Média

Přinášíme zde pouze výběr jednotlivých mediálních výstupů, mnohem více jich naleznete na našich facebookových stránkách.

fb_petice  fb_vyzva

 

1. Výběr z tisku, TV, rozhlasu a internetu

Reportáž ČT z 15. 11. 2022, pořad Události v regionech

Reportáž ČT z 23. 10. 2019, pořad Události v regionech


Reportáž ČT z 22. 11. 2018, pořad Události v regionech

 


Primátor Macura v ČT 8. 11. 2018, pořad Interview ČT24


Reportáž ČT z 20. 12. 2017, pořad Události v regionech


iDnes.cz, 25. 2. 2017

V tištěné verzi MF Dnes z 24. 2. 2017 se nachází chyba, že bylo zahájeno územní řízení. Uzemní řízení teprve má být zahájeno a ve webové verzi článku je tato chyba již opravena.

http://ostrava.idnes.cz/soustruh-ztisi-tramvaje-ostrava-dopravni-podnik-f7l-/ostrava-zpravy.aspx?c=A170224_2308230_ostrava-zpravy_woj


Reportáže ČT z 23. 2. 2017, pořady Události v regionech a Události v regionech plus


Reportáž ČT z 16. 2. 2017, pořad Události v regionech


Právo, 4. 2. 2017, strana 10.


iDnes.cz, 1. 2. 2017

Pustkovec má jasno, je proti výstavbě tramvajové trati

K článku uvádíme:

1. Připomínáme veřejně daný slib primátora, že bez souhlasu Pustkovce a Poruby NEBUDE tramvajový projekt realizován.

2. Vyjadřujeme podivení na tím, že Dopravní podnik Ostrava, a. s., je ve svém sídle hostitelem pracovních jednání zástupců samosprávy a je zjevně u nich i přítomen! Jak to, že z takového jednání není zápis? Je takový postup transparentní?

Co je DPO, a. s.? Normální soukromá firma, akciovka, kterou vlastní město, firma závislá na dotacích a subvencích, které navíc v posledních letech dle výročních zpráv dramaticky ubývali klienti – cestující. Partnerem pro jednání samosprávy jsou o stavbách zásadního významu zase jen zástupci samosprávy – nikoli dopravní firma, kterou by šlo nahradit jinými.

Každý z nás jistě ví, že například vstupem více dopravních firem na železnici Praha-Ostrava se výrazně zvedla kvalita cestování a snížily se ceny na dané trase.

3. Projděte si naše posty na FB z listopadu 2016. Je tam třeba vidět, jak politici napříč stranami slibovali v MF Dnes diskuzi o 4 tramvajových variantách, a přitom od 27. 9. 2016 Rada města Ostravy věděla, že projektovat (a tedy případně stavět) se bude jen kombinace tras B a D.

4. Závěr: Radní města Ostravy o tramvajovém projektu nikdy neříkali a zajisté ani nyní neříkají celou pravdu.

Prosíme, přemýšlejme, koho a proč tak vábí 1 000 000 000 Kč evropských dotací!

http://ostrava.idnes.cz/rozsireni-tramvajove-trati-v-ostrave-dxf-/ostrava-zpravy.aspx?c=A170201_2303000_ostrava-zpravy_woj


Reportáž ČT z 30. 1. 2017, pořad Události v regionech


Reportáž ČT z 26. 1. 2017, pořad Studio ČT24


iDnes.cz, MF Dnes, 12. 1. 2017

Laskavě upozorňujeme primátora Ing. Tomáše Macuru, MBA (ANO 2011), že všelidovým rozhodováním o všem veřejném – tedy i o tramvaji – jsou VOLBY.

Podivujeme se, s jakou lehkostí primátor Ing. Tomáš Macura, MBA (ANO 2011) zapomněl na svá vyjádření v médiích z podzimu 2016, kdy říkal, že bude diskutovat s občany a že o trase ani projektu není definitivně rozhodnuto. Nyní připouští, že i souhlas obvodů je jen jakýsi stavební bonus, nikoli podmínka realizace projektu.

Zdůrazňujeme, že město dostatek informací má, jinak by nemohlo nechat zpracovávat projektovou dokumentaci. Kde zůstává tedy transparentnost veřejné správy a dosažitelnost informací pro občany?

Tramvaj automaticky neznamená ekologický dopravní prostředek. Město nemá jedinou studii, která by srovnávala CNG autobusy-elekrobusy – tramvaje. Vibrující monstrum v železe, asfaltu a betonu místo hlíny, trávy, klidu a stromů není ekologie – to je DADA!

Chválíme porubského mluvčího za výrok, že porubská radnice podporuje moderní ekologickou dopravu šetrnou k životnímu prostředí. Totéž činí petice – podporujeme elekrobusy!

Prosíme, přemýšlejme!

http://ostrava.idnes.cz/tramvajova-trat-puskovec-poruba-pripravy-fih-/ostrava-zpravy.aspx?c=A170112_2298412_ostrava-zpravy_woj


Reportáže ČT z 20. 12. 2016, pořady Události v regionech a Události v regionech plus

Reportáž o sběru podpisů petice – Český rozhlas, říjen 2016


 

2. Prezentace plánované tramvajové trati na jiných webech

http://www.mhd-ostrava.cz/?s=tt_viii_obvod

http://www.msstavby.cz/rozsireni-tramvajove-dopravy-v-porube-12-09-2016/


Kompletní info o aktuálním stavu veřejné zakázky na dokumentaci pro územní řízení

https://verejnezakazky.ostrava.cz/detail/11414


http://novatramvajporuba.cz/

Doménu novatramvajporuba.cz, kterou orgány města Ostravy prezentují jako oficiální, registrovala firma SILVER B.C., spol. s r. o. (viz PŘÍLOHA). Jinými slovy, webová stránka původně nepatřila městu, ale soukromé firmě.

K 22. červnu 2017 Ostrava již zaplatila společnosti SILVER B.C., spol. s r. o., přes 100 000 Kč za vylepšování mediálního obrazu podezřelého tramvajového projektu.

STÁHNOUT (PDF 415 kB)
 

 

3. O odmítnuté tramvaji v roce 2006 v ostravských obvodech Porubě a Pustkovci

http://www.rozhlas.cz/ostrava/aktualne/_zprava/272165


Pustkovecký zpravodaj z 6. 10. 2006, kde se dočtete, že už v roce 2006 proběhla petice PROTI stavbě tramvajové trati, že statutární město Ostrava ani tehdy neprojednalo tento záměr s obyvateli dotčených míst a pouze se snažili tuto myšlenku vnutit, což se jim tehdy nepodařilo.
Nahoře naleznete stále platné usnesení Zastupitelstva městského obvodu Pustkovec, č. 69/5 ze 24.9.2007.

https://www.docdroid.net/ugRzMdj/zpravodaj.pdf.html

 
 

4. Tramvajové perličky odjinud

Reportáž ČT z 9. 3. 2017, pořad Studio ČT24 – Elektrobusy v Třinci


Aktuálně.cz, 27. 12. 2016

Praha má problém s hlukem z tramvajového provozu, a to na tratích v Praze 1 a Praze 6, které právě opravila. Hustý tramvajový provoz tam vede k překročení zákonných hlukových limitů, proto není možné opravené tratě kolaudovat. Praha bude muset ubrat tramvajové spoje.

Jak by vypadala hluková situace například na Průběžné ulici, kde má dle ambiciozních plánů projet přes den tramvaj co 5 minut? Byly by splněny hlukové limity, když do Průběžné ulice má být zároveň vyveden i Severní spoj? Dostala by kolaudaci i točna na Opavské ulici, která má být v těsné blízkosti domů na Otakara Jeremiáše?

Elektrobusy jsou tichým dopravním řešením, které je ve veřejném zájmu.

A hlavně: Proč se město nesoustředí primárně na dostavbu Prodloužené Rudné, kterou zjevně úřady absolutně podcenily a trvale nezvládají?

Prosíme, přemýšlejme.

https://zpravy.aktualne.cz/regiony/praha/praha-chce-kvuli-hluku-rusit-tramvajove-trate/r~caa92000cc3411e681020025900fea04/?_ga=1.48630319.860438868.1467078608&redirected=1482908209


Reportáž TV Nova z 27. 12. 2016, pořad Televizní noviny – Praha možná bude rušit noční tramvaje kvůli hluku


http://praha.idnes.cz/vase-fotky-z-tramvajoveho-pasu-uz-neni-oranice-ted-vypada-jako-savana-12j-/metro.aspx?c=A140619_154724_co-se-deje_jbs


V rakouském Grazu mají problémy s moderními velkokapacitními tramvajemi. Ty tamější například způsobují i díky své obrovské váze vibrace, které zatěžují lidi a budovy podél trati i mimo ni. Web je v němčině.

http://www.strassenbahnanwohner-innen.at/
 

5. Různé

Blesk.cz, 29. 1. 2019

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/591851/ostravsky-typ-tramvaji-vystreluje-kovovy-srapnel-muze-zabijet-tvrdi-expert.html


Český rozhlas, 26. 6. 2018

https://ostrava.rozhlas.cz/kvuli-novym-tramvajim-musi-ostravsky-magistrat-prestavet-prakticky-novou-7553947


Pád nedotknutelných. Historie a současnost největší dotační kauzy ROP Severozápad.

Prosíme, podívejte se!

Prosíme, přemýšlejme!

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/217452801240003/video/517996


Na oficiálním webu města Ostravy se lze mimo jiné dočíst, že se lidé necítí dobře a bezpečně u dopravních terminálů. O vzniku dopravního terminálu se spekuluje v souvislosti s případnou tramvajovou konečnou, která by měla vzniknout na nynější autobusové konečné Opavská, jež bezprostředně sousedí s klidnou rezidenční ulicí Otakara Jeremiáše.

http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/tiskove-zpravy/ostravanum-se-libi-tam-kde-je-zeleno-cisto-klid-a-zivo-ukazuje-online-mapa-mesta