Home

Vážené dámy a pánové,

vítejte na oficiálních stránkách naší občanské petice NE VÝSTAVBĚ NOVÉ TRAMVAJOVÉ TRATI NA ULICÍCH BEDŘICHA NIKODEMA, 17. LISTOPADU A PRŮBĚŽNÁ!

Přehled aktuálního dění kolem tramprojektu naleznete v rubrikách HOME a AKTUÁLNĚ.

Co nejzdvořileji děkujeme za veškerou podporu, které se nám dostává. Bez ní by to nešlo.

Hlavním motivem existence naší petice je ochrana míst, kde žijeme.

 
Za petiční tým srdečně zdraví

Markéta Vysloužilová

 

 

7. 3. 2020

BŘEZNOVÉ PETIČNÍ INFO

Vážené dámy a pánové, přijměte prosím následující informace:

1. Čekáme další kolo řízení EIA. Ostrava bude záměr „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“ předkládat krajskému úřadu již POTŘETÍ.

2. Prosíme, přemýšlejme, z.s., si na základě zákona o svobodném přístupu k informacím vyžádal veškeré dokumenty, které město k tramprojektu aktuálně obdrželo (např. od dodavatele veřejné zakázky na tramprojekt). Dosud jsme požadované informace nedostali. Zkopírovat jedno cédéčko a poslat ho dá někdy zřejmě hodně práce. Tož uvidíme příští týden. V radě města, po které spolek informace požaduje, je ODS, KDU, PIRÁTI a většinově ANO.

3. Nevíme, kdy řízení EIA přijde.

4. Naposled byla EIA zveřejněna přesně před rokem 6. 3. 2019. Byla vrácena Ostravě k přepracování v dubnu 2019.

Děkujeme, že jste s námi!

 

17. 2. 2020

ÚOHS V PRVNÍM STUPNI ZASTAVIL ŘÍZENÍ O SMLUVNÍM DODATKU NA TRAMPROJEKT

Dne 12. 2. 2020 zveřejnil ÚOHS nejnovější prvostupňové rozhodnutí o tramprojektu. Předchozí dvě prvostupňová rozhodnutí byla vždy zrušena odvolacím orgánem. Rozhodnutím zveřejněným dne 12. 2. 2020 ÚOHS řízení zastavuje a shledává, že statutární město Ostrava se přestupku porušením zákona o zadávání veřejných zakázek nedopustilo.

Text nejnovějšího rozhodnutí ÚOHS je zde: https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-16517.html

 

8. 11. 2019

INFO VLASTNÍKŮM POZEMKŮ DOTČENÝCH TRAMPROJEKTEM
MÁME TADY DALŠÍ KOLO DOPISŮ O SOUHLASU S VÝSTAVBOU

Někteří vlastníci pozemků dotčených tramprojektem v těchto dnech znovu dostávají dopis z ostravského magistrátu. Jedná se znovu o souhlas/nesouhlas s umístěním stavby. Dokument je tentokrát i s barevnou mapkou s datem 02/2018 🙂
Důrazně upozorňujeme na skutečnost, že text dokumentu není jednoznačný. Případný podpis pod dokument nadepsaný jako souhlas/nesouhlas může znamenat cokoli.

DOPORUČENÍ PETICE VLASTNÍKŮM:

Nic nepodepisovat. Nic nepodepisovat. Opravdu nic nepodepisovat. Vše ale pečlivě uschovat, dokumenty se mohou hodit jako podklady v případných dalších řízeních.
Není nutné magistrátu odpovídat či s ním jakkoli vcházet v kontakt. Takovou povinnost vlastníci nemají.
Mít na paměti, že případný již podepsaný souhlas lze až do pravomocného územního rozhodnutí vzít zpět.
Vlastníci pozemků jsou pány situace.Teoretické vyvlastnění by v našem případě mělo u soudu nulovou šanci na úspěch.
Pokud mají vlastníci nějaké bližší dotazy, mohou se obrátit prostřednictvím informačních kanálů petice na petiční spolek Prosíme, přemýšlejme, z.s.

KOMENTÁŘ PETICE:

Ostrava musí simulovat nějaké aktivity směrem k přípravě tramprojektu. Tramprojekt je pořád mimo jiné například součástí rozpočtu města. Spamovat vlastníky je jednoduché. Napíše se pár dopisů a aktivita se vykáže. Navíc je šance, že se vlastníci trošku vystresují, a o to přece jde.

 

23. 10. 2019

REPORTÁŽ ČT O TRAMPRŮZKUMU Z 23. 10. 2019
OMBUDSMANKA ŠABATOVÁ KRITIZUJE POSTUP OSTRAVY

Ostrava z průzkumu veřejného mínění o tramvaji vyloučila lidi starší 75+.
Takový postup je nepřípustný. Více v reportáži.

Prosíme, přemýšlejme!

Zdroj: ČT, Události v regionech, Ostrava, 23. 10. 2019

 

6. 9. 2019

HOT NEWS

ŠABATOVÁ: „OMEZENÍ HORNÍ VĚKOVÉ HRANICE RESPONDENTŮ PRŮZKUMU POVAŽUJI ZA NEPŘÍPUSTNÉ“

Jistě si všichni vzpomínáme na průzkum veřejného mínění z podzimu 2018 k tramprojektu, jehož se nemohli účastnit osoby starší 75 let. Markéta Vysloužilová se proto za petici obrátila na veřejnou ochránkyni práv, aby provedla ve věci průzkumu šetření.

Ombudsmanka ostravskému primátorovi dopisem ze 16. 8. 2019 postup ohledně průzkumu vytkla. Vyzdvihla roli aktivní občanské společnosti napříč generacemi. Závěrem podle zákona o veřejném ochránci práv vyslovila doporučení, aby Ostrava napříště průzkumy veřejného mínění věkovou hranicí bezdůvodně neomezovala.

Petice připomíná, že průzkum veřejného mínění k tramprojektu stál 564 465 Kč. Je zřejmé, že vadným průzkumem nelze osvědčovat veřejný zájem na tramprojektu. Uvedená částka tak byla z ostravského rozpočtu utracena zcela bezúčelně.

Přinášíme úplné znění dopisu veřejné ochránkyně práv ostravskému primátorovi.

 

27. 4. 2019

HOT NEWS Z ÚOHS. DALŠÍ DOBRÉ ZPRÁVY!
ZRUŠENO ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ POKUTY ZA ZAKÁZKU NA TRAMPROJEKT

Dne 12. 4. 2019 předseda ÚOHS ve zkráceném přezkumném řízení rozhodl o tom, že ke zrušení původní pokuty 100 000 Kč pro statutární město Ostravu za porušení zákona o veřejných zakázkách došlo z nezákonných důvodů.

Co to znamená? ÚOHS bude o pokutě pro Ostravu za porušení zákona o veřejných zakázkách rozhodovat znovu.

Podnět k zahájení přezkumného řízení podala Mgr. Markéta Vysloužilová. Učinila tak proto, že se rozhodnutí o zrušení pokuty neslo znaky pochybného, účelového a manipulativního výkladu práva.

Prosíme, přemýšlejme!

 

27. 3. 2019

ZVEŘEJŇUJEME DOKUMENTACI PRO TRAMPROJEKT Z LEDNA 2019

Tato dokumentace byla poskytnuta primátorem na základě žádosti o informace spolku Prosíme, přemýšlejme, z.s., ze dne 25. 3. 2019. Opět suplujeme naši samosprávu a dokumentaci zpřístupňujeme.

STÁHNOUT (ZIP 527 MB)

 

10. 2. 2019

ARNIKA PÍŠE O TRAMPROJEKTU

Jeden z největších českých ekologických spolků ARNIKA právě vydal publikaci s názvem Mafiánské způsoby developerů v Česku. Třetí kapitola (str. 29) je věnovaná tramprojektu. Publikace je ke stažení zde nebo na webu ARNIKY.

https://arnika.org/mafianske-zpusoby-developeru-v-cesku

STÁHNOUT (PDF 714 KB)

 

 

29. 11. 2018

PRŮZKUM K TRAMTRATI. CO KDO SKUTEČNĚ ŘÍKÁ A NEŘÍKÁ?

Průzkum za půl milionu, který měl odpovědět na otázku, zda Ostravané chtějí výstavbu tramvajové trati v Pustkovci a Porubě, se sám o sobě stal souborem podnětných otázek. Jejich zodpovězení jsme věnovali zaslouženou pozornost. Vyšly nám tyto základní odpovědi:

1. Průzkum probíhal jen v minimální míře v oblastech, které by byly výstavbou a provozem prodloužení tramvajové trati nejvíce dotčené, tedy v okolí plánované trati.

2. Vzhledem k manipulacím s daty jejich zaokrouhlováním není pravdivý ani hlavní argument, že 50% respondentů souhlasí se zamýšlenou výstavbou.

3. Průzkum byl veden tak, aby jeho výsledky odpovídaly představě zadavatele, tedy statutárního města Ostravy, který evidentně potřebuje trať postavit „za každou cenu“.

Fakta průzkumu, který vyvolal řadu otázek:

* MANIPULACE S ČÍSLY – při zohlednění zveřejněných čísel včetně jejich desetinných míst vychází jen 49,7 % pro souhlas s prodloužením trati – ne 50 %, jak bylo prezentováno městem.

* VÝBĚR MÍST, KDE PRŮZKUM PROBÍHAL – Jak bylo vybíráno, kde bude průzkum probíhat? Proč průzkum probíhal jen v minimální míře v blízkém okolí plánované trati? Vizte příloha 1: tramvajová trať se nejvíce dotkne ulic Jedlová, Karla Aksamita, Svojsíkova, Bedřicha Nikodema, Průběžná, Otakara Jeremiáše nebo ulic v okolí Duhy. Z uvedené přílohy vyplývá, že na těchto ulicích se nikdo neptal nebo jen v minimálním zastoupení.

* O TRATI V PUSTKOVCI NEJLÉPE ROZHODNOU OBYVATELÉ MARIÁNSKÝCH HOR – prezentované výsledky průzkumu uvádějí 10, 22 % respondentů z Mariánských Hor a 29,16 % respondentů z oblasti „Ostatní Ostrava“. Co označení „Ostatní Ostrava“ znamená? Probíhal průzkum také v Martinově a v Plesné, kterých se nová trať dotkne? Kdo a na základě jakých kritérií rozhodoval o geografickém rozčlenění provedeného průzkumu? Nevíme.

* PRO B. NIKODEMA BUDE NOVÝ PRŮZKUM? – Proč průzkum nezmiňuje také trať po B. Nikodema, když i tramprojekt po 17.listopadu a Průběžné ji uvádí a počítá s ní?

* VÍCE MŮŽE ZNAMENAT MÉNĚ – Metodologie průzkumu uvádí 1500 respondentů. Proč jich bylo nakonec zrovna 1516? Docházelo k optimalizovanému navyšování počtu respondentů tak, aby průzkum vyšel dle představ zadavatele?

* POLOVINA DOTAZOVANÝCH BEZ MATURITY – metodologie průzkumu uvádí, že 49,7 % respondentů má vzdělání bez maturity. Tato vzdělanostní struktura neodpovídá vzdělanostní demografické struktuře ČR, Ostravy, Poruby a ani Pustkovce. Kde tedy průzkum probíhal a jak byl vybrán reprezentativní vzorek?

* LIDÉ NAD 75 LET SE NESMĚLI VYJÁDŘIT – statutární město Ostrava si smluvně vyhradilo, že lidé nad 75 let nebudou dotazováni! Věková diskriminace je pro jednání samosprávy naprosto nepřijatelná, a dost možná i za hranicí zákona.

* TŘEŠNIČKA NA DORTU – PRŮZKUM ZÁROVEŇ INFORMOVAL – nebo záměrně manipuloval…? Pokud respondent odpověděl, že NEVÍ o záměru prodloužení tramvajové trati, tak už dále neměl odpovídat na další otázky, zda ví o variantách projektu apod.

PŘESTO i tito respondenti, kteří odpověděli, že NEVÍ o záměru prodloužení trati, po krátkém představení projektu (= ukázání obrázku v prezentaci 😃) odpovídali na otázku, zda s výstavbou souhlasí. Při této manipulaci s daty byly v některých otázkách odpovědi těchto respondentů zohledněny – a v některých zase nebyly. Ve výsledku se tak v otázce, zda souhlasí s výstavbou trati, vyjadřovala 1/3 respondentů, kteří o daném záměru měli jen informace představené během provádění průzkumu. Jejich odpovědi tak mohly z 1/3 ovlivnit celkové výsledky.

Zdroje:

  • Zveřejněná prezentace agentury STEM/MARK ohledně postojů k prodloužení tramvajové trati:

STÁHNOUT (PDF 3,48 MB)

  • Vzdělanostní struktura v Ostravě:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:S%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD_obyvatelstva_2011,_554821_Ostrava,_vzd%C4%9Bl%C3%A1n%C3%AD.svg

  • Smlouva o dílo mezi statutárním městem Ostravou a STEM/MARK, a.s.:

STÁHNOUT (PDF 605 KB)

Sečteno podtrženo – věci nejsou tak, jak se zdají být.

 

 

23. 11. 2018

MĚSTO MANIPULUJE VÝSLEDKY PRŮZKUMU: 49, 7 % není 50 %, jak říká Ostrava

Máme oficiální prezentaci agentury, co výzkum prováděla:

str. 7.:
PRO TRAMPROJEKT nebylo 50 %, jak říká Ostrava, ale 49, 7 %
PROTI TRAMPROJEKTU 34, 1 %
NEVÍ 16, 2 %

str. 7.:
Součet u Mariánských Hor nedává 100 % – zaokrouhlovalo se tady, zaokrouhlovalo se i jinde?

str. 3:
Podél ulic 17. listopadu, Bedřicha Nikodema a Průběžná se neptali. Takže ty, kterých se to nejvíce týká, vynechali.

str. 4: Bacha, ptali se na znalost čtyř variant projektu!

str. 6.: Na líbivé mapičce neukázali ale trasování po Bedřicha Nikodema. Ve skutečnosti je veřejná zakázka i na trasu po B. Nikodema! Mluví o ní i Ostravou předložené dokumenty do malé EIA.

Závěr:
49, 7 % NENÍ většina. Ostrava nám normálně lže! Podívejme se, studujme 🙂

 

27. 8. 2018

Petice získala koncept projektové dokumentace pro TRASU II – B. Nikodema

Petice požádala o dokumentaci již v květnu 2018, primátor Macura /ANO/ několikrát nedodržel lhůty dle infozákona.

Dokumentaci odmítl poskytnout. Jeho rozhodnutí Krajský úřad Moravskoslezského kraje pro nezákonnost zrušil.

Tady tedy je dokumentace ke stažení. Zábory pozemků v souboru F, jinak nic moc materiál. Že by šitý horkou jehlou?

Nutno otevřít a proklikat.

Prosíme, přemýšlejme!

STÁHNOUT (ZIP 304 MB)

 

ZÁKLADNÍ PRŮŠVIH TRAMPROJEKTU

Jednoduše:
1. Ostrava má závaznou směrnici č. 1/2005 pro zpravování investičního záměru.

2. V této směrnici stojí na straně 3 v bodě 1.2.:

“ Investiční záměr je:
– závazným podkladem pro plánování investiční výstavby,

– podkladem pro vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace.“

3. Ostrava na tramprojekt investiční záměr dle směrnice č. 1/2005 zpracován nemá.

A nyní pozor:

4. Ostrava vypsala a zadala veřejnou zakázku na pořízení projektové dokumentace pro tramprojekt BEZ povinného investičního záměru.

5. Ostrava sama pak v přestupkovém řízení u ÚOHS opakovaně přiznala, že zadávací dokumentace pro tuto veřejnou zakázku obsahuje chyby.

6. Investiční záměr je od toho, aby se nepořizovaly za veřejné peníze zmetky. Investiční záměr má každý projekt připravit tak, aby jeho realizace byla možná a probíhala podle práva a BEZ CHYB.

7. Platí princip „Čapí hnízdo“: Projekt, který porušuje právo, nemá nárok na dotace Evropské unie.

STÁHNOUT (PDF 262 KB)

 

Návrh části projektové dokumentace červen 2018

Přinášíme dokumenty, na jejichž základě měla zastupitelstva Poruby a Pustkovce dát souhlas s tramprojektem.

Není divu, že zastupitelstva nesouhlasila. Podívejte se sami: Jedná se o
– 6 výkresů,
– jeden nedodělaný návrh na řízení EIA,
– popis stavby z ledna 2018 (kde logicky nemohou být zapracovány žádné připomínky z února a března),
– jedno vysvětlení neodborného charakteru pro laiky.

Takový návrh projektové doku má do úplné projektové dokumentace hodně daleko.

Povšimněme si třeba také, jak se z 719 stromů ke kácení stalo ve vysvětlení pro laiky skoro 900 stromů ke kácení. Nedodělaný návrh řízení EIA pak taktně zmiňuje jen stromy s určitým obvodem, úmyslně zamlčuje kácení menších stromů a mýcení téměř 1 000m² keřů.

STÁHNOUT (ZIP 26 MB)

 

Srozumitelně o rozhodnutí ÚOHS z 22. 5. 2018

1. ÚOHS udělil Ostravě za porušení zákona o veř. zakázkách pokutu 100 000 Kč, Ostrava se odvolala.

2. Odvolací orgán, což je předseda ÚOHS, pokutu zrušil mimo jiné s odůvodněním, že je třeba prověřit tramprojekt ve všech souvislostech.

3. Řízení u ÚOHS tak běží od začátku. Kdyby byl předseda ÚOHS přesvědčen o bezchybnosti veřejné zakázky na tramprojekt, řízení by zastavil. Vůbec by nepokračovalo.

4. Prověřovat se nyní budou tři věci:

a) Je OK, že se z tras D a B staly trasy 1 a 2, přičemž se změnil nejen název, ale i jejich trasování a cena?

b) Byly cenové změny v souladu s právním výkladem Evropské komise, jak osvětluje směrnice Ministerstva pro místní rozvoj „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku“? (Už nyní víme, že katastrofálně nebyly.)

c) Bude Ostrava schopná věrohodně doložit nutnost prodloužení termínu plnění veřejné zakázky? A to u Trasy II (B. Nikodema) až o 70% původní doby plnění?

Závěr: Rýsuje se ještě větší průšvih, než jsme čekali.

Prosíme, přemýšlejme!

  • Rozhodnutí ÚOHS ze dne 16. 2. 2018

STÁHNOUT (PDF 549 KB)

  • Rozhodnutí ÚOHS ze dne 22. 5. 2018

STÁHNOUT (PDF 443 KB)

 

Ve Finsku jezdily elektrobusy už v roce 2013. Ve sněhu i mrazu.
Tento konkrétní zvládá 180 km za den, od 7 h ráno do 21 h večer.

NEKOPEJME, PŘEMÝŠLEJME!

 
 

Zdroj: Vizualizace plánované trati z projektového záměru „Ekologizace veřejné dopravy – Ostrava Poruba“
 

 
 
 
Díky následujícím obrázkům, mapkám a plánkům si můžeme lépe představit, jak to v Porubě a Pustkovci vypadalo v době, kdy se tramvaj plánovala, jak vypadají dnes a jak absurdní se tento projekt jeví v kontextu existující zástavby.

 
Proč má petice dva profily na Facebooku?

Jeden profil patřil původně k blogu porubskavyzva.blog.cz, druhý založila petice. Porubskavyzva.blog.cz a petice spojují síly na tomto webu. Protože mají oba facebookové profily svůj okruh fanoušků, ponecháváme je oba s radostí v aktivním chodu.
 

fb_petice  fb_vyzva