Home

Vážené dámy a pánové,

srdečně Vás vítáme na oficiálních stránkách občanské petice NE VÝSTAVBĚ NOVÉ TRAMVAJOVÉ TRATI NA ULICÍCH BEDŘICHA NIKODEMA, 17. LISTOPADU A PRŮBĚŽNÁ!

Chceme se s Vámi podělit o nám dostupné informace o plánovaném tramvajovém projektu. Chceme se společně zamýšlet nad tím, kterým subjektům by případná výstavba a provoz tramvajové trati nejvíce prospěly.

Vyjadřujeme přesvědčení, že tramvaj na zmíněných ulicích je z hlediska demografického, environmentálního i hospodářského špatný nápad.

Pokud jste na našich stránkách poprvé anebo se v tématu špatně orientujete, doporučujeme Vám začít TIMELINE, časovou osou, která přináší chronologicky uspořádaný přehled těch nejdůležitějších událostí.

Tyto stránky budeme postupně aktualizovat a doplňovat, v případě problémů zdvořile prosíme o shovívavost a zachování přízně.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil pokutu 100 000 Kč

Statutární město Ostrava dostalo za porušení zákona při veřejné zakázce na tramdokumentaci pokutu 100 000 Kč. Rozhodnutí ze 16. 2. 2018 zatím není pravomocné.

V rozhodnutí stojí, že relativně nízká výše pokuty je dána absencí judikatury k porušenému ustanovení (Nový zákon o veř. zakázkách od 1. 10. 2016).

V rozhodnutí dále stojí, že město porušilo zásadu rovnosti a zásadu zákazu diskriminace. V odůvodnění rozhodnutí se dále dočteme, že Ostrava sama připouští, že zadávací dokumentace k veřejné zakázce obsahuje chyby.

Toto je zatím nejzásadnější správní rozhodnutí o tramvajovém projektu!

STÁHNOUT (PDF 549 kB)
 

 

Nejaktuálnější dokumenty k tramvajové trati

Zveřejňujeme nejaktuálnější dokumenty k tramvajové trati! Je to pouze návrh, stále platí, že žádné rozhodnutí neexistuje. Nicméně i tento návrh je šílený a nemá s ochranou životního prostředí nic společného.

První hrozivé top 4:

– Protihluková stěna na 17. listopadu podél kostela a přilehlých domů

– Stovky stromů a keřů určených ke kácení a mýcení

– Troleje všudypřítomné, masivní, hrozivé

– Kácení, zábor území a faktické zničení parku na Ludvíka Podéště

 • Koncept projektové dokumentace pro územní řízení o umístění stavby „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“

STÁHNOUT (ZIP 657 MB)


 • Koordinační situace C.3.6 – Opavská, areál FAST, les

STÁHNOUT (PDF 1,21 MB)

 • Koordinační situace C.3.5 – Ludvíka Podéště, Jedlová, část Karola Šmidkeho

STÁHNOUT (PDF 1,79 MB)

 • Koordinační situace C.3.4 – Karola Šmidkeho zastávka, Průběžná kolem Oty Synka, Arrows a Zdeňka Štěpánka

STÁHNOUT (PDF 1,58 MB)

 • Koordinační situace C.3.3 – DUHA

STÁHNOUT (PDF 2,28 MB)

 • Koordinační situace C.3.2 – 17. listopadu, Pustkovecká, Slavíkova

STÁHNOUT (PDF 2,33 MB)
 

 

Březnové petiční info: čtěme a sdílejme

Prosíme i o vytištění infa a vyvěšení na domovních nástěnkách pro ty z nás, co nemají internet!

1. Nejlepší zprávy

Tým petice moc děkuje za veškerou pomoc a stále stoupající podporu svých aktivit. Jsme na dobré cestě.

2. Dobré zprávy

 • 14.2. Poruba a Pustkovec dostaly od náměstka Rigera /Ostravak/ koncept projektové dokumentace na tramprojekt. Po prostudování můžeme říci, že je to díkybohu velmi nedokonalý materiál s velkým množstvím chyb. Čím horší dokumentace, tím snadnější je obrana v případných správních řízeních 🙂
 • 16. 2. 2018 ÚOHS zatím nepravomocně uložil Ostravě pokutu za tramprojekt. Ostrava podala rozklad, naděje na úspěch rozkladu jsou mizivé.
 • 1. 3. 2018 schválilo zastupitelstvo Pustkovce rozsáhlé protitramvajové usnesení.
 • Zase je to skoro až trapné zmiňovat: i nyní v půlce března čekáme na EIA, o níž náměstek Riger /Ostravak/ říkal, že bude zahájena v lednu :)) Další důkaz toho, že tramprojekt má PROBLÉMY a KOMPLIKACE.
 • Ostrava nemá ŽÁDNÉ právní rozhodnutí, které by tramvýstavbu povolovalo.
 • Řada vlastníků pozemků podél tramtrati odmítlo souhlasit s provedením stavby a záborem svých pozemků.

3. Špatné zprávy

 • 21. 2. proběhlo zastupitelstvo v Porubě. Tramprojekt v něm nemá podporu, přesto je porubské zastupitelstvo neschopné anebo zbabělé cokoli jednoznačného v otázce tramprojektu udělat. Nevadí, protože komunální volby jsou už v říjnu 2018.
 • Přípravy tramprojektu všestranně pokračují.
 • Tramvaj prosazují: ANO 2011 a Ostravak. Mysleme na to v komunálních volbách letos v říjnu!

 

 

Ve Finsku jezdily elektrobusy už v roce 2013. Ve sněhu i mrazu.
Tento konkrétní zvládá 180 km za den, od 7 h ráno do 21 h večer.

NEKOPEJME, PŘEMÝŠLEJME!

 
 
O politické síle naší petice

Petici ke dni 10. 12. 2016 podepsalo přes 4 000 lidí, kteří bydlí na VII. a VIII. porubském obvodě a v Pustkovci. Petici navíc podpořili i lidé odjinud, převážně z Ostravy-Poruby nebo dalších ostravských obvodů. Petice stále probíhá, je možné ji podepsat.

V komunálních volbách v říjnu 2014 bylo na VII. a VIII. porubském obvodě a v Pustkovci platně volit 5 128 voliček a voličů. 4 000 podpisů tak odpovídá zhruba 80% počtu lidí, kteří zde přišli volit na radnice před třemi lety.

Když nás 4 000 půjde ke komunálním volbách na podzim 2018, můžeme složení například porubské radnice výrazně ovlivnit. Nedejme naše hlasy těm, kteří nám budou chtít nutit tramvaj!

4 000 lidí je veliká síla!

Pojďme si ukázat, kolik hlasů dostali konkrétní zastupitelky a zastupitelé v CELÉ Porubě ve volbách 2014.

 
 

Zdroj: Vizualizace plánované trati z projektového záměru „Ekologizace veřejné dopravy – Ostrava Poruba“
 

 
 
 
Díky následujícím obrázkům, mapkám a plánkům si můžeme lépe představit, jak to v Porubě a Pustkovci vypadalo v době, kdy se tramvaj plánovala, jak vypadají dnes a jak absurdní se tento projekt jeví v kontextu existující zástavby.

 
Proč má petice dva profily na Facebooku?

Jeden profil patřil původně k blogu porubskavyzva.blog.cz, druhý založila petice. Porubskavyzva.blog.cz a petice spojují síly na tomto webu. Protože mají oba facebookové profily svůj okruh fanoušků, ponecháváme je oba s radostí v aktivním chodu.
 

fb_petice  fb_vyzva

Zasílání novinek na email

Email: