Aktuality 2019

 

23. 12. 2019

O DOBRÝCH A KRÁSNÝCH VĚCECH II

Vážení přátelé,

stejně jako loni se sluší ve vánočním čase připomenout si to nejlepší na naší petici. Náš protest vyvolal obrovskou vlnu sousedské sounáležitosti, laskavosti a zájmu o zachování přírody, která obklopuje naše domovy. Máme být na co pyšní. Díky naší mravenčí práci a vzájemné podpoře se daří úspěšně hájit naše zájmy. V každodenním návalu dílčích špatných zpráv, podvodů a neradostných událostí zaniká ona nejdůležitější skutečnost: tramprojekt nemá EIA, nemá územní řízení, nemá vykoupeny soukromé pozemky, nemá stavební povolení. Tramprojekt bude jen stěží získávat dotaci v novém dotačním období 2021-2027. Okolo tramprojektu je řada dalších dílčích právních problémů.

Vzhledem ke stavu věcí se šance na realizaci škodlivého tramprojektu každým dnem zmenšuje. Nic na tom nezmění ani velkohubá prohlášení či vůle ostravských komunálních politiků. Jak už víme, tramprojekt má tři roviny: politickou, právní a peněžní. Politická rovina není nic jiného než vyjádření politiků, že chtějí nebo nechtějí tramprojekt.

Pak ale následuje rovina právní (EIA, územní řízení, výkupy pozemků, stavební povolení) a peněžní (dotace EU). Právě zde leží klíče k našemu úspěchu. Přejme si navzájem do dalších měsíců hodně trpělivosti, píle, porozumění a obyčejného lidského štěstí.

Naše úsilí má hluboký demokratický smysl. Ukazuje, že u nás doma existuje občanská společnost ochotná i schopná aktivně vystupovat proti ničení přírody a nesmyslnému investování veřejných peněz.

Veselé Vánoce Vám přeje Váš petiční tým

PS: Nejhezčí vánoční stromy jsou ty, na které se díváme z našich oken každý den po celý rok.

 

21. 12. 2019

DEZINFORMACE O TRAMPROJEKTU V AKČNÍM PLÁNU 2020

V úterý 17. 12. 2019 proběhlo zasedání porubského zastupitelstva. Byl na něm schválen „Akční plán pro Porubu“ v roce 2020.

Tento dokument o 20 stranách je ke stažení na webu petice porubskavyzva.cz. Je plný frázovitých prázdných pojmů jako priorita, cíl, strategie…

K tramprojektu tam chybí zásadní údaj z rozpočtu města, a to, že má nově stát 2, 55 miliardy korun.

Obsahuje dále zcela lživé a smyšlené informace o tom, že tramprojekt přinese zrychlení dopravy a zlepšení životního prostředí.

OPAKUJEME, že ani zlepšení životního prostředí ani zrychlení dopravy ŽÁDNÝ dokument předložený Ostravou dosud neprokázal. A to ani v zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku na tramprojekt ani v řízení EIA.

Petice vnímá pokračování plánovaní zjevně nesmyslného tramprojektu jako šikanovaní části obyvatel městskými činiteli a jako bezúčelné plýtvání veřejnými prostředky, protože i příprava je velmi nákladná.

Skoro to vypadá, jakoby utrácení co největšího množství peněz za přípravu a realizaci tramprojektu bylo pravým cílem tohoto absurdního tramcirkusu, kterému musíme již 4. rokem čelit.

Prosíme, přemýšlejme!

STÁHNOUT (PDF 957 KB)

 

16. 12. 2019

DŮLEŽITÉ TERMÍNY V TÝDNU OD 16. 12. 2019

16. 12. 2019 od 16 hod – zasedá pustkovecké zastupitelstvo (témata rozpočet 2020, hala!)

17. 12. 2019 od 16 hod – zasedá porubské zastupitelstvo (témata rozpočet 2020, různé, bude řeč o Slunečnici?)
Na porubském zastupitelstvu bude patrně také představena nová tajemnice.

19. 12. 2019 od 17.30 – Demonstrace Milionu chvilek v Ostravě, Prokešovo náměstí

 

11. 12. 2019

INFO O TRAMPROJEKTU Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE 11. 12. 2019

CELKOVÉ NÁKLADY 2, 5 MILIARDY KČ. EIA NEJDŘÍVE V LEDNU 2020

1. V rozpočtu na rok 2020 se počítá s celkovými předpokládanými náklady na tramprojekt ve výši 2 550 381 000 Kč.

2. V rozpočtu chybí ulice Bedřicha Nikodema.

3. Přepracovaná EIA má být údajně nejdříve v lednu 2020.

Komentář petice:

Schváleným rozpočtem 2020 dostává tramprojekt další, absurdně dramatický rozměr. Předkladatelé rozpočtu nebyli schopni nijak věrohodně vysvětlit, jak došlo k nárůstu nákladů projektu na 2, 55 miliardy Kč oproti 1, 47 miliardy Kč z roku 2019. Vyřazení Nikodema je kosmetická chyba (pozor, žádný důvod k radosti!), veřejná zakázka na dokumentaci stále počítá se všemi ulicemi. Je fajn, že pravděpodobně budeme mít klidné svátky bez EIA.

Vypadá to, že město a projektanti mají s přípravou tramprojektu značné problémy. Jinak by přepracovaná EIA byla dávno venku. Cena 2, 55 miliardy Kč (bez Nikodema!) je šílená. V podkladech pro veřejnou zakázku na tramprojekt je přitom varianta bez Nikodema za osm set milionů korun (0,8 miliardy Kč). Uplynuly tři roky a vida – totéž stojí třikrát více.

Prosíme, přemýšlejme!

 

7. 12. 2019

ZÁSADNÍ VĚCI JE NUTNÉ SI PŘIPOMÍNAT
Proč mě má tramprojekt zajímat, i když bydlím jinde, než kudy má vést

Výstavba nové tramtrati by byla pro Ostravu velmi nákladná. Ostrava doufá, že na projekt dostane dotaci z EU. Získání dotace ale vůbec není jisté. Případná dotace by činila pouze 70 % nákladů na stavbu. To znamená, že z každého utraceného 1 milionu Kč by EU proplatila maximálně 700 000 Kč, 300 000 Kč by asi šlo z rozpočtu Ostravy. Navíc existuje celá řada souvisejících nákladů, které dotace nekryje.

A teď pozor: Například rozpočet Ostravy na rok 2018 říká, že předpokládané náklady na realizaci tramstavby v letech 2022–2023 činí asi 1,5 miliardy Kč. To je 1 500 milionů Kč. Pro srovnání uvádíme, že rozpočet Poruby je zhruba 500 milionů Kč na rok. A navíc ze zkušeností víme, že téměř žádná dopravní stavba se nedokončí v mantinelech původního rozpočtu.

Navíc tramvajová trať bude v budoucnu vyvolávat další a další investice na provoz a údržbu, na něž už žádné dotace nebudou. Peníze zbytečné vynaložené na naddimenzovanou veřejnou dopravu mohou pak chybět například ve školství nebo v sociálních službách.

Mnohem závažnější jsou ale důsledky, které by stavba měla pro přírodu v našem městě.

Uveďme několik příkladů za všechny: tramprojekt by si vyžádal vybudování 30 m širokého umělého koryta, vybagrovány a zničeny by byly desítky tisíc m3 půdy. Půda je přitom neobnovitelný přírodní zdroj, studie dokázaly, že půda čistí vzduch, snižuje hluk a zadržuje vodu v krajině. Půda je také životním prostorem pro tisíce bezobratlých živočichů a všech rostlin a stromů.

Je známý fakt, že stromy a jejich koruny zadržují vodu a příznivě ovlivňují klima ve městech. Se zánikem stromů by zmizely hnízdiště ptáků anebo životní prostor hmyzu. V době, kdy čelíme globálním klimatickým změnám a bojujeme s úbytkem počtu živočišných druhů v naší krajině, nedává kácení obrovského počtu vzrostlých stromů na tak malém území smysl.

Dosavadní proces EIA navíc ukázal, že tramprojekt by vedl k nepřípustnému navýšení hluku. Hluková studie předložená Ostravou obsahuje nepravdivé a naprosto smyšlené údaje. Protihlukové stěny ani tzv. tichý asfalt v daném místě nejsou uspokojivě aplikovatelné. Zrušení kruhový objezdů a vybudováním 6! nových světelných křižovatek by navíc přispělo k „zašpuntování“ území a výraznému zhoršení ovzduší.

O ekologizaci se v souvislosti s plány na nesmyslnou výstavbu tramvajových tratí na okraji Poruby a v Pustkovci naprosto nedá mluvit. Elektrifikace dopravy je dnes výborně možná elektrobusy. Perspektivní variantou jsou i autobusy na vodíkový pohon, které již v našem kraji jezdí.

Kladný vliv tohoto projektu na životní prostředí neshledala ani Krajská hygienická stanice ani Česká inspekce životního prostředí.

Prosíme, přemýšlejme!

 

1. 12. 2019

PROSINCOVÉ PETIČNÍ INFO
BUDE EIA NA VÁNOCE?

Vážené dámy a pánové,

přijměte prosím následující informace:

1. Tramprojekt je stejně jako minulé roky i letos v návrhu rozpočtu města Ostravy na rok 2020. Jinak řečeno: strany, které hlasují pro rozpočet, jsou i pro tramprojekt.

2. Ostrava má údajně podat přepracovaný tramprojekt do dalšího kola EIA na krajský úřad začátkem prosince. V předchozích kolech EIA tramprojekt neuspěl.

3. Pokud Ostrava tramprojekt na kraj v prosinci skutečně podá, budeme muset všichni řešit EIA přes Vánoce. Byla by to zase další šikana ze strany města Ostravy. A podlý tah, protože nejen lidé, ale třeba i Česká inspekce životního prostředí nebo Krajská hygienická stanice na přelomu roku zvolňují.

4. ÚOHS o pokutě pro Ostravu za tramprojekt dosud nerozhodl. Jakmile budeme znát výsledek rozhodnutí, okamžitě jej zveřejníme.

5. Jde o to, abychom zachovali klid. Ostrava tři roky strategicky plánuje a tři roky strategicky NIC nemá. Žádné povolení, pozemky nebo peníze. Stále platí, že se na petici mohou obrátit vlastníci pozemků, pokud budou potřebovat právní radu anebo informace.

6. Děkujeme za přízeň! Prosíme, sledujme i nadále oba facebookové profily a web petice.

Prosíme, přemýšlejme!

 

28. 11. 2019

KE SLUNEČNICI SNAD NAPOSLED (Víme, že to není tramprojekt, ale kauza je to mimořádná)
KOMENTÁŘ NOVINÁŘE KUBÍKA

„Ředitel Baran, působící ve Slunečnici už řadu let, nedokázal v domově uchránit klienty před zlovolným personálem (syndrom vyhoření padá vždy na hlavu managementu), nedokázal se postavit čelem k případům, na které byl upozorněn, nechával vrchní sestru a další personál na svých místech, i když – jak se svěřil naší reportérce maskované za dobrovolnici – jim rozdal výtky za porušování pracovních povinností, mluvil o svém personálu jako o „těžké sortě lidí“, s níž musí pracovat…

Selhal v tom základním, co se od ředitele instituce, kde má čtyři stovky klientů a 250 zaměstnanců, očekává: umí řešit problémy, umí se k nim postavit, umí si instituci obhájit. Radek Baran prokázal, že neumí nic z toho.

Primátor Macura z nějakého důvodu zavřel nad ředitelem oči. …

Stejně tak se před veřejností znemožnil – opakovaně – náměstek ostravského primátora Pražák, který v reportáží neváhal, jako zástupce zřizovatele, šířit očividné nesmysly, které mu řekl ředitel, ale dokonce po odvysílání prvního dílu série veřejně lhal, že jde o pomstu bývalé pečovatelky, která zneužila klienty, a že žádné stížnosti na chování personálu se neřešily.“

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/komentar-odesly-dve-sestry-reditel-slunecnice-zustava-ryba-smrdi-vzdycky-od-hlavy-83644

 

28. 11. 2019

TISKOVKA OSTRAVY K SITUACI VE SLUNEČNICI

Nese se v duchu: „Přes dílčí nepříjemnosti je všechno v pohodě, zadáme průzkum spokojenosti…“

Tandem ředitele Slunečnice BARAN a sociálního náměstka PRAŽÁKA, oba volební kandidáti KDU-ČSL,ve svých funkcích zůstává.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/primator-ostravy-oznamuje-jak-nalozi-s-reditelem-domova-slunecnice-83607

 

27. 11. 2019

PRIMÁTOR MACURA /ANO/ KE SLUNEČNICI

Primátor je jeden z 11 členů Rady statutárního města Ostravy. Rada je něco jako vláda města, co se zodpovídá zastupitelstvu, což je něco jako parlament na úrovni města.

Aktuální složení rady: 11 členů, ANO 6, PIRÁTI 2, ODS 2, KDU-ČSL 1.

Stejně jako v porubské radě i ostravské radě města má ANO absolutní většinu 6:5.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/k-rediteli-slunecnice-i-namestkovi-mam-vyhrady-rika-primator-ostravy-po-reportazich-seznamu-83545

 

26. 11. 2019

SLUNEČNICE – ZÁVĚREČNÝ DÍL REPORTÁŽE
ZBYNĚK PRAŽÁK /KDU-ČSL/ BY MĚL PŘEVZÍT ODPOVĚDNOST ZA SITUACI VE SLUNEČNICI A REZIGNOVAT NA POST NÁMĚSTKA PRIMÁTORA

Tento díl zachytil mimo jiné, jak se náměstek pro sociální oblast a ředitelův stranický kolega z KDU-ČSL Zbyněk Pražák spokojil s Baranovým (ředitel Slunečnice) vysvětlením, že žádné stížnosti na chování personálu ke klientům ve Slunečnici neřeší. Přitom reportéři měli nahranou řadu důkazů, které potvrzují opak.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/jste-manipulatori-vyslechli-si-reporteri-seznamu-dukazu-sikany-senioru-ale-pribyva-83130

 

25. 11. 2019

ČTVRTÝ DÍL REPORTÁŽE O SLUNEČNICI

Ombudsmanka ANNA ŠABATOVÁ je případem zděšená.

Letos už je to druhá kauza ohledně nezákonného přístupu k seniorům v Ostravě, ke které veřejná ochránkyně práv zaujala stanovisko. Ombudsmanka v srpnu 2019 označila za nepřípustný postup Ostravy, která vyřadila z průzkumu veřejného mínění na tramprojekt lidi starší 75 let.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/odejdete-nebo-volam-policii-vrchni-sestra-vyhazuje-reportery-s-dukazy-o-ponizovani-senioru-83118

 

21. 11. 2019

SLUNEČNICE JE SELHÁNÍ NAŠICH KOMUNÁLNÍCH POLITIKŮ NAPŘÍČ VŠEMI STRANAMI

UVIDÍME, CO ZJISTÍ MINISTERSKÁ KONTROLA

Je strašné, že ostravské peníze, které by měly jít na sociální služby nebo do škol nebo na opravy chodníků nebo budování kanalizace v jednotlivých obvodech, Ostrava utrácí za „projekty, koncepce, vize, strategie a komunikace a služební cesty do luxusních destinací“. I tramprojekt je jen z mnoha způsobů, jak odklánět a utrácet veřejné finance.

Není pravda, že Ostrava nemá peníze na zaplacení personálu v domovech pro seniory. Má je, jen je „odklání“ jinam.

Ideové vedení našeho města je naprosto špatně.

Pořád platí přikázání „Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi.“

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/je-to-strasne-reaguje-na-reportaz-seznamu-malacova-do-domova-vyslala-inspekci-83224

 

20. 11. 2019

OTŘESNÁ REPORTÁŽ O POMĚRECH V PORUBSKÉ SLUNEČNICI

Ostrava se ke svých seniorům chová strašně. Po letošní ostudě s průzkumem na tramprojekt, ze kterého město vyřadilo lidi 75+, přichází svědectví o týrání seniorů ve Slunečnici.

Díky seznam.cz za investigativní žurnalistiku z regionu a paní ošetřovatelce za odvahu mluvit!

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/svedectvi-z-domova-senioru-kolegyne-rikaly-at-jsem-zticha-jinak-mi-zlomi-vaz-83162

 

18. 11. 2019

NAŠE DĚTI A PETICE

Spolu s námi žijí peticí také naše malé a velké děti. Podporují nás a pomáhají, když je třeba. Za jejich dobrotu a trpělivost jim patří co nejsrdečnější dík.

Věříme, že si z petičních aktivit vezmou do života odvahu bojovat a zájem o to, co se kolem nich děje. Vedeme je k pocitu konkrétní odpovědnosti teď a tady.

I díky dětem získala naše občanská petice hlubší, NADTRAMVAJOVÝ smysl.

 

16. 11. 2019

NĚKOLIK POZNÁMEK Z PORUBSKÉHO ZASTUPITELSTVA ZE DNE 12. 11. 2019
STÁLE NEVÍME, KDY PŘIJDE DALŠÍ KOLO EIA

1. TRAMPROJEKT: Zuzana Bajgarová /ANO/ z pozice investiční náměstkyně tvrdila, že přepracovaná dokumentace EIA bude hotová v listopadu nebo prosinci 2019. Těžko říct, zda to tak skutečně bude. Připomínáme, že na zasedání porubského zastupitelstva letos v červnu tvrdila, že přepracovaná dokumentace EIA bude hotová v září 2019, což nebyla. Výroky Zuzany Bajgarové /ANO/ o tramprojektu nepůsobí věrohodně a profesionálně.

1a. Zuzana Bajgarová /ANO/ i právník městského obvodu Poruba připustili, že případné vyvlastňování pozemků u tramprojektu je značný problém.

2. Zuzana Bajgarová /ANO/ se vzdala mandátu radní i zastupitelky městského obvodu Poruba. Zůstává tak investiční náměstkyní a zastupitelkou ve velkém zastupitelstvu statutárního města Ostravy.

3. Kontrolní výbor upozornil na chyby ve výběrovém řízení vypsaném starostkou Lucií Baránkovou Vilamovou /ANO/ na pracovní pozici tajemníka úřadu a doporučil jeho zrušení.

4. Je dobré si připomenout šílenou situaci, ve které se porubská radnice nachází: ANO má většinu 6 z 11 křesel v porubské radě, čímž ji naprosto ovládá. Ostatní strany jsou tam do počtu a skoro to vypadá tak, že rádi a hlavně pro peníze za funkce členů rady. Jde o ODS, Piráty a KDU-ČSL. Demokracie pláče.

4a. Složení porubské rady neodpovídá volebnímu výsledku. ANO komunální volby vyhrála s výsledkem 31,84%. To je třetina. Volební výsledek neodpovídá složení rady, které je 6 ANO : 5 ostatní.

5. Výsledky všech voleb jsou dostupné přehledně na oficiálním webu Českého statistického úřadu www.volby.cz

 

15. 11. 2019

JAK PRACUJE AGENTURA STEM

Následující článek popisuje vazby a výsledky práce agentury STEM z posledních let. Agentura STEM prováděla pro Ostravu průzkum veřejného mínění o tramprojektu. Průzkum vylučoval osoby 75+, což veřejná ochránkyně práv označila za NEPŘÍPUSTNÉ. Průzkum zaplacený Ostravou stál 564 465 Kč a je naprosto neprůkazný.

Prostě vyhozené peníze a diskriminační ostuda jak Brno.

Prosíme, přemýšlejme!

https://www.forum24.cz/provladni-optimismus-agentur-stem-a-cvvm-pred-17-listopadem-je-nutne-brat-s-rezervou

 

8. 11. 2019

INFO VLASTNÍKŮM POZEMKŮ DOTČENÝCH TRAMPROJEKTEM
MÁME TADY DALŠÍ KOLO DOPISŮ O SOUHLASU S VÝSTAVBOU

Někteří vlastníci pozemků dotčených tramprojektem v těchto dnech znovu dostávají dopis z ostravského magistrátu. Jedná se znovu o souhlas/nesouhlas s umístěním stavby. Dokument je tentokrát i s barevnou mapkou s datem 02/2018 🙂
Důrazně upozorňujeme na skutečnost, že text dokumentu není jednoznačný. Případný podpis pod dokument nadepsaný jako souhlas/nesouhlas může znamenat cokoli.

DOPORUČENÍ PETICE VLASTNÍKŮM:

Nic nepodepisovat. Nic nepodepisovat. Opravdu nic nepodepisovat. Vše ale pečlivě uschovat, dokumenty se mohou hodit jako podklady v případných dalších řízeních.
Není nutné magistrátu odpovídat či s ním jakkoli vcházet v kontakt. Takovou povinnost vlastníci nemají.
Mít na paměti, že případný již podepsaný souhlas lze až do pravomocného územního rozhodnutí vzít zpět.
Vlastníci pozemků jsou pány situace.Teoretické vyvlastnění by v našem případě mělo u soudu nulovou šanci na úspěch.
Pokud mají vlastníci nějaké bližší dotazy, mohou se obrátit prostřednictvím informačních kanálů petice na petiční spolek Prosíme, přemýšlejme, z.s.

KOMENTÁŘ PETICE:

Ostrava musí simulovat nějaké aktivity směrem k přípravě tramprojektu. Tramprojekt je pořád mimo jiné například součástí rozpočtu města. Spamovat vlastníky je jednoduché. Napíše se pár dopisů a aktivita se vykáže. Navíc je šance, že se vlastníci trošku vystresují, a o to přece jde.

 

6. 11. 2019

INTERNÍ INFO Z PORUBSKÉ RADNICE

Situace na porubské radnici se komplikuje. Existuje informace, že údajně se má ZUZANA BAJGAROVÁ /ANO/ vzdát mandátu porubské zastupitelky a porubské radní. Stát se tak má údajně na zasedání porubského zastupitelstva příští týden. Zdůrazňujeme, že nevíme, zda je tato informace pravdivá.

Pokud ZUZANA BAJGAROVÁ /ANO/ skutečně odstoupí z volených porubských funkcí, nelze očekávat, že by ztratila neformální vliv na chod porubské radnice. Můžeme jen spekulovat o důvodech odchodu, které snad nesouvisejí s tím, že by to byla právě ZUZANA BAJGAROVÁ /ANO/, jejíž příbuzná by zamýšlela usilovat o funkci porubského tajemníka. Střet zájmů by tak podle našeho přesvědčení stejně trval.

ZUZANA BAJGAROVÁ /ANO/ je současně zastupitelskou ve velkém zastupitelstvu statutárního města Ostravy a členkou rady města Ostravy, v níž je náměstkyní pro investice.

 

2. 11. 2019

LEHKÁ NENÍ ROLE PORUBSKÉHO TAJEMNÍKA
A JAK TO SOUVISÍ I S TRAMPROJEKTEM

V PORUBSKÉ RADĚ (tj. porubské vládě) JSOU I ODS, LIDOVCI A PIRÁTI. ZASÁHNOU?

Co dále víme:

1. Existuje údajně možnost, že místo porubského tajemníka obsadí příbuzná členky porubské rady.

2. Tajemník je něco jako ředitel obecního úřadu. Pomáhá samosprávě a je hlava státní správy na úřadě.

3. Tajemník teoreticky může ovlivnit třeba vedení řízení o kácení dřevin, různá územní a stavební řízení apod. Nelze vyloučit reálné riziko, že tajemník politicky ovlivněný příbuzenskou vazbou ke konkrétnímu politikovi může jednat a rozhodovat tendenčně.

4. Zákonem definovaný střet zájmů je pouze minimem morálky. Veřejná správa není rodinná firma. Nelze souhlasit s tím, aby kolegové členky porubské rady dosadili do funkce tajemníka její příbuznou. Pokud je příbuzná schopná a kvalifikovaná, může se přece snadno stát tajemnicí na jiném obecním úřadě, kde nebude hrozit možný střet zájmů a riziko podjatosti.

5. Důrazně upozorňujeme ODS, LIDOVCE A PIRÁTY, že nadržování, nepotismus a netransparentnost jsou PROTI ideovým základům a mravním hodnotám pirátů, lidovců i občanských demokratů.

Prosíme, přemýšlejme!

 

29. 10. 2019

HOT NEWS Z PORUBSKÉ RADNICE!
PORUBA HODNĚ NARYCHLO HLEDÁ NOVÉHO TAJEMNÍKA

Co zatím víme:

1. Stávající tajemník je profesionální úředník s dobrou pověstí. Údajně odchází dohodou.

2. Údajně se do výběrového řízení, které bylo zveřejněno dnes 29. 10. 2019 a termín pro zaslání přihlášky je už 13. 11., zamýšlí přihlásit i příbuzná jedné exponované komunální političky.

3. Klíč k vybrání „správné“ uchazečky má údajně být u požadavku „vlastní Koncepce řízení úřadu, rozsah 3 normostrany“, jehož hodnocení podléhá zcela volnému úsudku těch, co výběrové řízení povedou.

Doufáme, že výběrového řízení na prestižní pozici porubského tajemníka se zúčastní co nejvíce lidí, kteří nemají příbuzné mezi porubskými komunálními politiky. Doufáme, že toto řízení bude věrohodné a nebude jen sloužit k zajištění teplého místečka pro něčího člena rodiny.

Prosíme, přemýšlejme!

 

27. 10. 2019

PRO OSTRAVSKÉ POLITIKY
ZNALOSTNÍ MINIMUM O TRAMPROJEKTU

1. Na odkazu https://verejnezakazky.ostrava.cz/detail/11414 je kompletní zadávací dokumentace k veřejné zakázce na projektovou dokumentaci na tramprojekt. Při podrobném studiu je zjevné, že zadávací dokumentace obsahuje závažné vady, které jsou mimo jiné i za hranicí zákona.

Dokumentace je zveřejněná již od 30. 9. 2016! Po více než třech letech tak petice očekává, že její obsah budou zastupitelé města i dotčených obvodů podrobně znát.

2. Na portálu Cenia https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2105 je zveřejněno celé dosavadní řízení EIA k tramprojektu. Je tam k nalezení třeba podivné posouzení dopadu tramprojektu na veřejné zdraví, co má v názvu „Hyundai Nošovice“, nebo tvrzení o tom, jak tramvaj ze zastávky Opavská pojede dále do Hlučína, což geograficky nelze.

3. Na webové stránce ÚOHS, konkrétně na https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti.html, jsou zveřejněna dosavadní rozhodnutí ÚOHS ohledně veřejné zakázky na projektovou dokumentaci na tramprojekt. Petice opakovaně doporučuje politiků studovat rozhodnutí ÚOHS za asistence právníků, bez ní jsou pro laiky těžko pochopitelná.

***
Uvedené body jsou základem, tramprojektovým minimem. Petice očekává, že toto minimum budou členové zastupitelstva města Ostravy a dotčených městských obvodů podrobně znát.Protože cesta na ulici 17. listopadu patří Moravskoslezskému kraji, očekáváme podrobnou znalost tramprojektu také od kandidátů do krajského zastupitelstva ve volbách na podzim 2020.

Prosíme, přemýšlejme!

 

23. 10. 2019

REPORTÁŽ ČT O TRAMPRŮZKUMU Z 23. 10. 2019
OMBUDSMANKA ŠABATOVÁ KRITIZUJE POSTUP OSTRAVY

Ostrava z průzkumu veřejného mínění o tramvaji vyloučila lidi starší 75+.
Takový postup je nepřípustný. Více v reportáži.

Prosíme, přemýšlejme!

Zdroj: ČT, Události v regionech, Ostrava, 23. 10. 2019

 

23. 10. 2019

VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM
NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON SOUVISÍ I S TRAMPROJEKTEM

Fakt není jedno, kdo sedí ve vládě a jak se tvoří většiny v parlamentu a jak se tyto většiny pak chovají.

Je škoda, že se na prosazování nového stavebního zákona podílí i vládní ČSSD, která jinak naší petici po komunálních volbách v roce 2018 pomáhá.

Dobrá zpráva je, že nový stavební zákon ještě zdaleka nebyl schválen. Každopádně nový stavební zákon nemůže vynulovat proces EIA, který vychází z práva EU.

Prosíme, přemýšlejme!

https://www.respekt.cz/respekt-pravo/novy-stavebni-zakon-predator-zivotniho-prostredi-prichazi-na-svet

 

19. 10. 2019

ZVEŘEJŇUJEME ČLÁNEK O VEŘEJNÉ OCHRÁNKYNI PRÁV, CO NESMĚL VYJÍT V PUSTKOVECKÉM ZPRAVODAJI

Obrazová příloha „Vizualizace zastávky Duha“ z konceptu projektové dokumentace na tramprojekt, který zveřejnilo statutární město Ostrava. Návrh, vypracování, kontrola: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.“

Prosíme, přemýšlejme!

 

17. 10. 2019

PŘINÁŠÍME CELÝ ČLÁNEK O PUSTKOVECKÉM ÚDOLÍ,
CO NESMĚL VYJÍT V PUSTKOVECKÉM ZPRAVODAJI

Neotištěné pasáže jsou označeny červeně.

Několik poznámek:

1. Kráceny byly pasáže, které odkazují na to, že za dění v Pustkoveckém údolí je odpovědný starosta a členové pustkovecké rady

2. Zcela svévolně byl redakční radou změněn také název článku

3. Název článku byl navíc změněn NEPROFESIONÁLNĚ a chybně: volební strana se nazývá OBČANÉ PRO PUSTKOVEC. Tak byla také registrovaná pro komunální volby 2018. Strana ve vydaném názvu článku Občané pro Pustkovec v komunálních volbách 2018 nekandidovala a nevíme, zda existuje. Vedení Pustkovce snad dělá chyby na každém svém kroku. Smutné.

 

15. 10. 2019

VYJÁDŘENÍ PETICE K AKTUÁLNÍMU VYDÁNÍ PUSTKOVECKÉHO ZPRAVODAJE

Perlička úvodem: Kvalitě tiskoviny odpovídá i zmatečné datum vydání 18.10., když je ve skutečnosti zveřejněno již od 14.10.

Pustkovecký zpravodaj bohužel zafungoval jako normalizační tiskovina o světlých zítřcích. Až na jeden NEÚPLNÝ text nebyly texty opozičních stran OBČANÉ PRO PUSTKOVEC /OPP/ a ODS zveřejněny. Připomínáme, že výsledek voleb v Pustkovci byl těsný a že politické subjekty mají ze zákona mít v tiskovině placené z veřejných peněz poměrné zastoupení.

 

Takže v bodech o pustkovecké cenzuře:

1) Článek o klíčovém vyjádření veřejné ochránkyně práv k průzkumu k tramprojektu nebyl zveřejněn. Ombudsmanka v srpnu 2019 konstatovala, že omezení věkové hranice průzkumu bylo NEPŘÍPUSTNÉ. Autor článku OPP

2) Článek o významu stromů nebyl zveřejněn. Autor článku ODS

3) Dále nebyl zveřejněn článek o tom, že zasedání zastupitelstva Pustkovce jsou veřejná a každý pustkovecký občan má právo se na něm vyjadřovat. Autor článku OPP

4) Nová předsedkyně redakční rady DENISA JÁNSKÁ nebyla na zasedání zastupitelstva představena. Veřejnost, která Pustkovecký zpravodaj financuje, tak o ní nic neví. Předsedkyně redakční rady se nijak nepředstavila ani v samotném zpravodaji, ačkoli tam má úvodní slovo. Zvláštní. Neprofesionální.

 

Vyznění článků ve zpravodaji je jednostranné a nekritické vůči vedení města. Působí to tak, že si pustkovecká koaliční rada ovládající zpravodaj myslí, že čím více se ohne hřbet, tím více drobků jí z prostřeného stolu města spadne. Ale v konečném důsledku to tak nefunguje. Slabý a zbabělý nikdy nevyhraje a nikdy nebude rovnocenným partnerem, nýbrž spíše sluhou…

Všimněme si také postupného a pomalého odevzdávání území Pustkovce – „Porubské“ Komunitní centrum, „Porubský“ projekt Revitalizace Pustkoveckého údolí apod…

PETICE BUDE POSTUPNĚ ZVEŘEJŇOVAT CENZUROVANÉ TEXTY.

O DALŠÍCH KROCÍCH PUSTKOVECKÉ OPOZICE BUDEME INFORMOVAT.

Pustkovecký zpravodaj ke stažení zde:

http://www.ostrava-pustkovec.cz/assets/File.ashx?id_org=81208&id_dokumenty=5197

 

11. 10. 2019

PŘIPOMEŇME SI TRAMVAJOVOU AGITKU Z PODZIMU 2016

Tvrzení z podzimu 2016:
Tramvajka na baterie, nulový zábor pozemků, žádné kácení lesů nebo ničení zeleně v Porubě, postaveno do konce 2021…

Realita na podzim 2019:
Žádné tramvajky na baterie, ale pěkně troleje. Zábor pozemků by rozšířil stávající komunikace až na TROJNÁSOBEK. Téměř tisícovka stromů v plánu na kácení, na mýcení přes 1000 m2 vzrostlých keřů. Tramvajový koberec v podobě šidítka na umělém podloží, prostor pro život živočichů nulový. Zásah do chráněného VKP Pustkovecké údolí a území ÚSES lesa Osošník. Do konce 2021 postaveno nebude, tramprojekt dosud nemá ani jedno z potřebných povolení.

Profesionalitu a věrohodnost primátorových výroků v níže uvedeném článku nechť si zhodnotí každý sám.

Prosíme, přemýšlejme!

https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/nova-trat-v-porube-mesto-nasadi-tramvaje-na-baterie-20161023.html

 

 

1. 10. 2019

ÚOHS V BRNĚ ROZHODNE O POKUTĚ ZA TRAMPROJEKT SNAD V ŘÍJNU

Dle informací získaných podle infozákona čekáme snad konečně už v říjnu rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) o pokutě pro statutární město Ostravu za tramprojekt. Podstatou řízení je, zda Ostrava porušila nebo neporušila zákon, když ke smlouvě na pořízení dokumentace k tramprojektu uzavřela dodatek.

CO SE DĚLO DOSUD?
ÚOHS zahájil z moci úřední řízení v prosinci 2017 a v únoru 2018 udělil Ostravě pokutu 100 000 Kč. Pak v květnu 2018 rozhodl, že rozhodnutí není úplné a vrátil věc k novému projednání. Při tomto novém projednání se nějak v září 2018 stalo, že ÚOHS řízení zastavil a pokutu zrušil. Proti tomuto rozhodnutí ze září 2018 podala Markéta Vysloužilová v únoru 2019 podnět k přezkumu předsedovi ÚOHS. Ten konstatoval v přezkumném řízení NEZÁKONNOST a NESPRÁVNOST rozhodnutí o zastavení řízení a neudělení pokuty ze září 2018. Rozhodnutí ze září 2018 předseda ÚOHS zrušil. Řízení tak běží znovu.

PROČ JE ROZHODNUTÍ ÚOHS DŮLEŽITÉ?
Pokud Ostrava porušila zákon a rozhodnutí ÚOHS to potvrdí, teoretické EU dotace v budoucnu se zase o dost vzdálí… Dle evropského práva platí, že kdo porušuje zákon, nemá na EU dotace nárok. Toto EU pravidlo je neměnné a náš stát jej NAŠTĚSTÍ nemůže nijak obejít, uplatit nebo vyšvindlovat.

Prosíme, přemýšlejme!

 

25. 9. 2019

JAK SOUVISÍ PUSTKOVECKÉ ÚDOLÍ S TRAMPROJEKTEM

PUSTKOVEČTÍ OBČANÉ, NAVŠTIVTE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 30. 9. 2019 od 16 HOD

Jednoduše řečeno: dle předložených dokumentů v řízení EIA na tramprojekt má část inženýrských sítí vést v horní části Pustkoveckého údolí. Čím více stromů a keřů se tam ve jménu nějakého jiného pochybného záměru odstraní, tím lehčí bude situace pro tramvaj.

V těch různých městských projektech nejde o přírodu nebo o člověka, ale o DOTACE a VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Prostě simulovat aktivity, budovat blbosti, uměle čerpat co největší množství veřejných peněz.

Pustkovecká rada zcela nesmyslně souhlasila s vykácením 196 stromů a keřů v Údolí. Rozhodnutí lze ještě zvrátit. Po Kotkově Komunitním centru by to byl další významný zásah do tohoto významného krajinného prvku.

Nyní je důležitá aktivita pustkoveckých občanů a pustkovecké opozice.

ZASEDÁNÍ PUSTKOVECKÉHO ZASTUPITELSTVA JE ZE ZÁKONA VEŘEJNÉ A KONÁ SE V PONDĚLÍ 30. 9. 2019 OD 16 HODIN!

 

17. 9. 2019

ZÁSADNÍ ČLÁNEK O TRAMPROJEKTU Z MF DNES

Prosíme, všimněme si arogance ostravského primátora. Žádná omluva za diskriminační chování, naopak čirá manipulace.

Dvě hlavní poznámky:

1. Ze zveřejněného dopisu veřejné ochránkyně práv primátorovi nevyplývá, že by ochránkyně průzkum nezpochybňovala, naopak považuje věkovou hranici v průzkumu za nepřípustnou. Dopis je k přečtení například na porubskavyzva.cz.

2. Navíc chybí nějaké logické a věrohodné zdůvodnění toho, proč k vyčlenění lidí na 75 let z průzkumu došlo. Chybí primátorovo věcné vyjádření k řízení ÚOHS. Chybí zdůvodnění, proč tramprojekt – když je údajně ekologický – řízením EIA neprošel a byl vrácen Ostravě k přepracování.

https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/trat-tramvaj-poruba-pustkovec-protest-verejne-mineni.A190914_501914_ostrava-zpravy_woj

 

15. 9. 2019

TŘETÍ NAROZENINY PETICE

V neděli 15. 9. 2019 slaví naše petice své 3. narozeniny. Hluboké díky patří všem lidem, co nás v prvních třech letech naší existence jakkoli podpořili. Děkujeme bezmála 5 000 petentkám a petentům, co podepsali naši petici. Děkujeme stovkám lidí, kteří napsali svá nesouhlasná vyjádření k tramprojektu do řízení SEA a EIA. Děkujeme 2 393 lidí,co v šibeniční lhůtě tří týdnů podepsali tzv. ZELENÝ ARCH jako nesouhlasné vyjádření k velké EIA na tramprojekt na jaře tohoto roku.

Děkujeme stovkám lidí, kteří přišli podpořit petici na zasedání zastupitelstev v Porubě anebo v Pustkovci. Děkujeme všem obětavým lidem, co nám pomáhali s roznosem letáků anebo se sběrem podpisů. Děkujeme všem podnikatelům z okolí Duhy a Zuzany, co nám umožnili užívat pro petiční aktivity své provozovny. Děkujeme za veškerou pomoc a podporu.

Děkujeme také všem dárkyním a dárcům za peněžní podporu petičnímu spolku Prosíme, přemýšlejme, z.s.

Děkujeme také za to, že společně přemýšlíme. STOJÍME SI VELMI DOBŘE. Nyní musíme ještě chvíli vydržet a dotáhnout naši věc do šťastného konce.

Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme.

Váš petiční tým

 

8. 9. 2019

KRÁTKÉ VYSVĚTLENÍ
CO ZNAMENÁ VÝTKA VEŘEJNÉ OCHRÁNKYNĚ PRÁV PRO TRAMPROJEKT

1. Průzkum nebyl v pořádku, nelze bezdůvodně vyčleňovat lidi 75+ na základě věku.

2. Průzkumem nelze nyní prokazovat veřejný zájem, což patrně rada města zamýšlela, když průzkum za 564 465 Kč objednávala.

3. Bez existence veřejného zájmu se hodně těžko žádá o dotace. Bez existence veřejného zájmu nelze vyvlastňovat pozemky pro tramprojekt a právně se značně komplikuje i jejich dobrovolný výkup.

4. Pro petici je dopis veřejné ochránkyně práv ostravskému primátorovi velmi dobrý.

Prosíme, přemýšlejme!

 

6. 9. 2019

HOT NEWS

ŠABATOVÁ: „OMEZENÍ HORNÍ VĚKOVÉ HRANICE RESPONDENTŮ PRŮZKUMU POVAŽUJI ZA NEPŘÍPUSTNÉ“

Jistě si všichni vzpomínáme na průzkum veřejného mínění z podzimu 2018 k tramprojektu, jehož se nemohli účastnit osoby starší 75 let. Markéta Vysloužilová se proto za petici obrátila na veřejnou ochránkyni práv, aby provedla ve věci průzkumu šetření.

Ombudsmanka ostravskému primátorovi dopisem ze 16. 8. 2019 postup ohledně průzkumu vytkla. Vyzdvihla roli aktivní občanské společnosti napříč generacemi. Závěrem podle zákona o veřejném ochránci práv vyslovila doporučení, aby Ostrava napříště průzkumy veřejného mínění věkovou hranicí bezdůvodně neomezovala.

Petice připomíná, že průzkum veřejného mínění k tramprojektu stál 564 465 Kč. Je zřejmé, že vadným průzkumem nelze osvědčovat veřejný zájem na tramprojektu. Uvedená částka tak byla z ostravského rozpočtu utracena zcela bezúčelně.

Přinášíme úplné znění dopisu veřejné ochránkyně práv ostravskému primátorovi.

 

4. 9. 2019

TRAMPROJEKT NENÍ DEFINITIVNĚ POHŘBENÝ
PETICE VARUJE PŘED PŘÍLIŠNÝM OPTIMISMEM

Zaznamenali jsme v poslední době reakce široké veřejnosti v tom smyslu, že tramprojekt je mrtvá a vyřízená záležitost.

Jistě mnohé tomu nasvědčuje. Celý tramprojekt se v čase obnažuje a působí tragikomicky a pitomě. Ostrava na něj nemá peníze, jeho přínos pro životní prostředí nebude žádný. Dotčená veřejnost ani obvody tramprojekt nepřijaly. Kromě ANO nikdo neřve HURÁ TRAMVAJ, ostatní strany projekt nepodporují anebo zbaběle mlčí a doufají, že se to nějak vyřeší samo. Právní problémy okolo tramprojektu narůstají. V řízení EIA jsou podklady plné nesmyslů a chyb. Utichla trampropaganda v obecním tisku. Že Prio nic nepíše, neznamená, že se nic neděje.

Tramprojekt si křečovitě přejí ostravský dopravní podnik nebo hnutí ANO ovládající nyní většinou radu města. Na tramprojektu mají zajisté zájem také další osoby v pozadí, o nichž toho moc nevíme.

Všechny tyhle subjekty budou tramprojekt tlačit do posledního dechu, protože z realizace tramprojektu mohou jenom profitovat. Třeba rada města přitom utrácí veřejné peníze, takže je jí úplně šumák, kolik za přípravu a propagaci projektu utratí.

Takže můžeme čekat další kolo řízení EIA. Vlastníci pozemků další byrokratickou buzeraci.

Nakonec to dobře dopadne. Nejpozději u soudu. Jen je třeba vydržet.

Zdůrazňujeme, že si stojíme velmi dobře.

BOHUŽEL ALE JEŠTĚ NENÍ KONEC.

Prosíme, přemýšlejme!

 

28. 8. 2019

INFO VLASTNÍKŮM POZEMKŮ

Na tento týden si Ostrava poněkud úřednicky a drze pozvala vlastníky pozemků podél tramprojektu k jednání.
Drze proto, protože město něco chce. Určovat hodinu a formulovat dopis víceméně jako příkaz a podepsat ho řadovou úřednicí není profesionální. Za Ostravu je v takové věci povinen jednat primátor.

Vlastníci nemají žádnou povinnost na schůzku na magistrát chodit. Pokud tam půjdou, doporučujeme nechat mluvit osoby na magistrátě a nic magistrátu nesdělovat. Nic nepodepisovat. Je nutné si zapamatovat, že osoby na druhé straně mohou docela dobře lhát.

Ostrava teoreticky může hrozit i vyvlastňovacím řízením, ovšem nemá šanci. Vyvlastňovat nelze na základě územního plánu, musí se také dokázat, že projekt je ve veřejné zájmu a účelu nelze dosáhnout jinak. A právě to Ostrava nikdy neprokáže.

Nyní je třeba zachovat klid.

Proč s dopisy o výkupu Ostrava přichází právě teď?

Ostrava má problém s veřejnou zakázkou na tramprojekt. Zakázka běží už dva a půl roku, výsledek nula. Ostrava ohledně zakázky na tramprojekt stojí jako obviněná v řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Právní problémy v souvislosti s tramprojektem narůstají, a tak Ostrava zmatkuje. Potřebuje předstírat alespoň nějakou aktivitu. Poslat dopis vlastníkům je to nejjednodušší, co lze udělat.

***
V případě jakýchkoli dotazů se na petiční spolek vlastníci mohou kdykoli obrátit, a to prostřednictvím FB nebo mailu petice.

 

22. 8. 2019

SEVERNÍ SPOJ

Krajský úřad vydal souhlasné stanovisko k záměru stavby Severního spoje, jak jsme v červenci očekávali. Znamená to, že dalším krokem ve věci Severního spoje je územní řízení. Podstatné jsou podmínky krajem vydaného souhlasného stanoviska, které náš petiční spolek nyní studuje.

Obecně platí, že do územního řízení mohou vstoupit vlastníci bytů, domů a pozemků, kteří budou dotčeni stavbou a jejími vlivy. Informace o zahájení územního řízení bude na úředních deskách Martinova, Poruby, Třebovic a Hošťálkovic.

Dále obecně platí, že souhlasné stanovisko krajského úřadu neznamená, že by určitý záměr byl přínosný pro životní prostředí a nezhoršoval ho. Souhlasné stanovisko v řízení EIA znamená, že dle názoru krajského úřadu posuzovaný záměr životní prostředí nepoškozuje nad míru danou zákony.

Podrobné info zde:

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2052

 

16. 8. 2019

NOVINKY: SPOJKA FRANCOUZSKÁ-RUDNÁ JDE DO VELKÉ EIA

Město Ostrava chce „narovnat“ nájezd z Francouzské na Rudnou. Předložilo proto na krajský úřad oznámení záměru, který byl posuzován v tzv. malé EIA. Projekt tvářící se nevinně ve skutečnosti ohrožuje poslední meandry Porubky.

Je nutné si uvědomit, že Poruba jako sídliště vzniklé za komunismu má prakticky všechny vodní toky zatrubněny. To je problém pro zvířata i pro krajinu. Skutečně musíme v době sucha ničit i ty zbytky vodní přírody, co nám zůstaly? Co takhle přemostění jako případná alternativa?

Oznámený záměr usnesením podpořily porubská i svinovská rada. Porubská rada (ANO, KDU, ODS, PIRÁTI) přitom NEPOŽADOVALA, aby projekt šel do velké EIA. Boj se suchem vypadá jinak.

Za zmínku také stojí skutečnost, že vedle plánované spojky má vzniknout prodejna LIDL.

Podrobné info na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2145.

Projekt jde do velké EIA, v rámci níž se může každý k projektu vyjádřit.

Podívejme se společně na KRITICKÉ vyjádření ČESKÉ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ k oznámení záměru. Projekt jde do velké EIA, v rámci níž se může každý k projektu vyjádřit.

Prosíme, přemýšlejme!

 

5. 8. 2019

TIK TAK, TIK TAK HODINY…

Dne 10. srpna 2019 to bude dva a půl roku, co Ostrava podepsala „smlouvu na vypracování dokumentace k tramprojektu“. Po dvou a půl letech Ostrava NEMÁ v ruce nic prezentovatelného! Základem dokumentace pro obě plánované trasy je řízení EIA, jehož dosavadní výsledky jsou katastrofální a u trasy 2 nebylo dokonce ještě ani zahájeno. Samotný konec řízení EIA je nyní v nedohlednu. Data předložená Ostravou v EIA dokazují nikoli zlepšení, ale zhoršení hlukových i rozptylových podmínek, když by se tramprojekt realizoval.

A nyní pozor! Protože Ostrava nemá po dvou a půl letech ŽÁDNÉ výsledky a „smlouva na vypracování dokumentace k tramprojektu“ je veřejnou zakázkou, jejíž plnění nelze natahovat do nekonečna, tak musí nyní honem předstírat jakousi aktivitu. Jakože pilně a řádně všichni plní veřejnou zakázku. Proto ty dopisy soukromým vlastníkům pozemků, ty je totiž nejjednodušší napsat.

To chce klid. Ostrava mlží, zmatkuje a šaškuje. Kdyby vlastníci pozemků potřebovali cokoli konzultovat, platí, že mohou kontaktovat petici nebo spolek Prosíme, přemýšlejme, z.s.

29. 7. 2019

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA OBESÍLÁ VLASTNÍKY POZEMKŮ
VLASTNÍCI JSOU PÁNY SITUACE
OSTRAVA KAMUFLUJE, ZMATKUJE, ŠAŠKUJE

Vlastníci pozemků nutných na tramprojekt dostávají v těchto dnech podivné pozvání k osobnímu jednání na magistrát.

Petiční spolek Prosíme, přemýšlejme, z.s. k tomu sděluje následující:

1. Vlastnické právo je chráněno ústavou. V našem případě jsou vlastníci pozemků nyní pány situace. Bez pozemků nelze stavět.

2. Pozemky na tramprojekt nelze vyvlastnit. Vyvlastnění je možné jen za splnění několika zákonných podmínek, mezi které patří VEŘEJNÝ ZÁJEM a to, že NELZE ÚČELU DOSÁHNOUT JINAK. Veřejný zájem ani nemožnost dosažení účelu jinak Ostrava nikdy neprokáže, žádný soud jí nedá zapravdu.

3. Vyvlastňovací řízení, kterým bude Ostrava asi vyhrožovat, může trvat včetně soudního přezkumu i deset a více let. Vyvlastňovací řízení nelze nyní zahájit.

4. Proč tedy Ostrava vlastníky nyní obesílá? ÚOHS si velmi pravděpodobně vyžádal od Ostravy řadu podkladů, aby posoudil zákonnost veřejné zakázky na tramprojekt. Ostrava musí nějak vysvětlit nesrovnalosti a průtahy v plnění veřejné zakázky. Již nyní víme, že Ostrava lhala jak v řízení EIA, tak v dokladech, které v minulosti předložila ÚOHS. Nyní tedy obesílá vlastníky, aby to vypadalo, že má aktivní snahu veřejnou zakázku řádně a v dobré víře realizovat. Ostrava vyrábí clonu.

5. I lidé na straně statutárního města Ostravy ví, že tramprojekt je vadný a nejsou na něj prostředky. Je ale důležité si uvědomit, že řada z nich může být z dosavadní přípravu tramprojektu vystavena odpovědnosti. Ostrava kamufluje, zmatkuje, šaškuje.

6. Vlastníci pozemků nemají žádnou povinnost chodit na jednání, které jim město navrhuje. Vlastníci nemají žádnou povinnost s městem jakkoli komunikovat. Je drzé, že dopis není podepsán samosprávným orgánem, tj. primátorem nebo členem rady. Volat si vlastníky jako na kobereček není důstojné. Upozorňujeme, že při jednání o výkupu nebo záboru pozemků Ostrava NEMÁ vrchnostenské postavení úřadu.

7. Doporučujeme současné dopisy města ignorovat. Pokud přece jen na jednání půjdete, mluvte málo. Nechte mluvit úředníky města. Nic nepodepisujte. Nejste na jednání povinni předkládat občanský průkaz ani jiné doklady.

8. Připravte se na to, že osoby jednající za statutární město Ostravu mohou lhát. Nic jim nevěřte. Vše si ověřte u právníka své volby, nejlépe mimo Ostravu.

9. Pokud máte jako vlastníci nějaký dotaz nebo potřebujete jakoukoli pomoc či vysvětlení, kontaktujte petici nebo spolek.

10. JE TŘEBA ZACHOVAT KLID A VYDRŽET.

 

19. 7. 2019

KRÁDEŽ V BYTĚ MARKÉTY VYSLOUŽILOVÉ

V noci z 18. 7. na 19. 7. se někdo vloupal do rodinného domu, kde bydlí Markéta Vysloužilová. Odcizen byl, zdá se, POUZE NOTEBOOK, který nemá žádnou prodejní cenu. Petiční tým vidí v krádeži možnou spojitost s Markétinými petičními aktivitami. Je možné, že zloděj si přišel pro informace.

Připomínáme, že právě Markéta je hlavní architektkou právní obrany petice v řízení EIA (posouzení záměru na životní prostředí a veřejné zdraví), kterým tramprojekt pro chyby, lži a nedostatky ostudně už dvakrát neprošel.

Připomínáme také, že Markéta je autorkou podání na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který nyní opětovně prošetřuje statutární město Ostravu jako obviněného za nezákonné jednání v souvislosti s veřejnou zakázkou na tramprojekt.

 

10. 7. 2019

O PLÝTVÁNÍ PENĚZI

V na fotce v popředí pod stromy vidíme keře, které byly před několika málo lety vysázené za peníze EU v rámci projektu tzv. izolační zeleně.

Fotka je z křižovatky 17. listopadu x Průběžná pod Duhou. Je tam kruhový objezd. Poměrně nový a nedávno vylepšovaný.

Tramprojekt by zabil obojí – nový objezd i nově nasázené keře. Plocha křižovatky by tramprojektem narostla na zhruba 2,5 násobek dnešního rozměru. Kruhový objezd by nahradila světelná křižovatka.

Keře i kruhový objezd byly placeny z veřejný peněz.

Tramprojekt je nejen škodlivý pro naše životní prostředí, ale i pro naše peníze.

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

 

30. 6. 2019

ČLÁNEK O TRAMPROJEKTU

Aktuální vydání Pustkoveckého zpravodaje z konce června 2019.

 

26. 6. 2019

EURODOTACE V OBDOBÍ 2021-2027
TRAMPROJEKT SE PENĚŽNĚ VZDALUJE

Jak víme, tramprojekt má tři roviny. Peněžní, politickou a právní.

V dalším dotačním období 2021-2027 bude dotační region Moravskoslezsko kraj dostávat už jen max. 70% dotace na projekty. Nikoli tedy 85% jako dosud.
Zároveň poklesne celkový objem dotačních peněz pro ČR asi o 13%.

Uvedlo to Ministerstvo pro místní rozvoj v materiálu pro vládu (Národní koncepce realizace politiky soudržnosti).

Co znamená? Když Ostrava investuje např.1 000 000 Kč, bude moct z dotací pokrýt maximálně 700 000 Kč.

 

24. 6. 2019

DNES DALŠÍ ZAHÁJENÁ EIA – PROPOJENÍ UL. FRANCOUZSKÁ A UL. RUDNÁ
VŠICHNI LIDÉ SE MOHOU S EIA SEZNÁMIT A PŘÍPADNĚ POSLAT VYJÁDŘENÍ DO 24. 7. 2019

Veškeré info na portálu CENIA:
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2145

Komentář petičního týmu:

● Zpracovatel je zase ING. MICHAL DAMEK. Stejně jako u tramprojektu a Severního spoje. Všechna důležitá probíhající EIA řízení v našem okolí zpracovává stejná osoba. Fakt to nikomu nepřijde divné? Piráti, křesťané, konzervativní pravicoví politici v radě města? Opravdu je normální, že tolik nákladných veřejných zakázek skončí u stejného cílového subjektu?

● PRIO zase o této EIA neinformovalo. Jedná se o velkou stavbu. Člověk by čekal, že jeho obec se s ním podělí o důležité informace a bude chtít, aby dostal co nejvíce příležitostí ovlivnit běh věcí v místě, kde žije. Že mu vysvětlí, jak nahradí třeba zábor půdy a zas plánované masivní kácení. Že mu přiblíží pozitiva připravované stavby. Absence skutečně důležitých informací v PRIU je OPAKOVANÉ selhání předsedy redakční rady TOMÁŠKA /Piráti/, ale i všech ostatních stran, které mají své členy v redakční radě. A to jsou všechny strany v porubském zastupitelstvu. Psát o spojce FRANCOUZSKÉ-RUDNÉ, kdy zjišťovací řízení EIA už bude skončeno, je pozdě.

Prosíme, přemýšlejme!

 

19. 6. 2019

PETICE POTŘEBUJE POMOC S FOTKAMI

Vážení přátelé,

jako součást podkladů pro další obranu potřebujeme fotky míst, kudy je tramprojekt plánován. Zejména fotky z vyšších pater. Proto Vás moc prosíme, můžete-li, vyfoťte nám okolí Vašeho domu nebo třeba Váš pohled z okna. Cestu, chodník, stromy, trávu, les, domy nebo cokoli, co Vás zaujme. Stačí běžné fotky, co se dají udělat mobilem, ideálně s co největším rozlišením.

Fotky nám prosím pošlete na mail petice netramvajim@gmail.com. Bylo by super, kdyby byl u fotek krátký popisek.

Na fotky čekáme do neděle 7. 7. 2019.

DĚKUJEME!

 

12. 6. 2019

SEVERNÍ SPOJ
KOMENTÁŘ K ČERVNOVÉMU PRIU V OSMI BODECH

● V květnu jsme kritizovali, že Prio neinformuje o tramprojektu a Severním spoji. S křížkem po funuse se červnové Prio Severnímu spoji věnuje. Mimo jiné lidem sděluje, že probíhá EIA na Severní spoj. Již ale zamlčuje, že všechny možnosti, jak do EIA mohli vstoupit, uplynuly. Tak vypadá vstřícný a partnerský přístup naší samosprávy v praxi!

● Petice co nejdůrazněji doporučuje kriticky pohlížet na politická prohlášení jednotlivých komunálních politiků. Platí právně závazně pouze to, co je součástí oficiálního řízení EIA na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2052 .

● Předložená dokumentace na Severní spoj dokazuje, že by došlo ke zhoršení ovzduší a hlukových poměrů na VII. a VIII. obvodě v Porubě a v Martinově i Pustkovci, tj. v okolí ulic Průběžná, B. Nikodema, 17. listopadu. Proti každému zhoršení životního prostředí je dobře možná soudní ochrana.

● Ostrava jako oznamovatel, pro něhož zpracovává dokumentaci EIA na Severní spoj Ing. Damek (ano, tentýž Ing. Damek, co loni nebyl ke dni podání oznámení EIA na tramprojekt autorizovanou osobou – záznam o chybějící autorizaci, které si na našem magistátu asi nikdo „nevšiml“, učinilo až Ministerstvo životního prostředí) navíc připouští, že neví, co se stane s porubskou dopravou po dokončení Prodloužené Rudné.

● Jistě lze Severní spoj koncipovat tak, aby byl rychlou spojnicí do města pro lidi z dotčených ulic a neznamenal pro ně nárůst dopravy a další ekologickou zátěž. To ale stávající dokumentace k Severnímu spoji nesplňuje.

● Rozhodnutí v řízení EIA na Severní spoj padne s největší pravděpodobností koncem července 2019. Očekáváme, že krajský úřad vydá kladné stanovisko, ovšem za podmínek, které budou chránit dotčené ulice tak, jak požaduje ekologický spolek Prosíme, přemýšlejme, z.s.

● Velmi v petici vnímáme znepokojení lidí tramprojektem i Severním spojem. Vyzýváme ale ke klidu a rozvaze, neboť NIC není rozhodnuto a oběma projektům lze dobře oponovat.

● Klíč ke všemu je zájem veřejnosti. Vyzýváme proto každého z Vás, abyste se chodili na zasedání zastupitelstev jednotlivých obvodů ptát se na to, co Vás zajímá. Kontaktujte své zastupitele, ptejte se třeba mailem. Budete-li mít možnost, vstupujte i do správních řízení, je to jednodušší, než se zdá.

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

 

2. 6. 2019

PĚT DŮVODU PRO ABSOLUTNĚ NEZASVĚCENÉ, PROČ JE TRAMPROJEKT ŠPATNĚ

● Máme busy na CNG s nejvyšším ekologickým stupněm EURO 6. Je možné do provozu nasadit také např. elektrobusy. NENÍ PRAVDA, že by tramvaje v našich ulicích nahrazovaly dieselové autobusy!

● Pustkovec a porubský VII. a VIII. obvod patří k nejžádanějším lokalitám na bydlení v Ostravě, a to právě kvůli klidu a přírodě. Tramprojekt by zde znamenal vybudování dopravního koryta o šířce asi 30 a více metrů. Byly by nenávratně znehodnoceny například desítky tisíc m³ půdy. Půda je neobnovitelný přírodní zdroj, je chráněná zákonem jako vzduch nebo voda.

● Předložené dokumenty v řízení EIA (řízení o posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví) dokazují, že by tramprojekt znamenal zhoršení hlukové zátěže i zhoršení ovzduší.

● Vybudovaní, provoz a údržba tramvajového tělesa by v našich ulicích byla velmi nákladná. Autobusy na alternativní pohon jsou zřejmě levnější varianta, na které navíc panuje všeobecná shoda (městské obvody, občané, vlastníci dotčených nemovitostí). Čím více peněz bude Ostrava nalévat do svého dopravního podniku, tím více jich pak bude chybět třeba v sociálních službách, ve školství nebo na opravy chodníků.

● Tramprojekt nese znaky účelovosti: existuje, protože by na něj bylo možné čerpat evropské dotace. „Ekologizace…“ se jmenuje patrně proto, že EU dotace v této oblasti je možné čerpat jen na projekty s jednoznačně pozitivním environmentálním přínosem.

 

29. 5. 2019

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ A OSTRAVA BUDOU ZAVÁDĚT AUTOBUSY NA VODÍK

Všimněme si, že Ostrava má být bez dieselových autobusů do roku 2020. Místo dieselů budou elektrobusy nebo CNG busy.Projektové záměry na výstavbu tramprojektu vznikly v roce 2014. Projektové záměry stojí na tom, že se nahrazuje diesel elektrickou trakcí.

Nyní, v polovině roku 2019, vidíme, že samospráva přistupuje k dalším alternativním pohonným látkám: třeba vodíku. CNG a elektrobusy po Ostravě už běžně jezdí.

Je zřejmé, že tramprojekt s masivním kácením, betonováním a s ohyzdným 30 metrů širokým tělesem se stožáry je ekologicky překonaný a nemá v našich ulicích s ochranou životního prostředí nic společného.

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

https://www.msk.cz/cz/doprava/jdeme-do-vodiku–dohodl-se-moravskoslezsky-kraj-s-ostravou–spolecne-budou-zavadet-tuto-cistou-technologii-v-doprave-124682/

 

27. 5. 2019

DEMONSTRACE ÚTERÝ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 18.30 HODIN
MILION CHVILEK A TRAMPROJEKT: JAK TO SPOLU SOUVISÍ?

Naše petice chrání naše životní prostředí a domovy. Může se stát, že tramprojekt skončí u soudu. To je moment, kdy budeme potřebovat, aby česká justice jednala nezávisle na politických tlacích a přáních kohokoli.

Možné tlaky na justici a účelové dosazení ministryně spravedlnosti BENEŠOVÉ do úřadu přímo ohrožují i každého z nás. Nedopusťme, aby si ANDREJ BABIŠ prostřednictvím Hnutí ANO upravil justici k obrazu svému a právo se stalo v naší zemi nevymahatelným.

Tramprojekt je smutným příkladem selhání ostravské samosprávy a v různých rovinách i všech politických stran, které ji tvoří. (Čestné výjimky jsou ODS Pustkovec a OPP Pustkovec a též politická uskupení v Martinově.)

Před selháním samosprávy nás dobře mohou ochránit právě nezávislé SOUDY. Soudy, u kterých ANDREJ pro TOMÁŠE nebude moct nic zařídit.

Prosíme, podpořme v úterý v Ostravě největší republikové demonstrace od roku 1989.

Prosíme, pojďme v úterý 28. 5. v 18.30 na Masarykovo náměstí demonstrovat za právní stát.

Prosíme, podpořme www.milionchvilek.cz

 

23. 5. 2019

ZVEŘEJŇUJEME POČTY LIDÍ A SUBJEKTŮ, KTEŘÍ NESOUHLASNĚ VSTOUPILI DO VELKÉ EIA NA TRAMPROJEKT

Krajský úřad poskytl oficiální informaci o počtech fyzických a právnických osob, které se vyjádřily nesouhlasně k dokumentaci EIA na tramprojekt (tzv. velká EIA).

Jde o 14 právnických a 2 393 fyzických osob.

Tato čísla jsou v naší republice v řízení EIA ojedinělá. Z údajů petice víme, že drtivá většina nesouhlasných vyjádření pochází od lidí nebo právnických osob (tj. např. SVJ nebo bytových družstev) ze VII. a VIII. porubského obvodu a Pustkovce.

Nepomůže nám nikdo, když ne my sami. Děláme to dobře.

Srdečné díky všem za účast na ochraně našich domovů a životního prostředí!

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

 

18. 5. 2019

PERLIČKA Z EIA NA TRAMPROJEKT
MÍSTO HLÍNY ODPADKY

Tramprojekt vypadá tak, že kolejové těleso má být uprostřed cesty. Ta by nebyla tak, jak vede nyní, ale byla by rozšířená do stran na celkovou šířku komunikace asi 30 metrů. Do míst, kde dnes máme půdu, trávu, keře a stromy.
Mezi kolejemi by měla být umístěna hmota vyrobená ze starých pneumatik a autosedaček, co má zadržovat vodu a tlumit hluk z tramvajového provozu. Tato „pneusedačková hmota“ není dlouhodobě odzkoušena. Nikdo neví, jak by se chovala za pět nebo deset let. V tramprojektu se nedozvíme nic o původu a chemickém složení pneusedačkové hmoty. Nevíme, jak by pneusedačková hmota smrděla v horkých dnech. Nevíme, co za případné škodliviny by šlo z pneusedačkové hmoty do našich vod. V pneusedačkové hmotě nenajdou nikdy svůj domov třeba mravenci, žížaly nebo brouci.
Již nyní víme, že tramprojekt znamená zhoršení ovzduší i navýšení hluku v našich ulicích. Odpadky místo hlíny – v podobě recyklovaných pneumatik a autotextilií – jsou jen dalším důkazem ekologické katastrofy, kterou by tramprojekt přinesl.
Tramprojekt je vylhaný, populistický, škodlivý a budí dojem toho, že je tu proto, aby z něj subjekt nebo více subjektů mělo majetkový prospěch.

Prosíme, přemýšlejme

 

15. 5. 2019

HOT NEWS! DOBRÉ ZPRÁVY O TRAMPROJEKTU!

Zveřejňujeme vyjádření ČESKÉ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ k dokumentaci EIA na tramprojekt. I na základě tohoto vyjádření byla dokumentace na tramprojekt vrácena dne 23. dubna 2019 Ostravě k přepracování.

Vyjádření ČIŽP je pro tramprojekt ZDRCUJÍCÍ. Jde již o TŘETÍ vyjádření ČIŽP, ve kterém zásadně kritizuje tramprojekt.

Příkladmo citujeme:
„Není zřejmé, jakým způsobem a zda bude navrhovaný záměr ekologičtější než současný stav – tramvaje nahradí část autobusů, které jsou již nyní v Ostravě převážně na plyn a z relativně plynule průjezdných kruhových objezdů se stanou světelné křižovatky, tudíž vozidla budou muset zastavovat na semaforech. Snížení počtu vozidel rovněž nelze dle ČIŽP předpokládat, protože nelze očekávat, že by majitelé vozidel vozili dobrovolně nákupy z OC Globus tramvají.“

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

STÁHNOUT (PDF 126 KB)

 

8. 5. 2019

MÁJOVÉ PETIČNÍ INFO O TRAMPROJEKTU

Vážení přátelé,
prosíme, přijměte následující informace:

1) Tramprojekt má tři roviny: politickou, peněžní a právní. Všechny tři roviny musejí být OK – i bez jediné z nich se nedá projekt realizovat.

POLITICKÁ:
2) Platí, že tramprojekt prosazuje porubská i městská koalice ve složení ANO, KDU, PIRÁTI, ODS. Proti tramprojektu se ve velké EIA vyjádřily obvody MARTINOV a PUSTKOVEC. Poruba a Plesná se nevyjádřily ve velké EIA nijak, což petice interpretuje jako zbabělost, argumentační neschopnost a neodpovědnost k zastávání svého názoru, ať už je na tramprojekt jakýkoli.

3) Došlo k cenzuře v porubském PRIU, kdy v uplynulých měsících ČSSD Poruba usilovala o uveřejnění článku o tramprojektu a procesu EIA. K uveřejnění článku nedošlo. Za neuveřejnění nese hlavní odpovědnost předseda redakční rady místostarosta TOMÁŠEK /PIRÁTI/. Zákonných povinností se nelze zbavit, a to ani pseudohlasováním na redakční radě.

4) V PRIU nevychází o tramprojektu a ani třeba o Severním spoji nic věcného. Občané Poruby tak například nebyli v PRIU informováni, že do procesů EIA na tyto miliardové a zásadní projekty mohou vstoupit. Petice si od vstupu PIRÁTŮ do naší komunální politiky slibovala více transparentnosti a férovosti a občanské vstřícnosti. Nic z toho se bohužel nekoná.

5) PRIO ztratilo svůj význam a připomíná bezobsažnou normalizační tiskovinu: barevné fotky vzkvétající Poruby a informace o jaru, létě, podzimu a zimě.

PENĚŽNÍ:
6) Ostrava nemá na tramprojekt peníze. Není jasné, zda v dalším EU dotačním období bude dotace na tramprojekt možná. Příprava tramprojektu má řadu vedlejších nákladů, které již nyní přesahují částku 15 milionů korun. Petice varuje Ostravu před dalšími náklady na projekt!

PRÁVNÍ:
7) Ostrava neprošla v roce 2018 tzv. malou EIA. Ostrava tak musela tramprojekt poslat do tzv. velké EIA. K velké EIA bylo možné podávat vyjádření od 6. 3. do 5. 4. 2019. Dle informací petice podalo nesouhlasné vyjádření k tramprojektu cca 2 500 lidí a právnických osob z míst plánované trati. Většina z nich tak učinila prostřednictvím tzv. ZELENÉHO ARCHU petice.

8) Petiční spolek Prosíme, přemýšlejme, z.s. hodnotí úroveň Ostravou předložené dokumentace EIA na tramprojekt jako katastrofální. Mimo obsahových a věcných nedostatků velká EIA dosud ukázala, že by tramprojektem došlo ke zhoršení rozptylových i hlukových podmínek v dotčeném území. Deklarovaná ekologizace dopravy se tak nekoná.

9) Dne 23. 4. 2019 byla Ostravě dokumentace z velké EIA vrácena pro nedostatky k přepracování. Není jasné, zda a kdy ji Ostrava opětovně přepracovanou předloží pro pokračování řízení EIA.

10) ÚOHS znovu rozhoduje o pokutě za tramprojekt pro Ostravu. Rozhodnutí by mělo být známé v druhé polovině června. Je pravděpodobné, že pokuta bude opět udělena.

11) Ostrava nemá žádné právní povolení, které je nutné k tomu, aby mohla tramprojekt realizovat.

NA ZÁVĚR:
Petice co nejsrdečněji DĚKUJE všem lidem, kteří podepsali ZELENÝ ARCH anebo se zapojili do jeho distribuce. Petice děkuje také všem, kdo podali samostatné nesouhlasné vyjádření k tramprojektu.

 

5. 5. 2019

POSLEDNÍ ROZHODNUTÍ ÚOHS OHLEDNĚ TRAMPROJETU

https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-16062.html

 

1. 5. 2019

ÚOHS

Pro pochopení toho, co se asi mohlo dít v posledních letech na ÚOHS se sídlem v Brně, je dobré přečíst si něco o zákulisí brněnské komunální politiky.

Nyní vazebně stíhaný Jiří Švachula, bývalý politik ANO, byl mimo jiné členem rozkladové komise ÚOHS pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek.

Lze se domnívat, že se komunální politici s funkcemi ze stejné strany z jednotlivých měst znají.

Prosíme, přemýšlejme!

https://neovlivni.cz/konec-nudy-v-brne-rozhovor-se-zenou-ktera-byla-u-toho/

 

1. 5. 2019

Reportáž ČT k Severnímu spoji z 29. 4. 2019

 

27. 4. 2019

HOT NEWS Z ÚOHS. DALŠÍ DOBRÉ ZPRÁVY!
ZRUŠENO ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ POKUTY ZA ZAKÁZKU NA TRAMPROJEKT

Dne 12. 4. 2019 předseda ÚOHS ve zkráceném přezkumném řízení rozhodl o tom, že ke zrušení původní pokuty 100 000 Kč pro statutární město Ostravu za porušení zákona o veřejných zakázkách došlo z nezákonných důvodů.

Co to znamená? ÚOHS bude o pokutě pro Ostravu za porušení zákona o veřejných zakázkách rozhodovat znovu.

Podnět k zahájení přezkumného řízení podala Mgr. Markéta Vysloužilová. Učinila tak proto, že se rozhodnutí o zrušení pokuty neslo znaky pochybného, účelového a manipulativního výkladu práva.

Prosíme, přemýšlejme!

 

26. 4. 2019

HOT NEWS! DOBRÉ ZPRÁVY!

EIA DOKUMENTACE TRAMPROJEKTU VRÁCENA K PŘEPRACOVÁNÍ

Byly v této fázi procesu EIA dvě možnosti: buď vrácení k přepracování, nebo veřejné projednání. Nyní musí být dokumentace znovu přepracována, než může jít do veřejného projednání.

Co to prakticky znamená? Dokumentace tramprojektu má zásadní vady, záměr „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“ byl již dvakrát vrácen k přepracování.

Text rozhodnutí na odkazu níže, podrobnosti přineseme později.

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2105

 

24. 4. 2019

SEVERNÍ SPOJ

Dle doplněné dokumentace EIA a v ní uvedeného dopravního modelu by se měl kvůli SEVERNÍMU SPOJI navýšit počet aut na ulici Průběžné na dvojnásobek. S dramatickým nárůstem počtu aut se pak počítá kvůli Severnímu spoji i na ulici Nikodema nebo 17. listopadu a v dalších ulicích.

Doplněná dokumentace EIA na Severní spoj dokládá, že by došlo ke zhoršení hlukových a rozptylových podmínek v našich ulicích. Zcela absurdní je pak kumulace záměrů TRAMVAJ + Severní spoj na ulici Průběžná.

Dle ČIŽP v původní dokumentaci nebyla dořešena lokalita TURKOV.

Severní spoj by udělal z našich porubských ulic brutální tranzitní prostor. Z předložené doplněné dokumentace EIA nevyplývá, že bychom Severní spoj skutečně potřebovali. Zároveň Ostrava není schopná říci, co se stane po dostavbě Prodloužené Rudné a jak se změní dopravní chování.

 

24. 4. 2019

EIA SEVERNÍ SPOJ – VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
29. dubna 2019 od 15 hod škola prof. Matějíčka

Projednává se Severní spoj. Řízení EIA. Je to možnost se vyjádřit. Zeptat se na kumulaci záměru Severního spoje, tramprojektu a Prodloužené Rudné. Veřejné projednání organizuje kraj a je podkladem pro rozhodnutí o záměru.

Prosíme, přemýšlejme!

 

19. 4. 2019

STAV DOKUMENTACE EIA TRAMPROJEKTU podruhé

Další dno předložené dokumentace EIA na tramprojekt.

Citujeme ze str. 4: „Začátek stavby je v odbočné výhybce z tramvajové trati po ulici Opavské, konec stavby je na ulici Průběžné, v místě navrhované točny pokračuje směrem na Hlučín.“

Do Hlučína tramprojekt fakt nepokračuje 🙂

Za ubohý stav dokumentace je odpovědná Rada města Ostravy ve složení: ANO – 6 křesel, ODS – 2 křesla, Piráti – 2 křesla, KDU – 1 křeslo.

Poctivá odborná práce vypadá jinak.

Prosíme, přemýšlejme!

 

17. 4. 2019

STAV EIA DOKUMENTACE TRAMPROJEKTU

Ačkoli Ostrava v čele s primátorem MACUROU /ANO/ tvrdí, že je výstavba tramvajové trati strategickým projektem města, předložená dokumentace EIA na tramprojekt tomu absolutně neodpovídá.Obsahuje lži a nepřesnosti. Dokumentace zkresluje a zamlžuje. Drobný příklad za všechny:

Citujeme ze str. 3 dokumentace:

„Zájmová lokalita se nachází v Moravskoslezském kraji na území města Ostravy v městských částech Poruba, Pustkovec a Krásné Pole.“

Všichni přitom víme, že tramprojekt vede Porubou, Pustkovcem, Martinovem a Plesnou. Navíc Ostrava má městské obvody, nikoli městské části jako třeba Praha.

Poctivá odborná práce vypadá jinak.

Prosíme, přemýšlejme!

 

13. 4. 2019

PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY Z DÚR TRAMPROJEKTU

Zajímavá je příloha č. 1 – Časový harmonogram

Dva hrůzné příklady za všechny:

 • Na Průběžné by se mělo stavět vlastně celé 3 roky.
 • Domy u křižovatky Průběžná x 17.listopadu by měli také jistotu 3 let na staveništi.

STÁHNOUT (ZIP 5,84 MB)

 

11. 4. 2019

SEVERNÍ SPOJ KOLIDUJE NA PRŮBĚŽNÉ S TRAMPROJEKTEM

Znovu zveřejňujeme vyjádření petičního spolku k dokumentaci EIA na Severní spoj.

Krátce: projekty se navzájem popírají a jejich souběžná existence by zničila Průběžnou a její okolí.

Prosíme, přemýšlejme!

STÁHNOUT (PDF 776 KB)

 

9. 4. 2019

SEVERNÍ SPOJ – VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 29. DUBNA 2019

Jaká bude kumulace vlivů Severního spoje a tramprojektu?

Jak bude vypadat ulice Průběžná a ulice přilehlé, když má SEVERNÍ SPOJ v Martinově do Průběžné ústit?

Potřebujeme Severní spoj vůbec? Když bude fungovat Prodloužená Rudná? Počítá se vůbec ještě s její dostavbou?

Čeká nás devastace kolem řeky Opavy a další nekonečné a drahé staveniště?

Veřejné projednání k EIA na Severní spoj se koná ve škole prof. Matějčka v pondělí 29. 4. 2019 od 15 hod.

Veřejné projednání organizuje kraj, takže úroveň bude jiná než u primátorem organizovaných debat.

Je také možné poslat vyjádření k EIA k Severnímu spoji na krajský úřad do 20. 4. 2019.

Kompletní info na portálu CENIA

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2052

STÁHNOUT (PDF 448 KB)

 

9. 4. 2019

INFORMACE O DOKUMENTACI EIA NA TRAMPROJEKT

Bude vrácena k přepracování nebo bude veřejné projednání?

Oficiální informace jsou´průběžně zveřejňovány zde:

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2105

 

6. 4. 2019

VELKÁ EIA NA TRAMPROJEKT A KRAJSKÝ ÚŘAD – CO SE STANE NYNÍ?

Krajský úřad má nyní dvě možnosti:

A) dokumentaci EIA vrátí k přepracování,

B) svolá někde tady u nás veřejné projednání, a to nejpozději do 6. května 2019.

KOMENTÁŘ PETICE:
KÚ ví, že tramprojekt má neodstranitelné vady a není příznivý pro životní prostředí ani veřejné zdraví. Pro KÚ znamená dokumentace EIA k tramprojektu značné množství nepříjemné práce. Nevíme také, jaké jsou na KÚ politické tlaky. Záleží hodně na osobní statečnosti a morální i profesní integritě krajských úředníků. Veřejné projednání a následné kroky by znamenaly rychlejší konec tramprojektu. Vrátit dokumentaci k přepracování je zase snadnějším krokem pro tento moment a vzhledem k neúplnosti dokumentace EIA by z čistě formálního hlediska dával také smysl.

Závěrem zdůrazňujeme, že dokumentace EIA k tramprojektu neodpovídala závaznému písemnému závěru zjišťovacího řízení KÚ v tzv. malé EIA ze srpna 2018.

ODHAD PETICE:
50-50.

 

2. 4. 2019

LESY ČR NESOUHLASÍ S TRAMPROJEKTEM NA SVÝCH POZEMCÍCH V MARTINOVĚ

Málo známý fakt je, je tramprojekt potřebuje různé kabely, vedení a doprovodné stavby.
Ohrožen je tak i les u martinovských dílen DPO.

Naštěstí Lesy ČR chrání naše lesy.

 

2. 4. 2019

ZELENÝ ARCH

Pokud ještě máte zelené archy, moc prosíme o jejich vrácení do čtvrtka 4. dubna. Kontaktujte petici.

Děkujeme.

 

27. 3. 2019

VZOR – NESOUHLASNÉ VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI EIA

Přinášíme vzor nesouhlasného vyjádření v tzv. velké EIA. Vyjádření může podat každý člověk, SVJ, družstvo nebo spolek, který je dotčený tramprojektem. Můžete podepsat hromadné nesouhlasné vyjádření petice a napsat navíc dle vzoru vyjádření vlastní. Je to velmi jednoduché.

Vyjádření pošlete doporučeně na adresu krajského úřadu nebo ještě lépe odevzdejte na podatelně úřadu nejpozději do pátku 5. dubna 2019 včetně. K pozdě podaným vyjádřením se nepřihlíží.

Odkaz na dokumentaci, která byla zveřejněna 6. 3. 2019: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2105

Prosíme, přemýšlejme!

STÁHNOUT (DOCX 16,4 KB)

 

27. 3. 2019

ZVEŘEJŇUJEME DOKUMENTACI PRO TRAMPROJEKT Z LEDNA 2019

Tato dokumentace byla poskytnuta primátorem na základě žádosti o informace spolku Prosíme, přemýšlejme, z.s., ze dne 25. 3. 2019. Opět suplujeme naši samosprávu a dokumentaci zpřístupňujeme.

STÁHNOUT (ZIP 527 MB)

 

25. 3. 2019

HOT NEWS!

Pustkovecké zastupitelstvo přijalo hlasy všech přítomných zastupitelů usnesení, kterým podává NESOUHLASNÉ VYJÁDŘENÍ s tramprojektem do velké EIA!

Hluboké díky všem statečným pustkoveckým zastupitelům!

 

14. 3. 2019

POSTUP VE VELKÉ EIA – PROSÍME, PŘIPOJME SE!

1. Situace je taková, že Ostrava nemá na tramprojekt peníze. Tím padla peněžní stránka tramprojektu.

2. Nyní se musíme postarat o konec tramprojektu v rovině právní. Proto je nutné vyjádřit nesouhlas s tramprojektem ve velké EIA.

3. Moc prosíme všechny o spolupráci: vyjádřit se mohou lidé, SVJ, družstva, politické strany, ekologické spolky…prostě kdokoli.

4. JAK VYJÁDŘIT NESOUHLAS?

a. Je to jednoduché: každý může napsat nesouhlasné vyjádření vlastní a podat ho na krajský úřad do pátku 5. dubna 2019. Vzor pro takové vyjádření zveřejníme v následujících dnech na platformách petice.

b. Nebo se lze připojit podpisem k petičnímu nesouhlasnému vyjádření k dokumentaci EIA.Platí, že lze podepsat petiční nesouhlasné vyjádření a zároveň napsat a podat na krajský úřad vyjádření vlastní.

c. Petiční nesouhlasné vyjádření k dokumentaci EIA si lze vyžádat prostřednictvím našich FB nebo mailu netramvajim@gmail.com.

d. Petiční nesouhlasné vyjádření k dokumentaci EIA lze podepsat i u sousedů nebo přátel, kteří Vás osloví v následujících dnech.

e. Chcete pomoci petici se sběrem podpisů pod nesouhlasné vyjádření k dokumentaci EIA? Prosíme, kontaktujte nás. I malá pomoc je cenná a moc potřebná.

5. HLUBOCE DĚKUJEME VŠEM ZA SOUNÁLEŽITOST, PÍLI A SEBEVĚDOMÝ OBČANSKÝ POSTOJ!

 

 

13. 3. 2019

VÍTE..

Kolikrát se objevuje v dokumentaci EIA na projekt „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“ slovo ELEKTROBUS?

Ani jednou.

Prosíme, přemýšlejme!

 

11. 3. 2019

VELKÁ EIA – NOVINKY Z 10. 3. 2019

Petiční tým studuje EIA dokumentaci a připravuje další postup. Více koncem týdne. Zatím můžeme říci jen to, že je překvapivé, kolik toho v předložené dokumentaci chybí. EIA  dokumentace opakovaně vychází z dokumentace pro územní řízení na tramprojekt. Je zvláštní, že tato tramprojektová dokumentace NEBYLA zveřejněna. O nezveřejněnou dokumentaci jsme proto v pátek 8. 3. požádali podle zákona o svobodném přístupu k informacím Radu města Ostravy.

V Radě sedí i dva Piráti, Hoffmannová a Witosz. Naplní tihle dva ideje Pirátů o transparentnosti ve veřejné správy, a podpoří poskytnutí informací dle zákona? Nebo se budeme muset – jako už tolikrát – odvolávat a domáhat se informací přes krajský úřad?

Upozorňujeme, že Ústavní soud judikoval, že vydání dokumentů veřejnosti, které objednala a platí samospráva, NENÍ porušením autorského práva. Očekáváme, že právě opět nějakým paskvilem o autorském právu bude město Ostrava argumentovat, aby požadovanou dokumentaci nemuselo vydat.

Prosíme, přemýšlejme!

 

8. 3. 2019

VELKÁ EIA – KÁCENÍ A MÝCENÍ DLE DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU
913 STROMŮ, KEŘŮ 1 573 m2

k. ú. Poruba [715174]
Počty kácených kmenů dle průměru
Průměr kmene do 10 cm 0 ks
Průměr kmene od 11 do 20 cm 0 ks
Průměr kmene od 21 do 30 cm 2 ks
Průměr kmene od 31 do 40 cm 1 ks
Průměr kmene od 41 do 50 cm 1 ks
Celkem 4 ks
Mýcená plocha 0 m2
 
k. ú. Poruba – sever [715221]
Počty kácených kmenů dle průměru
Průměr kmene do 10 cm 217 ks
Průměr kmene od 11 do 20 cm 159 ks
Průměr kmene od 21 do 30 cm 143 ks
Průměr kmene od 31 do 40 cm 104 ks
Průměr kmene od 41 do 50 cm 42 ks
Průměr kmene od 51 do 60 cm 12 ks
Průměr kmene od 61 do 70 cm 5 ks
Průměr kmene od 71 do 80 cm 0 ks
Průměr kmene od 81 do 90 cm 1 ks
Celkem 683 ks
Mýcená plocha 1 276 m2
 
k. ú. Pustkovec [715301]
Počty kácených kmenů dle průměru
Průměr kmene do 10 cm 69 ks
Průměr kmene od 11 do 20 cm 51 ks
Průměr kmene od 21 do 30 cm 21 ks
Průměr kmene od 31 do 40 cm 10 ks
Průměr kmene od 41 do 50 cm 6 ks
Průměr kmene od 51 do 60 cm 3 ks
Průměr kmene od 61 do 70 cm 1 ks
Průměr kmene od 71 do 80 cm 0 ks
Průměr kmene od 81 do 90 cm 1 ks
Celkem 162 ks
Mýcená plocha 174 m2
 
k. ú. Stará Plesná [721689]
Počty kácených kmenů dle průměru
Průměr kmene do 10 cm 6 ks
Průměr kmene od 11 do 20 cm 17 ks
Průměr kmene od 21 do 30 cm 24 ks
Průměr kmene od 31 do 40 cm 16 ks
Průměr kmene od 41 do 50 cm 1 ks
Celkem 64 ks
Mýcená plocha 123 m2

 

6. 3. 2019

HOT NEWS! VELKÁ EIA JE VENKU

Ve středu 6. 3. 2019 byla dle očekávání zveřejněná dokumentace k tzv. velké EIA. Petiční tým bude asi týden dokumentaci studovat, pak vydá doporučení k společnému dalšímu postupu. Prosíme všechny fanoušky, aby zachovali klid a případně si studovali zveřejněnou dokumentaci. Není důvod k panice.

Termín pro podání vyjádření je pátek 5. dubna 2019.

Kompletní dokumentace ke stažení zde:

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2105

 

4. 3. 2019

BŘEZNOVÉ PETIČNÍ INFO

Vážení přátelé,

vývoj událostí posledních týdnů je příznivý, nicméně pozor, úplně vyhráno není. Stručně v bodech.

1. Tramprojekt má tři roviny: peněžní, právní a politickou.

2. PENĚŽNÍ rovina je v zásadě mrtvá. Nyní Ostrava dotaci nestihla, v příštím dotačním období bude dotací méně a spoluúčast bude výrazně větší než nyní.

3. V PRÁVNÍ rovině Ostrava dosud nemá ŽÁDNÉ povolení pro stavbu. Mizerný výsledek, uvážíme-li míru hysterické a masivní reklamy, kterou město v posledních třech letech tramprojektu dělalo a platilo.

4. Pozor, Ostrava bude pokračovat v řízení tzv. velká EIA. Víme, že bude, nevíme, kdy bude. Ostrava chodí konzultovat podklady na krajský úřad. Až velká EIA přijde, musíme se opět aktivně bránit. Jako celou existenci naší petice i nadále platí, že spolehnout se můžeme jen sami na sebe. Velká EIA je o tom, zda je výstavba tramprojektu pro životní prostředí ještě únosná či nikoli. Úřady ani odborníci nyní nepochybují o tom, že tramprojekt našimi ulicemi ekologický není. Jenom se tak jmenuje.

5. Proč Ostrava pokračuje v přípravě projektu? Důvod je jednoduchý: projektanti by jinak nemohli dostat zaplaceno. Zároveň je pro představitele města stále těžší a těžší z projektu vycouvat se ctí a bez hrozících opletaček za marně utracené peníze.

6. POLITICKÁ rovina: Porubu i velkou ostravskou radnici zcela ovládá ANO 2011. V radě města i v porubské radě má ANO 2011 6 křesel z 11. ANO 2011 si tak prohlasuje cokoli. Zbylé koaliční strany KDU, ODS a Piráti jsou jen dekorace. A také se tak chovají.

7. Proč na takovou roli ostatní koaliční strany přistoupily? Motivem budou velmi pravděpodobně peníze. Odměny členů rady Poruby či Ostravy se pohybují v desítkách tisíc korun měsíčně. A to pro uvolněné (nechodí do původní práce) i neuvolněné členy (stále pracují) rady.

8. Politická rovina je jen vyjádření vůle politiků – tedy ANO 2011 + dekorací -, že si přejí nebo nepřejí tramprojekt. Politická rovina nic neznamená pro rovinu právní a má jen nepatrný vliv na rovinu peněžní.

9. Prosíme, nadále čtěme úřední desky Poruby, Pustkovce, Martinova, Plesné, města Ostravy a MSkraje. Aby nám nic neuteklo.

10. Pokud na něco zajímavého narazíte (např. kácení dřevin), prosíme, napište to petici! Fungujeme na principu spolupráce, bez ní by to nešlo.

11. Petice si zatím vede velmi dobře. Děkujeme za přízeň, pomoc a podporu!

 

26. 2. 2019

Stavba trati k ostravskému Globusu se odkládá. Odpůrci věří, že navždy

https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/trat-tramvaj-ostrava-pustkovec-poruba.A190226_460105_ostrava-zpravy_woj

 

25. 2. 2019

HOT NEWS

V úterý 26. 2. 2019 vychází v tištěné MF DNES článek k aktuální situaci tramprojektu.

 

20. 2. 2019

ZVEŘEJŇUJEME PREZENTACI Z TRAMSEMINÁŘE 13. 2. 2019
ČEKÁME ZAHÁJENÍ VELKÉ EIA

Přinášíme prezentaci z tramsemináře, na který nesměla veřejnost. Je to trampropaganda v nejryzejší formě.

Ostrava nemá EU dotaci, neprošla malou EIA. Údajně jde do velké EIA. Tak uvidíme.

STÁHNOUT (PowerPoint 48,7 MB)

 

19. 2. 2019

ČEGANOVÁ VERSUS BAJGAROVÁ NA TRAMSEMINÁŘI 13. 2. 2019

ČEGANOVÁ /ODS Pustkovec/ se ptá, proč jsou prezentované vizualizace s již vzrostlými stromy, když je zjevné, že ještě dlouhá léta po realizaci tramprojektu uvažované náhradní výsadby vzrostlé nebudou.

BAJGAROVÁ /ANO, náměstkyně primátora pro investice/ odpovídá v tom smyslu, že na vizualizaci tramprojektu ve stavu po jeho dokončení nejsou peníze.

KOMENTÁŘ PETICE
Argumentace nedostatkem peněz je zcestná. Ostrava má třeba 570 000 Kč na diskriminační a i jinak podivný průzkum veřejného mínění, a zároveň se nenajde pár tisíc korun na vizualizaci stavby ve výsledném stavu? Rozumějme ne ve vysněném ideálu z nějaké imaginární budoucnosti, ale ve stavu po případném dokončení projektu třeba v roce 2025. Ostrava skrz barevné obrázky tají environmentální masakr, jenž by tramprojekt způsobil. Z vizualizace DUHA je zjevné, že DUHU by čekalo horké, betonové peklo. Nebo si fakt někdo myslí, že ty růžové stromy budou hned vzrostlé a pokvetou celý rok a kořenový systém budou mít v betonu?

Prosíme, přemýšlejme!

 

 

18. 2. 2019

SEMINÁŘ O TRAMPROJEKTU SE KONAL ZA PŘÍTOMNOSTI POLICIE

Ve středu 13. 2. se konal seminář o tramprojektu. Je třeba zdůraznit, že se tak stalo na naléhání opozice. Pozoruhodné je, že před ani po semináři Ostrava nevydala žádnou tiskovou zprávu, ani neuspořádala tiskovou konferenci. Jinak Ostrava totiž medializuje kdeco. Výsledek ze semináře jako první médium veřejné služby zveřejnila Česká televize, za to jí patří velký dík.

Ačkoli o to žádala politická opozice v porubském i městském zastupitelstvu a v neposlední řadě OBČANÉ, seminář o tramprojektu nebyl veřejný. Naopak byla magistrátní budova dle svědectví pozvaných zastupitelů v čas konání semináře obležená policisty. Ano, policie chránila papaláše před občany.

Nadměrná přítomnost policie při jakémkoli jednání zastupitelů je perverzní. Zastupitelstva mají nejen hlasovat – tedy rozhodovat -, ale i projednávat veřejně. To, že se tak nejen ve věci tramprojektu opakovaně neděje, je smutné a ohrožuje to principy demokratického právního státu a veřejné kontroly.

Za stav semináře je jednoznačně odpovědná Rada města ve složení ANO, PIRÁTI, ODS, KDU. Je třeba říct, že zastupitelé jednotlivých obvodů museli akceptovat dané podmínky semináře, pokud se chtěli o tramprojektu něco dozvědět.

I to, že se nedozvěděli nic, je cenné poznání. Lze jen těžko pochopit, proč Ostrava nezveřejní kompletní dokumentaci a podklady k velké EIA, když je dle jejího tvrzení projekt prospěšný, ekologický, bezvadný a nepostradatelný. Co město před občany tají? Tragikomičnost počínání Ostravy ještě podtrhuje skutečnost, že tři roky aktivně projektuje, plánuje, promuje, marketuje a dotazníkuje, a přitom není schopná si požádat ani o tu vysněnou eurodotaci, kvůli které musíme všichni tenhle tramprojektový cirkus absolvovat.

Nesmíme zapomenout, že plánování tramprojektu již stálo miliony korun.

Petice si slibovala od účasti PIRÁTŮ ve vedení města větší transparentnost jednání Ostravy. Žádná transparentnost se nekoná, ostravští PIRÁTI jsou ve vleku ANO.

Prosíme, přemýšlejme!

 

16. 2. 2019

Reportáž ČT z 15. 2. 2019, pořad Události v regionech

KOMENTÁŘ PETICE K AKTUÁLNÍ SITUACI

 • Tramprojekt má tři roviny: politickou, peněžní a právní.
 • Peněžní rovina – dotace EU – dle očekávání petice padla.
 • Již nyní víme, že v příštím dotačním období 2021-2027 bude ve fondech EU podstatně méně peněz než teď.
 • Město Ostrava bude přesto pokračovat v přípravách tramprojektu.
 • Čekáme zahájení velké EIA.
 • Velká EIA není o tom, že tramprojekt je ekologický. To už víme, že není, protože to by prošel malou EIA.
 • Velká EIA je o tom, zda ekologická zátěž, kterou by tramprojekt přinesl, je ještě únosná či nikoli.
 • Všimněme si, že Ostrava nezveřejnila aktuální podobu projektové dokumentace. Pořád dokola ukazuje obrázky, které prezentovala již v červnu 2018.
 • Petice upozorňuje, že MHD v Pustkovci a na VII. a VIII. obvodě funguje velmi dobře. Máme autobusy na CNG. Elekrifikovat dopravu lze elektrobusy. Není důvod z našeho domova dělat eldorádo pro ideové či prospěchářské tramhujery.

 

14. 2. 2019

TRAMVAJOVÝ PROJEKT POSUNUT

Magistrát města Ostravy na dnešek (13. 2. 2019) svolal pracovní seminář pro členy Zastupitelstva města Ostravy a zastupitele městských obvodů Poruba, Pustkovec, Martinov a Plesná na téma „Ekologizace veřejné dopravy Poruba – prezentace projektu výstavby tramvajové trati a informace o aktuálním stavu přípravy“.

Jediná nová informace, která na tomto semináři zazněla, je, že REALIZACE TOHOTO PROJEKTU JE POSUNUTA NA OBDOBÍ 2021-2027.
Město nemá dořešen výkup pozemků, projektovou dokumentaci, územní řízení, není EIA… Tzn. žádný progres.

Na semináři byla představena i vizualizace této tramvajové trati, ze které např. vyplynulo, že:

 • Ačkoli to Magistrát opakovaně popíral, i nadále se počítá i s tratí po B. Nikodéma!!!
 • Město naivně počítá s tím, že např. lidé dojíždějící do centra Ostravy z Opavska ponechají své auto na Park&Ride parkovišti u Globusu a do centra pak pojedou tramvají
 • Časová úspora při cestě novou tramvají z Opavské na Stodolní při cestě MHD má být 8 minut…
 • Protihlukové betonové zdi podél 17.listopadu rozdělující Pustkovec na 2 části, vysoké až 2,2m, by měly být „ozelenělé“ – budou opravdu zelené po celý rok?
 • Město nemá žádnou srovnávací studii preferující v dané lokalitě tramvaje např. před elektrobusy.

Celkově tento projekt je nepřipravený, jeho dopravní přínos je přinejmenším sporný a přináší další ekologickou zátěž v této oblasti. OPP bude i nadále bojovat proti výstavbě této tramvajové trati v našem okolí.

 

13. 2. 2019

HOT NEWS! DOBRÉ ZPRÁVY

Statutární město Ostrava v tomto dotačním období EU 2014-2020 nepožádá o dotaci na tramprojekt. Důvodem je nedokončenost projektu.

Statutární město doufá ve financování v příštím dotačním období 2021-2027.

Informace dnes zazněly na semináři o tramprojektu pro zastupitele.

O podrobnostech budeme informovat v dalších hodinách. Sledujte informační kanály petice!

 

10. 2. 2019

ARNIKA PÍŠE O TRAMPROJEKTU

Jeden z největších českých ekologických spolků ARNIKA právě vydal publikaci s názvem Mafiánské způsoby developerů v Česku. Třetí kapitola (str. 29) je věnovaná tramprojektu. Publikace je ke stažení zde nebo na webu ARNIKY.

https://arnika.org/mafianske-zpusoby-developeru-v-cesku

STÁHNOUT (PDF 714 KB)

 

 

4. 2. 2019

NA SEMINÁŘ O TRAMPROJEKTU BYLI POZVANÍ I ZASTUPITELÉ PLESNÉ A MARTINOVA

Stalo se tak dodatečně na naléhání opozice na zasedání ostravského zastupitelstva ve středu 30. 1. 2019.

Alespoň náznak transparentního jednání by jistě byl krok správným směrem, kdyby neveřejnost semináře nebyla ze své podstaty zrůdná.

Zastupitelstva mají nejen rozhodovat, ale i projednávat veřejně. „SEMINÁŘ“ není nic jiného než zasedání zastupitelstev, na kterých se nebude hlasovat.

 

 

3. 2. 2019

HOT NEWS V ŘÍZENÍ EIA

Ministerstvo životního prostředí aktualizovalo zápis na oficiálním portálu CENIA.

Vyplývá z něj, že Ing. MICHAL DAMEK, zpracovatel oznámení EIA na tramprojekt, NEBYL ke dni podání oznámení EIA tzv. autorizovanou osobou.

CO TO ZNAMENÁ?

● Ing. Damek je autorem i hlukové studie, jejíž odbornost zásadně zpochybnila Česká inspekce životního prostředí i krajská hygienická stanice
● Petiční spolek upozorňoval od počátku na absenci autorizace u Ing. Damka, MŽP potvrzuje naši argumentaci
● Ing. Damek prokazatelně lhal, když tvrdil, že byl ke dni oznámení malé EIA na tramprojekt autorizovanou osobou
● Ing. Damek byl na zkoušce, aby se mohl stát autorizovanou osobou, až 21. 5. 2018
● Ing. Damek pracoval dlouhé měsíce na podkladech pro EIA bez autorizace
● z hlukové studie vychází i studie na posouzení vlivu tramprojektu na veřejné zdraví, která byla v dosavadním řízení EIA také předmětem kritiky z mnoha stran
● dá se říci, že se Ing. Damek na řízení EIA k tramprojektu jaksi zaučuje
● tentýž Ing. Damek je autorem v prosinci 2018 pro nedostatky vrácené dokumentace ve velké EIA na Severní spoj

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2105

 

1. 2. 2018

CO BYLO K TRAMPROJEKTU NA PORUBSKÉM ZASTUPITELSTVU 23. 1. 2019

Porubští zastupitelé k návrhu usnesení, kterým by veřejnosti řekli, že postup města při zadání průzkumu veřejného mínění s omezením věku 18-75 byl v pořádku, nepřijali žádné usnesení.

Zajímavé je, že i porubská koalice v čele s Hnutím ANO a Piráty tento návrh nepodpořila. Opozice (ČSSD, OSTRAVAK, KSČM, SPD) návrh jasně zamítla. Že by nastaly pochybnosti už také u stran porubské koalice? Věková diskriminace lidí starších 75 let je přece v této věci naprosto nepřijatelná.

Počkejme si na videozáznam z jednání.

KOMENTÁŘ PETICE:
Dojemná je prosincová i lednová argumentace zastupitelů za Piráty a ODS.

Ve stylu „nic o věci nevíme, odborníci musí říct, že je to diskriminace“ se manipulativně zbavovali odpovědnost se k diskriminaci nějak vyjádřit. Usnesení zastupitelstva je ale o tom, zda je určité jednání politicky OK či nikoli.

Obě parlamentní strany mají státní financování a řadu právníků a možností, jak se o nastalé diskriminaci v české i evropské rovině informovat. Jinými slovy: věděli by, kdyby vědět chtěli. Je děsivé, že demokratické hodnoty chrání právě jen porubské opoziční strany.

 

29. 1. 2019

ZÁBOR A VÝKUP POZEMKŮ II

Jistě si všichni pamatujeme, jak vlastníky pozemků v Porubě a Pustkovci obcházela loni paní z projekční firmy na tramprojekt a chtěla souhlas se zábory a výkupem pozemků. Katastrofálně tehdy neuspěla, vlastníci nesouhlasili.

Nyní hnutí ANO na radnici přišlo s novým nápadem: vyjednáváním pověří realitku M&M reality holding, a.s.

Co to prakticky znamená? Vůbec nic. Snad jen další kšeft pro spřátelenou firmu během plánování tramprojektu.

Platí, že vlastníci nemají povinnost souhlasit ani s nikým jakkoli vyjednávat. Vlastnické právo je základní lidské právo chráněné ústavním i mezinárodním právem. Možnost vyvlastnění u tramprojektu přichází v úvahu jen teoreticky, u soudu by vyvlastnění z mnoha důvodů neuspělo.

Rada pro vlastníky: s letošními lidmi z realitky jednat jako s tou loňskou paní.

Petiční spolek Prosíme, přemýšlejme, z.s., v případě potřeby poradí anebo zprostředkuje právní pomoc. Máte-li dotaz, určitě se nám ozvěte.

Podívejme se společně na text zápisu z prosincového zastupitelstva Ostravy.

Dvě perličky: Babinec /ANO/ přiznává, že se realizace projektu nestíhá. A Semerák /Ostravak/, bývalý koaliční partner, šije do hnutí ANO.

 

 

23. 1. 2019

ZDRCUJÍCÍ KRITIKA ČIŽP

Jediné relevantní dokumenty tramprojektu jsou ty, co byly součástí tzv. malé EIA. V rámci malé EIA se k tramprojektu vyjádřila i ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Kritika ČIŽP je zdrcující. ČIŽP pochybuje o opodstatněnosti tramprojektu. Zároveň zásadní připomínky inspekce vylučují pozitivní dopad tramprojektu na životní prostředí.

Žádná ekologizace, ale účelová dotační zlodějina!

Prosíme, přemýšlejme!

STÁHNOUT (PDF 810 KB)

 

22. 1. 2019

PUSTKOVECKÉ ÚDOLÍ, TRAMPROJEKT V KONTEXTU

Podívejme se na „Pustkovecký zpravodaj“ z podzimu 2006
Ve volebním období 2002-2006 organizoval Pustkovec petici proti tramprojektu k Duze, z textu zpravodaje vyplývá, že enormní zájem na výstavbě měl DPO
Ve volebním období 2002-2006 měl Pustkovec zastupitelstvem schválený plán rozvoje obce, pak už nikdy
Ve volebním období 2002-2006 existovaly konkrétní a průkazné investice do parku v údolí
Ve volebním období 2002-2006 vznikly plány a nezbytné průzkumy pro výstavbu hasičárny
Ve zpravodaji jsou tabulky, přehledy výstupy. Prostor ve vydání mají zájmová sdružení i církev. Žádné kuchyňky. Žádné strašení.

Volební období 2002-2006 bylo posledním, kdy byla pustkovecká ODS členem koaliční rady.

STÁHNOUT (PDF 2,6 MB)

 

17. 1. 2019

13. ÚNORA BUDOU MÍT ZASTUPITELÉ SEMINÁŘ O TRAMPROJEKTU

Pozvaní jsou zastupitelé z města, Poruby a Pustkovce
trapně a trestuhodně chybí pozvání pro zastupitele Martinova a Plesné
Plesná: tramprojekt zasahuje do lesa, který je chráněným územím ekologické stability (ÚSES)
Martinov: proud pro tamprojekt by se vedl z martinovské měnírny, takže kopání a stavění i na území Martinova

Komentář petice: Seminář se uskutečňuje pro zastupitele města Ostravy až v únoru 2019, ačkoli jim byl slibován vedením města už na podzim 2016! Na programu je i koncertní hala – zřejmě autoři tramprojektu nechtějí mluvit příliš dlouho a bojí se diskuze a dotazů. Připomínáme, že seminář by se vůbec nekonal, kdyby o něj usilovně nežádala opozice vystupující proti tramprojektu. Pevně doufáme, že zastupitelům bude předložena úplná dokumentace v aktuálním znění. Informovat totiž někoho pouze barevnými obrázky a kecy o strategii, ekologii, koncepci je takové trošku pitomoučké…

 

15. 1. 2019

CO SE DĚJE V PUSTKOVECKÉM ÚDOLÍ A PROČ?

V zásadě se dá říci, že Pustkovecké údolí je smutnou obětí snahy utratit a proinvestovat evropské dotace za každou cenu. Kdyby evropské peníze nebyly, nikdo by si údolí nevšímal, což by pro tamější přírodu bylo lepší než kumulace různých budovatelských záměrů, k níž tam dochází dnes.

Údolí je aktuálně vystaveno třem projektům:

1. V dolní části „Komunitní centrum“: cena 50 mil. Kč, pokáceno 72 vzrostlých stromů.

2. Parkový projekt „Revitalizace pustkoveckého údolí“: plán pokácení a vymýcení 193 stromů, keřů a keřových pásů o dosud neupřesněné rozloze

3. Tramprojekt: cena dle ostravského rozpočtu 1, 5 mld. Kč. V Pustkovci plán pokácení 162 stromů a vymýcení 174 m² keřů, z nichž se část nachází v Pustkoveckém údolí.

Navrhované náhradní výsadby mohou ze své podstaty nahradit environmentální a estetickou hodnotu pokácených dřevin až za mnoho (desítek) let.

***

Za této situace soustavného ohrožování údolí by Pustkovec potřeboval chytrou, schopnou a odpovědnou radu obce v čele s chytrým, schopným a odpovědným starostou. Bohužel jsou zmíněné pustkovecké orgány neaktivní a podřízenecky přihlížejí ničení přírodních a potažmo i majetkových hodnot. Ochrana toho, co se ještě zachránit dá, leží v rukou politické opozice a především občanské společnosti.

STÁHNOUT (PDF 112 KB)

 

10. 1. 2019

ZVEŘEJŇUJEME VYJÁDŘENÍ KRAJSKÉ HYGIENY V MALÉ EIA

V srpnu 2018 údajně ekologický tramprojekt neprošel malou EIA. EIA je řízení, co posuzuje vlivy na životní prostředí. Když se něco jmenuje „ekologizace veřejné dopravy“, mělo by to projít malou EIA bez problémů a s pochvalami.To se ale nestalo. Trapný tramprojekt získal kritiku ze všech stran.

Krajská hygienická stanice podala v řízení EIA vyjádření se zásadními připomínkami. Vyjádření říká, že Ostravou předložená hluková studie stojí na nerealistických datech a neověřitelných tvrzeních. Z vyjádření vyplývá, že Ostrava v předloženém tramprojektu nedodržuje hlukovou legislativu ČR.

Malá EIA mohla ze zákona skončit dvěma způsoby: a) projekt je OK pro životní prostředí a může do dalších řízení, b) projekt je problematický pro životní prostředí a je nutná velká EIA. V tramprojektu nastala varianta b).

ZÁVĚR: KHS se obává, že tramprojekt by zhoršil hlučnost našich ulic. Kdo říká opak, lže. Ostrava tohle moc dobře ví, přesto v přípravě projektu pokračuje dál. Tramprojekt není ani moderní ani ekologický ani potřebný. Ostrava nás plány na jeho realizaci normálně šikanuje.

STÁHNOUT (PDF 645 KB)

 

5. 1. 2018

PRŮZKUM A TRASA TRAMPROJEKTU

 • modré tečky ukazují, kde probíhal průzkum
 • šedá linka ukazuje trasu plánované trati
 • na území Pustkovce je teček zdánlivě hodně, ale jsou tam pouze rodinné domy, takže ve skutečnosti těch dotázaných z Pustkovce zas tolik nebylo
 • podél plánované trasy je teček minimálně – lidí, kterých by se výstavba hlučné železnice dotkla nejvíce, se nikdo neptal
 • o tom, kde bude průzkum probíhat, rozhodovali lidé z kanceláře primátora
 • primátor dosud nevysvětlil okolnosti výběru lokalit průzkumu

Prosíme, přemýšlejme!

 

3. 1. 2019

ZVEŘEJŇUJEME SMLOUVU NA PRŮZKUM K TRAMPROJEKTU

Stojí v ní:

 • cena 564 465 Kč (čl. VI odst. 1)
 • horní věková hranice respondentů 75 let (čl. II odst. 2), což je DISKRIMINACE jako prase
 • zachování geografického rozčlenění respondentů dle pokynu objednatele (čl. II odst. 2), což prakticky znamená, že primátor anebo lidé z kanceláře primátora libovolně rozhodovali o tom, kde bude průzkum probíhat
 • za město je oprávněn jednat v záležitostech týkajících se předmětu smlouvy vedoucí odboru kanceláře primátora (čl. XII odst.15)
 • smlouvu podepsal primátor (poslední strana dole)

Dělá se takovým způsobem hodnověrný a průkazný průzkum veřejného mínění?

Prosíme, přemýšlejme!

STÁHNOUT (PDF 605 KB)

 

1. 1. 2019

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2019

Vážení přátelé,

roky 2017 a 2018 uplynuly, aniž by se tramprojekt někam realizačně posunul. Je dobré si připomenout, že původně měla být projektová dokumentace k připomínkování včetně EIA hotová ke dni 20. 10. 2017. V letech 2019 a 2020 se mělo stavět. Nic z toho se nestalo a nestane.

Na počátku roku 2019 víme, že tramprojekt dosud nemá žádné z mnoha potřebných úředních povolení. Zato má řadu problémů. Jeho ekologický rozměr se ukázal být pouhou líbivou nálepkou za účelem snadnějšího přístupu k evropské dotaci, jejíž získání se nyní jeví jako stále méně pravděpodobné.

Protože realizační stránka tramprojektu je …, o to větší letos bude politický tramprojektový humbuk. Na ostravském zastupitelstvu budou přijímána různá protramprojektová usnesení, budou se opakovat budovatelské fráze o ekologizaci a strategickém rozvoji města. Dost možná taky uvidíme nějaké nové barevné obrázky. Prázdné sudy nejvíc duní. Vlastně by to celé byla veliká legrace, kdyby ten tramprojektový humbuk nebyl financován z našich daní.

Všechno hloupé a tupé je ve své podstatě i nebezpečné. To platí i pro tramprojekt. Nadále hlídejme dění okolo něj a udělejme vše pro to, aby tramprojekt zůstal tam, kde patří: v říši chorých představ.

Jinak řečeno: nejsnazší politická rovina zastavení tramprojektu je mrtvá. Zbývají roviny právní (EIA + další řízení) a peněžní (dotace EU). Zejména rovina právní nám poskytuje celou řadu možností, jak se úspěšně tramprojektu bránit.

V letošním roce budeme potřebovat klid, rozvahu, spolupráci jako dosud a velmi pravděpodobně peníze.

Dobrá zpráva nakonec: rok 2019 je poslední, kdy je možné získat evropskou dotaci. Až definitivně zmizí naděje na miliardu korun z EU, tramprojekt přestane jeho podporovatele zajímat.

PF 2019!

Váš petiční tým