FAQ

 

1. Fungování porubské samosprávy v lehkých otázkách a odpovědích

 

Co dělá starosta městského obvodu?

Řídí zasedání rady a zastupitelstva. Zastupuje obvod navenek. Něco jako prezident obvodu, sám má jen omezené pravomoci.

Co je rada městského obvodu?

Rada městského obvodu je něco jako vláda ve státě. Rozhoduje o chodu Poruby v běžných věcech. Schází se několikrát do měsíce. Členy rady volí zastupitelstvo.

Zastupitelstvo? Co to je?

Něco jako poslanecká sněmovna. To porubské má 45 členů. Koalice ovládá radu a určuje, kdo bude starosta. Nynější porubská koalice: ČSSD, ANO 2011, KDU-ČSL. Opozice: KSČM, OSTRAVAK, ODS.

Jaký rozdíl mezi veřejným a neveřejným pracovním zasedání zastupitelstva?

Na neveřejném jednání NELZE hlasovat. Hlasovat lze jen veřejně. Etika praxe, kdy se něco projedná „za zavřenými dveřmi“, a pak se to na zasedání zastupitelstva „prohlasuje“, je velmi sporná.

Jde to, aby na úřadě městského obvodu získala vedoucí pracovní místo sestra místostarostky?

Jde. Není to nelegální. Lze však pochybovat o etice takového postupu. Princip Nečas-Nagyová. Poruba má duo Bajgarová-Lehká.
 

 

2. Jak se bránit?

 

Nemám pozemek přímo u plánované tramvajové trati, co můžu dělat?

Existuje řada řízení, kde se každý může vyjádřit. Úřady se musí s vyjádřeními vypořádat. Sledujte porubskavyzva.cz, o řízeních a Vašich právech se Vás budeme snažit informovat, jak nejlépe budeme umět. Vstupujte do řízení, máte na to právo a má to smysl!

Jak se dozvím o nějakém důležitém řízení?

I porubskavyzva.cz čerpá z veřejných zdrojů, tj. z úředních desek městských obvodů Poruba, Pustkovec a statutárního města Ostrava. Sledujte pravidelně úřední desky, pokud objevíte něco důležitého, co ještě není na tomto webu, upozorněte nás!

Odkazy na úřední desky:

Statutární město Ostrava ZDE

Městský obvod Pustkovec ZDE

Městský obvod Poruba ZDE

Co jsou důležité pojmy na úřední desce?

Může to být cokoli, je třeba desku číst důkladně. Hlavní pojmy mohou být:

kácení dřevin
územní řízení
EIA
územní plán
stavební úřad

Musí zastupitelé a radní respektovat zákon?

Ano, musí. O stavbě sice mohou politicky rozhodnout, ale nemohou rozhodovat o procesech územního a stavebního řízení. Ty se musí řídit zákonem. Žádné hlasování žádného ostravského zastupitelstva nemůže nijak změnit žádný zákon.

Co se nyní děje?

Rada města Ostravy vybrala projektanta na dokumentaci pro získání tzv. územního rozhodnutí. S územním rozhodnutím se pojí celá řada procesů, do nichž může veřejnost vstupovat a může je ovlivňovat. Představitelé města pravděpodobně nebudou dávat velký prostor slibované diskuzi s občany, protože spěchají. Termín podání žádost o miliardovou dotaci z EU vyprší 31. 12. 2017. To je z hlediska stavebního velmi brzy!

Podívejte se taky do aktualit na text z 8. 1. 2017.

Kdy budou volby?

V říjnu 2017 do poslanecké sněmovny. V říjnu 2018 do obecních zastupitelstev. Můžete svým hlasem leccos změnit. I kdyby Ostrava EU peníze dostala, do října 2018 se nic stavět nezačne. Petici podepsalo přes 4 000 lidí, porubského starostu Mihálika /ČSSD/ volilo jen 2 991 lidí!
 

 

3. Petice

 

Jak dlouho ještě petice poběží?

Petice pro stálý zájem běží dále. Je možné ji podepsat na aktuální petičních místech, jejichž seznam najdete v rubrice PETICE. Tamtéž naleznete text petice i podpisový arch k případnému vlastnímu vytištění.

Kolik podpisů je potřeba, aby brali politici petici vážně?

Cílem petičního výboru je, aby petici podepsalo něco přes 4 000 místních lidí, což je zhruba 90% počtu voliček a voličů, kteří přišli na VII. a VIII. porubském obvodě a v Pustkovci volit v komunálních volbách v říjnu 2014.

Můžu navrhnout doplnění nebo změnu textu petice?

Ne. Text petice je daný a nelze ho nijak měnit. Všichni petenti podepisují stejný text petice.

Kdo sepsal a kdo organizuje petici?

Petici sepsal a organizuje ji petiční výbor. Petice je čistě občanská aktivita, členky petičního výboru mají svůj domov na porubském VIII. obvodě již několik desítek let.

Proč neexistuje taky elektronická petice?

Papírová forma petice byla zvolena proto, že má oporu v zákoně (zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním), což elektronická forma petice zatím nemá. Výstavba tramvajové trati se navíc existenciálně dotýká především lidí z poměrně kompaktního území porubského VII. a VIII. obvodu a Pustkovce, petice v papírové formě tedy míří převážně k nim.

Jak dlouho už běží petice?

Petice byla sepsána dne 15. 9. 2016. Šířila se sousedsky, trvalo to, než se o ní lidé dověděli.

Kolik lidí podepsalo petici?

Ke dni 10. 12. 2016 podepsalo petici přes 4 000 lidí. Děkujeme!

Jak to, že může petici podepsat i dítě?

Petiční právo je základní lidské právo a náleží všem. Vyplývá mimo jiné například také z čl. 12 Úmluvy o právech dítěte.

Kolik dětí podepsalo petici?

Petiční výbor nezná přesné číslo, není totiž nijak oprávněn lustrovat osoby, které petici podepisují. Petiční výbor nicméně odhaduje počet dětí podepsaných pod peticí na maximálně několik desítek.

Proč má petice dva profily na Facebooku?

Jeden profil patřil původně k blogu porubskavyzva.blog.cz, druhý založil petiční výbor. Porubskavyzva.blog.cz a petice spojují síly na tomto webu. Protože mají oba facebookové profily svůj okruh fanoušků, ponecháváme je oba s radostí v aktivním chodu.
 

 

4. Ochrana přírody a krajiny

 

Proč vadí rozšiřování cest, budování nových chodníků a betonování zelených půdních ploch ve městě?

RNDr. Barbora Strouhalová, Ph.D., přední česká pedoložka, uvádí:

„I přesto, že se jedná mezi lidmi o málo známou skutečnost, tak půdy ve městech plní řadu ekosystémových funkcí. Zelené plochy tak nejsou jen plocha na venčení psů nebo místo, kde rostou stromy. Volná nezastavěná půda je nositelkou biodiverzity a značně ovlivňuje klima ve městech. Studie potvrzují, že půdy snižují hluk, zadržují vodu, zachytávají prachové částice, udržují klima ve městech. V neposlední řadě je půda schopna regulovat množství uhlíku v atmosféře. Zábor půd vede k úplné destrukci těchto funkcí. Je třeba podotknout, že půda je neobnovitelný zdroj, není ji tedy možné vrátit zpět či nějak vyrobit. Půda je tak pro kvalitu života ve městech nepostradatelná a obyvatelé mají bytostný důvod ji chránit.

Zábor půdy pro výstavbu porubské tramvajové trati a zastávek je v současné době zcela zbytečný. Dnešní doba patří elektrobusům. Kvůli elektrobusům není potřeba budovat nákladnou novou infrastrukturu a zabírat nová prostranství, protože silnice i zastávky již zde existují.“

Může tramvaj jezdit po trávě?

RNDr. Barbora Strouhalová, Ph.D., přední česká pedoložka, uvádí:

„Dotaz asi směřuje k travnatým tramvajovým pásům. Kolejnice jsou v těchto případech upevněny na uměle vybudovaném tělese, které je pouze překryto travnatým kobercem. Tento koberec nelze v žádném případě považovat za půdní kryt. Travnatý pás tak není plnohodnotná zeleň.“

Jaké jsou zdroje pro výrobu elektřiny v České republice?

Téměř polovina vyrobené elektřiny vzniká v elektrárnách spalováním uhlí. Zhruba třetina elektřiny pochází z jádra. Pouze asi 11% vyrobené elektřiny je z obnovitelných zdrojů. Podrobněji lze nalézt vše v tabulce Výroba elektřiny v roce 2015 Ministerstva průmyslu a obchodu.
(Zdroj: http://www.mpo.cz/cz/energetika/statistika/elektrina-a-teplo/souhrnne-udaje-o-vyrobe-elektriny-za-leden-az-prosinec-2015–178883/)

STÁHNOUT (PDF 47,9 kB)

Kde je naší lokalitě nejbližší elektrárna, která vyrábí elektřinu spalováním uhlí?

Blízko. V Ostravě-Třebovicích.

Je tramvaj nejekologičtějším způsobem dopravy?

Z odpovědi na otázku po zdrojích elektřiny je jasné, že i tramvaj v Ostravě potřebuje energii získanou spalováním fosilních paliv. Tramvaj, na rozdíl od autobusů na stlačený zemní plyn nebo elektrobusů, potřebuje navíc kolejovou trať, která zabírá a neobnovitelně ničí půdu.

Má Ostrava k dispozici nezávislou odbornou studii, která by jednoznačně prokazovala, že je tramvaj ekologičtější než elektrobus nebo autobus na CNG?

Nemá.

Takto se primátor Tomáš Macura vyjádřil na zasedání Zastupitelstva statutárního města Ostravy dne 19. 10. 2016:

„Zdůraznil, že autobusy na CNG rozhodně nejsou ekologičtější než elektrická trakce. Uvedl, že CNG je holt fosilní palivo a jeho spalováním holt vzniká jakási stopa. Určitě mu mohou namítnout, že i výrobou elektřiny tato stopa vzniká a nepochybně JUDr. Babka možná to chce takto říct, ale holt ty elektrárny nemusí kouřit zrovna v Ostravě nebo se ta elektrická energie dá vyrobit jiným způsobem než spalováním uhlí.“

(Zdroj: Zápis průběhu 20. zasedání Zastupitelstva statutárního města Ostrava z 19. 10. 2016)

K tomu dodáváme, že investiční (projektový) záměr k plánované výstavbě tramvajové trati ani žádný jiný veřejně dostupný dokument týkající se projektu odborně nesrovnává jednotlivé druhy dopravy z hlediska jejich komplexních enviromentálních dopadů v naší lokalitě. Není proto zcela zřejmé, odkud pan primátor čerpá informace pro svá tvrzení.
 

 

5. Demografie aneb věda o obyvatelstvu

 

Kolik lidí žije na porubském VII. obvodě?

8 865 – Údaj českého statistického úřadu ze sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011.

Kolik lidí žije na porubském VIII. obvodě?

9 705 – Údaj českého statistického úřadu ze sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011.

Je pravda, že obyvatel VII. a VIII. porubského obvodu ubývá?

Ano, je. Podle údajů Českého statistického úřadu a jeho předchůdců zde mezi lety 1982 a 2011 ubyla téměř čtvrtina obyvatel. Viz graf.

Klesají počty obyvatel i v celém našem městě a kraji?

Ano, klesají. Dle dat Českého statistického úřadu dlouhodobě ubývá obyvatel v Porubě, v celé Ostravě i v Moravskoslezském kraji.

Když v Ostravě žije stále méně lidí, znamená to, že stále méně lidí jezdí MHD?

Ano. Z následujícího grafu lze vyčíst, že počet přepravených osob DPO, a. s., klesl jen v posledních pěti letech o 13,5 %.

Je pokles cestujících MHD v Ostravě dlouhodobým trendem?

Ano. Z následujícího grafu je patrný dlouhodobý úbytek cestujících DPO, a. s.