Aktuality 2023

3. 12. 2023

ADVENTNÍ STRUČNÉ PETIČNÍ INFO

1. Tramprojekt je zpátky. Krajský úřad zveřejní podklady k EIA s největší pravděpodobností v lednu 2024.

2. Ostrava strašně spěchá, musí podat podklady pro EIA v jakémkoli stavu na krajský úřad, aby mohla žádat o EU dotaci.

3. Tramprojekt se prodražuje podle toho, kolik je dotačních peněz. Aktuálně je to 2 257 519 466 Kč.

4. Politici ANO, ODS, Pirátů, KDU, Starostů pro Ostravu a Ostravaka podporují tramprojekt. Tedy celá ostravská koalice z radnice. Politici Ostravaka nedodrželi, co zejména před komunálními volbami slibovali. Na neserióznost Ostravaka jsme před komunálními volbami opakovaně upozorňovali.

5. Dopravní podnik vypsal několik veřejných zakázek: na EIA na tramprojekt, na zpracování dotačních podkladů k žádosti, na pomoc s PR při „strategických projektech“.

6. Tramprojekt je greenwashing. Greenwashing je pojem pro věci, které se tváří ekologicky, ale ve skutečnosti ekologické nejsou.

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

25. 10. 2023

ČT INFORMUJE O ROZSUDKU KS V BRNĚ
OSTRAVA PORUŠILA ZÁKON, KVŮLI TRAMVAJOVÉMU PROJEKTU MÁ ŘADU PROBLÉMŮ

Poznámka na okraj: rozsudek soudu je pravomocný. Primátor nebo rada města, bývalý primátor i bývalí radní města, VŠICHNI MLČÍ.

OMLUVA ZA PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ NIKDE.

Vzniklou škodu zaplatí daňoví poplatníci.

Reportáž začíná cca v 8:08.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/423231100031023/

17. 10. 2023

OSTRAVA PROHRÁLA SOUD KVŮLI TRAMPROJEKTU
ZVEŘEJŇUJEME ROZSUDEK

Krajský soud v Brně vyhotovil písemně rozsudek z 31. 8. 2023 o tom, že Ostrava dostala oprávněně pokutu od ÚOHS za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek.

O CO JDE?
Ostrava v roce 2021 dostala pokutu od ÚOHS a musela ji zaplatit. Ostrava poté podala na ÚOHS žalobu a soud prohrála. ÚOHS rozhodoval podle zákona, konstatoval soud v srpnu 2023.

V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH:
Město Ostrava dostalo od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutu 100 000 korun za to, že porušilo zákon o zadávání veřejných zakázek v případě projektu tramvajové trati v městských obvodech Poruba a Pustkovec. Předseda ÚOHS Petr Mlsna pravomocně rozhodl, že Ostrava vážně pochybila, když uzavřela v září 2020 dodatek č. 2 ke smlouvě na vypracování dokumentace k územnímu rozhodnutí, a umožnila tím dvěma firmám vyplatit více než 2,6 milionu korun ještě předtím, než dodaly finální verzi projektu. Právě ta přitom byla původně podmínkou pro vyplacení dohodnuté částky.

Magistrát dostal pokutu za to, že uzavřel dodatek ke smlouvě, který měnil platební podmínky za zakázku. Zatímco podle původní smlouvy mělo být 60 procent odměny vyplaceno až po předání čistopisu projektové dokumentace pro územní řízení, dodatek umožňoval vyplacení 40 procent odměny ještě před dodáním dokumentace a po jejím dodání dalších 20 procent.

Tato úprava platebních podmínek podle úřadu změnila ekonomickou rovnováhu závazku ve prospěch vybraného dodavatele a znamenala tak podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Hlavní problém je v tom, že původní platební podmínky byly pro dodavatele náročnější v tom, že musel zvládnout financovat projekční práce z vlastních zdrojů až do odevzdání čistopisu, nové podmínky mu garantovaly platbu 40 procent částky předem.

ZAKÁZKA SKONČILA OSTUDOU

Ostravou vybraný dodavatel zakázku nedokončil. Ostrava za značně nevýhodných podmínek ukončila smlouvu s dodavatelem na podzim 2022, kdy mu zaplatila další peníze. Nyní jsou pro tramprojekt znovu pořizovány podklady, protože původní zaplacený projekt má chyby. Ostrava tak platí tutéž věc znovu.

Prosíme, přemýšlejme!

STÁHNOUT (PDF 165 KB)

4. 10. 2023

ODSOUZENÍ MANAŽEŘI DOPRAVNÍHO PODNIKU LHALI, POTVRDIL ÚSTAVNÍ SOUD
JEDNALO SE O DOTACE EU NA TRAMVAJE

Tramvaje jsou drahé dopravní prostředky, náročné na provoz, údržbu i energie. Potřebují ke svému provozu umělá neekologická tělesa, která zabírají životní prostor ve městě.

Tramvaje pro svou nákladnost vytvářejí výborné korupční prostředí. Jak se stalo třeba v Dopravním podniku Ostrava, a.s.

Všimněme si, prosím, že v návaznosti na rozhodnutí Ústavního soudu nebyla dosud (4. 10. 2023,18:20 hodin) ze strany Dopravního podniku Ostrava, a.s. ani ze strany statutárního města Ostravy zveřejněna žádná zaznamenatelná omluvná reakce. Žádná omluva veřejnosti. Nic.

Prosíme, přemýšlejme!

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/dopravni-podnik-ostrava-manipulace-dotace/r~1972353862aa11eea9eeac1f6b220ee8/

28. 9. 2023

PODKLADY EIA K TRAMPROJEKTU BUDOU STÁT 950 000 KČ
DPO ZVEŘEJNIL SMLOUVU

V registru smluv byla zveřejněna smlouva se společností JP EPROJ s.r.o. z Havířova, která bude zpracovávat nové podklady pro EIA. Za částku 950 000 Kč + DPH. Jednatelkou a majitelkou této malé společnosti je Ing. Jarmila Paciorková, držitelka autorizace potřebné pro proces EIA.

Stručně komentujeme:

1. Zveřejnění přichází téměř 6 týdnů po skončení lhůty pro podání nabídek k veřejné zakázce, co DPO vypsal. Prodleva a pozdní podpis smlouvy nejsou příliš transparentní, zejména s ohledem na to, že tak obrovská práce má být hotova do 31. 12. 2023.

2. Zvenku to může vypadat tak, že se na podkladech EIA mohlo pracovat již před podpisem a zveřejněním smlouvy.

3. Zveřejnění přichází v době, kdy Ostrava prohrála soud s ÚOHS. Ostrava minulému dodavateli tramprojektu v rozporu se zákonem zaplatila miliony korun, a to i za podklady EIA.

4. Je absolutně nejasné, proč Ostrava nevymáhala odpovědnost za špatné podklady po minulém dodavateli. Dle původních smluv měl dodavatel povinnost všechny vady podkladů EIA přepracovat.

5. Částka 950 000 Kč + DPH je tak v době krize veřejných rozpočtů ostravským výsměchem všem lidem, co pracují a platí daně. Jednu věc platíme už podruhé.

Prosíme, přemýšlejme!

20. 9. 2023

📣📣 TRAMPROJEKT: OSTRAVA PROHRÁLA SOUD S ÚOHS📣📣
📣📣ZVEŘEJŇUJEME PRVNÍ📣📣

Ostrava prohrála soudní spor s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže /ÚOHS/. Dne 31. 8. 2023 byl u Krajského soudu v Brně vyhlášen rozsudek, který potvrzuje pokutu 100 000 Kč ÚOHS pro Ostravu za porušení zákona při uzavírání dodatku s dodavatelem veřejné zakázky na dokumentaci k tramprojektu. Dodatek umožnil vyplatit dodavateli veřejné zakázky miliony korun, na něž by bez dodatku neměl nárok.

Odpovědnost za porušení zákona jde za Radou města Ostravy. Ta o uzavření protiprávního dodatku rozhodla.

Nyní soud vyhotovuje písemné odůvodnění rozhodnutí. Zveřejníme jej hned, jakmile bude k dispozici.

Prosíme, přemýšlejme!

16. 9. 2023

JAK SOUVISÍ OPRAVA CESTY NA PRŮBĚŽNÉ S TRAMVAJOVÝM PROJEKTEM

1. Projekt: Dopravní projektování, spol. s r. o., je firma, která vypracovávala projektovou dokumentaci pro tramprojekt. Zároveň Dopravní projektování, spol. s r. o., zpracovávala dokumentaci pro rekonstrukci místní komunikace Průběžná. Smlouva k tomu uzavřená mezi městskou firmou Ostravské komunikace, a.s. a touto soukromou firmou byla v registru smluv zveřejněná dne 23. 8. 2022.

Stručně: Za zakázky ohledně Průběžné inkasuje peníze stejná soukromá firma.

2. Realizace: Ostravský dopravní podnik i Ostravské komunikace, a.s., patří ze 100% statutárnímu městu Ostrava. Ostrava chce na Průběžné realizovat tramvajovou trať za dotační peníze, které musí prostavět do konce roku 2027. Prakticky to znamená, že stávající opravovanou cestu Ostrava zamýšlí do 2027 zcela zbourat.

Stručně: Hospodářsky ani ekologicky to nedává vůbec smysl.

3. Jak má vypadat tramvajové těleso? Cesta jeden směr – uprostřed tramvajové těleso oba směry – cesta druhý směr. Plus cyklostezky a chodníky. Šířka nového dopravního koridoru s tramvajovým tělesem uprostřed má být cca 30 metrů. Stromy v tomto širokém dopravním korytě budou vykáceny.

Prosíme, přemýšlejme!

24. 8. 2023

AKTUÁLNÍ A DŮLEŽITÁ REPORTÁŽ ČT z 22. 8. 2023

Definitivně se potvrzuje, že celé tramvajové peklo pro nás začíná znovu.
Politici jsou alibisticky potichu, promlouvá jen ředitel ostravského dopravního podniku.

Dopravní podnik nehospodaří dobře. Pro svou existenci potřebuje stále více peněz. Obří dotace ve výši přes 2 miliardy korun na tramvajový projekt by mu jen prospěla.

Nejde o přírodu a životní prostředí, ani o lidi anebo dopravu. Jde o dotační peníze.

1. 8. 2023

🚩🚩POZOR POZOR🚩🚩

Zejména ty z Vás, kdo jsou vlastníky nemovitostí, upozorňujeme na skutečnost, že existuje v posledních měsících (letech) snaha o realizace různých přeložek sítí, např. vodovodů nebo plynovodů, v našich ulicích. Drtivá většina z nich souvisí s tramprojektem, i když je třeba tvrzen opak. Sítě musí být vedeny jinak, aby nekolidovaly s tramprojektem. Doporučujeme proto žádné souhlasy se stavbou přeložek sítí nepodepisovat bez nahlédnutí do spisu na stavebním úřadě a současně bez porady s advokátem. Do vydání územního rozhodnutí můžete i již udělený souhlas vzít zpět. Pokud potřebujete konzultovat, můžete kontaktovat i petici.

18. 7. 2023

📣📣TRAMPROJEKT POKRAČUJE📣📣
🙁🙁 EIA BUDE ZVEŘEJNĚNA V LISTOPADU 2023 🙁🙁

Tak je to tady. Rada města Ostravy rozhodla usnesením 11. 7. 2023 o pokračování tramprojektu. Ostravský dopravní podnik vypsal 12. 7. 2023 veřejnou zakázku na podklady pro EIA.

CO TO ZNAMENÁ?
Ostrava začíná znovu. Selhání z minulé EIA ji zjevně netíží.

CO MINULÝ DODAVATEL EIA?
Ostrava mu zaplatila za neprofesionální práci plnou chyb, která se nedá znovu použít. Ostrava nevyžadovala žádnou smluvní pokutu, nevyužila žádných sankčních ujednání s minulým dodavatelem.

JDE O DOPRAVU NEBO PŘÍRODU?
Ne. Hnací silou pro pokračování tramprojektu je asi dotace EU na tramvaje a trolejbusy, která je v tomto dotačním období 2021-2027 pro Ostravsko 2,2 mld. Kč.

CO BUDE DĚLAT NÁŠ SPOLEK?
Pokračovat v práci. Prosíme o sdílení informací, sledování, pomoc a podporu.

Prosíme, přemýšlejme!

Foto: Klidná Duha v červnu. Invazivní dopravní stavbu nechceme, nepotřebujeme.