Aktuality 2022

 

12. 12. 2022

KRAJSKÝ ÚŘAD UKONČIL OFICIÁLNĚ EIA NA TRAMPROJEKT

Petice vítězí. Zatím. Tramprojekt zůstal v rozpočtu Ostravy na 2023. Platí, že Ostrava může oznámení EIA podat kdykoli znovu a znovu proces projednávání tramprojektu zahájit.

Nyní je nutné dostat tramprojekt jak z rozpočtu města, tak z územního plánu.

K obojímu očekáváme sofistikovanou a důraznou snahu zejména pustkovecké rady v čele s pustkoveckým starostou.

Prosíme, přemýšlejme!

 

29. 11. 2022

TRAMPROJEKT ZŮSTÁVÁ V MĚSTSKÉM ROZPOČTU
TROUFALÁ, ALE NEREALISTICKÁ POLOŽKA…

Ostrava má návrh rozpočtu na rok 2023.

Zůstal v něm i tramprojekt, nově bez řečí o jeho ekologickém přínosu. Opakujeme, že Ostrava sama dala výpověď dodavateli dokumentace tramprojektu. Ostrava dá vypovězenému dodavateli za nepoužitelné plnění (jakési torzo dokumentace) částku 9 009 685,12 Kč.

Pár čísel o „ekologizaci“ z rozpočtu na 2023:

Realizace: do 2028

Cena nově: 2 429 926 000 Kč (slovy téměř dvě a půl miliardy korun)

Dotace má uhradit: 2 159 000 000 Kč (slovy téměř dvě miliardy dvě stě milionů korun)

Částka přípravu v roce 2023: 2 000 000 Kč (dva miliony korun :-)) Že by na nějakou zakázku, pro kterou Ostrava nemusí vypisovat zadávací řízení?

KOMENTÁŘ PETICE: Odpovědné osoby musí dělat, že v tramprojektu pokračují. I simulováním aktivit v podobě zadávání dalších zakázek na přípravu projektu. Tak např. dopravní model si město koupilo už dvakrát. Všichni v budově magistrátu dnes už ví, že se tramprojekt s pravděpodobností hraničící s jistotou nepostaví. Odpovědné osoby se zamotaly a cesta ven je složitá. Přes další divné utrácení nevede.

Evropská dotace v nynějším dotačním období (2021-2027) nebude. S pravděpodobností hraničící s jistotou nelze stihnout dané dotační termíny a splnit tentokrát náročné požadavky.

ZÁVĚR: Je třeba to hlídat. Počínaní hnutí ANO, které ostravskou radnici zcela ovládá, nabírá takové megalomansko-tragikomické rysy.

 

27. 11. 2022

💚 ADVENTNÍ PODĚKOVÁNÍ 💚

Vážené dámy a pánové,

zdravíme Vás v adventním čase!

Chceme moc poděkovat všem lidem, kteří v uplynulých měsících petici nějak konkrétně pomohli. Děkujeme za pomoc s administrací webu a obou našich facebooků. Děkujeme za pomoc s tiskem anebo roznosem letáků. Děkujeme všem lidem, co přišli na veřejné projednání v květnu do sálu v Mariánských Horách, za to, že přišli a že tu nedůstojnou hrůzu vydrželi. Děkujeme všem, co se připojili k připomínkám vůči změně územního plánu v březnu. Děkujeme všem, co se o náš tramproblém zajímají a říkají o něm svému okolí. Uznání patří těm médiím, která o tramprojektu dlouhodobě informují, a zejména ČTK, jež o tramprojektu přináší zásadnější informace ve svých tiskových zprávách. Děkujeme všem lidem, co podpořili spřátelené politiky petice v zářijových komunálních volbách. Děkujeme všem expertům z oblasti environmentální, stavební i právní, že petici v drtivé většině zadarmo nebo za velmi přátelských podmínek pomáhají. Děkujeme za papír, děkujeme za pomoc s dovozem a odvozem, děkujeme za pomoc s doručováním. Děkujeme všem lidem za veškerou pomoc, o které se (ještě) nedá psát. Děkujeme co nejzdvořileji za peněžní dary, peněz má spolek trvale málo a ještě je bude potřebovat.

Děkujeme, že společně přemýšlíme. V letošním roce máme fantastické výsledky.

Naše činnost ještě nekončí. Rok 2023 bude ve znamení úklidu po tramvajovém projektu tak, aby nás již napříště neohrožoval.

Vaše petice

 

25. 11. 2022

🗞📰ČLÁNEK O KONCI A PŘÍPADNÉM POKRAČOVÁNÍ TRAMPROJEKTU

Komentář petice: Z textu je vidět, že Ostrava vaří z vody. Padlo hodně frází, konkrétního nic. Uvidíme 🙂

https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/tramvaje-poruba-pustkovec-vystavba-dodavatel-dopravoprojekt.A221121_693232_ostrava-zpravy_zah

 

23. 11. 2022

ÚŘAD ZAMÍTL STAVBU SEVERNÍHO SPOJE

Po pokutě 70 000 Kč od ÚOHS za nezákonné vyplácení peněz dodavateli projektové dokumentace Severního spoje má Ostrava další průšvih…

Zdůrazňujeme, že za zastavením Severního spoje stojí pouze arogance Ostravy. Kdyby poctivě vypořádala připomínky a poctivě se zaměřila na hluk v dotčených částech zejména Martinovské a Průběžné ulice, řízení by asi zastaveno nebylo. Místo vypořádání Ostrava krajskému úřadu napsala, že nic vypořádávat nebude. Neskutečná drzost, po právu potrestaná.

Podrobněji v textu ČT:

https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3545570-urad-zamitl-stavbu-ostravskeho-severniho-spoje

 

18. 11. 2022

„PRÁVNÍMU ŘÁDU MUSÍ PŘEDCHÁZET ŘÁD MRAVNÍ“ – VÁCLAV HAVEL

Pro svobodnou demokratickou společnost musí existovat základní hodnoty, o jejichž naplňování musí usilovat.

V právním státě platí nejen napsané zákony, ale také mravnost, smysl pro to správné a řádné.

Skvělý text Jana Lipolda na seznamzpravy.cz.

Když jsme u té občanské společnosti, Havlova vize zní: „Stát se jí nebude bát, ale bude na ni naopak hrdý.“ Výborně řečeno, podstata věci.

Prosíme, přemýšlejme!

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-komentar-havel-rekl-jake-bude-cesko-2029-nemylil-se-chyba-je-jinde-219510

 

15. 11. 2022

REPO ČT O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V TRAMPROJEKTU
TRAMPROJEKT V KLINICKÉ SMRTI, ZUZANA BAJGAROVÁ /ANO/ ZŘEJMĚ VĚŘÍ V OŽIVENÍ

Komentář petice: Zuzana Bajgarová /ANO/ musí říkat, že tramprojekt mrtvý není a musí povídat něco o nové dokumentaci EIA. Ostrava už dala do přípravy tramprojektu příliš peněz, jeho zastavení proto nemusí být pro odpovědné osoby bez právních následků.

Aktuálně má město prázdné ruce. Uvidíme, co podnikne dále.

Faktem zůstává, že ve stávajícím dotačním období 2021-2027 je termín pro podání žádosti o tramdotaci 30. 6. 2024. Do té doby musí mít Ostrava vydané tzv. územní rozhodnutí v územním řízení. To lze jen těžko stihnout.

REPO ČT hned prvních 5 minut na začátku:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/422231100031115/

 

13. 11. 2022

TRAMPROJEKT JAKO VYLÉČENÁ RAKOVINA: JE NAŠTĚSTÍ PRYČ A MŮŽE SE KDYKOLI VRÁTIT
ODPOVĚDI NA OTÁZKY Z POSLEDNÍCH HODIN I.

1. CO SE TO DĚJE?
Veřejná zakázka na dokumentaci pro územní řízení k tramprojektu byla ukončena dohodou Ostravy a dodavatele (sdružení firem SUDOP Brno a Dopravní projektování Ostrava). Dohoda byla uveřejněna v registru smluv dne 9. 11. 2022. Nyní Ostrava na vypracování dokumentace pro územní řízení, jejíž součástí je i proces EIA, nikoho nemá. Projekt se tak fakticky zastavil.

2. JE NYNÍ OPRAVDU KONEC?
Nyní ano. Dokument z 9. 11. 2022 umožňuje sice Ostravě nakoupit podklady pro proces EIA u jiného dodavatele s nechat je následně zapracovat do již existujícího torza podkladů pro územní rozhodnutí, je to ale možnost spíše papírová a alibistická. Ostrava dá dodavateli veřejné zakázky prakticky za nic 7,5 milionů Kč a je třeba to jaksi zdůvodnit. Je ale pravdou, že Ostrava může v tramprojektu kdykoli pokračovat, sice obtížně, nesmyslně, se zastaralými podklady a s chybějícím financováním, ale teoreticky to možné je.

3. BYL ZASTAVEN PROCES EIA?
Dosud nebyl. Platí závěry zjišťovacího řízení ze srpna 2018, všechno ostatní pro proces EIA musí Ostrava dělat znovu. Vzhledem k tomu, že „propustila lidi“, kteří na EIA dělali, nic nenasvědčuje tomu, že by chtěla nyní pokračovat. Proces EIA zastaví krajský úřad na žádost Ostravy nebo po třech neaktivních letech, tedy v červnu 2025.

4. JSOU DOTAČNÍ PENÍZE EU NA TRAMPROJEKT?
Nejsou, odkazujeme pro podrobnosti na náš text ze čtvrtka. Pro získání dotace je třeba mít tzv. územní rozhodnutí. Od toho je Ostrava nyní vzdálená na světelné roky.

5. NĚCO VÁS ZAJÍMÁ?
Zeptejte se nás přes soukromou zprávu (prosíme ne přes komentáře), na otázku pak odpovíme v textu pro všechny.

FOTO: ulice 17. listopadu u Duhy směrem do Pustkovce

 

13. 11. 2022

📣📣HOT NEWS 📣📣
TRAMPROJEKT KONČÍ. PRVNÍ STRUČNÉ ZPRÁVY. PROSÍME O SDÍLENÍ

Ostrava dne 9. 11. 2022 ukončila smlouvu s dodavatelem dokumentace na projekt „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“.

Petiční spolek nechá smlouvu posoudit experty, neboť je problematická co do odůvodnění ukončení smluvního vztahu i co do výše vyplacených peněz. Dodavatel obdržel již téměř 3 000 000 Kč bez DPH a má dostat dle smlouvy dalších 4 500 000 Kč bez DPH.

To nejdůležitější ale je:

TRAMPROJEKT FAKTICKY KONČÍ.

Vyhráli jsme!

V následujícím čase přineseme podrobnosti.

Smlouva v oficiálním registru smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22287969?backlink=biujc

Foto: Park Ludvíka Podéště

 

10. 11. 2022

NOVINKY O EU DOTACI NA TRAMPROJEKT
O DOTACI JEDNODUŠE A PŘEHLEDNĚ I.

EU má šestiletá dotační období. Nyní máme období 2021-2027. Tramprojektu se týká z fondů EU fond s názvem Operační program doprava (OPD). V rámci OPD se vypisují tzv. výzvy. Výzva obecně popisuje projekt nebo oblast, na něž lze o dotace žádat. Pro výstavbu tramvajových tratí a metra v ČR je v období 2021-2027 určeno dotačních 20 miliard Kč.

PRVNÍ VÝZVA PRO TRAMPROJEKT (konec 2022 – 30. 6. 2024)
Do konce roku 2022 se dozvíme, kolik miliard z těch 20 miliard Kč bude určeno pro tzv. ostravskou aglomeraci. Podle dotačních pravidel musí mít tramprojekt pro možnost podání žádosti o dotaci vydané tzv. územní rozhodnutí. Územní rozhodnutí lze získat až poté, co tramprojekt získá souhlasné stanovisko EIA. Územní řízení je složitý a dlouhotrvající proces. Je krajně nepravděpodobné, že by Ostrava mohla podat žádost o dotaci na tramprojekt do 30. 6. 2024, a to proto, že nebude možné splnit dotační kritéria.

DRUHÁ VÝZVA PRO TRAMPROJEKT (pravděpodobně 2025 – 30. 6. 2027)
Pokud se těch 20 miliard Kč úplně nerozdělí po celé ČR v rámci prvních výzev a zbylé peníze se nepřesunou jinam (třeba na projekty na železnici), tak se zbylá částka X Kč zase rozdělí po celé ČR pro výstavbu tramvajových tratí a metra. Zbylá částka X Kč bude výrazně menší než 20 miliard Kč. Poměrně se tak budou krátit i dotační prostředky, které budou určeny pro tzv. ostravskou aglomeraci. Prakticky to znamená, že dotace nebude např. 1 miliarda Kč jako při první výzvě pro tramprojekt, ale nižší, třeba jen 450 milionů Kč. I pokud by Ostrava v období 2025 až 2027 měla územní rozhodnutí na tramprojekt, bude dotačních peněz EU příliš málo na realizaci tramprojektu.

ZÁVĚR
Ostrava by měla odpovědně říct, jak zamýšlí tramprojekt financovat. Jen z fondů EU to nebude možné.

Kompletní info o dotacích v OPD lze nalézt na oficiálním dotačním webu www.opd.cz.

 

26. 10. 2022

PROČ JE DŮLEŽITÉ SLEDOVAT ÚŘEDNÍ DESKY OBVODŮ

Z úředních desek třeba Poruby, Pustkovce nebo Martinova lze zjistit, co za stavební či jiné práce se chystají v okolí míst, kde žijeme. Správní řízení s počtem účastníku vyšším než 35 se na úřední desce zveřejňují vždy.

Obecní časopisy – povětšinou nevalné úrovně – nejsou relevantním zdrojem informací, důležité a závazné jsou informace zveřejněné na úřední desce.

Vlastníci i nepřímo sousedících nemovitostí (např. bytů nebo domů) pak mají možnost do takových řízení vstoupit, podávat námitky, odvolávat se.

Účastí v řízení a správnou argumentací lze plánovaný záměr často pozměnit či zcela zastavit.

Prosíme, přemýšlejme!

Foto: Stromy v křižovatce Oty Synka x Průběžná.

 

14. 10. 2022

ČSSD PORUBA DĚKUJE ZA PODPORU VE VOLBÁCH

 

3. 10. 2022

Obvod Ostrava-Poruba opět povede koalice ANO, Spolu a Piráti

Druhý nejlidnatější ostravský obvod Poruba povede koalice, v níž budou ANO, Koalice Spolu a Piráti, tedy strany, které radnici vedly i v minulých čtyřech letech. V zastupitelstvu, které má 45 míst, bude mít staronová koalice 33 mandátů. Koaliční smlouva byla podepsána v neděli.

Všechna tato uskupení v minulosti podpořila tramprojekt.

Je třeba říci, že hlavním tahounem je dominantní ANO, zbylí porubští SPOLU a Piráti se vezou, těm zřejmě vždy více než na tramprojektu záleželo na koalici s ANO.

Pro tramprojekt a obecně pro ochranu životního prostředí neznamená pokračování této porubské koalice nic dobrého.

 

27. 9. 2022

V OSTRAVSKÉ POLITICE SE NIC NEZMĚNÍ, V RADĚ MĚSTA MAJÍ VĚTŠINU ANO (6), SEKUNDUJE SPOLU (4) A PIRÁTI (1)

V Ostravě podepsaly koaliční smlouvu o vedení města vítězné hnutí ANO s koalicí Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Piráty. Primátorem zůstane Tomáš Macura z ANO. ANO bude mít v radě města většinu hlasů.

„Městská rada bude mít v nadcházejícím volebním období 11 členů, z toho hnutí ANO obsadí šest pozic,“ řekl Macura. Spolu podle něj připadnou čtyři místa radních a Pirátům zbylé jedno místo.

 

25. 9. 2022

NĚKTERÉ I DOBRÉ ZPRÁVY Z VOLEB

PORUBA: Šíma a Michalec z ČSSD uspěli v Porubě. Máme tak spojence a přístup k informacím. Poruba tak pro petici dopadla na poměry dobře. Maximum možného v daný moment.

PUSTKOVEC: ODS+OPP mají 4 zastupitele z 15.

MĚSTSKÉ ZASTUPITELSTVO: Preferenčních hlasů pro Ing. Natašu Čeganovou bylo bohužel málo. ČSSD s kandidátem Bc. Michalem Šímou se do ostravského městského zastupitelstva vůbec nedostala. V městském zastupitelstvu jsme tak zcela bez spojenců.

Foto: Podzimní houby z Otakara Jeremiáše.

 

20. 9. 2022

NATAŠA ČEGANOVÁ
7 DŮVODŮ, PROČ JI VOLIT DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA

1. petici proti tramvaji aktivně a fundovaně pomáhá od roku 2016
2. rozumí stavebním věcem, ochraně přírody, veřejným zakázkám a investicím
3. jako pustkovecká zastupitelka byla předkladatelkou materiálů proti tramvaji, též od roku 2016
4. pomáhala petici s vyjádřeními pro EIA
5. sama odborně a připraveně vystupovala na veřejných projednáních EIA v letech 2020 a 2022, v roce 2022 jako jediná připravená zastupitelka (její vystoupení kontrastovalo zejména s absencí pustkoveckého starosty Pyše z pustkovecké ČSSD a s účelovým vystoupením Ostravaka Nespěšného, který věcně proti tramvaji vůbec nic neřekl)
4. vůči petici vždy dodržela slovo
5. zásadová, chytrá a nebojí se
6. členka Občanského fóra, přes třicet let činná na různých postech v ostravské samosprávě, ví, jak funguje systém
7. lze ji bez problémů vykřížkováním zvolit

FOTO: Nataša Čeganová mluví o tramvajové trati na pustkovecké debatě v prosinci 2016. Již tehdy upozorňovala na chybovost podkladových materiálů k tramprojektu.

 

16. 9. 2022

🌳🌲DNE 15. 9. 2022 OSLAVILA NAŠE PETICE 6. NAROZENINY🌲🌳

Takže tak. Šest let masochistického boje za naše životní prostředí a právní stát.

S hrdostí a pokorou slavíme všechny úspěchy. Ještě ale není konec.

Prosíme, pomozme petici protitramvajovou volbou příští pátek a sobotu.

Volební prosba petici v těchto dnech míří již do našich schránek, online zveřejníme také co nejdříve.

Naši političní spojenci: ČEGANOVÁ A ŠÍMA.

Děkujeme za vlídná slova, pomoc a podporu 💚💚

Foto: Podzimní houby na Karola Šmidkeho. Na trávě, kde má vést nová trať.

 

31. 8. 2022

TAK FUNGUJE HLASOVÁNÍ V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH

Do Senátu v místech ohrožených tramprojektem letos nevolíme.

Dávají se křížky.

Buď celé straně, anebo jednotlivým kandidátům. Lze i kombinace: Křížek straně a křížky kandidátům z jiných stran.

Petiční volební protitramvajová prosba zní:

PUSTKOVEC: č. 3 ODS+OPP (jeden velký křížek)

ČSSD PORUBA: (jeden velký křížek)

ZASTUPITELSTVO MĚSTA:

křížek pro Ing. Natašu Čeganovou ze SPOLU

křížek pro Bc. Michala Šímu z ČSSD

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/jak-hlasovat-v-komunalnich-a-senatnich-volbach/r~a83a0a021fbc11ed8980ac1f6b220ee8/

 

31. 8. 2022

VEDEME SI VELMI DOBŘE

Ještě ale není konec.

Děkujeme za gratulace k rozhodnutí předsedy ÚOHS o přestupku na Severním spoji. Tentýž delikt Ostravy jako u tramprojektu.

Děkujeme moc za přízeň, pomoc a podporu 💚💚

 

27. 8. 2022

📣📣HOT NEWS📣📣
PŘEDSEDA ÚOHS POTVRDIL POKUTU PRO OSTRAVU ZA PODKLADY NA SEVERNÍ SPOJ
STEJNÝ PŘESTUPEK JAKO U TRAMPROJEKTU

V pátek 26. 8. 2022 potvrdil předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pokutu pro Ostravu ve výši 70 000 Kč. Ostrava vážně pochybila, když uzavřela dodatek ke smlouvě na vypracování dokumentace k územnímu rozhodnutí, a umožnila tím dodavatelské firmě vyplatit více než 1 milion korun ještě předtím, než dodala finální verzi projektu. Právě ta přitom byla původně podmínkou pro vyplacení dohodnuté částky.

Předseda ÚOHS v rozhodnutí uvádí i přestupek ohledně tramprojektu ze září 2021, s nímž je přestupek ohledně Severního spoje v souběhu, proto ta relativně nízká pokuta. Když dojde k souběhu přestupků, pokuty se nesčítají, aby delikventa hospodářsky nezničily.

Předseda ÚOHS se jinak ale proti jednání Ostravy ostře vymezuje:

„Předseda Úřadu se ohrazuje proti výtce obviněného, který v rozkladu na orgán přezkumu v prvním stupni apeluje, aby se při rozhodování a zjišťování skutkového stavu pro příště zabýval věcí do hloubky, zkoumal, jaké okolnosti vedly obviněného k uzavření dodatku č. 2 a jen suše bez skutkového a právního základu nekonstatoval neexistenci nepředvídatelných okolností. V daném případě je to totiž obviněný, kdo podle všeho nevhodně nastavil smluvní ujednání smlouvy o dílo, když očividně neuvážil souvislosti, které se mohou při územním řízení (či ještě před ním) vyskytnout.“

„Dále Úřad ověřil existenci případného souběhu s jiným přestupkem obviněného a konstatoval, že zdejší přestupek je v souběhu s přestupkem, o němž bylo rozhodnuto ve výroku I rozhodnutí Úřadu sp. zn. ÚOHS-S0130/2021/VZ, č. j. ÚOHS-17571/2021/500/AIv ze dne 26. 5. 2021, který byl spáchán dne 3. 9. 2020 a za nějž byla obviněnému uložena pokuta 100 000 Kč. Při stanovení výše pokuty Úřad k tomuto souběhu přihlédl, současně vypočetl horní hranici možné pokuty, přihlédl k závažnosti přestupku a dovodil absolutní vyloučení hospodářské soutěže při uzavírání dodatku č. 2, což lze považovat za vysoce závažné porušení zákona.“

Text rozhodnutí zde: https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-18318.html

 

24. 8. 2022

VOLBY 23. 9. a 24. 9.
VOLIČSKÝ PRŮKAZ NELZE VYDAT PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY

Ve volbách do obecních zastupitelstev nelze vydat voličský průkaz, každý musí volit v místě svého pobytu.

V komunálních volbách mohou volit i občané EU v místě svého pobytu v ČR.

Ze zdravotních důvodů lze radnici (porubskou, pustkoveckou, martinovskou) požádat o doručení volební schránky domů.

Petice volí ty, co se osvědčili, v ochraně životního prostředí a v boji proti škodlivému tramprojektu:

Pustkovec: koalici ODS a OPP
Poruba: ČSSD
Město: č. 46 Ing. Nataša Čeganová /SPOLU/, č. 4 Bc. Michal Šíma /ČSSD/

 

22. 8. 2022

DOTACE EU 2021 až 2027

Vzhledem k článku z MF Dnes o dotacích na tramvaj, který vyvolal hned několik dotazů, petice sděluje:

1. Nově projekt MUSÍ mít územní rozhodnutí, aby měl šanci dotaci získat. Tramprojekt územní rozhodnutí nemá, nemá ani EIA, nemá nic.
2. Seznam výhledových projektů k dotacím je něco jako dopis Ježíškovi, seznam více či méně realistických přání.
3. Komunální politiku nic nestojí skutečnost, že má i tramprojekt na seznamu přání dotačnímu Ježíškovi. Nic to nestojí a třeba to nějakým pomýleným zázrakem vyjde.
4. Tramprojekt je stále slabší a slabší, nicméně stále nebezpečný. Ještě není po něm.

ZÁVĚR: NEPANIKAŘIT. A jít rozumně volit.

Veškeré info o dopravních dotacích na webu https://www.opd.cz.

https://www.idnes.cz/ekonomika/doprava/tramvaje-trolejbusy-metro-mhd-opd-iii.A220819_141055_eko-doprava_cfr

 

18. 8. 2022

OSTRAVA KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022
KDE NALÉZT SEZNAMY KANDIDÁTEK A JAK OBJEDNAT PŘENOSNOU SCHRÁNKU DOMŮ

V pátek 23. 9. a v sobotu 24. 9. 2022.

Ze zdravotních či jiných vážných důvodů si lze objednat donášku volební schránku do místa bydliště.

Pro Porubu na tel. 599 480 221, 599 480 402.

Volí se na dvou velkých lístcích do zastupitelstva města a do zastupitelstva městského obvodu.

Přehledy všech kandidátních listin, kandidátů a komplexní info: www.volby.cz

 

18. 8. 2022

🗣🗣🗣JAK BY VYPADALA TRAMVAJOVÁ TRAŤ NA PRŮBĚŽNÉ?🗣🗣🗣
NA DOTAZ OPAKUJEME ZÁKLADNÍ FAKTA 📝

Dostali jsme dotaz, kudy mají vést ty koleje, když na Průběžné je cesta a hned vedle ní přece hned tráva a ty stromy.

Odpovídáme jednoduše ve stručnosti v bodech:

1. Stávající cesta a chodník by se vybagrovaly pryč. Stromy a keře kolem by se vykácely.

2. Strojově by se vytvořilo koryto cca 30 m široké a cca 1 m hluboké, z něhož by bylo vše stávající odstraněno.

3. Do tohoto koryta by se doprostřed na umělý pevný podklad umístila tramvajová trať, dva páry kolejí jako třeba v Porubě na Opavské.

4. Podél kolejí zleva a zprava by byla umístěna silnice a nové chodníky.

5. Semafory by byly mimo jiné na nové křižovatce u lesa Osošník anebo místo kruhového objezdu 17. listopadu x Průběžná.

6. Pokud by byly umístěny travnaté či jiné pásy s vegetací, byly by na umělých podkladech, které neplní mimoprodukční funkce půdy a ve kterých není možný život v druhové rozmanitosti tak, jak je to v dotčených místech nyní. Čili žádná plnohodnotná příroda, ale šidítka.

7. Průběžnou by nešlo volně přecházet jako dnes. Vznikla by další zbytečná překážka v městské krajině. Problém pro zvířata i lidi.

8. V plánu měla Ostrava stavět 3 roky, tzn. v praxi by to bylo v ideálním případě tak 5 let staveniště 🙁

FOTO: Podzim 2021. Kruhový objezd 17. listopadu x Průběžná.

 

13. 8. 2022

BIOPLYN JAKO DALŠÍ PALIVOVÁ ALTERNATIVA
ŽÁDNÉ BETONOVÁNÍ, ŽÁDNÉ TROLEJE, ŽÁDNÉ NIČENÍ PŮDY, ŽÁDNÁ ZÁVISLOST NA RUSKU

„V norském Oslu si dali za cíl pohánět své autobusy biometanem. Tamní stanice pro výrobu bioplynu Romerike sbírá z domácností norského hlavního města tříděný odpad z kuchyní a s jeho pomocí pohání část městských autobusů. V Evropské unii se podíl využití stlačeného biometanu blíží pětině používaného plynu v dopravě.“

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/biometan-muze-nahradit-rusky-fosilni-plyn-v-doprave-zatim-se/r~8bfb35a20c0a11eda3c0ac1f6b220ee8/

 

8. 8. 2022

SRPNOVÉ PETIČNÍ INFO 2022

Pojďme si rozebrat krátce tři roviny tramprojektu: PENĚŽNÍ, PRÁVNÍ A POLITICKOU. Předem zdůrazňujeme, že si stojíme velmi dobře, ale ještě zdaleka nepřišel tramprojektový konec.

1. PENĚŽNÍ
Ostrava na tramprojekt nemá peníze. Běží sice nové EU dotační období 2021-2027, ale pro podání žádosti o dotace je třeba mít mimo jiné „územní rozhodnutí“. Od územního rozhodnutí na tramprojekt je Ostrava hodně vzdálená. Pro územní rozhodnutí je podkladem mimo jiné závazné stanovisko EIA, které Ostrava nemá, protože od roku 2018 podvádí v podkladech v procesu EIA na tramprojekt. Podklady EIA jsou nyní krajským úřadem vráceny Ostravě k opětovnému přepracování, Ostrava nemá k tramprojektu žádné hodnověrné a použitelné podklady. Prakticky termíny EU dotace už s největší pravděpodobností nelze stihnout.

2. PRÁVNÍ
Ostrava vede dva soudní spory kvůli tramprojektu a s největší pravděpodobností přibudou další. Ostrava nemá jediné povolení pro stavbu. Zato Ostravu napomenula veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová, protože vyloučila lidi 75+ z průzkumu veřejného mínění na tramprojekt. Ostrava dostala 100 000 Kč pokutu od ÚOHS za deliktní jednání při veřejné zakázce na tramprojekt. Proces EIA na tramprojekt je fiasko, např. část předložených podkladů je plagiátem. Tramprojekt je právní katastrofa.

3. POLITICKÁ
S politickou podporou v zádech se proti tramprojektu bojuje snadněji. Ještě bohužel není konec. Blíží se komunální volby. Zdůrazňujeme, že tramprojekt prosazuje především ANO 2011 v čele s primátorem Macurou. Ostatní strany tramprojekt podporují účelově, protože jsou nyní s ANO v koalici na porubské i ostravské radnici. Takže platí, že také z hlediska tramprojektu nelze v žádném případě volit ANO 2011.

Naopak podporujeme a prosíme o hlas pro následující subjekty v obvodech a do zastupitelstva města:

PUSTKOVEC: koalice ODS + OBČANÉ PRO PUSTKOVEC

PORUBA: ČSSD Poruba

ZASTUPITELSTVO MĚSTA: doporučujeme křížkovat po jménech, a to naše ověřené politiky podporovatele: Ing. Nataša Čeganová /SPOLU/, Bc. Michal Šíma /ČSSD/.

Politice v tramprojektu se budeme věnovat na komunikačních platformách petice až do voleb 23. a 24. září 2022.

FOTO: Poklidná zima na Zdeňka Štěpánka. Ulice ohrožená tramprojektem ze 17. listopadu i z Průběžné. I zde má naše lokální petice velkou podporu.

 

28. 7. 2022

STROMY, STROMY, STROMY A STROMY
CHRÁNÍME TO OPRAVDU DŮLEŽITÉ

„Za klíčové a vlastně i nejlevnější opatření, které pomůže zmírnit vedro, je dostatek zeleně. Například stromy dokáží ochlazovat své okolí několika způsoby. Nasají dešťovou vodu, kterou pak postupně odpařují a přirozeně tak ochlazují své okolí. Navíc fungují jako přirozený regulátor. V létě stíní, v zimě propouští světlo.“

Prosíme, přemýšlejme!

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/nove-ctvrti-opatreni-proti-vedru/r~6dabbe88082611edbe29ac1f6b220ee8/

 

12. 7. 2022

🚩🚩TRAMPROJEKT LZE ZASTAVIT BEZ FINANČNÍCH ZTRÁT🚩🚩
SE STOPKOU TRAMPROJEKTU POČÍTÁ I SMLOUVA NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Zuzana Bajgarová /ANO/ neříká v článku pravdu, když uvádí: „Tím, že nebylo vydáno ani kladné, ani záporné rozhodnutí, nelze tuto záležitost uzavřít.“

Zpracovatel posudku si práci možná usnadnil, a dokumentaci na tramprojekt celou vrátil, místo aby navrhl vydání nesouhlasného stanoviska v procesu EIA.

Faktem ale zůstává, že stávající celý proces EIA na tramprojekt i po případném přepracování dokumentace bude zatížen od roku 2018 tolika vadami, věcnými i procesními, že prostě neustojí soudní přezkum. Další pokračování tramprojektu je prodlužování jeho klinické smrti a ze strany Ostravy sadistické týrání obyvatel, kteří v místech zasažených tramprojektem žijí.

Smlouva na veřejnou zakázku na straně 10/14 v čl. 4 obsahuje body 7 a 8: ty říkají, že Ostrava může dodavateli veřejné zakázky vypovědět smlouvu kdykoli a bez udání důvodu.

V bodě 12 tamtéž pak stojí, že Ostrava zaplatí je skutečný výsledek. Ten je v tomto případě nula, takže dodavatel Ostravě vrátí 2,6 mil. Kč, jež obdržel v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek v roce 2020 (ÚOHS vyplacení peněz pokutoval loni).

Jediná čestná cesta ven z tramprojektového průšvihu je pro Ostravu okamžité ukončení veřejné zakázky.

Smlouva na veřejnou zakázku včetně dodatků je zveřejněna online v registru smluv.

Prosíme, přemýšlejme!

https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/eia-tramvajova-trat-draha-poruba-magistrat-studie.A220707_672524_ostrava-zpravy_jog

 

10. 7. 2022

🛣JE COSI SHNILÉHO NA MAGISTRÁTĚ OSTRAVSKÉM 🚦
ÚOHS DAL POKUTU ZA NEZÁKONNÉ ÚPRAVY SMLOUVY NA SEVERNÍ SPOJ

Zveřejňujeme první!

Statutární město Ostrava dostalo pokutu od brněnského Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže /ÚOHS/ ve výši 70 000 Kč za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek ohledně zakázky Komunikace – Severní spoj. Ostrava ke smlouvě na veřejnou zakázku uzavřela dodatek, který umožnil vyplatit dodavateli veřejné zakázky přes 1 000 000 Kč, a to aniž by existovalo plnění, které smlouva na veřejnou zakázku původně požadovala.

Jde o stejný přestupek Ostravy jako u loňské pokuty 100 000 Kč, kdy nezákonným uzavřením dodatku ke smlouvě na tramprojekt Ostrava vyplatila dodavateli 2,6 mil. Kč, a to opět bez existence plnění, které smlouva na veřejnou zakázku původně požadavala.

ÚOHS podobnost obou přestupků výslovně zmiňuje.

Je také zvláštní, že na dodavatelem zakázky na Severní spoj a subdodavatelem zakázky na tramprojekt je tatáž firma: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Vypadá to, že některé náhody dají hodně práce.

Ostrava se odvolala, její šance na úspěch s odvoláním hodnotíme jako téměř nulové. Pravomocné rozhodnutí předsedy ÚOHS lze vzhledem k obvyklým rozhodovacím lhůtám očekávat začátkem podzimu.

STÁHNOUT (PDF 1 MB)

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

Foto: Průběžná, klidná. Nyní ve spárech betonové dopravní lobby.

 

8. 7. 2022

PUSTKOVEC 2022
VE VOLBÁCH PODPORUJEME KOALICI ODS A OPP

Petiční spolek podporuje v komunálních volbách 2022 koalici dvou stran: OPP /OBČANÉ PRO PUSTKOVEC/ a ODS.

Ostatní politické subjekty v Pustkovci zcela selhaly, a to jak v ochraně Pustkoveckého údolí, tak i v účinné obraně proti škodlivému tramprojektu. Necháme pak zcela stranou další pustkovecká selhání jako vadnou opravu dolní Pustkovecké nebo novou hasičárnu, do které teče voda. Stávající pustkovecká rada včetně starosty je nanic.

ODS a OPP v zastupitelstvu i mimo něj v letech 2018 až 2022 dělali možné i nemožné pro ochranu přírody v Pustkovci a dodržování zákonů, a to z pozice opozice. Přesně tak má vypadat péče o právní stát v každodenní praxi na komunální úrovni.

V období 2022 až 2026 půjde nejen o zastavení tramprojektu, ale i o jeho zrušení v územním plánu. To nám pomohou prosadit lidé, kteří ví, umí a nebojí se.

Pro ODS + OPP potřebujeme opravdu dobrý volební výsledek. Prostě blíže přírodě, dále tramprojektu.

Prosíme, přemýšlejme!

 

3. 7. 2022

TRAMPROJEKT KRÁTCE
ANEB
JAK SE ORIENTOVAT V TOM, CO SE NYNÍ DĚJE

1. Tramprojekt potřebuje tzv. souhlasné stanovisko EIA (proces posuzování vlivů na životní prostředí) od krajského úřadu. Bez toho nelze stavět.

2. V červnu 2022 vrátil krajský úřad Ostravě dokumentaci EIA na tramprojekt k přepracování. Už podruhé. Ostuda veliká a potvrzení správnosti naší argumentace.

3. Ostrava musí dokumentaci kompletně přepracovat. Začíná tak od nuly. Ostrava se v přípravě tramprojektu od roku 2018 prakticky nepohla.

4. Nyní čekáme, co Ostrava udělá:

a) tramprojekt odpíská,
b) tramprojekt bude pokračovat.

5. Dokumentace EIA na tramprojekt se nedá udělat dobře (protože prostě není v našich ulicích ekologický). Tramprojekt nakonec skončí fakt blbě.

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

Foto: Les Osošník

 

1. 7. 2022

📣📣HOT NEWS📣📣
EIA NA TRAMPROJEKT ZASE VRÁCENA K PŘEPRACOVÁNÍ

První krátké info.

Krajský úřad dne 29. 6. 2022 vrátil na žádost zpracovatele posudku dokumentaci EIA na tramprojekt k přepracování.
Náš petiční spolek upozorňoval na zastaralost již ve svých vyjádřeních k EIA v letech 2019 a 2020.

CO TO ZNAMENÁ?

– stávající dokumentace v EIA není uspokojivá a musí se v podstatě celá přepracovat
– přepracovaná dokumentace bude zase předložena veřejnosti k vyjádření
– bude také nové veřejné projednání
– vydání závazného stanoviska (souhlasu či nesouhlasu) je v nedohlednu
– bez dokončení EIA není možné vydat územní rozhodnutí v územním řízení a další povolení pro stavbu tramtrati v našich ulicích
 
V přípise krajského úřadu o vrácení dokumentace stojí:

Zpracovatel posudku svůj návrh odůvodňuje především těmito skutečnostmi: Základní data o změně dopravy související s posuzovaným záměrem vycházejí z údajů o dopravních intenzitách ze starších sčítání dopravy, než jsou aktuální, a nereflektuje aktuální dopravní řešení v území (např. již funkční tzv. Prodlouženou ulici Rudnou). Vzhledem k tomu, že se jedná o základní podklad pro zpracování hlukové a rozptylové studie, jsou tedy následně oprávněné i pochyby o správnosti, respektive aktuálnosti výsledků výpočtů provedených v těchto studiích. V rámci přepracování navrhuje provést aktualizaci také ostatních údajů o stávajícím stavu životního prostředí, tedy zejména popis kvality ovzduší (v dokumentaci jsou uvedeny údaje z let 2012-2017) a fauny a flóry (údaje z roku 2018).

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

Foto: Klidná zima na Průběžné. 

11. 6. 2022

📣📣EIA TRAMPROJEKT📣📣
CO AKTUÁLNĚ VÍME

Ve čtvrtek 19. 5. 2022 proběhlo pokračování veřejného projednání EIA na tramprojekt. Jeho průběh byl hanebný, selhali úředníci krajského úřadu, zástupci Ostravy, přítomní projektanti i autorizovaná osoba, která má údajně vypracovat posudek. Vysloveně trapný byl pak výkon zpracovatele předložené dokumentace EIA.

Kromě občanské veřejnosti vystoupila z politiků s připravenou kritickou argumentací pouze Ing. Nataša ČEGANOVÁ, zastupitelka z Pustkovce, která poté ze zdravotních důvodů veřejné projednání opustila.

Proces EIA na tramprojekt provází od roku 2018 tolik nezákonností a neprofesionality, že v nějaké formě zcela jistě skončí u soudu.

CO SE DĚJE NYNÍ?

Veřejné projednání bylo ukončeno dne 19. 5. 2022. Do 120 dnů musí krajský úřad vydat tzv. závazné stanovisko. Domníváme se, že závazné stanovisko bude vydáno až po komunálních volbách, které jsou 23. a 24. 9. 2022.

Jsou dvě možnosti:

a) souhlasné závazné stanovisko – přípravy tramprojektu budou pokračovat v tzv. územním řízení, po jeho ukončení lze podat žalobu a domáhat se zrušení stanoviska u soudu, což náš spolek pak jistě udělá

b) nesouhlasné závazné stanovisko – tramprojekt ve stávající podobě končí, abychom se ho definitivně zbavili, bude třeba prosadit změny územního plánu

KOMENTÁŘ PETICE

Dokumentace EIA je vadná a neuspěje před soudem. Proces EIA, ve kterém se dokumentace EIA posuzuje, je stižen tolika nezákonnostmi, plagiátem, nedodržováním termínů a lhaním minimálně jedné úřední osoby, že jej snad ani nešlo vést chybněji a neprofesionálněji. Za daných okolností by mělo být po právu vydáno nesouhlasné závazné stanovisko.

Tlaky na EIA na tramprojekt jsou podle všech náznaků ale velké, takže je možné, že si statutární město Ostrava souhlasné stanovisko na kraji nějak vydyndá. Je třeba zdůraznit, že jistě se neví nic.

Kraj i Ostravu ovládá hnutí ANO, má v radě města i kraje většinu 6 křesel z 11. Vadný tramprojekt nejvíce prosazuje právě hnutí ANO v čele s primátorem MACUROU, jemuž je nápomocná radní BAJGAROVÁ. Velkou podporu má tramprojekt i u politiků ODS (podpořil jej např. ostravský radní SVOZIL, krajský radní UNUCKA, porubský radní DEKICKÝ), která je v porubské, ostravské i krajské radě koaliční partner hnutí ANO.

Tramprojekt padne, otázka je jen, kdy a za jakých okolností a důsledků pro všechny zúčastněné to bude.

Prosíme, přemýšlejme! 💚

 

23. 5. 2022

TRAMPROJEKT: CO BYLO NA ZASTUPITELSTVU MĚSTA VE STŘEDU
A JAKÉ BYLO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ VE ČTVRTEK

https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/poruba-tramvajova-trat-vyslouzilova-eia-krajsky-urad.A220523_666112_ostrava-zpravy_jog

 

23. 5. 2022

TRAMPROJEKT: CO BYLO NA ZASTUPITELSTVU MĚSTA VE STŘEDU
A JAKÉ BYLO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ VE ČTVRTEK

https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/poruba-tramvajova-trat-vyslouzilova-eia-krajsky-urad.A220523_666112_ostrava-zpravy_jog

 

22. 5. 2022

Magazín Patriot o veřejném projednání EIA.

https://www.patriotmagazin.cz/nechceme-novou-trat-bourili-lide-na-verejnem-projednani

Prosíme přemýšlejme!

 

17. 5. 2022

EIA TRAMPROJEKT VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

Naši milí příznivci!
Je to nejdůležitější moment pro veřejnost v tramprojektu je tu!

Kdy: ve čtvrtek 19. 5. 2022 od 13 hod – tento čas je sice pro pracující brzy (účelově…), ale lze dorazit i později, i večer. Je možné zůstat celou dobu nebo klidně jen půl hodiny, ale je důležité, abyste přišli.

Kde: DTO CZ (dříve Dům techniky Ostrava), Mariánské nám. 480/5

Těšíme se na Vás, určitě doražte.

 

5. 5. 2022

EIA TRAMPROJEKT VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ (VP) JE TADY!
PROSÍME O SDÍLENÍ

Kdy: ve čtvrtek 19. 5. 2022 od 13 hod (lze přijít i později)
Kde: DTO CZ (dříve Dům techniky Ostrava), Mariánské nám. 480/5

Komentář petice:

Čas a místo VP pokládáme za účelově zvolené, aby dorazilo co nejméně lidí. Zvolené místo vůbec neodpovídá významu projednání. Čas je vyloženě nepřátelský.
Kraj dává jasně najevo, že se s veřejností nechce zdržovat. Divný, nápadně a podezřele divný postoj krajského úřadu.

Právníci petice věc řeší. Budeme usilovat o vhodný čas i místo konání VP.

Zatím prosíme o sdílení infa a o co nejhojnější účast ve čtvrtek 19. 5. od 13 hod v Mariánských Horách. Má to smysl 🙂

Sledujte náš web a FB, bude v dalších dnech hodně novinek.

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

 

1. 5. 2022

JE DOBRÉ SI PŘIPOMENOUT

Že proti tramprojektu a za ochranu přírody v našich ulicích se nebojuje velkohubě u piva nebo na různých lidových veselicích. Takže bacha na všechny, kdo budou ovínění tvrdit, jak jsou proti tramprojektu a případně co všechno udělali. Povětšinou je to předvolební verbální parazitování na práci lidí, co proti tramprojektu skutečně něco učinili.

Být proti je málo. Zásadní je know-how a odvaha ke konkrétním krokům a písemným podáním v daný moment. Odbornost a odvahu prokázaly během celého volebního období 2018-2022 jen některé osoby a některé politické subjekty.

Zbytek by se měl stydět. V Porubě, v Pustkovci i ve velkém městském zastupitelstvu.

Petice i letos v září vydá volební doporučení z hlediska tramprojektu, ochrany přírody a právního státu pro volby do porubského a pustkoveckého zastupitelstva a pro volby do zastupitelstva města.

FOTO: Vizualizace křižovatky Pustkovecká a 17. listopadu. Naddimenzovaná, o dost širší než dnes. Stromy na obrázku nalevo i napravo tak nerostou, jsou tam jiné stromy a rostou jinak. Na obrázku je za kostelem i zelená protihluková stěna, jež má být dlouhá 225 m a začít právě za kostelem. Kopec a terénní nerovnosti obrázek ignoruje. (Dostupné zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2105?lang=cs)

 

23. 4. 2022

TRAMPROJEKT JAKO POTĚMKINOVA VESNICE

Tak třeba vizualizace z přílohy P 05 z dokumentace EIA na tramprojekt. (Dostupné zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2105?lang=cs)

Nazývá se „Rektorát VŠB“.

Všichni, co to kolem Slovanu a VŠB známe, víme, že tam žádné takové domy jako na uvedeném obrázku nejsou. I učiliště naproti Slunečnice vypadá jinak. Ani ty vzrostlé stromy tam takové nikde nejsou, jsou tam jiné a rostou jinak. Na obrázku chybí svah. Není jasné, odkud a kam ty tramvajky na tom obrázku vlastně jedou.

No ale vizualizace barevná a asi už zaplacená. Takže zhotoviteli stála za to.

Prosíme, přemýšlejme!

 

18. 4. 2022

PRO NOVÉ ČTENÁŘE PŘED KOMUNÁLNÍMI VOLBAMI
TRAMPROJEKT NENÍ EKOLOGICKÝ, JEN SE TAK JMENUJE
ŘÍKÁ TO I ČIŽP

V EIA se k tramprojektu vyjádřila opakovaně i Česká inspekce životního prostředí.

K poslední verzi dokumentace na tramprojekt říká ČIŽP také toto:

„ČIŽP upozorňuje, že ve vypořádání připomínky ČIŽP (č. 34) chybí odpověď na ekologičnost navrženého záměru oproti stávajícímu stavu. Z vypořádání připomínek a textu dokumentace vyplývá, že „ekologizace dopravy“ je jen v názvu, a záměr má být realizován, protože by měl být ekonomičtější a výhodnější pro cestující (než stávající řešení), tzn. sám záměr ekologizací dopravy v Ostravě-Porubě není, jedná se o výstavbu tramvajové trati, která doplní stávající nabídku dopravy k obchodnímu centru.“

Takže bacha na všechny, kdo opakují zaklínadlo o ekologické tramvajové dopravě v Porubě a v Pustkovci. „Ekologizace“, mimochodem z lingvistického hlediska příšerné slovo, je jen marketingovým názvem pro investiční dopravní stavbu, KTERÁ MĚLA „ČERPAT“ EVROPSKÉ DOTACE. Nic víc.

Hluková ani rozptylová studie z EIA neprokázaly přínos tramprojektu pro životní prostředí. Naopak se ukázal rozměr ničení stávající zeleně, půdy včetně půdních mimoprodukčních funkcí. Tramprojekt by si vyžádal budování hned několika protihlukových stěn a opěrné betonové stěny v lese Osošník. Cesty na 17. listopadu a Průběžné by se celé vykopaly, někam doprostřed by se daly koleje a kolem nich se znova umístila silnice, někde i s chodníky. Celková šíře dopravního koryta by dosahovala přes 30 metrů a sebrala tak třeba podstatnou část parku na Ludvíka Podéště. Křižovatka Pustkovecká x 17. listopadu by byla světelná a asi dvakrát větší, než je dnes. Pustkovec by byl širokým tramprojektem rozdělen na dvě poloviny a de facto by přestal fungovat jako kompaktní sídelní celek. Škody na znečištění ovzduší během výstavby záměru by nevyrovnal ani hypotetický provoz tramprojektu po dlouhá desetiletí.

Tramprojekt prosazuje především ANO 2011 v čele s duem MACURA – BAJGAROVÁ. Nelze se tomu divit, jsou z partaje orientované na dotace.

FOTO: Dnes již ikonická fotka parku Ludvíka Podéště. Od pásky nalevo by padlo všechno na tramprojekt. Ohroženy by byly přitom i kořenové systémy dřevin od pásky napravo.

Prosíme, přemýšlejme!

 

9. 4. 2022

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022
V PÁTEK 23. 9. a V SOBOTU 24. 9.

Absolutně nevolitelné je ANO 2011.

A to mimo celostátně známé šílenosti a Babiše také například proto, že hnutí ANO 2011 podporuje tramprojekt, prosazovalo nezákonný projekt „revitalizace“ Pustkoveckého údolí, který byl zrušen krajským úřadem.

Hnutí ANO 2011 prosazovalo i projekty „veřejné prostranství“ Duha, jejichž porubská povolení také byla pro nezákonnost zrušena odvolacími orgány. Projekty „veřejné prostranství“ Duha znamenaly mimo jiné i přeložky inženýrských sítí tak, aby Duhou mohla být postavená široká tramvajová trať.

Díky hlasům hnutí ANO došlo k uzavření dodatku veřejné zakázky na tramprojekt, jehož uzavření pokutoval pro porušení zákona ÚOHS.

Hnutí ANO ovládá radnici v Porubě i na městě.

A ostuda závěrem: Primátor TOMÁŠ MACURA /ANO 2011/ byl iniciátorem diskriminačního průzkumu veřejného mínění k tramprojektu, z něhož Ostrava úmyslně vyloučila lidi starší 75 let. Postup Ostravy kritizovala i ombudsmanka ANNA ŠABATOVÁ.

Prosíme, nezapomínejme!

REPORTÁŽ ČT o průzkumu 23. 10. 2019, Události v regionech

 

3. 4. 2022

DEZINFORMACE O PUSTKOVECKÉM ÚDOLÍ (PÚ)

Fakticky k dezinformačnímu textu pustkoveckého radního ŠKOVRANA /ČSSD/ z březnového čísla Pustkoveckého zpravodaje.
Pustkovecký zpravodaj je ve formátu PDF ke stažení na webu Pustkovce.

1. Projekt „Revitalizace Pustkoveckého údolí“ zastavilo samo město Ostrava poté, co pro NEZÁKONNOST a VĚCNOU NEPŘEZKOUMATELNOST bylo povolení projektu zrušeno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje v červenci 2021. Pokud by Ostrava měla pocit, že krajský úřad nerozhodl po právu, mohla se obrátit na soud. Ostrava to ale neudělala.

2. Naše země je právním státem. Nelze porušovat zákon, nelze realizovat nezákonné projekty. Škovranův text vyznívá ve smyslu, že kdyby lidé okolo ODS a OPP na nezákonnosti projektu neupozorňovali, tak by se projekt mohl bezproblémově realizovat – mohlo by tak dojít k nezákonné „revitalizaci“ za 40 milionů Kč. Že krach „revitalizace“ je jejich vina. Taková interpretace je zrůdná. Opakujeme, nezákonné projekty nelze realizovat, a to bez ohledu na osobní preference kohokoli.

3. Opozice má v právním státě kontrolní funkci. Tu lidé okolo ODS a OPP kompetentně a bezezbytku splnili. Není vina lidí, co nahlásí krádež, že jde zloděj do vězení.

4. Péče o stromy je věcí odbornou a komplikovanou. Je nutné důrazně odmítnout Škovranovo vyjádření, že “ velká část stromů je za hranicí životnosti“. Stromy staré, s dutinami nebo suchými větvemi poskytují životní prostor pro stovky druhů živočichů a významně přispívají k udržení biodiverzity (druhové rozmanitosti) v městské přírodě. Že Pustkovec o PÚ dostatečně nepečuje není ospravedlnění pro ničivé kácení, betonování a budování hracího eldoráda, které by nezákonná „revitalizace“ přinesla.

5. Z rozhodnutí krajského úřadu lze vyčíst, co všechno bylo na zrušeném projektu špatně i z hlediska dřevin nebo Pustkoveckého potoka. Kdyby byl projekt dobrý pro přírodu, správním řízením by prošel.

6. Kromě oficiálního správního řízení na „Revitalizaci Pustkoveckého údolí“ probíhala zjevně i řada schůzek neformálních. K těm opozice NEBYLA zvána. Ze zápisů z jednání pustkoveckého zastupitelstva posledních čtyř let lze naopak vyčíst, jak se ODS a OPP i KDU-ČSL domáhají informací k PÚ a jak je pustkovečtí radní neumí nebo nechtějí poskytovat.

7. Pustkovec nemůže rezignovat na péči o PÚ, protože je jeho územím. Pustkovecká rada má povinnost o PÚ pečovat. Škovranovo lkaní nad tím, že to nebude dělat přímo statutární město a že se bude muset Pustkovec starat sám, svědčí o absolutní absenci smyslu pro odpovědnost a nepochopení role městského obvodu.

8. Projekt „revitalizace“ patrně existoval v myslích politiků z hnutí ANO kvůli čerpání dotací. Kdyby evropské dotace nebyly, nikdo by si na PÚ ani nevzpomněl. Revitalizace byl prostě zase dobrý šolich za 40 milionů pro někoho. Škoda, že to radní Škovran asi nechápe a lituje, že Pustkovec nedostane nové lavičky. Kritické zhodnocení uskutečnitelnosti a trvalé udržitelnosti údajných slibů o stálých pracovnících na údržbu parku v PÚ jsou pak asi úplně mimo Škovranovy schopnosti.

***

Ještě jednou děkujeme všem lidem, kteří přispěli k záchraně Pustkoveckého údolí.

Prosíme, přemýšlejme!

FOTO: Nádhera Pustkoveckého údolí na podzim.

STÁHNOUT (PDF 476 KB)

 

29. 3. 2022

PETIČNÍ SPOLEK PODAL ŽALOBU
STRUČNĚ PROČ

Ostrava se snaží dělat přípravy tramprojektu pomocí jiných projektů. Jeden z nich je územní řízení „Ostrava-Poruba, DUHA přeložka VNk“.

Orgány Ostravy rozhodly, že se spolek nemůže tohoto územního řízení účastnit. Spolek proto podal žalobu, rozhodovat o ní bude letos Krajský soud v Ostravě.

Ostrava opakovaně usiluje o to, aby obešla proces EIA „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“. Prostě strká stavební projekty, které jsou součástí tramprojektu a musí být posouzeny v EIA, do jiných projektů. Takovou praxi – tzv. salámování – zakazuje judikatura evropského i českého práva.

Spolek zastupuje právnické eso českého práva životního prostředí JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D.

Prosíme, přemýšlejme!

 

22. 3. 2022

TRAMPROJEKT POKRAČUJE, ZDALEKA NESKONČIL

Jednoduše, jak to je:

To, že Ostrava o tramprojektu nemluví a nepíše různé oslavnosti v Priu, neznamená, že by tramprojekt nepokračoval. Pokračuje, i když kulhavě a pomalu a se zmatky. Až bude definitivně konec, radostně to sdělíme. Kdy ten konec nastane, nevíme. Ostravě je jedno, kolik peněz do přípravy tramprojektu nalije, je jí zjevně také zcela lhostejné, že při přípravě porušuje zákony. Ostrava tramprojekt prostě tlačí tupou silou a zjevně tak bude činit tak dlouho, jak jen to půjde.

Je třeba mít trpělivost a vydržet. Zatím máme vzhledem k okolnostem velmi dobré výsledky. Tramprojekt není zatím realizován, naopak skončil u soudu.

Co nás čeká v roce 2022?

+ Bude pokračování veřejného projednání EIA, které bylo přerušeno v červnu 2020.
+ Zastupitelstvo Ostravy bude projednávat změnu územního plánu, která by měla umožnit stavbu velkého parkoviště na zamýšlené tramvajové točně na Opavské.
+ Bude soudní jednání o pokutě od ÚOHS. Soud bude v Brně, Ostrava žalovala ÚOHS. Ostrava má malé šance na úspěch.
+ V říjnu 2022 budou komunální volby. V Pustkovci podporujeme: ODS Pustkovec a volební stranu OBČANÉ PRO PUSTKOVEC (OPP). O podpoře ve volbách v Porubě a do ostravského městského zastupitelstva jednáme.

Udržování petičních aktivit v chodu je velmi náročná záležitost.
Za všechny peněžní dary petičnímu spolku Prosíme, přemýšlejme, z.s., zdvořile děkujeme.

FOTO: Ulice Průběžná v kopci v únoru 2022. Zeleň v popředí fotky včetně stromů má být zničena, má tudy vést tramprojekt.

 

14. 3. 2022

SVÝM PODPISEM PŘIPOMÍNEK ÚP JSTE POMOHLI
OCHRÁNIT I STROMY Z FOTKY. DĚKUJEME

CO BUDE DÁL SE ZMĚNOU ÚZEMNÍHO PLÁNU?
Připomínky se musí na magistrátě nyní zapracovat, pak bude změna územního plánu předložena zastupitelstvu města ke schválení. To může trvat i několik měsíců.

JAKÉ JSOU MOŽNOSTI DALŠÍHO VÝVOJE?
a) Zastupitelstvo Ostravy vyjde našim připomínkám vstříc a změnu neschválí.
b) Zastupitelstvo změnu nějak modifikuje/odloží/nebo udělá něco nepředvídatelného.
c) Zastupitelstvo změnu schválí.

V případě možností b) a c) připadají v úvahu další obranné možnosti.

Nyní je třeba zachovat klid a čekat.

Foto: Parčík mezi koncem Průběžné a ulicí Otakara Jeremiáše. Podle tramprojektu tu má být parkoviště. Žádné stromy, žádná tráva.

 

10. 3. 2022

GÁBINKA

– během pátku si lze vyzvednout archy

– archy lze během pátku vracet, během víkendu je lze bez problémů házet do schránky na dveřích Gábinky

– posledním dnem pro odevzdání archů je pondělí 14. 3. 2022

– díky za spolupráci

FOTO: Duben na Průběžné. Kolem školní bílé zídky mají podle tramprojektu vzniknout parkovací místa. Půda pryč, tráva pryč, stromy pryč. Ekologizovat betonem a asfaltem, a to v blízkosti obřího parkoviště od Globusu, kde je 1271 parkovacích a nikdy plně neobsazených míst.

 

5. 3. 2022

📢AKTUÁLNĚ K PODPISŮM PŘIPOMÍNEK📢

Je třeba uvést:

– celé jméno
– datum narození
– ulici, číslo domu
– město: Ostrava
– nepovinně třeba i Pustkovec nebo Poruba
– nepovinně PSČ

Prosíme, žádné zkratky! Připomínky jsou podání úřadu, musí mít všechny požadované náležitosti.

Prosíme, hlavně ÚPLNĚ a ČITELNĚ.

Díky díky díky 💚💚💚💚

FOTO: Lednová Duha pod sněhem. A bez tramvaje.

 

4. 3. 2022

PODPISY📝, AKTIVITA📞, SOLIDARITA🌳

Petice tentokrát nemůže zajistit distribuci podpisových archů jinak než na svém webu a přes látky Gábinka u Duhy naproti poště.

Moc děkujeme za dobře míněné rady, kam všude a za kým bychom měli archy zanést. Nejde to, nemáme čas. Pokud nechcete tramprojekt v našich ulicích, vyzvedněte si prosím archy v Gábince a obejděte sousedy. Tak můžete konkrétně pomoci.

Taky moc prosíme o průběžné navracení archů do Gábinky, a to proto, abychom je stihli doručit na podatelnu magistrátu včas a nebyl poslední den 14. 3. takový nápor.

Podrobné info: porubskavyzva.cz

DÍKY, že jste s námi 💚

 

1. 3. 2022

📣ODPOVĚDI NA DNES DOŠLÉ DOTAZY📣

1) MIMO otevírací dobu lze archy vhazovat do schránky. Otevírací doba LÁTEK GÁBINKA u Duhy naproti poště:

Po: 13:00-16:00
Út: 9:00-11:30, 13:00-17:00
St: 9:00-11:30, 13:00-17:00
Čt: 9:00-11:30, 13:00-17:00
Pá: 9:00-11:30, 13:00-15:00

Taky www.gabinka.cz.

2) Kolik podpisů na arch?

Myšleno je dva, do každé kolonky jeden, ale když se Vám na jeden arch vejdou podpisy čtyři, nic proti tomu. Jen pozor, všechny údaje musí být řádně a čitelně vyplněny a musí být jasné, co k čemu patří. Prosíme, žádné kuří nohy atp… V Gábince je dostatek archů, netřeba se bát, že dojdou.

3) O co nyní jde?

O změnu územního plánu kvůli tramprojektu. Kdo nechce tramprojekt, je i proti změně popsané v připomínkách. Více info: porubskavyzva.cz

4) To jako tramprojekt fakt pokračuje, i když se o něm v médiích nemluví?

Ano, přípravy tramprojektu pokračují. To, že nabývají komických podob a jsou vedeny neprofesionálně a zdlouhavě, je jiná věc. Že primátor obden nekáže o ekologizaci tramvajemi v našich ulicích, neznamená, že projekt neběží dál. Běží, kulhavě, ale běží.

5) Lze tramprojekt zastavit?

Lze. Spoluprací a trpělivou právní činností. Zatím to vypadá velmi dobře. MUSÍME ALE VYDRŽET A SPOLUPRACOVAT.

FOTO: Pustkovecká zima. Se stromy a bez tramvaje.

 

27. 2. 2022

PŘIPOMÍNKY K PODPISU PROTI ZMĚNĚ ÚP KVŮLI TRAMPROJEKTU

Ve formátu PDF přinášíme text připomínek k podpisu.

Je nezbytné vyplnit všechny údaje čitelně a úplně.

Podepsané archy lze do 14. 3. 2022 odevzdat v látkách Gábinka u DUHY naproti poště (do obchodu nebo do tamější poštovní schránky) anebo přímo na podatelně Magistrátu města Ostravy. Připomínky lze na Magistrát zaslat i DOPORUČENĚ poštou na adresu v záhlaví připomínek.

Podepsat může každý, nejlépe ale obyvatelé Ostravy, mohou být i mladší než 18 let.

Ještě link Ostravy na pořizovanou změnu: https://mapy.ostrava.cz/mapove-sluzby/uzemni-plan-ostravy-zmena/

Případné dotazy prosíme pište na: netramvajim@gmail.com

Děkujeme za pomoc a spolupráci.

STÁHNOUT (PDF 61 KB)

 

27. 2. 2022

PODPISOVÉ ARCHY PROTI TRAMPROJEKTOVÉ ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO PLÁNU (ÚP) JSOU TADY
KDE A JAK PODEPSAT + DALŠÍ PODROBNOSTI

1. O CO JDE? Ostrava chce pořídit změnu ÚP, aby v rámci tramprojektu mohla u plánované tramtočny postavit velké parkoviště v místě dnešního parčíku na ulici O. Jeremiáše. Změnu ÚP Ostrava zoufale potřebuje, protože parkoviště už má od roku 2018 v procesu EIA na tramprojekt. Bez souladu s ÚP by neměla Ostrava v EIA na tramprojekt uspět.

2. Zjednodušeně se dá říci, že: ŽÁDNÁ ZMĚNA ÚP = FAKTICKÝ KONEC TRAMPROJEKTU.

3. Jako v minulých letech prosíme o solidaritu, pomoc a podporu. Nedořešený ÚP ohledně tramtočny může pomoci nám všem. Petice vypracovala připomínky k ÚP.

4. PODEPSAT PŘIPOMÍNKY LZE U DUHY NAPROTI POŠTĚ V LÁTKÁCH GÁBINKA, a to až do pondělí 14. 3. 2022. Podepsat může každý obyvatel Ostravy, i mladší než 18 let.

5. V GÁBINCE SI LZE VYZVEDÁVAT PODPISOVÉ ARCHY S PŘIPOMÍNKAMI A LZE JE TAM I ODEVZDÁVAT.

6. V době, kdy je Gábinka zavřená, lze použít k vhazování podepsaných připomínek schránku u vchodu.

7. Text připomínek bude také ke stažení na našem webu porubskavyzva.cz. Lze si je vytisknout a vlastní cestou poštou (DOPORUČENĚ!) nebo osobně na podatelnu doručit do budovy Magistrátu města Ostravy. Archy odevzdané v Gábince doručí na Magistrát naše petice.

8. Děkujeme za spolupráci. Případné dotazy prosíme na: netramvajim@gmail.com.

DÍKY, ŽE JSTE S NÁMI! PROSÍME, PODPOŘME PODPISEM PŘIPOMÍNKY!

FOTO: Plánované velkokapacitní parkoviště kolem ulice O. Jeremiáše. Výkres z EIA na tramprojekt, příloha P 17.

STÁHNOUT (PDF 15,2 MB)

 

26. 2. 2022

KLANÍME SE UKRAJINSKÉ STATEČNOSTI

Zlu je třeba se statečně postavit.

„Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic v domnění, že to málo, co udělat může, nemá smysl.“

Edmund Burke

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-komentar-jsme-v-tom-az-po-usi-nejsme-nestranni-jsme-s-ukrajinou-190607

 

23. 2. 2022

TRAMPROJEKT BEZ ŠPETKY LIDSKOSTI 🅿

Příprava a plánování tramprojektu s sebou nese řadu vedlejších jevů. Tramprojekt nejsou jenom koleje, je to budování zcela nové cesty v dost rozšířeném korytě té stávající. Je to ničení parků a zeleně. Ničení půdy, narušení současných hydrologických poměrů. A v neposlední řadě je to ničení okolí domovů lidí.

Tak třeba na ulici O. Jeremiáše, kousek od globusového parkoviště pro 1271 aut, které NIKDY není plné, má místo parčíku vzniknout v souvislosti s tramprojektem další parkoviště pro více než 200 aut. Není jasné proč a pro koho. Jasné je akorát to, že projektování a případná stavba takového parkoviště by byl pro někoho dobrý kšeft.

Výstavbu parkoviště místo parčíku má umožnit změna územního plánu Ostravy č. 3. Připravujeme k téhle změně č. 3 připomínky, které poskytneme naší dotčené veřejnosti k podepsání. Brzy dáme vědět, kde, co a jak.

PIKANTNOST ZÁVĚREM: Ostrava se do tramprojektu pěkně zamotává. Návrhem změny č. 3 říká, že dokumentace EIA, která je od r. 2018 v projednávání, není v souladu s územním plánem. Což musí být. Problémů s EIA na tramprojekt je tolik, že i když si Ostrava na kraji souhlasné stanovisko EIA na tramprojekt nějak „vydyndá“, neustojí pak soudní přezkum. Prostě Pat a Mat staví tramvajovou trať 😀

https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/parkoviste-otakara-jeremiase-tramvaj-smycka-doprava.A220221_102901_ostrava-zpravy_jog

 

16. 2. 2022

ČLÁNEK NA IDNES.CZ

„Trať už nepodporuje ani její bývalý zastánce, opoziční zastupitel Semerák.“

https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/dopravni-podnik-verejna-hromadna-doprava-tramvaje-nova-trat.A220214_650935_ostrava-zpravy_jst

 

12. 2. 2022

📣📣 POZOR: ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU (ÚP) KVŮLI TRAMPROJEKTU 📣📣
MOC PROSÍME O SDÍLENÍ A SPOLUPRÁCI🌲🌲🌲
PODÁME PŘIPOMÍNKY

Vážení přátelé,

stručně v bodech:

1) Ostrava chce změnit ÚP, aby v parku před domy na Otakara Jeremiáše mohla postavit parkoviště pro více než 200 aut kvůli tramprojektu. Ostrava počítá s tím, že návštěvníci Ostravy přijedou na NOVÉ parkoviště. Tam nechají auto a pojedou tramvají do centra.

Zdůrazňujeme, že parkování pro dnešní rezidenty na ulici Otakara Jeremiáše dávno existuje. Není jasné, proč by návštěvníci města nemohli využívat stávající naddimenzovanou parkovací kapacitu kolem Globusu a proč se na tak malé lokalitě má dále betonovat, kácet a ničit půda i zeleň.

2) Je to zase trochu „Pat a Mat staví tramvajovou trať“: parkoviště je od roku 2018 v EIA na tramprojekt, ale je tam bez souladu s ÚP. To je problém, bez souladu tramprojektu s ÚP nelze vydat souhlasné stanovisko EIA.

3) Petiční spolek upozorňuje už od roku 2017 na skutečnost, že tramprojekt není v souladu s platným ÚP. Proti stávající změně ÚP se budeme bránit: nelze, aby místo stávajícího parku se stromy a keři vzniklo parkoviště, jehož nezbytnost není nijak prokázaná a jehož plánovaná výstavba působí ryze účelově.

4) Věc je komplikovanější na vysvětlení, v zásadě ale platí: když NEBUDE parkoviště, NEBUDE stávající tramprojekt.

5) Ostravská veřejnost může podat k ÚP připomínky. Termín je do 14. 3. 2022. Petice vypracuje vzor připomínek, který následně zveřejníme. ZVEŘEJNÍME I MÍSTA K PODPISU PŘIPOMÍNEK.

6) Moc děkujeme za dary, podporu a pomoc v následujících týdnech.💗❤❤❤❤

FOTO: Stromy a keře v parku kolem ulice Otakara Jeremiáše z míst, kde má být další parkoviště. Přinášíme i fotku domů z O. Jeremiáše, aby bylo zjevné, že tam lidé o své bytové domy velice pečují. Mají právo na kvalitní životní prostředí.

 

11. 2. 2022

STAVĚT SE MÁ I NA JIŽNÍCH SVAZÍCH
U ULICE FRANCOUZSKÁ

Jde o 53 bytů + parkování pro 36 aut, obchodní prostory v přízemí.
Výška budovy má být asi 59 m.

Další zelené proluky z Poruby zmizí.

 

5. 2. 2022

CO SE BUDE STAVĚT NA KŘIŽOVATCE OPAVSKÁ A MARTINOVSKÁ?
POSLEDNÍ PORUBSKÉ ZELENÉ PROLUKY MIZÍ

Zastavěno má být přes 5 000 m².
2 podzemní patra pro parkování.
1. NP autosalon
2.+3. NP zázemí autosalonu a byty a nebyty
Z této třípatrové podesty mají vycházet dvě věže, jedna má mít 12 NP, druhá 14 NP.

Vše má být postaveno na dosud obecních pozemcích. Značná část zelené proluky podél ulice Martinovská, naproti Třebovic a nedaleko krytého bazénu, zmizí. Plánovaná stavba výrazně převýší dosavadní zástavbu.

Je třeba se ptát, proč Ostrava nedostatečně kultivuje brownfieldy a podporuje stavby na zelené louce. Zelených luk není neomezené množství, je tomu právě naopak.

 

30. 1. 2022

DOBŘÍ ANDĚLÉ V ODS PUSTKOVEC
SVOU PRACÍ CHRÁNÍ I PORUBSKÉ ULICE

Zásadní věci je dobré si občas připomenout. Jedinou politickou formací, která naši petici od jejího počátku, tj. ode dne 15. 9. 2016, trvale a fundovaně podporuje, je místní sdružení ODS Pustkovec. DĚKUJEME!

Sluší se také připomenout, že záchrana Pustkoveckého údolí v roce 2021 před kácením, regulací potoka a vznikem četných herních prvků jde především za trojicí spojenou s pustkoveckou ODS: BLAŽEK-ČEGANOVÁ-FOLOVSKÁ, kteří vypracovali fenomenální odvolání proti povolení „revitalizace“. Uspěli s odvoláním u krajského úřadu. Ostrava byla pro četné vady a nezákonnost „revitalizace“ nucena požádat o zastavení povolovacího řízení.

Zatímco u jiných politických formací napříč Ostravou se podpora naší petice různě vyvíjela, byla často účelová anebo totálně nevěrohodná, lidé z pustkovecké ODS na podzim 2016 jasně definovali linii, jíž se drží do dneška:

1) Z podkladů k veřejné zakázce na tramprojekt jsou zjevné jeho vady a účelovost. Je potřeba všechny podklady k tramprojektu kriticky studovat.

2) Myšlenky konzervativní politiky spočívají i v politice na místní úrovni v úctě k přírodě a hospodárném zacházení s veřejnými penězi. Konzervativní politika chrání soukromý majetek a práva jednotlivců. Nepodložené populistické fráze o „ekologizaci“, „rozvoji dopravy“ či „veřejném blahu“ je třeba odmítnout.

3) Žijeme v právním státě. Porušování práva nelze tolerovat a nelze mu nečinně přihlížet.

Pustkovec občansky žije. Má ještě jednou jinou skvělou mladší stranu, místní OBČANY PRO PUSTKOVEC. O těch někdy příště.

FOTO: Leden 2022 v Pustkoveckém údolí.

 

24. 1. 2022

DUHA AKTUÁLNĚ 2022
I TŘETÍ ŘÍZENÍ ZASTAVENO

Plánovaný projekt „Rekonstrukce veřejného prostranství Duha“ byl formálně rozdělen do tří správních řízení. Dvě z nich byla zastavena (vizte doku v příloze) v prosinci 2021 poté, co pro věcné vady a nezákonnost projektu neprošla původní povolovací rozhodnutí odvolacím řízením v tzv. druhé stupni rozhodování správního úřadu.

Ze stejných důvodů bylo v lednu 2022 zastaveno i třetí řízení, které se týká přeložek vodovodu a kanalizace kvůli tramprojektu.

Je třeba sledovat porubskou úřední desku, abychom věděli, jak se bude plánovaný projekt dále vyvíjet. Nyní neběží ohledně „Rekonstrukce veřejného prostranství Duha“ žádné řízení.

„Rekonstrukce veřejného prostranství Duha“ je zřejmě plánována kvůli tramprojektu, aby byl udělán pro tramvajové těleso prostor, a to na zemi (kácení, rozšiřování komunikací, betonování, zpevňování), tak pod zemí (přeložky inženýrských sítí, po kterých tramvaj nesmí jezdit).

Dokumentaci pro „Rekonstrukci veřejného prostranství Duha“ obstarává od roku 2018 na základě veřejné zakázky za částku 5 694 000 Kč bez DPH společnost PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., jejíž vlastník a jednatel Ing. arch. David Kotek je činný v orgánech statutárního města Ostravy. Zatím bez jediného použitelného výsledku, i když 3 500 000 Kč za zakázku byly společnosti PROJEKTSTUDIO EUCZ vyplaceny již v roce 2019. Tak zachází Poruba s našimi daněmi.

FOTO: Duha. Jistě by si nějaký facelift zasloužila, otázka ovšem je, zda rekonstrukce formou zamýšleného projektu by byla ta vhodná. Je třeba zdůraznit, že nejpalčivější problém Duhy – škaredé reklamní nápisy na všech soukromých budovách – Ostrava nemůže žádným projektem vyřešit. Je škoda, že soukromým vlastníkům budov u Duhy tak málo záleží na tom, jak vypadají.

 

18. 1. 2022

TRAMPROJEKT POPRVÉ U SOUDU
CO ZATÍM VÍME

1. Ostrava žalovala Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Ostrava nesouhlasí s pokutou 100 000 Kč, kterou jí ÚOHS udělil za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek.

2. Ostrava zvýhodnila dodavatele veřejné zakázky na dokumentaci pro územní řízení k tramprojektu tím, že mu v rozporu s původně uzavřenou smlouvou vyplatila přes 2,6 mil. Kč, a to aniž by obdržela smlouvou požadované protiplnění. Jinak řečeno: Ostrava dala z veřejných peněz 2,6 mil. Kč a nic použitelného nedostala.

3. Rozhodovat bude Krajský soud v Brně v I. stupni, o opravném prostředku v II. stupni bude rozhodovat Nejvyšší správní soud v Brně.

4. Stranami sporu jsou statutární město Ostrava a ÚOHS. Za Ostravu podepsal žalobu primátor Macura /ANO/.

5. Rozhodnutí Krajského soudu v Brně padne pravděpodobně v roce 2022. Pokud bude rozhodovat následně i Nejvyšší správní soud, kauza se bude táhnout do let 2023 až 2024.

6. Jaké jsou šance na úspěch Ostravy? Petice je hodnotí jako nevalné, protože Ostrava v žalobě lže. ÚOHS své žalované rozhodnutí dobře a konsekventně vyargumentoval, navíc z něj citoval i tzv. právní větu a používá je i jako modelové rozhodnutí ve svých metodických materiálech.

FOTO: Zima v parku Ludvíka Podéště. Jeho značná část by měla padnout kvůli tramprojektu

 

10. 1. 2022

DUHA AKTUÁLNĚ 2022
DVĚ ZE TŘÍ ŘÍZENÍ ZASTAVENA

Plánovaný projekt „Rekostrukce veřejného prostranství Duha“ byl formálně rozdělen do tří správních řízení. Dvě z nich byla zastavena (vizte doku v příloze) v prosinci 2021 poté, co pro věcné vady a nezákonnost projektu neprošla původní povolovací rozhodnutí odvolacím řízením v tzv. druhé stupni rozhodování správního úřadu.

Trvá tak pouze třetí řízení, které se týká přeložek vodovodu a kanalizace kvůli tramprojektu.

Je třeba sledovat porubskou úřední desku, abychom věděli, jak se bude plánovaný projekt dále vyvíjet.

„Rekonstrukce veřejného prostranství Duha“ je zřejmě plánována kvůli tramprojektu, aby byl udělán pro tramvajové těleso prostor, a to na zemi (kácení, rozšiřování komunikací, betonování, zpevňování), tak pod zemí (přeložky inženýrských sítí, po kterých tramvaj nesmí jezdit).

Dokumentaci pro „Rekonstrukci veřejného prostranství Duha“ obstarává od roku 2018 na základě veřejné zakázky za částku 5 694 000 Kč bez DPH společnost PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., jejíž vlastník a jednatel Ing. arch. David Kotek je činný v orgánech statutárního města Ostravy. Zatím bez jediného použitelného výsledku, i když 3 500 000 Kč za zakázku byly společnosti PROJEKTSTUDIO EUCZ vyplaceny již v roce 2019. Tak zachází Poruba s našimi daněmi.

Prosíme, přemýšlejme!

STÁHNOUT (PDF 921 KB)

STÁHNOUT (PDF 846 KB)

 

3. 1. 2022

TRAMPROJEKT 2022
CO NÁS ČEKÁ VE TŘECH BODECH

Vážení přátelé,

šťastný nový rok!

Přijměte prosím následující stručné info:

PROCES EIA: Určitě se bude konat pokračování veřejného projednání tramprojektu, jež začalo 15. 6. 2020. Veřejné projednání organizuje a vede krajský úřad. Veřejné projednání je v procesu EIA naprosto zásadní, a proto prosíme všechny lidi, aby se veřejného projednání zúčastnili. V procesu EIA se projednávají dopady záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Proces EIA končí vydáním závazného stanoviska, které je nutné pro územní řízení. Závazné stanovisko lze poté soudně napadnout.

SOUD O POKUTĚ: Statutární město Ostrava zažalovalo v říjnu 2021 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Ostrava nesouhlasí s pravomocně udělenou pokutou 100 000 Kč za přestupek, který spáchala tím, že v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek uzavřela dodatek ke smlouvě na pořízení dokumentace k tramprojektu. Dodatek umožnil dodavateli dokumentace vyplatit 2,6 mil. Kč bez existence plnění stanoveného v původní smlouvě. Jednání povede Krajský soud v Brně. ÚOHS je argumentačně silný, Ostrava nemá velké šance na zrušení pokuty.

KOMUNÁLNÍ VOLBY: V říjnu 2022 se budou konat volby do obecních zastupitelstev, které z hlediska boje proti tramprojektu znovu rozdají karty. Jde o volby důležité, neboť mohou konec tramprojektu urychlit nebo ho naopak trochu oddálit. Již dnes můžeme říci, že na úrovni obvodů i do zastupitelstva města Ostravy je NEVOLITELNÉ HNUTÍ ANO, KTERÉ TRAMPROJEKT PODPORUJE a jehož členové jsou přímo odpovědní za diskriminační průzkum k tramprojektu z roku 2018 (diskriminaci konstatoval Úřad veřejného ochránce práv v roce 2019) a za pokutu 100 000 Kč za deliktní jednání ohledně veřejné zakázky na dokumentaci k tramprojektu.

FOTO: Podzimní Duha. Keře v popředí – izolační zeleň vysázená za evropské dotace – mají padnout kvůli výstavbě tramvajové trati. Zhruba na jejich místě mají vzniknout komunikace.