Aktuality 2017

22. 12. 2017

Co se dělo na porubském zastupitelstvu 20. 12. 2017

1. Nepřišla paní z Ředitelství silnic a dálnic, aby informovala o projektu „Prodloužená Rudná“. Město ani ŘSD nemají řešení pro nastalou situaci. Naši komunální politici ještě nepochopili, že řešení situace nespočívá v tom, že budou urážet své názorové protivníky, kteří mají k projektu výhrady a hájí svá práva.

Situace je tak zapeklitá, že se dá řešit pouze dialogem. Čekat ochotu k dialogu od našich arogantních zastupitelek a zastupitelů je bohužel utopie.

2. Proběhla diskuze o tom, že od 1. 1. 2018 se zvednou nejen odměny zastupitelkám a zastupitelům, ale i zaměstnankyním a zaměstnancům Úřadu městského obvodu Poruba. Zaměstnankyní Úřadu městského obvodu Poruba je i sestra místostarostky Bajgarové /ANO 2011/.

Kupříkladu starosta Mihálik /ČSSD/ si přijde na částku přesahující 80 000 Kč měsíčně.

3. Přišli dealeři BMW, chtějí stavět obchod pro svá auta nad Porubkou. Nabídli nižší cenu za pozemek než jejich konkurence, přesto se velice snaživě ucházeli o jeho koupi. Tak uvidíme.

4. TRAMVAJ:

A) Info podávalo jen duo Bajgarová /ANO 2011/ – Mihálik /ČSSD/, a to na výslovně položené otázky. Sami od sebe by nic neřekli.

B) Co řekli: Dne 20. 12. 2017 byli někteří členové pustkoveckého a porubského zastupitelstva na semináři o tramvajovém projektu. EIA má být spuštěna v lednu, v únoru hotový projekt, v únoru ho pak představí občanům. Tento scénář je hodně úsměvný, protože řízení EIA je veřejné a každý se s projektem může seznámit již během jeho průběhu.

C) O správním řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Mihálik /ČSSD/ s Bajgarovou /ANO 2011/ nic neví. Zadavatelem veřejné zakázky na tramvajový projekt je statutární město Ostrava. O řízení ale na semináři slyšeli.

D) Žádná mapka, žádné nákresy, žádné plány. NIC není porubské zastupitelstvo schopné a ochotné svých občanům ukázat či zprostředkovat. U stavebního záměru tak velkého a zásadního rozsahu, jako je plánované tramvajové těleso, je takové jednání zastupitelstva nestoudné.

E) Všichni si pamatujeme, jak měl být projekt na tramvaj hotový již na podzim 2017. O prodloužení termínu odevzdání projektu mluvila Zuzana Bajgarová /ANO 2011/ již na zastupitelstvu 13. 9. 2017.

A nyní pozor: Rada města rozhodla o prodloužení termínu odevzdání projektu až 17. 10. 2017. Zuzana Bajgarová /ANO 2011/ nebyla schopná vysvětlit, jak je možné, že o prodloužení věděla měsíc předtím, než k němu došlo. Dle svých slov se o prodloužení dozvěděla na jednání „pracovní skupiny“, kterou navštěvuje.

F) Komunální volby jsou v říjnu 2018. Nikdo z lidí, kdo nyní sedí v porubském zastupitelstvu, si nezaslouží být znovu zvolen.

19. 12. 2017

INFO z pustkoveckého zastupitelstva z 18. 12. 2017

1. Atmosféru pustkoveckého zastupitelstva nikdy nelze dost dobře popsat, ta se musí zažít.

Nicméně:

2. Starosta Pyš /ČSSD/ dle vlastních slov v neděli (nevíme kterou) prošel celý Pustkovec a hledal stromy, na kterých roste jmelí.

3. Ve středu 12. 12. 2017 se starosta Pyš /ČSSD/ zúčastnil zasedání ostravského zastupitelstva. Na dotaz, zda a co se tam říkalo o tramvajové zakázce a správním řízení u ÚOHS, odpověděl, že se tam takového neříkalo nic.
Markéta Vysloužilová pak pustkovecké zastupitelstvo seznámila s informacemi ohledně ÚOHS, které slyšela na zasedání ostravského zastupitelstva minulou středu a které získala následně také tím, že se informovala u ÚOHS v Brně.

4. Sokolovnu bude rekonstruovat Pustkovec. Neví se ale kdy, jak a za co.

Z pustkoveckých kuloárů: Projektová dokumentace k rekonstrukci má údajně stát zhruba 1 milion korun a údajně existuje velký zájem na tom, aby ji zpracovával Ing. arch. Kotek. Poznamenáváme, že osoba jménem Ing. arch. Kotek je zároveň členem pustkovecké komise výstavby.

5. O dotaci MŠMT na unimobuňky, které mají být sociálním zázemím pro pustkovecké fotbalové hřiště, se nic neví.

6. Pustkovecký zpravodaj bude mít od 1. 1. 2018 nového předsedu redakční rady.

7. OSVĚTLENÍ K. Aksamita pozor! Stavební úřad Pustkovce vydá tento týden správní rozhodnutí. Starosta Pyš /ČSSD/ vyjádřil svou nevoli nad tím, že obyvatelé Pustkovce dělají ohledně budování osvětlení obstrukce.
Pozor! Lhůta na odvolání je 15 dnů. Její první den začíná dnem po uveřejnění na úřední desce a bohužel běží i přes svátky.

8. Komunální volby jsou už v říjnu 2018.

14. 12. 2017

ÚOHS v Brně správní řízení ohledně tramvajové zakázky skutečně zahájil!

Petice získala v souvislosti s veřejnou zakázkou „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba (DÚR a IČ)“ následující text z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:

„Úřad sděluje, že po prošetření obsahu dokumentace o zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku, doručené Úřadu v rámci provedeného šetření, získal Úřad pochybnost o souladu postupu zadavatele se zákonem, a proto zahájil správní řízení z moci úřední, které je vedeno pod sp. zn. S0485/2017/VZ. Konečné rozhodnutí bude po nabytí právní moci uveřejněno v souladu s ustanovením § 272 zákona na internetových stránkách Úřadu (www.uohs.cz).“

Petice zdůrazňuje, že zahájení řízení je pouze indikátorem možného porušení zákona. Pro další zjištění musíme počkat na konečné rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

13. 12. 2017

HOT NEWS ze zasedání zastupitelstva města Ostravy z 13. 12. 2017

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se sídlem v Brně se zajímá o tramvajový projekt „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“. Je možné, že v této věci zahájí správní řízení.

Na zasedání zastupitelstva to sdělil náměstek pro investice RIGER /Hnutí Ostravak/.

2. Dnes schválený rozpočet města Ostravy na rok 2018 počítá s případnou realizací projektu až v letech 2022 a 2023. Na rok 2018 jsou v rozpočtu pouze prostředky na zaplacení projektové dokumentace ve výši asi 10,5 mil. Kč. Zamýšlená realizace projektu se posunuje, a to výrazně!

3. Náměstek pro investice RIGER /Hnutí Ostravak/ také sdělil, že snad již společnost, která pracuje na projektové dokumentaci, má všechny podklady a chystá se podat žádost o zahájení řízení EIA na krajském úřadě.

4. Náměstek RIGER /Hnutí Ostravak/ řekl, že dokumentace pro územní řízení bude hotová pouze z části 2. února 2018, další část pak později.

JAK ROZUMĚT TOMU, CO SE DNES STALO?

Statutární město Ostrava fakticky přiznalo, že ke dni 31. 12. 2017 nebude mít vyřízeno žádné rozhodnutí potřebné k realizaci tramvajového projektu. Nebude hotové řízení EIA, nebude tak možné získat územní rozhodnutí či stavební povolení.

Vzhledem k tomu, jak dlouho trvá řízení EIA, jej krajně nepravděpodobné, že by byl termín 2. února 2018 pro zkompletování dokumentace pro územní řízení reálný.

Město Ostrava sice stále zamýšlí financovat tramvajový projekt z dotací EU, ovšem i zastupitelé v kuloárech připouští, že získání dotace se jeví – vzhledem k žalostnému stavu projektu – téměř nemožně.

20. 11. 2017

Tramvaj je trapná – 1. část

Možná to je pro tento druh dopravy dehonestační a to se nehodí. Ona není špatná, to ne, ale nehodí se rozhodně všude, v moderních městech západu se až tak moc nenosí, není tak větvená jako u nás. Je hodně faktorů proti dalšímu šíření této dopravy, protože je to především kapacitní doprava pro větší vzdálenosti a časovému souběhu nástupů do práce. A to dnes je pouze v aglomeracích severu Čech, jinde ne. Ostrava ano, ale určitě ne Poruba, už 25 let ne. A ta potřeba v Ostravě díky poklesu průmyslu a jeho dekoncentraci jde stále jen dolů. Ještě nikoho nenapadlo, jak je to energeticky neefektivní dopravní systém. A že to ekologicky není fakticky nijak výhodné, právě pro tu nezbytnou energii, která se i tak musí vyrobit a určitě ne ekologickým způsobem, to je v tepelné elektrárně. Světová potřeba městské dopravy směřuje k atomizaci jejích prostředků, kromě podzemní dráhy, která se ovšem nehodí všude, a rozhodně se nehodí v Ostravě. V době rozmachu obnovitelných zdrojů energie je budování dopravy závislé na centrální výrobě elektřiny formou jejich přebytkových obřích objemů víc a víc nesmyslné. Zavádění nových tramvajových tras a náročné přenosové vrchní rozvodné sítě spolu s kolejovým tělesem do 40 let fungující plně urbanizované zástavby sídliště je nápad hodný naprosto nevzdělaných amatérů. Stojí-li v pozadí za takovým záměrem příslib cílené obří finanční dotace z fondu EU, pak to dokonce začíná mít ještě horší pozadí. Po posouzení vlivů podobného drastického stavebního zásahu do stávající technické a dopravní infrastruktury a na současné životní prostředí se ukazuje, jak je to barbarský a velice nedomyšlený záměr.
Ing. Jiří Kalvach

5. 11. 2017

Kdy začne EIA na tramvajovou výstavbu našimi ulicemi?

Nikdo neví. Projekt není. Nic není. Informace nejsou:)) Podzimní slibované diskuze a informování občanů ze strany Poruby a statutárního města Ostravy se zjevně zatím nekonají. Celá ta věc je nějaká divná…

Co můžeme dělat? Hlídat úřední desky, protože bez řady povolení a řízení se tramvaj prostě postavit nedá, ať už je politická (z)vůle jakákoli.

Prosím, dívejme se pravidelně na portál CENIA, kde se veškeré informace o všech řízeních EIA zveřejňují.

Pomozme si a informujme se navzájem, jakmile by se řízení EIA ohledně výstavby tramvaje našimi ulicemi objevilo!

Naše petice funguje na principu solidarity a sdílené odpovědnosti. Aktivita všech z nás je důležitá! Děkujeme.

29. 10. 2017

Co chrání naše petice?

Naše stromy a půdu, náš prostor pro život a klid našich ulic.

Co chce naše petice?

Petice vítá stávající používaní autobusů na stlačený zemní plyn. Petice věří v budoucnost elektrobusů.

Prosíme, přemýšlejme!

22 .10 .2017

Tramvaj nepotřebujeme. Potřebujeme chodníky, abychom se nebáli, že si přivodíme úraz.

Prosíme, přemýšlejme.

9. 10 . 2017

O tramvaji na porubském zastupitelstvu 13. 9. 2017

Poslouchejme pozorně, co říká na konci záznamu zastupitel Drastich /Ostravak/!

Celý záznam ke zhlédnutí v sekci Politika.

2. 10 . 2017

Co se dělo na pustkoveckém zastupitelstvu 25. září 2017

1. Dobrá zpráva

Zastupitel PAVEL TICHÝ /ODS/ konstatoval, že tramvaj „jasně nechceme“! Kromě dvou usnesení zastupitelstva ze září 2016 a ledna 2017 má Pustkovec řadu dalších usnesení z minulých let, která se staví jednoznačně proti výstavbě jakékoli tramvajové trati v Pustkovci.

Nálada v pustkoveckém zastupitelstvu je výrazně protitramvajová.

2. Špatné zprávy

Pustkovecký starosta STANISLAV PYŠ /ČSSD/ tvrdí, že nemá o tramvajovém projektu žádné informace. Z jeho výroků dále vyplývá, že neví, neumí a nechce žádné informace získávat. Starosta působí dojmem, že je mu nejlépe, když nic neví a čeká, až bude někdy někým nějak informovaný. To platí nejen pro tramvaj, ale vesměs pro všechno, co se děje. Jako třeba pro Pustkovecké údolí. Starostu udržují starostou zastupitelka a zastupitelé z SNK Pustkovec a z ČSSD. Prosíme, dobře si to pamatujme!

Pustkovec si stále neopatřil – na rozdíl třeba od Poruby – žádnou profesionální právní pomoc.

Závěr:

Petice vřele doporučuje všem lidem navštívit alespoň jednou jednání porubského nebo pustkoveckého zastupitelstva. Je to léčba šokem, která stojí zato!

20. 9. 2017

Hot news z 20. 9. 2017! Všechno je jinak! B. Nikodema stále ve hře!

Ve středu 20. 9. se konalo zasedání zastupitelstva města Ostravy. Na něm se mimo jiné udály následující věci:

1. Radní pro dopravu Lukáš Semerák /Ostravak/ a primátor Tomáš Macura /Ano 2011/ shodně tvrdili, že pokračuje příprava projektu ve variantách B a D, tj. tramvaj i po Bedřicha Nikodema.

2. Radní pro dopravu Lukáš Semerák /Ostravak/ trval na tom, že byl v pondělí novináři špatně pochopen. Neříkal, kde se bude a nebude stavět tramvaj. Údajně představoval pouze výsledky právě dopracovaného dopravního modelu. O poskytnutí tohoto dopravního modelu následně požádala Markéta Vysloužilová písemně dle infozákona primátora Macuru /Ano 2011/ – uvidíme, čeho se dočkáme.

3. V kuloárech ostravského magistrátu koluje následující historka: Lukáš Semerák si údajně bez vědomí primátora svolal tiskovku, kde řekl, že po B. Nikodema tramvajové těleso vedeno nebude. Tomáš Macura, který o tiskovce údajně nevěděl, se údajně naštval. Na pondělním Sboru starostů (schůzka primátora se starosty městských částí) na přímý dotaz porubského starosty Mihálika /ČSSD/ prý odpověděl, že se stále počítá s oběma tramvajovými variantami a že netuší, co radní pro dopravu říkal na tiskové konferenci.

4. Vyšlo najevo, že se radní pro dopravu Lukáš Semerák /Ostravak/ neúčastní zasedání dopravní komise Rady statutárního města Ostravy. Je to, jako by třídní učitel nechodil do své třídy.

5. Hodnocení petice: Kolem tramvajového projektu je cítit značné pnutí. Právě probíhající tance jakoby měly zakrýt skutečné problémy projektu: není EIA, projektanti mají realizační problémy, projekt má právní vady. Nesouhlas s projektem spíše narůstá, než by klesal. Projekt nemá jednoznačnou politickou podporu ani v Porubě, Pustkovec je tvrdě proti. Získání slibované eurodotace je vážně ohroženo.

6. Podívejme se na zprávu z pondělí 18. 9. 2017 z oficiálního webu města www.ostrava.cz. Posuďme tak sami věrohodnost toho, co nyní radní pro dopravu Semerák říká o událostech z pondělí 18. 9.

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

18. 9 .2017

Horká zpráva!

Město Ostrava upouští od výstavby tramvajové trati po Bedřicha Nikodema.

Petice chrání tři ulice: B. Nikodema, 17. listopadu a Průběžná. Proto bude petice pokračovat ve své činnosti tak dlouho, dokud nebude zamýšlený tramvajový projekt zcela zrušen.

Petice výslovně upozorňuje na nebezpečí toho, že po výstavbě tramvajové trati po ulicích 17. listopadu a Průběžná by mohlo v budoucnu dojít k dodatečné výstavbě po B. Nikodema, tak aby vznikl porubský uzavřený tramvajový okruh.

15. 9. 2017

Co se dělo na porubském zastupitelstvu 13. 9. 2017?

1. Nepřišel už ani nikdo z ŘSD, aby informoval o Prodloužené Rudné, jak bylo dosud zvykem. Stavba stojí na neurčito. Odpovědnost za vzniklou situaci nese český stát a jeho orgány, neboť stavbu Prodloužené Rudné dobře nepřipravily. Český stát a jeho orgány dvakrát prohrály u soudu, který se dostavby týkal.

2. Na tramvajový projekt se Markéta Vysloužilová musela výslovně zeptat, jinak by o něm ze strany zastupitelek a zastupitelů pravděpodobně nepadlo ani slovo.

3. Starosta Mihálik /zvolen za ČSSD/ řekl, že se schůzek o tramvajovém projektu neúčastní, a tudíž nic neví. Dost zvláštní postoj od člověka, který řekl, že o tramvajové výstavbě bude rozhodovat jako státník.

4. Místostarostka Bajgarová /ANO 2011/ konstatovala, že příprava dokumentace je v plném proudu. Úřad městského obvodu Poruba zaslal k projektu připomínky. Místostarostka diskutuje s mnoha subjekty mnoho dílčích otázek, např. chodníky, cyklostezky. Usiluje se o „eliminaci konfliktních míst“. Je snaha o eliminaci záborů půdy, nízkou hlučnost, snížení vibrací a zelený povrch. Řeší se, aby prostor u Duhy byl dostatečně prostupný. Na jednání příští týden se místostarostka seznámí se zafixovaným řešením projektu – tj. kde mají být umístěny zastávky.

5. Budovatelské fráze z bodu 4. doplnila místostarostka ZÁSADNÍ INFORMACÍ: dochází k posunu termínu odevzdání projektové dokumentace pro územní řízení. Jinými slovy: dokumentace nebude v říjnu, jak požaduje smlouva na zpracování dokumentace. Projekt má zjevně těžkosti.

6. Zastupitel Horák /KSČM/ řekl, že nerozumí tomu, proč se opravuje cesta 17. listopadu, když je po ní zároveň plánován miliardový projekt. Zdá se mu to nehospodárné.

7. Zastupitel Drastich /OSTRAVAK/ byl na jednání s projekční firmou. Nabyl dojmu, že projekt má řadu problémů: mimo jiné zastávku u Zuzany, zastávku u Duhy, kde je problém s cyklostezkami. Schůzka skončila u Arrows, dál se v projednávání s projektanty nedostali. Projektanti byli dle zastupitele Drasticha překvapeni, že ulicí B. Nikodema vede parovod a tramvaj vedou po něm. Na schůzce byli i zástupci ostravského dopravního podniku a drážního úřadu. Zastupitel Drastich je k realizovatelnosti projektu krajně skeptický.

8. JAK TOMU VŠEMU ROZUMĚT: stále platí to, co petice říkala v srpnovém infu. Projekt má právní a stále zjevnější realizační vady. Kdyby město mělo projektový záměr dle vlastní směrnice 1/2005, nikdy by nedošlo k tomu, že se za deset milionů korun projektuje něco, co nelze realizovat. Je jasné, že řízením EIA tramvajový projekt do konce roku 2017 neprojde. Je stále méně pravděpodobné, že město získá miliardovou tramvajovou dotaci z fondů EU.

9. INFO o Komunitní centru: Rada městského obvodu Poruba jmenovala členy realizační komise „Komunitního centra – Všichni spolu“. Na zastupitelstvu jaksi nepadla informace, že okolnosti kácení v pustkoveckém údolí, které se stavbou souvisejí, vyšetřuje Policie České republiky.

8. 9. 2017

Tabulkové odměny obecních zastupitelských orgánů od 1. ledna 2018

Podívejme se, jak platíme naše zastupitelky a zastupitele. Je dobré si uvědomit, že peníze za práci dostávají od nás občanek a občanů. Prosíme, přemýšlejme, zda u jednotlivých osob odpovídá poměr CENA-VÝKON. Částky jsou měsíční. Podívejme se do tabulky, kolik berou třeba zastupitelky a zastupitelé jednotlivých městských obvodů.

Pár příkladů za všechny:

primátor města Ostravy                                    95 178 Kč
starosta Poruby                                                 80 304 Kč
starosta Pustkovce                                            51 966 Kč

uvolněný náměstek primátora Ostravy           81 377 Kč
uvolněná místostarostka Poruby                    68 660 Kč

 

neuvolněný zastupitel města Ostravy               3 331 Kč
neuvolněný zastupitel Poruby                            2 811 Kč
neuvolněný zastupitel Pustkovce                       1 819 Kč

 

Vysvětlení k tabulce:

pojem uvolněný znamená, že člověk pracuje pro obec na plný úvazek
pojem neuvolněný znamená, že zastupitelskou činnost vykonává vedle své civilní profese

4. 9. 2017

Lidé byli podvedeni v otázce výběru tras plánované tramvaje

Jistě si všichni vzpomínáme na diskuzi, která proběhla na podzim 2016 především v MF DNES – články jsou dohledatelné i na našem Facebooku.

Tam různí politici tvrdili, že se o výběru z čtyř tras bude diskutovat s občany. Ve hře měly být trasy A, B, C, D.

A. Slovan-Opavská
B. Slovan-17.listopadu-Průběžná-Opavská
C. Martinovská-B. Nikodema celá ulice-Opavská
D. Martinovská-B. Nikodema-17. listopadu-Průběžná-Opavská

O výsledné kombinaci tras B a D rozhodli městští radní ve skutečnosti už daleko dříve než na podzim 2016. A to ne na Radě města dne 27. 9. 2016, kde se jednohlasně rozhodlo o vypsání veřejné zakázky na dokumentaci pro územní řízení pro kombinaci tras B a D, ale ještě dříve na tzv. poradách vedení.

Porady vedení – taková samozvaná specialitka našeho města – nemají oporu v zákoně o obcích ani jinde. Nemohou se tam projednávat a rozhodovat záležitosti, které patří na radu nebo do zastupitelstva.

Ze zápisů z porad vedení z 23. 5. 2016, 8. 8. 2016 a 29. 8. 2016 je jasné, že se radní – z ANO 2011, OSTRAVAKA, KDU-ČSL a ODS – na poradě vedení dohodli na realizaci tras B a D dávno předtím, než by byla věc projednávána a rozhodnuta oficiálním orgánem – tj. zastupitelstvem nebo radou.

PROČ? Protože na tzv. porady vedení není vidět. Není obecně známé, že vůbec existují. Její zápisy se nezveřejňují.

Zápisy z porady vedení primátor Tomáš Macura /ANO 2011/ původně odmítl poskytnout v úplné formě, své rozhodnutí musel změnit a zápisy poskytnout až na základě zásahu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Díkybohu máme v naší zemi zákon o svobodném přístupu k informacím.

Prosíme, přemýšlejme!

STÁHNOUT (PDF 208 kB)

21. 8. 2017

Co znamená oprava asfaltového povrchu cesty kolem Duhy na 17. listopadu pro tramvajový projekt?

Složitá otázka. Možná vůbec nic. Možná ale taky to, že vlastník cesty, kterým je Moravskoslezský kraj, NIKOLI MĚSTO OSTRAVA, s žádnou tramvajovou výstavbou nepočítá.

Že orgány města své tramvajové dobrodružství tiše opouštějí, dokládají spíš terénní úpravy kolem baseballového hřiště. Ty se totiž dějí právě tam, kde by plánovaná tramvaj, přestavěná cesta na Průběžné a plánovaný cyklopruh měly vést.

Asi tězko budou nyní probíhat úpravy a investice, které by výstavba tramvajového tělesa úplně znehodnotila.

A nezapomeňme, že volby do městských zastupitelstev jsou už v říjnu 2018!

19. 8. 2017

Petiční placky

Máme veselé placky. K mání jsou v obchůdku LÁTKY GÁBINKA u Duhy naproti poště. Placky jsou zdarma.

Petice moc děkuje GÁBINCE a všem, co pomáhají plackám na svět!

3. 8. 2017

Obžaloba v kauze Dědic.

Třeba strana 26: „Z hovoru je také možné dovodit, že na zakoupení autobusů na CNG se jedná o vyřízení dotací z EU, Ing. Kadlučka v této souvislosti dodává, že by nic nenamítal, kdyby ti, co zařizují tu dotaci, měli nějaký benefit. Dále domlouvají setkání v Praze, patrně budou jednat na Ministerstvu dopravy. Z hovoru ze dne 4. 1. 2013 v 8:08:35 je zřejmé, že Ing. Dědic bude Tomášem Firlou informován o průběhu porady týkající se ekologizace DPO, podrobnosti nechtějí probírat po telefonu. Ing. Kadlučka má prezentaci na KÚ za účasti i hejtmana.“

Prosíme, přemýšlejme!

STÁHNOUT (PDF 71,6 MB)

29. 7. 2017

Nové veřejné osvětlení na ulici Karla Aksamita

Na pustkovecké ulici Karla Aksamita má být budováno nové veřejné osvětlení.

Oznámení o zahájení územního řízení bude doručeno 15 dnů po vyvěšení, to je v tomto případě 31. 7. 2017.

Účastnící řízení (např. majitelé domů na Karla Aksamita nebo ekologické spolky) mají možnost podat námitky do 15 dnů od doručení, tj. do 15. 8. 2017.

Podrobnosti v příloze.

STÁHNOUT (PDF 2,79 MB)

25. 7. 2017

Analýza užitečnosti plánované výstavby nové tramvajové trati ostravskými ulicemi Bedřicha Nikodema, 17. listopadu a Průběžná

Analýza vznikla z veřejně dostupných dat z aktuálního ostravského plánu mobility a z projektového záměru na plánovanou tramvajovou trať ostravskými ulicemi Bedřicha Nikodema, 17. listopadu a Průběžná.

Odpovídá na dvě otázky:

1. Bude zavedení přímého tramvajového spojení do centra skutečně výhodné, eventuálně pro kolik cestujících to bude výhodné a pro kolik nevýhodné?

Odpověď:
Zavedení tramvají by bylo pro cestující krajně nevýhodné. Na jednoho cestujícího s výhodnějším cestováním připadnou čtyři, kterým se cestování zhorší. Radikálně se zvýší počet těch, kteří budou muset ve Svinově přestupovat a při tom celkem ročně ztratí přes 255 tisíc hodin času, což vyjádřeno v penězích je více než 73 milionů Kč.

2. Je zvýšení kapacity MHD do centra města potřebné a povede ke komfortnějšímu cestování?

Odpověď:
Zvýšení kapacity MHD do centra města není potřebné a nevedlo by ke komfortnějšímu cestování, naopak by mohlo být příčinou snížení komfortu cestování.

PROHLÉDNOUT / STÁHNOUT (PDF 1,15 MB)

24. 7. 2017

Co je to EIA?

U staveb s rizikem negativního vlivu na životní prostředí musí získání stavebního povolení předcházet proces posouzení vlivů na životní prostředí neboli EIA (Environmental Impact Assessment).

Proces EIA vychází z práva EU.
V rámci EIA se posuzují vlivy plánovaných staveb a zařízení na veřejné zdraví a na životní prostředí (vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky a jejich vzájemné působení a souvislosti).
Proces EIA je veden buď krajským úřadem, nebo Ministerstvem životního prostředí, a to například v závislosti na tom, jak velké území by mohlo být plánovaným záměrem dotčeno, nebo zda jde o zvláště chráněné území apod.

Příslušnému úřadu zašle investor oznámení o záměru, a tím je proces EIA zahájen.

Do procesu EIA se může zapojit každý. Proces EIA zůstane zachován i poté, co nabude účinnosti novela stavebního zákona. Je tomu tak proto, že právo EU je nadřazeno právu českému.

21. 7. 2017

Kvalita ovzduší 

Ostrava je bohužel známá kvůli špatné kvalitě ovzduší. Nicméně právě porubský 7. a 8. obvod a Pustkovec mají v ostravském srovnání kvalitu ovzduší nejvyšší. I proto patří k nejoblíbenějším místům k bydlení v Ostravě.

Jde městu vskutku o ekologizaci, když problémy městských částí, které opravdu trpí špatnou kvalitou ovzduší, dlouhodobě přehlíží?

Vykácením stromů, ukrojením zelených ploch, dlouho trvající stavbou se kvalita ovzduší v Porubě nezlepší.

Prosíme přemýšlejme.


Snímek 1 – Mapa koncentrace prachových částic PM10 v letním období.  Zdroj: www.ims-msk.cz

Snímek 2 – Koncentrace prachových částic PM10 v zimním období. Informace o kvalitě ovzduší jsou veřejně přístupné. Zdroj: www.ims-msk.cz

Snímek 3 – Týdeník Respekt přinesl informaci o nešťastné situaci v Radvanicích, kterou úřady dlouhodobě, a nejspíše i záměrně, neřeší.
https://www.respekt.cz/tydenik/2017/3/odkud-dnes-vane-jed

13. 7. 2017

Zápis z jednání komise pro výstavbu č. 5/6 2017 v Ostravě-Pustkovci

Pustkovecká komise výstavby konstatovala, že tramvajový projekt nemá pro Pustkovec žádný přínos.

STÁHNOUT (PDF 55,5 kB)

4. 7. 2017

Další objednávka města Ostravy na propagaci tramvajového projektu společností SILVER BC

A máme tady další objednávku města Ostravy na propagaci tramvajového projektu společností SILVER BC 🙂

Tentokrát za 84 700 Kč. Z června 2017.

Obzvláště problematický je poslední bod objednávky: „průběžný monitoring veřejných aktivit odpůrců projektu, analýza uváděných protiargumentů a návrh případné reakce“.

Co je na tomto bodu tak problematického?

Město Ostrava jako subjekt veřejného práva může činit jen to, co mu výslovně dovoluje zákon. Jiné věci město činit NEMŮŽE, není to soukromá firma nebo člověk. Ostrava tedy nemůže monitorovat žádné osoby nebo jejich aktivity. Nemůže si tak objednávat ani faktické šmírování svých občanů.

Prosíme, přemýšlejme!

STÁHNOUT (PDF 53,4 kB)

28. 6. 2017

Severní spoj – řízení EIA

Severní spoj je v tzv. velkém řízení EIA. Na následujícím odkazu najdete všechny důležité informace!

Bude možnost podat písemná vyjádření, bude také veřejné projednání záměru výstavby.

Platí, že vyjádřit a projednávat může KAŽDÝ.

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2052

22. 6. 2017

Novinky z pustkoveckého zastupitelstva z 19. 6. 2017

Dobré zprávy:

1. V pustkoveckém zastupitelstvu panuje široká shoda na tom, že Pustkovec je proti tramvajové výstavbě na svém katastru a kolem něj. Pro méně bystré opakujeme: Pustkovec trvale byl a je proti výstavbě tramvajové trati na ulicích B. Nikodema a 17. listopadu.

2. Pustkovecká radnice vystavila fyzicky a na svém webu část nákresů plánované výstavby, které jsou nyní k dispozici. Radnice dostala 29 připomínek, které poněkud nelogicky předala přímo projektantům tramvajové trati. Správné by bylo, aby Pustkovec připomínky předal statutárnímu městu Ostrava – to totiž projekt platí a rozhoduje o něm. Projekční firma pouze provádí, ale NEROZHODUJE.

3. Dne 6. 6. 2017 zasedala pustkovecká stavební komise. Vyjádřila se PROTI tramvajovému projektu jako celku a navíc uvedla své připomínky k aktuální projektové dokumentaci.
Špatné zprávy:

1. Starosta Pyš /ČSSD/ nezaslal negativní vyjádření ohledně plánované tramvajové trati ke strategickému plánu na Krajský úřad k tzv. řízení SEA. Zaslání negativního stanoviska mu přitom uložilo zastupitelstvo na minulém zasedání dne 27. 3. 2017 a informace o tom, že se vyjádření zasílá na Krajský úřad do 3. 4. 2017 byly navíc vyvěšeny přímo na pustkovecké úřední desce!

2. Tajemník městského obvodu Pustkovec Müller písemně poskytl informaci, že se veřejného projednávání strategického plánu dne 28. 3. 2017 účastnili starosta Pyš /ČSSD/, a radní Škovran /ČSSD/ a zastupitel Urban /ODS/. Zatímco zastupitel Urban /ODS/ přímo uvedl, že na akci nebyl, a od Müllerova tvrzení se distancoval, trvali starosta Pyš a radní Škovran na tom, že tam všichni byli. Poté, co byli tito dva pánové konfrontováni s existencí zápisu, audio- a videozáznamu z celé akce, na kterých není jejich přítomnost nijak zaznamenána, řekli, že si nevzpomínají, zda tam byli či nikoli. Starosta se rozmyslí, zda tam byli, a sdělí svůj závěr písemně.

3. Existuje podezření, že tajemník v minimálně jednom případě pozměnil znění usnesení Rady městského obvodu Pustkovec. Tajemník také minimálně v jednom případě bez vědomí rady odpověděl a podepsal odpověď na přípis, který byl určen Radě městského obvodu. Obojí je významné porušení práva. Tajemník je úředník, není to volená funkce. Existence pustkoveckého tajemníka stojí na platu a sociálních a zdravotních pojistných odvodech zhruba 60 000 Kč měsíčně.

4. Pustkovec stále nemá najatého advokáta, co by mu odborně pomohl s obranou proti plánované tramvajové výstavbě – proti statutárnímu městu Ostrava a ve správních řízeních, která přijdou. Jak vyplývá z výše uvedeného, Pustkovec odbornou právní pomoc zoufale potřebuje.

15. 6. 2017

Info z porubského zastupitelstva ze 14. 6. 2017

1. Prodloužená Rudná se NEBUDE DOKONČOVAT, stavba se bude konzervovat! Subjekty odpovědné za stavbu Prodloužené Rudné opakovaně právně pochybily.

2. Rekonstrukce DK POKLAD se komplikuje, z projektu odchází již druhá firma. Termín dokončení ani celkové náklady nejsou známy. V zásadě se o DK POKLAD nic neví.

3. Markéta Vysloužilová se ptala starosty Mihálika /ČSSD/, zda Poruba zveřejní aktuální nákresy a situace plánované tramvajové trati a umožní občanům, aby se k nim vyjádřili tak, jak to mohou NYNÍ obyvatelé Pustkovce. Starosta odpověděl, že výhledově možná ano, možná na webu Poruby, možná občané dostanou v budoucnu možnost se k nákresům vyjádřit. Snad budou nějaká setkání s občany v budoucnu.

4. Starosta Mihálik /ČSSD/ neví, kolik stála služební cesta zastupitelů do Košic, kde si prohlíželi nové tramvajové těleso. Odpoví snad písemně.

5. Na přímý dotaz zastupitele Palyzy /ČSSD/, zda existuje nějaká pracovní skupina k tramvajové výstavbě, místostarostka Bajgarová /ANO 2011/ uvedla, že ano. Že má asi 35 členů. Na konkrétní jména si nevzpomíná, jsou tam například zástupci statutárního města, Poruby, Pustkovce, projektantů. Za Porubu je členkou sama Bajgarová /ANO 2011/, přizván byl i místostarosta Stachura /ČSSD/ a místostarosta Malík /ČSSD/, který se ale jednání nezúčastnil.

6. Starosta Mihálik /ČSSD/ informoval, že má sice za úkol zvát primátora nebo kompetentního člověka z magistrátu, aby na zastupitelstvu informoval o aktuálním vývoji tramvajového projektu, ale že mu primátor Macura /ANO 2011/ opakovaně odpovídá, že neexistují žádné nové informace, a proto se porubských zastupitelstev v dubnu a červnu žádný zástupce magistrátu nezúčastnil.

7. Starosta Mihálik /ČSSD/ považuje za zbytečné a obtěžující dále primátora zvát. Nechává si odhlasovat usnesení, které říká, že primátor nebo jeho kompetentní zástupce budou pozváni, až budou nové informace. Pro toto usnesení hlasovalo všech 36 přítomných zastupitelek a zastupitelů.

8. Jak rozumět chování porubského zastupitelstva?

Porubským zastupitelkám a zastupitelům je tramvajový projekt naprosto lhostejný. Lidem ze VII. a VIII. obvodu nepomohou. Nezprostředkují a nedají jim v nyní tak důležitém čase ani informace, které jsou aktuálně dostupné – jako například nákresy a situace pro dokumentaci k územnímu řízení. Dobře se taky ukázala neschopnost zastupitelstva řešit i cokoli jiného, např. DK POKLAD.

9. Co jednání porubského zastupitelstva znamená?

Nikdo ze členek a členů porubského zastupitelstva si nezaslouží být napříště zvolen. Horší zastupitelstvo Poruba snad ani mít nemůže. Lidé z Poruby se proti tramvaji musí statečně bránit ve správních řízeních, která přijdou. JDE TO!

14. 6. 2017

Co to je izolační zeleň?

V Ostravě-Porubě byl v letech 2013 a 2014 realizován projekt izolační zeleně financovaný Státním fondem ŽP, Městem a Fondem soudržnosti EU.

Cílem vysazování izolační zeleně je vytvořit bariéru mezi frekventovanými komunikacemi a obytnými zónami. Zeleň má za úkol řešit negativní dopady znečištěného ovzduší, snižovat prašnost a zvýšit ekologickou stabilitu urbanizovaného území. V Porubě se s touto zelení můžeme potkat podél ulic B.Nikodema, 17.listopadu a Průběžná.

Ostrava na tento projekt vynaložila celkem 57,249 milionů Kč, z toho v Porubě stála výsadba nové zeleně 8, 557 milionů Kč. Více než polovina nákladů byla hrazena z dotací. Podmínkou poskytnutí dotace bylo mimo jiné i setrvání zeleně alespoň 5 let.

A my se ptáme:

Má Město ucelenou dlouhodobou koncepci ochrany životního prostředí, když v roce 2013 vynaloží milionové částky k ochraně životního prostředí obyvatel, které však plánuje v letech 2018-2020 ničit?

Jak to, že v letech 2013 a 2014 byla ochrana před prachem nutná a nyní se má prašnost podle plánů Města skokově zvýšit?

Kdo zaplatí sankce za to, že zeleň bude zničena ještě před uplynutím povinné 5-leté lhůty?

Kdo vydá povolení na likvidaci těchto dřevin?

Prosíme, přemýšlejme.

3. 6. 2017

Nákresy plánované trati z 1. června 2017 – čtěme a sdílejme!

Takto vypadají nákresy, s kterými chce jít město do územního řízení.

Zdaleka nic není rozhodnuto, zatím se nic neděje, nicméně horká fáze protitramvajového boje se blíží!

Nákresy jsou masakr.

Top 8 z masakru:

1. Brutální rozšíření cest i na trojnásobek dnešního stavu. Zábor půdy.

2. Třeba z vzorového řezu 17. listopadu nebo Průběžná je dobře vidět, že travnatý pás je jen šidítko na mase betonového podloží.

3. Kácení. Třeba lip v parku na Ludvíka Podéště.

4. Zmizí na Průběžné cyklostezka, jak ji známe dnes. Bude pás pro cyklisty vedle pásu pro auta. Takže uprostřed tramvaj, podél auta, na kraji bez jakéhokoli předělu lidé na kole.

5. Tramvaje budou mít troleje! Primátorem ještě na podzim tak upřímně slibované tramvaje na baterky se nekonají. Ani na Bedřicha Nikodema.

6. Místo zastávky, co od nepaměti Opavská, je nyní točna Globus. Místní lidé budou mít před domem velké betonové parkoviště. Točna kolejová je velkorysá, stávající vlastník příslušného pozemku jistě městu dobře prodá.

7. Vjezdy a výjezdy k mnoha domům po celé délce trati jsou možné jen do jednoho směru. Příliš svobody pohybu asi škodí. Škoda jen, že nejde naprojektovat tunely, kterými by se dali lidi nahnat od prahu svých domovů přímo do tramvaje.

8. U Zuzany nebude zastávka. Vlastně všechny stávající zastávky mizí nebo mění svou polohu.

 

PROHLÉDNOUT / STÁHNOUT (ZIP 15 MB)

31. 5. 2017

Tramvajová trať v Košicích

Tak vypadá jízda nejmodernější košickou tramvají TWT/Pragoimex Vario LF2+ po zrekonstruovaném úseku linky 3. Zdůrazňujeme, že Košice nové tratě nebudují, pouze důkladně opravují stávající.

Široká tramvajová tělesa, spousta betonu, troleje, nikde žádný strom. Nehlučná tramvaj také není, zvláště v zatáčkách.

Košice asi udělaly z prostoru, který rekonstruovaly, to nejlepší. To ovšem ani zdaleka neznamená, že je dobrý nápad stavět nově obdobné monstrózní těleso na Bedřicha Nikodema, Pustkovcem na 17. listopadu kolem kostela, u Duhy a na Průběžné.

Naši porubští zastupitelé byli v Košicích na tramvajové výzvědy. Uvidíme, co nám o své cestě v následujících dnech hezkého sdělí.

Prosíme, přemýšlejme!

25. 5 .2017

Vibrace

Ano, je to tak. Vibrace z tramvajového provozu působí na budovy i lidi. Jejich dopad se dá pouze zmírnit, ale nikoli omezit nebo zcela vyrušit.

To, že vibrace necítíte v bezprostřední blízkosti tramvaje, neznamená, že vibrační vlny nepůsobí.

V rakouském Grazu mají problémy s moderními velkokapacitními tramvajemi. Ty tamější například způsobují i díky své obrovské váze vibrace, které zatěžují lidi a budovy podél trati i mimo ni. Web je v němčině.
http://www.strassenbahnanwohner-innen.at/

Ano, je to tak. Vibrace z tramvajového provozu působí na budovy i lidi. Jejich dopad se dá pouze zmírnit, ale nikoli omezit nebo zcela vyrušit.To, že vibrace necítíte v bezprostřední blízkosti tramvaje, neznamená, že vibrační vlny nepůsobí.V rakouském Grazu mají problémy s moderními velkokapacitními tramvajemi. Ty tamější například způsobují i díky své obrovské váze vibrace, které zatěžují lidi a budovy podél trati i mimo ni. Web je v němčině.http://www.strassenbahnanwohner-innen.at/

Zveřejnil(a) NE nové tramvajové trati v Porubě dne Čtvrtek 25. května 2017

15. 5. 2017

Severní spoj

Novinka z úředních desek. Byl zahájen proces EIA pro tzv. Severní spoj.

Termín pro zaslání vyjádření na Krajský úřad je 31. 5. 2017. Vyjádřit se může každý.

Dvě důležité informace:

1. Z výkresů vyplývá, že Severním spojem NEDOJDE k rozšíření cesty na ul. Průběžná (s výjimkou křižovatky s ul. Martinovskou), ul. 1. Česk. amr. sboru a ul. B. Nikodema.

2. Stavbou se má urychlit doprava do centra města z Poruby, Pustkovce, Martinova a Třebovic. Otázka: K čemu by pak byla po všech čertech kličkující, pomalá tramvaj, když Ostrava sama chce současně budovat nesrovnatelně rychlejší dopravní alternativu?

Kompletní info zde:
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2052

STÁHNOUT (PDF 3,57 MB)

11. 5. 2017

Je to jednoduché, podívej se!

Tak objednává kancelář primátora Macury /ANO 2011/ služby u Silver B.C., tedy u společnosti, která z veřejných rozpočtů vedla protramvajovou agitaci v uplynulých měsících.

A my se hlavně ptáme:

1. Proč prezentaci města na Colours of Ostrava 2015 objednává kancelář primátora až 18. 08. 2015, když se festival konal od 16. 7. 2015 do 19. 7. 2015?

A dále:

2. Lhůta plnění objednávky je 18. 08. 2015. Je to stejný den jako datum objednávky. Opravdu stihl Silver B.C. za jediný pracovní den následující práce? – Tisk a instalace fotostěny 6 x 3 m, tisk mesh bannerů s logem Ostrava 2,9 x 1,7 m, grafické práce, agenturní činnost a dopravné.

3. Kolik bylo mesh bannerů? Kam byla instalována fotostěna k prezentaci města, když v srpnu už bylo po festivalu?

4. Proč je číslo 4 v údaji 2014 o předběžné řídící kontrole na konci stránky přepsané? Bylo tam původně 2015?

5. Proč čísla nesedí? Cena objednávky je 16 902 Kč bez DPH (s DPH 20 451,42 Kč). Proč Rada města Ostravy v oficiální odpovědi na dotaz zastupitele města ohledně smluv se Silver B. C. uvádí, že cena objednávky je 16 880 Kč bez DPH? VIZ náš post ze 17. dubna 2017.

+ perlička na závěr

6. Monika Macurová, choť primátora Macury /ANO 2011/, v minulosti spolupracovala se společností, která festival Colours of Ostrava pořádá. Na tomto festivalu byla v červenci 2015 i tato pódia: 4. Agrofert Fresh stage 11. MF Dnes Poetry stage.

Vše souvisí se vším. Prosíme, přemýšlejme.

STÁHNOUT (PDF 370 kB)

8. 5. 2017

Zeptali jsme se primátora!

Posoudil někdo odborně a nestranně tramvajový projektový záměr?
ODPOVĚĎ: NE – OPONENTNÍ POSUDEK K PROJEKTOVÉMU ZÁMĚRU NEBYL ZPRACOVÁN!

Proč nebyl schválen investiční záměr na tramvajový projekt?
ODPOVĚĎ: Město úmyslně PORUŠILO PRÁVNÍ PŘEDPIS, INTERNÍ SMĚRNICI 1/2005, MĚSTO PRÝ NEMĚLO NA DODRŽENÍ PRÁVA ČAS.

Plné odpovědi kanceláře primátora přikládáme.

Prosíme, přemýšlejme.

STÁHNOUT (PDF 1,12 MB)

25. 4 . 2017

Jak je to s hmotností elektrobusů a autobusů se spalovacím motorem

Ing. Jan Blažek vypracoval porovnání hmotnosti elektrobusů a autobusů se spalovacím pohonem jako reakci na slova primátora Macury, který řekl, že elektrobusy jsou moc těžké a budou ničit silnice.

STÁHNOUT (PDF 197 kB)

17. 4. 2017

Peníze pro Silver BC v souvislosti s propagací tramvajového projektu

46 000 Kč bez DPH za registraci domény a tvorbu webových stránek

49 000 Kč bez DPH za administraci Facebooku a webových stránek za období únor-duben 2017

46 000 Kč bez DPH za služby v souvislosti s přípravou konference o ovzduší a dopravě

Ve všech třech případech Silver BC objednávala přímo Kancelář primátora. Silver BC se dle vlastních údajů mediálně podílel na volební kampani pro ANO 2011 v komunálních volbách 2014.

Co přijde v květnu? Nových 49 000 bez DPH za další necelé tři měsíce spravovaní Facebooku a protramvajového webu?

 

V PDF je oficiální odpověď Rady města Ostravy na dotaz zastupitele ohledně Silveru BC z 1. 3. 2017, str. 1 dole.
Prosíme, přemýšlejme!

STÁHNOUT (PDF 80,9 kB)

 

13. 4. 2017

Co se dělo na veřejné debatě o plánované tramvaji dne 11. 4. 2017 ve Slunečnici?

1. Primátor Macura /ANO 2011/ všechny přítomné ujistil o nejčistších a nejušlechtilejších úmyslech svých a svých spolupracovníků.

2. Primátor Macura /ANO 2011/ na dotaz občanky přislíbil, že na webu města zveřejní oponentní posudek k projektovému záměru, který zpracovala společnost Mott Mac Donald již v roce 2014. Jsme zvědaví, co tedy zveřejní, neboť dle předchozích písemných reakcí města Ostravy žádný oponentní posudek k tomuto projektu za 1,5 mld. Kč neexistuje.

Primátor dále přislíbil, že na webu města zveřejní negativní vyjádření České inspekce životního prostředí k plánované tramvajové výstavbě.

3. Radní pro dopravu Semerák /OSTRAVAK/ a primátor Macura /ANO 2011/ opakovaně zpochybňovali způsobilost zastupitelstva Pustkovce, nejvyššího voleného samosprávného orgánu městského obvodu, rozhodovat o tramvajovém projektu.

4. Z přítomné široké veřejnosti ve Slunečnici nebyl NIKDO, pro méně bystré opravdu NIKDO, kdo by tramvajový projekt hájil nebo vystupoval na jeho podporu.

5. Diskuze byla ve stylu „já o koze, ty o voze“. Lidem se dostalo odpovědi jen na něco nebo taky na něco úplně jiného, než se ptali. Z podtónů jednotlivých odpovědí byla zřejmá snaha tázající zesměšnit anebo ponížit.

6. Zástupci města nesdělili nic nového. Nic, co by nebylo známo z projektového záměru uveřejněného od září 2016 na oficiálním webu města https://verejnezakazky.ostrava.cz/detail/11414

7. Debata byla ukončena moderátorkou Andreou Vojkovskou, tiskovou mluvčí města, asi v 19.45. Během debaty to byla právě ona, kdo vybíral ty, kteří se směli zeptat. Mnoha lidem nebylo umožněno položit otázku, ačkoli se hlásili po celou dobu debaty.

8. Primátor zase do Slunečnice nepřijel tramvají. Tentokrát přijel elektroautem. Ono bílé auto bylo polepeno mimo jiné i logy ČEZ.

 

10. 4. 2017

Zvuk velkokapacitní tramvaje v křížení v primátorem oslavovaných Katowicích. Jakpak by asi zněl obdobný kolos při brzdění z kopce do zatáčky třeba na Průběžné?

Od 3:08 min. stačí sledovat do 4:30 min.

 

29. 3. 2017

Záznam ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba z 16. 2. 2017

To je ale smůla!

Zrovna když primátor a radní pro dopravu debatují s lidmi o údajně ekologické tramvajové trati dne 16. 2. 2017 na zasedání porubského zastupitelstva, pokazí se nahrávací technika.. Videozáznam tedy místy chybí…

Co mělo zůstat skryto? Snad to, jak je dotčená porubská veřejnost velmi silně proti plánovanému tramvajovému projektu na ul. B. Nikodema, 17. listopadu a Průběžná?

Některé náhody dají hodně práce…

Prosíme, přemýšlejme, proč asi…

Video na stopáži 1:40:05.

28. 3. 2017

ROZŠÍŘENÍ CEST ZNAMENÁ POSUNUTÍ ZDROJE HLUKU BLÍŽE K DOMŮM!

Zdůrazňujeme, že hluk zdaleka není jediným problémem tramvajového projektu. Tramvaj například potřebuje pro svůj provoz koleje, umístěné v umělém tělese. Realizací tramvajového projektu by došlo k záboru půd, kácení stromů a ničení zeleně. Pojďme se nyní podívat na to, jak je to s hlukem z tramvajové dopravy a z provozu na ulici vůbec:

Když se do dnešní vozovky umístí tramvajový pás, bude se muset vedle (blíže k domům) postavit vozovka nová. To znamená, že zdroj hluku ze stávající silniční dopravy se přiblíží nejméně o 3,5 m k okolním objektům (domům atd.). Protože intenzita hluku (a tím i jeho negativní účinky) jsou nepřímo úměrné druhé mocnině vzdálenosti od zdroje hluku, znamená to, že na domy bude působit (na m² fasády) větší hluk, i když tam projede stejné množství stejně hlučících aut jako dnes. Když se např. dnešní vzdálenost 10,5 m od obrubníku vozovky k fasádě domu zmenší na 7 m, znamená to, že se hlučnost (měřeno na fasádě domu) zvýší 2,25 krát – jen posunutím vozovky k domu.

12. 3. 2017

Dotace na elektrobusy – email pro pana primátora

STÁHNOUT (PDF 103 kB)

+ příloha STÁHNOUT (PDF 5,43 MB)

10. 3. 2017

47 922 m³ odstraněné zeminy

Toto alarmující číslo vyjadřuje přebytek zemin – rozumějme půd – ,které měly být odstraněny při stavbě tramvajové trati od Slovanu k Arrows podle dokumentace z roku 2004. Tato dokumentace je nedílnou přílohou veřejné zakázky na aktuální projektování tramvajové trati po ulicích B. Nikodema, 17. listopadu a Průběžná.

(Zdroj: https://verejnezakazky.ostrava.cz/detail/11414, příloha 8b, Tramvajová trať 17. listopadu – DÚR – C – Doklady – C.6 – Bilance zemin a ornice)

Při realizaci tramvajového projektu v našich ulicích by bylo odstraněno násobně více m³ půdy, než bylo v plánu v roce 2004, a to navíc v ulicích B. Nikodema a Průběžná.

Připomínáme, že půdy vznikají tisíce let, jsou nezbytné pro život živočichů i rostlin. Půdy ovlivňují klima ve městech. Studie potvrzují, že půdy snižují hluk, zadržují vodu, zachytávají prachové částice. Půdy regulují množství uhlíku v atmosféře. Zábor půd vede k úplné destrukci těchto funkcí. Je třeba podotknout, že půda je neobnovitelný zdroj, není ji tedy možné vrátit zpět či nějak vyrobit.

8. 3. 2017

Vyjádření primátora v měsíčníku Ostravská radnice

K tomuto vyjádření petiční výbor uvádí:

A. Statutárnímu městu Ostrava úplatně pomáhá s pozitivním mediálním obrazem plánované výstavby firma Silver B.C., spol. s. r. o., která dle vlastních údajů v minulosti měla zakázky od subjektů s vazbou na osobu nynějšího primátora.

B. Statutární město nemá jedinou odbornou studii, která by dokladovala tvrzení, že je tramvaj nejekologičtější způsob dopravy. Statutární město dosud nemá a veřejnosti nepředložilo srovnávací studii elektrobus – tramvaj – CNG bus.

C. Petiční výbor znovu upozorňuje lidi bydlící podél plánované trati na možnost vstoupit do řízení EIA, o němž se v následujících týdnech dozvíme z úřední desky. Bez řízení EIA není možné stavbu tramvajové trati realizovat.

D. Statutární město Ostrava stále nezveřejnilo univerzitní posudek VŠB-TU Ostrava o výstavbě tramvajové na periferii Poruby přes Pustkovec, který si nechalo za veřejné peníze vypracovat. Tento posudek údajně výstavbu této tramvajové trati nedoporučuje.

E. Statutární město Ostrava dosud uspokojivě nevysvětlilo, co ekologického je kupříkladu na masivním záboru půdy, který by případnou stavbu tramvajové trati doprovázel. Půda je neobnovitelný přírodní zdroj a je třeba ji chránit.

F. Všimněme si, jak primátor mění svou rétoriku. Na podzim 2016 tvrdil, že souhlas Poruby a Pustkovce je podmínkou realizace projektu. Jakou dikcí mluví nyní, je dostatečně patrné z textu…

Prosíme, přemýšlejme!

Měsíčník Ostravská radnice – březen 2017 (viz. str. 4 a 5)

5. 3. 2017

Propagují tramvaj a koho ještě?

Obchodní firma Silver B.C. a Tomáš Macura /Ano 2011/

Z údajů, které byly ke dni 5. 3. 2017 k dispozici na webu http://www.silverbc.cz, vyplývá:

1. Klientem firmy Silver B.C. před komunálními volbami v roce 2014 bylo Hnutí Ano 2011

2. Klientem firmy Silver B.C. byla společnost WALMARK a. s., v níž byl Tomáš Macura členem představenstva do 16. 4. 2009

3. Klientem firmy Silver B.C. byly v minulosti tři významné stavební společnosti, a to ODS – Dopravní stavby Ostrava, Tchas, s. r. o. a Eurovia CS

4. Současným klientem firmy Silver B.C. je Colour Production, s. r. o., společnost organizující např. festival Colours of Ostrava. Se společností Colour Production s. r. o. v minulosti spolupracovala Monika Macurová, choť Tomáše Macury.

Je hezké vidět, že Silver B.C. stojí věrně po boku Tomáše Macury i nyní a pomáhá mu za veřejné peníze statutárního města Ostravy propagovat stavbu tramvajové trati Pustkovcem na okraj Poruby.

Prosíme, přemýšlejme!

26. 2. 2017

Z podkladů pro projektovou dokumentaci k výstavbě nové trati:

Při přípravě území pro stavbu bude odstraněná vzrostlá zeleň. Tuto je snaha nahradit novou výsadbou zeleně v území doprovázejícím novou liniovou stavbu. Vzhledem k prostorovým možnostem území a situování inženýrských sítí je možnost uplatnění nové zeleně v prostoru vysoce omezena.
Podél nových lokalit s úpravou nebo rozšířením komunikace bude doplněno keřové patro i přes situování inženýrských sítí. V prostoru ulice Průběžná (severně) bude vytvořena část parkové úpravy prostoru. Tato skutečnost bude řešena podrobně v dalším stupni projektové dokumentace s ohledem na budoucí využití území (rodinné domky). Uplatněna bude zeleň listová, kmenové tvary doplněné keřovým patrem s ohledem na navazující prostory.“

Zdroj: Tramvajová trať 17. listopadu – DÚR – C – Doklady – C. 4 – Dendrologický průzkum.

Dostupné v příloze 8b na https://verejnezakazky.ostrava.cz/detail/11414 .
Web https://verejnezakazky.ostrava.cz/detail/11414 je jedinou stránkou orgánu veřejné moci k tramvajovému projektu.

Web novatramvajporuba.cz patří obchodní firmě SILVER B.C., společnost s ručením omezeným.

24. 2. 2017

Jak je to s prachem z dopravy na porubském VII. a VIII. obvodě a v Pustkovci?

1. Daniel Morys, ředitel DPO, v ČT 23. 2. 2017 tvrdí, že prachové znečištění je tvořeno v Porubě dopravou ze 64%. Je tomu opravdu tak?

2. V prezentaci DPO, a. s., k tramvajovému projektu, která byla ukázána zastupitelstvu Poruby a vybraným zastupitelům Pustkovce v první polovině 2016, se skutečně dočteme, že prachové částice z dopravy se podílí na znečištění ovzduší v Porubě ze 64%. Jako zdroj jsou uvedena mapová data Zdravotního ústavu z roku 2015, veřejně všem přístupná na www.ims-msk.cz. Zdravotní ústav uvádí, že data zpracovaná 2015 pochází z měření 2013, kdy v našich ulicích ještě nejezdily CNG autobusy.

3. www.ims-msk.cz rozlišuje zimní a letní období. Na serveru si lze navolit i mapový čtverec, pro který chceme znečištění prachem zjistit. Mapový čtverec uvedené prezentace DPO, a. s., s číslem 64% je z letního období. Jen okrajově zahrnuje dolní konec ulice B. Nikodema a pak například ulici Opavskou, kde už tramvaj jezdí. Jinými slovy, mapový čtverec prezentace se nenachází na území, kde se má tramvajové těleso stavět.

4. Pro území ulic, kde se má stavět tramvajová trať, je rozhodující měření ze stanice číslo 4. Vidíme, že místa, kde žijeme, patří k nejčistějším v Ostravě. Mapa přitom uvádí, že jde o odhady průměrných koncentrací, u kterých navíc nelze jednoznačně určit zdroj (auto, bus MHD, kamion, motorka).

5. Podívejte se sami na www.ims-msk.cz, jak vypadá prachové znečištění a jeho zdroj ve vaší ulici. V zimě a v létě. Hodnoty jsou výrazně jiné než 64%, jak sugeruje DPO, a. s.

6. Je hlavní si uvědomit, že CNG busy vzniká minimální množství prachových částic!

7. Pro zabránění tzv. sekundární prašnosti, velmi nebezpečného enviromentálního jevu, je nutná existence vzrostlých stromů a keřů a půd. Vybudováním tramvajového tělesa z betonu zvýšíme nevratně tzv. sekundární prašnost!

Prosíme, přemýšlejme, proč DPO, a. s., bez kontexu a účelově vykládá data!

Reportáže ČT, Události v regionech ze dne 23. 2. 2017 naleznete v MÉDIÍCH.

23. 2. 2017

Vyjádření petičního výboru k výrokům Lukáše Semeráka a Tomáše Macury v MSD ze dne 22. 2. 2017

1. Petiční výbor považuje za skandální a v demokratickém státě za naprosto nepřípustné, aby radní statutárního města útočil na starostu městského obvodu za usnesení, které navíc bylo přijato zastupitelstvem – nejvyšším orgánem městského obvodu. Postoj pustkoveckého zastupitelstva ve věci tramvaj není liknavý nebo proměnný, nýbrž konstantní, a to již od revoluce. Pro méně vnímavé tedy znovu: PUSTKOVEC NECHCE TRAMVAJ.

2. DPO, a. s., je subjekt soukromého práva, normální akciovka. Je s podivem, s jakou dravostí některé orgány veřejné moci usilují o to, aby tahle firma, která potřebuje ročně miliardovou dotaci z veřejných rozpočtů, participovala na rozhodnutích orgánů samosprávy, do kterých jí absolutně nic není.

Připomínáme jedno ze sladkých tajemství DPO, a. s., tedy to, že má katastrofální problémy s vytížeností tramvajových linek v Porubě – velká část lidí vysedne na Vozovně, další u Slovanu a na Vřesinskou jezdí takřka prázdné vozy.

3. Považujeme za projev mimořádné tuposti ze strany primátora, že redukuje všechna minulá usnesení proti tramvaji městského obvodu Pustkovec na osobu bývalé starostky, a ještě neříká které. Ví primátor, že Pustkovec měl starostek více? Ví primátor, že usnesení jsou rozhodnutími kolektivních samosprávných orgánů, a to zastupitelstva a rady? Ví primátor, že tato usnesení jsou stále platná? Že pro ně v různých obdobích hlasovaly zastupitelstvo nebo rada v Pustkovci v nejrůznějším politickém složení?

4. To, co je v článku líčeno jako debata, bylo veřejné zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba. Na ně přišli občané Poruby, kteří jsou voliči a plátci daní. Lukáš Semerák ani Tomáš Macura nesdělili občanům nic nového. Žádná mapa, nákres, plán nebo obrázek tramvaje na baterky, k tomu spousta faktografických chyb o Porubě. Působili trochu jako prodavači zázračných, moderních, inovativních, technicky dokonalých, nepostradatelných hrnců bez těch hrnců. Když občany nepřesvědčili, aby si ony hrnce chtěli koupit, tak je pak oba svorně v novinách alespoň urazili, ty voliče a plátce daní. Všichni víme, jak se taky jinak prodavačům hrnců na veřejných akcích říká.

5. Na území, kterého by se výstavba tramvaje bezprostředně dotkla (VII., VIII. porubský obvod a Pustkovec), žije 20 000 lidí. Petici podepsalo přes 4 000 z nich.

6. Primátor opakovaně veřejně deklaroval, že souhlas OBOU městských obvodů je podmínkou realizace projektu. Zatím neexistuje souhlas žádného z nich. Primátor měl od roku 2014 dost času na to, aby o projektu přesvědčil. Nyní je to jen vyhazovaní veřejných peněz na poslední chvíli.

http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/informace-k-tramvajove-trati-pro-pustkovec-s-krizkem-po-funuse-20170222.html

22. 2. 2017

Co se stane ve čtvrtek 23. 2. 2017?

Dopravní podnik, a. s., na tiskové konferenci na porubské Vozovně mimo jiné představí nový tramvajový povrch, který má snižovat hluk a vibrace z tramvajového provozu, a to zřejmě především na plánované nové trati do ulic, které chrání naše petice.

K tomu poznamenáváme:

  1. Cvičné nasazení této technologie na Frýdlantských mostech je super věc – proč tedy město Ostrava a DPO, a. s., primárně neusilují o odhlučnění stávajících tratí, které obtěžují lidi hlukem?
  2. Obtěžování lidí hlukem z tramvajového provozu na stávajících tratích otevřeně přiznávají i strategické dokumenty Ostravy, které jsou nyní v řízení SEA: Strategický plán 2017-2023 a Plán mobility.
  3. I ty nejmodernější technologie hluk a vibrace z provozu tramvají pouze tlumí, ale zcela je neodstraňují.
  4. Elektrobus je tichý, při jeho nasazení by se hlučnost vůbec nemusela řešit.
  5. Hluk a vibrace jsou jen jedním z dlouhé řady problémů výstavby nové tramvajové trati v našich ulicích…

Prosíme, přemýšlejme, kdo a proč chce za každou cenu roubovat do našich ulic tramvajové větve!

19. 2. 2017

Primátor káže vodu, pije vínomacura_auto

Poté, co primátor Tomáš Macura /ANO 2011/ ve čtvrtek 16. 2. 2017 několik hodin přesvědčoval porubské občany o nutnosti dostat lidi z aut do prostředků MHD, na něj čeká před Slunečnicí automobil s řidičem, který nechal běžet motor, aby si mohl topit, a na přímý dotaz odpoví, že o jedno auto více nebo méně je v tom smogu jedno.

18. 2. 2017

Tisková zpráva klubu ODS v Zastupitelstvu Mob Pustkovec

Přinášíme Tiskovou zprávu klubu ODS v Zastupitelstvu Mob Pustkovec z interního pracovního semináře určeného zastupitelům Poruby a Pustkovce ze dne 16. 2. 2017.
Pro nás je zarážející, že:
– nezazněly žádné informace, které by nebyly zjistitelné z veřejných zdrojů,
– poptávka po „tiché“ tramvaji je vlastně jen v Porubě na VII. a VIII. obvodě a Pustkovci, kde občané novou trať nechtějí.

STÁHNOUT (PDF 205 kB)

17. 2. 2017

Vyjádření petičního výboru k mediální kampani, která má propagovat výstavbu tramvajového tělesa ulicemi B. Nikodema, 17. listopadu a Průběžná

1. Petiční výbor v zásadě vítá to, že se statutární město Ostrava rozhodlo komunikovat navenek alespoň některé informace a skutečnosti, které jsou známy nejpozději od 27. 9. 2016. V tento den Rada města Ostravy odhlasovala vypsání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace pro tramvajové trati na ul. 17. listopadu, B. Nikodema a Průběžná.

2. Petiční výbor je ovšem poděšen faktem, že statutární město Ostrava ve věci nového tramvajového tělesa nekomunikuje samo, nýbrž prostřednictvím firmy SILVER B.C., společnost s ručením omezeným. Jediný jednatel a společník této firmy je Jindřich Vaněk (viz PŘÍLOHA).

3. Webovou stránku novatramvajporuba.cz, kterou orgány města prezentují jako oficiální, registrovala právě firma SILVER B.C., spol. s r. o., (viz PŘÍLOHA). Jinými slovy, tento web nepatří městu, ale soukromé firmě.

4. Petiční výbor bude žádat v souladu s právem na informace údaje o tom, kolik statutární město Ostrava nebo DPO, a. s. zaplatily obchodní firmě SILVER B.C., společnost s ručením omezeným, za služby spojené s propagací výstavby nové tramvajové trati Porubou a Pustkovcem.

5. Petiční výbor odkazuje všechny na skutečně právně závazný zdroj veškerých informací k projektování tramvaje, ze kterého ostatně sám čerpá. Tím je web https://verejnezakazky.ostrava.cz/detail/11414.

Přílohy tam zveřejněných dokumentů obsahují všechny relevantní informace, jen je potřeba trochu času a trpělivosti k jejich nastudování. Mnoho podstatného z nich naleznete na oficiálním webu petice porubskavyzva.cz.

6. Petiční výbor se ptá: Proč potřebuje primátor a jeho magistrátní úřad o 1 000 zaměstnancích malé s. r. o. ke komunikaci s místními lidmi, která navíc měla proběhnout předtím, než se nějaká zakázka na tramvajový projekt vůbec vypsala a zadala? Je celý tramvajový projekt jen prostředkem k tomu, aby se soukromým subjektům platilo za zakázky problematického charakteru?

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

STÁHNOUT (PDF 415 kB)

3. 2. 2017

Jak se naše petice staví k ochraně životního prostředí?

Text naší petice je pozitivní, navrhuje progresivní ekologická řešení hromadné dopravy, a to například ve formě ELEKTROBUSŮ.

ELEKTROBUSY nepotřebují zábor půdy (připomínáme, že půda je neobnovitelný přírodní zdroj), kácení stromů, rozšiřování pozemních komunikací anebo rušení stávající cyklostezky na ulici Průběžná. ELEKTROBUSY nemají problém s hlukem jako tramvaje. Jsou levnější než tramvaje, jejich technologie jde dopředu – baterie vydrží čím dál více kilometrů a navíc se dají i rychlonabíjet. Trasy ELEKTROBUSŮ lze v budoucnu kdykoli měnit dle aktuální potřeby. ELEKTROBUSY jsou mobilnější než tramvaj, proto by je v budoucnu mohlo snadno provozovat na základě svobodné hospodářské soutěže více dopravců. Konkurence v provozování MHD v Ostravě by přinesla zvýšení kvality služeb i snížení nákladů. Na základě svobodné hospodářské soutěže je provozována MHD například v Třinci. Konkurenci v hromadné dopravě známe z meziměstských autobusů, vlaků nebo letadel – čili nic nového pod sluncem 🙂

Místa, kde žijeme, nemohou být degradována na pouhý tranzitní prostor. Betonování, kácení, budování na úkor klidu lidí – to není EKOLOGIZACE, to je DADA!

Prosíme, přemýšlejme, kdo a proč chce kolem našich domovů kácet a betonovat.

30. 1. 2017

V pondělí 30. 1. 2017 se uskutečnilo 12. zasedání pustkoveckého zastupitelstva. Zastupitelstvo přijalo usnesení, ve kterém

a) vyjadřuje negativní stanovisko k výstavbě jakékoli tramvajové trati přes Pustkovec a kolem Pustkovce

b) vyzývá primátora Ing. Tomáše Macuru, MBA, k tomu, aby poskytl úplné informace o zamýšleném tramvajovém projektu

c) pověřuje orgány obce k zastávání negativního stanoviska k plánované výstavbě navenek.

23. 1. 2017

Co se stane na středečním zasedání Zastupitelstva statutárního města Ostravy?

Zastupitelé snad projednají a následně odpovědně rozhodnou o dokumentu s názvem „Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2017 – 2023“.

K tomuto dokumentu se může následně každý člověk vyjádřit, písemně i ústně v rámci veřejného projednávání. Dává nám jedinečnou možnost upozornit na ochranu půdy, vzrostlých stromů, krajinného rázu a prostředí, v němž žijeme.

Můžeme upozornit na to, že betonovat kvůli nové tramvaji není potřeba, když existují neinvazivní progresivní řešení hromadné dopravy – autobusy CNG nebo ELEKTROBUSY.

Dokument, pokyny i jednotlivé lhůty jsou a budou v dalších dnech aktualizovány na následujícím odkazu:

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MSK019K

Chraňme naše domovy.

Prosíme, přemýšlejme!

14. 1. 2017

Stará známá firma “překvapivě“ vítězem veřejné zakázky na projektování tramvaje

Dne 10. 1. 2017 Rada statutárního města Ostravy vybrala vítěze veřejné zakázky na tramvajový projekt. Vítězem je dvojice firem: SUDOP Brno, spol. s r. o., IČO 44960417, a Dopravní projektování, spol. s r. o., IČO 25361520. Společně nabídli nejnižší cenu 8 711 358 Kč bez DPH. Jejich nabídka je téměř o 3 mil. Kč nižší než nabídka uchazeče, který skončil jako druhý v pořadí, a zhruba o 6 mil. Kč nižší než nabídka dvou dalších uchazečů.

Jak je to možné?

SUDOP BRNO, spol. s r. o., je většinovým společníkem ve firmě Dopravní projektování, spol. s r. o. Právě firma Dopravní projektování, spol. s r. o., vypracovávala dokumentaci pro územní rozhodnutí pro výstavbu tramvajové trati v úseku Slovan – 17. listopadu – Duha – Průběžná – točna nad baseballovým hřištěm už jednou v roce 2004.

Hlavním odborným projektantem tehdy byl Ing. Radovan Komínek, jeden z dnešních menšinových společníků firmy Dopravní projektování, spol. s r. o.

Jinými slovy: valnou část dnešní zvažované trasy B vybraná firma už jednou projektovala. Určitě se mnoho musí udělat znovu, nicméně je velmi pravděpodobné, že firma disponuje podklady, materiály a znalostmi, které může nějak recyklovat a městu znovu prodat.

Nabízí se mnoho otázek:

  • Vyhrály by tyto firmy, i kdyby radní rozhodli například o projektování varianty A?
  • Proč primátor Ing. Tomáš Macura, MBA, (ANO 2011), na tiskové konferenci dne 11. 1. 2017 nijak nezmínil to, že se Dopravní projektování, spol. s r. o., v tramvajovém projektu angažovalo už před 10 lety, kdy byla tramvaj jednoznačně odmítnuta?
  • Co všechno nám ještě představitelé města neříkají, co všechno nemáme vědět? Komu tato mlha nejvíce prospívá?

Prosíme, přemýšlejme.

Projektová dokumentace na tramvajovou trať z roku 2004 je ke stažení v rubrice Aktuality (29. 11. 2016).

PROHLÉDNOUT / STÁHNOUT (PDF 888 kB)

8. 1. 2017

Petiční výbor prosí o sdílení této informace!

V úterý 10. 1. 2016 hlasovala Rada města Ostravy o uzavření smlouvy s vítězem veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace k tramvajovému projektu.

Znamená to, že přípravy na stavbu běží v plném proudu. Diskuze s občany ani s dotčenými městskými obvody (Poruba, Pustkovec, ale i Martinov a Plesná) zjevně není pro město důležitá. Hlavní je připravovat stavbu tak, aby do termínu podání žádosti o miliardovou dotaci z EU – tj. do 31. 12. 2017 – bylo splněno co nejvíce.

Co je nyní důležité udělat? Projděte si následující 4 body.

PROHLÉDNOUT / STÁHNOUT (PDF 91,8 kB)

Odkazy na úřední desky:

Statutární město Ostrava ZDE

Městský obvod Pustkovec ZDE

Městský obvod Poruba ZDE

2. 1. 2017

Ostravský primátor porušuje zákon

Dne 16. 11. 2016 jsme Vás zde i na našem facebooku informovali, že primátorovi Ostravy byla podána žádost týkající se informací k nové tramvajové trati v Porubě.

STÁHNOUT (PDF 142 kB)


V následující části si můžete přečíst komentář k přiloženým snímkům a dozvědět se, jak byla žádost vyřizována, kolik stojí poskytnutí informací k projektu a jak pan primátor porušuje zákon.

STÁHNOUT (PDF 3,29 MB)

Je radní pro dopravu Semerák šedá eminence primátora? Z razítek na dokumentu je jasné, že žádost adresovanou primátorovi se zabýval i on.

Primátor jako orgán veřejné moci je povinen podle zákona o svobodném přístupném k informacím č. 106/1999 Sb. podat požadovanou informaci do 15 dnů. Tedy v našem případě do 1. 12. 2016.

29. 11. 2016 však primátor odesílá vyrozumění, že vzhledem k velkému objemu požadovaných informací prodlužuje lhůtu o dalších 10 dnů, což zákon ve výjimečných případech umožňuje.

Dne 14. 12. 2016 Česká pošta doručila oznámení o doručení zásilky. Zdálo by se, že informace po téměř měsíci čekání dorazily, ale nikoliv!

Primátor požaduje za jejich poskytnutí úhradu 2 388 Kč. I tento požadavek je však v souladu se zákonem. Markéta Vysloužilová zásilku 19. 12. 2016 vyzvedla na poště. Dne 21. 12. 2016 požadovaný poplatek uhradila na pokladně Magistrátu, v souladu s pokynem primátora. Kuriózní bylo, že údajně dle pracovnice z pokladny se běžně poplatky za poskytování informací nevybírají. Na poplatek neměla ani kolonku v počítači a musela vypsat doklad o zaplacení ručně.

Nyní poskytnutí informací již nic nebrání. Primátor má povinnost poskytnout informace podle ústavních principů právního státu bez zbytečného odkladu. Ke dni 2. 1. 2017, tedy po 12 dnech od zaplacení požadované částky, Markéta Vysloužilová informace stále neobdržela.

Tímto primátor porušuje zákon a zakládá možnou odpovědnost za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem podle z. 82/1998 Sb.