Informace

 

Prezentace projektového záměru

Prezentace projektového záměru, která byla představena vybraným zastupitelkám a zastupitelům Poruby a vybraným zastupitelům a zastupitelkám Pustkovce. Tato prezentace byla do 3. 11. 2016 ke stažení i na webu městského obvodu Pustkovec (http://www.ostrava-pustkovec. cz/vismo/dokumenty2.asp?id_ org=81208&id=3561&n= prezentace-zameru-rozsireni- tramvajove-dopravy-v-porube), odstraněna byla dle informace pustkoveckého starosty Stanislava Pyše údajně proto, že se někdo z DPO, a. s., telefonátem na pustkovecký městský úřad vyslovil proti jejímu dalšímu uveřejňování.
O tom, jak DPO, a. s., činí nátlak na představitele Pustkovce, se lze ostatně dočíst i v zápisu z jednání Zastupitelstva městského obvodu Pustkovec z 26. 9. 2016, str. 6.

PROHLÉDNOUT / STÁHNOUT (PowerPoint 6,91 MB)
 

 

Žádost o informace adresovaná primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, ze dne 16. 11. 2016

STÁHNOUT (PDF 142 kB)
 

 

Prezentace

Ekologizace veřejné dopravy v Ostravě-Porubě

Prezentace DPO, a. s., k tramvajovému projektu, která byla představena zastupitelkám a zastupitelům Poruby a vybraným zastupitelům a zastupitelkám Pustkovce v první polovině roku 2016. Její zveřejnění na webu Pustkovce mělo stejný osud jako zveřejnění prezentace projektového záměru.

Za povšimnutí stojí zejména:

snímek 3 – Zcela ignoruje skutečnost, že město Ostrava disponuje na porubských linkách autobusy na stlačený zemní plyn, o kterých DPO, a. s., i město samo hovořilo v době jejich pořizování – tj. v roce 2015 – jako o moderních ekologických dopravních prostředcích.
(viz např. https://www.ostrava.cz/cs/o-me ste/aktualne/autobusy-na-cng- a-trolejbusova-trat)

Je podivné, že prezentace řeší zvýšení kapacity dopravy, když vlastní data DPO, a. s., přiznávají dlouhodobý úbytek cestujících, který činil jen v letech 2011–2015 asi 13,5%. Navíc lidí na VII. a VIII. porubském obvodě žije stále méně, mezi lety zde 1982–2011 ubyla téměř čtvrtina obyvatelstva. Lidí ubývá také v celé Porubě, v Ostravě i v Moravskoslezském kraji.

snímek 7 – Výstavbou tratí, tj. betonováním, k ochraně životního prostředí a ke zvyšování kvality života!

snímky 8, 9 – Návrhy zastávky Duha. Povšimněte si prosím jasně přítomného elektrického vedení. A v neposlední řadě: jak se asi taková skleněná věžovito-špičatá zastávka bude čistit, uklízet a udržovat? Budou se lidé z horních pater okolních domů muset dívat na střechu zastávky zanesenou nepořádkem?

snímek 10 – Jednoznačná preference tzv. trasy D. S ohledem na text ve snímku je pikantní to, že konečná tramvaje by dle projektového záměru nebyla u Globusu, ale v místech dnešní zastávky Opavská v bezprostřední blízkosti rezidenční ulice O. Jeremiáše. Takže člověk, co by případně přijel tramvají do Globusu nakupovat, by musel jít pěšky do obchodu stejnou vzdálenost jako nyní z autobusové zastávky Opavská. Jinými slovy, lidé na O. Jeremiáše by měli točnu pod okny.

snímek 12 – Povšimněte si formulace „s nižší hlučností“. I v prezentaci k projektovému záměru se otevřeně připouští, že by provoz tramvajové trati zatížil lidi hlukem.

snímek 13 – Pravděpodobně vizualizace podoby případné tramvajové trati. Pás tramvají uprostřed, po stranách vlevo a vpravo pás pro auta. Prakticky tedy čtyři jízdní pruhy místo dnešních dvou. Zvednutá tramvajová trolej bere proud z neviditelného elektrického vedení 🙂

snímek 14 – Důležitá informace. Progresivní stavební prvky hluk a vibrace pouze snižují, nikoli úplně odstraňují. Měření snížení hlučnosti na ul. Nádražní pochází pravděpodobně také pouze z útrob DPO, a. s., prezentace neuvádí žádný vnější nezávislý zdroj, který by údaje o snížené hlučnosti verifikoval.

PROHLÉDNOUT / STÁHNOUT (PowerPoint 2,17 MB)
 

 

Magistrát města Ostravy odpověděl Ing. Riegelovi na mail, který Ing. Riegel adresoval primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA

Ing. Jan Riegel nám poskytl ke zveřejnění svou korespondenci s magistrátem ve věci naplánované tramvaje na VII. a VIII. porubský obvod. Odpověď dostal ve stejný den, kdy vyšel jeho názor v MF Dnes (7. 11. 2016). Ačkoli je odpověď napsaná pečlivě a líbivě, žádné nové informace se o projektu vlastně nedozvídáme. Na argumenty magistrát odpovídá jen částečně a v jistých místech si i protiřečí.

STÁHNOUT (PDF 740 kB)
 

 

Korespondence paní Nadi Brychtové s porubským starostou Ing. Petrem Mihálikem z července a září 2016,

ze které jasně vyplývá, že městský obvod Poruba dlouhodobě nemá k dispozici žádné relevantní informace o plánovaném tramvajovém projektu. Zároveň starosta Ing. Petr Mihálik věcně konstatuje, že Zastupitelstvo městského obvodu Poruba se dosud žádným usnesením k plánované výstavbě tramvajové trati nevyjádřilo.

Ptáme se proto, jak je možné, že ředitel DPO, a. s., Roman Kadlučka v Moravskoslezském deníku dne 22. 8. 2016 tvrdil:

„O tomto projektu se uvažovalo léta a nyní můžeme říct, že má jednoznačnou podporu všech zainteresovaných. Na veřejných slyšeních v Pustkovci, který se proti tomu v devadesátých letech vyhraňoval, v Porubě i na městě byli pro všichni zastupitelé. Provedly se potřebné studie, které projekt posvětily,“ vysvětluje ředitel DPO, a. s., Roman Kadlučka s tím, že Porubu čeká posun do 21. století.
(Zdroj: http://www.denik.cz/moravskoslezsky-kraj/tramvajova-expanze-v-porube-20160822.html)

Kde jsou ony studie, o kterých hovoří ředitel Kadlučka? Proč je nemá k dispozici široká veřejnost a samospráva? Jakou hru to s námi DPO, a. s., hraje?

STÁHNOUT (PDF 2,91 MB), Pořadí: dopis-odpověď, dopis-odpověď

 

 

 

Následující grafy zpracovala RNDr. Barbora Strouhalová, Ph.D., geografka a přední česká pedoložka působící na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a v Archeologickém ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.

Grafy jsou volně k dispozici pro případnou další publikaci.

STÁHNOUT (PDF 389 kB)

 

Vývoj počtu obyvatel na VII. a VIII. porubském obvodě a v Pustkovci v letech 1982 až 2011

Mezi lety 1982 až 2011 ubylo obyvatel na dotčeném území téměř o čtvrtinu.

 

Graf přepravovaných osob DPO, a. s., v posledních letech

Z čísel je patrné, že počet cestujících meziročně výrazně klesá. Mezi lety 2011 a 2015 se snížil o 13,7 milionů! Nabízí se, že DPO, a. s., návrhem nové tramvajové trati neřeší ekologizaci a zkapacitnění dopravy, ale své existenční problémy.

 

Dotace DPO, a. s., z veřejných rozpočtů

Graf, ze kterého lze vyčíst, že DPO, a. s., na provoz dostává každý rok zhruba 1 miliardu korun z veřejných rozpočtů. Provoz případné nové tramvajové trati by byl finančně velmi náročný a platili bychom jej v budoucnu my všichni.  A to za situace, kdy dopravnímu podniku ubývá cestujících a městu obyvatel. Navíc si obyvatelé VII. a VIII. porubského obvodu a Pustkovce tramvaj nepřejí.

 

Počet přepravených osob v DPO, a. s., 2001-2015

Je třeba upozornit na to, že ačkoli byla měněna metodika výpočtu, úbytek cestujících MHD v Ostravě je dlouhodobým trendem. Nejnovější výpočtová metodika je uplatňována od roku 2011, od té doby klesl počet cestujících DPO, a. s., o 13,5 %. Jinými slovy, DPO, a. s., si výstavbou nové tramvajové trati potřebuje sáhnout na evropské dotace, řeší především svou rozbujelou existenci, nikoli skutečné dopravní problémy lidí z obou dotčených porubských obvodů a Pustkovce. Připomínáme, že lidé zde tramvaj odmítli peticí naposledy v roce 2006.