Dokumenty

 

Obžaloba v kauze Dědic.

Třeba strana 26: „Z hovoru je také možné dovodit, že na zakoupení autobusů na CNG se jedná o vyřízení dotací z EU, Ing. Kadlučka v této souvislosti dodává, že by nic nenamítal, kdyby ti, co zařizují tu dotaci, měli nějaký benefit. Dále domlouvají setkání v Praze, patrně budou jednat na Ministerstvu dopravy. Z hovoru ze dne 4. 1. 2013 v 8:08:35 je zřejmé, že Ing. Dědic bude Tomášem Firlou informován o průběhu porady týkající se ekologizace DPO, podrobnosti nechtějí probírat po telefonu. Ing. Kadlučka má prezentaci na KÚ za účasti i hejtmana.“

Prosíme, přemýšlejme!

STÁHNOUT (PDF 71,6 MB)
 

 

Analýza užitečnosti plánované výstavby nové tramvajové trati ostravskými ulicemi Bedřicha Nikodema, 17. listopadu a Průběžná

Analýza vznikla z veřejně dostupných dat z aktuálního ostravského plánu mobility a z projektového záměru na plánovanou tramvajovou trať ostravskými ulicemi Bedřicha Nikodema, 17. listopadu a Průběžná.

Odpovídá na dvě otázky:

1. Bude zavedení přímého tramvajového spojení do centra skutečně výhodné, eventuálně pro kolik cestujících to bude výhodné a pro kolik nevýhodné?

Odpověď:

Zavedení tramvají by bylo pro cestující krajně nevýhodné. Na jednoho cestujícího s výhodnějším cestováním připadnou čtyři, kterým se cestování zhorší. Radikálně se zvýší počet těch, kteří budou muset ve Svinově přestupovat a při tom celkem ročně ztratí přes 255 tisíc hodin času, což vyjádřeno v penězích je více než 73 milionů Kč.

2. Je zvýšení kapacity MHD do centra města potřebné a povede ke komfortnějšímu cestování?

Odpověď:
Zvýšení kapacity MHD do centra města není potřebné a nevedlo by ke komfortnějšímu cestování, naopak by mohlo být příčinou snížení komfortu cestování.

PROHLÉDNOUT / STÁHNOUT (PDF 1,15 MB)
 

 

Zápis z jednání komise pro výstavbu č. 5/6 2017 v Ostravě-Pustkovci

STÁHNOUT (PDF 55,5 kB)

 

Kompletní info o aktuálním stavu veřejné zakázky na dokumentaci pro územní řízení

https://verejnezakazky.ostrava.cz/detail/11414
 

 

Smlouva na projektování trati

Smlouva o dílo a smlouva příkazní mezi smluvními stranami Statutární město Ostrava a SUDOP BRNO, spol s r. o.

STÁHNOUT (PDF 1 MB)
 

 

Projektový záměr ekologizace veřejné dopravy – Ostrava Poruba, Fáze 1, červen 2014

PROHLÉDNOUT / STÁHNOUT (PDF 9,37 MB)
 

 

Projektový záměr ekologizace veřejné dopravy – Ostrava Poruba, Fáze 2, červenec 2014

PROHLÉDNOUT / STÁHNOUT (PDF 1,62 MB)
 

 

Tramvajová trať 17. listopadu – Dokumentace pro územní řízení 2004

STÁHNOUT (ZIP 149 MB)
 

 

Geotechnický průzkum

Tramvajová trať 17.listopadu

Ostrava – Poruba

 

Zadavatel : Dopravní projektování, spol. s r.o.
Hlávkova 6
702 00 Ostrava – Přívoz

 
Řešitel : UNIGEO a.s.
Místecká 329/258
720 00 Ostrava – Hrabová

prosinec 2004

PROHLÉDNOUT / STÁHNOUT (ZIP 70 MB) – Celý text + přílohy

Geotechnický průzkum z roku 2004 upozorňuje kupříkladu na zatížení území ulic 17. listopadu a Průběžná přirozenou seismicitou. Některé druhy nalezených zemin jsou navíc označeny jako málo vhodné pro založení staveb. Problematicky se jeví možná výstavba i z hlediska existence podzemních vod ve zkoumaném území.

Jinými slovy, geotechnický průzkum stavbě tramvaje nijak zvlášť nefandí.