Volby 2022

 

ŠÍMA Z ČSSD PORUBA
PROČ PODPOŘIT ČSSD V PORUBĚ I VE VOLBÁCH DO MĚSTA

Bc. Michal Šíma (44 let) je bezmála dvacet let v sociální demokracii, politicky byl dosud převážně činný v porubském zastupitelstvu. Je radou ve finanční správě a předsedou odborové organizace s celorepublikovou působností. Před pár lety se dokonce navíc vyučil elektrikářem. Spíše než jako funkcionář působí jako hodný kluk se zájmem o přírodu a lidi kolem sebe. Naší petici pomáhá od roku 2018, zejména tím, že nám sežene často těžko dostupné informace.

Za uplynulé čtyři roky nám byla ČSSD Poruba hodně nápomocná. Pro existenci petice jsou zásadní informace, a ty nám porubští sociální demokraté opakovaně pomáhali získat. ČSSD Poruba je přesvědčivá a hodnověrná v tom, že byla proti tramvajovému projektu již před minulými obecními volbami v roce 2018 a že její zastupitelé v tomto postoji setrvali. Zejména zastupitelé Bc. Michal Šíma a Ing. Roman Michalec jsou tak ověřenou zárukou férové liberální politiky se sociálním i zeleným přesahem.

ČSSD je nyní ve špatné kondici. Jsme rozpačití z koalice ČSSD Poruba s LEČEM, nicméně pokládáme ČSSD Poruba za ten silnější subjekt, který se svými hodnotami tuto koaliční spolupráci důstojně ustojí. Dobré na ČSSD Poruba je také to, že prošla očistou. Podivné osoby nebo šíbři odešli, zůstali už jen ti, kteří socialnědemokratické myšlence opravdu věří.

 

💚V PUSTKOVCI KANDIDUJÍ NAŠI SPOJENCI💚
💚KOALICE OBČANÉ PRO PUSTKOVEC /OPP/ A ODS💚

Volební číslo 3, koalice OBČANÉ PRO PUSTKOVEC a ODS. Kdo nás čte pravidelně, tak ví, kolik tyhle strany udělaly práce na ochraně životního prostředí za poslední čtyři roky.

Jsou zdaleka nejkompetentnějším subjektem v Pustkovci. S jednoznačným a odpracovaným protitramvajovým postojem.

HODNOVĚRNÍ. PROFESIONÁLNÍ. ODVÁŽNÍ.

***

Jiná rozumná volba v Pustkovci není. Důrazně varujeme před volbou pustkovecké ČSSD a pustkovecké strany Pustkovec pro život, protože tyto subjekty neudělaly zhola nic pro ochranu životního prostředí v Pustkovci.

Právě Pustkovec pro život a pustkovecká ČSSD tvoří stávající pustkoveckou většinu čili tvoří radu obce. Pustkovec pro život v ní má 3 členy z 5, veškerá selhání Pustkovce v uplynulých čtyřech letech tak jdou právě za stranou Pustkovec pro život.

PS: Zajímavým bodem v programu ODS+OPP je, že chtějí prosadit zveřejňování videozáznamů ze zasedání zastupitelstva. Očekáváme od tohoto kroku kultivaci chování některých zastupitelů. Uplynulé volební období bylo plné pozoruhodných jednacích momentů: tak např. zastupitel Bajgar /Pustkovec pro život/ řval jako tur na zastupitelku Holušovou, že má mlčet. Starosta Pyš /ČSSD/ značnou část zasedání působil dojmem, že ne zcela rozumí tomu, co se na nich právě děje. Někteří zastupitelé čtyři roky mlčeli bez názoru na cokoli.

 

NATAŠA ČEGANOVÁ
7 DŮVODŮ, PROČ JI VOLIT DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA

1. petici proti tramvaji aktivně a fundovaně pomáhá od roku 2016
2. rozumí stavebním věcem, ochraně přírody, veřejným zakázkám a investicím
3. jako pustkovecká zastupitelka byla předkladatelkou materiálů proti tramvaji, též od roku 2016
4. pomáhala petici s vyjádřeními pro EIA
5. sama odborně a připraveně vystupovala na veřejných projednáních EIA v letech 2020 a 2022, v roce 2022 jako jediná připravená zastupitelka (její vystoupení kontrastovalo zejména s absencí pustkoveckého starosty Pyše z pustkovecké ČSSD a s účelovým vystoupením Ostravaka Nespěšného, který věcně proti tramvaji vůbec nic neřekl)
4. vůči petici vždy dodržela slovo
5. zásadová, chytrá a nebojí se
6. členka Občanského fóra, přes třicet let činná na různých postech v ostravské samosprávě, ví, jak funguje systém
7. lze ji bez problémů vykřížkováním zvolit

FOTO: Nataša Čeganová mluví o tramvajové trati na pustkovecké debatě v prosinci 2016. Již tehdy upozorňovala na chybovost podkladových materiálů k tramprojektu.

 

✌✌VOLEBNÍ PROSBA 2022✌✌
🌹MOC PROSÍME O SDÍLENÍ🌹

Prosíme, pomozme petici protitramvajovou volbou. Komunální volby jsou z hlediska tramprojektu ty nejdůležitější. Dobří spojenci v zastupitelstvech znamenají, že se petice v dalším volebním období méně nadře a bude snadněji více úspěšná.

V komunální politice záleží na lidech i know how a morální integritě členů jednotlivých místních sdružení jednotlivých politických stran. Proto např. podpora ČSSD Poruba a ODS Pustkovec.

JAKÁ JE PROTITRAMVAJOVÁ VOLBA?

1. V Porubě potřebujeme mít co možná nejsilnějšího MICHALA ŠÍMU s jeho ČSSD Poruba.

2. V zastupitelstvu města potřebujeme mít dva osvědčené a spolehlivé lidi, se kterými petice dlouhodobě spolupracuje: NATAŠU ČEGANOVOU (kandiduje za Spolu) a MICHALA ŠÍMU (kandiduje za ČSSD a Lečo).

Do zastupitelstva města tak podporujeme dva konkrétní lidi, nikoli jejich strany. Platí, že kromě podpory kandidátů ČEGANOVÉ a ŠÍMY můžete dát hlas jakékoli jiné straně. Potřebujeme ale opravdu tyhle dva lidi.

3. V Pustkovci ze srdce podporujeme koalici č. 3 OBČANÉ PRO PUSTKOVEC + ODS Pustkovec.

***

Podrobněji v přiloženém letáku. Na porubskavyzva.cz máme rubriku Volby 2022, kde se věnujeme jednání některých stran ohledně tramprojektu v uplynulém volebním období.

Až do voleb také odpovíme případně dotazy na telefonu petice 608 305 284.

Prosíme, pomozme petici protitramvajovou volbou!

PS: Z hlediska tramprojektu jsou NO GO: hnutí ANO, hnutí OSTRAVAK.

 

PROČ NEVOLIT SPD
JEJÍ KANDIDÁT PROKAZATELNĚ LHAL V PODKLADECH EIA NA TRAMPROJEKT

Mimo mnohé jiné důvody nevolitelnosti SPD poukazujeme v souvislosti s tramprojektem na následující:

RNDr. Alexander Skácel, CSc., zpracovával v roce 2018 pro EIA na tramprojekt tzv. posouzení vlivů na veřejné zdraví.

Na str. 31 posouzení Dr. Skácel píše: „Na referenčních bodech, které reprezentují nejbližší obytnou zástavbu, se bude hlučnost, způsobená provozem záměru po zprovoznění technologie výroby plastových dílů pohybovat na hodnotách uvedených v tab. 10 a 10a.“

Problémem je, že tramvajový projekt nemá s TECHNOLOGIÍ VÝROBY PLASTOVÝCH dílů nic společného. Dr. Skácel text asi odněkud opsal.

Ostrava za toto neodborné posouzení zaplatila. Dr. Skácel se za své pochybení nikdy ostravské veřejnosti neomluvil.

Prosíme, přemýšlejme!

 

POKUTA ÚOHS ZA SEVERNÍ SPOJ A JAK TO SOUVISÍ S TRAMPROJEKTEM
ZA POKUTU JSOU ODPOVĚDNÉ I ODS A KDU-ČSL
NA PLAKÁTECH PYŠNÉ SLIBY, SEBEREFLEXE ŽÁDNÁ

Město Ostrava musí zaplatit další pokutu kvůli porušení zákona o
zadávání veřejných zakázek, tentokrát za pochybení týkající se uzavření nezákonného
dodatku ke smlouvě s projektantem silničního Severního spoje. Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže (ÚOHS) neuznal námitky vedení města, a Ostrava tak s konečnou
platností musí ze svého rozpočtu uhradit 70.000 korun a také náklady řízení ve výši 1000
korun. Před rokem úřad radnici v analogickém případě, který se týkal zakázky na projekt
tramvajové trati, potrestal pokutou 100.000 korun.

Rozhodnutí ÚOHS o pokutě 70.000 korun je pravomocné a nelze se už proti němu odvolat. Šéf úřadu
Petr Mlsna ve svém rozhodnutí uvedl, že Ostrava se dopustila „vysoce závažného porušení zákona“
tím, že dodatkem upravila smlouvu na vypracování projektové dokumentace s firmou
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. Firma pak díky tomu dostala část peněz za čtyřmilionovou zakázku
ještě před dodáním projektu, což podle původních podmínek nebylo možné. Podle ÚOHS tím radnice
neoprávněně zvýhodnila vybraného dodavatele a naopak znevýhodnila případné konkurenty, kteří se
kvůli striktním podmínkám do výběrového řízení nepřihlásili.

Ostrava přitom už před rokem dostala pokutu 100.000 korun za analogický přestupek, který se týkal
neoprávněně uzavřeného dodatku ke smlouvě na projektovou dokumentaci ke stavbě tramvajové
trati v městských obvodech Poruba a Pustkovec. Také v tomto případě byla změna výhodná pro firmu
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., která byla v projektu „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“
subdodavatelem.

„Z textu rozhodnutí je patrné, že na straně ostravské radnice nedošlo k žádné sebereflexi. Opakovaně
se dopustila téhož deliktního jednání a dělá, jako by se nic nestalo. Dosud chybí omluva odpovědných
politiků ostravské veřejnosti, která prostřednictvím ostravského veřejného rozpočtu bude muset
pokutu uhradit,“ říká radní spolku Prosíme, přemýšlejme, z.s. Markéta Vysloužilová. Právě tento
spolek na porušení zákona upozornil.

Severní spoj má být další spojnicí městských obvodů Poruba, Martinov a Třebovice s centrem města.
Stavba je aktuálně ve fázi územního řízení, které vede Krajský úřad Olomouckého kraje, kam bylo
řízení postoupeno Ministerstvem pro místní rozvoj pro možnost podjatosti moravskoslezského
krajského úřadu.

 

JAK SELHALI V TRAMPROJEKTU PIRÁTI
JE TO ŠKODA A NELZE JE VOLIT

Uplynulé čtyři roky Piráti tramprojekt podporovali. V zastupitelstvu města Ostravy opakovaně hlasovali PRO dokumenty, v nichž byl záměr realizace tramprojektu obsažen.

Radní Witosz a radní Hoffmannová jsou jako členové Rady města Ostravy přímo odpovědní za dodatek, který byl v rozporu se zákonem uzavřen na projektovou dokumentaci na tramprojekt a za který Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v září 2021 pravomocně uložil pokutu 100 000 Kč. Právě Rada města Ostravy odhlasovala protiprávní uzavření dodatku.

Stejně jako ostatní radní ani Witosz a Hoffmannová městu náklady na pokutu neuhradili a ostravské veřejnosti se za deliktní jednání Rady neomluvili.

Piráti se nedistancovali od diskriminačního průzkumu veřejného mínění na tramprojekt, z něhož byli vyloučeni lidé nad 75 let a jenž z tohoto důvodu v roce 2019 kritizovala ombudsmanka Šabatová.

Na pirátské porubské kandidátce je hned několik osob, které tramprojekt od roku 2016 (v roce 2016 Ostrava zveřejnila zadávací dokumentaci k zakázce na tramprojekt, z jejíhož prostudování bylo jasné, že je chybová, zastaralá a neodborná) i nepřímo podpořily, vedle radní Hoffmannové jsou to Dr. Tomášek, Mgr. Říman nebo Ing. Rajnoch.

KOMENTÁŘ PETICE:

Jako alibistický a účelový je pak třeba vnímat postoj „počkáme, jak dopadne EIA“, jenž veřejně zastával např. radní Witosz. Ostrava přitom od roku 2018 podvádí s podklady pro EIA: jsou neprůkazné, zastaralé, lživé a z částí plagiát. Ostrava tak procesem EIA drží celé roky v nejistotě a obavách lidi, co žijí v místech ohrožených tramprojektem. A navíc EIA je ekologickým minimem, ne zlatou medailí v ochraně přírody, je pouze jedním z mnoha povolení, které tramprojekt potřebuje.

Piráti tak občanské veřejnosti dávají najevo: jsme ve vedení města a je nám jedno, jak se město chová. Občanská veřejnosti, starej se, jak umíš a můžeš, studuj podklady, snášej argumenty, najdi si a plať experty a advokáty. My nic z toho dělat nebudeme, my vedeme město, my počkáme, jak to dopadne. JAK KRUTÉ, NELIDSKÉ A NEPIRÁTSKÉ!

Ostravští Piráti působí dojmem, že jedou v opojení myšlenkou „tramvajka je ekologická, protože to tak cítíme, a jsme lepší lidi, protože to vizionářsky víme“. Škoda, škoda, škoda, přitom si stačilo nastudovat podklady k tramprojektu, třeba z veřejné zakázky na dokumentaci.

FAKT ŠKODA.

ČLÁNEK, archiv idnes.cz z podzimu 2019: Radní Witosz čeká, jak dopadne EIA. Jeho replika je na konci textu.

https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/trat-tramvaj-poruba-pustkovec-protest-verejne-mineni.A190914_501914_ostrava-zpravy_woj