Volby 2020

Volby do zastupitelstva v Moravskoslezském kraji 2020

Registrovaná třetí osoba Mgr. Markéta Vysloužilová, číslo registrace 2-2020-SE-KR-006

Transparentní účet č. 2401868985/2010: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2401868985

Přehled pohybů na účtu:

1. 18. 9. 2020 Příjem 100 Kč – Vklad Ing. Petr Vysloužil, Ostrava, dat. nar. 29. 1. 1949

2. 23.9. 2020 Příjem 7 000 Kč – Chyba vkladu Ing. Petr Vysloužil, Ostrava, dat. nar. 29. 1. 1949

3. 23.9. 2020 Výdej 7 000 Kč – Vratky chyby vkladu

4. 23.9. 2020 Příjem 700 Kč – Vklad Ing. Petr Vysloužil, Ostrava, dat. nar. 29. 1. 1949

5. 23.9. 2020 Výdej 366 Kč – Papír

6. 23.9. 2020 Výdej 178 Kč – 1/2 toneru

EVIDENCE (dle § 56f odst. 10 zákona č. 130/2000 Sb.)

a) Výdaje na předvolební průzkumy – 0 Kč
b) Výdaje na úhradu inzerce v tisku – 0 Kč
c) Výdaje na úhradu venkovní reklamy – 0 Kč

d) Jiné výdaje: jiná plnění ocenitelná v penězích

1. Tisk letáků na domácí tiskárně (3 hodiny) – Markéta Vysloužilová, Ostrava, dat. nar. 17. 1. 1982
Hodnota bezúplatné práce: 3 hod x 100 Kč – 300 Kč
Hodnota bezúplatného užití tiskárny: 300 Kč

2. Roznos letáků (4 hodiny) – Markéta Vysloužilová, Ostrava, dat. nar. 17. 1. 1982
Hodnota bezúplatné práce: 4 hod x 100 Kč – 400 Kč

3. Roznos letáků (3 hodiny) – Petr Uvíra, Ostrava, dat. nar. 29. 3. 1970
Hodnota bezúplatné práce: 3 hod x 100 Kč – 300 Kč

4. Roznos letáků (3 hodiny) – Jiří Štefka, Ostrava, dat. nar. 10. 3. 1947
Hodnota bezúplatné práce: 3 hod x 100 Kč – 300 Kč

Senátní volby 2020, volební obvod č. 72

Registrovaná třetí osoba Mgr. Markéta Vysloužilová, číslo registrace 2-2020-SE-KR-006

Transparentní účet č. 2101868983/2010: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2101868983

Přehled pohybů na účtu:

1. 18. 9. 2020 Příjem 100 Kč – Vklad Ing. Petr Vysloužil, Ostrava, dat. nar. 29. 1. 1949

2. 23.9. 2020 Příjem 700 Kč – Vklad Ing. Petr Vysloužil, Ostrava, dat. nar. 29. 1. 1949

3. 23.9. 2020 Výdej 366 Kč – Papír

4. 23.9. 2020 Výdej 355 Kč – Toner

5. 23. 9. 2020 Příjem 178 Kč – 1/2 toneru, vklad Markéta Vysloužilová, Ostrava, dat. nar. 17. 1. 1982

EVIDENCE (dle § 16e odst. 10 zákona č. 247/1995 Sb.)

a) Výdaje na předvolební průzkumy – 0 Kč
b) Výdaje na úhradu inzerce v tisku – 0 Kč
c) Výdaje na úhradu venkovní reklamy – 0 Kč

d) Jiné výdaje: jiná plnění ocenitelná v penězích

1. Tisk letáků na domácí tiskárně (3 hodiny) – Markéta Vysloužilová, Ostrava, dat. nar. 17. 1. 1982
Hodnota bezúplatné práce: 3 hod x 100 Kč – 300 Kč
Hodnota bezúplatného užití tiskárny: 300 Kč

2. Roznos letáků (4 hodiny) – Markéta Vysloužilová, Ostrava, dat. nar. 17. 1. 1982
Hodnota bezúplatné práce: 4 hod x 100 Kč – 400 Kč

3. Roznos letáků (3 hodiny) – Petr Uvíra, Ostrava, dat. nar. 29. 3. 1970
Hodnota bezúplatné práce: 3 hod x 100 Kč – 300 Kč

4. Roznos letáků (3 hodiny) – Jiří Štefka, Ostrava, dat. nar. 10. 3. 1947
Hodnota bezúplatné práce: 3 hod x 100 Kč – 300 Kč