Aktuality 2021

 

21. 12. 2021

VÁNOČNÍ POZDRAVY 2021
TRAMPROJEKT STÁLE HROZÍ, ALE STÁLE MÉNĚ
VEDEME SI VELMI DOBŘE, MUSÍME VYDRŽET

Drazí přátelé,

jsou před námi šesté Vánoce s protitramvajovou peticí. Moc děkujeme za veškerou pomoc, vlídnost, vstřícnost a podporu, jichž se nám dostává. Děkujeme co nejzdvořileji za všechny peněžní dary, bez kterých by naše činnost spočívající v ochraně našich domovů a životního prostředí nebyla možná.

Značnou část našeho času stále zabírá osvěta mezi komunálními politiky v tom smyslu, že když se něco „ekologizace“ jmenuje, není to automaticky ekologické, a že „tramvajka není ekologická za všech okolností“, ale že záleží vždy na individuálních okolnostech a podmínkách daného místa. Vedeme osvětu i v tom smyslu, že přírodu tvoří voda, vzduch, půda a všechny živé organismy ve vzájemné propojenosti, že nelze přírodu chránit tak, že některé její složky zmasakrujeme ve jménu jakési domnělé ochrany jiné složky.

V roce 2021 jsme dosáhli hned několika úspěchů, jmenujeme nyní dva naprosto zásadní:

1) Zastavení projektu „Revitalizace Pustkoveckého údolí“ v říjnu 2021, který by i v souvislosti s tramprojektem znamenal mimo jiné masové kácení a v horizontu desítek let nevratnou ekologickou škodu v místech, kde žijeme.

2) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) se sídlem v Brně udělil v srpnu 2021 Ostravě pokutu 100 000 Kč za přestupkové jednání v souvislosti s veřejnou zakázkou na dokumentaci k tramprojektu. Pokuta padla, Ostrava ji musela zaplatit. Máme tak pravomocné rozhodnutí orgánu veřejné moci o skutečnosti, že okolo tramprojektu dochází k deliktnímu jednání.

Rok 2022 bude pro petici hodně náročný, protože bude pravděpodobně pokračovat veřejné projednání EIA (přerušeno dne 15. 6. 2020) a protože budou komunální volby, které mohou konec tramprojektu značně urychlit nebo jej naopak trochu oddálit.

Děláme ze všech sil to nejlepší, co můžeme. Prosíme, zůstaňte s námi.

Šťastné a veselé Vánoce přeje

Vaše petice

FOTO: Vánoční pokojná atmosféra z útrob Pustkovecké ulice.

 

15. 12. 2021

KALENDÁŘ BOHUŽEL NEBUDE

Musíme se moc omluvit. Kalendář nebude. Tiskárna, u které jsme objednali jeho tisk, dodala návrh, který byl oproti původní nabídce prostě strašný. Nepodařilo se nám domluvit se s tiskárnou na změně. Novou tiskárnu jsme nemohli dobře najít, protože jsme nechtěli, aby kalendáře byly příliš drahé, a zároveň je tiskově vytížené období před koncem roku.

Rozhodli jsme se proto myšlenku kalendáře opustit. V příštím roce se případně dle možností pokusíme nechat vyrobit jiný vhodný upomínkový předmět.

Moc děkujeme všem našim příznivcům, co si už kalendář objednali, mailem jsme se s vysvětlením situace omluvili a vrátili peníze.

Látkám Gábinka ještě děkujeme za ochotu pomoci při původně plánované distribuci kalendáře.

FOTO: Podzimní Duha. Keře a stromy z fotky mají padnout kvůli přeložce inženýrských sítí kvůli tramprojektu a kvůli projektu „Rekonstrukce veřejného prostranství Duha“, jehož povolování bude pravděpodobně pokračovat v roce 2022.

 

14. 12. 2021

DUHA 2022
STRUČNĚ PRO ABSOLUTNĚ NEINFORMOVANÉ O PLÁNOVANÉ REKONSTRUKCI V 5 BODECH

1) Asi bude příští rok pokračovat řízení o povolení stavby „Rekonstrukce veřejného prostranství Duha“. Dosavadní tři rozhodnutí ve věci byla odvolacími orgány zrušena pro nezákonnost anebo věcnou nesprávnost. Info o pokračování řízení budou na úřední desce, majitelé přímo dotčených nemovitostí (tedy i bytů v os. vlastnictví) dostanou informace poštou. Do řízení mohou vstoupit i bytová družstva jako právnické osoby.

2) „Rekonstrukce“ se koná hlavně proto, že je třeba zařídit rozsáhlé přeložky inženýrských sítí včetně např. kanalizace kvůli výstavbě tramprojektu. Kromě toho se má např. přesunout tržiště, mají se kácet vzrostlé stromy a mýtit keře, budovat nové plochy pro sezení a budova pro správce tržiště s veřejným WC. Mají vzniknout umělé vodní prvky se sporným environmentálním přínosem. Celková cena se předpokládá 100 000 000 Kč. Nebýt tramvaje a evropských dotací, nikdo by si Duhy ani nevšiml.

3) „Rekonstrukce“ projektuje veřejnou zakázkou společnost ProjektstudioEUCZ, jejíž vlastník a jednatel Ing. arch. David Kotek se dlouhodobě angažuje v samosprávných orgánech Poruby a města.

4) První část projektu „rekonstrukce“ již byla realizována, a to na prostranství okolo pošty, Látek Gábinka a Hrušky. Celá Duha má být rekonstruována v obdobném duchu.

5) Duha POTŘEBUJE nějaký facelift. Otázka je, zda je ta správná cesta ničení všeho stávajícího a megalomanské budování nových prvků s diskutabilním účelem. Přeložky inženýrských sítí kvůli tramprojektu rozhodně nepotřebujeme.

6) Řízení se bude konat asi během roku 2022. Výsledek je nejistý. S případnou fyzickou stavbou nebude možné začít dříve než v roce 2023.

 

5. 12. 2021

UPDATE: KALENDÁŘ PETICE 2022

Děkujeme za dosavadní objednávky kalendáře na netramvajim@gmail.com, které doručíme přímo do schránky, jak jsme slíbili.

Navíc bude možné si kalendář bez předchozí objednávky zakoupit za částku 200 Kč v hotovosti v Látkách Gábinka u Duhy naproti poště, a to od 15. 12. do 23. 12. 2021. V kalendáři jsou fotky z naší části Poruby (VII., VIII. obvod), Pustkovce, okrajově je zachycen i Martinov a Plesná. Kalendář je týdenní na recyklovaném papíře.

Kalendář je jednorázový počin k 5. výročí existence protitramvajové petice. Vydávání kalendáře pravděpodobně už nebudeme opakovat.

Gábince děkujeme za pomoc s distribucí kalendáře. www.gabinka.cz

FOTO: Tak krásné je Pustkovecké údolí na podzim. Jsme rádi, že se i díky aktivitě našeho petičního spolku podařilo zabránit plánovanému kácení a zásahům do volného toku Pustkoveckého potoka. Zatím se zdá, že je Pustkovecké údolí zachráněno. Kdyby se kácelo kvůli tramprojektu a v rámci původně plánovaného projektu „Revitalizace“ Pustkoveckého údolí, padlo by přes 1 000 stromů, a to na velmi malém území. Ekologická katastrofa!

 

27. 11. 2021

PETIČNÍ PORUBSKÁ VÝZVA MÁ LETOS 5 LET
SLAVÍME VYDÁNÍM KALENDÁŘE 2022

Abychom oslavili radost z toho, že jsme a co se nám podařilo, vydáváme letos v limitované edici 100 kusů klasický stolní týdenní kalendář na rok 2022.

Kalendář je nyní ve výrobě, na recyklovaném papíře a s fotografiemi z našich ulic a parků. Pustkovec, VII., VIII. obvod, okrajem Martinov a Plesná. Prostě v duchu naší petice.

Cena kalendáře je 200 Kč. Pokud o něj máte zájem, napište nám prosím na netramvajim@gmail.com. Doručíme Vám jej až domů, a to v období od 15. do 23. prosince.

Děkujeme, že jste s námi!

Krásný advent Vám přeje Váš petiční tým

FOTO: Parková zeleň na ulici Karola Šmidkeho. Budování rozšířeného tramvajového koryta by vzrostlé stromy nepřežily.

 

20. 11. 2021

VODÍKOVÉ AUTOBUSY JSOU TAKÉ EKOLOGICKÁ CESTA
NEMUSÍ SE KVŮLI NIM KOPAT A BETONOVAT
VODÍKOVÉ AUTOBUSY JSOU BEZHLUČNÉ
NEMĚNÍ RÁZ KRAJINY, KTEROU PROJÍŽDĚJÍ

Podívejme se na krátké video z Německa. Je na něm vodíkový autobus za jízdy, čerpací stanice na vodík a nakonec se můžeme podívat, jak jednoduše se vodík do autobusu tankuje.

Vše naprosto čisté, bezhlučné.

Prosíme, přemýšlejme!

 

9. 11. 2021

PĚT DŮVODU PRO ABSOLUTNĚ NEZASVĚCENÉ, PROČ JE TRAMPROJEKT ŠPATNĚ

● Máme busy na CNG s nejvyšším ekologickým stupněm EURO 6. Je možné do provozu nasadit také např. elektrobusy. Náš kraj testuje autobusy na vodík. MHD v Ostravě je bezdieselová. NENÍ PRAVDA, že by tramvaje v našich ulicích nahrazovaly dieselové autobusy!

● Pustkovec a porubský VII. a VIII. obvod patří k nejžádanějším lokalitám na bydlení v Ostravě, a to právě kvůli klidu a přírodě. Tramprojekt by zde znamenal vybudování umělého dopravního koryta o šířce asi 30 a více metrů. Byly by nenávratně znehodnoceny například desítky tisíc m³ půdy. Půda je neobnovitelný přírodní zdroj, je chráněná zákonem jako vzduch nebo voda.

● Předložené dokumenty v řízení EIA (řízení o posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví) dokazují, že by tramprojekt mimo jiné znamenal zhoršení hlukové zátěže i zhoršení ovzduší.

● Vybudovaní, provoz a údržba tramvajového tělesa by v našich ulicích byla velmi nákladná. Autobusy na alternativní pohon jsou zřejmě levnější varianta, na které navíc panuje všeobecná shoda (městské obvody, občané, vlastníci dotčených nemovitostí). Čím více peněz bude Ostrava nalévat do svého dopravního podniku, tím více jich pak bude chybět třeba v sociálních službách, ve školství nebo na opravy chodníků.

● Tramprojekt nese znaky účelovosti: existuje, protože by na něj bylo možné čerpat evropské dotace. „Ekologizace…“ se nazývá patrně proto, že EU dotace v této oblasti je možné čerpat jen na projekty s jednoznačně pozitivním environmentálním přínosem. Slovo „ekologizace“ se jako účelový dotační pojem ostatně vyskytuje i v kauze Dědic, v níž v říjnu 2021 padly dosud nepravomocné odsuzující rozsudky.

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

FOTO: Podzimní pohoda na ulici Průběžné v úrovni ulice Karola Šmidkeho. Domy v pozadí jsou na ulici Ivana Sekaniny. Mnohaletou neekologickou stavbu a nově vybudovanou cca 30 širokou cestu s tramvajovým tělesem tady fakt nikdo nepotřebuje.

 

28. 10. 2021

JAK SOUVISÍ TRAMPROJEKT S KAUZOU DĚDIC

EKOLOGIZACE
Pojem „ekologizace“ se začíná v souvislosti s ostravskou MHD nápadně často používat právě za éry lobbisty Dědice. Ekologizace je pojem, kterým se účelově zaštiťují projekty, tak aby dosáhly na dotace EU. Při těchto projektech přitom nejde primárně o životní prostředí, ale o zisk co největšího množství dotačních peněz z rozpočtu EU.

DOTACE EU
Dotační období ČR zažila celkem tři. 2004-2006, 2007-2013 a 2014-2020. Nyní jsme ve čtvrtém dotačním období 2021-2027.
Zejména během druhého dotačního období měli zainteresované osoby možnost zjistit, jak dotace fungují, jaké neuvěřitelné peníze lze získat a jak jde systém přidělování dotací ohnout, obejít či zneužít.

TRAMPROJEKT
Tramprojekt byl připravován na dotační období 2014-2020. Otevřeně to přiznávají původní dokumenty k tramprojektu (tzv. Fáze I, Fáze II), jež byly zpracovány účelově dotačně a jež obsahují řadu chyb. Fáze I a Fáze II nadhodnocuje a fabuluje přínos tramvajového provozu pro životní prostředí v našich ulicích. Při poctivé a odborné analýze vychází pravý opak.

Je nutné si uvědomit, že příprava a realizace tramprojektu za aktuálně 2,55 miliardy Kč, číslem 2 550 000 000 Kč, je lákadlem pro mnoho firem a dává do rukou regionálních politiků a úředníků moc nad těmito penězi, soustředěnými v jednom projektu. Zatím vidíme utíkat první drobečky, viz třeba pokuta od ÚOHS v roce 2021 nebo diskriminační průzkum veřejného mínění z roku 2018, proti němuž se podle zákona ohradila veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová.

Pokuta od ÚOHS 100 000 Kč padla za neoprávněně vyplacených 2,6 mil. Kč.
Diskriminační průzkum, a i proto nepoužitelný průzkum, stál přes 500 000 Kč.

Korupční potenciál tramprojektu, jenž je nesmyslný z hlediska ochrany přírody i z hlediska hospodářského, je obrovský…

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

https://www.e15.cz/domaci/osm-let-za-manipulace-s-verejnymi-zakazkami-rozhodl-ostravsky-soud-o-osudu-lobbisty-dedice-1384085

 

24. 10. 2021

FANTASTICKÉ NOVINKY
ŘÍZENÍ „REVITALIZACI“ PUSTKOVECKÉHO ÚDOLÍ ZASTAVENO
GRATULACE PUSTKOVECKÉ OPOZICI (ODS, OPP), SPOLKU A OBČANSKÉ VEŘEJNOSTI

CO SE STALO?
„Revitalizace“ Pustkoveckého údolí byl kontroverzní projekt hnutí ANO, který znamenal kácení, budování herních prvků a zásahy do Pustkoveckého potoka i rybníka. Na „revitalizaci“ se měla čerpat evropská dotace. Projekt byl ale nezákonný: Ostrava ho sice po strašném ohýbání práva sama sobě povolila, ale povolení bylo Krajským úřadem MSK pro NEZÁKONNOST zrušeno. Ostrava následně sama nové projednání vzdala a požádala o zastavení řízení.

ČÍ JE TO ZÁSLUHA?
Proti „revitalizaci“ od počátku kriticky vystupovala pustkovecká opozice: pustkovecká ODS a volební strana OBČANÉ PRO PUSTKOVEC. Ve spolupráci se spolkem Prosíme, přemýšlejme a občany byla podána obsáhlá odvolání, která vedla ke zrušení povolení na Krajském úřadě MSK.

KDO SELHAL?
Kromě Rady města Ostravy, která je hracím eldorádem hnutí ANO (z 11 křesel má 6), trestuhodně selhal pustkovecký starosta Pyš (ČSSD) a pustkovecká rada ve složení: Pyš, Škovran (ČSSD), KONDULA, BAJGAR, UDRŽALOVÁ-OTISK (Pustkovec pro život).

JAK PUSTKOVECKÁ RADA SELHALA?
1) S projektem „revitalizace“ vyslovila souhlas. Projekt byl zjevně nezákonný. Členové rady tím, že přijali místo v radě, deklarovali, že mají znalosti a schopnosti na výkon funkce v radě. Když podkladům k „revitalizaci“ nerozuměli, měli si nechat odborně poradit (advokáty, environmentalisty, ekology např.).

2) V probíhajícím řízení o „revitalizaci“ nevyužila práva účastníka řízení a na zjevné nezákonnosti a věci proti přírodě neupozornila a „revitalizaci“ nebránila.

CO BUDE DÁL?
Pokud v komunálních volbách na podzim 2022 zvítězí v Ostravě hnutí ANO, bude se velmi pravděpodobně pokoušet o znovuoživení nyní mrtvého projektu „revitalizace“. Pustkovecké údolí na pustkovecké úrovni ochrání pouze dnešní opozice: ODS a OPP.

Dnešní vedení Pustkovce v podobě pustkovecké rady je neschopné, neodpovědné a v zásadě škodlivé. Nechrání ani přírodu ani dnes velmi hodnotný majetek pustkoveckých občanů.

ZÁVĚR: Občané Pustkovce, náš spolek a opozice OPP a ODS zdarma a z opozičních pozic chrání veřejný zájem v Pustkovci. Činí tak místo pustkovecké rady, která nejen na ochranu Pustkoveckého údolí zcela rezignovala a působí dojmem, že nezvládá svou agendu.

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

STÁHNOUT (PDF 4,8 MB)

 

14. 10. 2021

KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA POKUTU 100 000 KČ, KTEROU MUSÍ OSTRAVA UHRADIT ZA PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ OHLEDNĚ TRAMPROJEKTU?
OMLUVÍ SE POLITICI Z DEMOKRATICKÝCH STRAN ZA ŠKODU, KTEROU ZPŮSOBILI?

Odpovědnost jde za členy Rady statutárního města Ostravy, která v září 2020 rozhodla o vyplacení částky přes 2,6 mil. Kč dodavateli veřejné zakázky na dokumentaci k tramprojektu. Tedy v době, když už byla zveřejněna informace o tom, že dokumentace EIA je z částí plagiát. Ostrava tak bez mrknutí oka zaplatila také za plagiát. Ostrava porušila zákon, rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) je PRAVOMOCNÉ.

Členové rady tím, že přijali svou vysokou veřejnou funkci, stvrdili, že mají znalosti a schopnosti pro její výkon. Navíc mají k dispozici pro své rozhodování právníky z magistrátu anebo magistrátní prostředky na zajištění právní pomoci externí. Vysoká odpovědnost radních je i nadstandardně ohodnocena: plat neuvolněných radních je v desítkách tisíc korun, plat uvolněných radních, náměstků primátora a primátora je kolem sta tisíc korun měsíčně.

Kolem tramprojektu je tolik podivností a věcí na hranici zákona, že je těžké uvěřit, že by se jednalo o náhodu.

Je pravdou, že ANO má v ostravské radě většinu 6 křesel z 11 a že ostatní strany tak dělají jenom křoví. ODS+KDU+Piráti se ale do této situace dostali sami: ANO mělo v komunálních volbách cca 30 %, přesto mu koaliční partneři přenechali většinu v radě. Tramvajová ostuda tak dopadá na hlavy všech zúčastněných. Odpovědných za deliktní jednání, jež vedlo k pokutě od ÚOHS, je těchto 11 členů rady:

1. Ing. Tomáš Macura, MBA,(ANO), primátor
2. Mgr. Zuzana Bajgarová (ANO), náměstkyně primátora
3. Mgr. Kateřina Šebestová (ANO), náměstkyně primátora
4. Bc. Martin Bednář (ANO)
5. Mgr. Radim Babinec (ANO), náměstek primátora
6. Ing. Karel Malík (ANO)
7. Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D., (ODS)
8. Ing. Vladimír Cigánek (ODS), náměstek primátora
9. Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D., (Piráti), náměstkyně primátora, kandidovala do poslanecké sněmovny z 8. místa
10. Ing. David Witosz (Piráti)
11. Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. (KDU-ČSL)

Závěr: Dění okolo tramprojektu vypadá tak, že členové rady o něm nic neví a nenastudovali si potřebné podklady. Působí to také tak, že jsou členové rady buď lemplové, anebo vědí, že je tramprojekt „šmé“, a jeho podporu za cosi směňují.

Obojí je špatně.

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

FOTO: Odpoledne 27. 9. 2021 na ulici Průběžná kolem zastávky Karola Šmidkeho. Nový autobus na CNG. Poloprázdný. Nikde žádné davy lidí, co by čekali na MHD. Vysokokapacitní tramvaj pro posílení dopravy je v těchto místech fakt úplně mimo. Za autobusem jsou vidět střechy bezbariérového bydlení na ul. Průběžná, které stálo náš stát 500 mil. Kč a jehož klid by byl budováním širokého tramvajového tělesa a jeho provozem trvale a nenávratně narušen. V popředí fotky je cyklostezka, oddělená od silnice travnatým pásem s opravdickou půdou. Tramprojekt plánuje cyklopás bez oddělení od silnice. I travnaté prvky v tramprojektu jsou šidítka, která rezignují na mimoprodukční funkce půdy a biodiverzitu.

 

10. 10. 2021

ZVOLENÍ POSLANCI ZA NÁŠ KRAJ
(ANO 10, SPOLU 6, PIRSTAN 3, SPD 3)

Navzdory krajským výsledkům znamená celostátní výsledek demokratických koalic (108 křesel) pozitivní zprávu pro petici. Demokratické koalice budou chránit právní stát, a ten nejen na správní a soudní obranu proti tramprojektu potřebujeme.

1. Mgr. Andrea Babišová MBA, strana: ANO, přednostní hlasy: 2,24%
2. Ing. Josef Bělica MBA, strana: ANO, přednostní hlasy: 2,10%
3. Ing. Jiří Carbol , strana: Spolu, přednostní hlasy: 8,40%, kandiduje za KDU-ČSL
4. Ing. Stanislav Fridrich , strana: ANO, přednostní hlasy: 0,78%
5. Mgr. Bc. Pavla Golasowská DiS., strana: Spolu, přednostní hlasy: 9,24%, kandiduje za KDU-ČSL
6. PhDr. Igor Hendrych Ph.D., strana: ANO, přednostní hlasy: 1,70%
7. Bc. Jakub Janda , strana: Spolu, přednostní hlasy: 7,69%, kandiduje za ODS
8. Ing. Aleš Juchelka , strana: ANO, přednostní hlasy: 3,11%
9. Petr Letocha , strana: Pir.+STAN, přednostní hlasy: 8,80%, kandiduje za STAN
10. Mgr. Lubomír Metnar , strana: ANO, přednostní hlasy: 3,32%
11. Bc. Jiří Navrátil MBA, strana: Spolu, přednostní hlasy: 5,53%, kandiduje za KDU-ČSL
12. MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš MBA, strana: Spolu, přednostní hlasy: 9,70%, kandiduje za ODS
13. Tomio Okamura , strana: SPD, přednostní hlasy: 23,00%
14. Ing. Zuzana Ožanová , strana: ANO, přednostní hlasy: 1,72%
15. PhDr. Michael Rataj Ph.D., strana: Pir.+STAN, přednostní hlasy: 9,66%, kandiduje za STAN
16. Michal Ratiborský , strana: ANO, přednostní hlasy: 0,73%
17. MUDr. Jan Síla , strana: SPD, přednostní hlasy: 3,35%
18. Mgr. Karel Sládeček , strana: SPD, přednostní hlasy: 1,99%
19. Ing. Zbyněk Stanjura , strana: Spolu, přednostní hlasy: 9,99%, kandiduje za ODS
20. Ing. Jiří Strýček , strana: ANO, přednostní hlasy: 0,51%
21. Mgr. Michaela Šebelová , strana: Pir.+STAN, přednostní hlasy: 9,76%, kandiduje za STAN
22. prof. Ing. Ivo Vondrák CSc., strana: ANO, přednostní hlasy: 9,21%

FOTO: Konec září 2021 v odpolední dopravní špičce na dolním konci 17. listopadu na křižovatce s ulicí Průběžnou. Kruhový objezd všechno zvládá v klidu. Není důvod ho měnit za 3x širší světelnou křižovatku s tramvajovým tělesem.

 

6. 10. 2021

MARKÉTA VYSLOUŽILOVÁ K VOLBÁM 2021
PRÁVNÍ STÁT JE KLÍČEM K OCHRANĚ NAŠÍ PŘÍRODY I K BLAHOBYTU

Vážené dámy a pánové,

o víkendu volí naše země 200 poslanců, kteří nás budou další 4 roky zastupovat v parlamentu. Nejen z hlediska boje proti tramprojektu je klíčové, abychom chránili právní stát. Právní stát znamená, že úřady i samospráva dodržují zákony a že existuje předvídatelnost práva. Právní stát znamená, že orgány veřejné moci neobcházejí zákony, nelžou (třeba tím, že předkládají plagiáty do procesu EIA jako Ostrava v tramprojektu) a nediskriminují (třeba lidi 75+ jako Macura v průzkumu k tramprojektu v roce 2018) a nezneužívají svou moc (třeba k účelovému čerpání dotací a k zajišťování výhod pro vybrané osoby). Právní stát usiluje o spravedlnost, lidskost. Právní stát chrání nadčasové hodnoty jako svobodu, životní prostředí anebo zdraví.

Bez právního státu není možné čekat ani žádný blahobyt. Stát, který je ochromen na právu, nemůže dobře hospodářsky fungovat, neboť je v něm vše nespravedlivě pokřivené ve prospěch někoho či něčeho. Nenechme se prosím oklamat předvolebními peněžními dárečky (kvůli kterým nyní třeba rostou ceny v maloobchodě) nebo strašením všeho druhu.

Život není jednoduchý, ale je krásný. Stát nám má pomáhat, nepřekážet, být partnerem, když je to potřeba. Stát má chránit ty opravdu důležité nadčasové hodnoty.

Volby do parlamentu jsou trochu jiné než volby komunální či krajské. Jde více o ideje, méně o praktické věci. Ustoupit ze základních hodnot právního státu není možné.

Jedinou volební možností, jak uzdravit a rozvíjet náš právní stát, je volit nyní SPOLU nebo PIRSTAN. Obě koalice mají jasnou vizi, jak odpovědně a v souladu s hodnotami právního státu vést naši zem, a to včetně solidární sociální a důchodové politiky.

Jasně, že jsou v ODS i šíbři nebo hoštapleři (kam asi ODS oči dala, když na č.7 nominovala kandidáta Dekického). Jasně, že řada Pirátů se rozhoduje naprosto nekompetentně či emotivně (kandidátka č. 8 pirátka Hoffmannová je například přímo odpovědná jako členka Rady města Ostravy za vadnou smlouvu na tramprojekt, kvůli které Ostrava dostala pokutu od ÚOHS; kandidátka č. 5 pirátka Murzynová podporuje tramprojekt v zastupitelstvu Ostravy opakovaně hlasováním o rozpočtech a účtech, kde se tramprojekt vyskytuje). Ale nic lepšího než tyto dvě koalice nyní na výběr nemáme.

Volby nejsou vyznáním lásky, nýbrž sňatkem z rozumu. Máme 4 preferenční hlasy, na kandidátce SPOLU nebo PIRSTAN můžeme kroužkovat. Už pouhých 5% kroužků z celkově obdržených hlasů mění pořadí na kandidátce. Kroužkování je mocný nástroj.

V právním státě tramvaj našimi ulicemi nepojede. Ochrání nás nezávislé soudnictví a právo na spravedlivý proces.

Děkuji, že jste dočetli až sem. Děkuji za přízeň.

Se srdečným pozdravem

Markéta Vysloužilová

 

5. 10. 2021

ROZSUDEK V KORUPČNÍ KAUZE DĚDIC

Krajský soud v Ostravě poslal na osm let do vězení ostravského podnikatele a lobbistu Martina Dědice za to, že přes komunální politiky ovlivňoval veřejné zakázky, bral za to úplatky a krátil daně. Spolu s ním padly tresty i u dalších obžalovaných lidí.

Hlavní obžalovaný Martin Dědic byl potrestán za ovlivnění šesti veřejných zakázek Městské nemocnice Ostrava a Dopravního podniku Ostrava, přijetí úplatků, krácení daní a praní peněz přes reklamní firmu.

Rozsudek zatím není pravomocný.

Zdroj: https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/krajsky-soud-martin-dedic-korupce-propagstorm-cssd-lobbista.A211005_042959_ostrava-zpravy_jog

 

2. 10. 2021

HOT NEWS
DOBRÉ ZPRÁVY Z PUSTKOVCE, ZASTUPITELSTVO NEDALO SOUHLAS S PŘELOŽKOU VN KVŮLI TRAMPROJEKTU

Pustkovec ve středu 29. 9. 2021 na zastupitelstvu NEDAL souhlas s přeložkou vysokého napětí kvůli tramprojektu.

Proti přeložce a proti tramprojektu tak hlasovali zastupitelé za ODS, zastupitelky z OPP /OBČANÉ PRO PUSTKOVEC/, zastupitelka Tichá za KDU-ČSL.

Pro přeložku hlasovali zastupitelé za ČSSD včetně starosty Pyše, pro byli zastupitel Bajgar a místostarosta Kondula z Pustkovce pro život.

Zdrželi se zastupitelé Otisk a Závadský z Pustkovce pro život.

TAKŽE TAK.

 

28. 9. 2021

PŘELOŽKA VN KVŮLI TRAMPROJEKTU NA JEDNÁNÍ PUSTKOVCE VE STŘEDU
PROSÍME OBČANY PUSTKOVCE, ABY SE TENTOKRÁT PŘIŠLI PODÍVAT NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Středa 29. 9. 2021 od 16 hodin (lze přijít i později) – pustkovecké zastupitelstvo v budově pustkovecké radnice

O CO JDE?
Ostrava „rozsekává“ stavbu tramprojektu do menších projektů. Jedním z nich je i přeložka vysokého napětí (VN) u Duhy. Bez souhlasu Pustkovce nelze na pustkoveckém území přeložku provést.

PROČ JE DŮLEŽITÉ NESOUHLASIT S PŘELOŽKOU?
Z dokumentace k řízení jednoznačně vyplývá, že se překládá kvůli tramvaji. Žádný jiný důvod to nemá. Souhlas s přeložkou by tak mohl dát jen někdo, kdo chce vysloveně Pustkovci škodit. Pustkovec má dlouhodobě řadu usnesení o tom, že s tramprojektem nesouhlasí.

PROČ JE TENTOKRÁT DŮLEŽITÉ PŘIJÍT?
Důvěra ve volené zastupitele je dobrá, ale jejich kontrola ještě lepší. Jde o zásadní hlasování. Jistota je jistota.

FOTO: Momentka z Pustkoveckého údolí. Aby Pustkovec zůstal takový, jak jej známe.

 

20. 9. 2021

HOT NEWS: TRAMPROJEKT NENÍ MRTVÝ
PŘELOŽKA VN KVŮLI TRAMPROJEKTU BUDE NA ZASEDÁNÍ PUSTKOVECKÉHO ZASTUPITELSTVA
ZASEDÁNÍ JE VEŘEJNÉ

Ve středu 29. 9. 2021 od 16:00 hodin zasedá pustkovecké zastupitelstvo.

Na programu jednání je souhlas s přeložkou trasy vysokého napětí pro stavbu „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“.

Vyzýváme pustkovecké zastupitelky a zastupitele, aby nepodléhali tlakům, drželi se toho, že opakovaně a konstantně hlasují proti tramprojektu, a souhlas s účelovou přeložkou VN kvůli tramprojektu neudělili.

FOTO: Stavební objekt 751. 01 – Protihluková opatření na ul. 17. listopadu. Fakt chce někdo v Pustkovci takovou hrůzu? Fakt jako někdo věří tomu, že nárůst hlukové zátěže kvůli tramprojektu prospěje životnímu prostředí? Protihlukové zdi budou budovány podle parametrů, jaké jsou v EIA. A ty nejsou nijak líbivé. Bacha na všechny sliby, řeči, kecy a nějaké ujišťování. Ve stavebním procesu platí to, co je v oficiálních podkladech (v našem případě EIA).

 

16. 9. 2021

PRVNÍ SOUDNÍ SPOR O TRAMPROJEKTU JE TADY
OSTRAVA ŽALUJE ÚOHS

Krátké informativní video České televize. Doplňujeme, že Ostrava musí pokutu 100 000 Kč zaplatit do konce října, i když se rozhodne podat na ÚOHS žalobu.
Na podání žaloby má Ostrava čas také do konce října, Krajský soud v Brně pak bude rozhodovat v roce 2022.

Argumentace ÚOHS je ale sofistikovaná a silná. Šance, že Ostrava s žalobou proti pokutě uspěje, jsou opravdu mizivé.

 

15. 9. 2021

DNES MÁ NAŠE PETICE 5. NAROZENINY
OSLAVUJEME A DĚKUJEME ZA PŘÍZEŇ

Dne 15. 9. 2016 vznikla v našich ulicích 17. listopadu, B. Nikodema a Průběžná petice proti tramvajím, které by zhoršily naše životní prostředí i kulturu bydlení.

Petice je jednoznačně úspěšná, neboť tramvajová trať nejenže není, ale ani se nestaví (připomínáme, že v roce 2016 mluvili ostravští politici o absolutně jistém zprovoznění tramvajové trati v roce 2020).

Projekt „ekologizace“, jenž i dle vyjádření v EIA ve skutečnosti ekologizací není, jde pouze o marketingový název, prosazuje nejurputněji Hnutí ANO v čele s primátorem Macurou. A to i za cenu porušování zákona, jak díky rozhodnutí ÚOHS nyní víme.

Jsme na dobré cestě k definitivnímu zastavení tramprojektu. K tomu ale bude potřeba ještě značná dávka času, energie, pevné vůle a peněz.

Za veškerou podporu děkujeme.

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

 

12. 9. 2021

TRAMPROJEKT AKTUÁLNĚ

OSTRAVA DOSTALA OD ÚOHS POKUTU 100 000 KČ KVŮLI PORUŠENÍ ZÁKONA U ZAKÁZKY NA PROJEKT TRAMVAJOVÉ TRATI

Ostrava (10. září 2021) – Město Ostrava dostalo od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutu 100 000 korun za to, že porušilo zákon o zadávání veřejných zakázek v případě projektu tramvajové trati v městských obvodech Poruba a Pustkovec. Předseda ÚOHS Petr Mlsna pravomocně rozhodl, že radnice vážně pochybila, když uzavřela dodatek ke smlouvě na vypracování dokumentace k územnímu rozhodnutí, a umožnila tím dvěma firmám vyplatit více než 2,6 milionu korun ještě předtím, než dodaly finální verzi projektu. Právě ta přitom byla původně podmínkou pro vyplacení dohodnuté částky. Ostrava musí pokutu zaplatit do konce října, uhradit musí i náklady řízení ve výši 1000 korun.

Zakázku na vypracování dokumentace v hodnotě více než 10,5 milionu korun získalo v roce 2017 ve veřejné soutěži sdružení firem Sudop Brno a Dopravní projektování. Smlouva předpokládala, že město za ni zaplatí až ve chvíli, kdy získá finální verzi projektu. Pak ale změnilo názor a část peněz díky nově uzavřenému dodatku z loňského září uvolnilo přesto, že ještě nemělo projekt v ruce.

Dodatek napadl u ÚOHS spolek Prosíme, přemýšlejme, který stavbu tramvajové trati dlouhodobě kritizuje. Úřad mu dal za pravdu a město kvůli porušení zákona letos v květnu pokutoval. Ostrava poté podala rozklad, který však koncem srpna definitivně zamítl šéf ÚOHS Petr Mlsna.

„Je smutné, že Ostrava zneužila pandemické covidové situace a vyplatila dodavateli miliony korun. Po téměř pěti letech od uzavření smlouvy s dodavatelem tak Ostrava má prázdné ruce bez konkrétního použitelného výsledku,“ říká radní spolku Prosíme, přemýšlejme, z.s., Markéta Vysloužilová.

Hlavním argumentem rozhodnutí ÚOHS o pokutě bylo to, že radnice předčasným vyplacením části peněz za projekt neoprávněně zvýhodnila vybraného dodavatele, a naopak znevýhodnila další možné uchazeče o zakázku, kteří se za původních podmínek do výběrového řízení nepřihlásili. Úřad nepřihlédl k nesouhlasnému stanovisku statutárního města, podle něhož platbu opravňoval příliš dlouhý proces příprav: podle ÚOHS dodavatelé mohli a měli o tomto riziku vědět a zavázali se jej vzít na sebe.

„Pokud je tedy určitá smluvní podmínka (např. splatnost ceny díla) nastavena ve smlouvě na veřejnou zakázku určitým způsobem, nelze ji zpětně ‚zmírnit‘ ve prospěch vybraného dodavatele,“ uvedl Mlsna v rozhodnutí.

Verdikt ÚOHS je pro Ostravu další podstatnou komplikací při přípravách zamýšlené tramvajové trati, která vzbuzuje nevoli u části veřejnosti. Od roku 2018 například probíhá proces posuzování vlivů na životní prostředí EIA, do něhož podalo vyjádření více než 3000 lidí. Spolek Prosíme, přemýšlejme upozorňuje navíc i na skutečnost, že předložená dokumentace EIA je z části plagiátem.

Projekt nové tříkilometrové trati s šesti zastávkami má podle vedení Ostravy přispět ke snadnější dopravní obslužnosti a zlepšení životního prostředí v zastavěné části ostravských obvodů Poruba a Pustkovec. Jeho odpůrci ale upozorňují například na to, že podle nich projekt paradoxně zhorší kvalitu ovzduší, zvýší hlučnost a nenávratně poškodí krajinu. Realizace stavby má Ostravu stát asi 2,55 miliardy korun.

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

 

10. 9. 2021

📣📣 TRAMPROJEKT: FANTASTICKÁ ZPRÁVA📣📣

PŘEDSEDA MLSNA POTVRDIL POKUTU PRO STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVU ZA NEZÁKONNOU ZMĚNU SMLUVNÍCH ZÁVAZKŮ

9. 9. 2021

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad statutárního města Ostrava a potvrdil tak pokutu ve výši 100 000 Kč, která byla tomuto zadavateli uložena prvostupňovým rozhodnutím za podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba (DÚR a IČ)“, která byla uzavřena s dodavateli SUDOP BRNO, spol. s r.o., a Dopravní projektování, spol. s r.o.

Vzhledem k tomu, že uvedeným rozhodnutím dochází ke zpřesnění aplikační praxe týkající se změn závazků ze smlouvy, zveřejňuje Úřad tuto tiskovou zprávu.

Zadavatel uzavřel v září 2020 dodatek č. 2 ke smlouvě, kterým změnil platební podmínky, když bylo umožněno vybranému dodavateli okamžikem uzavření dodatku vystavit fakturu na 40 % částky odpovídající plnění za projektovou dokumentaci pro územní řízení, a po předání čistopisu projektové dokumentace pro územní řízení pak vystavit fakturu na 20 % částky odpovídající příslušnému plnění. Podle původního znění smlouvy o dílo mělo dojít k vyplacení 60 % smluvené odměny až po předání čistopisu projektové dokumentace pro územní řízení. Úprava platebních podmínek podle Úřadu změnila ekonomickou rovnováhu závazku ve prospěch vybraného dodavatele a znamenala tedy podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Původní platební podmínky ve smlouvě o dílo si přitom kladly vyšší nároky týkající se finanční síly dodavatele a schopnosti financovat provádění příslušných projekčních prací z vlastních prostředků než platební podmínky nastavené v dodatku č. 2. Nelze vyloučit, že pokud by zadavatel nastavil mírnější požadavky na platební podmínky již v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, mohlo se zadávacího řízení na veřejnou zakázku účastnit více dodavatelů, což by následně mohlo vést k výběru jiné výhodnější nabídky. Zadavatel tedy svým jednáním mohl ovlivnit výběr dodavatele.

Předseda ÚOHS zamítl všechny námitky uplatněné zadavatelem v rozkladu a potvrdil správnost a zákonnost prvostupňového rozhodnutí. Právní věta vyplývající z rozhodnutí zní následovně: Pojem „ekonomická rovnováha závazku“ se vztahuje k rozložení hospodářského rizika, přičemž toto rozložení plyne z konkrétního nastavení zadávacích podmínek a smlouvy na veřejnou zakázku. Výraz „rovnováha“ však nenese příznak vyváženosti, přiměřenosti, ekvivalence poskytovaných plnění či spravedlivého rozložení rizik. Pokud je tedy určitá smluvní podmínka (např. splatnost ceny díla) nastavena ve smlouvě na veřejnou zakázku určitým způsobem, nelze ji zpětně „zmírnit“ ve prospěch vybraného dodavatele, a to ani tehdy, pokud se taková podmínka jeví v důsledku plynutí času a určitých vnějších okolností tvrdší, než bylo původně zamýšleno.

Tiskové oddělení ÚOHS
21/125 – R0098/2021

Vizte také odkaz:

https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejne-zakazky/3114-predseda-mlsna-potvrdil-pokutu-pro-statutarni-mesto-ostravu-za-nezakonnou-zmenu-smluvnich-zavazku.html

 

9. 9. 2021

PROČ JE DŮLEŽITÉ JÍT VOLIT

Základní info je v letáku Milionu chvilek, z.s.

Je třeba si také dále uvědomit, že:

– ideální stranu člověk nenajde: volba často není vyznáním lásky, ale sňatkem z rozumu;

– když člověk nevolí, jeho hlas se poměrně rozpočítá mezi hlasy stran, které ve volbách uspějí: zjednodušeně se dá říci, že nevolič volí poměrně všechny strany od ODS po komunisty;

– nevolič svou pasivitou tak dá část svého hlasu i stranám, které by rozhodně fakt vůbec nikdy za žádných okolností volit nechtěl.

ZÁVĚR: Vybrat si subjekt, který člověku vyhovuje i jen z 20% – 30% je lepší, než nejít volit vůbec.

 

7. 9. 2021

KAUZA DĚDIC TAKÉ O DODÁVKÁCH TRAMVAJÍ PRO OSTRAVU
SOUD VYHLÁSÍ ROZSUDEK 5. ŘÍJNA 2021

Spolu s Dědicem čekají na rozsudek Břetislav Pavelek, Jiří Hána, Jaroslav Křemen, Roman Gavanda, Tomáš Dohnal, Břetislav Čížek a Petr Gřeš a čtyři firmy více či méně propojené s Dědicem. V jejich prospěch se podle obžaloby manipulovaly zakázky na dodání tramvají pro ostravský dopravní podnik, dvě stavební zakázky v ostravské nemocnici a jedna zakázka na zdravotnický materiál tamtéž.

Klíčem pro „správné“ vysoutěžení tendrů měl být právě Dědic. Podle státního zástupce za to od společností inkasoval 30,8 milionu korun. Nejvíc, 22,8 milionu, měl takto dostat za tramvajovou zakázku.

Uvidíme, jak to dopadne.

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/dedic-mallorca-soud/r~6e32a3860eed11ec8a900cc47ab5f122/

 

3. 9. 2021

TRAMPROJEKT V ZÁVĚREČNÉM ÚČTU OSTRAVY ZA ROK 2020

Tramprojekt pokračuje, je stále ostravskou rozpočtovou položkou.

Ze závěrečného účtu Ostravy z června 2021 o tramprojektu vyčteme:

– za rok 2020 za něj Ostrava zaplatila 2 719 000 Kč;
– všechny dotčené ulice stále ve hře: B. Nikodema, 17. listopadu, Průběžná;
– neúplné podklady pro EIA musely být opakovaně přepracovávány;
– existuje vážný problém s otázkou podjatosti krajského úřadu, který EIA projednává, a s podjatostí posuzovatele EIA, jenž byl krajským úřadem původně určen
– tramprojekt je v kolizi s minimálně jedním jiným již vydaným územním rozhodnutím na jinou stavbu;
– režim veřejně prospěšné stavby znamená, že Ostrava chce jít do vyvlastnění pozemků (právně těžko uskutečnitelná hovadina, která ale může znepříjemnit život dotčených vlastníků na řadu let);
– existuje nová, upravená dokumentace k tramprojektu (kdy asi bude představena veřejnosti?)
– vtip závěrem: závěrečný účet je z června 2021. Všichni ostravští zastupitelé museli vědět, že žádné, fakt žádné řízení na dopravní stavbu se za 6 měsíců NEDÁ realizovat. LŽIVÝ závěrečný údaj ze závěrečného účtu o předpokladu rozhodnutí 12/2021 je výsměch všem lidem, kterých se projekt dotýká.

Celý závěrečný účet je ke stažení na www.ostrava.cz.

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

 

20. 8. 2021

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU

Činnost petičního spolku Prosíme, přemýšlejme, z.s., je možná také díky darům, které dostáváme.

Za všechny dary, které spolek dostal a které kdy dostane, MOC DĚKUJEME!

Moc DĚKUJEME taky dobrovolníkům a expertům, kteří nám pomáhají a radí zdarma.

FOTO: Kruhový objezd u Duhy a bytové domy na ul. Plk. Rajmunda Prchaly. V případě realizace tramprojektu, který znamená výrazné rozšíření komunikací a betonování a asfaltování, by kruhový objezd zanikl a byl nahrazen světelnou křižovatkou. Stromy a keře mezi bytovými domy a cestou na ul. 17. listopadu by padly, komunikace by se přiblížila k domům. A samozřejmě by zanikl pás jarního jetelíčku rostoucího v půdě, který je zachycen v popředí fotky.

 

13. 8. 2021

TRAMPROJEKT JEŠTĚ NESKONČIL

Kolem tramprojektu je zdánlivý klid. Navenek to může působit tak, že skončil. Nemůžeme čekat, že primátor Macura /ANO/ uspořádá tiskovku, kde kupříkladu sdělí, že EIA na tramprojekt je z podstatných částí plagiát a vykazuje četné chyby, že Ostrava na tramprojekt nemá peníze a že není schopný říct, jak vedení města ustojí všechna správní a soudní řízení, která Ostravu před realizací tramprojektu zřejmě nevyhnutelně čekají.

Přes všechny svoje průšvihy, vady a chyby tramprojekt bohužel NESKONČIL.

1) Stále běží proces EIA, čekáme kdy a jak se bude konat veřejné projednání.

2) Tramprojekt je stále součástí rozpočtu statutárního města Ostravy.

3) Tramprojekt je tzv. strategickým projektem statutárního města Ostravy. Stal se jím v červnu 2018, a to proto, aby byl omezen vliv obvodů Poruby, Pustkovce, Martinova a Plesné na jeho realizaci a mohly o něm rozhodovat více pouze rada a zastupitelstvo města Ostravy. Za to, že se v roce 2018 z tramprojektu stal strategický projekt města Ostravy, a tak byl omezen vliv dotčených obvodů na jeho realizaci, jsou odpovědní: Ostravak, ANO, KDU-ČSL, ODS.

4) Stále běží veřejná zakázka „Ekologizace veřejné dopravy (DÚR a IČ)“. Všechny podklady k ní jsou uveřejněny na profilu zadavatele na https://verejnezakazky.ostrava.cz/detail/11414.

ZÁVĚR: Samozřejmě, že se riziko realizace tramprojektu s každým dnem snižuje. Je to projekt škodlivý pro životní prostředí, který vznikl pro účelové čerpání dotací z fondů EU. O přírodu, lidi nebo řešení dopravy v něm vůbec nejde. Je třeba dění okolo tramprojektu neustále hlídat. Je docela dobře možné, že tramprojekt skončí až u soudu.

Jakmile bude opravdu KONEC, s radostí to sdělíme. Zatím fakt není, i když klid zvenčí budí zdání, že je.

 

29. 7. 2021

KOLIK STROMŮ MÁ PADNOUT KVŮLI TRAMPROJEKTU
A JAK TO SOUVISÍ S PUSTKOVECKÝM ÚDOLÍM

Dendrologický průzkum z EIA – oznamovatel statutární město Ostrava, příloha P 10

Kácení po katastrálních územích (k. ú.):

k. ú. Poruba 4

k. ú. Poruba-sever 683

k. ú. Pustkovec 162

k. ú. Stará Plesná 64

k. ú. Martinov 27

To je celkem 940 stromů ke kácení. 940! Zakořeněných a rostoucích. Hrozné číslo 940 je nutné vnímat i v souvislosti s projektem „revitalizace“ Pustkoveckého údolí, jehož povolení bylo zrušeno pro nezákonnost, neúplnost a nesprávnost krajským úřadem. „Revitalizace“ plánuje vykácení asi 157 stromů.

Kdyby se oba projekty uskutečnily, bylo by na velmi malém prostoru vykáceno 1 097 rostoucích stromů. Nepočítáme k tomu keře, o těch někdy příště. Náhradní výsadby by rostoucí stromy nahradily až v průběhu několika desítek let, a to ještě ne plnohodnotně, neboť mnohde tam, kde se má kácet, má být nalit beton.

Na negativní vliv tramprojektu v souvislosti s kácením upozorňuje opakovaně ve svých vyjádřeních k tramprojektu v EIA i Česká inspekce životního prostředí.

Prosíme, přemýšlejme!

 

25. 7. 2021

PUSTKOVECKÉ ÚDOLÍ
CO BUDE DÁL

Rozhodnutím kraje, kterým se zrušuje povolení projektu „revitalizace“ Pustkoveckého údolí, se celá věc vrací na začátek povolovacího procesu.

Žadatel o povolení – statutární město Ostrava – bude muset opravit všechny chyby v předložených dokladech a dokumentaci (a že jich bylo!). Úřady pak budou muset odstranit všechny nezákonnosti, kterých se při povolování dopustily. Nezákonností bylo tolik, že nemůže jít o náhodu, a těžko říct, co je horší varianta: neprofesionalita a neznalost anebo případný úmysl obejít právní předpisy.

PROČ VZNIKL PROJEKT „REVITALIZACE“ PUSTKOVECKÉHO ÚDOLÍ? Zřejmě kvůli dotacím, které je možné čerpat. Uměle jsou v projektu naddimenzované všechny možné stavební prvky i kácení, celý navíc působí tak, jako by měl být co nejnákladnější. Péče o městský park a biodiverzitu fakt vypadá jinak. Odpovědnost za „revitalizaci“ ve statutárním městě Ostrava nese jedenáctičlenná městská rada, složená z: ANO (6) + KDU-ČSL (1) + ODS (2) + Piráti (2).

K opraveným podkladům a dokladům se budou moci účastníci řízení zase vyjádřit a proti případnému povolení „revitalizace“ zase podat odvolání. Je to útrpné, otravné, zdlouhavé, ale je to jediná možnost obrany Pustkoveckého údolí proti masivnímu kácení a zásahům do potoka i rybníka ze strany účastníků řízení (tedy prakticky obyvatel Pustkovce a přilehlých porubských ulic).

EXISTUJE JINÉ ŘEŠENÍ? Ano, a má ho ruce pustkovecká rada a potažmo pustkovecké zastupitelstvo. Aby vůbec „revitalizace“ mohla proběhnout, je potřeba souhlas pustkovecké rady (nebo zastupitelstva, pokud si to vymíní). Rada v Pustkovci původně souhlas nedala, poté, co údajně starostu Pyše navštívily osoby z magistrátu, rada názor náhle změnila a souhlasila.

Taková změna postoje se nedá rozumově a věcně odůvodnit: z dokumentace k „revitalizaci“ vyplývala od počátku řada nezákonností, které ostatně konstatoval i krajský úřad zrušujícím rozhodnutím ze dne 13. 7. 2021. Těžko říct, proč radní změnili názor, zda si dokumentaci prostudovali a zda vůbec rozuměli obsahu.

V této souvislosti nelze nepřipomenout tragikomickou „revitalizační“ agitku, co vycházela v Pustkoveckém zpravodaji.

Radu Pustkovce tvoří tito zastupitelé, jejichž strany mají v pustkoveckém zastupitelstvu těsnou většinu: Pyš /ČSSD/, Škovran /ČSSD/, KONDULA, BAJGAR, OTISK /všichni za Pustkovec pro život/. Právě na tyto pány doporučujeme apelovat, aby vzala pustkovecká rada svůj souhlas s realizací „revitalizace“ zpět. Tím by prakticky celý projekt „revitalizace“ mohl skončit bez dalších správních řízení.

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

 

17. 7. 2021

RADOSTNÉ HOT NEWS PUSTKOVECKÉ ÚDOLÍ
POVOLENÍ KONTROVERZNÍ „REVITALIZACE“ A KÁCENÍ TÉMĚŘ 200 VZROSTLÝCH STROMŮ ZRUŠENO

Dne 13. 7. 2021 krajský úřad rozhodl o odvolání proti povolení konroverzního projektu „Revitalizace Pustkoveckého údolí“. Povolení bylo ZRUŠENO a věc vrácena k novému projednání a rozhodnutí na ostravský magistrát. Takové rozhodnutí jsme čekali a avizovali už v červnu 2021.

Celý text rozhodnutí krajského úřadu je ke stažení na úřední desce Poruby a Pustkovce (tam bude 15 dní) nebo na porubskavyzva.cz (zde bude pořád).

Povolení bylo zrušeno například z důvodu pochybení ve vodoprávních věcech, kvůli neúplné dokumentaci, nejasnostem ve stavebních objektech a nezákonném povolujícím závazném stanovisku ke kácení dřevin.

Díky patří všem, co chrání Pustkovecké údolí (pořadí zaměnitelné):

a) fyzickým osobám z Pustkovce, co podaly odvolání
b) know-how, výdrž, trpělivost: pustkovecká ODS ve spolupráci s Prosíme, přemýšlejme, z.s.
c) osvěta, média: zastupitelky za OBČANY PRO PUSTKOVEC

STÁHNOUT (PDF 476 KB)

 

8. 7. 2021

V ESTONSKU MAJÍ VODÍKOVÝ MINIBUS BEZ ŘIDIČE
SUPER VIDEO UVNITŘ ČLÁNKU V ODKAZU

Trendy ekologické a udržitelné veřejné dopravy pro 21. století fakt vypadají jinak než tramprojekt, co kácí, betonuje, vyváží a znehodnocuje půdu a naváží jako vycpávku pneumatikové recykláty v mnohatunovém množství, omezuje biodiverzitu, nesmyslně rozděluje městskou krajinu a vytváří bariéry pro průchod člověka i zvířat ulicemi, potřebuje protihlukové zdi a nevzhledné troleje a extra novou budovu měnírny ve vnitrobloku na ul. Zd. Štěpánka kvůli zaopatření proudem…

„Samořídící vodíkové auto pojmenované Liisu prezentovala společnost Auve Tech ve spolupráci s univerzitou v Tartu a jako první se v něm svezla estonská prezidentka Kersti Kaljulaidová. Vozidlo je poháněno nízkoteplotními vodíkovými palivovými články, které vyrábějí energii přímo uvnitř vozu. Auto bez řidiče může vjet i do běžného silničního provozu, jeho pohyb může být případně ovládán i na dálku,“ píše Echo24.cz.

https://www.echo24.cz/a/SU6HV/na-silnice-vyjel-prvni-vodikovy-vuz-bez-ridice-podivejte-se

 

19. 6. 2021

📣STAV TRAMPROJEKTU📣

Jak opětovně zdůrazňujeme, tramprojekt má tři roviny. Politickou, peněžní a právní.

POLITICKÁ ROVINA
V kuloárech na ostravském magistrátu koluje sdílený postoj, že tramprojekt je v zásadě neaktuální, mrtvá a průšvihová záležitost. Politicky navenek to ale nikdo, zejména z řad ostravské koalice ANO-ODS-KDU-Piráti, nepřizná. Jde o hrdost, neschopnost přiznat chybu a taky o ODPOVĚDNOST (politickou, morální a možná i trestní) za peníze, co stála dosavadní příprava tramprojektu. Jenom za jeho propagaci zaplatila Ostrava statisíce korun, a to v době, kdy k projektu neměla jediný relevantní podklad.

V politické rovině budou zainteresované subjekty veřejně hájit a lobbovat za tramprojekt do posledního dechu. Cílem přitom není realizace tramprojektu, ale udržení „vlastní tváře“. V neposlední řadě jsou zajímavé i peníze, co ještě lze legálně utratit za veřejné zakázky i malého rozsahu v souvislosti s přípravou tramprojektu. V součtu bylo za veřejné zakázky v souvislosti s tramprojektem dosud utraceno z ostravského rozpočtu vysoce nad 10 milionů korun.

Je třeba si uvědomit, že tramprojekt byla a je především politická záležitost. Vznikl, protože byla vidina čerpání obří dotace z EU. Tento fakt výslovně a opakovaně přiznává i projektový záměr tramprojektu (tzv. Fáze I, Fáze II) z roku 2014, jenž obsahuje – jak Ostrava sama přiznala – zásadní chyby a na jehož základě vůbec byla zadána veřejná zakázka na projektovou dokumentaci k tramprojektu.

PENĚŽNÍ ROVINA
Ostrava nemá na tramprojekt peníze. Pokud by jej chtěla realizovat, musela by si půjčit. Před kovidovou pandemií byla cena realizace tramprojektu stanovena na 2,55 miliardy Kč. To znamená, že i kdyby Ostrava získala dotaci z EU v tomto dotačním období 2021-2027 v maximální výši 70% ceny projektu, musela by z vlastních zdrojů na tramprojekt dát nejméně 765 milionů Kč. Pro Ostravu je 765 milionů Kč velice vysoká částka. (Pro srovnání: roční rozpočet Poruby činí asi 500 milionů Kč.) Je nutné zdůraznit, že vzhledem k právním vadám, jeho faktické absurdnosti (není ekologizací, což píše Ostrava i v dokumentaci EIA; elektrifikace dopravy by navíc v dané lokalitě šla vyřešit násobně levněji elektrobusy) i kontroverznosti tramprojektu není pravděpodobné, že by Ostrava dotaci 70% z EU vůbec získala.

PRÁVNÍ ROVINA
Nádech. Výdech. Katastrofa. Dada. Psycho. Absurdistán. Pat a Mat staví tramvajovou trať. Ostrava intenzivně plánuje tramprojekt od roku 2016, od roku 2017 je to dokonce strategický projekt města. Na konci června 2021 nejenže tramprojekt není realizovaný (pamětníci si jistě vzpomenou na velkohubá prohlášení představitelů města o tom, že tramvaj po našich ulicích bude jezdit v roce 2020), ale Ostrava NEMÁ ANI JEDNO POVOLENÍ potřebné pro stavbu.

Politický tlak na realizaci tramprojektu bude ale pokračovat nejméně do komunálních voleb na podzim 2022. Je proto dobře možné, že si Ostrava nějaké to dílčí povolení do té doby nějak vydyndá. Úředníci, kteří rozhodují, jsou pod vlivem vedení Ostravy a Moravskoslezského kraje. V ostravské i krajské radě má většinu hnutí Ano 2011.

Již dnes je velmi velmi pravděpodobné, že tramprojekt skončí u soudu.

KOMENTÁŘ PETICE
Všeobecnou náladu z let 2017 a 2018 v tom smyslu, že tramprojekt určitě bude, nahradila nálada, že tramprojekt určitě nebude. Obě tyhle nálady jsou zrádné. V zásadě je jedno, co říkají politici, dokud běží právní řízení, nebezpečí realizace tramprojektu trvá. Petice bude nadále dělat, co je potřeba, aby tramprojekt nebyl realizován, neboť je škodlivý pro životní prostředí, drahý a nepotřebný.

Až bude definitivní konec tramprojektu, s radostí to dáme vědět. Zatím to ale vypadá dobře 😃

DĚKUJEME ZA TRVALOU PŘÍZEŇ A PODPORU.

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

DNES JIŽ IKONICKÉ FOTO: Pak Ludvíka Podéště. Od pásky doleva má dle tramprojektu půdu a veškerou zeleň nahradit nová komunikace s tramvajovým tělesem.

 

4. 6. 2021

📣📣DOBRÉ ZPRÁVY📣📣
PUSTKOVECKÉ ÚDOLÍ PROZATÍM ZACHRÁNĚNO 😃
VÝBORNÁ PRÁCE LIDÍ KOLEM PUSTKOVECKÉ ODS A PETIČNÍHO SPOLKU

Jednoduše v bodech:

1) Projekt „Revitalizace Pustkoveckého údolí“ je ve správním řízení, ostravský magistrát ho povolil, lidmi kolem ODS Pustkovec /respekt za vytrvalost a know-how triu Čeganová, Folovská, Blažek/ a spolkem Prosíme, přemýšlejme, z.s., byla podána obsáhlá odvolání na krajský úřad.

2) Krajský úřad na úřední desce zveřejnil informaci, že bylo pro NEZÁKONNOST u projektu „Revitalizace“ zrušeno závazné stanovisko o povolení kácení dřevin v Pustkoveckém údolí a další dvě závazná stanoviska.

CO TO ZNAMENÁ?

3) S pravděpodobností blížící se jistotě krajský úřad povolení „Revitalizace“ zruší a věc pošle znovu na magistrát k novému projednání a rozhodnutí. Ostrava si bude muset požádat znovu o závazná stanoviska a dodat ZÁKONNÉ podklady.

4) „Revitalizace“ se do komunálních voleb v říjnu 2022 s největší pravděpodobností neuskuteční.

5) Správní řízení ale poběží dál, zejména dotčení občané Poruby a Pustkovce by měli bedlivě sledovat úřední desku.

6) Pokud Rada městského obvodu Pustkovec odvolá svůj unáhlený souhlas s „Revitalizací“, COŽ BY MĚLA, projekt „Revitalizace“ končí.

KOMENTÁŘ PETICE:

Kácení téměř 200 stromů v Pustkoveckém údolí spolu s masivním kácením plánovaným kvůli tramprojektu by znamenalo zhoršení životního prostředí v místech, kde žijeme. Sporné je i zasahování do volného toku Pustkoveckého potoka. Zrušení TŘÍ závazných stanovisek krajským úřadem dokazuje, jaký je projekt „Revitalizace“ šmé. Pustkovecké údolí by nikdo nikdy nechtěl přestavět na zábavné eldorádo, kdyby nebyly snadno zneužitelné dotační peníze. Projekt „Revitalizace“ prosazuje především hnutí ANO, jmenovitě pak například členky rady města Ostravy Bajgarová /ANO 2011/ a Šebestová /ANO 2011/.

Na poli osvěty důležitosti zachování biotopu Pustkoveckého údolí sehrály zásadní roli zastupitelky OBČANŮ PRO PUSTKOVEC Bystroňová, Holušová, Sikorová. Velké díky!

Naopak pustkovecká rada „Revitalizaci“ odmítla, posléze pak za podivných okolností s „Revitalizací“ souhlasila: kdyby si nastudovala pořádně podklady anebo si nechala odborně poradit, nikdy by souhlas dát nemohla. I když údajně byly veliké tlaky z „vedení města“. Pustkovecká rada souhlas s „Revitalizací“ dala ve složení: Pyš /ČSSD/, Škovran /ČSSD/, Bajgar /Pustkovec pro život/, Kondula /Pustkovec pro život/, Udržalová /Pustkovec pro život/.

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

STÁHNOUT (PDF 5,69 MB)

 

25. 5. 2021

MAFIÁNSKÉ PRAKTIKY DEVELOPERŮ V ČESKU (vyd. 2019)
KNIHA S KAPITOLOU O TRAMPROJEKTU
STÁLE PŘEKVAPIVĚ AKTUÁLNÍ

Kdo, jak a proč. O nátlaku na Pustkovec, Škovranově (místostarosta Pustkovce 2014-2018) zbabělosti i pustkovecké statečnosti. O sprostotě primátora Macury. O politickém tlaku a lačnosti po dotačních penězích. Příběh s rysy detektivky se stále otevřeným koncem 😃

Jako ebook volně ke stažení, tramprojekt začíná na straně 29.

https://arnika.org/mafianske-zpusoby-developeru-v-cesku

 

22. 5. 2021

PROČ JE NAVRHOVANÝ STAVEBNÍ ZÁKON ŠPATNĚ

Petiční spolek Prosíme, přemýšlejme, z.s., zdůrazňuje, že délka povolování staveb (územní řízení, stavební řízení apod.) není dána kvalitou současných předpisů, ale velice často tím, že podklady pro řízení dodané žadatelem jsou chybné, vadné či neúplné.

Petra Kolínská, Asociace ekologických organizací Zelený kruh, k návrhu nového stavebního zákona:

„Poslanci se již třikrát sešli k závěrečnému hlasování o kontroverzním návrhu stavebního zákona, ale k hlasování stále nedošlo. Důvodem jsou obstrukce demokratické opozice, která má k návrhu zásadní výhrady. Poslanci rozhodli, že se k návrhu vrátí až ve středu 26. 5.

Připomeňme, že podle vlády nejdůležitější návrh předpokládá razantní reorganizaci veřejné správy, která by měla omezit byrokracii a urychlit rozhodování. Podstata reorganizace spočívá a) ve vyjmutí stavebních úřadů ze smíšeného modelu veřejné správy (striktní oddělení od obecního úřadu), vytvoření centralizovaného, výlučně státem řízeného úřadu a za b) v integraci různých orgánů, které se dnes k záměru vyjadřují z pohledu životního prostředí, památkové ochrany, hygieny etc., do stavebního úřadu.

Nejvážnější selhání při přípravě zákona, které zároveň generují velký odpor mnoha aktérů, jsou a) absence analýz, které by pojmenovaly úzká místa současného nastavení (žebříček Doing Business opravdu analýzou není); b) výchozí návrh zpracovala pro MMR Hospodářská komora, která zastupuje mj velké developery, a tuto přípravu i sama financovala; c) vláda se věcně nevypořádala s řadou zásadních připomínek při schvalování věcného záměru a tato chyba oslabuje celý proces přípravy. Jako příklad uveďme požadavek samospráv na větší kompetence v územním plánování. Vláda tento požadavek bez dalšího před rokem a půl smetla ze stolu a nyní má být do zákona vložen skrze nedopracovaný poslanecký pozměňovací návrh.“

Výborný je také text experta na správní právo v Ekolistu: https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petrn-svoboda-zastaveji-vsechno-kolem-vas

FOTO: Nezastavěná území je třeba chránit. Na fotce je vidět výsadba stromů v parku L. Podéště v květnu 2017. Sadíme, abychom káceli a betonovali? To nedává smysl ani ekologicky ani ekonomicky.

 

16. 5. 2021

GREENWASHING A TRAMPROJEKT

Greenwashing je dezinformace, kterou šíří nějaká organizace nebo firma, za účelem vytvářet environmentálně zodpovědný veřejný obraz sama sebe nebo nějakého svého produktu či projektu.

Greenwashing se děje například pomocí masivní klamavé reklamy nebo prezentace neúplných či nepravdivých skutečností.

Tramprojekt je příkladem greenwashingu v projektu samosprávy. Tramprojekt se „ekologizace veřejné dopravy“ jenom jmenuje, jak ostatně přiznává sama Ostrava v procesu EIA. Ve skutečnosti se jedná o rozšíření tramvajových kolejí do rezidenčních částí města. „Ekologizace“ jako pojem je použitý právě proto, aby rozšíření tramvajových tratí do úzkých ulic, kde vyvolá zábor půdy, kácení i zhoršení hlukových a rozptylových podmínek během výstavby i provozu, budilo zdání čehosi dobrého pro přírodu. Pojem „ekologizace“ byl zvolen ne kvůli občanům města, aby tramprojekt snad lépe přijali, ale kvůli evropským dotacím. Evropské dotace na tramprojekt je totiž možné dostat jen za předpokladu, že je dán přínos projektu pro přírodu a životní prostředí.

Ke greenwashingu je základní info například na Wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Greenwashing

 

2. 5. 2021

HOT NEWS II
SEVERNÍ SPOJ

Na webu porubskavyzva.cz jsme zveřejnili rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o tom, že územní řízení pro stavbu Severního spoje povede Krajský úřad Olomouckého kraje. Je to proto, že u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje existuje riziko podjatosti.

Již nyní je možné nahlížet na Krajském úřadě Olomouckého kraje do spisu.

Je dobré si připomenout, co stavba Severního spoje znamená: Zajisté je to další silniční spoj Poruby s centrem Ostravy. Bude rychlé a pohodlné. Na druhou stranu bude výstavba Severního spoje představovat třeba zásadní narušení chráněné lokality TURKOV, zánik další orné půdy a zánik významného množství půd vůbec. Prostě už navždy asfalt, beton, uměliny…

Politicky vůle na výstavbě Severního spoje bezpochyby je. Neexistuje stále fundovaná odpověď na otázku, zda Severní spoj opravdu potřebujeme (včetně environmentálního zhodnocení všech alternativ) a zda je masivní zábor volné půdy v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.

Ostrava pravděpodobně letos bude mít k dispozici analýzu ekonomické efektivnosti stavby Severního spoje, kterou si objednala loni. Uvidíme, do jaké míry bude analýza zohledňovat výstavbu Severního spoje ve všech souvislostech.

Předpokládaná cena Severní spoje je 1,7 miliardy Kč.

Na fotce je PÁCHNÍK HNĚDÝ, chráněný brouk, jehož životní prostor ve starých stromech bude výstavbou Severního spoje narušen.

 

29. 4. 2021

HOT NEWS SEVERNÍ SPOJ

Zkusíme jednoduše v bodech:

1) Ostrava podala žádost o zahájení územního řízení na stavbu ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

2) Protože existuje u zdejšího krajského úřadu riziko podjatosti, Ministerstvo pro místní rozvoj určilo, že územní řízení pro stavbu povede KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE. (Rozhodnutí o riziku podjatosti i vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje přikládáme.)

3) Řízení bude zahájeno oznámením na úřední desce Martinova, Poruby, Hošťálkovic a Třebovic. V oznámení dostanou účastníci řízení lhůtu, ve které mohou podat námitky ke stavbě. Účastníkem řízení jsou všichni vlastníci i nepřímo sousedících nemovitostí, tj. bytů, domů, chat, polí, zahrad a jiných pozemků.

4) Spis ke stavbě SEVERNÍHO SPOJE mohou účastníci řízení studovat v OLOMOUCI NA KRAJSKÉM ÚŘADĚ JIŽ NYNÍ. Seznámením se se spisem lze lépe uplatňovat případné námitky. Zároveň je dobré znát spis dopředu, neboť po oznámení na úřední desce doba na formulování námitek může být třeba jen 30 dnů.

5) Olomoucký krajský úřad se nachází naproti tamějšímu vlakovému nádraží a poměrně dobře se tam i parkuje. www.olkraj.cz

6) Bylo by hezké, kdyby o aktuálním dění ohledně příprav tak zásadní stavby věcně informovala také obecní periodika. Dosud se tak nestalo.

7) Shrnutí závěrem: O Severním spoji v územním řízení rozhoduje krajský úřad v Olomouci. Je možné tam nahlížet do spisu.

STÁHNOUT (PDF 202 KB)

STÁHNOUT (PDF 303 KB)

 

25. 4. 2021

ÚŘEDNÍ INFORMACE O EIA NA TRAMPROJEKT ONLINE

Portál CENIA, České informační agentury životního prostředí, obsahuje ze zákona podklady pro proces EIA záměru „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“.

Tam bude taky zveřejněn termín pokračování veřejného projednání.

Vyjádření k dokumentaci záměru z roku 2019, přepracované dokumentaci z roku 2020 ani zápis z první části veřejného projednání z 15. 6. 2021 dosud zveřejněny nebyly.

https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr

 

23. 4. 2021

BOČNÍ ODSTUP 1,5 METRU PRO CYKLISTY JE V SENÁTU
KULTURNÍ, ZÁPADNÍ NOVELA ZÁKONA
PODPORA INDIVIDUÁLNÍHO A SKUTEČNĚ ZDRAVÉHO ZPŮSOBU DOPRAVY

Rozhodně nelze přijmout názor, že ve městech „Neautaři se mají nasoukat do tramvaje a koukat z okna na šňůry vozů.“

Skvělý komentář Martina Fendrycha!

https://nazory.aktualne.cz/komentare/autolobby-bojuje-proti-bocnimu-odstupu-1-5-m/r~f3c8ca20a27d11eba4560cc47ab5f122/

 

19. 4. 2021

ZPRÁVA, CO BY NEMĚLA ZAPADNOUT
OSTRAVSKÝ DOPRAVNÍ PODNIK NAKUPUJE 24 ELEKTROBUSŮ

Denní dojezd díky průběžnému nabíjení ej až 400 km.
Budou jezdit na linkách 22, 28, 30, 32, 34, 51, 52, 53, 56 a na noční 43.

Ještě nikdo odpovědný neřekl, proč mají na prostor náročné a hlučné a drahé tramvaje v našich ulicích být lepší než elektrobusy.

Prosíme, přemýšlejme!

https://www.dpo.cz/pro-cestujici/aktuality/novinky/5322-dodavka-elektrobusu.html

 

16. 4. 2021

OSTRAVSKÁ MHD BEZ DIESELOVÝCH MOTORŮ

100% ekologická, píše ostravský dopravní podnik

o tramprojektu sama Ostrava v EIA tvrdí, že ekologický není, že se to jen tak jmenuje

nedává to smysl, prostě dokonalý Kocourkov dada

https://www.dpo.cz/pro-cestujici/aktuality/novinky/5384-ostravska-mhd-bez-dieselu.html

 

11. 4. 2021

JAK ČÍST PŘEPRACOVANOU DOKUMENTACI EIA NA TRAMPROJEKT

Pár poznámek v bodech:

1) Jedná se o materiál statutárního města Ostravy (prosazovatele a investora záměru) = je zpracován dle „koho chleba jíš, toho píseň zpívej“.

2) V úvodu přepracované dokumentace mají být vypořádána vyjádření k EIA podaná k dokumentaci v roce 2019: to se fakticky nestalo, přepracovaná dokumentace nepřejímá originální znění vyjádření, nýbrž vytrhává a přeformulovává výroky z kontextu a na ně pak svým zvláštním způsobem reaguje.

3) Text je z částí plagiát z oznámení záměrů EIA na Severní spoj, je opisováno rozsáhle bez udání zdrojů (porušení českého zákona o EIA i evropské směrnice).

4) K textu je třeba přistupovat kriticky a se znalostí místních poměrů: tak třeba kácení: do čísel o kácení jsou zahrnuty jen stromy a keře, které lze nacenit dle metodiky, co nelze nacenit, chybí (str. 242, 243 textu přepracované dokumentace). Některé vzrostlé stromy, co v místě rostou, chybějí v přílohách textu, které se evidenci zeleně věnují. Náhradní výsadby stromů a keřů znamenají výsadbu mladých rostlin za vzrostlé stromy a keře, fakt to není environmentálně totéž.

5) Zvlášť tragikomická je budovatelsky vyzdvihovaná náhradní výsadba více než 4000 keřů. Vymýcena má být ale keřová plocha o tvrzených téměř 2000 m2 (fakticky na místě to bude činit více). Navíc je otazné, kde a jakým způsobem by nové stromy a keře měly růst: v betonovém korytě na tramvaj a nové cesty asi ne. Zanikne zde půda jako neobnovitelný přírodní zdroj: náhražky v podobě různých substrátů jsou fakt jen náhražky (prostě zubní protéza).

6) Česká inspekce životního prostředí napsala k vyjádření k přepracované dokumentaci EIA ke stromům a keřům toto:

„ČIŽP nesouhlasí s tvrzením v dokumentaci na str. 265, že kácení vzrostlých dřevin a zmenšení jejich rozlohy v kontextu současného charakteru území, bude mít zcela zanedbatelný vliv. ČIŽP upozorňuje, že vzrostlá zeleň má právě ve městech nezanedbatelný význam, resp. důležité funkce pro člověka, jeho kvalitu života a rovněž pro přírodní prostředí, které náhradní výsadba po dlouhé roky nenahradí.“

PLNÉ ZNĚNÍ VYJÁDŘENÍ ČIŽP K PŘEPRACOVANÉ DOKUMENTACI EIA NA TRAMPROJEKT PŘIKLÁDÁME

 

7. 4. 2021

DNE 8. 4. 2021 SE VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NA TRAMPROJEKT NEKONÁ
PROSÍME O SDÍLENÍ TOHOTO INFA

Kraj ve středu 7. 4. po 13. hodině zveřejnil informaci, že se nekoná online veřejné projednání k tramprojektu. Odkládá se na neurčito.

Spolek Prosíme, přemýšlejme podal na konání veřejného projednání online stížnost řediteli krajského úřadu. Podal také námitku podjatosti krajského úřadu na základě skutečností, jež se dozvěděl ve stejný den, kdy byla oznámena informace o původně plánovaném konání veřejného projednání online.

Stížnost řeší ředitel krajského úřadu, námitku podjatosti Ministerstvo životního prostředí.

ZÍTRA SE NIC NEKONÁ. ODLOŽENO NA NEURČITO.

 

1. 4. 2021

JAK KRAJ LHAL O TRAMPROJEKTU

V MF Dnes v dubnu 2020 říká krajský úřad: „Připomínky bude možné podat také na veřejném projednání. To se bude konat až po skončení nouzového stavu“

Krajský úřad březen 2021: Veřejné projednání se koná i za nouzového stavu.

Podívejme se do textu MF Dnes z dubna 2020, je to v posledních větách.

https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/poruba-ostrava-tramvaj-projekt-trat.A200406_542549_ostrava-zpravy_woj

 

30. 3. 2021

HORKÉ NOVINKY Z PUSTKOVECKÉHO ZASTUPITELSTVA
TICHÁ ZRADA V ČASE KORONY

1) Hlasy ČSSD Pustkovec (Pyš, Škovran, Holuša, Hlaváč) a Pustkovce pro život (Kondula, Bajgar, Závadský, Otisk) přijata směna pozemků pro stavbu K2.

Nyní to musí schválit zastupitelstvo města a být to na úřední desce. Pustkovec patrně přijde o zelenou plochu na Hrázce kvůli stavbě polyfunkčního domu. V diskuzi K2 hodně podporoval radní Bajgar. Přínos pro Pustkovec nula.

2) Schválena přeložka vodovodu v Pustkovci na ul. 17. listopadu. PŘELOŽKA SE DĚLÁ KVŮLI TRAMPROJEKTU A VŠICHNI ZASTUPITELÉ TO VĚDÍ.

V diskuzi vyplynulo, že na puskoveckou radnici došlo „cosi“ k vodovodu minulý pátek z magistrátu. Takže víme, odkud vítr vane.

PRO VODOVOD: ČSSD Pustkovec (Pyš, Škovran, Holuša, Hlaváč), Pustkovec pro život (Kondula, Bajgar, Závadský), KDU-ČSL (Tichá).

Až někde u piva uslyšíte, že výše uvedení jsou proti tramvaji, tak tomu nevěřte. JEJICH činy mluví jinak.

Obzvláště politováníhodná je hlasování pro tramvajovou přeložku vodovodu u jinak protitramvajové zastupitelky Tiché (KDU).

 

25. 3. 2021

HOT NEWS
PROJEKT K2 V PUSTKOVCI PROJEDNÁVÁ TAMĚJŠÍ ZASTUPITELSTVO V PONDĚLÍ 29. 3. OD 16 HODIN
OSOBNÍ ÚČAST MOŽNÁ

Na Hrázce v Pustkovci má vzniknout polyfunkční dům, v místech územním plánem určených pro bydlení v rodinných domech. Lidé z domů na Hrázce by měli zpozornět a zajít na zasedání Pustkoveckého zastupitelstva v pondělí od 16 hod. Osobní účast je dle současných legislativních pravidel možná (samozřejmost respirátor).

Proč je to mimo jiné tak zajímavé? Investor projektu K2 potřebuje a chce pustkovecké pozemky.

Foto: Místo u Hrázky v Pustkovci dotčené projektem K2. V plánu je vykácení stromů, parkoviště a výstavba polyfunkčního domu s komerčními jednotkami, byty a parkovištěm.

 

23. 3. 2021

HOT NEWS
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ TRAMPROJEKT VE ČTVRTEK 8. 4. 2021 OD 15:30 ONLINE
PROSÍME SDÍLEJME TOTO INFO

Máme nouzový stav, a patrně proto krajský úřad nyní pořádá pokračování veřejného projednání k tramprojektu. Projednávat se má online, osobní účast nebude možná. S pravděpodobností hraničící s jistotou bude takový postup napaden u soudu ihned poté, co to bude možné.

CO ALE MŮŽEME DĚLAT NYNÍ: Prosíme všechny, aby se připojili na odkaz v přiloženém PDF do online veřejného projednávání ve čtvrtek 8. 4. 2021 od 15:30 hodin. Čím více nás bude, tím lépe, tím transparentnější celá akce bude.

Je možné se připojit i později. Je možné používat chat. Je možné diskutovat a vyjádřit se. Je možné se připojit anonymně nebo pod přezdívkou.

Moc prosíme, podpořme petici a ochranu našich domovů a míst, která máme rádi!

STÁHNOUT (PDF 335 KB)

 

20. 3. 2021

PODZIMNÍ VOLBY DO SNĚMOVNY 2021
PROČ JE DOBŘE, KDYŽ JSOU VE VOLEBNÍCH KOMISÍCH RŮZNÍ LIDÉ

Volební komise dozírají na řádnost voleb. Bez nich není demokracie. Je nutné, aby se členové volebních komisí obměňovali, a zejména v menších volebních obvodech v nich nebyli pořád ti samí strýcové a ty samé tety.

Jako odstrašující příklad může sloužit Martinov, kde léta losovali vždy stejného předsedu volební komise.

Je to práce na jeden víkend + školení zpravidla na jedno odpo, odměna od 1 800 Kč. Zejména pro středoškoláky a nové voliče je to jedinečná zkušenost.

Seznam má supr článek o volebních komisích, kde se píše, jak se přihlásit.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/volebni-komise-140946

 

15. 3. 2021

NOVINKY PUSTKOVECKÉ ÚDOLÍ
BYLO PODÁNO ODVOLÁNÍ K PROJEKTU „REVITALIZACE“

Pustkovečtí obyvatelé a spolek Prosíme, přemýšlejme, z.s., podali odvolání proti rozhodnutí ostravského magistrátu o tom, že povoluje kontroverzní dotační projekt „Revitalizace Pustkoveckého údolí“.

Odvolání nyní zkoumá Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Poté vydá rozhodnutí (očekáváme v řádu měsíců).

Za součinnost v boji proti kácení a vzniku zábavního eldoráda místo klidného parku v Pustkovci moc DĚKUJEME:

OBČANŮM PRO PUSTKOVEC
ODS PUSTKOVEC (dost jiná, než ODS na ostravské radnici nebo v Porubě)
občanům, co podali odvolání

zvlášť srdečný dík patří za mimořádné nasazení ING. JANU BLAŽKOVI ze spolku PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME, Z.S.

FOTO: Letní den v Pustkoveckém údolí v roce 2020.

 

11. 3. 2021

PROBLEMATICKÉ CHOVÁNÍ KRAJSKÉHO NÁMĚSTKA

Krajské vedení funguje dosti rozpačitě. Jeden medializovaný případ za tisíce dalších.

https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/martin-gebauer-koronavirus-pirati-odvolani.A210301_123723_ostrava-zpravy_jog

 

11. 3. 2021

REKONSTRUKCE DUHA – AKTUALITY

Poruba stále nemá potřebná úřední povolení pro stavbu. Proti všem rozhodnutím o Duze byla podána odvolání, jednomu bylo vyhověno, ostatní se řeší.
Rekonstrukce Duhy s pravděpodobností hraničící s jistotou v roce 2021 zahájena nebude.

Rekonstrukce Duhy je problematická z mnoha důvodů. Třeba:

1) Kácení stromů, mýcení keřů i ničení izolační zeleně zakoupené za peníze z EU v minulém dotačním období
2) Komplikace parkování pro rezidenty
3) Přeložka inženýrských sítí v projektu se dělá kvůli plánovaným tramvajím
4) Poruba nemá 100 milionů!, které by projekt stál, musí sehnat dotaci anebo půjčku
5) Celá reko Duhy by vypadala zhruba tak, jak to nyní vypadá u pošty na A. Bejdové (dlažba, mobiliář, „stromy“), rekonstrukce okolo pošty je jednou z fází plánované reko celé Duhy

Doporučujeme všem zájemcům o Duhu sledovat úřední desku a vstoupit do správního řízení, jakmile se na úřední desce objeví.

FOTO: Izolační zeleň u Duhy v květnu. Zakoupená za evropské peníze. Projekt reko Duha počítá s jejím zničením. Nové dotační období, tak hurá nová dotace… taky vám to přijde nestoudné?

 

6. 3. 2021

NÁŠ STÁT NEMÁ PENÍZE. NESMÍME ROZHAZOVAT ZA BLBOSTI
DOBŘE PROBLEMATIKU VYSVĚTLUJE EKONOMKA ZAMRAZILOVÁ V ČLÁNKU NA NOVINKY.CZ

Nejen kovid ale i na kovidu nezávislé faktory způsobují růst českého státního dluhu. Proč je to mimo jiné problém?

1) Každý dluh se musí splatit. Čím více peněz dáme za úroky a splátky dluhu, tím méně nám jich zůstane. Třeba na školky, důchody, opravy silnic. Čím vyšší dluh, tím dražší.

2) V současné době není problém ani pro řadu českých měst a obcí půjčit si obrovské částky na nejrůznější „projekty“. Bacha na různé vize, plány, koncepce, strategie, které vyžadují PŮJČENÍ PENĚZ. Základní otázky by vždy měly znít: Potřebujeme takovou investici opravdu? A hlavně: JAK BUDEME DLUH SPLÁCET A CO VŠE BUDEME MUSET SPLÁCENÍ DLUHU OBĚTOVAT?

https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/hrozi-utahovani-opasku-cesko-se-riti-k-dluhove-brzde-rika-sefka-rozpoctove-rady-40353080

 

24. 2. 2021

PŘINÁŠÍME ZPRÁVU OD PANA MK Z NÁDRAŽNÍ ULICE

Zdravím Vás. Sleduji Vás a díky tomu, že sám bydlím u rušné tramvajové trati na Nádražní, myslím, že nesnáším tramvaje dost možná o něco více než vy, a to často ze zcela racionálních důvodů, ne že bych do nich kopal jen z volné chvíle.

Tramvaj jako článek v soukolí městské dopravy jednoduše byl, je a bude tzv. Single point of failure, prostě jedna výhybka, jeden ťukanec do auta či závada je prostě najednou apokalypsa pro Ostravu, obzvláště na trati, u které bydlím. A vidím to furt a dokola, 3-4x týdně tu stojí auto DPO a hrabou se v te výhybce, která byla v létě úplně vykopaná a znovu zaasfaltovaná, dnes asi 3 kolony kvůli tomu, že výhybka prostě nefunguje. Největší vymožeností je pak nutnost výhybky stále dokola čistit a mazat, takže vzhledem k dnešním technologiím je člověk ve žluté vestě na velké křižovatce pěst na oko, asi jako policajt řídící dopravu místo semaforů. Koště a štětec s olejem a v tramvajích port na USB, to nejde dohromady.

DPO není schopné udržovat již existující trať v bezvadném stavu, ale bude mít naivní sny a stavět vzdušné zámky jinde. Nemluvě o tom, že jízda po panelech na Nadražní je katastrofa, ale na to se projekt asi nehodí, protože se na tom nedá tolik vydělat asi.

Posilam foto, pokud se Vám bude hodit, prosím použijte.

Až tu budou šašci zase spravovat trať, vyfotím…😁

S pozdravem

MK

 

14. 2. 2021

O VEŘEJNÉM PROSTORU A OSTRAVSKÉ TRAMDOPRAVĚ

V ostravské veřejné politické diskuzi chybí i uvědomění si toho, jak náročná na prostor tramvajová doprava je. Potřebuje vozovnu, měnírny, troleje (původní řeči primátora Macury o tramprojektu bez trolejí se ukázaly jako lživé), koleje a ochranná pásma a další věci. Všechny tyhle prvky znamenají umělé stavební konstrukce, neustálé udržovací investice a v neposlední řadě náročnost na prostor. Prostor v Ostravě není neomezený. Žádný jiný prostředek mhd v Ostravě není tak prostorově náročný jako tramvaj.

Škoda, že Ostrava nemá nebo nezveřejnila studii toho, jak by vypadala NAPŘÍKLAD ulice Opavská mezi vodárnami a Slovanem, kdyby tramvajový pás (fakticky 1/3 plochy komunikace) mohla využívat i jiná vozidla než tramvaje. I třeba jen mhd a dálkové autobusy. Komunikaci Opavská by se nejen ve špičkách patrně ulevilo.

Takhle jsme ve stavu, kdy na Opavské mezi vodárnami a Slovanem asi třetinu šířky komunikace využívá pouze ostravský dopravní podnik, což není nic jiného než akciovka vlastněná městem. A většinu času je tento prostor nepojížděný.

Právě sem by měla debata o udržitelnosti tramvajové dopravy v Ostravě směřovat. Jak zpřístupnit ostravský prostor zabíraný kolejemi (ano, koleje jsou většinu času prázdné) bezpečně i další dopravě? Jak zajistit její nepřetržitě nutnou modernizaci a udržitelné financování i po skončení dotačního eldoráda z EU? Jak zlepšit současný tristní stav, kdy drtivá většina (nejen) tramvajových zastávek v Ostravě je nevzhledná, neustále špinavá, nějak poničená? Jak zajistit transparentnost ohledně ostravské tramvajové dopravy tak, aby její kauzy opakovaně nekončily skandálem anebo u trestního soudu?

Ostrava by měla zvládnout tyhle zásadní věci ohledně tramvajové dopravy, a ne simulovat aktivitu nehospodárným vymýšlením kolejí někam, kam environmentálně nepatří. Prostě vidět věc v souvislostech.

 

8. 2. 2021

O EVROPSKÝCH DOTACÍCH 2021 AŽ 2027 JEDNODUŠE A V SOUVISLOSTECH
SKVĚLÝ TEXT EUROPOSLANCE NIEDERMAYERA

Tyto peníze by nejen měly pomoci naší ekonomiku „nastartovat“ z krize, ale hlavně by zásadně měly zmodernizovat naši zemi. Mělo by to být samozřejmé. Ale nebylo a asi ani není. Nejde jen o podvody, které se u nás v čerpání všech možných, domácích či unijní dotací, odehrály (včetně těch, které jsou v režii premiéra a jeho firem). Jde též o to, že ani „nekorupčně vydané peníze“ nemusí být peníze investované efektivně.

TAKY V TĚCH SLOVECH VIDÍTE TRAMPROJEKT?

https://blog.aktualne.cz/blogy/ludek-niedermayer.php?itemid=38871

 

6. 2. 2021

BUDOVA O 17 PODLAŽÍCH NA MÍSTĚ TENISOVÉ ŠKOLY KUBÁŇ
ZAHÁJENO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, INFO Z ÚŘEDNÍ DESKY

Vyjmenovaní vlastníci nemovitostí a další vlastníci z okolí plánované budovy mohou podat své námitky do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.
Pokud bylo doručeno jen úřední deskou, je dnem doručení 19. 2. 2021 a možnost podání vyjádření končí v pondělí 8. 3. 2021.

POPIS STAVBY

Novostavba, 17 podlaží, obchody, byty, kanceláře, zdravotnické zařízení, garáže. Plus opěrná zeď a reklamní pylon. Má to být to pět vertikálních objektů s rozdílnou podlažností na společné třípodlažní ploše s plochou střechou. Celková plocha nadzemního podlaží komplexu je 5 620 m2. Více info v přiloženém dokumentu.

KOMENTÁŘ PETICE

Dům bude obrem mezi ostatní „trpasličí“ zástavbou. Obecní pozemky byly před lety prodány panu Kubáňovi velmi pravděpodobně proto, aby na nich mohl provozovat tenisovou školu. Proč odpovědné orgány samosprávy dobře smluvně neošetřily to, aby sport na daných pozemcích i zůstal? Pozemků fakt není neomezeně, volná plocha a půda ve městech mají nedozírnou environmentální hodnotu. Jako byznysově je to super: zainteresovaní velmi pravděpodobně vydělají. Ale třeba pro místní lidi ze Slavíkové ulice to může znamenat masakr. Proč se o tak zásadních projektech nepíše v PRIU? Jak konkrétně chrání Poruba pohodu bydlení svých občanů?

STÁHNOUT (PDF 2,12 MB)

 

4. 2. 2021

TRAMPROJEKT NESPÍ ANI V ROCE 2021
BUDE POKRAČOVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ, JEN ZATÍM NEVÍME KDY

Je kovid, svět se změnil, život zpomalil a zkomplikoval, ale Ostrava se dál zuby nehty drží megalomanského a neekologického projektu stavby tramvajových tratí našimi ulicemi. Nikdy se asi nedozvíme, zda se tak děje ze setrvačnosti, z lhostejnosti, z pyšné neschopnosti přiznat pomýlenost projektu, z korupčních pohnutek nebo jen ze strachu z odpovědnosti, kterou krach tramprojektu dříve či později přinese.

Tramprojekt padne, jen je otázka kdy. Možná až u soudu za mnoho let.

Nejvýraznějším pokračováním tramprojektu v letošním roce bude pokračování veřejného projednání tramprojektu v procesu EIA, jehož první část se konala dne 15. 6. 2020. EIA je proces o posouzení vlivu tramprojektu na životní prostředí. Na veřejném projednání může vystoupit každý, proces EIA je jediný, kterého se může účastnit široká veřejnost. V následných řízeních je již právo účasti omezené.

Připomínáme, že předložená dokumentace EIA vykazuje stovky! věcných chyb a nezákonností. Dokumentace byla již jednou vrácena k přepracování. Její autor nebyl v době předložení oznámení EIA k tramprojektu v roce 2018 autorizovanou osobou podle zákona o EIA. Zpracovatel dokumentace EIA neodvedl dobrou práci, neboť i ten největší tramhujer by si zajisté přál profesionálně a bezchybně zpracované podklady. Takhle musíme oponovat blábol.

Proces EIA na tramprojekt patří k největším v ČR, nesouhlasné vyjádření k němu v dubnu 2019 podalo 2 393 osob dotčených tramprojektem, v dubnu 2020 za nouzového stavu dokonce přes 3 100 osob. Pohoda bydlení tisíců lidí je ohrožena.

FOTO: Stromy podél ulice 17. listopadu za Duhou na konci města, za nimi 3 bytové domy na ul. Zdeňka Štěpánka. Byty jsou v nich prostorné, ve vyšších patrech s výhledem na lesy a pole. Tyto domy jsou injektované kvůli nestabilnímu podloží, s tramvajovou výstavbou zde kvůli terénu původně nikdo nepočítal. EIA na tramprojekt ani odpovědní komunální politici dosud lidem z těchto domů nedali žádnou garanci toho, že výstavba, provoz a vibrace z tramprojektu by jejich domy neohrozil či nepoškodil.

 

22. 1. 2021

ZÁKLADEM JSOU SPRÁVNÉ A ÚPLNÉ INFORMACE

Na oficiálním webu Operačního programu Doprava www.opd.cz je k nalezení úplné info o tom, jak vypadá takový EU dotační program na tramvajový projekt. Pro Ostravu jsou to již ukončené výzvy č. 20 a č. 57 v uplynulém dotačním období 2014-2020.

Nyní se nacházíme v dotačním období 2021-2027. Konkrétní výzvy (tj. konkrétní peníze) budou známy během roku 2021, s ohledem na vládní zmatek spíše po podzimních volbách než před nimi.

Doufáme, že zejména komunální politici si www.opd.cz bedlivě studují. Splnit podmínky dotace za existence veřejné kontroly vůbec není jednoduché.

V uplynulých 5 letech byli zástupci petice opakovaně vyděšeni z toho, jak málo komunálních politiků je s dotačními podmínkami skutečně seznámeno. Neinformovaní komunální politici napříč stranami pak snadno věří různým líbivým fake news o dotacích.

PORUBSKÁ VÝZVA. MYSLET V SOUVISLOSTECH

FOTO: Křižovatka 17. listopadu a Pustkovecké. Ze stromů na fotce by tramprojekt nepřežil ani jeden. Vznikla by semaforová světelná křižovatka. Došlo by k významnému rozšíření dopravní komunikace. Zelené travnaté pásy na půdě (opravdická tráva na opravdické půdě s opravdickými bezobratlými živočichy) by zanikly.

 

12. 1. 2021

ÚŘEDNÍ DESKA JE JEDINÉ MÍSTO S POVINNÝMI A DŮLEŽITÝMI INFORMACEMI

Upozorňujeme, že k sociálním sítím městských obvodů a statutárního města Ostravy je třeba přistupovat s kritickým myšlením. Stejně jako v obecních časopisech se tam lze dočíst jen to, co politické koalice na radnicích chtějí, abychom se dočetli. Co nechtějí, abychom věděli, tam není.

Za všechny špatné příklady jmenujme porubské Prio, které psalo o EIA na Severní spoj až po ukončení veřejného projednání, takže se už veřejnost nemohla nijak účastnit: hanba neprofesionalitě a netransparentnosti předsedy redakční rady PRIA, filologa! Dr. Tomáška (PIRÁTI).

Doporučujeme proto číst úřední desky městských obvodů a úřední desku města Ostravy. Úřední desky jsou ze zákona dostupné na internetových stránkách obvodu či statutárního města.

Doba vyvěšení informací na úřední desce činí zpravidla 15 dní. Proto je dobré se na úřední desku obvodu, v němž bydlíme nebo který nás zajímá, dívat tak jednou týdně. Abychom fakt nic nepropásli.

Na takovém porubském nebo městském FB žádné relevantní informace o správních řízeních a možnosti účastenství v nich nenajdete.

 

6. 1. 2021

PTAČÍ HODINKA 8. 1. až 10. 1. 2021
ptacihodinka.birdlife.cz

Česká společnost ornitologická pořádá každoročně velké sčítání ptáků. Získávají se tak důležité informace o počtu a výskytu druhů v celé naší zemi.

Zapojit se může každý ve dnech od 8. 1. do 10. 1. 2021. Nejsou nutné žádné předchozí zkušenosti. Počítání ptáků je skvělá aktivita i pro děti.

JE TO VELMI JEDNODUCHÉ. JAK NA TO?

1) V daných dnech kdykoli 2x po dobu 60 minut sčítat ptáky na vybraném místě (třeba za oknem, v parku, na zahradě).

2) Zapsat do formuláře počet a pokud poznáte i druhy.

3) Vše poslat mailem nebo poštou České společnosti ornitologické.

Formulář ke stažení, návody a všechny další informace na: https://ptacihodinka.birdlife.cz

PORUBSKÁ VÝZVA. CHRÁNIT TO OPRAVDU DŮLEŽITÉ.

 

3. 1. 2021

PŘIPOMENUTÍ VLASTNÍKŮM POZEMKŮ

Nenechte se prosím nijak zneklidnit opakovaným a nechutným dopisem, co Ostrava před Vánocemi rozeslala ohledně záboru pozemků. Na dopis není nutné nijak reagovat, Ostrava si nemůže zábor soukromých pozemků pro tramprojekt nijak vynucovat.

Je to prostě taková šikana vlastníků pozemků. Ostravu taková šikana nic nestojí (teda akorát poštovné, papír a pracovní čas úřednice, co ty šikanózní dopisy píše). Je smutné, že opakované (již TŘETÍ!) obtěžování vlastníků o vánočních svátcích zjevně není trapné ostravské radě města, kterou vedle hnutí ANO (od něhož nelze nic dobrého očekávat) tvoří i ODS, Piráti a křesťanská KDU-ČSL.

Více info vlastníkům na porubskavyzva.cz v rubrice „Aktuálně“.

FOTO: Neděle 4. 1. 2020 na ulici 17. listopadu v Pustkovci. Napravo je kostel, na jeho stavbu je v devadesátých letech skládala široká veřejnost. Kostel je dnes dominantou Pustkovce, kterou nehyzdí přítomnost protihlukových stěn nebo trolejí.

PROSÍME, OPATRUJME TO OPRAVDU DŮLEŽITÉ!

 

1. 1. 2021

VŠECHNO NEJLEPŠÍ DO ROKU 2021

Na fotce je nalevo vidět zastávka Karola Šmidkeho. Napravo jsou domy pro seniory a bezbariérové bydlení na Průběžné, vybudované nedávno za téměř 500 000 000 Kč (půl miliardy korun). Domy na Karola Šmidkeho jsou hned za zastávkou a lemují Průběžnou ulici.

Je tu klid u lesa, zajíčci kličkují pod různě pod keři i nyní v zimě. Rezidenční bydlení, pohoda, příroda. Autobusy na zemní plyn je odtud pohodlné spojení po celé Ostravě.

I LETOS PROSÍM SPOLEČNĚ OPATRUJME TO OPRAVDU DŮLEŽITÉ!

 


20. 12. 2020

KOMUNÁLNÍ ŠIKANA 2020
ŠPÍNA JEDNÁNÍ OSTRAVY PADÁ NEJEN NA ANO, ALE BOHUŽEL I NA JEHO KOALIČNÍ PARTNERY Z DEMOKRATICKÝCH STRAN

Někteří vlastníci pozemků, které Ostrava nemá a které potřebuje na tramprojekt, dostávají v těchto dnech dopisy z ostravského magistrátu. Obsahem jsou totožné s těmi z roku 2019. Jde o souhlas či nesouhlas s umístěním stavby na jejich pozemku. Dopis Ostravy adresovaný vlastníkům před Vánocemi a rok a půl po dopisové vlně ze srpna 2019 má vyloženě šikanózní povahu. Je to taková komunální sviňačinka, jak narušit a kazit lidem adventní čas a Vánoce. Je zřejmé, že vlastníci, co dosud nedali souhlas a aktivně se účastní procesu EIA, svůj postoj nezmění. Ostrava to ví. Ví taky, že nemá ani EIA na tramprojekt a starost o pozemky je poněkud předčasná. Ale proč neposlušné občany vlastníky nebuzerovat, když můžeme, že?

RADY VLASTNÍKŮM, CO DĚLAT:

1) Zachovat klid. Ostrava to zkouší, simuluje přípravnou činnost. Dopis před Vánocemi má vlastníkům znepříjemnit život a frustrovat je. Na dopis není nutné nijak reagovat. Pokud se reagovat rozhodnete, napište vlastní rukou, že NESOUHLASÍTE. Předložený formulář se souhlasím/nesouhlasím je málo přehledný a patrně úmyslně koncipovaný tak, aby umožňoval dvojí výklad.

2) Ostrava pozemky potřebuje, pokud je nezíská, musí tramprojet radikálně změnit či vůbec ukončit. Majitelé pozemků jsou pány situace.

3) Zdůrazňujeme, že vyvlastnění pozemků na tramprojekt je za současné právní situace prakticky nemožné. Ostatně sám ostravský dopis už se jím ani neohání.

4) Souhlas s umístěním stavby lze vzít zpět až do existence pravomocného územního rozhodnutí.

5) Doporučujeme souhlas NEDÁVAT, Ostravě na drzý dopis v předvánočním čase vůbec neodpovídat. Právně je to totéž, jakoby Vám soused poslal dopis, že mu máte dát půlku zahrady, že si na ní chce postavit garáž. S takovým sousedem nemáte žádnou povinnost komunikovat, pro Ostravu to v tomto případě platí obdobně.

6) Kdyby cokoli, kontaktujte petici.

DĚLÁME TO DOBŘE. OSTRAVA TO JENOM ZKOUŠÍ. TAHÁME ZA TEN DELŠÍ KONEC PROVAZU. JDE JEN O TO, ABYCHOM VYDRŽELI.

FOTO: Kvetoucí jabloně v zahradách na Jedlové ulici. Úzkou cestu podél Průběžné lemují keře. Požadované zábory by například zasáhly lesní pozemky i zahrady na Jedlové. Vše v soukromém vlastnictví. V nejčistší lokalitě Ostravy. Se zpěvem ptáků a jedlemi.