Volby 2018

 

28. 6. 2018

O PORUBSKÉ KDU-ČSL

ANEB PROČ LIDOVCE V PORUBĚ UŽ NEVOLIT

Postoj KDU-ČSL v Porubě k tramtrati je velké zklamání a velká bolest. Všichni tři zastupitelé za KDU-ČSL v Porubě hlasovali 13. 6. 2018 PRO tramprojekt. Lidovci CURYLO, HOLÁŇ i TLACH chtěli o tramprojektu hlasovat tajně, což naštěstí nebylo porubským zastupitelstvem schváleno. Opakujeme, že porubské zastupitelstvo neschválilo ani podporu tramprojektu.

Základní údaje

1. Porubská KDU-ČSL je nejmenší stranou v zastupitelstvu Poruby. Má tři zastupitele.

2. Ve volbách 2014 obdrželi jednotliví pánové následující počet hlasů:

CURYLO Vojtěch 981
HOLÁŇ Tomáš 863
TLACH Vladimír 815

Na těchto počtech je dobře vidět, jak málo voličů stačí k získání politické moci v poměrně velké Porubě.

3. Pánové CURYLO a TLACH jsou i honorovanými členy Rady městského obvodu Poruba.

4. PRO tramprojekt hlasovala trojka CURYLO, HOLÁŇ, TLACH, i když mimo jiné věděla, že:

a) rozhoduje, aniž by viděla CELOU dokumentaci k projektu,

b) tramprojekt znamená několik desítek tisíc m² nenávratně zničené půdy jako neobnovitelného přírodního zdroje,

c) tramprojekt prošetřuje pro porušení českého i evropského práva ÚOHS v Brně,

d) projekt NEMÁ investiční záměr dle městské směrnice 1/2005, která je závazná,

e) tramprojekt je opakovaně projednáván tajně na neveřejném zasedání porubského zastupitelstva s evidentní snahou zastřít informace o tramprojektu před širokou veřejností,

f) proti tramprojektu je ZÁSADNĚ pustkovecká KDU-ČSL. Je třeba si uvědomit, že realizace tramprojektu by znamenala zánik Pustkovce.

Porubská KDU-ČSL ignoruje existenci naší petice.

DOPORUČUJEME PROTO TUTO STRANU V PORUBĚ NEVOLIT.

 

25. 6. 2018

BÍLÉ OVCE V OSTRAVAKU

Mezi porubskými zastupiteli za Ostravaka jsou dva, kteří opakovaně aktivně vystupovali proti tramtrati.

Jsou to zastupitel MARTIN DRASTICH a zastupitel DAVID NESPĚŠNÝ.

Oba dle svých vlastních vyjádření žijí v místech, kudy by měla plánovaná tramtrať vést. Rozumějí velice dobře argumentům petice a vědí, jaký nesmyslný a masivní zásah do zdejšího životního prostředí by tramprojekt znamenal.

To bohužel nic nemění na skutečnosti, že Ostravak v zastupitelstvu města tramprojekt podpořil a hlasoval pro to, aby se tramprojekt stal projektem zvláštního významu.

PETICE zdůrazňuje, že i přes politický souhlas zastupitelstva Ostravy s tramprojektem je jeho realizace velmi nepravděpodobná.

Tramprojekt má právní vady, není povolení EIA, není územní nebo jiné rozhodnutí. Na projekt nejsou evropské peníze.

Prosíme, přemýšlejme, kdo a proč tramprojekt a pokračování nákladných pseudoprací na něm tlačí!

 

23. 6. 2018

OSTRAVAK A TRAMTRAŤ

ANEB OSTRAVAKA UŽ NEVOLIT!

Základní údaje

1. Tramtrať za Ostravak prosazují zejména členové rady města LUKÁŠ SEMERÁK a BŘETISLAV RIGER.

2. Porubský Ostravak hlasoval 13. 6. 2018 proti tramprojektu (zastupitel NOSEK a zastupitelka TOŠKOVÁ se zdrželi, zastupitel BUZEK nebyl přítomen). Všech osm přítomných porubských zastupitelů za Ostravak hlasovalo PRO veřejné hlasování o tramprojektu. Za podporu transparentního hlasování jim patří velký dík.

3. Ostravak v ostravském zastupitelstvu tramprojekt 20. 6. 2018 naopak podpořil, a to hned dvakrát:

A. hlasy Ostravaka udělaly z tramprojektu projekt zvláštního významu,
B. hlasy Ostravaka hlasovaly pro strategický plán rozvoje Poruby s tramtratí, ačkoli sama Poruba tramtrať z plánu vyškrtla.

Jak rozumět Ostravaku?

1. Porubský Ostravak je absolutně neschopný hájit protitramvajový zájem.

2. V den porubského hlasování 13. 6. se už vědělo, že o tramprojektu bude hlasovat i ostravské zastupitelstvo 20. 6. 2018. Lze se domnívat, že již 13. 6. SEMERÁK s RIGEREM věděli, že v ostravském zastupitelstvu Porubu obejdou.

3. Už nikdy se nedozvíme, jestli za porubským postojem Ostravaka bylo čisté přesvědčení, nebo zda šlo o divadlo před volbami ve smyslu „podívejte se, my jsme proti tramvaji, to ne my, to město, znovu nás volte“. Výsledek zůstává takový, že Ostravak v důležitých hlasováních v městském zastupitelstvu tramprojekt podpořil.

Lukáš Semerák /LS/

1. Andrej Babiš má ANO, Vít Bárta měl Věci veřejné a LS má Ostravaka. Jedná chytře: není tolik vidět a slyšet, podporuje sociální projekty, svůj vliv ve straně uplatňuje zjevně jen u věcí, na kterých mu záleží, takže jeho soukmenovci mohou mít pocit relativní rozhodovací svobody…

2. LS je původním povoláním developer. Nyní je člen rady města Ostravy pro dopravu a člen dozorčí rady DPO. Právě LS přišel na jaře 2016 s aktuálním tramprojektem do Poruby a Pustkovce.

3. LS je pravým hybatelem politiky na ostravské radnici. Pro tramprojekt má dva pomocníky. Primátora TOMÁŠE MACURU /ANO/, figuru pro média, co ochotně opakovaně zásobuje veřejný prostor frázemi a nepravdami o tramprojektu. A BŘETISLAVA RIGERA /Ostravak/, náměstka pro investice, který má nyní provádění tramprojektu na starosti.

4. Elitní investigativní novinář JAROSLAV KMENTA o LS psal, a to v souvislosti s financováním korupčními skandály proslulých Věcí veřejných. Dále KMENTA řeší osobu LS v knize s názvem „Kmotr Mrázek II Krakatice“ , která referuje o napojení zastřeleného mafiána Mrázka na byznys a politiku.

Prosíme, přemýšlejme!