Komunitní centrum v Pustkoveckém údolí

 

Reportáž ČT z 23. 8. 2017

 

2. 9. 2017

Domy mezi stromy

V reportáži ČT z 23. 8. 2017 se uvádí vyjádření Pavla Čaneckého z pustkoveckého stavebního úřadu:

„Dále byly dřeviny v kolizi s připravovanou stavbou Komunitního centra.“

Z té věty mrazí. Úředník nám vlastně říká: potřebujeme stavět barák, tak vymeteme všechno, co se dá.

Přitom soudobá architektura naopak vychází ze symbiózy živé přírody, stromů a člověka. Stavět lze i mezi stromy. Je trestuhodné, že to Porubě jako stavebníkovi a Pustkovci jako účastníkovi povolovacích řízení zcela uniklo! Pustkovecký starosta a pustkovecká rada jako samosprávné orgány zcela selhali. Porubské orgány ovšem nejsou o nic lepší, jakoby hlavní zaklínadlo všeho bytí a činění bylo čerpání dotací a budování čehokoli bez rozmyslu.

Výstavba Komunitního centra má být také spolufinancována z fondů EU. Je možné, že proto ten spěch s kácením nyní v létě…

Povolení ke kácení dřevin vydal Úřad městského obvodu Pustkovec údajně už v roce 2015. Jeho postup právě šetří Česká inspekce životního prostředí.

Podívejme se pro inspiraci a poučení pro příště, jak krásné jsou domy mezi stromy.

 

1. 9. 2017

Co víme o kácení v Pustkoveckém údolí?

1. Komunitní centrum, jehož stavba má být dokončená v prosinci 2019, má mít plochu 177m². Kácelo se na ploše násobně rozlehlejší. A to i v místech, kde budova centra stát vůbec nebude. Součástí změn na pozemku „bývalého hřiště u ZŠ K. Pokorného“ je i vybudování parkoviště pro auta.

2. Úpravy hřiště jistě šlo skloubit se stromy, které tam desítky let rostly. Lze se domnívat, že když se stromy – překážky – vykácí, staví se pohodlněji.

3. Řízení o kácení dřevin vedl a povolení ke kácení vydal Úřad městského obvodu Ostrava-Pustkovec, a to údajně již v roce 2015! Pamatujme si to!

4. Stavebníkem je městský obvod Ostrava-Poruba. Projekt má být financován i z fondů EU. Také si to pamatujme!

5. Datum dokončení stavby je až za dva roky v prosinci. Není zřejmé, proč se kácení muselo uskutečnit ve vegetačně aktivním období. Z fotodokumentace, kterou má petice k dispozici, se jeví, že stromy byly zdravé, kulatina je zdravá. Na fotkách je vidět třeba pokácená švestka, která právě nese zralé plody.

6. Členové pustkovecké stavební komise namítali, že tak rozsáhlé kácení není potřebné. Nebyli vyslyšeni.

7. Například v rámci územního řízení mohly příslušné samosprávné orgány Pustkovce – RADA V ČELE SE STAROSTOU – uplatnit námitky a připomínky k podmínkám výstavby, tedy i ke kácení. Údajně nic takového pustkovecká rada v čele se starostou neučinila.

8. KDO ZA KÁCENÍ MŮŽE? Poruba jako stavebník, protože bezcitná. Pustkovecké orgány, protože lhostejné.

9. Pamatujme si to pro příště. Jak by asi vypadalo kácení kvůli tramvaji? Taky by probíhalo na násobně větší ploše, než je bezpodmínečně nutné? A taky v létě?

10. Kácení v Pustkoveckém údolí aktuálně šetří Česká inspekce životního prostředí.
 

 

31. 8. 2017

Tři otázky, tři odpovědi…

KDO PROJEKTOVAL PRO MĚSTSKÝ OBVOD PORUBA KOMUNITNÍ CENTRUM A V RÁMCI PROJEKTU NAVRHOVAL I KÁCENÍ DŘEVIN?

Společnost PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., IČ 27787443, jejímž jediným společníkem je Ing. arch. DAVID KOTEK.

Jednatelé společnosti jsou: Ing. arch. DAVID KOTEK, Ing. arch. JAROSLAV KOTEK.

 
V JAKÝCH VEŘEJNÝCH ORGÁNECH JE Ing. arch. JAROSLAV KOTEK ČLENEM?

Je členem Komise pro výstavbu Rady městského obvodu Ostrava-Pustkovec.

 
V JAKÝCH VEŘEJNÝCH ORGÁNECH JE Ing. arch. DAVID KOTEK ČLENEM?

lng. arch. DAVID KOTEK je členem:

1. Komise výstavby, architektury a ekonomického rozvoje Rady městského obvodu Poruba

2. Komise investiční, architektury a rozvoje města Rady statutárního města Ostrava
 

 

28. 8. 2017

Korespondence občana Pustkovce s Radou statutárního města Ostravy o revitalizaci Pustkoveckého údolí

STÁHNOUT (PDF 1,59 MB)
 

 

27. 8. 2017

Revitalizace Pustkoveckého údolí

Průvodní dokumenty, plánky a nákresy. Změny se týkají CELÉHO ÚDOLÍ, tj. od bludného balvanu až po ulici Martinovskou.

Zápis + výkresy – STÁHNOUT (ZIP 148 MB)

Prezenční listina – STÁHNOUT (PDF 376 kB)

 

26. 8. 2017

Komunitní centrum

Průvodní dopis – STÁHNOUT (PDF 1,4 MB)

Vizualizace – STÁHNOUT (ZIP 6,61 MB)
 

 

25. 8. 2017

Kácení a komunitní centrum

A) SITUACE PŮVODNÍ NAVRHOVANÁ

Pro informaci předkládáme situaci a půdorys.

Budova je umístěna nad svahem k rybníku.

Na situaci jsou červenými křížky označeny stromy na odstranění,
protesty členů pustkovecké stavební komise nebyly akceptovány,
ve skutečnosti ze záchodků žádný výhled na vodu není,
je jen z velké haly, tak by zřejmě stačilo otevřít řadu topolů jen před prosklenou stěnou z velké haly.

Z půdorysu je zřejmé, že kromě kanceláře správce a velké prosklené haly jsou tam už jen toalety a malá šatna.

STÁHNOUT (ZIP 5,55 MB)

 
B) SITUACE 21. 8. 2017

Z fotek je jasně vidět, že kácení nebylo omezeno a že naopak bylo káceno mnohem více, než bylo původně navrhováno. Jinými slovy: MNOHO STROMŮ PADLO ZBYTEČNĚ A Z NEJASNÝCH DŮVODŮ. Kácení navíc probíhalo ve vegetačně aktivním období. Již z ohleduplnosti k všem živým tvorům a rostlinám bylo určitě vhodnější zvolit pro kácení dobu vegetačního klidu a velice pečlivě zvažovat nutnost vykácení každého jednoho stromu.

C) KDO VYDAL POVOLENÍ KE KÁCENÍ VŠECH TĚCHTO DŘEVIN, A TO NAVÍC V SRPNU?

Úřad městského obvodu Ostrava-Pustkovec. Během územního a stavebního řízení, která s nutností kácení dřevin také souvisejí, neměli odpovědná pustkovecká rada ani odpovědný pustkovecký starosta žádné námitky či připomínky 🙁