Dokumenty

 

24. 6. 2020

VÍCE NEŽ 3 100 LIDÍ PODEPSALO MODRÝ MANIFEST 2020

MM2020 je nesouhlasné vyjádření, které podali lidé z dotčených ulic k tramprojektu. Zveřejňujeme ho proto, že po veřejném projednání přichází vlna politických reakcí ve smyslu:

„vůbec jsme nevěděli, že je to taková s….“
„to my ne, to Anaři…“
„my jsme nevěděli, že jsou lidi proti“
„těch stromů se má vykácet fakt hodně…“

Milí komunální politici, je třeba studovat podklady EIA. Můžete začít třeba MM2020, pak Vám chybí už jen asi 1 500 stran. Když mohou 1 500 stran ve svém volném čase prostudovat a oponovat lidé z občanské petice, jistě to zvládnete také. Je to součást VAŠÍ PRÁCE.

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2105

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

 

13. 4. 2019

PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY Z DÚR TRAMPROJEKTU

Zajímavá je příloha č. 1 – Časový harmonogram

Dva hrůzné příklady za všechny:

  • Na Průběžné by se mělo stavět vlastně celé 3 roky.
  • Domy u křižovatky Průběžná x 17.listopadu by měli také jistotu 3 let na staveništi.

STÁHNOUT (ZIP 5,84 MB)

 

27. 3. 2019

VZOR – NESOUHLASNÉ VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI EIA

Přinášíme vzor nesouhlasného vyjádření v tzv. velké EIA. Vyjádření může podat každý člověk, SVJ, družstvo nebo spolek, který je dotčený tramprojektem. Můžete podepsat hromadné nesouhlasné vyjádření petice a napsat navíc dle vzoru vyjádření vlastní. Je to velmi jednoduché.

Vyjádření pošlete doporučeně na adresu krajského úřadu nebo ještě lépe odevzdejte na podatelně úřadu nejpozději do pátku 5. dubna 2019 včetně. K pozdě podaným vyjádřením se nepřihlíží.

Odkaz na dokumentaci, která byla zveřejněna 6. 3. 2019: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2105

Prosíme, přemýšlejme!

STÁHNOUT (DOCX 16,4 KB)

 

27. 3. 2019

ZVEŘEJŇUJEME DOKUMENTACI PRO TRAMPROJEKT Z LEDNA 2019

Tato dokumentace byla poskytnuta primátorem na základě žádosti o informace spolku Prosíme, přemýšlejme, z.s., ze dne 25. 3. 2019. Opět suplujeme naši samosprávu a dokumentaci zpřístupňujeme.

STÁHNOUT (ZIP 527 MB)

 

3. 9. 2018

VYJÁDŘENÍ K EIA

Ke stažení vyjádření petičního spolku Prosíme, přemýšlejme, z.s., v zjišťovacím řízení EIA.

Kompletní aktuální EIA info na: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2105

STÁHNOUT (PDF 1,79 MB)

 

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRŮŠVIH TRAMPROJEKTU

Jednoduše:
1. Ostrava má závaznou směrnici č. 1/2005 pro zpravování investičního záměru.

2. V této směrnici stojí na straně 3 v bodě 1.2.:

“ Investiční záměr je:
– závazným podkladem pro plánování investiční výstavby,

– podkladem pro vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace.“

3. Ostrava na tramprojekt investiční záměr dle směrnice č. 1/2005 zpracován nemá.

A nyní pozor:

4. Ostrava vypsala a zadala veřejnou zakázku na pořízení projektové dokumentace pro tramprojekt BEZ povinného investičního záměru.

5. Ostrava sama pak v přestupkovém řízení u ÚOHS opakovaně přiznala, že zadávací dokumentace pro tuto veřejnou zakázku obsahuje chyby.

6. Investiční záměr je od toho, aby se nepořizovaly za veřejné peníze zmetky. Investiční záměr má každý projekt připravit tak, aby jeho realizace byla možná a probíhala podle práva a BEZ CHYB.

7. Platí princip „Čapí hnízdo“: Projekt, který porušuje právo, nemá nárok na dotace Evropské unie.

STÁHNOUT (PDF 262 KB)

 

Obžaloba v kauze Dědic.

Třeba strana 26: „Z hovoru je také možné dovodit, že na zakoupení autobusů na CNG se jedná o vyřízení dotací z EU, Ing. Kadlučka v této souvislosti dodává, že by nic nenamítal, kdyby ti, co zařizují tu dotaci, měli nějaký benefit. Dále domlouvají setkání v Praze, patrně budou jednat na Ministerstvu dopravy. Z hovoru ze dne 4. 1. 2013 v 8:08:35 je zřejmé, že Ing. Dědic bude Tomášem Firlou informován o průběhu porady týkající se ekologizace DPO, podrobnosti nechtějí probírat po telefonu. Ing. Kadlučka má prezentaci na KÚ za účasti i hejtmana.“

Prosíme, přemýšlejme!

STÁHNOUT (PDF 71,6 MB)
 

 

Analýza užitečnosti plánované výstavby nové tramvajové trati ostravskými ulicemi Bedřicha Nikodema, 17. listopadu a Průběžná

Analýza vznikla z veřejně dostupných dat z aktuálního ostravského plánu mobility a z projektového záměru na plánovanou tramvajovou trať ostravskými ulicemi Bedřicha Nikodema, 17. listopadu a Průběžná.

Odpovídá na dvě otázky:

1. Bude zavedení přímého tramvajového spojení do centra skutečně výhodné, eventuálně pro kolik cestujících to bude výhodné a pro kolik nevýhodné?

Odpověď:

Zavedení tramvají by bylo pro cestující krajně nevýhodné. Na jednoho cestujícího s výhodnějším cestováním připadnou čtyři, kterým se cestování zhorší. Radikálně se zvýší počet těch, kteří budou muset ve Svinově přestupovat a při tom celkem ročně ztratí přes 255 tisíc hodin času, což vyjádřeno v penězích je více než 73 milionů Kč.

2. Je zvýšení kapacity MHD do centra města potřebné a povede ke komfortnějšímu cestování?

Odpověď:
Zvýšení kapacity MHD do centra města není potřebné a nevedlo by ke komfortnějšímu cestování, naopak by mohlo být příčinou snížení komfortu cestování.

PROHLÉDNOUT / STÁHNOUT (PDF 1,15 MB)
 

 

Zápis z jednání komise pro výstavbu č. 5/6 2017 v Ostravě-Pustkovci

STÁHNOUT (PDF 55,5 kB)

 

Kompletní info o aktuálním stavu veřejné zakázky na dokumentaci pro územní řízení

https://verejnezakazky.ostrava.cz/detail/11414
 

 

Smlouva na projektování trati

Smlouva o dílo a smlouva příkazní mezi smluvními stranami Statutární město Ostrava a SUDOP BRNO, spol s r. o.

STÁHNOUT (PDF 1 MB)
 

 

Projektový záměr ekologizace veřejné dopravy – Ostrava Poruba, Fáze 1, červen 2014

PROHLÉDNOUT / STÁHNOUT (PDF 9,37 MB)
 

 

Projektový záměr ekologizace veřejné dopravy – Ostrava Poruba, Fáze 2, červenec 2014

PROHLÉDNOUT / STÁHNOUT (PDF 1,62 MB)
 

 

Tramvajová trať 17. listopadu – Dokumentace pro územní řízení 2004

STÁHNOUT (ZIP 149 MB)
 

 

Geotechnický průzkum

Tramvajová trať 17.listopadu

Ostrava – Poruba

 

Zadavatel : Dopravní projektování, spol. s r.o.
Hlávkova 6
702 00 Ostrava – Přívoz

 
Řešitel : UNIGEO a.s.
Místecká 329/258
720 00 Ostrava – Hrabová

prosinec 2004

PROHLÉDNOUT / STÁHNOUT (ZIP 70 MB) – Celý text + přílohy

Geotechnický průzkum z roku 2004 upozorňuje kupříkladu na zatížení území ulic 17. listopadu a Průběžná přirozenou seismicitou. Některé druhy nalezených zemin jsou navíc označeny jako málo vhodné pro založení staveb. Problematicky se jeví možná výstavba i z hlediska existence podzemních vod ve zkoumaném území.

Jinými slovy, geotechnický průzkum stavbě tramvaje nijak zvlášť nefandí.