Timeline

31. 12. 2017

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu v Operačním programu Doprava. Zkrátka deadline pro žádost o evropské peníze na tramvajový projekt. Komplexní info k tramvajové dotaci na oficiálním webu Operačního programu doprava http://web.opd.cz/vyzva-20/ .

30. 1. 2017

Pustkovecké zastupitelstvo usnesením č. 144/12 potvrzuje svá dřívější opakovaná negativní stanoviska k výstavbě tramvajové trati.

29. 10. 2016

Petici k tomuto dni podepsalo přes 3 000 petentek a petentů, což jsou asi dvě třetiny počtu lidí, kteří přišli na VII. a VIII. porubském obvodě a v městském obvodu Pustkovec volit v komunálních volbách v roce 2014. Petici podpořili jednotlivé zastupitelky a zastupitelé napříč politickým spektrem, a to z ODS, KDU-ČSL, ČSSD, KSČM, z Ostravaka a ze Sdružení nezávislých kandidátů Pustkovec.

26. 9. 2016

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec přijímá usnesení č. 108/9, kterým se jednomyslně vyslovuje proti záměru výstavby tramvajové trati i po ul. B. Nikodema. Zastupitelstvo pověřilo pustkoveckého starostu zastáváním tohoto negativního stanoviska navenek.

15. 9. 2016

Vznik občanské petice, která je proti výstavbě tramvajové trati na ulicích B. Nikodema, 17. listopadu a Průběžná.

24. 8. 2016

Vznik blogu porubskavyzva.blog.cz, který si kladl za cíl šíření informací o plánované porubské tramvajové výstavbě.

léto 2016

Zástupci statutárního města Ostrava a DPO, a. s., představují projektový záměr výstavby tramvajové trati pouze vybraným zastupitelům městského obvodu Poruba a městského obvodu Pustkovec. Z těchto schůzek neexistují žádné oficiální zápisy nebo rozhodnutí. Široká veřejnost nebyla o projektu informována. O to neuvěřitelnější je tvrzení ředitele DPO, a. s., Romana Kadlučky z 22. 8. 2016: „O tomto projektu se uvažovalo léta a nyní můžeme říct, že má jednoznačnou

2016

DPO, a. s., dlouhodobě ztrácí cestující, což jednoznačně vyplývá z jeho výročních zpráv. Jen mezi lety 2011-2015 činil pokles přepravených osob asi 13,5 %. Ročně přitom mezi lety 2011-2015 potřeboval na svůj provoz přes 1 000 000 000 Kč dotací z veřejných rozpočtů (statutárního města Ostrava, Moravskoslezského kraje atp.).

9. 6. 2014

Citujeme z prezentace projektového záměru (snímek 14): „Na základě výsledků vícekriteriálního posouzení a v souladu s doporučením Zpracovatele pak projektant projednal a na poradě vedení Statutárního města Ostravy dne 9. 6. 2014 schválil variantu D jakožto variantu doporučenou k dalšímu detailnímu dopracování.“ Zde stojí za povšimnutí, že se nekonala žádná veřejná debata s občany, výběr varianty D k dopracování neprovedlo ani Zastupitelstvo nebo Rada statutárního města

2014-2020

Nastává nové šestileté období pro možnost získání dotací na dopravní stavby z dotačních fondů EU. Peníze v těchto fondech pocházejí z veřejných rozpočtů, které financujeme z daní my všichni. DPO, a. s., a statutární město Ostrava přicházejí opět se záměrem výstavby tramvajové trati na VII. a VIII. porubský obvod, stavbou by byl zasažen i městský obvod Pustkovec. Novou tramvajovou trať mají financovat právě fondy EU, dle projektového záměru přesáhne cena stavby 1 000 000 000 Kč.

2008

Statutární město Ostrava si nechalo na VŠB-TU v Ostravě vypracovat odborný posudek, který tramvajovou výstavbu na VII. a VIII. porubský obvod rozhodně nedoporučuje. Město projekt výstavby opouští.

2007

Kupříkladu ze stále platného usnesení č. 69/5 z 24. 7. 2007 Zastupitelstva městského obvodu Pustkovec je naprosto zřejmé, že tento městský obvod výstavbu tramvajové trati po ul. 17. listopadu dlouhodobě nepodporuje.

2006

Obyvatelky a obyvatelé VII. a VIII. porubského obvodu a Pustkovce se peticí vyslovili proti výstavbě tramvajové trati na ulicích 17. listopadu a Průběžná (trasa od Slovanu přes městský obvod Pustkovec kolem Duhy s konečnou nad baseballovým hřištěm).

1994

Uzemní rezerva pro tramvajovou trať podél celé ul. B. Nikodema je definitivně vyňata z územního plánu statutárního města Ostravy. V následujících letech až do dnešních dnů vznikaly a vznikají na bývalé uzemní rezervě pro tramvajovou trať nové domy. V současné době není tramvajová trať na ul. B. Nikodema v uzemním plánu.

1989

Revoluce přináší do Ostravy i demografické a hospodářské změny. Nejen na VII. a VIII. porubském obvodě žije stále méně lidí. Dle údajů Českého statistického úřadu ubyla na VII. a VIII. porubském obvodě mezi lety 1982 až 2011 téměř čtvrtina obyvatel. Zároveň se pracovní aktivity lidí výrazně diferencují, už se nejezdí MHD masově do velkých továren jako dříve.

konec 80. let

Na křižovatce dnešních ulic 17. listopadu a B. Nikodema byla započata výstavba panelových domů. Došlo tak k faktickému zániku uzemní rezervy pro kdysi plánovanou tramvajovou trať, která měla vést po ul. B. Nikodema přímo nahoru na Opavskou ulici.