Ulice B. Nikodema – fotoreportáž

Ulice B. Nikodema – fotoreportáž

Fotky a doprovodný komentář laskavě poskytl pan Pavel Nováček. Fotky jsou volně k dispozici ke stažení.

 

Bedřicha Nikodema je úzká a kopcovitá rezidenční ulice, obklopená především bytovými a rodinnými domy. V její spodní části, od křižovatky s ulicí Martinovskou až po ulici Jana Šoupala, vede chodník lemovaný asi 140 vzrostlými stromy, převážně lípami. Případná výstavba tramvajové trati dle projektového záměru by vedla s největší pravděpodobností k překládaní teplovodu, který se nachází mezi stávající silnicí a lipovou alejí. Překladem teplovodu by nastala nutnost z prostorových důvodů zdejší vzrostlé stromy vykácet. Pravděpodobně by došlo i k likvidaci nedávno nově vysazované tzv. izolační zeleně. Celkový zábor ekologicky nenahraditelných zelených půdních ploch by byl značný.

Tramvajová trať na ulici B. Nikodema není v současné době v územním plánu statutárního města Ostravy. Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovce s výstavbou tramvajové trati po B. Nikodema nesouhlasí. Zdejší původní územní rezerva na kdysi zamýšlené tramvajové těleso byla vyňata z územního plánu v roce 1994, fakticky zanikla mnohem dříve, a to výstavbou panelových domů na křižovatce dnešních ulic B. Nikodema a 17. listopadu.


Zastávka B. Nikodema (začátek aleje) – Nachází se v bezprostřední blízkosti křižovatky ulic Martinovská a B. Nikodema. Je to jedno z míst, kde lze vidět, jak složité by bylo vměstnat sem tramvajovou trať, silnici a plánované tramvajové zastávky o šířce asi 3 m.

Zde je vidět, jak blízko silnici stojí bytové domy. Zleva cesta, pak v zemi teplovod, pak lipová alej, napravo domy.

Umístění teplovodu mezi stávající pozemní komunikací a lipovou alejí. Kvůli stavbě tramvaje by se musel teplovod velmi pravděpodobně překládat, a to velmi pravděpodobně do míst, kde už padesát let rostou stromy.

Procházka spodní částí aleje od Martinovské směrem k Zuzaně.

Pohled pod a nad Zuzanou (zastávka Heyrovského). Jedno z opravdu nejužších míst. Porubský VII. obvod je dopravně dobře obsloužen. Na tramvajovou zastávku B. Nikodema na ul. Martinovské je to od Zuzany asi 5 minut chůze, přímo na zastávku Heyrovského jezdí autobusy 39, 40.

Nad Zuzanou – Zelený pás vedle silnice slouží k vedení teplovodu, na kterém s největší pravděpodobností nelze nic stavět a který má své ochranné pásmo. Z druhé strany aleje jsou bytové domy.

Zastávka Jana Šoupala – Zde je opět vidět blízkost zástavby, když bereme v potaz, co je pod zemí a není vidět. Nedávno tu byly vysazeny nové stromy a keře, které by případně také padly při překládání teplovodu při plánované výstavbě tramvajové trati. Rozšiřování pozemní komunikace na druhou stranu směrem do Pustkovce není možné, stojí tam domy a různé provozovny jako třeba Penny Market.

Situace před a v křižovatce B. Nikodema a 17. listopadu – Tady by měla plánovaná tramvaj odbočit vpravo. Anebo taky vlevo, bude-li realizovaná i trať po 17. listopadu směrem ke Slovanu. Pustkovec by pak byl tramvajovými tratěmi doslova obkroužen. Městský obvod Pustkovec s výstavbou tramvajových tratí dlouhodobě nesouhlasí.
Nedávno vybudovaný kruhový objezd u Duhy na křižovatce ulice B. Nikodema a 17. listopadu určitě přispěl k plynulosti a bezpečnosti provozu. Podél ulice 17. listopadu vede cyklistická stezka, je zde vybudován i přejezd pro cyklisty.