Archiv

 

✌✌VOLEBNÍ PROSBA 2022✌✌
🌹MOC PROSÍME O SDÍLENÍ🌹

Prosíme, pomozme petici protitramvajovou volbou. Komunální volby jsou z hlediska tramprojektu ty nejdůležitější. Dobří spojenci v zastupitelstvech znamenají, že se petice v dalším volebním období méně nadře a bude snadněji více úspěšná.

V komunální politice záleží na lidech i know how a morální integritě členů jednotlivých místních sdružení jednotlivých politických stran. Proto např. podpora ČSSD Poruba a ODS Pustkovec.

JAKÁ JE PROTITRAMVAJOVÁ VOLBA?

1. V Porubě potřebujeme mít co možná nejsilnějšího MICHALA ŠÍMU s jeho ČSSD Poruba.

2. V zastupitelstvu města potřebujeme mít dva osvědčené a spolehlivé lidi, se kterými petice dlouhodobě spolupracuje: NATAŠU ČEGANOVOU (kandiduje za Spolu) a MICHALA ŠÍMU (kandiduje za ČSSD a Lečo).

Do zastupitelstva města tak podporujeme dva konkrétní lidi, nikoli jejich strany. Platí, že kromě podpory kandidátů ČEGANOVÉ a ŠÍMY můžete dát hlas jakékoli jiné straně. Potřebujeme ale opravdu tyhle dva lidi.

3. V Pustkovci ze srdce podporujeme koalici č. 3 OBČANÉ PRO PUSTKOVEC + ODS Pustkovec.

***

Podrobněji v přiloženém letáku. Na porubskavyzva.cz máme rubriku Volby 2022, kde se věnujeme jednání některých stran ohledně tramprojektu v uplynulém volebním období.

Až do voleb také odpovíme případně dotazy na telefonu petice 608 305 284.

Prosíme, pomozme petici protitramvajovou volbou!

PS: Z hlediska tramprojektu jsou NO GO: hnutí ANO, hnutí OSTRAVAK. 

7. 4. 2021

DNE 8. 4. 2021 SE VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NA TRAMPROJEKT NEKONÁ
PROSÍME O SDÍLENÍ TOHOTO INFA

Kraj ve středu 7. 4. po 13. hodině zveřejnil informaci, že se nekoná online veřejné projednání k tramprojektu. Odkládá se na neurčito.

Spolek Prosíme, přemýšlejme podal na konání veřejného projednání online stížnost řediteli krajského úřadu. Podal také námitku podjatosti krajského úřadu na základě skutečností, jež se dozvěděl ve stejný den, kdy byla oznámena informace o původně plánovaném konání veřejného projednání online.

Stížnost řeší ředitel krajského úřadu, námitku podjatosti Ministerstvo životního prostředí.

ZÍTRA SE NIC NEKONÁ. ODLOŽENO NA NEURČITO.

 

4. 2. 2021

TRAMPROJEKT NESPÍ ANI V ROCE 2021
BUDE POKRAČOVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ, JEN ZATÍM NEVÍME KDY

Je kovid, svět se změnil, život zpomalil a zkomplikoval, ale Ostrava se dál zuby nehty drží megalomanského a neekologického projektu stavby tramvajových tratí našimi ulicemi. Nikdy se asi nedozvíme, zda se tak děje ze setrvačnosti, z lhostejnosti, z pyšné neschopnosti přiznat pomýlenost projektu, z korupčních pohnutek nebo jen ze strachu z odpovědnosti, kterou krach tramprojektu dříve či později přinese.

Tramprojekt padne, jen je otázka kdy. Možná až u soudu za mnoho let.

Nejvýraznějším pokračováním tramprojektu v letošním roce bude pokračování veřejného projednání tramprojektu v procesu EIA, jehož první část se konala dne 15. 6. 2020. EIA je proces o posouzení vlivu tramprojektu na životní prostředí. Na veřejném projednání může vystoupit každý, proces EIA je jediný, kterého se může účastnit široká veřejnost. V následných řízeních je již právo účasti omezené.

Připomínáme, že předložená dokumentace EIA vykazuje stovky! věcných chyb a nezákonností. Dokumentace byla již jednou vrácena k přepracování. Její autor nebyl v době předložení oznámení EIA k tramprojektu v roce 2018 autorizovanou osobou podle zákona o EIA. Zpracovatel dokumentace EIA neodvedl dobrou práci, neboť i ten největší tramhujer by si zajisté přál profesionálně a bezchybně zpracované podklady. Takhle musíme oponovat blábol.

Proces EIA na tramprojekt patří k největším v ČR, nesouhlasné vyjádření k němu v dubnu 2019 podalo 2 393 osob dotčených tramprojektem, v dubnu 2020 za nouzového stavu dokonce přes 3 100 osob. Pohoda bydlení tisíců lidí je ohrožena.

FOTO: Stromy podél ulice 17. listopadu za Duhou na konci města, za nimi 3 bytové domy na ul. Zdeňka Štěpánka. Byty jsou v nich prostorné, ve vyšších patrech s výhledem na lesy a pole. Tyto domy jsou injektované kvůli nestabilnímu podloží, s tramvajovou výstavbou zde kvůli terénu původně nikdo nepočítal. EIA na tramprojekt ani odpovědní komunální politici dosud lidem z těchto domů nedali žádnou garanci toho, že výstavba, provoz a vibrace z tramprojektu by jejich domy neohrozil či nepoškodil.

 

23. 12. 2020

VÁNOČNÍ POZDRAVY

Co je bez chvění, není pevné (Vladimír Holan)

Vážené dámy a pánové,

páté petiční Vánoce! Na závěr nelehkého roku Vás co nejsrdečněji zdravíme.

Děkujeme za podpis Modrého manifestu 2020 v procesu EIA, přes 3 200 podpisů se nasbíralo v dubnu 2020 za méně než tři týdny, a to v nouzovém stavu! Děkujeme za jedinečnou podporu na veřejném projednání EIA tramprojektu v červnu 2020, jež bylo přerušeno a jež bude pokračovat v příštím roce. Děkujeme za všechny peněžní dary, které náš petiční spolek Prosíme, přemýšlejme, z.s., obdržel a bez kterých by naše činnost nebyla možná. Děkujeme i těm několika komunálním politikům, co drží s námi.

Děkujeme všem lidem za všestrannou podporu a pomoc.

Práci i každodennost petice provází rutina studia spisů, různých doprovodných správních řízení a administrativy, jejíž podoba je z mnoha důvodů veřejně nezprostředkovatelná. Každodennost petice je frustrující, plná komplikací, dohadů, nejistot a vzteku z trampekla, kterým procházíme. Co se nechvěje, není pevné.

Víme, proč to všechno děláme. Chráníme kus země, kde jsme doma. Úkol malý, ale přesto jeden z největších, jaký může vůbec být.

Přijměte prosím od nás jako vánoční dárek zveřejnění vyjádření České inspekce životního prostředí (ČIŽP) k záměru tramprojektu v rámci procesu EIA z dubna 2020. Vyjádření jsme získali teprve na konci října 2020 na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ČIŽP mimo jiné říká, že „sám záměr ekologizací dopravy v Ostravě-Porubě není, jedná se o výstavbu tramvajové trati, která doplní
stávající nabídku dopravy k obchodnímu centru.“

ČIŽP dále říká, že „…není zřejmá potřebnost realizace záměru.“

„ČIŽP upozorňuje, že vzrostlá zeleň má právě ve městech nezanedbatelný význam, resp.důležité funkce pro člověka, jeho kvalitu života a rovněž pro přírodní prostředí, které náhradní výsadba po dlouhé roky nenahradí.“

JINAK ŘEČENO: Tramprojekt opravdu nemá s ochranou přírody nic společného. ČIŽP tramprojektu nevěří.

Veselé Vánoce, hodně zdraví, svobodnou mysl a pevnou naději Vám přeje

Vaše petice

 

23. 9. 2020

ČTVRTEK 24. září 2020 DUHA od 15 HODIN

VYSLOUŽILOVÁ – SMETANA – ZAORÁLEK

Zveme na kávu se Smetanou. Pojďme si popovídat. S členkou petice, kandidátem do senátu a s ministrem kultury.

Za právní stát. Proti korupčnímu tramprojektu, který nese znaky nezákonnosti a zhoršil by naše životní prostředí.

Aby park Ludvíka Podéště neskončil tak, jak ilustruje fotka.

ZADAVATEL/ZPRACOVATEL: MGR. MARKÉTA VYSLOUŽILOVÁ, foto: ING. JIŘÍ KALVACH 

7. 6. 2020

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ (VP) TRAMPROJEKTU 15. 6. 2020
CO TO JE A PROČ JE UŽITEČNÉ PŘIJÍT

CO TO JE?
VP je posledním stupněm procesu EIA, kdy se může vyjádřit veřejnost. Každý může přijít, každý může poslouchat nebo i promluvit. VP vychází z právních předpisů: slovo musí dostat každý a každý zmíněný problematický okruh musí být projednán. VP ze zákona organizuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

KDE SE TO KONÁ A JAK JE TO S COVID-19?
V aule VŠB (místnost NA 1) od 15:30 hodin. Je možné přijít i později. Za zdravotní bezpečnost celé akce ručí její svolavatel Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Krajský úřad musí umožnit účast na VP každému příchozímu. Je to jednání orgánu veřejné moci, nevztahuje se na něj omezení 500 účastníků.

JAK TO BUDE PROBÍHAT?
Pravděpodobně vystoupí zpracovatel přepracované dokumentace Ing. Damek. Seznámí nás se svým dílem, které si v jednotlivých částech odporuje, je neaktuální a porušuje právní předpisy. Poté se vyjádří dotčené územní samosprávné celky a poté veřejnost. Přítomen bude i zpracovatel posudku, patrně také úředníci z Krajské hygienické stanice a z České inspekce životního prostředí.

JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?
Nevíme, průběh se nedá předem odhadnout. Petice doporučuje vzít si pití a něco k jídlu. A nezapomenout na roušku.

CO BUDE VÝSLEDKEM?
Závěry z veřejného projednání jsou jedním z podkladů pro vydání stanoviska EIA. Stanovisko EIA vydává krajský úřad. Podklady pro stanovisko jsou: písemná vyjádření veřejnosti (např. ZELENÝ ARCH 2019, MODRÝ MANIFEST 2020), obvodů, krajské hygienické stanice a české inspekce životního prostředí.

KOMENTÁŘ PETICE
Nutnost VP vychází z evropského práva a je projevem a svátkem demokracie. Větší festival už se letos v Ostravě konat nebude. Je super, že jsme podepsali MODRÝ MANIFEST 2020. Nyní prosím ukažme, že za ním stojí živí lidé, co mají svá práva. Nenechme rozhodovat o nás bez nás.

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

 

8. 4. 2020

DUBNOVÉ PETIČNÍ INFO – 8. 4. 2020

1. Běží další kolo EIA na tramprojekt. Ze strany Ostravy nyní totálně nelidský postup. Dokumentace je ke stažení zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2105

2. Je nouzový stav. Pracujeme bezkontaktně. Připravili jsme MODRÝ MANIFEST 2020, nesouhlasné vyjádření s tramprojektem, které může podepsat každý.

3. Každý také může napsat své nesouhlasné vyjádření Krajskému úřadu, v následujících dnech dáme vědět, jak to udělat.

4. Sledujte prosím Facebook a web petice pro aktuální info. Z dosavadního studia aktuální dokumentace EIA můžeme říci, že obsahuje zase nezákonnosti a chyby.

5. Pořád platí, že tramprojekt škodí životnímu prostředí a nejsou na něho peníze, to ale neznamená, že není nutné se v řízení EIA bránit.

Děkujeme za veškerou pomoc a podporu. Prosíme, přemýšlejme!

 

7. 3. 2020

BŘEZNOVÉ PETIČNÍ INFO

Vážené dámy a pánové, přijměte prosím následující informace:

1. Čekáme další kolo řízení EIA. Ostrava bude záměr „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“ předkládat krajskému úřadu již POTŘETÍ.

2. Prosíme, přemýšlejme, z.s., si na základě zákona o svobodném přístupu k informacím vyžádal veškeré dokumenty, které město k tramprojektu aktuálně obdrželo (např. od dodavatele veřejné zakázky na tramprojekt). Dosud jsme požadované informace nedostali. Zkopírovat jedno cédéčko a poslat ho dá někdy zřejmě hodně práce. Tož uvidíme příští týden. V radě města, po které spolek informace požaduje, je ODS, KDU, PIRÁTI a většinově ANO.

3. Nevíme, kdy řízení EIA přijde.

4. Naposled byla EIA zveřejněna přesně před rokem 6. 3. 2019. Byla vrácena Ostravě k přepracování v dubnu 2019.

Děkujeme, že jste s námi!

 

17. 2. 2020

ÚOHS V PRVNÍM STUPNI ZASTAVIL ŘÍZENÍ O SMLUVNÍM DODATKU NA TRAMPROJEKT

Dne 12. 2. 2020 zveřejnil ÚOHS nejnovější prvostupňové rozhodnutí o tramprojektu. Předchozí dvě prvostupňová rozhodnutí byla vždy zrušena odvolacím orgánem. Rozhodnutím zveřejněným dne 12. 2. 2020 ÚOHS řízení zastavuje a shledává, že statutární město Ostrava se přestupku porušením zákona o zadávání veřejných zakázek nedopustilo.

Text nejnovějšího rozhodnutí ÚOHS je zde: https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-16517.html

 

8. 11. 2019

INFO VLASTNÍKŮM POZEMKŮ DOTČENÝCH TRAMPROJEKTEM
MÁME TADY DALŠÍ KOLO DOPISŮ O SOUHLASU S VÝSTAVBOU

Někteří vlastníci pozemků dotčených tramprojektem v těchto dnech znovu dostávají dopis z ostravského magistrátu. Jedná se znovu o souhlas/nesouhlas s umístěním stavby. Dokument je tentokrát i s barevnou mapkou s datem 02/2018 🙂
Důrazně upozorňujeme na skutečnost, že text dokumentu není jednoznačný. Případný podpis pod dokument nadepsaný jako souhlas/nesouhlas může znamenat cokoli.

DOPORUČENÍ PETICE VLASTNÍKŮM:

Nic nepodepisovat. Nic nepodepisovat. Opravdu nic nepodepisovat. Vše ale pečlivě uschovat, dokumenty se mohou hodit jako podklady v případných dalších řízeních.
Není nutné magistrátu odpovídat či s ním jakkoli vcházet v kontakt. Takovou povinnost vlastníci nemají.
Mít na paměti, že případný již podepsaný souhlas lze až do pravomocného územního rozhodnutí vzít zpět.
Vlastníci pozemků jsou pány situace.Teoretické vyvlastnění by v našem případě mělo u soudu nulovou šanci na úspěch.
Pokud mají vlastníci nějaké bližší dotazy, mohou se obrátit prostřednictvím informačních kanálů petice na petiční spolek Prosíme, přemýšlejme, z.s.

KOMENTÁŘ PETICE:

Ostrava musí simulovat nějaké aktivity směrem k přípravě tramprojektu. Tramprojekt je pořád mimo jiné například součástí rozpočtu města. Spamovat vlastníky je jednoduché. Napíše se pár dopisů a aktivita se vykáže. Navíc je šance, že se vlastníci trošku vystresují, a o to přece jde.

 

1. 12. 2019

PROSINCOVÉ PETIČNÍ INFO
BUDE EIA NA VÁNOCE?

Vážené dámy a pánové,

přijměte prosím následující informace:

1. Tramprojekt je stejně jako minulé roky i letos v návrhu rozpočtu města Ostravy na rok 2020. Jinak řečeno: strany, které hlasují pro rozpočet, jsou i pro tramprojekt.

2. Ostrava má údajně podat přepracovaný tramprojekt do dalšího kola EIA na krajský úřad začátkem prosince. V předchozích kolech EIA tramprojekt neuspěl.

3. Pokud Ostrava tramprojekt na kraj v prosinci skutečně podá, budeme muset všichni řešit EIA přes Vánoce. Byla by to zase další šikana ze strany města Ostravy. A podlý tah, protože nejen lidé, ale třeba i Česká inspekce životního prostředí nebo Krajská hygienická stanice na přelomu roku zvolňují.

4. ÚOHS o pokutě pro Ostravu za tramprojekt dosud nerozhodl. Jakmile budeme znát výsledek rozhodnutí, okamžitě jej zveřejníme.

5. Jde o to, abychom zachovali klid. Ostrava tři roky strategicky plánuje a tři roky strategicky NIC nemá. Žádné povolení, pozemky nebo peníze. Stále platí, že se na petici mohou obrátit vlastníci pozemků, pokud budou potřebovat právní radu anebo informace.

6. Děkujeme za přízeň! Prosíme, sledujme i nadále oba facebookové profily a web petice.

Prosíme, přemýšlejme!

 

NEJNOVĚJŠÍ REPORTÁŽE ČT O TRAMPROJEKTU

Aktualizováno 27. 8. 2018

 

15. 7. 2019

ČERVENCOVÉ PETIČNÍ INFO

Drazí příznivci, stručně:

1. Zeptali jsme se dle zákona o svobodném přístupu k informacím na ÚOHS, jestli už rozhodl o pokutě pro Ostravu za tramprojekt. ÚOHS odpověděl, že dosud nerozhodl. Musíme počkat.

2. Koncem července očekáváme stanovisko krajského úřadu ve velké EIA na Severní spoj. Víme, že bude kladné. Zajímavé a důležité budou ovšem podmínky tohoto kladného stanoviska.

3. Platí, že Ostrava nemá na tramprojekt peníze. Teoreticky může být možné v dotačním období EU 2021-2027 získat 70% dotaci (dosud to bylo 85%). Mimo jiné za předpokladu, že tramprojekt nebude postižen žádnou právní vadou.

4. EIA na tramprojekt: čekáme, kdy a zda Ostrava předloží krajskému úřadu přepracovanou dokumentaci EIA. Pravděpodobnost, že dokumentace bude bez vad, je nulová. Připomínáme, že dosavadní dokumenty předložené Ostravou dokazují, že by tramprojekt znamenal nárůst hluku, zhoršení ovzduší, úbytek zeleně a půdy a zničení zdejších hydrologických poměrů.

5. V EIA se musíme opět bránit. Nanovo. Víme, je to zdlouhavé a otravné, ale není jiná cesta. V zásadě až do odvolání sbíráme fotky našich ulic na netramvajim@gmail.com. Za obdržené fotky srdečně děkujeme!

6. Dovolujeme si připomenout dosavadní úspěchy naší společné práce: vzpomeňme na výroky politiků i výstupy v médiích z roku 2017, kdy všeobecně bylo prezentováno jako hotová věc, že 2019 se začne stavět a 2020-21 se bude jezdit. Kecy v kleci.

7. Petice má ale i širší, nadtramvajový rozměr: Ukazuje, že se boj za životní prostředí a dodržování práva má smysl. Ukazuje, že u nás funguje sousedská solidarita a nějaká základní spolupráce na ochraně našich domovů. Ukazuje, že hrdý a nebojácný občanský postoj nese výsledky.

Děkujeme za přízeň. Prosíme, ještě to chvíli vydržme!

 

8. 5. 2019

MÁJOVÉ PETIČNÍ INFO O TRAMPROJEKTU

Vážení přátelé,
prosíme, přijměte následující informace:

1) Tramprojekt má tři roviny: politickou, peněžní a právní. Všechny tři roviny musejí být OK – i bez jediné z nich se nedá projekt realizovat.

POLITICKÁ:
2) Platí, že tramprojekt prosazuje porubská i městská koalice ve složení ANO, KDU, PIRÁTI, ODS. Proti tramprojektu se ve velké EIA vyjádřily obvody MARTINOV a PUSTKOVEC. Poruba a Plesná se nevyjádřily ve velké EIA nijak, což petice interpretuje jako zbabělost, argumentační neschopnost a neodpovědnost k zastávání svého názoru, ať už je na tramprojekt jakýkoli.

3) Došlo k cenzuře v porubském PRIU, kdy v uplynulých měsících ČSSD Poruba usilovala o uveřejnění článku o tramprojektu a procesu EIA. K uveřejnění článku nedošlo. Za neuveřejnění nese hlavní odpovědnost předseda redakční rady místostarosta TOMÁŠEK /PIRÁTI/. Zákonných povinností se nelze zbavit, a to ani pseudohlasováním na redakční radě.

4) V PRIU nevychází o tramprojektu a ani třeba o Severním spoji nic věcného. Občané Poruby tak například nebyli v PRIU informováni, že do procesů EIA na tyto miliardové a zásadní projekty mohou vstoupit. Petice si od vstupu PIRÁTŮ do naší komunální politiky slibovala více transparentnosti a férovosti a občanské vstřícnosti. Nic z toho se bohužel nekoná.

5) PRIO ztratilo svůj význam a připomíná bezobsažnou normalizační tiskovinu: barevné fotky vzkvétající Poruby a informace o jaru, létě, podzimu a zimě.

PENĚŽNÍ:
6) Ostrava nemá na tramprojekt peníze. Není jasné, zda v dalším EU dotačním období bude dotace na tramprojekt možná. Příprava tramprojektu má řadu vedlejších nákladů, které již nyní přesahují částku 15 milionů korun. Petice varuje Ostravu před dalšími náklady na projekt!

PRÁVNÍ:
7) Ostrava neprošla v roce 2018 tzv. malou EIA. Ostrava tak musela tramprojekt poslat do tzv. velké EIA. K velké EIA bylo možné podávat vyjádření od 6. 3. do 5. 4. 2019. Dle informací petice podalo nesouhlasné vyjádření k tramprojektu cca 2 500 lidí a právnických osob z míst plánované trati. Většina z nich tak učinila prostřednictvím tzv. ZELENÉHO ARCHU petice.

8) Petiční spolek Prosíme, přemýšlejme, z.s. hodnotí úroveň Ostravou předložené dokumentace EIA na tramprojekt jako katastrofální. Mimo obsahových a věcných nedostatků velká EIA dosud ukázala, že by tramprojektem došlo ke zhoršení rozptylových i hlukových podmínek v dotčeném území. Deklarovaná ekologizace dopravy se tak nekoná.

9) Dne 23. 4. 2019 byla Ostravě dokumentace z velké EIA vrácena pro nedostatky k přepracování. Není jasné, zda a kdy ji Ostrava opětovně přepracovanou předloží pro pokračování řízení EIA.

10) ÚOHS znovu rozhoduje o pokutě za tramprojekt pro Ostravu. Rozhodnutí by mělo být známé v druhé polovině června. Je pravděpodobné, že pokuta bude opět udělena.

11) Ostrava nemá žádné právní povolení, které je nutné k tomu, aby mohla tramprojekt realizovat.

NA ZÁVĚR:
Petice co nejsrdečněji DĚKUJE všem lidem, kteří podepsali ZELENÝ ARCH anebo se zapojili do jeho distribuce. Petice děkuje také všem, kdo podali samostatné nesouhlasné vyjádření k tramprojektu.

 

27. 4. 2019

HOT NEWS Z ÚOHS. DALŠÍ DOBRÉ ZPRÁVY!
ZRUŠENO ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ POKUTY ZA ZAKÁZKU NA TRAMPROJEKT

Dne 12. 4. 2019 předseda ÚOHS ve zkráceném přezkumném řízení rozhodl o tom, že ke zrušení původní pokuty 100 000 Kč pro statutární město Ostravu za porušení zákona o veřejných zakázkách došlo z nezákonných důvodů.

Co to znamená? ÚOHS bude o pokutě pro Ostravu za porušení zákona o veřejných zakázkách rozhodovat znovu.

Podnět k zahájení přezkumného řízení podala Mgr. Markéta Vysloužilová. Učinila tak proto, že se rozhodnutí o zrušení pokuty neslo znaky pochybného, účelového a manipulativního výkladu práva.

Prosíme, přemýšlejme!

 

9. 4. 2019

SEVERNÍ SPOJ – VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 29. DUBNA 2019

Jaká bude kumulace vlivů Severního spoje a tramprojektu?

Jak bude vypadat ulice Průběžná a ulice přilehlé, když má SEVERNÍ SPOJ v Martinově do Průběžné ústit?

Potřebujeme Severní spoj vůbec? Když bude fungovat Prodloužená Rudná? Počítá se vůbec ještě s její dostavbou?

Čeká nás devastace kolem řeky Opavy a další nekonečné a drahé staveniště?

Veřejné projednání k EIA na Severní spoj se koná ve škole prof. Matějčka v pondělí 29. 4. 2019 od 15 hod.

Veřejné projednání organizuje kraj, takže úroveň bude jiná než u primátorem organizovaných debat.

Je také možné poslat vyjádření k EIA k Severnímu spoji na krajský úřad do 20. 4. 2019.

Kompletní info na portálu CENIA

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2052

STÁHNOUT (PDF 448 KB)

 

23. 3. 2019

V PONDĚLÍ 25. 3. 2019 V GÁBINCE

V pondělí 25. 3. lze podepsat petiční NESOUHLASNÉ VYJÁDŘENÍ k EIA v obchodě Látky Gábinka u Duhy naproti poště, a to od 14 do 17 hodin.

Srdečné díky všem, kteří nám v těchto dnech pomáhají!

 

14. 3. 2019

POSTUP VE VELKÉ EIA – PROSÍME, PŘIPOJME SE!

1. Situace je taková, že Ostrava nemá na tramprojekt peníze. Tím padla peněžní stránka tramprojektu.

2. Nyní se musíme postarat o konec tramprojektu v rovině právní. Proto je nutné vyjádřit nesouhlas s tramprojektem ve velké EIA.

3. Moc prosíme všechny o spolupráci: vyjádřit se mohou lidé, SVJ, družstva, politické strany, ekologické spolky…prostě kdokoli.

4. JAK VYJÁDŘIT NESOUHLAS?

a. Je to jednoduché: každý může napsat nesouhlasné vyjádření vlastní a podat ho na krajský úřad do pátku 5. dubna 2019. Vzor pro takové vyjádření zveřejníme v následujících dnech na platformách petice.

b. Nebo se lze připojit podpisem k petičnímu nesouhlasnému vyjádření k dokumentaci EIA.Platí, že lze podepsat petiční nesouhlasné vyjádření a zároveň napsat a podat na krajský úřad vyjádření vlastní.

c. Petiční nesouhlasné vyjádření k dokumentaci EIA si lze vyžádat prostřednictvím našich FB nebo mailu netramvajim@gmail.com.

d. Petiční nesouhlasné vyjádření k dokumentaci EIA lze podepsat i u sousedů nebo přátel, kteří Vás osloví v následujících dnech.

e. Chcete pomoci petici se sběrem podpisů pod nesouhlasné vyjádření k dokumentaci EIA? Prosíme, kontaktujte nás. I malá pomoc je cenná a moc potřebná.

5. HLUBOCE DĚKUJEME VŠEM ZA SOUNÁLEŽITOST, PÍLI A SEBEVĚDOMÝ OBČANSKÝ POSTOJ!

 

 

6. 3. 2019

HOT NEWS! VELKÁ EIA JE VENKU

Ve středu 6. 3. 2019 byla dle očekávání zveřejněná dokumentace k tzv. velké EIA. Petiční tým bude asi týden dokumentaci studovat, pak vydá doporučení k společnému dalšímu postupu. Prosíme všechny fanoušky, aby zachovali klid a případně si studovali zveřejněnou dokumentaci. Není důvod k panice.

Termín pro podání vyjádření je pátek 5. dubna 2019.

Kompletní dokumentace ke stažení zde:

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2105

 

20. 2. 2019

ZVEŘEJŇUJEME PREZENTACI Z TRAMSEMINÁŘE 13. 2. 2019
ČEKÁME ZAHÁJENÍ VELKÉ EIA

Přinášíme prezentaci z tramsemináře, na který nesměla veřejnost. Je to trampropaganda v nejryzejší formě.

Ostrava nemá EU dotaci, neprošla malou EIA. Údajně jde do velké EIA. Tak uvidíme.

STÁHNOUT (PowerPoint 48,7 MB)

 

16. 2. 2019

Reportáž ČT z 15. 2. 2019, pořad Události v regionech

KOMENTÁŘ PETICE K AKTUÁLNÍ SITUACI

 • Tramprojekt má tři roviny: politickou, peněžní a právní.
 • Peněžní rovina – dotace EU – dle očekávání petice padla.
 • Již nyní víme, že v příštím dotačním období 2021-2027 bude ve fondech EU podstatně méně peněz než teď.
 • Město Ostrava bude přesto pokračovat v přípravách tramprojektu.
 • Čekáme zahájení velké EIA.
 • Velká EIA není o tom, že tramprojekt je ekologický. To už víme, že není, protože to by prošel malou EIA.
 • Velká EIA je o tom, zda ekologická zátěž, kterou by tramprojekt přinesl, je ještě únosná či nikoli.
 • Všimněme si, že Ostrava nezveřejnila aktuální podobu projektové dokumentace. Pořád dokola ukazuje obrázky, které prezentovala již v červnu 2018.
 • Petice upozorňuje, že MHD v Pustkovci a na VII. a VIII. obvodě funguje velmi dobře. Máme autobusy na CNG. Elekrifikovat dopravu lze elektrobusy. Není důvod z našeho domova dělat eldorádo pro ideové či prospěchářské tramhujery.

 

JE PRIMÁTOR ČESTNÝ CHLAP?

Jistě si všichni vzpomínáme, jak primátor Macura prohlašoval, že souhlas obou obvodů je podmínkou realizace tramprojektu.

Nyní nemá souhlas ani jeden. Poruba nesouhlasila, Pustkovec nesouhlasil.

Přesto má primátor Macura /ANO/ plnou pusu řečí o tom, že tramtrať bude Ostrava nadále prosazovat proti vůli obvodů.

Podívejme se na video a článek!

http://www.patriotmagazin.cz/nova-tramvajova-trat-k-duze-a-globusu-mesto-ji-chce-prosadit

Prosíme přemýšlejme a pojďme si situaci vyříkat osobně s primátorem na debatu do Slunečnice v pondělí 18. 6. 2018 od 17h.

 

24. 12. 2018

O DOBRÝCH A KRÁSNÝCH VĚCECH

Vážení přátelé,

ve vánočním čase se sluší připomenout si to nejlepší na naší petici. Náš protest vyvolal obrovskou vlnu sousedské sounáležitosti, laskavosti a zájmu o zachování přírody, která obklopuje naše domovy. Máme být na co pyšní. Díky naší mravenčí práci a vzájemné podpoře se daří úspěšně hájit naše zájmy. V každodenním návalu dílčích špatných zpráv, podvodů a neradostných událostí zaniká ona nejdůležitější skutečnost: tramprojekt nemá EIA, nemá územní řízení, nemá vykoupeny soukromé pozemky, nemá stavební povolení. Tramprojekt nemá dosud žádné EU peníze. Okolo tramprojektu je řada dalších dílčích právních problémů.

V evropském dotačním období 2014-2020 je rok 2019 posledním, kdy si Ostrava může o dotaci EU požádat. Vzhledem ke stavu věcí se šance na realizaci škodlivého tramprojektu každým dnem zmenšuje. Nic na tom nezmění ani velkohubá prohlášení či vůle ostravských komunálních politiků. Jak už víme, tramprojekt má tři roviny: politickou, právní a peněžní. Politická rovina není nic jiného než vyjádření politiků, že chtějí nebo nechtějí tramprojekt.

Pak ale následuje rovina právní (EIA, územní řízení, výkupy pozemků, stavební povolení) a peněžní (dotace EU). Právě zde leží klíče k našemu úspěchu. Přejme si navzájem do dalších měsíců hodně trpělivosti, píle, porozumění a obyčejného lidského štěstí.

Naše úsilí má hluboký demokratický smysl. Ukazuje, že u nás doma existuje občanská společnost ochotná a schopná aktivně vystupovat proti ničení přírody a nesmyslnému investování veřejných peněz.

Veselé Vánoce Vám přeje Váš petiční tým

 

22. 11. 2018

TISKOVÁ ZPRÁVA PETICE K TRAMPRŮZKUMU

 

Primátor Macura v Interview na ČT

Primátor MACURA /ANO 2011/ tvrdí, že pokud bude průzkum NE, tramprojekt se nebude realizovat.
Bacha! Totéž říkal o souhlasu dotčených obvodů – nezískal ani Porubu ani Pustkovec. A stejně pokračuje v nekoncepční přípravě.

Průzkum mínění je komerční záležitost za peníze, na to je třeba pamatovat. A vyjde tak, jak si přeje zákazník 🙂

Průzkum není demokratické referendum. Průzkum neřeší právní vady projektu. Průzkum má nulovou legitimitu.

Bacha na Macuru! Řečmi o výdajích za referendum a nutností rychle jednat pro získání dotace se chová jako Babišova hyena. VŠE PRO DOTACI.

Prosíme, přemýšlejme!

 

25. 9. 2018

HOT NEWS O PRŮZKUMU!
PROBÍHÁ NA DRUHÉM KONCI PORUBY, NEŽ KUDY MÁ TRAMPROJEKT VÉST

Petice dostala od člověka, kterého osobně známe, tuto zprávu:

„Dobry den, nevim, jestli uz se to k Vam dostalo, ze probiha pruzkum k tramvajove trati. Zrejme ten o kterem mluvil Macura v TV. Dnes byl u me pracovnik Stem/Mark a dela pry pruzkum ohledne Ostravy, Poruby a MHD ve meste, na dotazniku jsem si ale vsimnul, ze to byl de facto pruzkum k nove tramvajove trati dle nadpisu… jenom abyste vedeli, ze neco takoveho probiha. Samozrejme jsem odmitl vystavbu.“

Zeptali jsme se, kde průzkum probíhal a jestli má fotku:

„Nemam, nechteli ani nechat, Zahumenni ulice u Vresinske, obchazeli celou ulici.“

Takže tak.

Prosíme, přemýšlejme!

 

TRAMPROJEKT ŘÍZENÍ EIA – aktuality z 30. 8. 2018

1. Kompletní EIA: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2105 . Petici zastupuje v řízení EIA petiční spolek Prosíme, přemýšlejme, z.s.

2. Tramprojekt je v tzv. velké EIA, komplexním posuzování vlivů na životní prostředí i veřejné zdraví.

3. Ostrava musí vypracovat EIA dokumentaci. Netušíme, jak dlouho bude potřebovat a v jaké kvalitě si dokumentaci troufne předložit.

4. Malou EIA projekt neprošel zejména z důvodů hluku, zhoršení ovzduší, ničení půdy a chyb v dokumentech, které dodala Ostrava.

5. Výhrady k projektu vyjádřily: Česká inspekce životního prostředí, Krajská hygienická stanice moravskoslezského kraje.

6. Jeden příklad za všechny: Z tabulky na obrázku vidíme, jak by se dle údajů z rozptylové studie tramprojektem ovzduší v Pustkovci ZHORŠILO. Zhoršují se hodnoty benzenu, benzo(a)pyrenu, NO2, CO i prachových částic PM10.

 

4. 8. 2018

SRPNOVÉ PETIČNÍ INFO

Vážené dámy a pánové,

v sobotu 4. 8. 2018 je situace následující:

1. Do čtvrtka 9. 8. je možné podat negativní vyjádření k tramprojektu v procesu EIA. Vyjádření se podává na krajský úřad. Podrobnosti o tom, jak to udělat, jsou na webu petice nebo na FB.

2. Spolek „Prosíme, přemýšlejme, z.s.“ pracuje na obsáhlém vyjádření k EIA. Podrobnosti o spolkovém vyjádření může spolek zveřejnit až po tzv. závěru zjišťovacího řízení krajského úřadu.

3. Co nejdůrazněji upozorňujeme vlastníky pozemků, domů, bytů a dalších nemovitostí kolem trati na to, že je nezbytné, aby do EIA vstoupili. Upevní tak své právní postavení do budoucna. Všichni dotčení vlastníci jsou totiž účastníky případného územního a stavebního řízení. Čím dříve budou uplatňovat svůj nesouhlas s tramprojektem, tím lépe.

Stále platí, že nejsilnější je právo vlastnické. Vyvlastnit pozemek pro tramstavbu prakticky nelze. Čím dříve se ale přípravy tramprojektu zastaví, tím lépe pro nás všechny.

4. Dne 30. 7. 2018 přijal Pustkovec usnesení, jehož součástí je negativní vyjádření k tramprojektu do řízení EIA. Je jasné, že Pustkovec nikdy s tramprojektem souhlasit nebude. Červencovým rozhodnutím Pustkovec navazuje na řadu svých protitramvajových usnesení z minulých let. Autorem návrhu přijatého červencového usnesení EIA v Pustkovci je pustkovecká ODS.

5. B. NIKODEMA
Primátor Macura /ANO/ odmítl dle zákona o svobodném přístupu k informacím poskytnout projektovou dokumentaci na B. Nikodema, kterou má Ostrava k dispozici od 4. 5. 2018. Tak jsme se odvolali. Krajský úřad rozhodnutí primátora zrušil pro nezákonnost. Nyní čekáme, zda primátor dokumentaci poskytne či nikoli.

Jinak řečeno: Bacha, B. Nikodema je stále ve hře!

6. V těchto dnech rozhodne opětovně Úřad pro ochranu hospodářské soutěže o tom, jak Ostrava při veřejné zakázce na tramprojekt porušila zákon.

7. S tramprojektem nesouhlasí celá ostravská KSČM, přijala k tomu interní finální stanovisko. Tramprojekt podporuje hnutí Ostravak a hnutí ANO.

8. Petice z několika nezávislých zdrojů slyšela, že údajně s tramprojektem z dopravního hlediska nesouhlasí Policie ČR. Petice zdůrazňuje, že není schopna tuto informaci jakkoli ověřit.

9. SHRNUTÍ

Pořád platí, že tramprojekt má tři roviny: A. POLITICKOU, B. PENĚŽNÍ A C. PRÁVNÍ.

A. POLITICKÁ
Hodně záleží na podzimních volbách. Prosíme, pojďme protitramvajově volit!
Platí, že rovina politická není nic jiného než souhlas investora se stavbou.

B. PENĚŽNÍ
Tahle rovina je hodně zajímavá. Platí princip „Čapí hnízdo“. Projekt, co porušuje právo, nemá nárok na EU dotace.
Tramprojekt by pak musel být financován přímo ze státního rozpočtu.

C. PRÁVNÍ
V rovině právní jsme nyní. EIA je prvním z řady správních řízení, které tramprojekt musí absolvovat. Ve hře je i postup proti tramprojektu soudní cestou.

Jenom za splnění A + B + C lze tramprojekt realizovat.

Petice nyní může říci jen tolik, že A + B + C se nejeví pravděpodobně.

Nyní jde jen o to vydržet!

 

PŘÍPRAVA NA HLASOVÁNÍ O TRAMPROJEKTU 20. 6. 2018 V OSTRAVSKÉM ZASTUPITELSTVU

Petice přináší materiály, které doručila ostravskému zastupitelstvu.

Jedná se o:

A. argumentaci petice v kostce a upozornění na různá úskalí projektu (např. ÚOHS)

STÁHNOUT (PDF 586 KB)

B. SWOT analýzu Ing. Jiřího Kalvacha, která upozorňuje na devastační důsledky nejen případné existence, ale také MNOHALETÉ VÝSTAVBY tramtrati

STÁHNOUT (PDF 349 KB)

Prosíme, přemýšlejme!

 

EIA
ODEVZDALI JSME VYJÁDŘENÍ, JAKÝ JE DALŠÍ POSTUP?

Všem, co napsali vyjádření či se jinak podíleli na petiční práci, co nejsrdečněji děkujeme.

Prosíme, přemýšlejme, z.s., děkuje dárkyním a dárcům za finanční podporu.

Nyní si dejme pár dní pauzu. Krajský úřad musí rozhodnout do 24. 8. 2018.

Jeho rozhodnutí bude zveřejněno zde:

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2105

KÚ bude rozhodovat v nynější části EIA, v tzv. zjišťovacím řízení.

Může rozhodnout dvěma způsoby:

a) řekne, že je tramprojekt O.K.,

b) řekne, že tramprojekt musí jít do celkového posouzení vlivů na životní prostředí.

Naším cílem je b). Prosíme, přemýšlejme, z.s, je vzhledem ke katastrofálním chybám, nedostatkům a nedbalostem oznámeného záměru tramprojektu přesvědčen, že nastane varianta b).

Kdyby měla nastat varianta a), bude se Prosíme, přemýšlejme, z.s., odvolávat a následně případně rozhodnutí a) žalovat.

Závěrem ještě jednou děkujeme za všem za spolupráci!

 

VSTUPTE AKTIVNĚ DO EIA – VYPLNĚNÍM FORMULÁŘE TO JDE JEDNODUŠE

EIA posuzuje vliv tramstavby na přírodu a zdraví lidí

Vážené dámy a pánové,

v příloze FORMULÁŘ pro vyjádření EIA. Kdyby cokoli, ptejte se. Sdílejte.

Lhůta pro vyjádření: 9. 8. 2018.

Podklady k případnému EIA studiu jsou dostupné zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2105

Nyní je proces EIA v tzv. zjišťovacím řízení. Nyní chceme, aby tramprojekt šel do plného posouzení EIA (tzv. velká EIA).

EIA je jedinečné řízení, které vychází z evropského práva. Garantuje každému právo vyjádřit své negativní stanovisko k tramstavbě.

Moc děkujeme za pomoc a podporu!

STÁHNOUT (DOCX 16,9 KB)

 

1. 7. 2018 CELKOVÉ SHRNUTÍ – JAK VYPADÁ AKTUÁLNÍ SITUACE KOLEM TRAMPROJEKTU

Základní přehled v bodech, podrobnější informace jsou nebo budou v jednotlivých příspěvcích na FB a na našem webu:

1. S tramprojektem trvale nesouhlasí PUSTKOVEC.

2. S tramprojektem nevyslovila v červnu souhlas ani PORUBA, která tramprojekt vyňala i ze svého strategického plánu.

3. Ve středu 20. 6. 2018 ale na návrh primátora MACURY /ANO/ zařadilo zastupitelstvo statutárního města Ostravy tramprojekt mezi projekty zvláštního významu.

Co to znamená?

A. Primátor lhal, když tvrdil, že souhlas obvodů jsou podmínkou pro realizaci tramprojektu.
B. Rozhodnutím z 20. 6. 2018 sebralo město jednotlivým obvodům právo být účastníky územního řízení a stavebního řízení.
C. ALE POZOR, důležitá informace: PORUBA i PUSTKOVEC se mohou účastnit řízení EIA! EIA je řízení u krajského úřadu a posuzuje se v ní vliv stavby na životní prostředí a zdraví člověka.

4. Rozhodnutí zastupitelstva města Ostravy z 20. 6. 2018 je politické rozhodnutí, které bylo učiněno navzdory původnímu slibu primátora o souhlasu obvodů s tramstavbou. TOTO ROZHODNUTÍ NIJAK NEŘEŠÍ OSTATNÍ VADY TRAMPROJEKTU!

5. Opakujeme: tramprojekt dosud neprošel ani řízením EIA. Neproběhlo ani územní řízení ani stavební řízení. TRAMPROJEKT NEMÁ DOSUD ŽÁDNÉ POVOLENÍ NUTNÉ PRO REALIZACI.

6. Počátkem srpna očekáváme rozhodnutí ÚOHS, které nyní šetří tři věci: trasy tramprojektu, cenu dokumentace pro tramprojekt, podivné prodloužení lhůty k odevzdání dokumentace pro tramprojekt. Obecně platí, že ten, kdo poruší právo, nemá nárok na evropské dotace.

7. Žádná EU dotace na projekt rovněž dosud nebyla přislíbena nebo poskytnuta. Jinak řečeno: Ostrava NEMÁ v současné chvíli peníze na realizaci tramprojektu.

8. Petice prosí občanky a občany Pustkovce o silnou podporu pustkovecké ODS v podzimních volbách. Silná pustkovecká ODS ve výkonných funkcích se postará o účinnou právní obranu před tramprojektem. O dvojsečné situaci v porubské ODS a ostudné situaci ODS v zastupitelstvu města bude petice dále podrobně informovat.

9. V dubnu 2018 vydala ostravská KSČM jako celek konečné písemné stanovisko o tom, proč tramprojekt NEPODPOŘÍ. Argumentace KSČM je racionální a ztotožňuje se s argumentací naší petice. KSČM skutečně v žádném červnovém hlasování tramprojekt nepodpořila. Petice vyjadřuje hluboké politování nad tím, že k obdobnému stanovisku jako KSČM nedošly další demokratické strany zastoupené v naší místní politice.

10. Na všech úrovních a v jakékoli formě jsou nejen z hlediska úporného prosazování tramprojektu NEVOLITELNÉ tyto strany: ANO a Ostravak.

11. CO MŮŽEME NYNÍ DĚLAT?

A. Hlídat úřední desky. Abychom nepropásli možný začátek řízení EIA.
B. Jít opravdu a odpovědně volit v podzimních volbách.
C. Vysvětlovat lidem v našem okolí, co za ekologickou i finanční katastrofu by tramprojekt znamenal.
D. Nevšímat si fake news a TRAMPROPAGANDY, co šíří média statutárního města Ostravy (Prio, Ostravská radnice, web a fb nová tramvaj Poruba).
E. Objektivní zpravodajství o tramprojektu přinášejí zejména ČESKÁ TELEVIZE nebo ČESKÝ ROZHLAS.

Petice děkuje za přízeň!

 

Květnové petiční info. Co dosud víme o tramprojektu

Vážené dámy a pánové,

máme pro Vás následující informace:

1. Stále platí, že tramprojekt nemá žádné úřední povolení potřebné pro výstavbu. Není územní rozhodnutí, není stavební povolení. Není ani tzv. EIA, což je posouzení vlivu stavby na životní prostředí. EIA je základ, bez ní nejde územní rozhodnutí a následně stavební povolení získat.

2. Dodavatel projektové dokumentace pro obě trasy – tj. 17. listopadu, Průběžná a B. Nikodema od Martinovské k Duze – stále projektuje. Musí, pokud chce dostat zaplaceno. Součástí přípravy projektové dokumentace je i získání souhlasu majitelů dotčených pozemků. Proto paní vyslaná dodavatelem obcházela majitele a usilovala marně o získání souhlasu s umístěním tramtrati na soukromých pozemcích.

3. Všechny tři jmenované ulice jsou stále ve hře.

4. Platí, že tramprojekt čelí narůstajícím problémům. Z dosud známých dokumentů zhotovované projektové dokumentace není patrný přínos tramprovozu pro životní prostředí v našich ulicích.

5. Projekt má právní vady. V následujících dnech či týdnech čekáme rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se sídlem v Brně o odvolání (tzv. rozkladu), které Ostrava podala proti pokutě 100 000 Kč za protiprávní jednání při pořizování projektové dokumentace na tramprojekt.

6. Obecně lze říci, že projekt zatížený právní vadou nemůže získat dotace EU.

7. Tramprojekt má zpoždění, vady a komplikace. Tramprojekt nemá v současné chvíli peníze.

8. Realizace tramprojektu se jeví stále méně pravděpodobně, to ale neznamená, že k ní nemůže dojít! Je třeba být ve střehu.

9. Tramprojekt v současnosti nemá politickou podporu. Prosazují jej pouze ANO a Ostravak. Tato dvě hnutí mají také v současnosti rozhodující vliv na chod Dopravního podniku Ostrava, a. s., který je vlastněn městem Ostravou.

10. Je hnusné a neodpustitelné, že všechny politické strany zastoupené v porubském zastupitelstvu a zastupitelstvu Ostravy dopustily, abychom byli bezmála dva roky ohrožováni absurdním, nepřipraveným tramprojektem, který by poškodil naše domovy a zdejší přírodu. Všichni porubští a městští zastupitelé o vadách věděli nebo mohli vědět. Nikdo z nich si nezaslouží naše hlasy v komunálních volbách 2018!

11. Jak vypadá současné rozložení sil v porubském a ostravském zastupitelstvu?

Poruba:

Koalice: ČSSD+ANO+KDU-ČSL
Opozice: Ostravak, KSČM, ODS, nezařazený zastupitel Palyza (dříve ČSSD)

Městské zastupitelstvo:

Koalice: ANO+Ostravak+ODS+KDU-ČSL
Opozice: KSČM, ČSSD, nezařazení zastupitelé (dříve ČSSD)

12. Petice bude v následujících měsících hledat odpovědi na otázky, jak nejlépe volit v podzimních volbách.

 

Pozvánka na debatu 18. 6. 2018 v 17 hod.

STÁHNOUT (PDF 339 KB)

 

Srozumitelně o rozhodnutí ÚOHS z 22. 5. 2018

1. ÚOHS udělil Ostravě za porušení zákona o veř. zakázkách pokutu 100 000 Kč, Ostrava se odvolala.

2. Odvolací orgán, což je předseda ÚOHS, pokutu zrušil mimo jiné s odůvodněním, že je třeba prověřit tramprojekt ve všech souvislostech.

3. Řízení u ÚOHS tak běží od začátku. Kdyby byl předseda ÚOHS přesvědčen o bezchybnosti veřejné zakázky na tramprojekt, řízení by zastavil. Vůbec by nepokračovalo.

4. Prověřovat se nyní budou tři věci:

a) Je OK, že se z tras D a B staly trasy 1 a 2, přičemž se změnil nejen název, ale i jejich trasování a cena?

b) Byly cenové změny v souladu s právním výkladem Evropské komise, jak osvětluje směrnice Ministerstva pro místní rozvoj „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku“? (Už nyní víme, že katastrofálně nebyly.)

c) Bude Ostrava schopná věrohodně doložit nutnost prodloužení termínu plnění veřejné zakázky? A to u Trasy II (B. Nikodema) až o 70% původní doby plnění?

Závěr: Rýsuje se ještě větší průšvih, než jsme čekali.

Prosíme, přemýšlejme!

 • Rozhodnutí ÚOHS ze dne 16. 2. 2018

STÁHNOUT (PDF 549 KB)

 • Rozhodnutí ÚOHS ze dne 22. 5. 2018

STÁHNOUT (PDF 443 KB)

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil pokutu 100 000 Kč

Statutární město Ostrava dostalo za porušení zákona při veřejné zakázce na tramdokumentaci pokutu 100 000 Kč. Rozhodnutí ze 16. 2. 2018 zatím není pravomocné.

V rozhodnutí stojí, že relativně nízká výše pokuty je dána absencí judikatury k porušenému ustanovení (Nový zákon o veř. zakázkách od 1. 10. 2016).

V rozhodnutí dále stojí, že město porušilo zásadu rovnosti a zásadu zákazu diskriminace. V odůvodnění rozhodnutí se dále dočteme, že Ostrava sama připouští, že zadávací dokumentace k veřejné zakázce obsahuje chyby.

Toto je zatím nejzásadnější správní rozhodnutí o tramvajovém projektu!

STÁHNOUT (PDF 549 kB)

 

Březnové petiční info: čtěme a sdílejme

Prosíme i o vytištění infa a vyvěšení na domovních nástěnkách pro ty z nás, co nemají internet!

1. Nejlepší zprávy

Tým petice moc děkuje za veškerou pomoc a stále stoupající podporu svých aktivit. Jsme na dobré cestě.

2. Dobré zprávy

 • 14.2. Poruba a Pustkovec dostaly od náměstka Rigera /Ostravak/ koncept projektové dokumentace na tramprojekt. Po prostudování můžeme říci, že je to díkybohu velmi nedokonalý materiál s velkým množstvím chyb. Čím horší dokumentace, tím snadnější je obrana v případných správních řízeních 🙂
 • 16. 2. 2018 ÚOHS zatím nepravomocně uložil Ostravě pokutu za tramprojekt. Ostrava podala rozklad, naděje na úspěch rozkladu jsou mizivé.
 • 1. 3. 2018 schválilo zastupitelstvo Pustkovce rozsáhlé protitramvajové usnesení.
 • Zase je to skoro až trapné zmiňovat: i nyní v půlce března čekáme na EIA, o níž náměstek Riger /Ostravak/ říkal, že bude zahájena v lednu :)) Další důkaz toho, že tramprojekt má PROBLÉMY a KOMPLIKACE.
 • Ostrava nemá ŽÁDNÉ právní rozhodnutí, které by tramvýstavbu povolovalo.
 • Řada vlastníků pozemků podél tramtrati odmítlo souhlasit s provedením stavby a záborem svých pozemků.

3. Špatné zprávy

 • 21. 2. proběhlo zastupitelstvo v Porubě. Tramprojekt v něm nemá podporu, přesto je porubské zastupitelstvo neschopné anebo zbabělé cokoli jednoznačného v otázce tramprojektu udělat. Nevadí, protože komunální volby jsou už v říjnu 2018.
 • Přípravy tramprojektu všestranně pokračují.
 • Tramvaj prosazují: ANO 2011 a Ostravak. Mysleme na to v komunálních volbách letos v říjnu!

 

 

Únorové petiční info – prosíme, čtěme a sdílejme!

Vážené dámy a pánové,

petiční info z pátku 9. února 2018:

1. Stále platí, že Ostrava nemá na tramtrať žádné povolení, žádné peníze ani žádný hotový projekt.

2. Stále platí také to, že tramtrať našimi ulicemi chtějí stavět dvě strany: ANO 2011 a Ostravak.

3. Stále platí – až už je to trapné pořád opakovat -, že povolení ke stavbě není možné získat bez řízení EIA. Již rok na zahájení EIA čekáme. Náměstek primátora Riger (Ostravak) řekl na zasedání ostravského zastupitelstva 13. prosince 2017, že řízení EIA bude zahájeno v lednu 2018. V lednu ale zase nic zahájeno nebylo 🙂

4. Čekáme na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Brně, který posuzuje to, zda Ostrava při zadávání veřejné zakázky na tramvajový projekt postupovala podle zákona.

5. Stále platí to, že dotaci z EU nezíská projekt, který porušuje právo ČR nebo EU. Již nyní je jasné, že Ostrava porušila svou směrnici č. 1/2005, protože nemá na tramvajový projekt tzv. INVESTIČNÍ ZÁMĚR. Jinými slovy, již dnes víme, že evropská dotace na tramvajový projekt s největší pravděpodobností nebude.

6. Stále platí to, že tramtrať by mohl přímo z českého rozpočtu zafinancovat přímo Babiš.

7. Dne 15. 2. 2018 se uskuteční NEVEŘEJNÉ pracovní zasedání porubského zastupitelstva. Na tomto zasedání není možné hlasovat. Na tomto zasedání se budou projednávat dvě věci:

a) koupě/pronájem Černé perly včetně stavby parkoviště na dnešním hřišti, které je hned vedle;
b) částečně hotová projektová dokumentace na tramtrať po 17. listopadu a Průběžné (B. Nikodema má údajně přijít na řadu v květnu).

8. Dne 21. 2. 2018 je pak v aule VŠB na 17. listopadu řádné zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba.

9. Velká nepříjemnost nastala s již realizovanými tramvajovými zakázkami kolem kauzy Dědic. EU Ostravě neproplatí asi 240 milionů Kč! Peníze za ostravský šlendrián tedy zaplatí český státní rozpočet.

***

Jak rozumět tomu, co se kolem plánované tramvajové výstavby děje?

Tramvajový projekt se komplikuje. A to značně, protože Ostrava nezvládla požádat o EU dotaci, nemá hotový projekt, nemá ani EIA ani jiná povolení nutná pro stavbu. O přínosnosti tramtrati Ostrava nepřesvědčila místní obyvatele. Pustkovec s výstavbou nikdy souhlasit nebude. V Porubě chce tramvaj jednotně pouze ANO 2011, v ostatních stranách narůstá nedůvěra k projektu. I porubská odnož hnutí Ostravak je názorově rozpolcena. Vedení města – tedy primátor Macura (ANO 2011), investiční náměstek Riger (Ostravak), radní pro dopravu Semerák (Ostravak) – ale výstavbu nadále urputně prosazuje.

Můžeme jen hádat, co za tou urputností vězí: možné budoucí zakázky pro spřátelené developerské firmy? Možné další nehospodárné posílení DPO, tak aby tato městská firma mohla nadále draze a bez hrozby jakékoli konkurence obstarávat hromadnou dopravu v našem městě?

Soukromí dopravci MHD jsou i v jiných městech, máme soukromou dálkovou autobusovou dopravu, soukromé letecké společnosti… Všichni víme, jak stoupl komfort a klesly ceny na železnici Praha-Ostrava po vstupu soukromých dopravců. Není vůbec žádný důvod k tomu, abychom si mysleli, že Ostrava musí mít na dopravu vlastní akciovku DPO se všemi těmi náměstky a úředníky…

Prosíme, přemýšlejme!
 

 

24. 2. 2018

Mimořádné zasedání pustkoveckého zastupitelstva kvůli tramvaji

Ve čtvrtek 1. 3. 2017 od 14h zasedá pustkovecké zastupitelstvo.

Od pondělí od 16h budou údajně na pustkovecké radnici k nahlédnutí i výkresy z konceptu dokumentace v papírové podobě!


 

 

20. 2. 2018


 

 

Nákresy plánované trati z 1. června 2017 – čtěme a sdílejme!

Takto vypadají nákresy, s kterými chce jít město do územního řízení.

Zdaleka nic není rozhodnuto, zatím se nic neděje, nicméně horká fáze protitramvajového boje se blíží!

Nákresy jsou masakr.

Top 8 z masakru:

1. Brutální rozšíření cest i na trojnásobek dnešního stavu. Zábor půdy.

2. Třeba z vzorového řezu 17. listopadu nebo Průběžná je dobře vidět, že travnatý pás je jen šidítko na mase betonového podloží.

3. Kácení. Třeba lip v parku na Ludvíka Podéště.

4. Zmizí na Průběžné cyklostezka, jak ji známe dnes. Bude pás pro cyklisty vedle pásu pro auta. Takže uprostřed tramvaj, podél auta, na kraji bez jakéhokoli předělu lidé na kole.

5. Tramvaje budou mít troleje! Primátorem ještě na podzim tak upřímně slibované tramvaje na baterky se nekonají. Ani na Bedřicha Nikodema.

6. Místo zastávky, co od nepaměti Opavská, je nyní točna Globus. Místní lidé budou mít před domem velké betonové parkoviště. Točna kolejová je velkorysá, stávající vlastník příslušného pozemku jistě městu dobře prodá.

7. Vjezdy a výjezdy k mnoha domům po celé délce trati jsou možné jen do jednoho směru. Příliš svobody pohybu asi škodí. Škoda jen, že nejde naprojektovat tunely, kterými by se dali lidi nahnat od prahu svých domovů přímo do tramvaje.

8. U Zuzany nebude zastávka. Vlastně všechny stávající zastávky mizí nebo mění svou polohu.
 
PROHLÉDNOUT / STÁHNOUT (ZIP 15 MB)

 

Petiční výbor prosí o sdílení této informace!

V úterý 10. 1. 2017 hlasovala Rada města Ostravy o uzavření smlouvy s vítězem veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace k tramvajovému projektu.

Znamená to, že přípravy na stavbu běží v plném proudu. Diskuze s občany ani s dotčenými městskými obvody (Poruba, Pustkovec, ale i Martinov a Plesná) zjevně není pro město důležitá. Hlavní je připravovat stavbu tak, aby do termínu podání žádosti o miliardovou dotaci z EU – tj. do 31. 12. 2017 – bylo splněno co nejvíce.

Co je nyní důležité udělat? Projděte si následující 4 body.

PROHLÉDNOUT / STÁHNOUT (PDF 91,8 kB)

Odkazy na úřední desky:

Statutární město Ostrava ZDE

Městský obvod Pustkovec ZDE

Městský obvod Poruba ZDE

 

Lednové petiční info – prosíme, čtěme a sdílejme!

Vážení přátelé,

počátkem ledna 2018 máme dobré a špatné zprávy.

Ty dobré jsou:

1. o zakázku na projektovou dokumentaci pro tramvajovou výstavbu se zajímá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

2. o evropskou dotaci na výstavbu tramvajového tělesa Ostrava do 31. 12. 2017 s největší pravděpodobností nepožádala

3. Ostrava nemá nic: ani hotový tramvajový projekt, ani peníze, ani žádné relevantní správní rozhodnutí pro výstavbu

4. do komunálních voleb v říjnu 2018 se tramvaj nepostaví a ve volbách máme šanci volit protitramvajové strany

Špatné zprávy:

1. Rada města Ostravy od tramvajového záměru neustupuje a říká, že chce pokračovat v jeho přípravě

2. řízení EIA o posuzování vlivu stavby na životní prostředí možná bude zahájeno již tento měsíc, což znamená ale pro nás všechny i možnost zapojit se a říct, že tramvaj třeba místo parku na Ludvíka Podéště je ekologický nesmysl

3. je možné, že miliardu na tramvaj pošle svým klukům a holkám z ANO 2011 sám Babiš

Takže závěrem:

Petice je práce, práce a zase práce. Ale taky způsob, jak se navzájem informovat a společně bránit, co je nám drahé.

Porubská výzva je skvělá věc a důkaz, že naše občanská společnost v základech funguje.

Být z Poruby je krásné!

Šťastný nový rok jménem petice a Porubské výzvy přeje

Markéta

 

ŘÍJNOVÉ INFO O TRAMVAJOVÉM PROJEKTU

1. Dne 20. 10. 2017 má projekční firma odevzdat hotovou dokumentaci pro územní řízení včetně dokončeného řízení EIA. Je jasné, že termín nestihne.

2. Řízení EIA nebylo na tramvajový projekt k dnešnímu dni vůbec zahájeno. Řízení EIA trvá několik měsíců, v případě žalob i mnohem déle.

3. Platí stále, že na projekt nebyl vypracován investiční záměr dle směrnice města č. 1/2005.

4. Projekt má vážné realizační vady, u urputných protlačovatelů projektu tak panuje značná nervozita.

5. Projevem této nervozity byla tiskovka 18. 9. 2017, na které radní pro dopravu Lukáš Semerák /Ostravak/ řekl, že město upouští od stavby po B. Nikodema, aby o dva dny později na zasedání ostravského zastupitelstva řekl, že to není pravda a že město chce dále všechny varianty.

6. Kdo chce tramvaj?

a) Hnutí ANO 2011 na 1 000%. Hnutí ANO 2011 rádo čerpá dotace. ANO 2011 chtělo vehementně stavět i VTP na Myslivně.

b) Hnutí Ostravak, i když jeho porubská odnož se brání. V Ostravakovi ovšem rozhoduje ten, kdo platí, a to nikdo z porubské odnože není.

V ostatních stranách probíhá z menší části demokratická diskuze, z větší části zbabělé vyčkávání, jak se věc vyvine. Nikdo v nich ale neřve hurá tramvaj!

7. Místní političky a politikové se v plánovaném tramvajovém projektu neorientují. Petice pochybuje, že si vůbec odpovědně nastudovali projektový záměr, materiály k veřejné zakázce na projektovou dokumentaci. Málokdo z nich zná charakter našich ulic, neví, že se sem ta tramvaj nevleze, že by mimo jiné znamenala kácení a znehodnocení bydlení stovkám rodin. Jsou hnusnou kombinací lenosti, blbosti, zbabělosti a lhostejnosti.

8. Světlou výjimkou v místní komunální politice jsou vysoce kompetentní lidé z pustkovecké ODS. Odvážně protitramvajově vystupuje i pustkovecká KDU-ČSL.

9. EU peníze? Na stávající plánovaný tramvajový projekt je jejich získání již krajně nepravděpodobné, protože vady právní i věcné.

10. Petice s povděkem a potěšením vnímá stále sílící podporu svých aktivit. POTŘEBUJEME JI A DĚKUJEME ZA NI!
 

 

SRPNOVÉ PETIČNÍ INFO

1. Čas běží, a to je dobře. Stále čekáme na zahájení řízeni EIA. Bez tohoto řízení se nedá tramvajové těleso stavět.

2. Tramvajový projekt má právní vady.

3. Tramvajový projekt má velice pravděpodobně i technické a jiné realizační vady, jinak by už totiž dávno běžela EIA.

4. Zadávat veřejnou zakázku na dokumentaci pro územní řízení bez existence schváleného investičního záměru na projekt tramvajové trati bylo ze strany Rady statutárního města Ostravy nemoudré. Zpracovaný investiční záměr by včas a bez velkých investic odhalil „úskalí“ tramvajového projektu.

5. Pro dny, měsíce a roky příští je velmi užitečné si dobře zapamatovat, že Radu města Ostravy, která naše domovy již bezmála rok ohrožuje tramvajovou výstavbou, tvoří tyto čtyři politické subjekty: ANO 2011, HNUTÍ OSTRAVAK, ODS, KDU-ČSL.

6. Pustkovec nikdy nesouhlasil, nesouhlasí a nebude souhlasit s tramvajovou výstavbou na svém a kolem svého území.

7. Postoj porubských orgánů nese znaky té největší lhostejnosti: žádné informace, žádné vystavení nákresů trati a třeba ani žádná odpověď na dotaz vznesený na zasedání porubského zastupitelstva 14. 6. 2017 ohledně nákladů na služební cestu do Košic, kde si členky a členové porubského zastupitelstva obhlíželi tamější rekonstruovanou tramvajovou trať.

8. Text naší petice chrání před tramvají tři ulice: Bedřicha Nikodema, 17. listopadu a Průběžná. Případná výstavba tramvajového tělesa i na jediné z nich ohrožuje do budoucna zbývající ulice – ostravská tramvajová lobby bude vždy usilovat o zokruhování, propojování, drátování a všemožně invazivní tramvajovou výstavbu.

9. Definitivní řešení našeho tramvajového problému spočívá nejen v zastavení aktuálně hrozícího tramvajového projektu, ale i ve změně územního plánu statutárního města Ostravy z roku 2014, a to tak, že

a) tramvajová trať bude vyňata z ulic Opavská (od Slovanu směr Opava), Průběžná, 17. listopadu (Slovan-Průběžná)
b) ani textová ani grafická část nebudou žádnou interpretační možností připouštět výstavbu tramvajové trati po ulici Bedřicha Nikodema.

10. Místo velkých patetických slov SRDCE pro všechny, co pomáhají, podporují a vřele se zajímají o petici.
 

 

18. 12. 2017

Co se stane ve středu 20. 12. 2017?

Tuto středu od 13h mají porubské a pustkovecké zastupitelky a zastupitelé v budově Magistrátu seminář o tramvajovém projektu. Pozvánka na seminář jim došla dříve, než ÚOHS zahájil správní řízení o tramvajové zakázce. Průběh semináře tak jistě bude pikantní…

A pozor! Ve středu od 16h pak ve Slunečnici zasedá porubské zastupitelstvo. Tam se půjdeme zeptat nejen na tramvajové novinky ze semináře!

Prosíme, pojďte s námi do Slunečnice!
 

 

21. 11. 2017

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba


 

 

12. 9. 2017

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba


 

 

13. 6. 2017

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba

pozvanka1642017
 

 

7. 4. 2017

Prosíme o sdílení tohoto příspěvku. Děkujeme.

pozvanka111242017

STÁHNOUT (PDF 73,8 kB)
 

 

16. 2. 2017

Dne 16. 2. 2017  od 16 hod. se konalo 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba.

STÁHNOUT (PDF 345 kB)

 

Pozvánka na veřejnou debatu v Pustkovci

Místní sdružení ODS v Pustkovci pozvalo občany Pustkovce a VII. a VIII. stavebního obvodu na veřejnou debatu na téma Tramvajová trať v Porubě na VII. a VIII. stavebním obvodě a v Pustkovci, která se konala dne 7. 12. 2016 od 17 hodin v pustkovecké Sokolovně.

Program setkání najdete v pozvánce.

STÁHNOUT (PDF 357 kB)

 

Informace v kostce

Zde lze nalézt několik základních informací především z projektového záměru a seznam vybraných petičních míst.

STÁHNOUT (PDF 381 kB)

 

ZÁKLADNÍ PRŮŠVIH TRAMPROJEKTU

Jednoduše:
1. Ostrava má závaznou směrnici č. 1/2005 pro zpravování investičního záměru.

2. V této směrnici stojí na straně 3 v bodě 1.2.:

“ Investiční záměr je:
– závazným podkladem pro plánování investiční výstavby,

– podkladem pro vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace.“

3. Ostrava na tramprojekt investiční záměr dle směrnice č. 1/2005 zpracován nemá.

A nyní pozor:

4. Ostrava vypsala a zadala veřejnou zakázku na pořízení projektové dokumentace pro tramprojekt BEZ povinného investičního záměru.

5. Ostrava sama pak v přestupkovém řízení u ÚOHS opakovaně přiznala, že zadávací dokumentace pro tuto veřejnou zakázku obsahuje chyby.

6. Investiční záměr je od toho, aby se nepořizovaly za veřejné peníze zmetky. Investiční záměr má každý projekt připravit tak, aby jeho realizace byla možná a probíhala podle práva a BEZ CHYB.

7. Platí princip „Čapí hnízdo“: Projekt, který porušuje právo, nemá nárok na dotace Evropské unie.

STÁHNOUT (PDF 262 KB)