Volby 2018

 

6. 10. 2018

V pátek byla volební účast v Pustkovci 38 %, v porubských volebních okrscích na VIII. obvodě okolo 20 %.

Přátelé, jako na rozjezd dobré, ale chce to ještě pořádně zabrat. Zeptejte se svých sousedů, kamarádů a známých, jestli už byli volit proti tramvaji.

Čas volit je teď!

 

5. 10. 2018

PROTITRAMVAJOVÉ volební ŘEŠENÍ

PORUBA: ČSSD http://www.cssdporuba.cz

PUSTKOVEC: ODS https://www.ods.cz/ms.pustkovec
nebo OBČANÉ PRO PUSTKOVEC https://obcane-pro-pustkovec.webnode.cz

MARTINOV: SNK stávajícího starosty Karla Civína

ZASTUPITELSTVO MĚSTA: ČSSD, KSČM

Čas volit je právě teď!

 

4. 10. 2018

INFORMACE O VOLEBNÍCH LÍSTCÍCH A KŘÍŽKOVÁNÍ

Když se v křížkování spleteme, nevadí. Ve volebních místnostech je dostatek nových náhradních hlasovacích lístků.

Pozor, na hlasovacím lístku se nesmí škrtat nebo přelepovat. U všech hlasovacích lístků je návod, jak správně hlasovat. Přečtěme si jej, aby naše hlasy byly platné!

Je to jednoduché. Když budeme dávat pozor, uděláme všechno správně 🙂

Prosíme, přemýšlejme a pojďme volit!

 

3. 10. 2018

VOLEBNÍ DOPORUČENÍ PRO PUSTKOVEC

Domácnosti v Pustkovci včera obdržely volební doporučení petice (tzv. žlutý leták). Moc prosíme o hlasy pro pustkoveckou ODS (kéž by všechny strany byly jako ona) nebo pro volební stranu OBČANÉ PRO PUSTKOVEC.

ODS č. 4 https://www.ods.cz/ms.pustkovec

OBČANÉ PRO PUSTKOVEC č. 5 https://obcane-pro-pustkovec.webnode.cz/

Váháte-li mezi pustkoveckou ODS a OPP, dejte hlas pustkovecké ODS.

Nikdo nás před tramvají neuchrání lépe než právě pustkovecká ODS, která petici bezmezně pomáhá už od jejího vzniku. Natašo, děkujeme!

 

1. 10. 2018

Různé

1. Občané, co si přejí ze zdravotních důvodů volit doma, mohou požádat o donesení přenosné volební urny. Ideálně do čtvrtka na porubské radnici, p. Kaňoková, tel. 599 480 402.

2. Pozor na křížkování. Do zastupitelstva Poruby lze dát nejvíc 45 křížků, jinak je hlas neplatný! Bacha!

3. Pozor na křížkování. Do zastupitelstva města lze dát nejvíc 55 křížků, jinak je hlas neplatný! Taky bacha!

4. Pokud chcete pomoci petici s distribucí volebního doporučení ve svém domě, ozvěte se nám. Děkujeme.

5. Na častý dotaz odpovídáme: volba KSČM je jednoznačně volba proti tramvaji.

6. Na druhý častý dotaz odpovídáme: volební doporučení zejména do Poruby je doporučením, na němž se může shodnout co nejvíce občanů. Víme, že vyžaduje od levicových voličů mírný úkrok doprava, od voličů pravicových zase značný úkrok doleva. Dle našeho názoru je naše volební doporučení tou nejlepší možnou volbou demokratických stran proti tramvaji.

 

29. 9. 2018

VOLEBNÍ DOPORUČENÍ PETICE PRO PORUBU A PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Prosíme, čtěme a sdílejme! Cíl doporučení splní, jen pokud nás bude takto volit co nejvíce.

Vážené dámy a pánové,

zdůrazňujeme, že námi doporučené volební řešení není vyjádřením nadšené vřelosti vůči preferovaným stranám a kandidátům. Je to jakýsi „sňatek z rozumu“, který nyní potřebujeme a který zajišťuje prosazování našich zájmů do budoucna. Abychom byli jako petice slyšet, co nejzdvořileji Vás prosíme, abyste zejména do porubského zastupitelstva volili dle následujícího doporučení. V jednotě je síla! Komunální politika často není o pravici nebo o levici, ale spíše o konkrétních lidech. V příloze naleznete kompletní petiční infoleták a vzor porubského volebního lístku.

Prosíme, pojďme volit. Pomůže nám to ochránit naše domovy.

Za petici s díky a úctou

Markéta Vysloužilová

1. JAK NEJLÉPE VOLIT DO PORUBSKÉHO ZASTUPITELSTVA?

Volební řešení naší petice pro Porubu:

 • Potřebujeme silnou volební shodu
 • Záleží na lidech a důkazech, jaké dali o svém postoji
 • Žádná divočina, ale demokratické subjekty
 • Žádné křížky u stran, ale 45 křížků u jednotlivých kandidátů
 • 45 křížků: nebojme se, je to snadné
 • 4 křížky ODS: křížek u kandidátů 2, 10, 25, 31
 • 41 křížků ČSSD: křížky všem, vynecháme kand. 13, 42, 44, 45
 • Aby se to povedlo, musí být křížků 45 – ne více

Porubská ODS není v tramvajové otázce jednotná – podpoříme z jejích řad ty, co jsou proti tramprojektu. Markéta Vysloužilová má naprostou důvěru k protitramvajovému postoji kandidátů Jedličky, Jedličkové, Segeťové a Segeti. Jedlička je bývalý porubský starosta a zastává dlouhodobě negativní stanovisko vůči tramprojektu.

ČSSD Poruba dříve nebyla v otázce tramprojektu jednotná. Nyní je. Mihálik a protramvajoví zastupitelé už nekandidují. ČSSD Poruba má negativní stanovisko k tramprojektu, má to i v programu.

Znovu kandidující zastupitelé z ČSSD v září na zasedání porubského zastupitelstva na záznam řekli, že jsou proti tramprojektu.

Výjimkami jsou: kandidáti 13 a 42 z ČSSD. Proto jim nedáme křížek.

Kandidáti 44, 45 z ČSSD jsou tzv. „do počtu“, proto jim nedáme křížek.

Čtyři ušetřené křížky z ČSSD věnujeme čtyřem kandidátům z ODS.

ZÁVĚR: Prosíme, zkusme křížkovat dle návodu. Pokud je to složité, dejme jeden velký stranický křížek porubské ČSSD.

2. JAK VOLIT DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA OSTRAVY?

Těžká otázka. Jednoznačně proti tramprojektu jsou na městské úrovni pouze KSČM a ČSSD. Zatímco postoj KSČM je dlouhodobý, celoostravská ČSSD se jednoznačně vyjádřila až 25. 9. 2018. ČSSD lze zase považovat za všeobecně přijatelnější stranu.

Problematické kandidáty z obou stran lze vyřadit tak, že zakřížkujeme jednotlivě 55 kandidátů a problematickým křížek nedáme.

Naprosto nevolitelné jsou z důvodu podpory a příprav tramprojektu na městské úrovni: KDU-ČSL, ANO 2011, OSTRAVAK a ODS.

STAN má k tramprojektu neutrální postoj. PIRÁTI údajně stávající tramprojekt nepodporují, ale patrně by podpořili tramprojekt jiný. SPD nemá program, pouze volební noviny, kde říká, že je proti tramprojektu.

ZÁVĚR: Naše petice potřebuje jednoznačnou podporu v zastupitelstvu města Ostravy. Tu jí garantují pouze KSČM a ČSSD.

 

28. 9. 2018

První roznos volebních doporučení proběhl včera a dnes.

Nebojme se křížkovat, není to složité.

K letáku si vezmeme volební lístek, jde to snadno.

Děkujeme za pomoc s tiskem i roznosem!

 

27. 9. 2018

ZPRÁVA PETICE

V následujících dnech zveřejníme naše volební doporučení pro jednotlivé obvody i pro zastupitelstvo města Ostravy.

Pokud nám můžete pomoci s tiskem letáků na papír petice nebo s jejich roznosem, prosíme, ozvete se nám.

Nyní je králem volič.

Pojďme volit a v politické rovině tak bojovat proti tramprojektu!

 

27. 9. 2018

MARTINOV JE PROTI TRAMPROJEKTU

I s ohledem na usnesení z jara 2018 přijala Rada městského obvodu Martinov v srpnu 2018 usnesení o negativním stanovisku k tramprojetu v řízení EIA.

Usnesení z jara 2018:

Rada městského obvodu Ostrava- Martinov nesouhlasila

s umístěním a provedením stavby “Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“ na základě žádosti společnosti Dopravní projektování, spol. s r.o., zastupující investora stavby – Statutární město Ostrava, vzhledem k tomu, že uvedená stavba není přínosem pro městský obvod Martinov z důvodu ochrany životního prostředí, kvality bydlení a stavební zátěže, jíž by Martinov trpěl během realizace stavby.

 

25. 9. 2018

ČSSD OSTRAVA SE JEDNOZNAČNĚ VYSLOVILA PROTI TRAMPROJEKTU

Kompletní text prohlášení ČSSD v příloze.

Viz také

http://www.cssdostrava.cz/stanovisko-cssd-ostrava-k-planovane-vystavbe-tramvajove-trati-v-porube/

 

23. 9. 2018

NĚKOLIK POZNÁMEK K VOLEBNÍ KAMPANI A TRAMPROJEKTU OBECNĚ

1. Zazněl argument, že podporovatelé protramvajové petice z ledna 2017 nemohli vědět, jak bude tramprojekt vypadat, a proto byli PRO. Nyní je řada z nich údajně proti.

Takže:

Tramprojekt vychází z tzv. projektového záměru firmy MottMacDonald (cca 400 stran) a z projektové doku z roku 2004 na trasu Slovan-Arrows (cca 200 stran). Všechny tyto dokumenty jsou veřejně přístupné nejpozději od 7. 10. 2016. Informace o zrůdnosti projektu tak máme bezmála dva roky.

Od počátku jsou známy šířkové parametry projektu, shora uvedené dokumenty se zmiňují např. i o problémech s hlukem. Kdo zná místa, kde žijeme, musel vědět, že masivní rozšíření komunikací si vyžádá betonování a kácení. Součástí doku z roku 2004 je geologický posudek, který kvůli nestabilnímu podloží vhodnost výstavby tramvajového tělesa v úseku Slovan-Duha značně zpochybňuje. Atd…

2. Projektový záměr MottMacDonald uvádí zrychlení z porubského VIII. obvodu do centra 9 sekund! A to za ideálního stavu – tzn. například, že nikdo nezmáčkne tlačítko na přechodu pro chodce.

Takže:

Bacha na všechny tramhujery, co tvrdili, že dojde ke zrychlení dopravy do centra!

https://ostrava.rozhlas.cz/ostravu-ceka-dalsi-ostra-debata-k-rozsireni-tramvajove-trate-v-porube-7532039

3. Naivita je nebezpečná věc. Obzvláště v politice. Je to škoda, ale bacha na Piráty! Kandiduje za ně v Porubě i do zastupitelstva města řada naivních lidí. Ti nám nikdy skutečně nepomohou.

4. ODS Poruba se na FB vyjádřila ve smyslu, že bude chtít další dopravní studie. To je nemohla chtít už v letech 2016, 2017, 2018, kdy byl tramprojekt veřejné téma? To opravdu pravicové straně s deklarovaným zájmem o střídmou správu veřejných financí a individuální práva lidí není hanba? To je OK nechávat tisíce lidí další roky v nejistotě?

5. Všimněme si, že Ostravak DRASTICH kandiduje i do zastupitelstva města. S kolegy, co prosazují tramprojekt. Jak moc je ve světle této kandidatury DRASTICHŮV postoj důvěryhodný?

6. Perlička závěrem: městský i porubský zastupitel BOHDAN TROJAK. Funkcionář Dopravního podniku Ostrava, a.s. Kandidátní trojka porubského Ostravaka a kandidátní sedmička Ostravaka do zastupitelstva města. Víte, kolikrát BOHDAN TROJAK promluvil na zastupitelstvu města o tom, že by jako porubský Ostravak zastával negativní stanovisko k tramprojektu? Ani jednou!

A pak věřme bilboardům nebo letákům Ostravaka…

Volič je pánem jen jednou za čtyři roky.

Prosíme, přemýšlejme, než někomu vhodíme svůj hlas!

 

22. 9. 2018

O KDU-ČSL. JE PROTRAMVAJOVÁ, NEVOLIT

KDU sama tramprojekt neiniciovala, ale stoprocentně jej hlasováním v Porubě i v zastupitelstvu města Ostravy podpořila. Takovou hlasovací disciplínu nemělo pro tramprojekt ani ANO 2011 s tramhujerem MACUROU v čele.

Celoostravská KDU i KDU v Porubě jednají ale poněkud zbaběle, neboť v jejich programu nenajdeme výrok typu „prosazujeme výstavbu tramtrati na porubský VII. a VIII. obvod“.
Stojí tam jaksi neutrálně: „rozšiřování tras tramvajové veřejné dopravy i s ohledem na budoucí potřeby“.

Naprosto nesrozumitelná je v tomto kontextu kandidatura pustkovecké MARIE TICHÉ do zastupitelstva města. Pustkovecká KDU opakovaně deklarovala, že je proti tramprojektu, MARIE TICHÁ v tomto duchu i opakovaně veřejně vystoupila. A pak kandiduje s kolegy, co chtějí pravý opak? Fotí se se ZBYŇKEM PRAŽÁKEM, který pro tramprojekt opakovaně zvedl ruku v radě města i v zastupitelstvu města? Co si má pustkovecký volič myslet? PRÁŽÁK je pro tramvaj, ale v Pustkovci s MARIÍ TICHOU proti tramvaji? Nevíme.

KDU je nesrozumitelná, oportunistická, zbabělá. Je to škoda, protože úžasné ideály, které nese, by vyžadovaly zcela opačné jednání.

 

21. 9. 2018

OBČANÉ PRO PUSTKOVEC

č.5

https://obcane-pro-pustkovec.webnode.cz/

Věrohodná pustovecká protitramvajová alternativa.

 

20. 9. 2018

SPD A JEJICH NEGATIVNÍ NÁZOR NA TRAMPROJEKT?

SPD je podivná strana. Nemají webové stránky, kde by byl zveřejněn program.
Ve volebních novinách SPD, které byly před několika dny doručeny do porubských schránek, se tvrdí, že SPD tramprojekt NEPODPOŘÍ.

Citujeme str. 12:

„Pohodlná MHD neznamená předražená MHD. Nepodpoříme budování předražené trati v Porubě-sever, namísto toho podpoříme nákupy nových elektrobusů a zlevnění MHD pro Ostraváky.“

Žádné oficiální vyjádření ale neexistuje. Není nic známo o postojích jednotlivých kandidátů.

 

19. 9. 2018

LÍDR KSČM OSTRAVA od 29:03 MLUVÍ O NEGATIVNÍM STANOVISKU K TRAMTRATI

https://www.facebook.com/KSCM.TV/videos/1854165498030118

 

19. 9. 2018

KOMUNÁLNÍ VOLBY 5. a 6. října 2018

Všechny kandidátní listiny, výsledky minulých voleb a mnoho dalšího je na

https://www.volby.cz/

Je to oficiální web Českého statistického úřadu.

Prosíme, pojďme volit!

 

18. 9. 2018

POKLONA PUSTKOVECKÉ ODS

I.
Pustkovecká ODS vždy byla a je zásadně proti tramvaji v Pustkovci a kolem Pustkovce. Pomoc pustkovecké ODS naší petici je nesmírná.
ODS Pustkovec je důvěryhodné, konstantní politické uskupení, jehož vedení zakládalo pustkovecké Občanské fórum a později tamější ODS.
Prostě žádná divočina, ale kompetentní politika na místní úrovni.

II.
ODS Poruba bohužel proti tramprojektu nijak nebojuje. Zbaběle vyčkává. Lídr ODS Poruba DEKICKÝ tramprojekt hlasováním v červnu 2018 podpořil, totéž i trojka porubské ODS KUDELA.

III.
ODS Ostrava také dělá, že tramprojekt nevidí a vyčkává. Například dvojka ODS Ostrava ŠTĚPÁNEK tramprojekt opakovaně podpořil hlasováním v radě i zastupitelstvu města. Jednička ODS, senátor NYTRA, je údajně zdrženlivější.

Závěr:
Pustkovecká ODS jednoznačně volitelná, porubská ODS bohužel nevolitelná (až snad na dvě výjimky, na které ještě před volbami upozorníme),ODS do zastupitelstva města bohužel zatím také nevolitelná.

 

16. 9. 2018

http://www.cssdporuba.cz/

Nejdůležitější věta z volebního programu ČSSD Poruba:

Jsme proti výstavbě nové tramvajové trati! Potřebné spojení Globus-Duha-Slovan-fakultní nemocnice-Radnice Poruba může zajistit nová autobusová linka.

Závěr:

Proti tramtrati je před volbami kdekdo. Vzhledem k prohlášení kandidujících zastupitelek a zastupitelů z ČSSD na posledním porubském zasedání zastupitelstva a vzhledem k volebnímu programu považuje petice postoj ČSSD za věrohodný. Personálně i obsahově.

Vedle ČSSD Poruba je konstantní a věrohodný protitramvajový postoj KSČM. ODS Poruba tramproblematiku ve svém programu ignoruje, proti tramprojektu jsou dlouhodobě bývalý porubský starosta PETR JEDLIČKA /ODS/ a č. 10 kandidátky ODS MILENA JEDLIČKOVÁ.

Ostatní subjekty kandidující v Porubě nepovažujeme z důvodů, které jsme již zveřejnili, za důvěryhodné.

 

15. 9. 2018

PIRÁTI V PORUBĚ NEZVLÁDLI HODNOVĚRNÉ SESTAVENÍ KANDIDÁTKY
PORUBŠTÍ PIRÁTI SE BOHUŽEL VYJEVILI JAKO NEVOLITELNÁ STRANA II.

Piráti deklarovali, že tramprojekt v tomto aktuálním stavu nepodpoří, že budou jednat synergicky a že budou podporovat transparentnost veřejné moci. Super.
Jenže hodnověrnost výše uvedeného pokulhává, když rozebereme personální složení jejich porubské kandidátky.

Takže:

Autorem neúspěšné protramvajové petice je PETR ŘÍMAN, číslo 15 porubské pirátské kandidátky.


Protramvajovou elektronickou petici podepsalo tohle jméno: VERONIKA MURZYNOVÁ. VERONIKA MURZYNOVÁ kandiduje jako č. 2 porubských pirátů. Kandidátka Pirátů se dle nám známých údajů od podpisu protramvajové petice nedistancovala.

Dle údaje na webu pirátů paní MURZYNOVÁ žije v Ostravě teprve od roku 2017. Není zřejmé, jak dlouho žije v Porubě.


Pro výstavbu tramtrati se vyslovil v reportáži Českého rozhlasu i JIŘÍ RAJNOCH ( č. 3 porubské kandidátky).

https://ostrava.rozhlas.cz/ostravu-ceka-dalsi-ostra-debata-k-rozsireni-tramvajove-trate-v-porube-7532039


To nejlepší nakonec! Porubští Piráti bojují proti nepotismu a osobních vazbách v politice tím, že zřejmě kandidují po rodinách.

Na pirátské kandidátce najdeme osoby stejného příjmení:

HOFFMANNOVÁ Andrea, HOFFMANNOVÁ Petra, HOFFMANN Petr.
TOMÁŠEK Martin, TOMÁŠEK Jiří, TOMÁŠKOVÁ Markéta.
ČERNÁ Hana, ČERNÝ Martin.
SMUTNÝ Jan, SMUTNÁ, Kateřina.
KUČERA Pavel, KUČEROVÁ Denisa, KUČERA Jan, KUČEROVÁ Anna, DAŃKOVÁ KUČEROVÁ Jana.

 

14. 9. 2018

PERSONÁLNÍ KATASTROFA U PORUBSKÝCH PIRÁTŮ.
PORUBŠTÍ PIRÁTI SE BOHUŽEL VYJEVILI JAKO NEVOLITELNÁ STRANA I.

Proč?
Zde je první důvod:

Pamatujete na protramvajovou petici ze zimy 2017? Jak ji měl na webu ostravský dopravní podnik a jak měla reklamu na Googlu? O té ekologizaci tramvají? Jak to měl být protipól naší petice, co měl ukázat, jak si všichni přejí tramvaj? Jak nasbírala těch neuvěřitelných 430 elektronických podpisů?

Její autor, učitel ŘÍMAN PETR kandiduje u porubských Pirátů jako číslo 15.

Je to sice nízké číslo, ale na stranu, co říká, že nechce aktuální tramprojekt, je to hooodně divný kandidát.

NO NEBUDEME VOLIT ČLOVĚKA, CO AKTIVNĚ BOJOVAL PROTI NAŠÍ EXISTENCI…

Pro všechny, co by pochybovali, doporučujeme podívat se na výstup ŘÍMANA PETRA z prosince 2016 ze zasedání porubského zastupitelstva. Naleznete jej na porubskavyzva.cz v sekci Politika.

Markéta Vysloužilová vřele děkuje MARTINU DRASTICHOVI /Ostravak/, že ji na tohle upozornil.

 

13. 9. 2018

ČSSD PORUBA JE PROTI TRAMPROJEKTU

DOBRÉ zprávy z porubského zastupitelstva, které se konalo 12. 9. 2018

1. MIHÁLIK, PISTOLAS nekandidují. Jsou minulost. Stejně jako vyčkávání ČSSD, které trvalo dva roky. ČSSD nebyla jednotná, nyní v zásadě je, patrně proto, že dochází k personální obměně.

2. Soustřeďme se na budoucnost. Následující volby jsou o nejlepším možném řešení. Jsou sňatkem z rozumu, nikoli vyvrcholením vřelé lásky.

3. Markéta Vysloužilová chtěla po znovu kandidujících zastupitelkách a zastupitelích z ČSSD odpověď na otázku, zda k dnešnímu dni jsou PRO nebo PROTI tramprojektu.

PROTI TRAMPROJEKTU JSOU:

ŠÍMA, Michal (porubské č. 1 kandidátky). Zároveň řekl, že ČSSD Poruba je a bude po volbách proti tramtrati.
ONDERKOVÁ, Ivana (č. 2). Vždy byla proti, vyjádřila osobně i negativní stanovisko v řízení EIA.
MICHALEC, Roman (č. 3). Nebyl přítomen. Dle vyjádření STACHURY a ONDERKOVÉ je proti. Věříme jim.
GURECKÝ, Tomáš (č. 4). Je proti.
STACHURA, Petr (č. 5). Je proti.
TRBUŠEK, Radim (č. 7). Je proti.
MAREK, Vladimír (č. 9). Je proti.

PRO TRAMPROJEKT JSOU (jsou na prakticky nevolitelných místech):

BÖLSCHEIKOVÁ, Lenka (č.13). Údajně je pro.
MALÍK, Dalibor (č. 42). Je pro tramprojekt. Zástupce staré gardy, co odchází.

4. ZÁVĚR: Stejně jako minulý týden doporučujeme ČSSD jako demokratickou volební alternativu. Je to to nejlepší, co v současné době v Porubě máme. Piráti bohužel nejsou věrohodná volební alternativa, v dalších postech osvětlíme proč.

 

12. 9. 2018

MACURA SPRÁVNÝ ČLOVĚK? DĚLÁ SI OSTRAVSKÝ LÍDR PIRÁTŮ LEGRACI?

Připomínáme, že primátor Macura ohledně tramprojektu opakovaně lhal.

Třeba uvedl, že nechce kácet lesy. Tramprojekt by ale dle materiálů EIA zasáhl les OSOŠNÍK, kde se nachází chráněné přírodní území ÚSES dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Právě tam by měla být vybudovaná opěrná zeď pro tramvaj. Nejenže by byla betonová zeď v lese, ale stavební stroje by potřebovaly prostor, takže by došlo ke zmasakrování pruhu lesa tak, aby bylo možné zeď vůbec postavit. To vše na přítoku Plesenského potoka. To vše v době, kdy jsou neregulované vodní toky v krajině vzácností.

Takže tak.

Prosíme Piráty, aby přemýšleli!

https://ostrava.idnes.cz/rozhovor-pirati-piratska-strana-david-witosz-f4j-/ostrava-zpravy.aspx?c=A180910_426252_ostrava-zpravy_jog

 

10. 9. 2018

ANO 2011 ROZHODNĚ NIKAM NEVOLIT

Hnutí ANO 2011, primátor Macura i porubská místostarostka Bajgarová prosazují TRAMPROJEKT. Čapími metodami.

Připomínáme, že primátor Macura ohledně tramprojektu opakovaně lhal.

Sliboval, že souhlas obvodů je podmínkou realizace tramprojektu. Souhlas nezískal ani jeden, přesto v přípravách pokračuje.

Sliboval tiché tramvaje bez trolejí na baterky. Díky EIA víme, že tiché nebudou a bez trolejí na baterky už vůbec ne.

Prosíme, přemýšlejme!

 

9. 9. 2018

DOBRÉ ZPRÁVY OD PIRÁTŮ

Markéta dnes komunikovala mailem s ANDEROU HOFFMANNOVOU, Ph.D. (č.1 Piráti Poruba).

Piráti v celé Ostravě současný tramprojekt nepodpoří.

Brzy od nich přijde podrobnější vyjádření.

Zatím srdečné díky Pirátům za zájem o transparentnost rozhodovacích procesů a přírodu ve městě!

Komentář petice:
AH psala, jak u Pirátů diskutují a jak obvody i město jednají synergicky. Takové jednání od ČSSD, ODS, Ostravaka nebo KDU-ČSL neznáme, tam to spíše vypadá tak, že jednotlivá sdružení spolu nemluví, nepomáhají si, různě proti sobě bojují a handlují podporu věci A za podporu věci B bez zájmu o podstatu věci.

Takže Piráti? Zatím dobrý…

https://ostrava.pirati.cz/lide/andrea-hoffmannova/

 

9. 9. 2018

ČSSD PUSTKOVEC
KANDIDÁTKA TRAGICKÁ STEJNĚ JAKO DOSAVADNÍ PŮSOBENÍ STAROSTY PYŠE

 • žádná žena!
 • 15 kandidátů: pouze tři s věkem pod 50 let, zato pět má více než 70 let
 • věkový průměr kandidátky je 60, 5 let
 • VŠ pouze 3 kandidáti
 • 7 z 15 kandidátů má povolání důchodce
 • 3 kandidáti mají příjmení WALDER
 • 2 kandidáti mají příjmení HOLUŠA
 • Pozor! Ing. Petr HOLUŠA má stejně starého jmenovce. Kandiduje ten, co nebydlí na Karla Aksamita.

Pustkovecká ČSSD a tramprojekt?

PYŠ se chová na způsob „musím být proti tramvaji“. Nerozumí správním procesům, nezúčastnil se v březnu 2017 veřejného projednávání strategického plánu, kde o tramvaj šlo. V prosinci 2017 si nevšiml, že se na zasedání zastupitelstva města Ostravy, kde byl osobně přítomen, diskutuje probíhající řízení o tramprojektu u ÚOHS. V online debatě o tramprojektu na jaře 2017 se veřejně primátora otázal, zda odpor proti tramprojektu má ještě vůbec smysl. Nikdy nic neví, protože mu to nebylo řečené. Když mu chybí argumenty, řve po občanech. Má pověření zastupitelstva Pustkovce, že má zastávat negativní stanovisko k výstavbě tramtrati – na zastupitelstvech města ale mlčí a dívá se do země.

PYŠ se neumí a nechce rvát za Pustkovec do roztrhání těla. Zbabělého starostu v momentě, kdy jde o existenci obce, Pustkovec nepotřebuje.

Spoluzodpovědná za PYŠE je ale také současná koalice na pustkovecké radnici (ČSSD+ SNK Pustkovec), která ho drží v úřadě.

ČSSD není v Pustkovci řešení. Zastupitelé SNK Pustkovec – KONDULA, UDRŽALOVÁ, ZÁVADSKÝ- se za své působení stydí tak, že se do nastávajících voleb přejmenovali na: Pustkovec pro život.

 

7. 9. 2018

PETICE VARUJE PŘED OSTRAVAKEM.
OSTRAVAK JE SEMERÁK. SEMERÁK PROSAZUJE TRAMVAJ

Petice co nejdůrazněji varuje před kampaní, kterou vede porubský OSTRAVAK.

Lidé z OSTRAVAKA vedou od jara 2016 na magistrátě tramprojekt.

Jsou jimi: investiční náměstek RIGER /OSTRAVAK/ a radní pro dopravu SEMERÁK /OSTRAVAK/.

Všimněte si textu na plakátě! Není tam ulice 17. listopadu. Takže tramtrasa 17. listopadu – Průběžná v pořádku je? Nevíme.

Důrazně upozorňujeme:

 • v červnu 2018 ve velkém ostravském zastupitelstvu OSTRAVAK hlasoval PRO tramprojekt
 • vyjadřujeme přesvědčení, že OSTRAVAK je strana jednoho muže a že naivní duo DRASTICH – NESPĚŠNÝ nemá žádný skutečný vliv
 • myslíme si, že duo DRASTICH – NESPĚŠNÝ v Porubě slouží pouze jako maskovací křoví
 • OSTRAVAKU se podle nás absolutně nedá věřit

Markéta vyzývá všechny příznivce petice:

„Pokud si jen trochu ceníte vlastního domova a práce petice, prosím, nepodporujte ve volbách v žádné formě OSTRAVAK. Je to normální nástroj na politiku našeho lokálního oligarchy. Navíc nyní vede OSTRAVAK populistickou kampaň.“

Prosíme, přemýšlejme!

 

7. 9. 2018

Šťastný to Pustkovec! Má hned dvě solidní protitramvajové volební strany

Jsou jimi:

1. Pustkovecká ODS, která petici JAKO JEDINÝ politický subjekt od počátku enormně podporuje. Bez Nataši Čeganové by petice nemohla existovat. Prosíme všechny pustkovecké občany, aby si uvědomili, že pouze Nataša Čeganová má v Pustkovci kuráž a know-how k tomu, aby dostala tramprojekt pryč z územního plánu.

2. OBČANÉ PRO PUSTKOVEC: volební strana, která vznikla na bázi aktivních pustkoveckých občanů poté, co na veřejných zasedáních zastupitelstva zjistili, jak neschopné je současné vedení pustkovecké radnice (ČSSD, SNK Pustkovec). OPP podporují ochranu přírody, jsou proti tramvaji a chtějí ochraňovat tradiční pustkovecké hodnoty. Řada kandidátů za OPP poslední roky pravidelně navštěvovala zasedání pustkoveckého zastupitelstva, zajímala se o dění v obci a pomáhala petici v organizačních a telefonních věcech.

VOLEBNÍ ČÍSLA:

ODS č.4

OPP č.5
Web OBČANŮ PRO PUSTKOVEC: https://obcane-pro-pustkovec.webnode.cz/

 

7. 9. 2018

PIRÁTI? PRAVDĚPODOBNĚ JSOU PROTI TRAMPROJEKTU
VELIKÉ HURÁ!

3. 9. 2018: otázka + odpověď z postu na porubském pirátském FB

Markeeta Naavratovaa
Jsou Piráti v Porubě pro tramvaj nebo proti tramvaji ke Globusu? Prosím o jednoznačnou odpověď. Díky

Piráti Ostrava
V prvé řadě bychom rádi podotkli, že ohledně tramvaje rozhoduje magistrát a ne obvod Poruba. S celým konceptem a komunikací projektu nejsme spokojeni. Nebyla do něj dostatečně zahrnuta širší ani odborná veřejnost, není jasné, jak se budou společně s tramvají řesit parkovací plochy a zeleň, vliv na životní prostředí a kvalitu života Porubanů, který by se dle nás neměl za žádnou cenu ohrozit a zhoršit. V tuto chvíli a stavu bychom tramvaj nepodpořili. Celý problém bychom komunikovali i řešili od začátku jinak.

Komentář petice
Není pravda, že by Poruba o tramprojektu nerozhodovala! Příkladem je právě možná aktivní účast v řízení EIA (kterou současné vedení Poruby poněkud nešťastně využilo), v řízení o kácení dřevin a dalších řízeních. Takže postoj Poruby jako městského obvodu je politicky HYPERDŮLEŽITÝ! Je pro nás překvapivé, že se o postoji Pirátů dozvídáme náhodou z FB. S Piráty jsme jednali už v červenci, dosud nám svůj postoj nekomunikovali, ačkoli to slíbili. No, začátečnické komunikační chyby jsou pořád sympatičtější než tramvajová vypočítavost.

Petice vítá zdravý postoj Pirátů k tramtrati! Podobně jako u ČSSD bude petice v následujících dnech komentovat jednotlivé kandidáty Pirátů do Poruby i města Ostravy.

Zdroj: https://www.facebook.com/piratiporuba/

 

6. 9. 2018

ODS PORUBA… zbabělé, neodpovědné, smutné

Tak porubská ODS má webovou stránku. O tramprojektu tam k dnešnímu dni není ani slovo. Nic. Tak je porubská ODS mimo realitu a ignoruje zásadní porubský problém. Nebo je zbabělá. Nebo obojí.

Přitom ze závěrů tzv. malé EIA vyplývá, že tramprojekt je hlučný a zhoršil by ovzduší. Prostě ekologický průšvih. Asfaltování a betonování.

Pro srovnání: VTP park na Myslivně byl úřady považován za bezproblémový a bezproblémově tzv. malou EIA prošel. Tramprojekt musí do tzv. velké EIA. Podle programu ODS se na Myslivně stavět nemá. A nyní již úředně deklarovaný ekologicky horší tramprojekt by přijatelný byl? Nebo nebyl? Podle porubské ODS nevíme 🙂

V červnu 2018 hlasovali v Porubě: DEKICKÝ a KUDELA PRO, JEDLIČKA PROTI.

Shrnutí: nalevo je proti tramprojektu porubská ČSSD i KSČM, co bude dělat porubský pravicový volič, netušíme. Porubská ODS se nechová odpovědně.

https://www.odsporuba.cz/volby-2018/

 

6. 9. 2018

PORUBSKÁ KSČM JE PROTI TRAMTRATI

 

5. 9. 2018

ZÁKLADNÍ INFO PORUBA

V Porubě kandiduje následujících 10 stran.

Z hlediska TRAMPROJEKTU jsou absolutně nevolitelné tyto subjekty: ANO 2011, Ostravak.

Tramprojekt má dva hlavní iniciátory: MACURU /ANO 2011/ a SEMERÁKA /Ostravak/. Obě tyto partaje jsou vlastně firmy na politiku. ANO je Babišovo, Ostravak SEMERÁKŮV.

Ačkoli porubský Ostravak deklaruje protitramvajový postoj, nemá nejmenší vliv na rozhodování Ostravaka ve velkém ostravském zastupitelstvu.

Jinak řečeno: porubská buňka slouží SEMERÁKOVI jako užitečné křoví.

Prosíme, přemýšlejme!


ANO 2011
Česká pirátská strana
Česká strana sociálně demokratická
KDU-ČSL a nezávislí kandidáti
Komunistická strana Čech a Moravy
LEČO – LEPŠÍ A ČISTÁ OSTRAVA
NEZÁVISLÍ
Občanská demokratická strana
Ostravak
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)

 

5. 9. 2018

PORUBSKÁ ČSSD JE PROTI TRAMPROJEKTU!
VELKÉ HURÁ!

Proběhla schůzka IVANY ONDERKOVÉ (č. 2 kandidátky) a Markéty Vysloužilové

Krátce:

1. Starosta MIHÁLIK už nekandiduje. Nekandiduje ani militantní zastánce tramtrati zastupitel PISTOLAS.

2. Porubská ČSSD je proti výstavbě VTP parku na Myslivně a proti tramtrati. Má to v programu.

Komentář petice:

Veliká úleva, že konečně nějaká demokratická strana v Porubě přišla s protitramvajovým postojem. Zdůrazňujeme, že porubská ČSSD dosud nebyla jednotná v postoji vůči tramprojektu. Nyní se shodla. Poněkud pozdě – angažovaný protitramvajový postoj mohl lidem kolem petice ušetřit spoustu času, peněz a starostí – , ale přece! Ivana Onderková je osoba důvěryhodná, hlasovala opakovaně proti tramprojektu a napsala i negativní vyjádření k řízení EIA.

TADY TEDY JE PORUBSKÁ DEMOKRATICKÁ VARIANTA.

 

4. 9. 2018

KSČM NA OBVODECH I VE MĚSTĚ JE PROTI TRAMPROJEKTU

VOLIT KSČM JE VOLBA PROTI TRAMPROJEKTU

KSČM Ostrava nepodporuje výstavbu nových tramvajových tratí v Porubě (10.4.2018)

Projekt „Rozšíření tramvajové dopravy v Porubě“ resp. „Ekologizace veřejné dopravy – Ostrava Poruba“ byl rozpracován již v minulém volebním období (2010 – 2014) a ideový záměr vybudování tramvajových tratí je ještě mnohem starší a spadá až do období vybudování dotčených sídlišť v Ostravě Porubě.

Je skutečností, že tramvajová doprava představuje velmi efektivní a současně ekologický způsob MHD. K výhodám technologie patří zejména nezatěžování okolí přepravní trasy emisemi, možnost flexibilního zvyšování přepravní kapacity bez výraznějšího nárůstu provozních nákladů a oddělení tramvajové tratě od ostatních druhů dopravy.

Ačkoliv tyto výhody se mohou jevit jako absolutní, je nutno současně konstatovat, že vhledem k rozvoji v oblasti (nejen) dopravních technologií nejsou tramvaje jedinou možností, jak ekologizovat provoz v uvedeném území. Jako alternativa se nabízí např. zavedení ekologičtějších autobusů a elektrobusů, kde lze v horizontu několika let očekávat natolik dynamický rozvoj, který učiní z těchto dopravních prostředků z ekologického i technologického hlediska srovnatelnou alternativu tramvají.

V tomto kontextu je nutno velmi vážit opodstatněnost nových tramvajových tratí, jejichž budování je velmi finančně náročné. Budování nových tramvajových tratí v Porubě s sebou nese, rozšiřování komunikací a zpevněných ploch, na nichž je plánováno umístění tramvajové tratě, rozsáhlé kácení veřejné zeleně, významné vyvolané investice související s přeložkami infrastruktury. Navrhované technické řešení přináší také snížení průjezdnosti automobilové dopravy v některých úsecích komunikací s čímž je spojeno zvýšení emisí z projíždějících či stojících automobilů a tím i zvýšení imisní zátěže území. Současně platí, že nově plánované tramvajové linky by zdaleka nepřinesly vyšší dopravní komfort (zlepšení spojení) většině cestujících žijících v dotčených sídelních celcích.

To jsou skutečnosti, které nás vedou k přesvědčení, že budování nových tramvajových tratí není dostatečně zdůvodněno a že k zajištění ekologičtější dopravy v daném sídelním celku by bylo možno volit infrastrukturně i investičně méně náročnou alternativu, tedy postupné zavedení elektrobusů.

Argumentem přitom není ani to, že investice do rozšíření tramvajových tratí by bylo možno financovat z evropských dotací. Smyslem realizace jakékoliv investice má být její reálná opodstatněnost nikoliv skutečnost, že jí zaplatí někdo jiný. Navíc i dotace jsou součástí veřejných financí a proto je nutno dodržovat princip hospodárnosti bez ohledu na to, zda se jedná o veřejné prostředky z rozpočtu města, kraje, státu či EU.

Současné vedení města Ostravy zařadilo tento projekt mezi své klíčové aktivity, avšak k důkladnému projednání projektu v zastupitelstvu města, navzdory opakovaným příslibům vedení města, stále nedošlo. Není tak jasné, zda je účelem projektu skutečná snaha koaličních stran o zlepšení kvality životního prostředí a zvýšení komfortu cestujících anebo jen vidina miliardového byznysu, úsilí čerpat dotace za každou cenu nebo snaha dokázat, že v čele města sedí osvícení představitelé, kteří chtějí budovat moderní město 21. století, když čtyři roky před tím hromadili přebytky v řádech stovek milionů Kč a rozvoj města zanedbávali.

KSČM a její zastupitelé v souvislosti s výše uvedeným nebudou podporovat současný projekt výstavby nových tramvajových tratí v Porubě a vyzývají vedení města, aby se zároveň soustředilo na ekologizaci MHD v podobě přípravy na nástup elektrobusů a s nimi spojené infrastruktury a rovněž i urychlení významných dopravních investic propojujících Porubu s ostatními částmi města (Severní spoj, prodloužená Rudná).

Stanovisko KSČM Ostrava

zdroj: http://ostrava.kscm.cz/article.asp?thema=6195&item=112545

 

29. 8. 2018

O PORUBSKÉ ODS

V ostravské ODS platí, že je to strana mnohovrstevnatá a že záleží hlavně na konkrétních lidech.

Zatímco petice moc prosí o hlasy pro pustkoveckou ODS pro její argumentačně silný a konstantní protitramvajový postoj,
volit ODS v Porubě nemůže petice jednoznačně doporučit.

PRO tramprojekt v červnu 2018 v porubském zastupitelstvu hlasovali: DEKICKÝ JAN (č.1 porubské kandidátky a kluk z plakátu), KUDELA MAREK (č. 3 porubské kandidátky).

PROTI tramprojektu hlasoval: JEDLIČKA PETR (č. 2 porubské kandidátky). K tomu je třeba dodat, že Petr Jedlička byl jako starosta proti výstavbě tramtrati už před 12 lety, kdy se uvažovalo o trati SLOVAN-ARROWS. Postoj PETRA JEDLIČKY je konstantní a důvěryhodný.

PROTI tramprojektu je i MILENA JEDLIČKOVÁ (č.10 porubské kandidátky), která přijala pozvání na schůzku a vyslechla si argumentaci petice.

Celkově postoj porubské ODS připomíná polohu mrtvého brouka – dělá, že tramproblém neexistuje a tak nějak doufá, že sám přejde a ona se k němu nebude muset postavit čelem.

Pokud se v porubské ODS nic zásadního nezmění, jsou křížkem dosud volitelní pouze MILENA JEDLIČKOVÁ, PETR JEDLIČKA.

Takže tak.

 

28. 6. 2018

O PORUBSKÉ KDU-ČSL

ANEB PROČ LIDOVCE V PORUBĚ UŽ NEVOLIT

Postoj KDU-ČSL v Porubě k tramtrati je velké zklamání a velká bolest. Všichni tři zastupitelé za KDU-ČSL v Porubě hlasovali 13. 6. 2018 PRO tramprojekt. Lidovci CURYLO, HOLÁŇ i TLACH chtěli o tramprojektu hlasovat tajně, což naštěstí nebylo porubským zastupitelstvem schváleno. Opakujeme, že porubské zastupitelstvo neschválilo ani podporu tramprojektu.

Základní údaje

1. Porubská KDU-ČSL je nejmenší stranou v zastupitelstvu Poruby. Má tři zastupitele.

2. Ve volbách 2014 obdrželi jednotliví pánové následující počet hlasů:

CURYLO Vojtěch 981
HOLÁŇ Tomáš 863
TLACH Vladimír 815

Na těchto počtech je dobře vidět, jak málo voličů stačí k získání politické moci v poměrně velké Porubě.

3. Pánové CURYLO a TLACH jsou i honorovanými členy Rady městského obvodu Poruba.

4. PRO tramprojekt hlasovala trojka CURYLO, HOLÁŇ, TLACH, i když mimo jiné věděla, že:

a) rozhoduje, aniž by viděla CELOU dokumentaci k projektu,

b) tramprojekt znamená několik desítek tisíc m² nenávratně zničené půdy jako neobnovitelného přírodního zdroje,

c) tramprojekt prošetřuje pro porušení českého i evropského práva ÚOHS v Brně,

d) projekt NEMÁ investiční záměr dle městské směrnice 1/2005, která je závazná,

e) tramprojekt je opakovaně projednáván tajně na neveřejném zasedání porubského zastupitelstva s evidentní snahou zastřít informace o tramprojektu před širokou veřejností,

f) proti tramprojektu je ZÁSADNĚ pustkovecká KDU-ČSL. Je třeba si uvědomit, že realizace tramprojektu by znamenala zánik Pustkovce.

Porubská KDU-ČSL ignoruje existenci naší petice.

DOPORUČUJEME PROTO TUTO STRANU V PORUBĚ NEVOLIT.

 

25. 6. 2018

BÍLÉ OVCE V OSTRAVAKU

Mezi porubskými zastupiteli za Ostravaka jsou dva, kteří opakovaně aktivně vystupovali proti tramtrati.

Jsou to zastupitel MARTIN DRASTICH a zastupitel DAVID NESPĚŠNÝ.

Oba dle svých vlastních vyjádření žijí v místech, kudy by měla plánovaná tramtrať vést. Rozumějí velice dobře argumentům petice a vědí, jaký nesmyslný a masivní zásah do zdejšího životního prostředí by tramprojekt znamenal.

To bohužel nic nemění na skutečnosti, že Ostravak v zastupitelstvu města tramprojekt podpořil a hlasoval pro to, aby se tramprojekt stal projektem zvláštního významu.

PETICE zdůrazňuje, že i přes politický souhlas zastupitelstva Ostravy s tramprojektem je jeho realizace velmi nepravděpodobná.

Tramprojekt má právní vady, není povolení EIA, není územní nebo jiné rozhodnutí. Na projekt nejsou evropské peníze.

Prosíme, přemýšlejme, kdo a proč tramprojekt a pokračování nákladných pseudoprací na něm tlačí!

 

23. 6. 2018

OSTRAVAK A TRAMTRAŤ

ANEB OSTRAVAKA UŽ NEVOLIT!

Základní údaje

1. Tramtrať za Ostravak prosazují zejména členové rady města LUKÁŠ SEMERÁK a BŘETISLAV RIGER.

2. Porubský Ostravak hlasoval 13. 6. 2018 proti tramprojektu (zastupitel NOSEK a zastupitelka TOŠKOVÁ se zdrželi, zastupitel BUZEK nebyl přítomen). Všech osm přítomných porubských zastupitelů za Ostravak hlasovalo PRO veřejné hlasování o tramprojektu. Za podporu transparentního hlasování jim patří velký dík.

3. Ostravak v ostravském zastupitelstvu tramprojekt 20. 6. 2018 naopak podpořil, a to hned dvakrát:

A. hlasy Ostravaka udělaly z tramprojektu projekt zvláštního významu,
B. hlasy Ostravaka hlasovaly pro strategický plán rozvoje Poruby s tramtratí, ačkoli sama Poruba tramtrať z plánu vyškrtla.

Jak rozumět Ostravaku?

1. Porubský Ostravak je absolutně neschopný hájit protitramvajový zájem.

2. V den porubského hlasování 13. 6. se už vědělo, že o tramprojektu bude hlasovat i ostravské zastupitelstvo 20. 6. 2018. Lze se domnívat, že již 13. 6. SEMERÁK s RIGEREM věděli, že v ostravském zastupitelstvu Porubu obejdou.

3. Už nikdy se nedozvíme, jestli za porubským postojem Ostravaka bylo čisté přesvědčení, nebo zda šlo o divadlo před volbami ve smyslu „podívejte se, my jsme proti tramvaji, to ne my, to město, znovu nás volte“. Výsledek zůstává takový, že Ostravak v důležitých hlasováních v městském zastupitelstvu tramprojekt podpořil.

Lukáš Semerák /LS/

1. Andrej Babiš má ANO, Vít Bárta měl Věci veřejné a LS má Ostravaka. Jedná chytře: není tolik vidět a slyšet, podporuje sociální projekty, svůj vliv ve straně uplatňuje zjevně jen u věcí, na kterých mu záleží, takže jeho soukmenovci mohou mít pocit relativní rozhodovací svobody…

2. LS je původním povoláním developer. Nyní je člen rady města Ostravy pro dopravu a člen dozorčí rady DPO. Právě LS přišel na jaře 2016 s aktuálním tramprojektem do Poruby a Pustkovce.

3. LS je pravým hybatelem politiky na ostravské radnici. Pro tramprojekt má dva pomocníky. Primátora TOMÁŠE MACURU /ANO/, figuru pro média, co ochotně opakovaně zásobuje veřejný prostor frázemi a nepravdami o tramprojektu. A BŘETISLAVA RIGERA /Ostravak/, náměstka pro investice, který má nyní provádění tramprojektu na starosti.

4. Elitní investigativní novinář JAROSLAV KMENTA o LS psal, a to v souvislosti s financováním korupčními skandály proslulých Věcí veřejných. Dále KMENTA řeší osobu LS v knize s názvem „Kmotr Mrázek II Krakatice“ , která referuje o napojení zastřeleného mafiána Mrázka na byznys a politiku.

Prosíme, přemýšlejme!