Aktuality 2019

 

22. 1. 2019

PUSTKOVECKÉ ÚDOLÍ, TRAMPROJEKT V KONTEXTU

Podívejme se na „Pustkovecký zpravodaj“ z podzimu 2006
Ve volebním období 2002-2006 organizoval Pustkovec petici proti tramprojektu k Duze, z textu zpravodaje vyplývá, že enormní zájem na výstavbě měl DPO
Ve volebním období 2002-2006 měl Pustkovec zastupitelstvem schválený plán rozvoje obce, pak už nikdy
Ve volebním období 2002-2006 existovaly konkrétní a průkazné investice do parku v údolí
Ve volebním období 2002-2006 vznikly plány a nezbytné průzkumy pro výstavbu hasičárny
Ve zpravodaji jsou tabulky, přehledy výstupy. Prostor ve vydání mají zájmová sdružení i církev. Žádné kuchyňky. Žádné strašení.

Volební období 2002-2006 bylo posledním, kdy byla pustkovecká ODS členem koaliční rady.

STÁHNOUT (PDF 2,6 MB)

 

17. 1. 2019

13. ÚNORA BUDOU MÍT ZASTUPITELÉ SEMINÁŘ O TRAMPROJEKTU

Pozvaní jsou zastupitelé z města, Poruby a Pustkovce
trapně a trestuhodně chybí pozvání pro zastupitele Martinova a Plesné
Plesná: tramprojekt zasahuje do lesa, který je chráněným územím ekologické stability (ÚSES)
Martinov: proud pro tamprojekt by se vedl z martinovské měnírny, takže kopání a stavění i na území Martinova

Komentář petice: Seminář se uskutečňuje pro zastupitele města Ostravy až v únoru 2019, ačkoli jim byl slibován vedením města už na podzim 2016! Na programu je i koncertní hala – zřejmě autoři tramprojektu nechtějí mluvit příliš dlouho a bojí se diskuze a dotazů. Připomínáme, že seminář by se vůbec nekonal, kdyby o něj usilovně nežádala opozice vystupující proti tramprojektu. Pevně doufáme, že zastupitelům bude předložena úplná dokumentace v aktuálním znění. Informovat totiž někoho pouze barevnými obrázky a kecy o strategii, ekologii, koncepci je takové trošku pitomoučké…

 

15. 1. 2019

CO SE DĚJE V PUSTKOVECKÉM ÚDOLÍ A PROČ?

V zásadě se dá říci, že Pustkovecké údolí je smutnou obětí snahy utratit a proinvestovat evropské dotace za každou cenu. Kdyby evropské peníze nebyly, nikdo by si údolí nevšímal, což by pro tamější přírodu bylo lepší než kumulace různých budovatelských záměrů, k níž tam dochází dnes.

Údolí je aktuálně vystaveno třem projektům:

1. V dolní části „Komunitní centrum“: cena 50 mil. Kč, pokáceno 72 vzrostlých stromů.

2. Parkový projekt „Revitalizace pustkoveckého údolí“: plán pokácení a vymýcení 193 stromů, keřů a keřových pásů o dosud neupřesněné rozloze

3. Tramprojekt: cena dle ostravského rozpočtu 1, 5 mld. Kč. V Pustkovci plán pokácení 162 stromů a vymýcení 174 m² keřů, z nichž se část nachází v Pustkoveckém údolí.

Navrhované náhradní výsadby mohou ze své podstaty nahradit environmentální a estetickou hodnotu pokácených dřevin až za mnoho (desítek) let.

***

Za této situace soustavného ohrožování údolí by Pustkovec potřeboval chytrou, schopnou a odpovědnou radu obce v čele s chytrým, schopným a odpovědným starostou. Bohužel jsou zmíněné pustkovecké orgány neaktivní a podřízenecky přihlížejí ničení přírodních a potažmo i majetkových hodnot. Ochrana toho, co se ještě zachránit dá, leží v rukou politické opozice a především občanské společnosti.

STÁHNOUT (PDF 112 KB)

 

10. 1. 2019

ZVEŘEJŇUJEME VYJÁDŘENÍ KRAJSKÉ HYGIENY V MALÉ EIA

V srpnu 2018 údajně ekologický tramprojekt neprošel malou EIA. EIA je řízení, co posuzuje vlivy na životní prostředí. Když se něco jmenuje „ekologizace veřejné dopravy“, mělo by to projít malou EIA bez problémů a s pochvalami.To se ale nestalo. Trapný tramprojekt získal kritiku ze všech stran.

Krajská hygienická stanice podala v řízení EIA vyjádření se zásadními připomínkami. Vyjádření říká, že Ostravou předložená hluková studie stojí na nerealistických datech a neověřitelných tvrzeních. Z vyjádření vyplývá, že Ostrava v předloženém tramprojektu nedodržuje hlukovou legislativu ČR.

Malá EIA mohla ze zákona skončit dvěma způsoby: a) projekt je OK pro životní prostředí a může do dalších řízení, b) projekt je problematický pro životní prostředí a je nutná velká EIA. V tramprojektu nastala varianta b).

ZÁVĚR: KHS se obává, že tramprojekt by zhoršil hlučnost našich ulic. Kdo říká opak, lže. Ostrava tohle moc dobře ví, přesto v přípravě projektu pokračuje dál. Tramprojekt není ani moderní ani ekologický ani potřebný. Ostrava nás plány na jeho realizaci normálně šikanuje.

STÁHNOUT (PDF 645 KB)

 

5. 1. 2018

PRŮZKUM A TRASA TRAMPROJEKTU

 • modré tečky ukazují, kde probíhal průzkum
 • šedá linka ukazuje trasu plánované trati
 • na území Pustkovce je teček zdánlivě hodně, ale jsou tam pouze rodinné domy, takže ve skutečnosti těch dotázaných z Pustkovce zas tolik nebylo
 • podél plánované trasy je teček minimálně – lidí, kterých by se výstavba hlučné železnice dotkla nejvíce, se nikdo neptal
 • o tom, kde bude průzkum probíhat, rozhodovali lidé z kanceláře primátora
 • primátor dosud nevysvětlil okolnosti výběru lokalit průzkumu

Prosíme, přemýšlejme!

 

3. 1. 2019

ZVEŘEJŇUJEME SMLOUVU NA PRŮZKUM K TRAMPROJEKTU

Stojí v ní:

 • cena 564 465 Kč (čl. VI odst. 1)
 • horní věková hranice respondentů 75 let (čl. II odst. 2), což je DISKRIMINACE jako prase
 • zachování geografického rozčlenění respondentů dle pokynu objednatele (čl. II odst. 2), což prakticky znamená, že primátor anebo lidé z kanceláře primátora libovolně rozhodovali o tom, kde bude průzkum probíhat
 • za město je oprávněn jednat v záležitostech týkajících se předmětu smlouvy vedoucí odboru kanceláře primátora (čl. XII odst.15)
 • smlouvu podepsal primátor (poslední strana dole)

Dělá se takovým způsobem hodnověrný a průkazný průzkum veřejného mínění?

Prosíme, přemýšlejme!

STÁHNOUT (PDF 605 KB)

 

1. 1. 2019

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2019

Vážení přátelé,

roky 2017 a 2018 uplynuly, aniž by se tramprojekt někam realizačně posunul. Je dobré si připomenout, že původně měla být projektová dokumentace k připomínkování včetně EIA hotová ke dni 20. 10. 2017. V letech 2019 a 2020 se mělo stavět. Nic z toho se nestalo a nestane.

Na počátku roku 2019 víme, že tramprojekt dosud nemá žádné z mnoha potřebných úředních povolení. Zato má řadu problémů. Jeho ekologický rozměr se ukázal být pouhou líbivou nálepkou za účelem snadnějšího přístupu k evropské dotaci, jejíž získání se nyní jeví jako stále méně pravděpodobné.

Protože realizační stránka tramprojektu je …, o to větší letos bude politický tramprojektový humbuk. Na ostravském zastupitelstvu budou přijímána různá protramprojektová usnesení, budou se opakovat budovatelské fráze o ekologizaci a strategickém rozvoji města. Dost možná taky uvidíme nějaké nové barevné obrázky. Prázdné sudy nejvíc duní. Vlastně by to celé byla veliká legrace, kdyby ten tramprojektový humbuk nebyl financován z našich daní.

Všechno hloupé a tupé je ve své podstatě i nebezpečné. To platí i pro tramprojekt. Nadále hlídejme dění okolo něj a udělejme vše pro to, aby tramprojekt zůstal tam, kde patří: v říši chorých představ.

Jinak řečeno: nejsnazší politická rovina zastavení tramprojektu je mrtvá. Zbývají roviny právní (EIA + další řízení) a peněžní (dotace EU). Zejména rovina právní nám poskytuje celou řadu možností, jak se úspěšně tramprojektu bránit.

V letošním roce budeme potřebovat klid, rozvahu, spolupráci jako dosud a velmi pravděpodobně peníze.

Dobrá zpráva nakonec: rok 2019 je poslední, kdy je možné získat evropskou dotaci. Až definitivně zmizí naděje na miliardu korun z EU, tramprojekt přestane jeho podporovatele zajímat.

PF 2019!

Váš petiční tým