Home

Vážené dámy a pánové,

vítejte na oficiálních stránkách naší občanské petice NE VÝSTAVBĚ NOVÉ TRAMVAJOVÉ TRATI NA ULICÍCH BEDŘICHA NIKODEMA, 17. LISTOPADU A PRŮBĚŽNÁ!

Přehled aktuálního dění kolem tramprojektu naleznete v rubrikách HOME a AKTUÁLNĚ.

Co nejzdvořileji děkujeme za veškerou podporu, které se nám dostává. Bez ní by to nešlo.

Hlavním motivem existence naší petice je ochrana míst, kde žijeme.

 
Za petiční tým srdečně zdraví

Markéta Vysloužilová

 

 

EIA
ODEVZDALI JSME VYJÁDŘENÍ, JAKÝ JE DALŠÍ POSTUP?

Všem, co napsali vyjádření či se jinak podíleli na petiční práci, co nejsrdečněji děkujeme.

Prosíme, přemýšlejme, z.s., děkuje dárkyním a dárcům za finanční podporu.

Nyní si dejme pár dní pauzu. Krajský úřad musí rozhodnout do 24. 8. 2018.

Jeho rozhodnutí bude zveřejněno zde:

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2105

KÚ bude rozhodovat v nynější části EIA, v tzv. zjišťovacím řízení.

Může rozhodnout dvěma způsoby:

a) řekne, že je tramprojekt O.K.,

b) řekne, že tramprojekt musí jít do celkového posouzení vlivů na životní prostředí.

Naším cílem je b). Prosíme, přemýšlejme, z.s, je vzhledem ke katastrofálním chybám, nedostatkům a nedbalostem oznámeného záměru tramprojektu přesvědčen, že nastane varianta b).

Kdyby měla nastat varianta a), bude se Prosíme, přemýšlejme, z.s., odvolávat a následně případně rozhodnutí a) žalovat.

Závěrem ještě jednou děkujeme za všem za spolupráci!

 

4. 8. 2018

SRPNOVÉ PETIČNÍ INFO

Vážené dámy a pánové,

v sobotu 4. 8. 2018 je situace následující:

1. Do čtvrtka 9. 8. je možné podat negativní vyjádření k tramprojektu v procesu EIA. Vyjádření se podává na krajský úřad. Podrobnosti o tom, jak to udělat, jsou na webu petice nebo na FB.

2. Spolek „Prosíme, přemýšlejme, z.s.“ pracuje na obsáhlém vyjádření k EIA. Podrobnosti o spolkovém vyjádření může spolek zveřejnit až po tzv. závěru zjišťovacího řízení krajského úřadu.

3. Co nejdůrazněji upozorňujeme vlastníky pozemků, domů, bytů a dalších nemovitostí kolem trati na to, že je nezbytné, aby do EIA vstoupili. Upevní tak své právní postavení do budoucna. Všichni dotčení vlastníci jsou totiž účastníky případného územního a stavebního řízení. Čím dříve budou uplatňovat svůj nesouhlas s tramprojektem, tím lépe.

Stále platí, že nejsilnější je právo vlastnické. Vyvlastnit pozemek pro tramstavbu prakticky nelze. Čím dříve se ale přípravy tramprojektu zastaví, tím lépe pro nás všechny.

4. Dne 30. 7. 2018 přijal Pustkovec usnesení, jehož součástí je negativní vyjádření k tramprojektu do řízení EIA. Je jasné, že Pustkovec nikdy s tramprojektem souhlasit nebude. Červencovým rozhodnutím Pustkovec navazuje na řadu svých protitramvajových usnesení z minulých let. Autorem návrhu přijatého červencového usnesení EIA v Pustkovci je pustkovecká ODS.

5. B. NIKODEMA
Primátor Macura /ANO/ odmítl dle zákona o svobodném přístupu k informacím poskytnout projektovou dokumentaci na B. Nikodema, kterou má Ostrava k dispozici od 4. 5. 2018. Tak jsme se odvolali. Krajský úřad rozhodnutí primátora zrušil pro nezákonnost. Nyní čekáme, zda primátor dokumentaci poskytne či nikoli.

Jinak řečeno: Bacha, B. Nikodema je stále ve hře!

6. V těchto dnech rozhodne opětovně Úřad pro ochranu hospodářské soutěže o tom, jak Ostrava při veřejné zakázce na tramprojekt porušila zákon.

7. S tramprojektem nesouhlasí celá ostravská KSČM, přijala k tomu interní finální stanovisko. Tramprojekt podporuje hnutí Ostravak a hnutí ANO.

8. Petice z několika nezávislých zdrojů slyšela, že údajně s tramprojektem z dopravního hlediska nesouhlasí Policie ČR. Petice zdůrazňuje, že není schopna tuto informaci jakkoli ověřit.

9. SHRNUTÍ

Pořád platí, že tramprojekt má tři roviny: A. POLITICKOU, B. PENĚŽNÍ A C. PRÁVNÍ.

A. POLITICKÁ
Hodně záleží na podzimních volbách. Prosíme, pojďme protitramvajově volit!
Platí, že rovina politická není nic jiného než souhlas investora se stavbou.

B. PENĚŽNÍ
Tahle rovina je hodně zajímavá. Platí princip „Čapí hnízdo“. Projekt, co porušuje právo, nemá nárok na EU dotace.
Tramprojekt by pak musel být financován přímo ze státního rozpočtu.

C. PRÁVNÍ
V rovině právní jsme nyní. EIA je prvním z řady správních řízení, které tramprojekt musí absolvovat. Ve hře je i postup proti tramprojektu soudní cestou.

Jenom za splnění A + B + C lze tramprojekt realizovat.

Petice nyní může říci jen tolik, že A + B + C se nejeví pravděpodobně.

Nyní jde jen o to vydržet!

 

TRAMPROJEKT ŘÍZENÍ EIA – aktuality z 12.7. 2018

Vážení přátelé,

prosíme, přijměte a sdílejte se svým okolím následující informace:

1. Na bázi petice vznikl spolek s názvem „Prosíme, přemýšlejme, z.s“, IČO 061 29 277.

2. Spolek bude zastupovat zájmy hájené naší peticí v řízení EIA. Oficiální dokumenty k probíhajícímu řízení dostupné zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2105

3. Výkonný orgán spolku jsou radní, kteří spolek založili: analytik a předseda místního sdružení ODS Pustkovec Ing. Jan Blažek, pedoložka působící na Akademii věd a přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy RNDr. Barbora Strouhalová, PhD, a členka petičního výboru naší petice Mgr. et Mgr. Markéta Vysloužilová.

4. Pro řízení EIA má spolek „Prosíme, přemýšlejme, z.s“ právní pomoc advokátky JUDr. Petry Humlíčkové, PhD, která je expertkou na právo životního prostředí a která ho i vyučuje na právnické fakultě v Praze. Petra Humlíčková je královnou svého oboru.

5. EIA je první správním řízením tramprojektu. Legrace skončila, nicméně není důvod k panice.

6. Prosíme všechny lidi dotčené tramprojektem, aby vstoupili do řízení EIA. Budeme příští týden podrobně informovat jak.

7. „Prosíme, přemýšlejme, z.s.“ potřebuje na svou činnost peníze. Právní obrana i odborné konzultace či posudky musejí být zaplaceny. Petiční tým i radní spolku pracují bez nároku na odměnu. Odhadujeme, že spolek bude potřebovat pro záležitosti související s řízením EIA asi 100 000 Kč.

Moc Vás prosíme o finanční pomoc. Číslo účtu „Prosíme, přemýšlejme, z.s.“ je 28 01 46 62 99 / 2010.

Spolek na požádání vydá potvrzení o přijetí daru pro daňové účely. Kontakt stejný jako pro petici: netramvajim@gmail.com.

8. Nejlepší zprávy na závěr: Ostravou předložené oznámení EIA má vady a chyby! Zrůdnost tramprojektu se stává stále zřetelnější.

Z tabulky na obrázku vidíme, jak by se dle vlastních údajů Ostravy z rozptylové studie tramprojektem ovzduší v Pustkovci ZHORŠILO!

Zhoršují se hodnoty benzenu, benzo(a)pyrenu, NO2, CO i prachových částic PM10.

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

 

NOVÁ RUBRIKA VOLBY 2018

Naše petice bude v následujících týdnech přinášet informace z ostravské komunální politiky. Hledáme, koho nejlépe volit proti tramprojektu. Kdo nejlépe ochrání naše životní prostředí, veřejné finance i naše soukromé majetky. Kdo se bude chovat podle práva.

Budeme oslovovat kandidující subjekty a ptát se.

Budeme představovat tramudálosti posledních dvou let v souvislostech. Budeme bilancovat.

Před volbami petice vydá doporučení, jaké subjekty nebo osoby konkrétně volit.

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

 

NEJNOVĚJŠÍ REPORTÁŽE ČT O TRAMPROJEKTU

 

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRŮŠVIH TRAMPROJEKTU

Jednoduše:
1. Ostrava má závaznou směrnici č. 1/2005 pro zpravování investičního záměru.

2. V této směrnici stojí na straně 3 v bodě 1.2.:

“ Investiční záměr je:
– závazným podkladem pro plánování investiční výstavby,

– podkladem pro vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace.“

3. Ostrava na tramprojekt investiční záměr dle směrnice č. 1/2005 zpracován nemá.

A nyní pozor:

4. Ostrava vypsala a zadala veřejnou zakázku na pořízení projektové dokumentace pro tramprojekt BEZ povinného investičního záměru.

5. Ostrava sama pak v přestupkovém řízení u ÚOHS opakovaně přiznala, že zadávací dokumentace pro tuto veřejnou zakázku obsahuje chyby.

6. Investiční záměr je od toho, aby se nepořizovaly za veřejné peníze zmetky. Investiční záměr má každý projekt připravit tak, aby jeho realizace byla možná a probíhala podle práva a BEZ CHYB.

7. Platí princip „Čapí hnízdo“: Projekt, který porušuje právo, nemá nárok na dotace Evropské unie.

STÁHNOUT (PDF 262 KB)

 

PŘÍPRAVA NA HLASOVÁNÍ O TRAMPROJEKTU 20. 6. 2018 V OSTRAVSKÉM ZASTUPITELSTVU

Petice přináší materiály, které doručila ostravskému zastupitelstvu.

Jedná se o:

A. argumentaci petice v kostce a upozornění na různá úskalí projektu (např. ÚOHS)

STÁHNOUT (PDF 586 KB)

B. SWOT analýzu Ing. Jiřího Kalvacha, která upozorňuje na devastační důsledky nejen případné existence, ale také MNOHALETÉ VÝSTAVBY tramtrati

STÁHNOUT (PDF 349 KB)

Prosíme, přemýšlejme!

 

Návrh části projektové dokumentace červen 2018

Přinášíme dokumenty, na jejichž základě měla zastupitelstva Poruby a Pustkovce dát souhlas s tramprojektem.

Není divu, že zastupitelstva nesouhlasila. Podívejte se sami: Jedná se o
– 6 výkresů,
– jeden nedodělaný návrh na řízení EIA,
– popis stavby z ledna 2018 (kde logicky nemohou být zapracovány žádné připomínky z února a března),
– jedno vysvětlení neodborného charakteru pro laiky.

Takový návrh projektové doku má do úplné projektové dokumentace hodně daleko.

Povšimněme si třeba také, jak se z 719 stromů ke kácení stalo ve vysvětlení pro laiky skoro 900 stromů ke kácení. Nedodělaný návrh řízení EIA pak taktně zmiňuje jen stromy s určitým obvodem, úmyslně zamlčuje kácení menších stromů a mýcení téměř 1 000m² keřů.

STÁHNOUT (ZIP 26 MB)

 

JE PRIMÁTOR ČESTNÝ CHLAP?

Jistě si všichni vzpomínáme, jak primátor Macura prohlašoval, že souhlas obou obvodů je podmínkou realizace tramprojektu.

Nyní nemá souhlas ani jeden. Poruba nesouhlasila, Pustkovec nesouhlasil.

Přesto má primátor Macura /ANO/ plnou pusu řečí o tom, že tramtrať bude Ostrava nadále prosazovat proti vůli obvodů.

Podívejme se na video a článek!

http://www.patriotmagazin.cz/nova-tramvajova-trat-k-duze-a-globusu-mesto-ji-chce-prosadit

Prosíme přemýšlejme a pojďme si situaci vyříkat osobně s primátorem na debatu do Slunečnice v pondělí 18. 6. 2018 od 17h.

 

Srozumitelně o rozhodnutí ÚOHS z 22. 5. 2018

1. ÚOHS udělil Ostravě za porušení zákona o veř. zakázkách pokutu 100 000 Kč, Ostrava se odvolala.

2. Odvolací orgán, což je předseda ÚOHS, pokutu zrušil mimo jiné s odůvodněním, že je třeba prověřit tramprojekt ve všech souvislostech.

3. Řízení u ÚOHS tak běží od začátku. Kdyby byl předseda ÚOHS přesvědčen o bezchybnosti veřejné zakázky na tramprojekt, řízení by zastavil. Vůbec by nepokračovalo.

4. Prověřovat se nyní budou tři věci:

a) Je OK, že se z tras D a B staly trasy 1 a 2, přičemž se změnil nejen název, ale i jejich trasování a cena?

b) Byly cenové změny v souladu s právním výkladem Evropské komise, jak osvětluje směrnice Ministerstva pro místní rozvoj „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku“? (Už nyní víme, že katastrofálně nebyly.)

c) Bude Ostrava schopná věrohodně doložit nutnost prodloužení termínu plnění veřejné zakázky? A to u Trasy II (B. Nikodema) až o 70% původní doby plnění?

Závěr: Rýsuje se ještě větší průšvih, než jsme čekali.

Prosíme, přemýšlejme!

  • Rozhodnutí ÚOHS ze dne 16. 2. 2018

STÁHNOUT (PDF 549 KB)

  • Rozhodnutí ÚOHS ze dne 22. 5. 2018

STÁHNOUT (PDF 443 KB)

 

Ve Finsku jezdily elektrobusy už v roce 2013. Ve sněhu i mrazu.
Tento konkrétní zvládá 180 km za den, od 7 h ráno do 21 h večer.

NEKOPEJME, PŘEMÝŠLEJME!

 
 
O politické síle naší petice

Petici ke dni 10. 12. 2016 podepsalo přes 4 000 lidí, kteří bydlí na VII. a VIII. porubském obvodě a v Pustkovci. Petici navíc podpořili i lidé odjinud, převážně z Ostravy-Poruby nebo dalších ostravských obvodů. Petice stále probíhá, je možné ji podepsat.

V komunálních volbách v říjnu 2014 bylo na VII. a VIII. porubském obvodě a v Pustkovci platně volit 5 128 voliček a voličů. 4 000 podpisů tak odpovídá zhruba 80% počtu lidí, kteří zde přišli volit na radnice před třemi lety.

Když nás 4 000 půjde ke komunálním volbách na podzim 2018, můžeme složení například porubské radnice výrazně ovlivnit. Nedejme naše hlasy těm, kteří nám budou chtít nutit tramvaj!

4 000 lidí je veliká síla!

Pojďme si ukázat, kolik hlasů dostali konkrétní zastupitelky a zastupitelé v CELÉ Porubě ve volbách 2014.

 
 

Zdroj: Vizualizace plánované trati z projektového záměru „Ekologizace veřejné dopravy – Ostrava Poruba“
 

 
 
 
Díky následujícím obrázkům, mapkám a plánkům si můžeme lépe představit, jak to v Porubě a Pustkovci vypadalo v době, kdy se tramvaj plánovala, jak vypadají dnes a jak absurdní se tento projekt jeví v kontextu existující zástavby.

 
Proč má petice dva profily na Facebooku?

Jeden profil patřil původně k blogu porubskavyzva.blog.cz, druhý založila petice. Porubskavyzva.blog.cz a petice spojují síly na tomto webu. Protože mají oba facebookové profily svůj okruh fanoušků, ponecháváme je oba s radostí v aktivním chodu.
 

fb_petice  fb_vyzva