Home

Vážené dámy a pánové,

srdečně Vás vítáme na oficiálních stránkách občanské petice NE VÝSTAVBĚ NOVÉ TRAMVAJOVÉ TRATI NA ULICÍCH BEDŘICHA NIKODEMA, 17. LISTOPADU A PRŮBĚŽNÁ!

Chceme se s Vámi podělit o nám dostupné informace o plánovaném tramvajovém projektu. Chceme se společně zamýšlet nad tím, kterým subjektům by případná výstavba a provoz tramvajové trati nejvíce prospěly.

Vyjadřujeme přesvědčení, že tramvaj na zmíněných ulicích je z hlediska demografického, environmentálního i hospodářského špatný nápad.

Pokud jste na našich stránkách poprvé anebo se v tématu špatně orientujete, doporučujeme Vám začít TIMELINE, časovou osou, která přináší chronologicky uspořádaný přehled těch nejdůležitějších událostí.

Tyto stránky budeme postupně aktualizovat a doplňovat, v případě problémů zdvořile prosíme o shovívavost a zachování přízně.

 

Nejaktuálnější dokumenty k tramvajové trati

Zveřejňujeme nejaktuálnější dokumenty k tramvajové trati! Je to pouze návrh, stále platí, že žádné rozhodnutí neexistuje. Nicméně i tento návrh je šílený a nemá s ochranou životního prostředí nic společného.

První hrozivé top 4:

– Protihluková stěna na 17. listopadu podél kostela a přilehlých domů

– Stovky stromů a keřů určených ke kácení a mýcení

– Troleje všudypřítomné, masivní, hrozivé

– Kácení, zábor území a faktické zničení parku na Ludvíka Podéště

  • Koncept projektové dokumentace pro územní řízení o umístění stavby „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“

STÁHNOUT (ZIP 657 MB)


  • Koordinační situace C.3.6 – Opavská, areál FAST, les

STÁHNOUT (PDF 1,21 MB)

  • Koordinační situace C.3.5 – Ludvíka Podéště, Jedlová, část Karola Šmidkeho

STÁHNOUT (PDF 1,79 MB)

  • Koordinační situace C.3.4 – Karola Šmidkeho zastávka, Průběžná kolem Oty Synka, Arrows a Zdeňka Štěpánka

STÁHNOUT (PDF 1,58 MB)

  • Koordinační situace C.3.3 – DUHA

STÁHNOUT (PDF 2,28 MB)
 

 

Únorové petiční info – prosíme, čtěme a sdílejme!

Vážené dámy a pánové,

petiční info z pátku 9. února 2018:

1. Stále platí, že Ostrava nemá na tramtrať žádné povolení, žádné peníze ani žádný hotový projekt.

2. Stále platí také to, že tramtrať našimi ulicemi chtějí stavět dvě strany: ANO 2011 a Ostravak.

3. Stále platí – až už je to trapné pořád opakovat -, že povolení ke stavbě není možné získat bez řízení EIA. Již rok na zahájení EIA čekáme. Náměstek primátora Riger (Ostravak) řekl na zasedání ostravského zastupitelstva 13. prosince 2017, že řízení EIA bude zahájeno v lednu 2018. V lednu ale zase nic zahájeno nebylo 🙂

4. Čekáme na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Brně, který posuzuje to, zda Ostrava při zadávání veřejné zakázky na tramvajový projekt postupovala podle zákona.

5. Stále platí to, že dotaci z EU nezíská projekt, který porušuje právo ČR nebo EU. Již nyní je jasné, že Ostrava porušila svou směrnici č. 1/2005, protože nemá na tramvajový projekt tzv. INVESTIČNÍ ZÁMĚR. Jinými slovy, již dnes víme, že evropská dotace na tramvajový projekt s největší pravděpodobností nebude.

6. Stále platí to, že tramtrať by mohl přímo z českého rozpočtu zafinancovat přímo Babiš.

7. Dne 15. 2. 2018 se uskuteční NEVEŘEJNÉ pracovní zasedání porubského zastupitelstva. Na tomto zasedání není možné hlasovat. Na tomto zasedání se budou projednávat dvě věci:

a) koupě/pronájem Černé perly včetně stavby parkoviště na dnešním hřišti, které je hned vedle;
b) částečně hotová projektová dokumentace na tramtrať po 17. listopadu a Průběžné (B. Nikodema má údajně přijít na řadu v květnu).

8. Dne 21. 2. 2018 je pak v aule VŠB na 17. listopadu řádné zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba.

9. Velká nepříjemnost nastala s již realizovanými tramvajovými zakázkami kolem kauzy Dědic. EU Ostravě neproplatí asi 240 milionů Kč! Peníze za ostravský šlendrián tedy zaplatí český státní rozpočet.

***

Jak rozumět tomu, co se kolem plánované tramvajové výstavby děje?

Tramvajový projekt se komplikuje. A to značně, protože Ostrava nezvládla požádat o EU dotaci, nemá hotový projekt, nemá ani EIA ani jiná povolení nutná pro stavbu. O přínosnosti tramtrati Ostrava nepřesvědčila místní obyvatele. Pustkovec s výstavbou nikdy souhlasit nebude. V Porubě chce tramvaj jednotně pouze ANO 2011, v ostatních stranách narůstá nedůvěra k projektu. I porubská odnož hnutí Ostravak je názorově rozpolcena. Vedení města – tedy primátor Macura (ANO 2011), investiční náměstek Riger (Ostravak), radní pro dopravu Semerák (Ostravak) – ale výstavbu nadále urputně prosazuje.

Můžeme jen hádat, co za tou urputností vězí: možné budoucí zakázky pro spřátelené developerské firmy? Možné další nehospodárné posílení DPO, tak aby tato městská firma mohla nadále draze a bez hrozby jakékoli konkurence obstarávat hromadnou dopravu v našem městě?

Soukromí dopravci MHD jsou i v jiných městech, máme soukromou dálkovou autobusovou dopravu, soukromé letecké společnosti… Všichni víme, jak stoupl komfort a klesly ceny na železnici Praha-Ostrava po vstupu soukromých dopravců. Není vůbec žádný důvod k tomu, abychom si mysleli, že Ostrava musí mít na dopravu vlastní akciovku DPO se všemi těmi náměstky a úředníky…

Prosíme, přemýšlejme!
 

 

Ve Finsku jezdily elektrobusy už v roce 2013. Ve sněhu i mrazu.
Tento konkrétní zvládá 180 km za den, od 7 h ráno do 21 h večer.

NEKOPEJME, PŘEMÝŠLEJME!

 
 
O politické síle naší petice

Petici ke dni 10. 12. 2016 podepsalo přes 4 000 lidí, kteří bydlí na VII. a VIII. porubském obvodě a v Pustkovci. Petici navíc podpořili i lidé odjinud, převážně z Ostravy-Poruby nebo dalších ostravských obvodů. Petice stále probíhá, je možné ji podepsat.

V komunálních volbách v říjnu 2014 bylo na VII. a VIII. porubském obvodě a v Pustkovci platně volit 5 128 voliček a voličů. 4 000 podpisů tak odpovídá zhruba 80% počtu lidí, kteří zde přišli volit na radnice před třemi lety.

Když nás 4 000 půjde ke komunálním volbách na podzim 2018, můžeme složení například porubské radnice výrazně ovlivnit. Nedejme naše hlasy těm, kteří nám budou chtít nutit tramvaj!

4 000 lidí je veliká síla!

Pojďme si ukázat, kolik hlasů dostali konkrétní zastupitelky a zastupitelé v CELÉ Porubě ve volbách 2014.

 
 

Zdroj: Vizualizace plánované trati z projektového záměru „Ekologizace veřejné dopravy – Ostrava Poruba“
 

 
 
 
Díky následujícím obrázkům, mapkám a plánkům si můžeme lépe představit, jak to v Porubě a Pustkovci vypadalo v době, kdy se tramvaj plánovala, jak vypadají dnes a jak absurdní se tento projekt jeví v kontextu existující zástavby.

 
Proč má petice dva profily na Facebooku?

Jeden profil patřil původně k blogu porubskavyzva.blog.cz, druhý založila petice. Porubskavyzva.blog.cz a petice spojují síly na tomto webu. Protože mají oba facebookové profily svůj okruh fanoušků, ponecháváme je oba s radostí v aktivním chodu.
 

fb_petice  fb_vyzva

Zasílání novinek na email

Email: