojení i dnes.

DPO, a. s., nás každý den ujišťuje, že zdejší doprava je ekologická. Autobusy na CNG začaly v Ostravě jezdit v roce 2015! V Martinově byla nákladem 78 milionů Kč vybudována infrastruktura pro plnění vozidel na CNG. V roce 2016 je však rétorika DPO, a. s., jiná a jediná ekologická doprava je najednou tramvaj. Možná právě proto, že projekt má stát 1,5 miliardy Kč.

U zastávky Karola Šmidkeho se nachází z jedné strany nedávno vybudovaný penzion pro důchodce…

…a z druhé strany bytové domy. Komunikace se zastávkou se zde má rozšířit na 17,9 m přímo pod okna domů. Kde bude chodník, kde bude cyklistická stezka, kde bude zeleň a kde budou místní parkovat, investiční záměr neřeší!

Ještě jednou pohled na úzký průsmyk mezi ulicí K. Šmidkeho a vlevo a penzionem pro důchodce vpravo.

Autobus číslo 48 by přestal na VIII. obvod jezdit. Lidé, kteří dojíždějí do průmyslové zóny v Hrabové, by přišli o rychlé a přímé spojení do práce.

Po značné délce Průběžné ulice není zástavba a ani se další zástavba aktuálně neplánuje. Není proto jasné, proč by měla být doprava na VIII. obvod velkokapacitní. Autobusy tudy zpravidla jezdí téměř prázdné.

Na křižovatce ulic Průběžná a Z. Štěpánka se nachází březový háječek. Jak dlouho ještě?

Neexistuje ani dopravní průzkum, který by zdůvodňoval nutnost rozšíření komunikace kvůli tramvajím. Provoz na Průběžné ulici je plynulý i ve špičkách. Zde vidíme prostor pro novou zastávku Průběžná.

Křižovatka ulic Průběžná a 17. listopadu byla v nedávné době přestavěna na kruhový objezd, což vedlo k zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu. Má zde vzniknout světelná křižovatka. Je to pokrok nebo návrat do dob minulých?

V betonu už havrani žádnou potravu nevyhrabou.

I autobus 58 jezdí ekologicky?

Během celé naší procházky vidíme, že VIII. obvod je klidné místo k bydlení se spoustou zeleně.

Zastávka Duha na pomezí VII. a VIII. obvodu. Jezdí zde 8 autobusových linek MHD. Dostaneme se odsud například na Hlavní třídu, do nemocnice, na nádraží, do Hrabové, na Sad B. Němcové, do Hlučína. VII. a VIII. obvod je tedy výborně dopravně obsloužen.

Tramvajová zastávka se však nemá nalézat tam, kde jsme všichni léta zvyklí chodit na autobus, tedy v pomyslném středu náměstí, nýbrž zde. Místo zelené plochy vedle tržiště dojde k rozšíření komunikace. Izolační zeleň vezme za své a místo kruhového objezdu vznikne světelná křižovatka.