Aktuality 2021

 

12. 1. 2021

ÚŘEDNÍ DESKA JE JEDINÉ MÍSTO S POVINNÝMI A DŮLEŽITÝMI INFORMACEMI

Upozorňujeme, že k sociálním sítím městských obvodů a statutárního města Ostravy je třeba přistupovat s kritickým myšlením. Stejně jako v obecních časopisech se tam lze dočíst jen to, co politické koalice na radnicích chtějí, abychom se dočetli. Co nechtějí, abychom věděli, tam není.

Za všechny špatné příklady jmenujme porubské Prio, které psalo o EIA na Severní spoj až po ukončení veřejného projednání, takže se už veřejnost nemohla nijak účastnit: hanba neprofesionalitě a netransparentnosti předsedy redakční rady PRIA, filologa! Dr. Tomáška (PIRÁTI).

Doporučujeme proto číst úřední desky městských obvodů a úřední desku města Ostravy. Úřední desky jsou ze zákona dostupné na internetových stránkách obvodu či statutárního města.

Doba vyvěšení informací na úřední desce činí zpravidla 15 dní. Proto je dobré se na úřední desku obvodu, v němž bydlíme nebo který nás zajímá, dívat tak jednou týdně. Abychom fakt nic nepropásli.

Na takovém porubském nebo městském FB žádné relevantní informace o správních řízeních a možnosti účastenství v nich nenajdete.

 

6. 1. 2021

PTAČÍ HODINKA 8. 1. až 10. 1. 2021
ptacihodinka.birdlife.cz

Česká společnost ornitologická pořádá každoročně velké sčítání ptáků. Získávají se tak důležité informace o počtu a výskytu druhů v celé naší zemi.

Zapojit se může každý ve dnech od 8. 1. do 10. 1. 2021. Nejsou nutné žádné předchozí zkušenosti. Počítání ptáků je skvělá aktivita i pro děti.

JE TO VELMI JEDNODUCHÉ. JAK NA TO?

1) V daných dnech kdykoli 2x po dobu 60 minut sčítat ptáky na vybraném místě (třeba za oknem, v parku, na zahradě).

2) Zapsat do formuláře počet a pokud poznáte i druhy.

3) Vše poslat mailem nebo poštou České společnosti ornitologické.

Formulář ke stažení, návody a všechny další informace na: https://ptacihodinka.birdlife.cz

PORUBSKÁ VÝZVA. CHRÁNIT TO OPRAVDU DŮLEŽITÉ.

 

3. 1. 2021

PŘIPOMENUTÍ VLASTNÍKŮM POZEMKŮ

Nenechte se prosím nijak zneklidnit opakovaným a nechutným dopisem, co Ostrava před Vánocemi rozeslala ohledně záboru pozemků. Na dopis není nutné nijak reagovat, Ostrava si nemůže zábor soukromých pozemků pro tramprojekt nijak vynucovat.

Je to prostě taková šikana vlastníků pozemků. Ostravu taková šikana nic nestojí (teda akorát poštovné, papír a pracovní čas úřednice, co ty šikanózní dopisy píše). Je smutné, že opakované (již TŘETÍ!) obtěžování vlastníků o vánočních svátcích zjevně není trapné ostravské radě města, kterou vedle hnutí ANO (od něhož nelze nic dobrého očekávat) tvoří i ODS, Piráti a křesťanská KDU-ČSL.

Více info vlastníkům na porubskavyzva.cz v rubrice „Aktuálně“.

FOTO: Neděle 4. 1. 2020 na ulici 17. listopadu v Pustkovci. Napravo je kostel, na jeho stavbu je v devadesátých letech skládala široká veřejnost. Kostel je dnes dominantou Pustkovce, kterou nehyzdí přítomnost protihlukových stěn nebo trolejí.

PROSÍME, OPATRUJME TO OPRAVDU DŮLEŽITÉ!

 

1. 1. 2021

VŠECHNO NEJLEPŠÍ DO ROKU 2021

Na fotce je nalevo vidět zastávka Karola Šmidkeho. Napravo jsou domy pro seniory a bezbariérové bydlení na Průběžné, vybudované nedávno za téměř 500 000 000 Kč (půl miliardy korun). Domy na Karola Šmidkeho jsou hned za zastávkou a lemují Průběžnou ulici.

Je tu klid u lesa, zajíčci kličkují pod různě pod keři i nyní v zimě. Rezidenční bydlení, pohoda, příroda. Autobusy na zemní plyn je odtud pohodlné spojení po celé Ostravě.

I LETOS PROSÍM SPOLEČNĚ OPATRUJME TO OPRAVDU DŮLEŽITÉ!

 


20. 12. 2020

KOMUNÁLNÍ ŠIKANA 2020
ŠPÍNA JEDNÁNÍ OSTRAVY PADÁ NEJEN NA ANO, ALE BOHUŽEL I NA JEHO KOALIČNÍ PARTNERY Z DEMOKRATICKÝCH STRAN

Někteří vlastníci pozemků, které Ostrava nemá a které potřebuje na tramprojekt, dostávají v těchto dnech dopisy z ostravského magistrátu. Obsahem jsou totožné s těmi z roku 2019. Jde o souhlas či nesouhlas s umístěním stavby na jejich pozemku. Dopis Ostravy adresovaný vlastníkům před Vánocemi a rok a půl po dopisové vlně ze srpna 2019 má vyloženě šikanózní povahu. Je to taková komunální sviňačinka, jak narušit a kazit lidem adventní čas a Vánoce. Je zřejmé, že vlastníci, co dosud nedali souhlas a aktivně se účastní procesu EIA, svůj postoj nezmění. Ostrava to ví. Ví taky, že nemá ani EIA na tramprojekt a starost o pozemky je poněkud předčasná. Ale proč neposlušné občany vlastníky nebuzerovat, když můžeme, že?

RADY VLASTNÍKŮM, CO DĚLAT:

1) Zachovat klid. Ostrava to zkouší, simuluje přípravnou činnost. Dopis před Vánocemi má vlastníkům znepříjemnit život a frustrovat je. Na dopis není nutné nijak reagovat. Pokud se reagovat rozhodnete, napište vlastní rukou, že NESOUHLASÍTE. Předložený formulář se souhlasím/nesouhlasím je málo přehledný a patrně úmyslně koncipovaný tak, aby umožňoval dvojí výklad.

2) Ostrava pozemky potřebuje, pokud je nezíská, musí tramprojet radikálně změnit či vůbec ukončit. Majitelé pozemků jsou pány situace.

3) Zdůrazňujeme, že vyvlastnění pozemků na tramprojekt je za současné právní situace prakticky nemožné. Ostatně sám ostravský dopis už se jím ani neohání.

4) Souhlas s umístěním stavby lze vzít zpět až do existence pravomocného územního rozhodnutí.

5) Doporučujeme souhlas NEDÁVAT, Ostravě na drzý dopis v předvánočním čase vůbec neodpovídat. Právně je to totéž, jakoby Vám soused poslal dopis, že mu máte dát půlku zahrady, že si na ní chce postavit garáž. S takovým sousedem nemáte žádnou povinnost komunikovat, pro Ostravu to v tomto případě platí obdobně.

6) Kdyby cokoli, kontaktujte petici.

DĚLÁME TO DOBŘE. OSTRAVA TO JENOM ZKOUŠÍ. TAHÁME ZA TEN DELŠÍ KONEC PROVAZU. JDE JEN O TO, ABYCHOM VYDRŽELI.

FOTO: Kvetoucí jabloně v zahradách na Jedlové ulici. Úzkou cestu podél Průběžné lemují keře. Požadované zábory by například zasáhly lesní pozemky i zahrady na Jedlové. Vše v soukromém vlastnictví. V nejčistší lokalitě Ostravy. Se zpěvem ptáků a jedlemi.