Aktuality 2020

 

17. 2. 2020

ÚOHS V PRVNÍM STUPNI ZASTAVIL ŘÍZENÍ O SMLUVNÍM DODATKU NA TRAMPROJEKT

Dne 12. 2. 2020 zveřejnil ÚOHS nejnovější prvostupňové rozhodnutí o tramprojektu. Předchozí dvě prvostupňová rozhodnutí byla vždy zrušena odvolacím orgánem. Rozhodnutím zveřejněným dne 12. 2. 2020 ÚOHS řízení zastavuje a shledává, že statutární město Ostrava se přestupku porušením zákona o zadávání veřejných zakázek nedopustilo.

Text nejnovějšího rozhodnutí ÚOHS je zde: https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-16517.html

 

13. 2. 2020

TRAMPROJEKT A PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. JAKO SUBDODAVATEL SUBDODAVATELE

Jednatelé PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. jsou Ing. arch. David Kotek a Ing. arch. Jaroslav Kotek. Ing. arch. David Kotek je několikáté volební období členem komisí se vztahem ke stavebnictví na městě a v Porubě, Ing. arch. Jaroslav Kotek je totéž v Pustkovci.

Fakt to nikomu nepřipadá nepatřičné?

 

11. 2. 2020

TRANSPARENCY INTERNATIONAL K FUNGOVÁNÍ ÚOHS

https://www.transparency.cz/kauza-svachula-dalsi-dukaz-ze-uohs-nutne-potrebuje-systemovou-zmenu/

 

21. 1. 2020

VELKÁ EIA: PROPOJENÍ FRANCOUZSKÁ-RUDNÁ
MÁ SE PŘEKLÁDAT KORYTO PORUBKY

Na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2145 se nacházejí kompletní informace o EIA na plánované propojení ulic Francouzská a Rudná. Do procesu EIA může vstoupit každý.

Celá stavba tak nějak budí dojem, že vzniká hlavně kvůli usnadnění vybudování nových cest na zelené louce do hal vznikajících v průmyslové zóně Porubka. (Proč vůbec budujeme průmyslovou zónu na zelené louce podél řeky, když máme v Ostravě nadbytek brownfieldů čekajících na nové využití?!?)

Top hrůza:

Kvůli stavbě se má překládat koryto Porubky. Snad jediného porubského vodního toku, který přežil socialistické zatrubňování porubských potůčků a říček. Porubka je důležitá, je to mimo jiné jediný vodní tok, odkud porubská zvířata z přilehlých sídlišť mohou brát vodu.

Překládání koryta by se šlo vyhnout postavením mostu! Ostrava ovšem v EIA drze tvrdí, že by to bylo drahé, že přeložení Porubky je levnější.

Ve fázi zjišťovacího řízení se pro tuto stavbu zahrnující přeložení Porubky vyslovila i porubská rada ve složení ANO, ODS, KDU, Piráti.

Poznámka petice:

Opakované zklamání z jednání porubské ODS, Pirátů i KDU. Jsou to všechno strany, které mají ochranu životního prostředí, půdy a vody ve svých programech i celostátní úrovni. Jaksi v Porubě skutek utek!

 

18. 1. 2020

KDO VEDE DOPRAVNÍ PODNIK (DPO) A PROČ JE DOBRÉ TO VĚDĚT
A KAM ZMIZEL LUKÁŠ SEMERÁK

Dopravní podnik je akciovka, kterou vlastní Ostrava. Její roční rozpočet je zhruba 1,5 miliardy. To jsou obří peníze, o kterých se městským obvodům může nechat jenom zdát. Pro srovnání: rozpočet Poruby je zhruba 0,5 miliardy korun.

Dopravní podnik je mimo jiné zadavatelem veřejných zakázek. Opakujeme, tok peněz v ostravském dopravním podniku je obrovský. Plus evropské dotační peníze.

Stávající dozorčí rada DPO je v tomto volebním období bez LUKÁŠE SEMERÁKA a BOHDANA TROJAKA /oba politicky činní za Hnutí Ostravak/. Ostravak už není součástí koaliční rady ve vedení města, a tak logicky jeho členové ztratili posty v dozorčí radě této nejdůležitější městské akciovky.

Jak je jinak výkon Pirátů ve vedení města i na porubské radnici neprofesionální, servilní, strašný a plný plytké lhostejnosti, je jim nutno vysoce přičíst právě okolnost, že díky nim není v radě našeho města Ostravak s LUKÁŠEM SEMERÁKEM coby plamenným prosazovatelem budování tramvajové trati našimi ulicemi.

Skoro se dá říct, že odstavení Ostravaka vyvažuje ostatní selhání Pirátů v Ostravě.

Přinášíme odkaz na obchodní rejstřík:

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-osoba.vysledky?subjektId=153450&typ=UPLNY

 

16. 1 . 2020

CO VÍME O KÁCENÍ 13 BŘÍZ NA PRŮBĚŽNÉ U ZD. ŠTĚPÁNKA

Mezi Zd. Štěpánka a I. Sekaniny u cyklostezky na Průběžné bylo 15. 1. 2020 vykáceno 13 bříz. Dle našich informací to souvisí s opravou inženýrských sítí v místě a s ochranným pásmem pro ně.

 

8. 1. 2020

OSTRAVA V PROSINCI 2019 VYHODILA ZA TRAMPROJEKT DALŠÍCH 64 263,10 Kč
ZAPLATILA NAVÍC PRÁCI, KTEROU MĚL UDĚLAT DODAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA TRAMPROJEKT
PIRÁTI BOHUŽEL MLČÍ

O CO JDE?
V registru smluv je na https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11032812 uveřejněna smlouva z 10. 12. 2019 s neuvěřitelným datem plnění 13. 12. 2019 mezi Ostravou a společností G-Consult, spol. s r. o.
Stojí tam: „Z důvodu přepracování dokumentace o posuzování vlivů na životní prostředí dle zák. č. 100/2001 Sb. (EIA) na akci „Ekologizace veřejné dopravy
Ostrava – Poruba“ u Vás objednáváme práce v rozsahu dle Vaší cenové nabídky.“ Žádná cenová nabídka a rozsah zveřejněny nebyly – transparence hadr.

V ČEM JE PROBLÉM?
Dodavatel veřejné zakázky na dokumentaci na tramprojekt má podle smlouvy dodat podklady pro EIA a absolvovat celý proces EIA. Příslušná smlouva zde https://smlouvy.gov.cz/smlouva/1257657. Nyní je EIA na tramprojekt vrácena dodavateli veřejné zakázky krajským úřadem k přepracování. K přepracování je vrácena pro chyby a nedostatky dodavatele. Přepracovat podklady EIA na tramprojekt má tak dodavatel veřejné zakázky, a to za původní smluvenou cenu.

CO UDĚLALA OSTRAVA?
Místo, aby na dodavateli vymáhala bezvadné plnění a využila smluvních pokut ze smlouvy na tramprojektovou dokumentaci, tak dodavateli na tramprojekt vyloženě pomohla. Na část jeho povinností z přepracování dokumentace najala za 64 263,10 Kč zcela novou firmu G-Consult, spol. s r. o. Ostrava původnímu tramprojektovému dodavateli výrazně ulevila: pořizuje plnění za něj a sankční ujednání ze smlouvy na tramprojekt neaplikuje.

JEDNÁ SE O LEGÁLNÍ A MRAVNÍ POSTUP?
Zda je celá věc legální, ukáže čas. Mravní to není ani trochu a nemá to nic společného s dobrou správou našeho města.

Prosíme, přemýšlejme!

 

7. 1. 2020

PRAHA PŘEMÝŠLÍ O AUTOBUSECH NA BIOMETAN Z GASTROODPADU

Vedle autobusů na stlačený zemní plyn, vodíkových autobusů a elektrobusů je možné mít i busy na biometan ze zbytků jídla z domácností,restaurací, jídelen a velkoskladů. Je to další důkaz toho, že široké železobetonové těleso s kolejemi místo půdy a stromů je drahý přežitek, který s moderní udržitelnou ekologickou a šetrnou MHD nemá nic společného.

Prosíme, přemýšlejme!

https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-servis/630506/praha-spousti-svoz-gastroodpadu-kuchynske-zbytky-promeni-v-bioplyn-pro-mhd.html

 

3. 1. 2020

CO NÁS ČEKÁ V TRAMPROJEKTU V ROCE 2020

1. V prvních měsících roku 2020 očekáváme snad už konečně rozhodnutí ÚOHS o tom, zda Ostrava porušila nebo neporušila zákon uzavřením dodatku ke smlouvě na tramprojekt.

2. Je možné, že v roce 2020 přijde další kolo EIA na tramprojekt. Opět se budeme aktivně účastnit procesu EIA a vyjádříme své nesouhlasné stanovisko s ničením životního prostředí v okolí našich domovů. Připomínáme, že již nyní je proces EIA k tramprojektu s 2 393 účastníky jeden z největších v historii České republiky.

3. Silnice 17. listopadu v úseku od Slovanu přes Duhu dále směrem na Děhylov patří Moravskoslezskému kraji. Ostrava potřebuje k realizaci tramprojektu i souhlas kraje. I náš kraj tedy bude rozhodovat o tom, jak dlouho ještě absurdní a neúnosné přípravy tramprojektu poběží. Důležité jsou proto pro nás krajské volby v říjnu 2020.

4. Sice tramprojekt má laxní většinovou podporu stávajících koalic v Porubě a ve městě, ale řada opozičních subjektů s námi spolupracuje. Petice má tak snadnější přístup k některým informacím, což je super. Všem našim spolupracujícím politickým subjektům patří velký dík. Mimořádným přínosem je odborná i politická činnost pustkovecké ODS, která petici od počátku pomáhá hájit naši přírodu, zákonnost a rozumné hospodaření s veřejnými prostředky.

5. Během roku 2020 se budeme věnovat programům ostravských politických stran z hlediska tramprojektu i z hlediska přístupu k transparentnosti, hospodárnosti a principům právního státu. Jinak řečeno: jak se chovají či nechovají po komunálních volbách 2018.

Prosíme, přemýšlejme!