Home

Vážené dámy a pánové,

vítejte na oficiálních stránkách naší občanské petice NE VÝSTAVBĚ NOVÉ TRAMVAJOVÉ TRATI NA ULICÍCH BEDŘICHA NIKODEMA, 17. LISTOPADU A PRŮBĚŽNÁ!

Přehled aktuálního dění kolem tramprojektu naleznete v rubrikách HOME a AKTUÁLNĚ.

Co nejzdvořileji děkujeme za veškerou podporu, které se nám dostává. Bez ní by to nešlo.

Hlavním motivem existence naší petice je ochrana míst, kde žijeme.

 
Za petiční tým srdečně zdraví

Markéta Vysloužilová

 

NEJNOVĚJŠÍ REPORTÁŽE ČT O TRAMPROJEKTU

 

PŘÍPRAVA NA HLASOVÁNÍ O TRAMPROJEKTU 20. 6. 2018 V OSTRAVSKÉM ZASTUPITELSTVU

Petice přináší materiály, které doručila ostravskému zastupitelstvu.

Jedná se o:

A. argumentaci petice v kostce a upozornění na různá úskalí projektu (např. ÚOHS)

STÁHNOUT (PDF 586 KB)

B. SWOT analýzu Ing. Jiřího Kalvacha, která upozorňuje na devastační důsledky nejen případné existence, ale také MNOHALETÉ VÝSTAVBY tramtrati

STÁHNOUT (PDF 349 KB)

Prosíme, přemýšlejme!

 

Návrh části projektové dokumentace červen 2018

Přinášíme dokumenty, na jejichž základě měla zastupitelstva Poruby a Pustkovce dát souhlas s tramprojektem.

Není divu, že zastupitelstva nesouhlasila. Podívejte se sami: Jedná se o
– 6 výkresů,
– jeden nedodělaný návrh na řízení EIA,
– popis stavby z ledna 2018 (kde logicky nemohou být zapracovány žádné připomínky z února a března),
– jedno vysvětlení neodborného charakteru pro laiky.

Takový návrh projektové doku má do úplné projektové dokumentace hodně daleko.

Povšimněme si třeba také, jak se z 719 stromů ke kácení stalo ve vysvětlení pro laiky skoro 900 stromů ke kácení. Nedodělaný návrh řízení EIA pak taktně zmiňuje jen stromy s určitým obvodem, úmyslně zamlčuje kácení menších stromů a mýcení téměř 1 000m² keřů.

STÁHNOUT (ZIP 26 MB)

 

JE PRIMÁTOR ČESTNÝ CHLAP?

Jistě si všichni vzpomínáme, jak primátor Macura prohlašoval, že souhlas obou obvodů je podmínkou realizace tramprojektu.

Nyní nemá souhlas ani jeden. Poruba nesouhlasila, Pustkovec nesouhlasil.

Přesto má primátor Macura /ANO/ plnou pusu řečí o tom, že tramtrať bude Ostrava nadále prosazovat proti vůli obvodů.

Podívejme se na video a článek!

http://www.patriotmagazin.cz/nova-tramvajova-trat-k-duze-a-globusu-mesto-ji-chce-prosadit

Prosíme přemýšlejme a pojďme si situaci vyříkat osobně s primátorem na debatu do Slunečnice v pondělí 18. 6. 2018 od 17h.

 

Srozumitelně o rozhodnutí ÚOHS z 22. 5. 2018

1. ÚOHS udělil Ostravě za porušení zákona o veř. zakázkách pokutu 100 000 Kč, Ostrava se odvolala.

2. Odvolací orgán, což je předseda ÚOHS, pokutu zrušil mimo jiné s odůvodněním, že je třeba prověřit tramprojekt ve všech souvislostech.

3. Řízení u ÚOHS tak běží od začátku. Kdyby byl předseda ÚOHS přesvědčen o bezchybnosti veřejné zakázky na tramprojekt, řízení by zastavil. Vůbec by nepokračovalo.

4. Prověřovat se nyní budou tři věci:

a) Je OK, že se z tras D a B staly trasy 1 a 2, přičemž se změnil nejen název, ale i jejich trasování a cena?

b) Byly cenové změny v souladu s právním výkladem Evropské komise, jak osvětluje směrnice Ministerstva pro místní rozvoj „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku“? (Už nyní víme, že katastrofálně nebyly.)

c) Bude Ostrava schopná věrohodně doložit nutnost prodloužení termínu plnění veřejné zakázky? A to u Trasy II (B. Nikodema) až o 70% původní doby plnění?

Závěr: Rýsuje se ještě větší průšvih, než jsme čekali.

Prosíme, přemýšlejme!

  • Rozhodnutí ÚOHS ze dne 16. 2. 2018

STÁHNOUT (PDF 549 KB)

  • Rozhodnutí ÚOHS ze dne 22. 5. 2018

STÁHNOUT (PDF 443 KB)

 

Květnové petiční info. Co dosud víme o tramprojektu

Vážené dámy a pánové,

máme pro Vás následující informace:

1. Stále platí, že tramprojekt nemá žádné úřední povolení potřebné pro výstavbu. Není územní rozhodnutí, není stavební povolení. Není ani tzv. EIA, což je posouzení vlivu stavby na životní prostředí. EIA je základ, bez ní nejde územní rozhodnutí a následně stavební povolení získat.

2. Dodavatel projektové dokumentace pro obě trasy – tj. 17. listopadu, Průběžná a B. Nikodema od Martinovské k Duze – stále projektuje. Musí, pokud chce dostat zaplaceno. Součástí přípravy projektové dokumentace je i získání souhlasu majitelů dotčených pozemků. Proto paní vyslaná dodavatelem obcházela majitele a usilovala marně o získání souhlasu s umístěním tramtrati na soukromých pozemcích.

3. Všechny tři jmenované ulice jsou stále ve hře.

4. Platí, že tramprojekt čelí narůstajícím problémům. Z dosud známých dokumentů zhotovované projektové dokumentace není patrný přínos tramprovozu pro životní prostředí v našich ulicích.

5. Projekt má právní vady. V následujících dnech či týdnech čekáme rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se sídlem v Brně o odvolání (tzv. rozkladu), které Ostrava podala proti pokutě 100 000 Kč za protiprávní jednání při pořizování projektové dokumentace na tramprojekt.

6. Obecně lze říci, že projekt zatížený právní vadou nemůže získat dotace EU.

7. Tramprojekt má zpoždění, vady a komplikace. Tramprojekt nemá v současné chvíli peníze.

8. Realizace tramprojektu se jeví stále méně pravděpodobně, to ale neznamená, že k ní nemůže dojít! Je třeba být ve střehu.

9. Tramprojekt v současnosti nemá politickou podporu. Prosazují jej pouze ANO a Ostravak. Tato dvě hnutí mají také v současnosti rozhodující vliv na chod Dopravního podniku Ostrava, a. s., který je vlastněn městem Ostravou.

10. Je hnusné a neodpustitelné, že všechny politické strany zastoupené v porubském zastupitelstvu a zastupitelstvu Ostravy dopustily, abychom byli bezmála dva roky ohrožováni absurdním, nepřipraveným tramprojektem, který by poškodil naše domovy a zdejší přírodu. Všichni porubští a městští zastupitelé o vadách věděli nebo mohli vědět. Nikdo z nich si nezaslouží naše hlasy v komunálních volbách 2018!

11. Jak vypadá současné rozložení sil v porubském a ostravském zastupitelstvu?

Poruba:

Koalice: ČSSD+ANO+KDU-ČSL
Opozice: Ostravak, KSČM, ODS, nezařazený zastupitel Palyza (dříve ČSSD)

Městské zastupitelstvo:

Koalice: ANO+Ostravak+ODS+KDU-ČSL
Opozice: KSČM, ČSSD, nezařazení zastupitelé (dříve ČSSD)

12. Petice bude v následujících měsících hledat odpovědi na otázky, jak nejlépe volit v podzimních volbách.

 

Ve Finsku jezdily elektrobusy už v roce 2013. Ve sněhu i mrazu.
Tento konkrétní zvládá 180 km za den, od 7 h ráno do 21 h večer.

NEKOPEJME, PŘEMÝŠLEJME!

 
 
O politické síle naší petice

Petici ke dni 10. 12. 2016 podepsalo přes 4 000 lidí, kteří bydlí na VII. a VIII. porubském obvodě a v Pustkovci. Petici navíc podpořili i lidé odjinud, převážně z Ostravy-Poruby nebo dalších ostravských obvodů. Petice stále probíhá, je možné ji podepsat.

V komunálních volbách v říjnu 2014 bylo na VII. a VIII. porubském obvodě a v Pustkovci platně volit 5 128 voliček a voličů. 4 000 podpisů tak odpovídá zhruba 80% počtu lidí, kteří zde přišli volit na radnice před třemi lety.

Když nás 4 000 půjde ke komunálním volbách na podzim 2018, můžeme složení například porubské radnice výrazně ovlivnit. Nedejme naše hlasy těm, kteří nám budou chtít nutit tramvaj!

4 000 lidí je veliká síla!

Pojďme si ukázat, kolik hlasů dostali konkrétní zastupitelky a zastupitelé v CELÉ Porubě ve volbách 2014.

 
 

Zdroj: Vizualizace plánované trati z projektového záměru „Ekologizace veřejné dopravy – Ostrava Poruba“
 

 
 
 
Díky následujícím obrázkům, mapkám a plánkům si můžeme lépe představit, jak to v Porubě a Pustkovci vypadalo v době, kdy se tramvaj plánovala, jak vypadají dnes a jak absurdní se tento projekt jeví v kontextu existující zástavby.

 
Proč má petice dva profily na Facebooku?

Jeden profil patřil původně k blogu porubskavyzva.blog.cz, druhý založila petice. Porubskavyzva.blog.cz a petice spojují síly na tomto webu. Protože mají oba facebookové profily svůj okruh fanoušků, ponecháváme je oba s radostí v aktivním chodu.
 

fb_petice  fb_vyzva