Točna na Opavské – fotoreportáž

Točna na Opavské – fotoreportáž

Podíváme se do míst, kde by měla vzniknout točna tramvají a záchytná parkoviště na Opavské ulici. Stavba by se dotkla jak zdejších obyvatel a životního prostředí, tak i řidičů a návštěvníků našeho města.


Pozemky, na kterých je stavba plánovaná, patří z části VŠB-TUO a z části komanditní společnosti Praha West Investment, k.s. (tedy Globusu). Hranice mezi katastry Poruby a Plesné je vyznačena červenou čarou.

Představme si situaci, že si občan z Krnova přijede vyřídit záležitost na Krajský úřad. Vyplatí se mu nechat auto na kraji města, zaplatit parkovné, koupit si lístek na tramvaj, pak jet tramvají nejméně půl hodiny, když autem tu stejnou trasu (10km) zvládne asi za 20 minut a bez přestupu?

Současná konečná autobusů na Opavské se nachází na pozemku Města v dostatečné vzdálenosti od bytových domů.

Prostor pro točnu tramvají a parkoviště je však plánován i na pozemcích, které vlastní VŠB-TUO. V místech, kde má být jedno z parkovišť, stojí ale navíc od nedávna nová budova stavební fakulty.

Prostor mezi točnou a Průběžnou patří společnosti Praha West Investment, k.s. Je dlouhodobé nevyužití pozemku záměrné? Kolik bude muset Město zaplatit za jeho výkup?

Zástavba bytových domů na ulici Otakara Jeremiáše působí spořádaným dojmem. Jak naruší tuto rezidenční ulici nejprve stavba, pak skřípání kolejí na tramvajové smyčce, provoz záchytných parkovišť, která jsou plánovaná okolo točny a pohyb stovek „návštěvníků“ denně?

Podél ulic Opavská a Průběžná byla v roce 2013 a 2014 vysazena za dotace Státního fondu životního prostředí, Města a Fondu soudržnosti EU tzv. izolační zeleň. Ta má napomoci tlumit negativní dopady znečištěného ovzduší, snižovat prašnost a zvýšit ekologickou stabilitu urbanizovaného území.

Je ale rok 2017 a Město plánuje v Porubě zeleň ve velkém ničit. Tento postup Města svědčí o tom, že Město nemá dlouhodobou koncepci ochrany životního prostředí a pod rouškou ekologizace zneužívá dotační tituly.

Na Průběžné ulici mezi křižovatkami s Opavskou a Spojovací ulicí je lokalita zatížena neúměrnou dopravou z důvodu nedostavěné Prodloužené Rudné. Podle údajů ŘSD z roku 2010 projede po Opavské ulici na kraji Ostravy 17 105 automobilů denně. Novější údaj se nám nepovedlo nalézt, ale těžko lze předpokládat, že by se toto číslo v mezičase snížilo. Jak by zvládnul tento úsek Průběžné stavbu točny a tratě při tak obrovském provozu?

Takto to běžně vypadá na křižovatce Průběžné a Spojovací. Hustý provoz a zácpy obtěžují chodce, řidiče i návštěvníky lesa. Stejně tak i živočichy, kteří žijí v lese a ekotonu mezi lesem a urbanizovanou krajinou.

Kudy pojedou auta do Opavy? Ačkoli výstavba Prodloužené Rudné stále pokračuje, termín jejího dokončení je v nedohlednu. Ministerstvo dopravy její dokončení dokonce vyřadilo ze seznamu prioritních staveb. Z posledního jednání porubského zastupitelstva je jasné, že Město zanedbalo vedení projektu. V současné chvíli není právní prostředek, jak stavbu dokončit.

Zde se nacházíme na území, které spadá pod katastr Plesné. Hlas z Plesné zatím v médiích nezazněl. Doposud se mluvilo jen o souhlasu městských částí Poruba a Pustkovec. Bude ale s umístěním stavby souhlasit plesenské zastupitelstvo?

V místě současného přechodu pro chodce k lesu se by se měla podle projektového záměru silnice rozšiřovat i směrem do lesa. Kvůli stavbě by bylo potřeba kácet stromy a práce by poškodily i okolní porost. Místo, které obyvatelé aktivně 8. obvodu využívají k vycházkám s dětmi, projížďkám na kole nebo třeba k venčení psů by bylo znehodnoceno.

Končí cesta, začíná příkop. Budou tramvaje v Plesenském lese podpírat betonové sloupy?

Travnatý pás podél silnice by také zaniknul v důsledku rozšiřování komunikace.

I stromy, které by třeba rozšíření silnice nepřekážely, by musely být vykáceny, protože by jejich větve zasahovaly do ochranného pásma trolejí.

Každodenně nás DPO přesvědčuje, že tudy autobusy jezdí ekologicky.

Místo, kde by měla vzniknout zastávka Ludvíka Podéště. Komunikace by se rozšířila téměř na trojnásobek, aby se zde vměstnaly silnice, tramvajová trať a zastávky v obou směrech. Zaniknul by nejen travnatý pás podél silnice, ale bylo by třeba kácet i v parku.