Aktuality 2020

 

23. 12. 2020

VÁNOČNÍ POZDRAVY

Co je bez chvění, není pevné (Vladimír Holan)

Vážené dámy a pánové,

páté petiční Vánoce! Na závěr nelehkého roku Vás co nejsrdečněji zdravíme.

Děkujeme za podpis Modrého manifestu 2020 v procesu EIA, přes 3 200 podpisů se nasbíralo v dubnu 2020 za méně než tři týdny, a to v nouzovém stavu! Děkujeme za jedinečnou podporu na veřejném projednání EIA tramprojektu v červnu 2020, jež bylo přerušeno a jež bude pokračovat v příštím roce. Děkujeme za všechny peněžní dary, které náš petiční spolek Prosíme, přemýšlejme, z.s., obdržel a bez kterých by naše činnost nebyla možná. Děkujeme i těm několika komunálním politikům, co drží s námi.

Děkujeme všem lidem za všestrannou podporu a pomoc.

Práci i každodennost petice provází rutina studia spisů, různých doprovodných správních řízení a administrativy, jejíž podoba je z mnoha důvodů veřejně nezprostředkovatelná. Každodennost petice je frustrující, plná komplikací, dohadů, nejistot a vzteku z trampekla, kterým procházíme. Co se nechvěje, není pevné.

Víme, proč to všechno děláme. Chráníme kus země, kde jsme doma. Úkol malý, ale přesto jeden z největších, jaký může vůbec být.

Přijměte prosím od nás jako vánoční dárek zveřejnění vyjádření České inspekce životního prostředí (ČIŽP) k záměru tramprojektu v rámci procesu EIA z dubna 2020. Vyjádření jsme získali teprve na konci října 2020 na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ČIŽP mimo jiné říká, že „sám záměr ekologizací dopravy v Ostravě-Porubě není, jedná se o výstavbu tramvajové trati, která doplní
stávající nabídku dopravy k obchodnímu centru.“

ČIŽP dále říká, že „…není zřejmá potřebnost realizace záměru.“

„ČIŽP upozorňuje, že vzrostlá zeleň má právě ve městech nezanedbatelný význam, resp.důležité funkce pro člověka, jeho kvalitu života a rovněž pro přírodní prostředí, které náhradní výsadba po dlouhé roky nenahradí.“

JINAK ŘEČENO: Tramprojekt opravdu nemá s ochranou přírody nic společného. ČIŽP tramprojektu nevěří.

Veselé Vánoce, hodně zdraví, svobodnou mysl a pevnou naději Vám přeje

Vaše petice

 

20. 12. 2020

KOMUNÁLNÍ ŠIKANA 2020
ŠPÍNA JEDNÁNÍ OSTRAVY PADÁ NEJEN NA ANO, ALE BOHUŽEL I NA JEHO KOALIČNÍ PARTNERY Z DEMOKRATICKÝCH STRAN

Někteří vlastníci pozemků, které Ostrava nemá a které potřebuje na tramprojekt, dostávají v těchto dnech dopisy z ostravského magistrátu. Obsahem jsou totožné s těmi z roku 2019. Jde o souhlas či nesouhlas s umístěním stavby na jejich pozemku. Dopis Ostravy adresovaný vlastníkům před Vánocemi a rok a půl po dopisové vlně ze srpna 2019 má vyloženě šikanózní povahu. Je to taková komunální sviňačinka, jak narušit a kazit lidem adventní čas a Vánoce. Je zřejmé, že vlastníci, co dosud nedali souhlas a aktivně se účastní procesu EIA, svůj postoj nezmění. Ostrava to ví. Ví taky, že nemá ani EIA na tramprojekt a starost o pozemky je poněkud předčasná. Ale proč neposlušné občany vlastníky nebuzerovat, když můžeme, že?

RADY VLASTNÍKŮM, CO DĚLAT:

1) Zachovat klid. Ostrava to zkouší, simuluje přípravnou činnost. Dopis před Vánocemi má vlastníkům znepříjemnit život a frustrovat je. Na dopis není nutné nijak reagovat. Pokud se reagovat rozhodnete, napište vlastní rukou, že NESOUHLASÍTE. Předložený formulář se souhlasím/nesouhlasím je málo přehledný a patrně úmyslně koncipovaný tak, aby umožňoval dvojí výklad.

2) Ostrava pozemky potřebuje, pokud je nezíská, musí tramprojet radikálně změnit či vůbec ukončit. Majitelé pozemků jsou pány situace.

3) Zdůrazňujeme, že vyvlastnění pozemků na tramprojekt je za současné právní situace prakticky nemožné. Ostatně sám ostravský dopis už se jím ani neohání.

4) Souhlas s umístěním stavby lze vzít zpět až do existence pravomocného územního rozhodnutí.

5) Doporučujeme souhlas NEDÁVAT, Ostravě na drzý dopis v předvánočním čase vůbec neodpovídat. Právně je to totéž, jakoby Vám soused poslal dopis, že mu máte dát půlku zahrady, že si na ní chce postavit garáž. S takovým sousedem nemáte žádnou povinnost komunikovat, pro Ostravu to v tomto případě platí obdobně.

6) Kdyby cokoli, kontaktujte petici.

DĚLÁME TO DOBŘE. OSTRAVA TO JENOM ZKOUŠÍ. TAHÁME ZA TEN DELŠÍ KONEC PROVAZU. JDE JEN O TO, ABYCHOM VYDRŽELI.

FOTO: Kvetoucí jabloně v zahradách na Jedlové ulici. Úzkou cestu podél Průběžné lemují keře. Požadované zábory by například zasáhly lesní pozemky i zahrady na Jedlové. Vše v soukromém vlastnictví. V nejčistší lokalitě Ostravy. Se zpěvem ptáků a jedlemi.

 

18. 12. 2020

PROJEKT POLYFUNKČNÍHO DOMU NA UL. HRÁZKA V PUSTKOVCI
CO VÍME K 17. 12. 2020

CO SE DĚJE?
Vzrostlé stromy na ulici Hrázka jsou v ohrožení. Pozemky, na nichž rostou, by pustkovecká koalice (ČSSD: Pyš, Škovran a spol. + Pustkovec pro život: Kondula, Bajgar a spol.), chtěla směnit s firmou, co chce na Hrázce stavět bytový dům, v přízemí s komerčními jednotkami.

PROČ?
Firma potřebuje obecní pozemky pro stavbu příjezdové cesty k zamýšlenému objektu. Firma sousední pozemek koupila a rozsáhlou stavbu naplánovala, i když věděla, že příjezdovou cestu nemá. Působí to dojmem, jakoby dopředu najisto věděla, že se s radnicí v Pustkovci na směně domluví.

CO BY SMĚNA ZNAMENALA PRO LIDI BYDLÍCÍ NA HRÁZCE A OKOLÍ?
Vznik patrového velkého objektu v nízké zástavbě rodinných domů. Rezidenční ráz ulice by byl narušen rozměrem budovy i provozem podnikatelských prostor polyfunkního domu. Další kácení stromů a úbytek prostoru pro zachování a rozvoj biodiverzity v Pustkovci.

KDO HLASOVAL NA ZASTUPITELSTVU 16. 12. 2020 ZA ZACHOVÁNÍ STROMŮ A PROTI SMĚNĚ?
ODS: Čeganová, Tichý, Urban.
OBČANÉ PRO PUSTKOVEC: Bystroňová, Holušová, Sikorová
KDU-ČSL: Tichá

KDO HLASOVAL PRO SMĚNU?
Pustkovec pro život: Bajgar, Kondula (místostarosta), Otisk Pavel (nový zastupitel namísto zastupitelky Udržalové), Závadský
ČSSD: Pyš (starosta), Škovran, Holuša (není příbuzný zastupitelky Holušové)

Koalici chyběl osmý hlas, neboť zastupitel Hlaváč z ČSSD nebyl přítomen.

BYLA SMĚNA SCHVÁLENA?
Zatím nebyla.

CO MOHOU LIDÉ BYDLÍCÍ NA HRÁZCE NYNÍ DĚLAT?
Kontaktovat zastupitele z Pustkovce pro život a z ČSSD a říci jim, že si polyfunkční objekt a kácení ve své ulici nepřejí. Apelovat na ně, aby směnu nepovolili. Firma, co směnu žádá, na ni nemá žádný nárok.

MÁ FIRMA NA SMĚNU POZEMKŮ NÁROK?
Nemá. Stav svého pozemku znala od počátku. Nikdo si nemůže nijak vynucovat postoupení obecního majetku.

CO NAVRHUJE PUSTKOVECKÁ OPOZICE?
Zveřejnit všechny materiály, co má ke směně rada Pustkovce a starosta Pustkovce. Udělat veřejné zasedání zastupitelstva a stavební komise, kde občanům Pustkovce bude záměr představen. Opozice nemá pocit, že by byl směnou naplněn veřejný zájem. Opozice ale svými sedmi hlasy nemůže přehlasovat koalici 8 hlasů.

FOTO 1: Stav nyní
FOTO 2: Návrh polyfunkčního domu, tak jak byl poskytnut pustkoveckým zastupitelům

 

16. 12. 2020

PUSTKOVECKÉ ZASTUPITELSTVO ROZHODUJE DNES O ZÁNIKU DALŠÍ PLOCHY SE STROMY V PUSTKOVCI

Dnes na zasedání zastupitelstva v Pustkovci od 16 hodin se bude projednávat i žádost společnosti K2 Pustkovec s.r.o. o směnu pozemku. Společnost zakoupila v minulosti pozemky na hřišti a chce tam postavit mezonetový dům a v přízemí umístit kavárnu, cukrárnu a kanceláře.

Jedná se o místo, kde rostou již min. 60 let stromy, které v okolí restaurace Bílý Kartáč poskytují příjemný stín a vytvářejí příznivé mikroklima.

Společnost koupila pozemky bez přístupu na veřejnou komunikaci a nyní to chce směnou vyřešit. Tam, co jsou dnes stromy, má být cesta.

Směna je problematická: Vůbec nebere ohled na zájmy okolních vlastníků a obyvatel ani na vhodnost svého záměru.

Uvidíme, jak bude dnes rozhodnuto ….

 

15. 12. 2020

OD KONÁNÍ PRVNÍ ČÁSTI VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ EIA TRAMPROJEKTU UPLYNUL PŮLROK
POKRAČOVÁNÍ PŘIJDE 2021 – PROSÍME, POJĎME NA NĚJ JEŠTĚ JEDNOU
OSOBNÍ AKTIVITA KAŽDÉHO JEDINCE JE DŮLEŽITÁ

Je to 6 měsíců, co se konalo veřejné projednání v rámci EIA na tramprojekt. Pokračování přijde v roce 2021.

Veřejné projednání má pro EIA na tramprojekt naprosto zásadní význam. V rámci procesu EIA mají na veřejném projednání všichni lidé poslední možnost se k tramprojektu vyjádřit, položit dotaz, říct své připomínky. Po uzavření procesu EIA mají v dalších řízeních právo připomínek pouze dotčení vlastníci nemovitostí (třeba bytů podél plánované trati) nebo zapsané spolky.

Vše, co na veřejném projednání zazní, musí být vypořádáno. Pokud se tak nestane nebo se tak stane nedostatečně, bude to později důvodem pro podání žaloby.

Veřejné projednání EIA na tramprojekt je administrativně-kulturní akce svého druhu. Stojí zato ji navštívit a udělat si vlastní obrázek o jednání Ostravy jako oznamovatele i o jednání krajského úřadu, který veřejné projednání vede.

Samozřejmě, že je tramprojekt fraška a špatný vtip, jehož pravým cílem je čerpat peníze z veřejných prostředků. Samozřejmě, že nemá s ochranou přírody nic společného. Samozřejmě to všichni ví, i město Ostrava. Samozřejmě, že pořád upozorňovat na formální i věcné vady EIA na tramprojekt i jeho škodlivost pro životní prostředí je otravné.

MUSÍME VYDRŽET. NENÍ JINÁ CESTA.

Prosíme, přemýšlejme!

 

10. 12. 2020

HOT NEWS TRAMPROJEKT
OSTRAVA ÚTRPNĚ ZASE POSUNUJE DOKONČENÍ TRAMPROJEKTU
TENTOKRÁT DO ROKU 2026

V pátek 11. 12. se koná ostravské zastupitelstvo, bude se schvalovat rozpočet na rok 2021. Lze sledovat online na www.ostrava.cz.

Tramprojekt je zase rozpočtou položkou.

Ostrava plánuje dát ze svého: 718 141 000 Kč (tyhle peníze nemá, musí si je půjčit)
Ostrava chce EU dotaci ve výši: 1 772 440 000 Kč (dotace zatím nejsou, jistota získání nulová)
aktuální náklady celkem: 2 490 581 000 Kč (slovy dvě a půl miliardy korun českých)

Konec realizace posunut do roku 2026.

KOMENTÁŘ PETICE: Je zjevné, že se původně deklarovaný termín výstavby tramprojektu neuskuteční. Původně měl tramprojekt stát jen 1, 2 miliardy korun a být hotov v roce 2021. Ostrava fakticky nečiní pokroky, pouze za miliony korun ročně neustále připravuje. Skoro jako by Ostrava věděla, že je tramprojekt nerealizovatelný a jen si užívala utrácení peněz za přípravu. V konečném důsledku Ostrava nejistým postupem provozuje komunální šikanu obyvatel, kterým by tramprojekt zničil bydlení a místa, kde žijí, neboť proti plánování není možné se soudně bránit. Zato proti konkrétnímu územnímu rozhodnutí již žalobu podat lze.

Petici proti tramprojektu podepsalo téměř 5 000 lidí z míst dotčených tramprojektem.

Čeká nás ještě dlouhé období nejistoty. Vše nasvědčuje tomu, že tramprojekt nakonec skončí u soudu.

Prosíme, přemýšlejme!

FOTO: Květen na horní Průběžné u autobusové zastávky Oty Synka. Pokud by se tramprojekt realizoval, komunikace se v tomto místě rozšíří na trojnásobek. Žádná zeleň z fotky nepřežije. Svah má být zarovnán.

 

2. 12. 2020

JAK VYPADÁ TAKOVÁ PR AGITKA V KOMUNÁLU

PODÍVEJME SE NA TEXT O VÁNOČNÍM STROMKU, CO ZA NAŠE PENÍZE VYTVOŘILI NÁMI PLACENÍ ÚŘEDNÍCI NA RADNICI

ONI SE TAK SNAŽÍ, JENOM TI OBČANÉ JIM TO KAZÍ….

Takže znovu: Kácení stromů mimo zahrady nebo lesy povoluje příslušný orgán ochrany přírody. Zde povolení chybělo. I kácení kvůli inženýrským sítím musí být řádně orgánu ochrany přírody oznámeno.

Nic z toho se nestalo. Proto proti postupu Poruby zakročila Česká inspekce životního prostředí, o čemž ale článek taktně mlčí. MLŽÍ.

Prosíme každého voliče v Porubě, aby si pro sebe odpověděl na otázku, jestli prezentovaný způsob jednání a konání porubské radnice je takový, za který rád dává své daně.

Za chod porubské radnice je odpovědné ANO s 6 hlasy v radě, Piráti s 2 hlasy v radě, ODS s 2 hlasy v radě a KDU s 1 hlasem v radě.

Komunální volby jsou v říjnu 2022.

https://poruba.ostrava.cz/cs/o-porube/aktualne/peripetie-porubskeho-vanocniho-stromu

 

30. 11. 2020

VÁNOČNÍ STROM PORUBA
JAK PORUBSKÁ RADNICE LHALA,
JAK NA TO STATEČNÝ OBČAN PŘIŠEL
A JAK ČIŽP ZASÁHLA

1) CO SE STALO NEJDŘÍV?
Porubská radnice se rozhodla, že jako vánoční strom pro Poruba letos použije smrk ormorika, který roste na ulici Zdeňka Štěpánka, naproti domu s č.p. 1785/5. Kácení stromu bylo naplánováno na sobotu 28.11.2020. Radnice použití tohoto stromu zdůvodňovala tím, že stejně se bude muset pokácet kvůli opravám inženýrských sítí. Na vchody domů nechala radnice vylepit oznámení o dopravní uzavírce (foto oznámení a stromu přikládáme).

To se nezdálo panu L. z ulice Zd. Štěpánka a kontaktoval porubskou radnici, jež mu odpověděla v duchu pravověrné normalizační agitky:

„Vážený pane L.,
reaguji na Váš dotaz vznesený telefonicky dne 23. 11. 2020 na pana vedoucího odboru kultury a prezentace.
Letošní porubský vánoční strom pochází z ul. Zdeňka Štěpánka a jedná se o smrk omoriku. Tento strom je určen ke kácení z důvody opravy šachtice, kterou bude provádět plynárenská společnost.
Strom má obvod kmene do 80 cm, tedy jeho kácení nevyžaduje vydání povolení ke kácení dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Jeho kácení by bylo stejně nevyhnutelné, jsme tedy rádi, že ještě poslouží Porubanům a to hned 2x. Jako porubský vánoční strom pro nadcházející adventní čas a následně po deinstalaci v roce 2021 bude jeho dřevo uskladněno na odboru technických služeb a údržby zeleně a použito na dalším vánočním jarmarku do ohňové koule.
Věříme, že porubský vánoční strom udělá radost Vám i Vašim blízkým.

S pozdravem

Bc. Pavlína Nováčková
organizace kulturních, sportovních a společenských akcí“

2) CO SE STALO PAK?
Podle této odpovědi tedy PAN L. usoudil, že žádné povolení ke kácení neexistuje. Ze zvědavosti šel obvod kmene stromu ve výšce 130cm proměřit a zjistil, že tento obvod je 91 cm! Na takový strom je ale již potřeba povolení mít. Vágní zdůvodnění, že by se strom stejně kácel z důvodu opravy šachtice plynárenskou společností, mu přišlo nedostatečné. Kontaktoval proto Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP).

3) CO UDĚLALA ČIŽP?
ČIŽP provedla místní šetření, strom přeměřila a zjistila, že má 91 cm v obvodu 130 cm nad zemí. Takový strom nelze bez povolení kácet. Poruba lhala, když říkala, že povolení není potřeba. Oznámení síťařů o nutnosti kácení Poruba taky nemá. Vše vycucáno z prstu. ČIŽP pohrozila správním řízením a pokutou, pokud by se smrk na Zd. Štěpánka bez povolení vykácel. Poruba pod tlakem správního orgánu od kácení ustoupila.

4) ZÁVĚR
Veliké poděkování panu L. a ČIŽP, protože bez nich by strom už padl. Projevy porubské radnice jsou bohužel pořád stejné: nabubřelá sebeprezentace, lhaní a porušování práva. Jsme zvědaví, zda se alespoň porubská starostka /ANO/ za tuto událost veřejně občanům omluví.

 

23. 11. 2020

HOT NEWS OHROŽENÉ PUSTKOVECKÉ ÚDOLÍ
VYDÁNO POVOLENÍ, JE MOŽNÉ ODVOLÁNÍ DO 4. 12. 2020

V kostce:

1) Statutární město Ostrava samo sobě vydalo povolení na „Revitalizaci Pustkoveckého údolí“, vlastníci sousedních i okolních nemovitostí mohou podat odvolání do pátku 4. 12. 2020.

2) Rozhodnutí viselo na úředních deskách Ostravy a Pustkovce pouze nutných 15 dní, nyní je ke stažení zde. Tolik transparentnost a vstřícnost úřadů k občanům 🙂

3) Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí.

4) „Revitalizace“ je špatně například protože: invazivně zasahuje do koryta Pustkoveckého potoka, v plánu je vykácení téměř 200 stromů, mýcení keřů, budování herních prvků s umělými povrchy, betonizace, asfaltizace…., znamená to zničení současného charakteru údolí. I zde platí, že nebýt evropských dotací, na stavební zásahy do údolí by si nikdo ani nevzpomněl.

5) Pustkovecká rada, která podala své připomínky k „revitalizaci“ pozdě, se nebude odvolávat. Pustkovecká rada ostatně již dříve odvolala svůj původní nesouhlas s kácením v rámci „revitalizace“.Radu tvoří ČSSD a Pustkovec pro život. Oba tyto pustkovecké politické subjekty zcela rezignovaly na ochranu životního prostředí v Pustkoveckém údolí a jednají vůči městu poníženě a zbaběle. Vlastníci dotčených pozemků a domů se odvoláním musí bránit sami, pustkovecká radnice jim nepomůže. Vyzýváme k občanské aktivitě a odpovědnosti!

6) Pustkovecká opozice OPP, ODS s projektem „Revitalizace Pustkoveckého údolí“ dlouhodobě nesouhlasí. DĚKUJEME!

7) Dvě dobré zprávy závěrem: a) rozhodnutí o revitalizace vykazuje chyby, obrana proti němu je možná; b) dotační období 2014-2020 skončilo, další evropské peníze zatím nejsou.

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

STÁHNOUT (PDF 1,45 MB)

 

17. 11. 2020

ELEKTROBUSY UJEDOU STOVKY KILOMETRŮ NA JEDNO NABITÍ
OSTRAVA V PROCESU EIA NA TRAMPROJEKT NIJAK NEODŮVODNILA,
PROČ V NAŠICH ULICÍCH MUSÍME MÍT PRÁVĚ TRAMVAJ A NE BUS NA ELEKTRIKU

Mercedes Benz elektrobus eCitaro ujede na jedno nabití až 320 km. Kapacita baterií a e-technologií se přitom neustále zdokonalují, v Evropě jsou i továrny na recyklaci baterií z elektrovozidel.

Pozor na frázi, že „tramvaj je nejekologičtější dopravní prostředek“. NENÍ. Potřebuje na půdu a prostor náročnou infrastrukturu včetně trolejí. Je hlučná. Je těžká. Potřebuje pro lidské dýchání nepříznivý písek na brzdění z kopce. Může jet jen po kolejích, ne jinam.

Někde má tramvaj smysl, v našich ulicích ale ne. Vždy je nutné posuzovat individuální okolnosti každého záměru ve všech jeho souvislostech. To se u tramprojektu zatím nestalo.

Nebýt evropských dotací, nikdo by si na tramvajový projekt našimi ulicemi nevzpomněl. Tramprojekt za 2 550 000 000 Kč (slovy dvě miliardy pět set padesát milionu korun českých) nedává smysl ani ekonomicky ani environmentálně.

Opakujeme, že podklady v řízení EIA na tramprojekt prokazují zhoršení hluku i ovzduší v našich ulicích, to vše je doprovázeno záborem a zničením půdy jako neobnovitelného přírodního zdroje a extenzivním kácením tisícovek keřů a stromů. Obyvatel v našem městě i kraji ubývá, MHD jezdí stále méně lidí. Nyní našimi ulicemi jezdí s dostatečnou přepravní rezervou CNG busy s ekologickou normou E6 s rokem výroby 2015 a mladší.

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

 

8. 11. 2020

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH KONTROVERZNÍHO NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA
TENTOKRÁT S VYLEPŠENÍMI PŘICHÁZEJÍ PARTNEŘI MACURA A BAJGAROVÁ / oba ANO/

V článku popis stavu návrhu nového stavebního zákona nyní. Pozměňovací návrhy přijdou v poslanecké sněmovně na řadu koncem února 2021.

Bude nový stavební zákon do voleb 2021? Je to 50 : 50.

https://www.echo24.cz/a/SkuhC/praha-brno-a-ostrava-budou-mit-svoje-stavebni-predpisy

 

5. 11. 2020

VOLVO ELEKTROBUS 7900 E PRO 150 LIDÍ

Absolutně tichý. Nezatěžuje provozním hlukem cestující, řidiče a ani okolí, kterým projíždí.

Jede po cestě, nepotřebuje koleje. Plně flexibilní.

Různé možnosti nabíjení baterie.

Volvo nejmodernější technologie. Volvo bezpečnost s asistenčními systémy pro řidiče. IT zázrak.

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

 

3. 11. 2020

K – INDEX 2019 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY
V INDEXU KORUPČNÍHO RIZIKA JE OSTRAVA VE TŘETINĚ NEJHORŠÍCH

Hlídač státu, z.ú., hodnotí korupční riziko u veřejných institucí. Na základě analýz uzavřených smluv, dodržování zákonů a metodik.

Index korupčního rizika – zkráceně K–Index, je ukazatel, který ukazuje míru rizikových faktorů, které jsou spojeny s nehospodárným nakládáním s veřejnými penězi a rizikem korupce.

Ostrava v hodnocení roku 2019 dopadla příšerně: Většinu peněz za veřejné zakázky dostalo od Ostravy 10 dodavatelů z celkových 1882. Ostrava skrývá cenu u 639 uzavřených smluv.

POZOR! Ostrava uzavřela 604 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany!

K-Index obsahuje řadu dalších údajů.

Je tragikomické, že v Ostravě vládne koalice ANO+ODS+KDU+PIRÁTI. K-INDEX vyšel hodně nepirátsky. Piráti v zastupitelstvu města by se měli hodně stydět, protože 2018 kandidovali s tím, že „nejsou jako oni“. A jsou přesně jako oni.

Podívejme se podrobně na: https://www.hlidacstatu.cz/kindex/detail/00845451?rok=2019

 

28. 10. 2020

COVID-19 A PENÍZE NA TRAMPROJEKT
OSTRAVSKÁ KASA JE PRÁZDNÁ, NEBEZPEČÍ REALIZACE TRAMPROJEKTU TRVÁ

Tramprojekt má tři roviny: politickou, peněžní a právní. Nyní k aktuálnímu stavu peněžní roviny.

Také vzhledem k tragické situaci okolo pandemie je zřejmé, že již nyní zadlužená Ostrava nemá na realizaci tramprojektu za 2,55 miliardy Kč peníze. Tramprojekt je superdrahý nejen z hlediska výstavby, ale i z hlediska provozu.

Je jasné, že nebezpečí realizace tramprojektu každým dnem klesá.

Nebezpečí tramprojektu je ale reálné a nadále trvá v rovině peněžní z následujících důvodů:

1) Ostrava si na každou kravinu může půjčit u bank. Politici, kteří město zadluží, sami dluhy platit nebudou a jsou prakticky nikomu neodpovědní. Ostravská široká veřejnost nechápe, že když Ostrava bude muset splácet dluh za zbytečný a neekologický tramprojekt, nebude třeba na opravu něčeho v Hrabůvce nebo v Kunčičkách, peníze budou chybět na ostravských základkách nebo v ostravských domovech seniorů.

2) Ještě mohou přijít dodační peníze z EU, za které by se tramprojekt teoreticky dal postavit. Nikdo neví, jak nakonec bude evropské dotační období 21-27 vypadat. Každopádně bude výše dotace maximálně 70% z ceny projektu. Bez DPH! Ostrava by musela uhradit ze svého (tedy z někde půjčených peněz) zbývajících 30% + DPH. DPH je 21%.

3) Rozpočtované 2, 55 miliardy Kč jsou fakticky třeba 4 miliardy Kč celkových nákladů. To jsou obrovské peníze, vidina velkých veřejných zakázek. Korupční potenciál jako prase.

FOTO: Duben ve spodní část parku Ludvíka Podéště. U křižovatky Průběžná x Oty Synka. V případě tramprojektu část kopce zmizí, jeho zbytek budou držet opěrné prvky. Tam, kde jsou nyní stromy a keře, bude tramvajové těleso a přeložená silnice. Klid a kouzlo místa zcela zmizí.

 

16. 10. 2020

PETIČNÍ SPOLEK ZVEŘEJŇUJE DUBNOVÉ VYJÁDŘENÍ K EIA NA TRAMPROJEKT
POŘÁD PILNĚ PRACUJEME, TRAMPROJEKT ZDALEKA NESKONČIL

Zveřejňujeme všech 6 částí vyjádření petičního spolku Prosíme, přemýšlejme, z.s., k přepracované dokumentaci EIA na tramprojekt z dubna 2020. Vyjádření nyní studuje krajský úřad. Nebo taky ne.

Spolkové vyjádření vzniklo spoluprací několika expertů z řad petice i mimo ni. Je to kvalitní čtení na dlouhé podzimní večery o záměru, který nás již pátým rokem ohrožuje. Všechny části vyjádření mají dohromady přes 60 stran.

Spolek Prosíme, přemýšlejme, z.s., se dále poctivě připravuje na pokračování veřejného projednání tramprojektu v EIA, které očekáváme až v roce 2021.

Práce petičního spolku jen na oponentuře EIA čítá přes tisíc hodin. Odhalili jsme tolik nesrovnalostí a lží! Díky veliké účasti veřejnosti a díky kvalitním spolkovým vyjádřením se nekvalitní tramprojekt dosud přes proces EIA, ve kterém je od června 2018, nedostal.

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

Foto: Jaro na Ludvíka Podéště. V případě realizace tramprojektu bude všechna tahle zeleň vykácena. Půda odvezena, zabetonována, zničena. Chodník směrem na Jedlovou zanikne bez náhrady taktéž.

1. část STÁHNOUT (PDF 143 KB)

2. část STÁHNOUT (PDF 141 KB)

3. část STÁHNOUT (PDF 2,1 MB)

4. část STÁHNOUT (PDF 185 KB)

5. část STÁHNOUT (PDF 83 KB)

6. část STÁHNOUT (PDF 66 KB)

 

14. 10. 2020

OTAKARA JEREMIÁŠE
HÁJEČEK V DUBNU

Háječek na Otakara Jeremiáše u autobusové točny Opavská.

V minulých letech v něm byla dokonce dovysazována tzv. izolační zeleň za evropské peníze. Aby byl háječek ještě hezčí a okolí pro místní příjemnější a zdravější.

Udržitelnost evropských projektů je dle našeho českého nastavení pouze 5 let. Jedná se o nejnižší možnou hranici. V zemích, kde není míra korupce a vůle po rozkrádání veřejných prostředků tak velká jako u nás, je udržitelnost projektů za peníze EU třeba 20 nebo i 30 let. Proto udržitelnost evropské izolační zeleně v háječku dnes Ostravu nezajímá, šumák, 5 let uplynulo. Hurá natáhnout ruku po dalších penězích.

Tramprojekt plánuje na místě háječku velkokapacitní parkoviště. Vysvětlení představitelů našeho města: návštěvník Ostravy třeba odněkud z Krnova sjede z Prodloužené Rudné, zaparkuje za peníze na velkokapacitním parkovišti a dále do centra našeho města bude pokračovat tramvají, za kterou zaplatí jízdné. Ve městě si vyřídí pochůzky, úřady, nákupy. Poté se vrátí na velkokapacitní parkoviště, nasedne do auta a odjede do Krnova.

Jasně, že i ti, co to propagují, ví, že je to blbost. Nebýt peněz z EU, tak by nikdy nikoho velkokapacitní parkoviště na dosud mírumilovné a klidné rezidenční ulici O. Jeremiáše nenapadlo.

Kvůli nové, ještě větší dotaci už háječek ani pohoda bydlení místních lidí nejsou důležité.

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

 

8. 10. 2020

OHROŽUJÍ NÁS VELKÁ EKOLOGICKÁ KATASTROFA (TRAMPROJEKT)
A OBŘÍ NEDOZÍRNÁ EKOLOGICKÁ KATASTROFA (KANÁL DOL)

Čekají nás těžké časy. Ohrožení naší krajiny a lidí co v ní žijí doslova ze všech směrů.

https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vedci-prohlaseni-odbornych-spolecnosti-a-akademickych-pracovist-k-zahajeni-pripravy-plavebniho-koridoru-dunaj-odra-labe

 

7.  10. 2020

ZÁKLADNÍ VĚCI JE TŘEBA STÁLE PŘIPOMÍNAT

Prosincová fotka stromů kolem Průběžné z lesa Osošník. Pokud by se realizoval tramprojekt, padnou. Na jejich místě je plánovaná betonová opěrná stěna, dlouhá několik desítek metrů. To proto, aby se celá tramvajová trať nesesunula ze svahu do jednoho z přítoků Plesenského potoka, mimo jiné jediného otevřeného vodního zdroje pro zvířata na VIII. obvodě v Porubě. Pikantní je, že na protější straně je parkoviště stavební fakulty VŠB, parkoviště tramprojekt „náhodou“ míjí, zato do lesa Osošník se cpe.

Je třeba si uvědomit, že když zalijeme půdu pro stromy asfaltem a betonem, už tam nikdy nevyrostou. Případné náhradní výsadby se mohou konat jinde, ale dotčené místo je navždy zničené. Půda je neobnovitelný přírodní zdroj stejně jako vzduch nebo voda.

Tramprojekt je pro naše ulice ekologickou katastrofou. Dokumentace EIA prokazuje, že by došlo ke zhoršení rozptylové i hlukové situace. Přišli bychom minimálně o 900 stromů a téměř 2000 m2 keřů. Přišli bychom o půdu. O prostor.

Že se hodí tramvaje jinde, neznamená, že se hodí i do našich ulic.

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

 

5. 10. 2020

VOLBY DOPADLY PRO PETICI ŠPATNĚ
V DRUHÉM KOLE SENÁTNÍCH VOLEB JE VHODNÉ PODPOŘIT DEMOKRATA ŠIMETKU

Vážené dámy a pánové,

děkujeme Vám všem, kteří jste podpořili petici volbou doporučených kandidátů, a to i přesto, že byste bez tramvajového problému volili jinak.

Radim Smetana ve volbách do senátu ani naši preferovaní kandidáti do krajského zastupitelstva neuspěli. Krajští kandidáti dostali v průměru 500 preferenčních hlasů, ke zvolení by potřebovali dvojnásobek.

Je potřeba jim vyslovit veliké poděkování a uznání, protože se jako jediní kandidující politici z demokratické strany OTEVŘENĚ vyslovili PROTI TRAMPROJEKTU.

K tomu několik poznámek:

1) ČSSD do kraje získala díky hlasům petice 1 zastupitele z celkových 5. V několika volebních okrscích na porubském VIII. obvodě Radim Smetana vyhrál.
2) Je opravdu škoda petičních hlasů pro ČSSD, kde se nekroužkovalo. Cílem bylo dostat do kraje naše lidi, což se nestalo.
3) STAN zůstal těsně pod hranicí 5%, kdyby byl petici otevřeně podpořil, v krajském zastupitelstvu by byl.
4) Během volební kampaně jsme zjistili, že značná část lidí – včetně jednoho komunálního zastupitele – absolutně neví, co je kompetencí kraje nebo senátu nebo jak se třeba skládají ústavní většiny v obou komorách parlamentu pro ta nejzávažnější hlasování.
5) Krajská koalice bude jako v minulém období ovládaná radou, v níž patrně bude mít ANO většinu. Bude to stejná situace jako je v porubské radě a v radě města Ostravy.
6) V druhém kole do senátu je jednoznačně Ondřej Šimetka ta lepší volba.
7) ODS Pustkovec je nositelkou tradičních pravicových hodnot jako je ochrana základních práv jedince, soukromého majetku i přírody. ODS v Porubě nebo v zastupitelstvu Ostravy svými ad hoc postoji ke všemu spíše připomíná účelové uskupení, jehož hlavním cílem je „být u toho (mít funkce)“. Je naší chybou, že jsme dostatečně neupozorňovali na tento rozdíl.
8) Perlička na závěr: Příznivci petice jsou voliči všech politických stran. Nezávisle na sobě nám tři pánové seniorského věku v posledních dnech sdělili, že je třeba napsat Babišovi, protože je chytrýrozumnývšespásnýúžasný, zavolá Macurovi nebo sám přijede, pochopí, že je tramprojekt blbost a zakáže ho.

***

Tramprojekt má tři roviny: politickou, peněžní a právní. Naštěstí.

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

 

15. 9. 2020

DNE 15. 9. 2020 SLAVÍ PETICE 4. NAROZENINY

Život. Příroda. Rodina. Domov. Láska. Vzduch. Voda. Prostor. Půda. Víra. Naděje. Spravedlnost. Sounáležitost. Sousedé. Síla. Štěstí. Výzva. Vzpomínky. Hrdost. Děti. Radost. Přátelství. Slušnost. Soukromí. My. Svoboda. Teď. Tady. Volnost. Ptáci. Právo. Odpovědnost. Odvaha. Ostrava.

Existujeme z těch nejosobnějších důvodů.

Všechno nejlepší nám všem!

 

13. 9. 2020

CENZURA V PRIU
OPOZICE NA PROTEST OPUSTILA REDAKČNÍ RADU
PARADOXNĚ JE PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY DR. TOMÁŠEK /PIRÁTI/

V zářijovém Priu nesměl být uveřejněn článek opozice o problematice tramprojetu a elektrobusů, ačkoli jeho zveřejnění bylo původně na oficiální schůzce redakční rady odhlasováno.

Zástupci opozičních stran ČSSD, Ostravaka, Jednotných a snad i KSČM odešli na protest z redakční rady Pria. Ukázalo se, že koalice opozici vnímá jako nutnou stafáž, kterou cenzuruje.

V úterý bylo zastupitelstvo. Bývá v Porubě již dlouho zvykem, že se v pondělí před zastupitelstvem schází u porubského starosty vedoucí zastupitelských klubů, aby probrali věci týkající se nadcházejícího zastupitelstva. Na protest proti cenzuře a netrasparentnímu jednání koalice ohledně Pria se ze schůzky v pondělí 7. září omluvili ČSSD, Ostravak, Jednotní i KSČM. Tento krok je VELMI neobvyklý.

V úterý 8. září byla pak cenzura v Priu široce diskutovaná na porubském zastupitelstvu. Porubskou koalici tvoří: ANO, ODS, PIRÁTI, KDU-ČSL.

Text, co nesměl vyjít v Priu, opětovně zveřejňujeme.

 

7. 9. 2020

CHODNÍK NA B. NIKODEMA

PUSTKOVECKÁ STRANA OD ZUZANY DOLŮ

Asi s tou tramvají po B. Nikodema moc nepočítají, když se tam dělá chodník …

Nebo ho nyní zaplatíme, aby se za pár let vyrubal pryč?

STÁHNOUT (PDF 2,4 MB)

 

1. 9. 2020

POZDRAVY NOVÝM ČTENÁŘŮM

Tramprojekt se dotýká nejzelenější a nejčistší části Ostravy.

Máme tu autobusy na zemní plyn (CNG), rok výroby 2015 a mladší.

Plynová plnička je v blízkých dílnách v Ostravě-Martinově.

Místa v autobusech je dost a jezdí často.

Tramprojekt by nám přinesl ztrátu a zábor půdy, extrémní kácení, změnu hydrologických poměrů, rozšíření stávající komunikace i na trojnásobek její dnešní šířky, podle oficiálních podkladů EIA i zhoršení ovzduší a zvýšení hlukové zátěže i zvýšenou zátěž světelným smogem.

Ostrava sama přiznala, že „ekologizace“ se tramprojekt jenom jmenuje. Asi kvůli přístupu k dotacím.

Tramprojekt, co nikdo v dobré víře nepotřebuje, by měl stát 2,55 miliardy korun.

 

30. 8. 2020

V ZÁŘIJOVÉM PRIU ZASE VYJDE TRAMVAJOVÁ AGITKA
PŘESNĚ JAK JSME PŘEDPOVÍDALI PO DEBAKLU OSTRAVY NA VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ TRAMPROJEKTU V ČERVNU

Tentokrát bude v Priu o tom, proč nemůžeme mít elektrobus a proč jedině tramvaj je to jediné pravé a všespásné. Článek se tváří „odborně“, autorem je údajně manažer ostravského dopravního podniku.

Je třeba si uvědomit, že manažer dopravního podniku je ze své pracovní pozice zcela závislý na Radě statutárního města Ostravy, která za Ostravu coby vlastníka určuje, co se v ostravském dopravním podniku stane. Rada Ostravy ve složení ANO, ODS, Piráti a KDU tramprojekt vehementně prosazuje.

Porubské opozici nebylo v Priu umožněno zveřejnit její text k problematice tramvaj vs. elektrobus. Demokracie hadr zaštítěná bohužel vedoucím redakční rady pirátem Dr. Tomáškem.

Zakázaný opoziční text přinášíme, o jeho otištění společně usilovali ČSSD Poruba a Ostravak Poruba (tj. bez Dr. Semeráka).

 

27. 8. 2020

PRŮBĚŽNÁ

Je zelená rezidenční ulice plná stromů. Taková musí zůstat.

Děkujeme, že jste s námi!

Vaše petice

 

23. 8. 2020

NOVINKY TRAMPROJEKT:
KRAJ ING. ALEŠE HANSLÍKA, PH.D., NEVYLOUČÍ
NYNÍ ROZHODUJE MINISTERSTVO
DALŠÍ VP MÁ BÝT V ZÁŘÍ

Krajský úřad Moravskoslezského kraje neshledal, že by zpracovatel posudku Ing. Aleš Hanslík, Ph.D., byl ve věci tramprojektu podjatý.

Prý vůbec nevadí, že bude posuzovat vlastní text, který do EIA tramprojektu opsal Ing. Michal Damek. Kraj přiznal, že tramprojekt obsahuje opsané pasáže z jiné EIA.

Zákon o EIA říká, že nikdo nesmí být posudkářem dokumentace, na níž se podílel. Je jedno, jak k podílnictví došlo. Ing. Hanslík, Ph.D. neměl být nikdy ustanoven posudkářem tramprojektu.

Spolek podal odvolání na Ministerstvo životního prostředí. Nevyloučení Ing. Aleše Hanslíka, Ph.D., je dle advokátky našeho spolku JUDr. Petry Humlíčkové, Ph.D., přední české expertky na právo životního prostředí, porušením práva a žalobním důvodem na tramprojekt.

Proslýchá se, že kraj plánuje další veřejné projednání na září 2020. Tak uvidíme. Každopádně pokud budete jen trošku moct, prosím, přijďte. Přítomnost veřejnosti na veřejném projednání přispívá k jeho kontrole.

 

17. 8. 2020

AKTUÁLNÍ INFO – PUSTKOVECKÉ ÚDOLÍ

SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY PŘED VYDÁNÍM ROZHODNUTÍ A VYJÁDŘENÍ SE K NIM

Na úředních deskách Poruby, Pustkovce a na webu porubskavyzva.cz je zveřejněna informace Magistrátu města Ostravy, odboru životního prostředí, o tom, že ve dnech 2., 3. a 4. září 2020 je možné se v budově magistrátu seznámit s podklady pro rozhodnutí ve věci “ Revitalizace Pustkoveckého údolí“ a vyjádřit se k nim.

Nejde o možnost vyjádřit námitky k projektu samotnému, ale k podkladům, které byly během řízení získány.

(Procesně postup magistrátu nedává moc smysl, ale to je nyní vedlejší). Odhadujeme, že rozhodnutí ve věci v prvním stupni padne počátkem října. Pak bude možné se odvolat ke krajskému úřadu a případně pak poběží odvolací řízení.

STÁHNOUT  (PDF 4,77 MB)

 

12. 8. 2020

TRAMPROJEKT
AKTUÁLNÍ INFO O ZPRACOVATELI POSUDKU ING. ALEŠI HANSLÍKOVI, PH.D.
JE PODJATÝ, USILUJEME O JEHO VYLOUČENÍ

Prosíme, přemýšlejme, z.s., se zajímal o to, jak je možné, že se Ing. Aleš Hanslík, Ph.D., stal zpracovatelem posudku EIA na tramprojekt.

Zatím sdělujeme, že:

1. Ing. Aleš Hanslík, Ph.D., je bývalým zaměstnancem projekční kanceláře, která zpracovává EIA na tramprojekt.

2. Ing. Aleš Hanslík, Ph.D., opakovaně spolupracoval s odpovědným zpracovatelem dokumentace EIA na tramprojekt Ing. Michalem Damkem.

3. Ing. Michal Damek nezákonně opisoval bez udání zdroje nebo citace v dokumentaci EIA na tramprojekt z oznámení záměru EIA „Komunikace – Severní spoj“. Zpracovatelem oznámení záměru „Komunikace – Severní spoj“ je právě Ing. Aleš Hanslík, Ph.D.

4. Zákon o EIA říká, že nikdo nesmí být posudkářem dokumentace, na níž se podílel. Je jedno, jak k podílnictví došlo. Ing. Hanslík, Ph.D. neměl být nikdy ustanoven posudkářem tramprojektu.

5. Posudkáře vybírá krajský úřad na základě nabídek. Obvyklá cena posudku je zhruba 100 000 Kč. Ing. Hanslík, Ph.D., nabídl, že posudek udělá za nereálnou cenu 44 420 Kč bez DPH. V duchu zásady transparentnosti a rovného zacházení zákona o zádávání veřejných zakázek měla být jeho nabídka vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Nevíme, proč nebyla.

6. Ing. Hanslík, Ph.D., během veřejného projednání dne 15. 6. 2020 neuvedl, že je autorem opsaných částí dokumentace EIA na tramprojekt.Takové jednání může působit dojmem, že měl v úmyslu své spoluautorství zatajit.

7. Opisování neboli plagiát v dokumentaci EIA na tramprojekt objevil petiční spolek Prosíme, přemýšlejme, z.s. Krajský úřad coby vedoucí procesu EIA zcela selhal.

8. Náš spolek nyní usiluje o vyloučení Ing. Aleše Hanslíka, Ph.D., z procesu EIA na tramprojekt pro podjatost. Pokud tak kraj neučiní, je to další důvod podání žaloby na tramprojekt.

9. Žaloba lze bohužel podat až po rozhodnutí odvolacího orgánu v územním řízení – v našem případě tedy za mnoho mnoho let.

10. Oponentura tramprojektu je složitá a stojí hodně času i peněz. Není otázkou, zda padne, ale kdy padne.

SRDEČNÉ DÍKY ZA VŠEM ODPOVĚDNÝM PŘÍZNIVCŮM, CO NÁS V TĚCHTO DNECH PODPOŘILI A PODPORUJÍ.

 

11. 8. 2020

AKTUÁLNÍ INFO PETICE
K REKONSTRUKCI DUHY

Považujeme za nutné uveřejnit následující:

1. Projekt „Revitalizace Duhy“ (dále jen projekt) je nyní ve dvou správních řízeních. Dokud nemá všechna potřebná povolení, není možné jej realizovat.

2. Info k projektu viselo na úřední desce Poruby a statutárního města Ostravy někdy v půlce června. Nechali ho viset jen po zákonnou dobu, ani o den déle, k dnešnímu poledni není text k dohledání ani v archivu příslušných úředních desek.

3. Spolek Prosíme, přemýšlejme, z.s., není ze zákona účastníkem řízení na projekt, nemohl tedy podat připomínky.

4. Víme ale, že obsáhlé relevantní připomínky k projektu podány byly, a to zákonným účastníkem řízení.

5. Proč projekt vznikl? Dotace, dotace, dotace… Celé to má být asi za 100 milionů.

6. Významnou součástí projektu je přeložka inženýrských sítí kvůli tramprojektu.

7. Zcela má být projektem v místě zničena izolační zeleň vysázená z eurofondů. Uplynula ale pětiletá doba povinnosti udržet projekt zaplacený z evropských peněz, takže izolační zeleň se může zničit a za evropské peníze Ostrava koupí něco nového. Plýtvání, vyčůranost, nezodpovědnost? ANO.

Více v současné chvíli říci nemůžeme. Snad jen: Bacha na anařskou propagandu, přistupují k našim ulicím jako k dojné krávě na peníze, všechno ostatní je jim totálně šumák.

 

9. 8. 2020

AKTUÁLNÍ INFO O PUSTKOVECKÉM ÚDOLÍ

KÁCENÍ 193 STROMŮ A KEŘŮ A ZMĚNA POTOKA
V PUSTKOVECKÉM ÚDOLÍ JE NYNÍ VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ

Jak se řízení nazývá?
Řízení o vydání společného povolení pro soubor staveb „Revitalizace Pustkoveckého údolí“.

Čas na připomínky byl do 20. 7. 2020. Kdo je podal?
Připomínky dle našich informací podalo několik pustkoveckých občanů. Chrání stromy a Pustkovecký potok pro nás všechny, patří jim velké díky!

Co městský obvod Pustkovec?
Ten je také účastníkem řízení, připomínky podal, ale POZDĚ, takže k nim není povinnost ze zákona přihlížet. Naprosté selhání pustkovecké rady. Skoro lze mít pocit, že tak zoufale „nešikovný“ nikdo nemůže být a že to rada udělala schválně.

Co bude nyní?
Okolo 20. 8. 2020 ( ale i později) by měl příslušný odbor na magistrátě nějak rozhodnout o vydání společného povolení pro soubor staveb „Revitalizace Pustkoveckého údolí“. Proti rozhodnutí se mohou osoby, které do řízení VČASNĚ vstoupily, odvolat ke krajskému úřadu.

Proč je Pustkovecké údolí důležité z hlediska tramprojektu?
Masivní kácení v Pustkoveckém údolí spolu s masivním kácením kvůli tramprojektu by způsobilo úbytek několika set vzrostlých stromů a stovek m² keřů na velmi malém území. Vzniklo by betonárium a lunapark místo zeleně a místa pro život drobných zvířat a ptáků, co máme dnes.

Co Pustkovecký potok?
Soubor staveb „Revitalizace Pustkoveckého údolí“ ohrožuje současnou podobu Pustkoveckého potoka, jenž je v údolí odkrytým vodním tokem a je mimo jiné vzácným zdrojem vody pro volně žijící zvířata z okolí. Zároveň dokumentace EIA na tramprojekt plánuje odvádění vody z části trasy tramprojektu právě do Pustkoveckého potoka.

Proč vůbec vznikl těžko pochopitelný projekt „Revitalizace Pustkoveckého údolí“?
Patrně kvůli dotačním penězům. Bez dotací by si na Pustkovecké údolí ostravský magistrát, obsazený Hnutím ANO, asi ani nevzpomněl.

O DALŠÍM VÝVOJI BUDEME INFORMOVAT.

 

28. 7. 2020

PO CESTĚ Z BASEBALLU

Lodžie na VIII. obvodě v Porubě.

Díky za podporu!

 

24. 7. 2020

PLAGIÁT V TRAMPROJEKTU
DALŠÍ UKÁZKY

Přinášíme ukázku další části z aktuální EIA tramprojektu, které byly opsány z oznámení EIA na Severní spoj. Bez jakéhokoli udání zdroje nebo citace.

Několikrát bylo plagiováno i s pravopisnými chybami. Prostě Ctrl+C, Ctrl+V.

Zpracovatel přepracované dokumentace na tramprojekt i statutární město Ostrava jako oznamovatel si z procesu EIA dělají …

Čekáme, jak rozhodne krajský úřad, který sám měl povinnost plagiát odhalit. Zatím krajský úřad dělá, že se nic neděje.

Plagiát byl objeven díky rešeršní činnosti Prosíme, přemýšlejme, z.s.

Další veřejné projednání má být údajně někdy v srpnu.

Tak uvidíme.

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

STÁHNOUT (PDF 116 KB)

 

20. 7. 2020

HLEDÁ SE RORÝS
NEPRÁZDNINUJEME, CHYSTÁME SE NA DALŠÍ KOLO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ EIA

Máme velké štěstí, na VII. a VIII. obvodě žije hojně tento vzácný pták, výborný letec, který u nás hnízdí a vyvádí ptáčata.

Pokud rorýs hnízdí u Vás v domě nebo někde na stromě, určitě nám dejte vědět.

Stejně tak uvítáme info i o jakýchkoli dalších zajímavých zvířatech z našeho okolí.

Potřebujeme to pro EIA.

Děkujeme!

Vaše petice

 

18. 7. 2020

PŮDU JE NUTNÉ CHRÁNIT
PŮDY NENÍ NEKONEČNÉ MNOŽSTVÍ
POTŘEBUJEME JI JAKO VZDUCH NEBO VODU

https://zpravy.aktualne.cz/galerie-a-videa/foto-sucho-z-letadla/r~b1e4d45ec5cf11ea9c800cc47ab5f122/

 

17. 7. 2020

JAK VYPADÁ PLAGIÁT V TRAMPROJEKTU
UKÁZKA

Na zeleném papíru je originál, na modrém papíru plagiát. Jde o ukázku, plagiovaných textů je více.

PROČ JE TO ŠPATNĚ?
Ing. Damek měl ze zákona povinnost uvést úplné zdroje a všechny citace, což neudělal.

PROČ JE TO JEŠTĚ ŠPATNĚ?
Zpracovatelem oznámení, které bylo plagiováno, je Ing. Hanslík, Ph.D. V zákoně stojí, že ten, kdo se jakkoli podílel na zpracování dokumentace (v našem případě tramprojektu), ji nesmí posuzovat. Ing. Hanslík, Ph.D., byl ale krajem stanoven zpracovatelem dokumentace na tramprojekt.

PROČ JE TO JEŠTĚ ŠPATNĚ?
Ing. Damek a Ing. Hanslík, Ph.D., měli nejpozději na veřejném projednání informovat o tom, že texty Ing. Hanslíka, Ph.D., jsou obsaženy v dokumentaci na tramprojekt. Oba pánová tuto skutečnost zamlčeli. Jsou to autorizované osoby, u nichž zákon předpokládá odbornost. Je vyloučeno, že by zapomněli nebo nevěděli.

CO JE DÁLE ŠPATNĚ?
Kraj selhal ve své kontrolní činnosti. Plagiát odhalil až petiční spolek Prosíme, přemýšlejme, z.s.

Nyní čekáme, jak kraj situaci vyřeší.

 

12. 7. 2020

HOT NEWS
EIA NA TRAMPROJEKT JE Z ČÁSTÍ PLAGIÁT
ČEKÁME NA DALŠÍ KROKY KRAJSKÉHO ÚŘADU

CO SE STALO?
Ing. Damek jako zpracovatel EIA na tramprojekt a autorizovaná osoba opisoval z textu jiné EIA. Neuvedl to ve zdrojích EIA na tramprojekt ani nijak necitoval, což podle zákona o EIA nesmí.

OD KOHO OPISOVAL?
Z textu EIA na Severní spoj, kde byl zpracovatelem oznámení Ing. Hanslík, Ph.D.

PROČ JE TO ŠPATNĚ?
Ing. Hanslík, Ph.D., zároveň byl krajským úřadem určen posuzovatelem správnosti dokumentace na tramprojekt. To nesmí být, nikdo nesmí podle zákona o EIA posuzovat vlastní text.

JAK SELHAL ING. DAMEK?
Opisoval, porušil zákon o EIA, zamlčel autorství Ing. Hanslíka, Ph.D. Na veřejném projednání dlouhém 7, 5 hodiny měl uvést, že čerpal z EIA, kde byl zpracovatelem oznámení Ing. Hanslík, Ph.D., ale zamlčel to.

JAK SELHAL ING. HANSLÍK, PH.D.?
Určitě v EIA na tramprojekt musel poznat vlastní texty a zamlčel to. Zda se i aktivně podílel na vytváření EIA na tramprojekt nebo byl prostě plagiován, to nyní nevíme. ING. Hanslík, PH.D., jako autorizovaná osoba ví, že ten, kdo je tvůrcem dokumentů pro nějakou EIA, je zároveň NEMŮŽE POSUZOVAT. Také na veřejném projednání 7, 5 hodiny seděl a o shodě textů mlčel.

JAK SELHAL KRAJSKÝ ÚŘAD?
Krajský úřad za poslední dva roky měl ve veřejném projednání jen dvě EIA: tramprojekt a Severní spoj. Je zcela vyloučeno, že krajský úřad nevěděl, že obě tyto EIA obsahují stejné texty. Dílčí dokumenty krajského úřadu k oběma procesům EIA navíc podepisovala stejná úřednice: Ing. Kučová.

JAK SELHALA OSTRAVA?
Severní spoj i tramprojekt jsou projekty města Ostravy. To Ostrava předkládala obě EIA krajskému úřadu. Odpovědní úředníci – stejně jako ti krajští – museli ze své činnosti o shodnosti textů v obou EIA vědět. Katastrofální selhání (pokud to tedy nebyl nekalý úmysl) investiční náměstkyně Mgr. Bajgarové (kterou z našich daní platíme částkou asi 100 000 Kč měsíčně).

CO DĚLÁ PETICE?
Celou situaci hlídáme. Čekáme na postup krajského úřadu. Dáme vědět, až budeme mít něco nového. Připomínáme, že petiční spolek vznesl námitku podjatosti už na veřejném projednání tramprojektu z důvodu společné minulosti Ing. Damka a Ing. Hanslíka, Ph.D.

CO MŮŽE UDĚLAT KAŽDÝ Z NÁS?
Sdílet zprávy o tramprojektu, informovat sousedy, kteří třeba nemají internet. Uvědomit si, že tramprojektovým šmejdům nejde ani o přírodu ani o dopravu… Přijít podpořit petici na další veřejné projednání.Tramprojekt markantněji než dříve nese znaky podvodného jednání.

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

Foto z veřejného projednání z 15. 6. 2020: Selhala Ostrava jako oznamovatel, dále zpracovatel dokumentace na tramprojekt, zpracovatel posudku na tramprojekt a v neposlední řadě i krajský úřad. Tolik selhání v řadě… jedná se o náhodu?

 

4. 7. 2020

KÁCENÍ A ZMĚNA POTOKA V PUSTKOVECKÉM ÚDOLÍ JE NYNÍ VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ
ČAS NA OBRANU MAJÍ VLASTNÍCI JEN DO 20. 7. 2020

Jak se řízení nazývá?
Řízení o vydání společného povolení pro soubor staveb „Revitalizace Pustkoveckého údolí“.

Co je předmětem řízení?
Kácení 193 stromů a keřů a změny v korytě Pustkoveckého potoka i rybníka, budování nových chodníků, nových herních prvků. Prakticky se z Pustkoveckého údolí stane lunapark. Zaniknou jeho klid a jeho stinná zelená místa.

Proč?
Jsou unijní dotace, takže je třeba čerpat. Čím více se „naprojektuje“, tím více peněz město dostane.

Co lze dělat?
Vlastníci okolních domů, bytů a pozemků mohou studovat projektovou dokumentaci na odboru životního prostředí na magistrátu (budova radnice) a podat písemně námitky k projektu do 20. 7. 2020. Vizte přílohu. Námitky vlastníků musejí být zohledněny a jsou důvodem pro podání odvolání ve věci ke krajskému úřadu. Krajský úřad nedostává a nežádá o dotaci (na rozdíl od Ostravy), je tam šance na zastavení tohoto nesmyslného projektu.

Kdo je účastníkem řízení?
Vlastníci nejen v oznámení vyjmenovaných nemovitostí, ale všech dotčených nemovitostí z okolí, tj. např i z ulic Pustkovecká, Slavíkova nebo 1. Čs. arm. sboru. (Vizte přílohu Prohlášení účastníka řízení)

Proč není info o řízení na úřední desce?
Bylo tam povinných 15 dnů. Pak ho Ostrava stáhla.Nechce informovat více, než ze zákona musí.

Co hrozí?
Pokud do řízení nikdo nevstoupí, může se kácet už na podzim. Změna toku Pustkoveckého potoka a celá stavba by se pak měla realizovat příští rok.

Co může udělat petiční spolek?
Informovat a poradit. Spolek ze zákona nemůže vstoupit do řízení o vydání společného povolení pro soubor staveb „Revitalizace Pustkoveckého údolí“.

Příloha 1: STÁHNOUT (PDF 49,8 MB)

Příloha 2: STÁHNOUT (PDF 429 KB)

Prohlášení účastníka řízení: STÁHNOUT (DOCX 4,95 KB)

 

28. 6. 2020

ZÁKLADNÍ INFO O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ (VP) NA TRAMPROJEKT

 

24. 6. 2020

VÍCE NEŽ 3 100 LIDÍ PODEPSALO MODRÝ MANIFEST 2020

MM2020 je nesouhlasné vyjádření, které podali lidé z dotčených ulic k tramprojektu. Zveřejňujeme ho proto, že po veřejném projednání přichází vlna politických reakcí ve smyslu:

„vůbec jsme nevěděli, že je to taková s….“
„to my ne, to Anaři…“
„my jsme nevěděli, že jsou lidi proti“
„těch stromů se má vykácet fakt hodně…“

Milí komunální politici, je třeba studovat podklady EIA. Můžete začít třeba MM2020, pak Vám chybí už jen asi 1 500 stran. Když mohou 1 500 stran ve svém volném čase prostudovat a oponovat lidé z občanské petice, jistě to zvládnete také. Je to součást VAŠÍ PRÁCE.

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2105

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

 

21. 6. 2020

KDYBY NEBYLO HNUTÍ ANO,
NEBYLA BY ANI NEZÁKONNÁ EIA NA TRAMPROJEKT

Tak jednoduché to je. Vidina dotací nás vystavila pekelnému tramprojektu, který – jak říká sama Ostrava – nemá s ekologizací nic společného. Ekologizace je pouze marketingovým názvem, jenž měl být líbivý pro získání EU dotací.

Za tramprojekt zodpovídá především ANO (to, jak mu nadšeně asistují další strany, rozebereme někdy příště).

Snad zlodějským dotacím odzvonilo…

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

https://neovlivni.cz/rezoluce-ep-je-ranou-pro-babisovi-reputaci-ale-hlavne-pro-jeho-byznys/

 

20. 6. 2020

O PROPAGANDĚ A FAKENEWS KOLEM TRAMPROJEKTU

Na sociálních sítích i webech se objevují a v dalších dnech budou objevovat OSLAVNÉ a POCHVALNÉ články a vyjádření k tramvajovému projektu.

Z profilů lidí, co neexistují. Ze strany statutárního města Ostravy, co projekt prosazuje. Ze strany osob, které mají na tramprojektu nějaký peněžní zájem.

Jde o velké peníze, řada potrefených hus je značně nervózních. O přírodu potrefeným husám vůbec nejde 🙂

*

Po fenomenálním úspěchu občanské veřejnosti na veřejném projednání, na kterém bylo přes 300 občanů, se podobná reakce dala čekat. Zcela jistě se bude trampropaganda stupňovat. Budeme se dozvídat třeba blbosti o tom, jak lidé z našich ulic stojí fronty na autobusy, do kterých se nemohou vlézt 🙂

Sebelepší PR kampaň, marketing, zaplacení trollové nebo zoufalá vyjádření představitelů města ale nezmění NEZÁKONNOSTI, CHYBY a MANIPULACE v nyní posuzované dokumentaci EIA.

Pro pochopení pozadí tramprojektu doporučujeme ke čtení knihu MAFIÁNSKÉ PRAKTIKY DEVELOPERŮ V ČESKU z roku 2019 (od strany 29), která je i ke stažení na následujícím odkazu.

https://arnika.org/mafianske-zpusoby-developeru-v-cesku

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

 

18. 6. 2020

PETIČNÍ SPOLEK V DOPISE KRAJI PROSÍ O KONÁNÍ
POKRAČOVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ V ZÁŘÍ 2020

V létě si lidé vybírají dovolené a tráví hodně času mimo Ostravu. Z důvodu transparentnosti a otevřenosti procesu EIA a vzhledem k závažnosti TRAMPROJEKTU, který by zásadně a nevratně změnil naše domovy, jsme požádali krajský úřad o to, aby se další kolo veřejného projednání uskutečnilo až po letních prázdninách.

Bylo by podivné, kdyby přepracovaná dokumentace EIA zveřejněná v době vrcholící koronavirové krize byla projednávána v době letních prázdnin….

Věříme, že všechny subjekty v procesu EIA mají zájem na co nejširším zapojení veřejnosti a nechtějí nijak ohýbat principy právního státu.

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

 

17. 6. 2020

DALŠÍ ČLÁNEK O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ TRAMPROJEKTU ZE DNE 15. 6. 2020

https://www.patriotmagazin.cz/reportaz-na-jednani-o-nove-tramvajove-trati-se-kricelo-a-protestovalo

 

16. 6. 2020

O stavbě nové tramvajové trati stále není rozhodnuto. Odpůrci chtějí autobusy

https://ostrava.rozhlas.cz/o-stavbe-nove-tramvajove-trati-stale-neni-rozhodnuto-odpurci-chteji-autobusy-8227710

 

16. 6. 2020

Lidé v Ostravě se bouří proti nové tramvajové trati. Chtějí radši ekologické autobusy

https://www.echo24.cz/a/SibYP/lide-v-ostrave-se-bouri-proti-nove-tramvajove-trati-chteji-radsi-ekologicke-autobusy

 

16. 6. 2020

NOVINKY Z VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ Z PONDĚLÍ 15. 6. 2020

1. Veřejné projednání bylo přerušeno, pokračování příště.

2. Posuzovatelem dokumentace byl určen bývalý zaměstnanec subdodavatele veřejné zakázky na tramprojekt. Jinak řečeno: bývalý zaměstnanec má posuzovat nyní dílo svého bývalého zaměstnavatele. Zpracovatel EIA Ing. Damek a posudkář v minulosti prokazatelně spolupracovali. Petiční spolek vznesl námitku podjatosti posuzovatele dokumentace.

3. Přišli lidé, DĚKUJEME za to! Zvláštní poklona patří těm, co vydrželi až do konce v cca 22:15 hodin.

4. Mělo to i komické momenty: třeba když hlavní projektant záměru na koordinační mapě projektu nebyl schopen najít tramvajové zastávky.

5. Výborný byl Ing. Kalvach, jeho prezentaci přineseme.

6. Krajský úřad přislíbil, že příště začátek bude později než v 15:30 hodin kvůli pracujícím lidem.

PROSÍME, PŘIJĎTE NÁS PODPOŘIT I PŘÍŠTĚ! JE TO NEPŘÍJEMNÝ ZÁŽITEK, ALE MÁ TO HLUBOKÝ SMYSL!

 

15. 6. 2020

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ EIA V PONDĚLÍ 15. 6. 2020

Vážení přátele,

děkujeme moc, že dnes přijdete podpořit naši společnou věc. Aula VŠB je nahoře na hlavní třídě, konají se tam třeba promoce.

Prosíme, vezměte si pití a něco malého k jídlu, veřejné projednání se může protáhnout. Nezapomeňte roušku.

Přítomnost každého člověka je důležitá. Pokud nastanou organizační komplikace, prosíme o trochu trpělivosti: ROZHODNĚ NEODCHÁZEJTE!

Veřejné projednání je svátkem evropské demokracie v našem státě. Je to zásadní událost pro další vývoj tramprojektu.

Děkujeme, že jste s námi.

Váš petiční tým

https://mapy.cz/s/lofuderacu

 

13. 6. 2020

TRAMPROJEKT A PRÁVNÍ STÁT

Ostrava nemůže za peníze, co nemá, na pozemcích, které jí nepatří a na základě záměru, jenž porušuje právo, stavět tramvajovou trať.

Není otázka, jestli tramprojekt padne, ale kdy padne.

Veřejné projednání EIA v pondělí 15. 6. od 15:30 v Aule VŠB je důležité.

Na projednání musí Ostrava veřejnosti, posudkáři a krajskému úřadu dokázat, že záměr tramprojektu zpracovala pravdivě, úplně, aktuálně, bez chyb a podle platného práva.

Víme, že právě tohle Ostrava neudělala. Veřejné projednání bude proto velmi zajímavé.

Veřejné projednání funguje pouze tehdy, když je přítomna veřejnost. Přítomnost co největšího počtu lidí pomáhá kontrole a transparentnosti veřejného projednání.

Petice se na pondělí 15. 6. velice důkladně připravuje.

Prosíme, pojďme společně podpořit náš společný zájem na ochraně naší přírody, domovů a práva.

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

 

10. 6. 2020

ČLÁNEK MF DNES K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ DNE 15. 6. 2020

Titulek je trošku nepřesný. K přepracované dokumentaci EIA se nesouhlasně vyjádřilo přes 3 000 fyzických i právnických osob. Připomínek je ve vyjádřeních mnohem více než 3 000 🙂

PROSÍME, POJĎME VŠICHNI V PONDĚLÍ OD 15:30 NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ TRAMPROJEKTU!

Vedeme si velmi dobře. Má to smysl.

https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/tramvajova-trat-debata-eia-rozhodnuti-urad-tramvaj-doprava.A200610_552498_ostrava-zpravy_woj

 

7. 6. 2020

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ (VP) TRAMPROJEKTU 15. 6. 2020
CO TO JE A PROČ JE UŽITEČNÉ PŘIJÍT

CO TO JE?
VP je posledním stupněm procesu EIA, kdy se může vyjádřit veřejnost. Každý může přijít, každý může poslouchat nebo i promluvit. VP vychází z právních předpisů: slovo musí dostat každý a každý zmíněný problematický okruh musí být projednán. VP ze zákona organizuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

KDE SE TO KONÁ A JAK JE TO S COVID-19?
V aule VŠB (místnost NA 1) od 15:30 hodin. Je možné přijít i později. Za zdravotní bezpečnost celé akce ručí její svolavatel Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Krajský úřad musí umožnit účast na VP každému příchozímu. Je to jednání orgánu veřejné moci, nevztahuje se na něj omezení 500 účastníků.

JAK TO BUDE PROBÍHAT?
Pravděpodobně vystoupí zpracovatel přepracované dokumentace Ing. Damek. Seznámí nás se svým dílem, které si v jednotlivých částech odporuje, je neaktuální a porušuje právní předpisy. Poté se vyjádří dotčené územní samosprávné celky a poté veřejnost. Přítomen bude i zpracovatel posudku, patrně také úředníci z Krajské hygienické stanice a z České inspekce životního prostředí.

JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?
Nevíme, průběh se nedá předem odhadnout. Petice doporučuje vzít si pití a něco k jídlu. A nezapomenout na roušku.

CO BUDE VÝSLEDKEM?
Závěry z veřejného projednání jsou jedním z podkladů pro vydání stanoviska EIA. Stanovisko EIA vydává krajský úřad. Podklady pro stanovisko jsou: písemná vyjádření veřejnosti (např. ZELENÝ ARCH 2019, MODRÝ MANIFEST 2020), obvodů, krajské hygienické stanice a české inspekce životního prostředí.

KOMENTÁŘ PETICE
Nutnost VP vychází z evropského práva a je projevem a svátkem demokracie. Větší festival už se letos v Ostravě konat nebude. Je super, že jsme podepsali MODRÝ MANIFEST 2020. Nyní prosím ukažme, že za ním stojí živí lidé, co mají svá práva. Nenechme rozhodovat o nás bez nás.

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

 

5. 6. 2020

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ TRAMPROJEKT

AULA VŠB 15. 6. 2020 OD 15:30 HODIN

PŘIJĎTE VŠICHNI!

 

31. 5. 2020

EIA NA TRAMPROJEKT. CO VÍME K 31. 5. 2020

Krajský úřad dosud nevrátil přepracovanou dokumentaci městu k opětovnému přepracování. To neznamená zatím vůbec nic.

Podle zákona o EIA se mělo konat veřejné projednání tramprojektu nejpozději do dne 1. 6. 2020. Víme, že veřejné projednání se konat do tohoto termínu nebude. Krajský úřad tak porušuje zákon o EIA.

Kdy se tedy bude konat veřejné projednání přepracované dokumentace tramprojektu?

DOMNĚNKA petice:

Veřejného projednání se může zúčastnit každý. ZELENÝ ARCH v roce 2019 podepsalo 2 393 lidí, MODRÝ MANIFEST 2020 přes 3 000 osob. K oznámení i k dokumentaci se vyjadřovaly i právnické osoby: SVJ, družstva, ekologický spolek. V letech 2018, 2019, 2020 se k tramprojektu v rámci procesu EIA individuálně vyjádřili i další lidé. Tito všichni jmenovaní v místech dotčených tramprojektem bydlí nebo k němu mají nějakou relevantní vazbu. Všichni tito lidé a i kdokoli další, kdo bude mít zájem, musejí mít možnost se veřejného projednání účastnit a dostat prostor pro ústní vyjádření, pokud budou chtít. Z veřejného projednání se ze zákona pořizuje audiozáznam.

Krajský úřad zatím zjevně nebyl schopen v zákonné lhůtě zorganizovat prostor pro cca 3 500 lidí tak, aby mohl dodržet všechna současná hygienická opatření – zejména rozestupy. Proto se veřejné projednání dosud nekonalo. Je třeba uvést, že krajskému úřadu za nedodržení zákonné lhůty pro svolání veřejného projednání nehrozí žádné sankce.

ZÁVĚR:

Nezbývá nám tedy než sledovat, jak a kdy krajský úřad bude dále postupovat. Co do počtu účastníků je nyní probíhající proces EIA na tramprojekt největším v České republice.

 

23. 5. 2020

EIA NA TRAMPROJEKT. CO AKTUÁLNĚ VÍME?

Nic. Čekáme na krok krajského úřadu. Ten má dvě možnosti: dokumentaci Ostravě vrátit nebo svolat její veřejné projednání.

Odhad petice: 50:50. Opravdu nevíme.

Existují politické tlaky? Nevíme.

Víme pouze to, že dokumentace na tramprojekt je věcně nesprávná a opakovaně porušuje právní předpisy.

 

14. 5. 2020

VIDEO O PŮDĚ. NUTNÉ VIDĚT

Půda je neobnovitelný přírodní zdroj. Nejen ta zemědělská, ale každá. I ve městech. Zábor půdy je nežádoucí, protože půdy nemáme neomezené množství. Bacha taky na ty, co tvrdí, že je možné půdu – třeba ze stavby – bez následků vzít a odvézt ji jinam. Přemístěná půda ztrácí své environmentální funkce. Na místě bez půdy zaniká život. Půdu stejně jako vzduch nebo vodu nelze ničím nahradit.

Prosíme, přemýšlejme!

https://video.aktualne.cz/dvtv/katastrofalni-sucho-rezeme-si-pod-sebou-vetev-misty-uz-je-po/r~8e4e069a955611ea9d74ac1f6b220ee8/

 

13. 5. 2020

CO JE V EIA NA TRAMPROJEKT ŠPATNĚ
NESOUHLASNÉ VYJÁDŘENÍ PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME, Z.S., STRUČNĚ

Tři základní okruhy:

1) Předložené studie na vzduch, hluk a veřejné zdraví jsou účelově neúplné a manipulativní.

2) Dokumentace jako celek opakovaně porušuje platné právní předpisy, a proto je nezákonná.

3) Ostrava sama v dokumentaci skandálně zpochybňuje přínos tramprojektu pro životní prostředí přiznáním, že „ekologizace“ se záměr jenom jmenuje.

Více v přiloženém shrnutí. Celkem má krajskému úřadu podané nesouhlasné vyjádření Prosíme, přemýšlejme, z.s., 6 částí a 55 stran.

 

10. 5. 2020

PŘÍPRAVA NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA HNUTÍM ANO
PRO ANO PÍŠE TENTO ZÁKON SOUKROMÁ FIRMA, A TO NA MÍRU DEVELOPERŮM

Prosíme, přemýšlejme!

Právnici GHS Legal:

„Z tohoto úhlu pohledu stát rezignoval na své povinnosti, na ochranu veřejných zájmů, na demokracii, a tedy fakticky selhal.“

https://neovlivni.cz/pravnici-ghs-legal-novy-stavebni-zakon-aneb-developeri-developerum/

 

5. 5. 2020

PODĚKOVÁNÍ
MM2020 PODEPSALO PŘES 3000 LIDÍ
PROCES EIA SE TAK STAL NEJVĚTŠÍM CO DO POČTU ÚČASTNÍKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

Skončila doba pro podání vyjádření v tomto kole v procesu EIA na tramprojekt.

Ostravou předložená přepracovaná dokumentace zase vykazuje četné chyby, vnitřní rozpory a nezákonnosti.

MM2020, nesouhlasné vyjádření k tramprojektu, podepsalo v této nelehké době nouzového stavu přes 3000 lidí. Moc děkujeme za každý jednotlivý podpis.

Hluboký dík patří všem lidem, co nám pomohli se sběrem podpisů a podpořili nás v šíření MM2020. Bez spolupráce nás všech bychom nikdy nedokázali informovat tak velký počet lidí o probíhajícím procesu EIA.

Nyní čekáme na další postup krajského úřadu.

Užívejme si nádherných květnových dnů a odpočívejme.

Děkujeme, děkujeme, děkujeme.

 

4. 5. 2020

KDO MÁTE

ještě Modré manifesty 2020, můžete je nosit dnes do podatelny krajského úřadu do 17 hod nebo odevzdat do Látek Gábinka do 15 hod.

Dnes je úplně poslední, nejzazší termín pro odevzdání.

Děkujeme za spolupráci!

 

1. 5. 2020

MM2020 NA POSLEDNÍ CHVÍLI

MM2020 lze přes víkend až do pondělí 4. května vhazovat do stříbrné schránky LÁTEK GÁBINKA u Duhy naproti poště.

Termín pro vyjádření končí dnes, protože je 1. května státní svátek, je možné učinit podání následující pracovní den, tj. v pondělí 4. května 2020.

V pondělí 4. května odevzdáme poslední MM2020 na krajský úřad.

Pokud chcete text MM2020, napište nám.

Každý podpis má smysl. Děkujeme za spolupráci.

 

30. 4. 2020

PONDĚLNÍ USNESENÍ PUSTKOVCE PROTI TRAMPROJEKTU

MM2020 A NESOUHLASNÁ VYJÁDŘENÍ NA POSLEDNÍ CHVÍLI

V příloze je nesouhlasné vyjádření Pustkovce k EIA na tramprojekt z 27. 4. 2020.

Lhůta pro podání všech nesouhlasných vyjádření i MM2020 je 1. 5. 2020. Protože je to státní svátek, končí lhůta pro podání nesouhlasných vyjádření i MM2020 v pondělí 4. května 2020.

V pondělí je podatelna krajského úřadu otevřená 8-17 hodin. Je možné také podat poštou, důležité je odchozí razítko 4. 5. 2020.

MM2020 je do pondělí 4. 5. 2020 také možné házet do stříbrné schránky LÁTEK GÁBINKA u Duhy naproti poště.

Děkujeme.

STÁHNOUT (PDF 135 KB)

 

28. 4. 2020

O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VŮBEC NEJDE
OSTRAVA TO OTEVŘENĚ PŘIZNÁVÁ V AKTUÁLNÍ ŘÍZENÍ EIA NA TRAMPROJEKT

„Ekologizace“ je pouze součást názvu, nikoliv celkové hodnocení záměru. Záměr není chápán jako plná náhrada stávající autobusové dopravy, ale jako zvýšení nabídky možností cestujícím.
(citace ze str. 37 přepracované dokumentace)

Jinak řečeno: hraje se nyní už jenom o to, zda je zátěž z „tramprojektu“ ještě ekologicky akceptovatelná či nikoli. Tramprojekt žádné zlepšení životního prostředí nepřinese a Ostrava to přiznává.

V LÁTKÁCH GÁBINKA U DUHY NAPROTI POŠTĚ je možné do 30. 4. 2020 podepsat nesouhlasný MODRÝ MANIFEST 2020 proti tramprojektu. GÁBINKA má i stříbrnou schránku, kam je možné MM2020 vhazovat mimo otevírací dobu.

Prosíme, pomozme si všichni chránit naši přírodu a pohodu bydlení! Každý podpis má smysl.

 

28. 4. 2020

HOT NEWS 27. 4. 2020

PUSTKOVECKÉ ZASTUPITELSTVO PŘIJALO NESOUHLASNÉ VYJÁDŘENÍ K AKTUÁLNÍ EIA TRAMPROJEKTU

Návrh z dílny pustkovecké ODS – děkujeme!

Pustkovec upozorňuje, že nebyly zohledněny jeho připomínky a že dokumentace obsahuje chyby.

Nebezpečí významného zhoršení ovzduší a fragmentace Pustkovce, zhoršení přírody, absolutně nejasný přínos projektu.

A mnoho dalšího… text přineseme…

Velké díky do Pustkovce!

 

26. 4. 2020

AKTUÁLNĚ 26. 4. 2020

Vážení přátelé,

MODRÝ MANIFEST 2020 je možné mimo otevírací hodiny vhazovat taky do stříbrné poštovní schránky LÁTEK GÁBINKA u Duhy naproti poště. MODRÝ MANIFEST 2020 si lze v GÁBINCE vyzvednout k podpisu.

Termín: do 30. 4. 2020.

Nejpozději v pondělí 4. května 2020 musíme MM2020 odevzdat na krajský úřad. K později podaným podáním se v procesu EIA nepřihlíží.

Na porubskavyzva.cz jsou k dispozici i vzory pro individuální nesouhlasná vyjádření v procesu EIA na tramprojekt, pokud chcete napsat taky nějaký vlastní text.

Děkujeme všem za spolupráci a LÁTKÁM GÁBINKA za poskytnutí sběrného místa!

PS: Na fotce je vidět výsadba izolační zeleně v parku L. Podéště v květnu 2017. Sadíme, abychom káceli a betonovali? To nedává smysl ani ekologicky ani ekonomicky.

 

20. 4. 2020

NAPSALI O AKTUÁLNÍM DĚNÍ KOLEM TRAMPROJEKTU

Prosím, podepišme i v této nelehké době vyjádření proti výstavbě tramvajové trati.

Lze to do 30. 4. 2020 v LÁTKÁCH GÁBINKA u Duhy naproti poště po-pá 10-15 hodin.

Vedeme si dobře, nesmyslné stavbě bráníme už od roku 2016. A výsledek? Ostrava nemá žádné povolení pro stavbu, chybí ji pozemky a nemá ani peníze.

Bránit se má smysl. Vytrváme. Kdosi spoléhá, že nás unaví a že nás přestane obrana bavit.

Prosíme, přemýšlejme!

https://www.zulice.cz/z-regionu/urady-prosazuji-nechtenou-tramvajovou-trat-odpor-obyvatel-sili/

 

19. 4. 2020

MODRÝ MANIFEST 2020 POSTUPNĚ ROZNÁŠÍME, NENÍ ALE V NAŠICH SILÁCH DORUČIT VŠEM
VYZVEDNOUT I ODEVZDAT LZE TAKÉ V LÁTKÁCH GÁBINKA U DUHY

Pracujeme bezkontaktně. MM2020 si lze vyzvednout i odevzdat do kontaktní schránky dle přiloženého letáčku nebo do Látek Gábinka u Duhy naproti poště, a to až do 30. 4. 2020.

MM2020 vybíráme postupně, abychom je stačili odevzdat na podatelně krajského úřadu (podatelna pracuje omezeně). Proto se dny odevzdání na letáčku mohou u jednotlivých MM2020 lišit.

Nejzazší termín je 30. 4. 2020 s odevzdáním v Látkách Gábinka. Pustkovečtí mohou i po 17. 4. 2020 využívat kontaktní místa uvedená na jejich letáčku.

Pokud chcete MM2020 a nemůžete do Gábinky, napište nám a najdeme řešení.

Děkujeme za spolupráci!

 

15. 4. 2020

JAK PODVÁDÍ OSTRAVA V EIA NA TRAMPROJEKT

Právních a faktických vad je v přepracované dokumentaci EIA na tramprojekt fakt hodně.

Přinášíme pro ilustraci jednu z nich. Radonové měření bylo provedeno údajně v červnu 2017 podle § 6 odst. 4. zákona č. 18/1997 a § 94 vyhlášky č. 307/2002 Sb (strana 1 a 7 radonového měření). Dost velký problém je, že platnost těchto předpisů skončila už v prosinci 2016. Tyto předpisy prostě už čtvrtým rokem neplatí a byly nahrazeny jinými.

Co si o tom myslet? Buď osoby odpovědné za tramprojekt absolutně neví, co dělají, nebo předkládají vadné dokumenty úmyslně a doufají, že si toho nikdo nevšimne.

Prosíme, přemýšlejme!

STÁHNOUT (PDF 1,02 MB)

 

13. 4. 2020

MODRÝ MANIFEST 2020
LÁTKY GÁBINKA PO-PÁ: 10-15 HODIN

Další kolo EIA na tramprojekt (posouzení vlivu stavby na životní prostředí) bylo zahájeno. Podpis protitramvajové petice a opakovaná nesouhlasná vyjádření v dosavadním procesu EIA byly super, ale nyní v roce 2020 je potřeba vyjádřit NESOUHLASNÉ STANOVISKO k tramprojektu znovu.

Moc Vás prosíme o pomoc i v této nelehké době. Ostrava spustila další kolo EIA nyní, kdy je pro veřejnost těžké se vyjádřit. My se jen bráníme. Načasování není naše volba.

Pokud nemáte Modrý manifest 2020 ve schránce, je možné si jej vyzvednout, seznámit se s ním a případně podepsaný následně odevzdat do petiční schránky i v LÁTKÁCH GÁBINKA U DUHY NAPROTI POŠTĚ. Je tam otevřené výdejní okénko e-shopu každý pracovní den od 10 do 15 hodin.

Bohužel kvůli koronavirové krizi není možné Modrý manifest 2020 podepsat přímo v GÁBINCE jako tzv. Zelený arch loni, je ale možné jej podepsat na nedaleké lavičce.

Platí, že všechny Modré manifesty 2020 odevzdávat i v LÁTKÁCH GÁBINKA (vedle sběrného místa uvedeného u Modrého manifestu 2020).

Petice moc děkuje majitelce LÁTEK GÁBINKA za pomoc a podporu v tomto nelehkém čase.

https://www.gabinka.cz

 

10. 4. 2020

Ostrava v době nouzového stavu znovu předložila dokumentaci EIA ke kontroverznímu tramvajovému projetu v Porubě

https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/marketa-vyslouzilova-ostrava-v-dobe-nouzoveho-stavu-znovu-predlozila-dokumentaci-eia-ke-kontroverznimu-tramvajovemu-projetu

 

8. 4. 2020

HOT NEWS
BUDE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA V PUSTKOVCI K TRAMPROJEKTU?

– 7 pustkoveckých zastupitelů požádalo v pondělí 6. 4. 2020 pustkoveckého starostu o svolání zastupitelstva kvůli přijetí nesouhlasného vyjádření k aktuální fázi procesu EIA na tramprojekt

– i přes současná právní omezení je možné konat zastupitelstvo v závažných a naléhavých případech – EIA na tramprojekt takovým případem je

– zastupitelstvo se může konat i v pustkovecké hale, kde je dost místa na rozestupy

– pustkovecká koalice, jejíž členové si rovněž tramprojekt nepřejí, by měla podpořit pustkoveckého starostu v tom, aby svolal zasedání zastupitelstva k EIA na tramprojekt

– zdůrazňujeme, že tajemník Pustkovce není právník, jeho přítomnost na zasedání zastupitelstva není nezbytná

– na obrázku dole jsou mobilní protihlukové stěny, jež by měly podle předložené EIA být rozmístěny během stavby, která bude široká nejméně 30 m (již nyní nerealistický plán realizace 2021-2024, tedy 4! stavební sezony), opravdu chceme kolem něčeho takového nejméně 4 roky bydlet?

– pořád platí, že tramprojekt škodí životnímu prostředí a nejsou na něho peníze, to ale neznamená, že není nutné se v řízení EIA bránit

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

 

8. 4. 2020

DUBNOVÉ PETIČNÍ INFO – 8. 4. 2020

1. Běží další kolo EIA na tramprojekt. Ze strany Ostravy nyní totálně nelidský postup. Dokumentace je ke stažení zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2105

2. Je nouzový stav. Pracujeme bezkontaktně. Připravili jsme MODRÝ MANIFEST 2020, nesouhlasné vyjádření s tramprojektem, které může podepsat každý.

3. Každý také může napsat své nesouhlasné vyjádření Krajskému úřadu, v následujících dnech dáme vědět, jak to udělat.

4. Sledujte prosím Facebook a web petice pro aktuální info. Z dosavadního studia aktuální dokumentace EIA můžeme říci, že obsahuje zase nezákonnosti a chyby.

5. Pořád platí, že tramprojekt škodí životnímu prostředí a nejsou na něho peníze, to ale neznamená, že není nutné se v řízení EIA bránit.

Děkujeme za veškerou pomoc a podporu. Prosíme, přemýšlejme!

 

7. 4. 2020

PRACUJEME BEZKONTAKTNĚ
DISTRIBUCE MODRÉHO MANIFESTU 2020 ZAHÁJENA

Milí příznivci petice,

v těchto a následujících dnech budete ve svých schránkách nalézat text deklaratorního nesouhlasného vyjádření k přepracované dokumentaci EIA, jež byla Ostravou podána do procesu posuzování na krajský úřad právě nyní v této krizové době.

Prosíme Vás o jeho vyplnění a odevzdání dle přiloženého pokynu.

Velké díky patří všem lidem, kteří nám v této nelehké době s bezkontaktní distribucí pomáhají.

Přepracovaná dokumentace zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2105

Zdraví Vás Vaše petice!

 

5. 4. 2020

RODÍ SE MODRÝ MANIFEST 2020

V těchto hodinách vzniká deklaratorní nesouhlasné vyjádření MODRÝ MANIFEST 2020. Navazuje na tzv. ZELENÝ ARCH, jenž jsme podepisovali jako nesouhlasné vyjádření EIA v roce 2019. MODRÝ MANIFEST 2020 budeme distribuovat do schránek i s pokyny ohledně podpisu a odevzdání v příštích dnech.

V této krizové době pracujeme bezkontaktně. Přijdeme tak o řadu milých a podpůrných osobních setkání. Bohužel to nejde jinak.

Je třeba připomenout, že se tramprojektu úspěšně bráníme již od roku 2016. Ostrava podala velice suverénně mizernou dokumentaci. V době pandemie.

Přepracovaná EIA je ke stažení zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2105

OPĚT JE ČAS CHRÁNIT NAŠE DOMOVY A PŘÍRODU.

Prosíme, pomozme si navzájem! A prosíme, přemýšlejme 🙂

 

3. 4. 2020

DOSTANEME OD MĚSTA VČAS POŽADOVANÉ INFORMACE?

EIA POUŽÍVÁ PODKLADY, KTERÉ NEBYLY ZVEŘEJNĚNY

 

31. 3. 2020

PROCES EIA – AKTUÁLNÍ INFO 31. 3. 2020

1. Petiční tým moc děkuje za četná vyjádření podpory ze včerejška a dneška. Za nynější zahájení dalšího kola procesu EIA je plně odpovědná Rada statutárního města Ostravy ve složení ANO, KDU, PIRÁTI, ODS. Jejich jednání svědčí o nekalém pozadí, které celý tramprojekt má.

2. Experti a právníci petice studují předloženou dokumentaci. Zatím můžeme říct, že předložená dokumentace vykazuje chyby a nezákonnosti, obrana proti ní bude dobře možná.

3. Rada statutárního města Ostravy dosud petičnímu spolku neposkytla žádné informace, o které si spolek v souvislosti s tramprojektem požádal již dne 2. 3. 2020. Pikantní je, že disk s torzovitými informacemi dostala poštou Markéta Vysloužilová od primátora MACURY /ANO/, a to aniž by si o ně žádala. Netransparentnost, nepořádek, neprofesionalita.

4. Vyhotovíme hromadné nesouhlasné vyjádření, které bude moct podepsat každý.

5. Zároveň prosíme všechny, co se individuálně vyjádřili v procesu EIA v minulých kolech, aby se nyní v tomto třetím kole procesu EIA zase vyjádřili. Postupně v dalších dnech sdělíme, jak to udělat.

6. Prosíme všechny, kdo mohou, aby vedle hromadného nesouhlasného vyjádření podali i nesouhlasné vyjádření vlastní. V dalších dnech řekneme, jak to udělat.

7. Termíny: Nesouhlasné vyjádření lze podat Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje do pátku 1. května 2020. Protože je to státní svátek, je posledním dnem pro podání nesouhlasného vyjádření PONDĚLÍ 4. KVĚTNA 2020.

8. Prosíme Vás taky o to, abyste informovali své okolí o tom, že proces EIA na tramprojekt byl zahájen v této nelehké době, kdy je možnost účasti veřejnosti omezená.

Prosíme, přemýšlejme!

 

31. 3. 2020

HOT NEWS: EIA ZAHÁJENA
POSTUP OSTRAVY JE NELIDSKÝ

V dobu nejméně vhodnou, kdy celý svět bojuje s koronavirovou krizí, Ostrava podala přepracovanou dokumentaci EIA na tramprojekt.

Veřejnost má čas se k dokumentaci vyjádřit do pondělí 4. května 2020.

Připomínáme, že vyjádření k dokumentaci EIA v minulém kole v roce 2019 podalo 2 393 fyzických a právnických osob. To, že je přepracovaná EIA zveřejněna právě nyní, chápeme jako snahu účast veřejnosti v tomto procesu co nejvíce zkomplikovat a znemožnit.

Moc prosíme, sledujte nás na Facebooku a na našem webu porubskavyzva.cz.

Společně najdeme způsob, jak podat NESOUHLASNÁ VYJÁDŘENÍ i v této nelehké době.

 

24. 3. 2020

AKTUALITY Z PETICE

1. Čekáme na další kolo EIA na tramprojekt. Pravděpodobně nebude zveřejněno v tomto týdnu. Tramvajovou EIA může každý sledovat na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2105

2. Prosíme, přemýšlejme, z.s., stále neobdržel od Rady města Ostravy žádné aktuální dokumenty k tramprojektu, o které spolek žádal již 2. března 2020. PŘED koronavirovou krizí. Zákonná lhůta pro poskytnutí informací činí 15 dní.

3. Dobrá zpráva: Tramprojekt má tři roviny. Politickou, právní a peněžní. V souvislosti s koronavirovou krizí bude získání jakékoli dotace nebo veřejného financování tramprojektu hodně velkým problémem. Jinak řečeno: Ostrava na tramprojekt nemá peníze a je absolutně nejasné, jak je bude moct získat.

4. Realizace tramprojektu je každým dnem méně pravděpodobná. To ale neznamená, že nehrozí a že není důvod věci okolo tramprojektu nehlídat.

5. Ví odpovědní lidé ve vedení Ostravy, že je tramprojekt ve slepé uličce? Samozřejmě, že ano. Ale nemají důvod to přiznat. Utrpěla by jejich pýcha, navíc oni strategicky plánují za veřejné peníze nikoli za své vlastní. Kolik přitom utratí a kolika lidem otravují život, je jim jedno.

Prosíme, přemýšlejme!

 

17. 3. 2020

AKTUALITY O EIA: EIA NEBUDE NEJMÉNĚ DALŠÍ DVA TÝDNY.

OSTRAVA STÁLE NEPOSKYTLA INFORMACE

1. Do dne 16. 3. 2020 Ostrava jako oznamovatel nepodala dokumentaci EIA na krajský úřad. Tzn., že další kolo procesu EIA v následujících dvou týdnech zahájeno nebude.

2. Prosíme, přemýšlejme, z.s., stále neobdržel dokumenty a informace k tramprojektu, o které požádal Radu města Ostravy podle zákona o svobodném přístupu k informacím již v pondělí 2. března. Lhůta pro poskytnutí informací uplyne zítra 17. 3. 2020.

Přejeme hodně zdraví a trpělivosti v dalších dnech!

 

7. 3. 2020

BŘEZNOVÉ PETIČNÍ INFO

Vážené dámy a pánové, přijměte prosím následující informace:

1. Čekáme další kolo řízení EIA. Ostrava bude záměr „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“ předkládat krajskému úřadu již POTŘETÍ.

2. Prosíme, přemýšlejme, z.s., si na základě zákona o svobodném přístupu k informacím vyžádal veškeré dokumenty, které město k tramprojektu aktuálně obdrželo (např. od dodavatele veřejné zakázky na tramprojekt). Dosud jsme požadované informace nedostali. Zkopírovat jedno cédéčko a poslat ho dá někdy zřejmě hodně práce. Tož uvidíme příští týden. V radě města, po které spolek informace požaduje, je ODS, KDU, PIRÁTI a většinově ANO.

3. Nevíme, kdy řízení EIA přijde.

4. Naposled byla EIA zveřejněna přesně před rokem 6. 3. 2019. Byla vrácena Ostravě k přepracování v dubnu 2019.

Děkujeme, že jste s námi!

 

5. 3. 2020

KDE MAJÍ VELKÉ PENÍZE OPRAVDU SMYSL
MAXÍK Z OSTRAVY POTŘEBUJE LÉK ZA 52 MILIONŮ

Tématem to s tramprojektem vůbec nesouvisí, ale chceme upozornit na sbírku na drahý lék pro malého Ostravana Maxíka.

Je mu rok a půl a trpí vzácným onemocněním SMA, které se dá vyléčit pomocí jednorázové genové léčby v USA. Rodina vyhlásila sbírku a závodí s časem. Maxík lék potřebuje velmi brzy.

Prosíme, zvažme finanční pomoc našemu malému sousedovi. Je v situaci, do které se může dostat každý z nás nebo našich blízkých.

Maxík i jeho rodiče uvítají jakoukoliv pomoc, lidé mohou přispívat prostřednictvím transparentního účtu u Fio banky: 2801772333/2010. Maxíkův příběh zveřejnila rodina také na www.pribehmaxika.cz.

https://www.novinky.cz/zena/deti/clanek/aby-pomohli-vazne-nemocnemu-synovi-musi-za-tri-mesice-sehnat-52-milionu-40315558

 

3. 3. 2020

ROŠÁDA ČLENŮ ODS V RADĚ MĚSTA
PRO PETICI SPÍŠE ŠPATNÉ ZPRÁVY

ODS má v radě města (něco jako vláda města) 2 křesla z 11. Ty nyní opouští radní ŠTĚPÁNEK a radní NYTRA. Zatímco NYTRA je senátorem a jeho odchodu z rady města je spíše škoda, odchodu radního ŠTĚPÁNKA litovat nemusíme. O důvodech odchodu radního ŠTĚPÁNKA kolují v kuloárech ostravské politiky různé informace, žádná z nich není moc lichotivá. ŠTĚPÁNEK hlasoval vždy pro tramprojekt.

Nahradit odcházející radní mají v radě zastupitelé za ODS ROUBÍČKOVÁ a CIGÁNEK. Zastupitelka ROUBÍČKOVÁ bývala za TOP 09 starostkou Vřesiny, kde byla ze svého postu během volebního období odvolána, poté kandidovala už jako občanka Ostravy do ostravského zastupitelstva na kandidátce ODS ještě jako členka TOP 09. Údajně mění nyní stranu a vstupuje do ODS. Radní CIGÁNEK má dostat na starost dopravu, o kterou se nyní stará primátor MACURA /ANO/.

Končícího radního NYTRY je škoda. Od ostatních jmenovaných asi nelze očekávat, že budou dělat nesobeckou, rozpočtově odpovědnou pravicovou politiku s důrazem na ochranu práv a svobod člověka, jeho majetku a životního prostředí.

V radě města Ostravy je ANO, ODS, PIRÁTI, KDU-ČSL. ANO má 6 křesel z 11, čímž rozhodování rady ovládá. Ostatní jsou jen křovím, které pobírá plat.

 

2. 3. 2020

PETIČNÍ SPOLEK ŽÁDÁ RADU MĚSTA O AKTUÁLNÍ DOKUMENTACI K TRAMPROJEKTU
DODRŽÍ RADA INFOZÁKON A POSKYTNE JI DO 15 DNŮ?

 

1. 3. 2020

TRAMPROJEKT VZNIKL KVŮLI TOMU, ŽE LIDÉ NA NĚJ NAPOJENÍ HODNĚ CHTĚLI EVROPSKÉ DOTACE

TY SE PRO DALŠÍ ROZPOČTOVÉ OBDOBÍ VZDALUJÍ

Podvádět a krást nedovolí EU oligarchickému systému v našem státě donekonečna. Naštěstí.

https://www.respekt.cz/komentare/tohle-jsme-zazili-poprve-evropsti-poslanci-si-osahali-moc-andreje-babise

 

28. 2. 2020

ZPÁTKY DO MINULOSTI: EKOLIST.CZ V ZÁŘÍ 2018

Stav počátkem března 2020 je:

– Ostrava nemá EIA, na kterou mělo podle primátora MACURY /ANO/ stačit půl roku;

– výstavba má stát podle rozpočtu Ostravy na rok 2020: 2,55 miliardy korun. Tedy více než třikrát více, než kolik tvrdil MACURA /ANO/ v září 2018;

– do procesu EIA na tramprojekt se v roce 2019 zapojilo 2393 osob, a tím se stal jeden z největších v historii České republiky;

– MACUROU /ANO/ uváděný průzkum veřejného mínění zkritizovala veřejná ochránkyně práv, protože vylučoval účast lidí nad 75 let.

Přečtěme si všichni článek. Porovnejme tvrzení v článku s realitou.

Prosíme, přemýšlejme!

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ostrava-musi-ke-stavbe-tramvajove-trati-udelat-dokumentaci-eia

 

25. 2. 2020

HOT NEWS Z PORUBSKÉHO ZASTUPITELSTVA ZE 25. 2. 2020
DALŠÍ KOLO EIA NYNÍ JIŽ ÚDAJNĚ OPRAVDU PŘIJDE

Náměstkyně pro investice, ZUZANA BAJGAROVÁ /ANO/, sdělila, že dne 24. 2. 2020 projektanti Ostravě odevzdali hotovou dokumentaci EIA. Město nyní údajně dokumentaci kontroluje a pak podá na krajský úřad. Zda je tentokrát informace pravdivá, uvidíme v příštích týdnech.

Na zastupitelstvu výborně proti tramprojektu vystupovali: ONDERKOVÁ, ŠÍMA, STACHURA /všichni ČSSD/, DRASTICH /Ostravak/ a KUBÍN /Jednotní/. Porubská ODS statečně mlčela, zda se i styděla, nevíme.

Perlička divná nakonec: ZUZANA BAJGAROVÁ /ANO/ ani slovem nezmínila řízení před ÚOHS.

ZÁVĚR:

V dalších týdnech budeme zřejmě muset věnovat procesu EIA zvýšenou pozornost. Děkujeme, že jste s námi.

SRDEČNĚ VÁS ZDRAVÍ VAŠE PETICE

 

17. 2. 2020

ÚOHS V PRVNÍM STUPNI ZASTAVIL ŘÍZENÍ O SMLUVNÍM DODATKU NA TRAMPROJEKT

Dne 12. 2. 2020 zveřejnil ÚOHS nejnovější prvostupňové rozhodnutí o tramprojektu. Předchozí dvě prvostupňová rozhodnutí byla vždy zrušena odvolacím orgánem. Rozhodnutím zveřejněným dne 12. 2. 2020 ÚOHS řízení zastavuje a shledává, že statutární město Ostrava se přestupku porušením zákona o zadávání veřejných zakázek nedopustilo.

Text nejnovějšího rozhodnutí ÚOHS je zde: https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-16517.html

 

13. 2. 2020

TRAMPROJEKT A PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. JAKO SUBDODAVATEL SUBDODAVATELE

Jednatelé PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. jsou Ing. arch. David Kotek a Ing. arch. Jaroslav Kotek. Ing. arch. David Kotek je několikáté volební období členem komisí se vztahem ke stavebnictví na městě a v Porubě, Ing. arch. Jaroslav Kotek je totéž v Pustkovci.

Fakt to nikomu nepřipadá nepatřičné?

 

11. 2. 2020

TRANSPARENCY INTERNATIONAL K FUNGOVÁNÍ ÚOHS

https://www.transparency.cz/kauza-svachula-dalsi-dukaz-ze-uohs-nutne-potrebuje-systemovou-zmenu/

 

21. 1. 2020

VELKÁ EIA: PROPOJENÍ FRANCOUZSKÁ-RUDNÁ
MÁ SE PŘEKLÁDAT KORYTO PORUBKY

Na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2145 se nacházejí kompletní informace o EIA na plánované propojení ulic Francouzská a Rudná. Do procesu EIA může vstoupit každý.

Celá stavba tak nějak budí dojem, že vzniká hlavně kvůli usnadnění vybudování nových cest na zelené louce do hal vznikajících v průmyslové zóně Porubka. (Proč vůbec budujeme průmyslovou zónu na zelené louce podél řeky, když máme v Ostravě nadbytek brownfieldů čekajících na nové využití?!?)

Top hrůza:

Kvůli stavbě se má překládat koryto Porubky. Snad jediného porubského vodního toku, který přežil socialistické zatrubňování porubských potůčků a říček. Porubka je důležitá, je to mimo jiné jediný vodní tok, odkud porubská zvířata z přilehlých sídlišť mohou brát vodu.

Překládání koryta by se šlo vyhnout postavením mostu! Ostrava ovšem v EIA drze tvrdí, že by to bylo drahé, že přeložení Porubky je levnější.

Ve fázi zjišťovacího řízení se pro tuto stavbu zahrnující přeložení Porubky vyslovila i porubská rada ve složení ANO, ODS, KDU, Piráti.

Poznámka petice:

Opakované zklamání z jednání porubské ODS, Pirátů i KDU. Jsou to všechno strany, které mají ochranu životního prostředí, půdy a vody ve svých programech i celostátní úrovni. Jaksi v Porubě skutek utek!

 

18. 1. 2020

KDO VEDE DOPRAVNÍ PODNIK (DPO) A PROČ JE DOBRÉ TO VĚDĚT
A KAM ZMIZEL LUKÁŠ SEMERÁK

Dopravní podnik je akciovka, kterou vlastní Ostrava. Její roční rozpočet je zhruba 1,5 miliardy. To jsou obří peníze, o kterých se městským obvodům může nechat jenom zdát. Pro srovnání: rozpočet Poruby je zhruba 0,5 miliardy korun.

Dopravní podnik je mimo jiné zadavatelem veřejných zakázek. Opakujeme, tok peněz v ostravském dopravním podniku je obrovský. Plus evropské dotační peníze.

Stávající dozorčí rada DPO je v tomto volebním období bez LUKÁŠE SEMERÁKA a BOHDANA TROJAKA /oba politicky činní za Hnutí Ostravak/. Ostravak už není součástí koaliční rady ve vedení města, a tak logicky jeho členové ztratili posty v dozorčí radě této nejdůležitější městské akciovky.

Jak je jinak výkon Pirátů ve vedení města i na porubské radnici neprofesionální, servilní, strašný a plný plytké lhostejnosti, je jim nutno vysoce přičíst právě okolnost, že díky nim není v radě našeho města Ostravak s LUKÁŠEM SEMERÁKEM coby plamenným prosazovatelem budování tramvajové trati našimi ulicemi.

Skoro se dá říct, že odstavení Ostravaka vyvažuje ostatní selhání Pirátů v Ostravě.

Přinášíme odkaz na obchodní rejstřík:

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-osoba.vysledky?subjektId=153450&typ=UPLNY

 

16. 1 . 2020

CO VÍME O KÁCENÍ 13 BŘÍZ NA PRŮBĚŽNÉ U ZD. ŠTĚPÁNKA

Mezi Zd. Štěpánka a I. Sekaniny u cyklostezky na Průběžné bylo 15. 1. 2020 vykáceno 13 bříz. Dle našich informací to souvisí s opravou inženýrských sítí v místě a s ochranným pásmem pro ně.

 

8. 1. 2020

OSTRAVA V PROSINCI 2019 VYHODILA ZA TRAMPROJEKT DALŠÍCH 64 263,10 Kč
ZAPLATILA NAVÍC PRÁCI, KTEROU MĚL UDĚLAT DODAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA TRAMPROJEKT
PIRÁTI BOHUŽEL MLČÍ

O CO JDE?
V registru smluv je na https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11032812 uveřejněna smlouva z 10. 12. 2019 s neuvěřitelným datem plnění 13. 12. 2019 mezi Ostravou a společností G-Consult, spol. s r. o.
Stojí tam: „Z důvodu přepracování dokumentace o posuzování vlivů na životní prostředí dle zák. č. 100/2001 Sb. (EIA) na akci „Ekologizace veřejné dopravy
Ostrava – Poruba“ u Vás objednáváme práce v rozsahu dle Vaší cenové nabídky.“ Žádná cenová nabídka a rozsah zveřejněny nebyly – transparence hadr.

V ČEM JE PROBLÉM?
Dodavatel veřejné zakázky na dokumentaci na tramprojekt má podle smlouvy dodat podklady pro EIA a absolvovat celý proces EIA. Příslušná smlouva zde https://smlouvy.gov.cz/smlouva/1257657. Nyní je EIA na tramprojekt vrácena dodavateli veřejné zakázky krajským úřadem k přepracování. K přepracování je vrácena pro chyby a nedostatky dodavatele. Přepracovat podklady EIA na tramprojekt má tak dodavatel veřejné zakázky, a to za původní smluvenou cenu.

CO UDĚLALA OSTRAVA?
Místo, aby na dodavateli vymáhala bezvadné plnění a využila smluvních pokut ze smlouvy na tramprojektovou dokumentaci, tak dodavateli na tramprojekt vyloženě pomohla. Na část jeho povinností z přepracování dokumentace najala za 64 263,10 Kč zcela novou firmu G-Consult, spol. s r. o. Ostrava původnímu tramprojektovému dodavateli výrazně ulevila: pořizuje plnění za něj a sankční ujednání ze smlouvy na tramprojekt neaplikuje.

JEDNÁ SE O LEGÁLNÍ A MRAVNÍ POSTUP?
Zda je celá věc legální, ukáže čas. Mravní to není ani trochu a nemá to nic společného s dobrou správou našeho města.

Prosíme, přemýšlejme!

 

7. 1. 2020

PRAHA PŘEMÝŠLÍ O AUTOBUSECH NA BIOMETAN Z GASTROODPADU

Vedle autobusů na stlačený zemní plyn, vodíkových autobusů a elektrobusů je možné mít i busy na biometan ze zbytků jídla z domácností,restaurací, jídelen a velkoskladů. Je to další důkaz toho, že široké železobetonové těleso s kolejemi místo půdy a stromů je drahý přežitek, který s moderní udržitelnou ekologickou a šetrnou MHD nemá nic společného.

Prosíme, přemýšlejme!

https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-servis/630506/praha-spousti-svoz-gastroodpadu-kuchynske-zbytky-promeni-v-bioplyn-pro-mhd.html

 

3. 1. 2020

CO NÁS ČEKÁ V TRAMPROJEKTU V ROCE 2020

1. V prvních měsících roku 2020 očekáváme snad už konečně rozhodnutí ÚOHS o tom, zda Ostrava porušila nebo neporušila zákon uzavřením dodatku ke smlouvě na tramprojekt.

2. Je možné, že v roce 2020 přijde další kolo EIA na tramprojekt. Opět se budeme aktivně účastnit procesu EIA a vyjádříme své nesouhlasné stanovisko s ničením životního prostředí v okolí našich domovů. Připomínáme, že již nyní je proces EIA k tramprojektu s 2 393 účastníky jeden z největších v historii České republiky.

3. Silnice 17. listopadu v úseku od Slovanu přes Duhu dále směrem na Děhylov patří Moravskoslezskému kraji. Ostrava potřebuje k realizaci tramprojektu i souhlas kraje. I náš kraj tedy bude rozhodovat o tom, jak dlouho ještě absurdní a neúnosné přípravy tramprojektu poběží. Důležité jsou proto pro nás krajské volby v říjnu 2020.

4. Sice tramprojekt má laxní většinovou podporu stávajících koalic v Porubě a ve městě, ale řada opozičních subjektů s námi spolupracuje. Petice má tak snadnější přístup k některým informacím, což je super. Všem našim spolupracujícím politickým subjektům patří velký dík. Mimořádným přínosem je odborná i politická činnost pustkovecké ODS, která petici od počátku pomáhá hájit naši přírodu, zákonnost a rozumné hospodaření s veřejnými prostředky.

5. Během roku 2020 se budeme věnovat programům ostravských politických stran z hlediska tramprojektu i z hlediska přístupu k transparentnosti, hospodárnosti a principům právního státu. Jinak řečeno: jak se chovají či nechovají po komunálních volbách 2018.

Prosíme, přemýšlejme!