Home

Vážené dámy a pánové,

vítejte na oficiálních stránkách naší občanské petice NE VÝSTAVBĚ NOVÉ TRAMVAJOVÉ TRATI NA ULICÍCH BEDŘICHA NIKODEMA, 17. LISTOPADU A PRŮBĚŽNÁ!

Přehled aktuálního dění kolem tramprojektu naleznete v rubrikách HOME a AKTUÁLNĚ.

Co nejzdvořileji děkujeme za veškerou podporu, které se nám dostává. Bez ní by to nešlo.

Hlavním důvodem existence naší petice je ochrana míst, kde žijeme.
Srdečně zdraví

Váš petiční tým

 

 

12. 12. 2022

KRAJSKÝ ÚŘAD UKONČIL OFICIÁLNĚ EIA NA TRAMPROJEKT

Petice vítězí. Zatím. Tramprojekt zůstal v rozpočtu Ostravy na 2023. Platí, že Ostrava může oznámení EIA podat kdykoli znovu a znovu proces projednávání tramprojektu zahájit.

Nyní je nutné dostat tramprojekt jak z rozpočtu města, tak z územního plánu.

K obojímu očekáváme sofistikovanou a důraznou snahu zejména pustkovecké rady v čele s pustkoveckým starostou.

Prosíme, přemýšlejme!

 

23. 11. 2022

ÚŘAD ZAMÍTL STAVBU SEVERNÍHO SPOJE

Po pokutě 70 000 Kč od ÚOHS za nezákonné vyplácení peněz dodavateli projektové dokumentace Severního spoje má Ostrava další průšvih…

Zdůrazňujeme, že za zastavením Severního spoje stojí pouze arogance Ostravy. Kdyby poctivě vypořádala připomínky a poctivě se zaměřila na hluk v dotčených částech zejména Martinovské a Průběžné ulice, řízení by asi zastaveno nebylo. Místo vypořádání Ostrava krajskému úřadu napsala, že nic vypořádávat nebude. Neskutečná drzost, po právu potrestaná.

Podrobněji v textu ČT:

https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3545570-urad-zamitl-stavbu-ostravskeho-severniho-spoje

 

19. 11. 2022

TRAMPROJEKT JAKO VYLÉČENÁ RAKOVINA: JE NAŠTĚSTÍ PRYČ A MŮŽE SE KDYKOLI VRÁTIT
ODPOVĚDI NA OTÁZKY Z POSLEDNÍCH HODIN

1. CO SE TO DĚJE?
Veřejná zakázka na dokumentaci pro územní řízení k tramprojektu byla ukončena dohodou Ostravy a dodavatele (sdružení firem SUDOP Brno a Dopravní projektování Ostrava). Dohoda byla uveřejněna v registru smluv dne 9. 11. 2022. Nyní Ostrava na vypracování dokumentace pro územní řízení, jejíž součástí je i proces EIA, nikoho nemá. Projekt se tak fakticky zastavil.

2. JE NYNÍ OPRAVDU KONEC?
Nyní ano. Dokument z 9. 11. 2022 umožňuje sice Ostravě nakoupit podklady pro proces EIA u jiného dodavatele s nechat je následně zapracovat do již existujícího torza podkladů pro územní rozhodnutí, je to ale možnost spíše papírová a alibistická. Ostrava dá dodavateli veřejné zakázky prakticky za nic 7,5 milionů Kč a je třeba to jaksi zdůvodnit. Je ale pravdou, že Ostrava může v tramprojektu kdykoli pokračovat, sice obtížně, nesmyslně, se zastaralými podklady a s chybějícím financováním, ale teoreticky to možné je.

3. BYL ZASTAVEN PROCES EIA?
Dosud nebyl. Platí závěry zjišťovacího řízení ze srpna 2018, všechno ostatní pro proces EIA musí Ostrava dělat znovu. Vzhledem k tomu, že „propustila lidi“, kteří na EIA dělali, nic nenasvědčuje tomu, že by chtěla nyní pokračovat. Proces EIA zastaví krajský úřad na žádost Ostravy nebo po třech neaktivních letech, tedy v červnu 2025.

4. JSOU DOTAČNÍ PENÍZE EU NA TRAMPROJEKT?
Nejsou, odkazujeme pro podrobnosti na náš text v rubrice Aktuálně ze dne 10. 11. 2022. Pro získání dotace je třeba mít tzv. územní rozhodnutí. Od toho je Ostrava nyní vzdálená na světelné roky.

5. Pro čerstvé info sledujte prosím naše rubriky Aktuálně a Média.

Foto: Pustkovecký podzim naproti kostela. Bez tramvaje je a zůstane.

 

13. 11. 2022

📣📣HOT NEWS 📣📣
TRAMPROJEKT KONČÍ. PRVNÍ STRUČNÉ ZPRÁVY. PROSÍME O SDÍLENÍ

Ostrava dne 9. 11. 2022 ukončila smlouvu s dodavatelem dokumentace na projekt „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“.

Petiční spolek nechá smlouvu posoudit experty, neboť je problematická co do odůvodnění ukončení smluvního vztahu i co do výše vyplacených peněz. Dodavatel obdržel již téměř 3 000 000 Kč bez DPH a má dostat dle smlouvy dalších 4 500 000 Kč bez DPH.

To nejdůležitější ale je:

TRAMPROJEKT FAKTICKY KONČÍ.

Vyhráli jsme!

V následujícím čase přineseme podrobnosti.

Smlouva v oficiálním registru smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22287969?backlink=biujc

Foto: Park Ludvíka Podéště

 

27. 8. 2022

📣📣HOT NEWS📣📣
PŘEDSEDA ÚOHS POTVRDIL POKUTU PRO OSTRAVU ZA PODKLADY NA SEVERNÍ SPOJ
STEJNÝ PŘESTUPEK JAKO U TRAMPROJEKTU

V pátek 26. 8. 2022 potvrdil předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pokutu pro Ostravu ve výši 70 000 Kč. Ostrava vážně pochybila, když uzavřela dodatek ke smlouvě na vypracování dokumentace k územnímu rozhodnutí, a umožnila tím dodavatelské firmě vyplatit více než 1 milion korun ještě předtím, než dodala finální verzi projektu. Právě ta přitom byla původně podmínkou pro vyplacení dohodnuté částky.

Předseda ÚOHS v rozhodnutí uvádí i přestupek ohledně tramprojektu ze září 2021, s nímž je přestupek ohledně Severního spoje v souběhu, proto ta relativně nízká pokuta. Když dojde k souběhu přestupků, pokuty se nesčítají, aby delikventa hospodářsky nezničily.

Předseda ÚOHS se jinak ale proti jednání Ostravy ostře vymezuje:

„Předseda Úřadu se ohrazuje proti výtce obviněného, který v rozkladu na orgán přezkumu v prvním stupni apeluje, aby se při rozhodování a zjišťování skutkového stavu pro příště zabýval věcí do hloubky, zkoumal, jaké okolnosti vedly obviněného k uzavření dodatku č. 2 a jen suše bez skutkového a právního základu nekonstatoval neexistenci nepředvídatelných okolností. V daném případě je to totiž obviněný, kdo podle všeho nevhodně nastavil smluvní ujednání smlouvy o dílo, když očividně neuvážil souvislosti, které se mohou při územním řízení (či ještě před ním) vyskytnout.“

„Dále Úřad ověřil existenci případného souběhu s jiným přestupkem obviněného a konstatoval, že zdejší přestupek je v souběhu s přestupkem, o němž bylo rozhodnuto ve výroku I rozhodnutí Úřadu sp. zn. ÚOHS-S0130/2021/VZ, č. j. ÚOHS-17571/2021/500/AIv ze dne 26. 5. 2021, který byl spáchán dne 3. 9. 2020 a za nějž byla obviněnému uložena pokuta 100 000 Kč. Při stanovení výše pokuty Úřad k tomuto souběhu přihlédl, současně vypočetl horní hranici možné pokuty, přihlédl k závažnosti přestupku a dovodil absolutní vyloučení hospodářské soutěže při uzavírání dodatku č. 2, což lze považovat za vysoce závažné porušení zákona.“

Text rozhodnutí zde: https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-18318.html

 

1. 7. 2022

📣📣HOT NEWS📣📣
EIA NA TRAMPROJEKT ZASE VRÁCENA K PŘEPRACOVÁNÍ

První krátké info.

Krajský úřad dne 29. 6. 2022 vrátil na žádost zpracovatele posudku dokumentaci EIA na tramprojekt k přepracování.
Náš petiční spolek upozorňoval na zastaralost již ve svých vyjádřeních k EIA v letech 2019 a 2020.

CO TO ZNAMENÁ?

– stávající dokumentace v EIA není uspokojivá a musí se v podstatě celá přepracovat
– přepracovaná dokumentace bude zase předložena veřejnosti k vyjádření
– bude také nové veřejné projednání
– vydání závazného stanoviska (souhlasu či nesouhlasu) je v nedohlednu
– bez dokončení EIA není možné vydat územní rozhodnutí v územním řízení a další povolení pro stavbu tramtrati v našich ulicích

V přípise krajského úřadu o vrácení dokumentace stojí:

Zpracovatel posudku svůj návrh odůvodňuje především těmito skutečnostmi: Základní data o změně dopravy související s posuzovaným záměrem vycházejí z údajů o dopravních intenzitách ze starších sčítání dopravy, než jsou aktuální, a nereflektuje aktuální dopravní řešení v území (např. již funkční tzv. Prodlouženou ulici Rudnou). Vzhledem k tomu, že se jedná o základní podklad pro zpracování hlukové a rozptylové studie, jsou tedy následně oprávněné i pochyby o správnosti, respektive aktuálnosti výsledků výpočtů provedených v těchto studiích. V rámci přepracování navrhuje provést aktualizaci také ostatních údajů o stávajícím stavu životního prostředí, tedy zejména popis kvality ovzduší (v dokumentaci jsou uvedeny údaje z let 2012-2017) a fauny a flóry (údaje z roku 2018).

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

Foto: Klidná zima na Průběžné. 

22. 6. 2022

Tak hezky u nás je, tramvajovou stavbu tady nechceme a nepotřebujeme.

 

29. 3. 2022

PETIČNÍ SPOLEK PODAL ŽALOBU
STRUČNĚ PROČ

Ostrava se snaží dělat přípravy tramprojektu pomocí jiných projektů. Jeden z nich je územní řízení „Ostrava-Poruba, DUHA přeložka VNk“.

Orgány Ostravy rozhodly, že se spolek nemůže tohoto územního řízení účastnit. Spolek proto podal žalobu, rozhodovat o ní bude letos Krajský soud v Ostravě.

Ostrava opakovaně usiluje o to, aby obešla proces EIA „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“. Prostě strká stavební projekty, které jsou součástí tramprojektu a musí být posouzeny v EIA, do jiných projektů. Takovou praxi – tzv. salámování – zakazuje judikatura evropského i českého práva.

Spolek zastupuje právnické eso českého práva životního prostředí JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D.

Prosíme, přemýšlejme!

 

12. 2. 2022

📣📣 POZOR: ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU (ÚP) KVŮLI TRAMPROJEKTU 📣📣
MOC PROSÍME O SDÍLENÍ A SPOLUPRÁCI🌲🌲🌲
PODÁME PŘIPOMÍNKY

Vážení přátelé,

stručně v bodech:

1) Ostrava chce změnit ÚP, aby v parku před domy na Otakara Jeremiáše mohla postavit parkoviště pro více než 200 aut kvůli tramprojektu. Ostrava počítá s tím, že návštěvníci Ostravy přijedou na NOVÉ parkoviště. Tam nechají auto a pojedou tramvají do centra.

Zdůrazňujeme, že parkování pro dnešní rezidenty na ulici Otakara Jeremiáše dávno existuje. Není jasné, proč by návštěvníci města nemohli využívat stávající naddimenzovanou parkovací kapacitu kolem Globusu a proč se na tak malé lokalitě má dále betonovat, kácet a ničit půda i zeleň.

2) Je to zase trochu „Pat a Mat staví tramvajovou trať“: parkoviště je od roku 2018 v EIA na tramprojekt, ale je tam bez souladu s ÚP. To je problém, bez souladu tramprojektu s ÚP nelze vydat souhlasné stanovisko EIA.

3) Petiční spolek upozorňuje už od roku 2017 na skutečnost, že tramprojekt není v souladu s platným ÚP. Proti stávající změně ÚP se budeme bránit: nelze, aby místo stávajícího parku se stromy a keři vzniklo parkoviště, jehož nezbytnost není nijak prokázaná a jehož plánovaná výstavba působí ryze účelově.

4) Věc je komplikovanější na vysvětlení, v zásadě ale platí: když NEBUDE parkoviště, NEBUDE stávající tramprojekt.

5) Ostravská veřejnost může podat k ÚP připomínky. Termín je do 14. 3. 2022. Petice vypracuje vzor připomínek, který následně zveřejníme. ZVEŘEJNÍME I MÍSTA K PODPISU PŘIPOMÍNEK.

6) Moc děkujeme za dary, podporu a pomoc v následujících týdnech.💗❤❤❤❤

FOTO: Stromy a keře v parku kolem ulice Otakara Jeremiáše z míst, kde má být další parkoviště. Přinášíme i fotku domů z O. Jeremiáše, aby bylo zjevné, že tam lidé o své bytové domy velice pečují. Mají právo na kvalitní životní prostředí.

 

10. 9. 2021

📣📣 TRAMPROJEKT: FANTASTICKÁ ZPRÁVA📣📣

PŘEDSEDA MLSNA POTVRDIL POKUTU PRO STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVU ZA NEZÁKONNOU ZMĚNU SMLUVNÍCH ZÁVAZKŮ

9. 9. 2021

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad statutárního města Ostrava a potvrdil tak pokutu ve výši 100 000 Kč, která byla tomuto zadavateli uložena prvostupňovým rozhodnutím za podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba (DÚR a IČ)“, která byla uzavřena s dodavateli SUDOP BRNO, spol. s r.o., a Dopravní projektování, spol. s r.o.

Vzhledem k tomu, že uvedeným rozhodnutím dochází ke zpřesnění aplikační praxe týkající se změn závazků ze smlouvy, zveřejňuje Úřad tuto tiskovou zprávu.

Zadavatel uzavřel v září 2020 dodatek č. 2 ke smlouvě, kterým změnil platební podmínky, když bylo umožněno vybranému dodavateli okamžikem uzavření dodatku vystavit fakturu na 40 % částky odpovídající plnění za projektovou dokumentaci pro územní řízení, a po předání čistopisu projektové dokumentace pro územní řízení pak vystavit fakturu na 20 % částky odpovídající příslušnému plnění. Podle původního znění smlouvy o dílo mělo dojít k vyplacení 60 % smluvené odměny až po předání čistopisu projektové dokumentace pro územní řízení. Úprava platebních podmínek podle Úřadu změnila ekonomickou rovnováhu závazku ve prospěch vybraného dodavatele a znamenala tedy podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Původní platební podmínky ve smlouvě o dílo si přitom kladly vyšší nároky týkající se finanční síly dodavatele a schopnosti financovat provádění příslušných projekčních prací z vlastních prostředků než platební podmínky nastavené v dodatku č. 2. Nelze vyloučit, že pokud by zadavatel nastavil mírnější požadavky na platební podmínky již v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, mohlo se zadávacího řízení na veřejnou zakázku účastnit více dodavatelů, což by následně mohlo vést k výběru jiné výhodnější nabídky. Zadavatel tedy svým jednáním mohl ovlivnit výběr dodavatele.

Předseda ÚOHS zamítl všechny námitky uplatněné zadavatelem v rozkladu a potvrdil správnost a zákonnost prvostupňového rozhodnutí. Právní věta vyplývající z rozhodnutí zní následovně: Pojem „ekonomická rovnováha závazku“ se vztahuje k rozložení hospodářského rizika, přičemž toto rozložení plyne z konkrétního nastavení zadávacích podmínek a smlouvy na veřejnou zakázku. Výraz „rovnováha“ však nenese příznak vyváženosti, přiměřenosti, ekvivalence poskytovaných plnění či spravedlivého rozložení rizik. Pokud je tedy určitá smluvní podmínka (např. splatnost ceny díla) nastavena ve smlouvě na veřejnou zakázku určitým způsobem, nelze ji zpětně „zmírnit“ ve prospěch vybraného dodavatele, a to ani tehdy, pokud se taková podmínka jeví v důsledku plynutí času a určitých vnějších okolností tvrdší, než bylo původně zamýšleno.

Tiskové oddělení ÚOHS
21/125 – R0098/2021

Vizte také odkaz:

https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejne-zakazky/3114-predseda-mlsna-potvrdil-pokutu-pro-statutarni-mesto-ostravu-za-nezakonnou-zmenu-smluvnich-zavazku.html

 

16. 10. 2020

PETIČNÍ SPOLEK ZVEŘEJŇUJE DUBNOVÉ VYJÁDŘENÍ K EIA NA TRAMPROJEKT
POŘÁD PILNĚ PRACUJEME, TRAMPROJEKT ZDALEKA NESKONČIL

Zveřejňujeme všech 6 částí vyjádření petičního spolku Prosíme, přemýšlejme, z.s., k přepracované dokumentaci EIA na tramprojekt z dubna 2020. Vyjádření nyní studuje krajský úřad. Nebo taky ne.

Spolkové vyjádření vzniklo spoluprací několika expertů z řad petice i mimo ni. Je to kvalitní čtení na dlouhé podzimní večery o záměru, který nás již pátým rokem ohrožuje. Všechny části vyjádření mají dohromady přes 60 stran.

Spolek Prosíme, přemýšlejme, z.s., se dále poctivě připravuje na pokračování veřejného projednání tramprojektu v EIA, které očekáváme až v roce 2021.

Práce petičního spolku jen na oponentuře EIA čítá přes tisíc hodin. Odhalili jsme tolik nesrovnalostí a lží! Díky veliké účasti veřejnosti a díky kvalitním spolkovým vyjádřením se nekvalitní tramprojekt dosud přes proces EIA, ve kterém je od června 2018, nedostal.

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

Foto: Jaro na Ludvíka Podéště. V případě realizace tramprojektu bude všechna tahle zeleň vykácena. Půda odvezena, zabetonována, zničena. Chodník směrem na Jedlovou zanikne bez náhrady taktéž.

1. část STÁHNOUT (PDF 143 KB)

2. část STÁHNOUT (PDF 141 KB)

3. část STÁHNOUT (PDF 2,1 MB)

4. část STÁHNOUT (PDF 185 KB)

5. část STÁHNOUT (PDF 83 KB)

6. část STÁHNOUT (PDF 66 KB)

 

5. 5. 2020

PODĚKOVÁNÍ
MM2020 PODEPSALO PŘES 3000 LIDÍ
PROCES EIA SE TAK STAL NEJVĚTŠÍM CO DO POČTU ÚČASTNÍKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

Skončila doba pro podání vyjádření v tomto kole v procesu EIA na tramprojekt.

Ostravou předložená přepracovaná dokumentace zase vykazuje četné chyby, vnitřní rozpory a nezákonnosti.

MM2020, nesouhlasné vyjádření k tramprojektu, podepsalo v této nelehké době nouzového stavu přes 3000 lidí. Moc děkujeme za každý jednotlivý podpis.

Hluboký dík patří všem lidem, co nám pomohli se sběrem podpisů a podpořili nás v šíření MM2020. Bez spolupráce nás všech bychom nikdy nedokázali informovat tak velký počet lidí o probíhajícím procesu EIA.

Nyní čekáme na další postup krajského úřadu.

Užívejme si nádherných květnových dnů a odpočívejme.

Děkujeme, děkujeme, děkujeme.

 

23. 10. 2019

REPORTÁŽ ČT O TRAMPRŮZKUMU Z 23. 10. 2019
OMBUDSMANKA ŠABATOVÁ KRITIZUJE POSTUP OSTRAVY

Ostrava z průzkumu veřejného mínění o tramvaji vyloučila lidi starší 75+.
Takový postup je nepřípustný. Více v reportáži.

Prosíme, přemýšlejme!

Zdroj: ČT, Události v regionech, Ostrava, 23. 10. 2019

 

6. 9. 2019

HOT NEWS

ŠABATOVÁ: „OMEZENÍ HORNÍ VĚKOVÉ HRANICE RESPONDENTŮ PRŮZKUMU POVAŽUJI ZA NEPŘÍPUSTNÉ“

Jistě si všichni vzpomínáme na průzkum veřejného mínění z podzimu 2018 k tramprojektu, jehož se nemohli účastnit osoby starší 75 let. Markéta Vysloužilová se proto za petici obrátila na veřejnou ochránkyni práv, aby provedla ve věci průzkumu šetření.

Ombudsmanka ostravskému primátorovi dopisem ze 16. 8. 2019 postup ohledně průzkumu vytkla. Vyzdvihla roli aktivní občanské společnosti napříč generacemi. Závěrem podle zákona o veřejném ochránci práv vyslovila doporučení, aby Ostrava napříště průzkumy veřejného mínění věkovou hranicí bezdůvodně neomezovala.

Petice připomíná, že průzkum veřejného mínění k tramprojektu stál 564 465 Kč. Je zřejmé, že vadným průzkumem nelze osvědčovat veřejný zájem na tramprojektu. Uvedená částka tak byla z ostravského rozpočtu utracena zcela bezúčelně.

Přinášíme úplné znění dopisu veřejné ochránkyně práv ostravskému primátorovi.

 

27. 3. 2019

ZVEŘEJŇUJEME DOKUMENTACI PRO TRAMPROJEKT Z LEDNA 2019

Tato dokumentace byla poskytnuta primátorem na základě žádosti o informace spolku Prosíme, přemýšlejme, z.s., ze dne 25. 3. 2019. Opět suplujeme naši samosprávu a dokumentaci zpřístupňujeme.

STÁHNOUT (ZIP 527 MB)

 

10. 2. 2019

ARNIKA PÍŠE O TRAMPROJEKTU

Jeden z největších českých ekologických spolků ARNIKA právě vydal publikaci s názvem Mafiánské způsoby developerů v Česku. Třetí kapitola (str. 29) je věnovaná tramprojektu. Publikace je ke stažení zde nebo na webu ARNIKY.

https://arnika.org/mafianske-zpusoby-developeru-v-cesku

STÁHNOUT (PDF 714 KB)

 

 

29. 11. 2018

PRŮZKUM K TRAMTRATI. CO KDO SKUTEČNĚ ŘÍKÁ A NEŘÍKÁ?

Průzkum za půl milionu, který měl odpovědět na otázku, zda Ostravané chtějí výstavbu tramvajové trati v Pustkovci a Porubě, se sám o sobě stal souborem podnětných otázek. Jejich zodpovězení jsme věnovali zaslouženou pozornost. Vyšly nám tyto základní odpovědi:

1. Průzkum probíhal jen v minimální míře v oblastech, které by byly výstavbou a provozem prodloužení tramvajové trati nejvíce dotčené, tedy v okolí plánované trati.

2. Vzhledem k manipulacím s daty jejich zaokrouhlováním není pravdivý ani hlavní argument, že 50% respondentů souhlasí se zamýšlenou výstavbou.

3. Průzkum byl veden tak, aby jeho výsledky odpovídaly představě zadavatele, tedy statutárního města Ostravy, který evidentně potřebuje trať postavit „za každou cenu“.

Fakta průzkumu, který vyvolal řadu otázek:

* MANIPULACE S ČÍSLY – při zohlednění zveřejněných čísel včetně jejich desetinných míst vychází jen 49,7 % pro souhlas s prodloužením trati – ne 50 %, jak bylo prezentováno městem.

* VÝBĚR MÍST, KDE PRŮZKUM PROBÍHAL – Jak bylo vybíráno, kde bude průzkum probíhat? Proč průzkum probíhal jen v minimální míře v blízkém okolí plánované trati? Vizte příloha 1: tramvajová trať se nejvíce dotkne ulic Jedlová, Karla Aksamita, Svojsíkova, Bedřicha Nikodema, Průběžná, Otakara Jeremiáše nebo ulic v okolí Duhy. Z uvedené přílohy vyplývá, že na těchto ulicích se nikdo neptal nebo jen v minimálním zastoupení.

* O TRATI V PUSTKOVCI NEJLÉPE ROZHODNOU OBYVATELÉ MARIÁNSKÝCH HOR – prezentované výsledky průzkumu uvádějí 10, 22 % respondentů z Mariánských Hor a 29,16 % respondentů z oblasti „Ostatní Ostrava“. Co označení „Ostatní Ostrava“ znamená? Probíhal průzkum také v Martinově a v Plesné, kterých se nová trať dotkne? Kdo a na základě jakých kritérií rozhodoval o geografickém rozčlenění provedeného průzkumu? Nevíme.

* PRO B. NIKODEMA BUDE NOVÝ PRŮZKUM? – Proč průzkum nezmiňuje také trať po B. Nikodema, když i tramprojekt po 17.listopadu a Průběžné ji uvádí a počítá s ní?

* VÍCE MŮŽE ZNAMENAT MÉNĚ – Metodologie průzkumu uvádí 1500 respondentů. Proč jich bylo nakonec zrovna 1516? Docházelo k optimalizovanému navyšování počtu respondentů tak, aby průzkum vyšel dle představ zadavatele?

* POLOVINA DOTAZOVANÝCH BEZ MATURITY – metodologie průzkumu uvádí, že 49,7 % respondentů má vzdělání bez maturity. Tato vzdělanostní struktura neodpovídá vzdělanostní demografické struktuře ČR, Ostravy, Poruby a ani Pustkovce. Kde tedy průzkum probíhal a jak byl vybrán reprezentativní vzorek?

* LIDÉ NAD 75 LET SE NESMĚLI VYJÁDŘIT – statutární město Ostrava si smluvně vyhradilo, že lidé nad 75 let nebudou dotazováni! Věková diskriminace je pro jednání samosprávy naprosto nepřijatelná, a dost možná i za hranicí zákona.

* TŘEŠNIČKA NA DORTU – PRŮZKUM ZÁROVEŇ INFORMOVAL – nebo záměrně manipuloval…? Pokud respondent odpověděl, že NEVÍ o záměru prodloužení tramvajové trati, tak už dále neměl odpovídat na další otázky, zda ví o variantách projektu apod.

PŘESTO i tito respondenti, kteří odpověděli, že NEVÍ o záměru prodloužení trati, po krátkém představení projektu (= ukázání obrázku v prezentaci 😃) odpovídali na otázku, zda s výstavbou souhlasí. Při této manipulaci s daty byly v některých otázkách odpovědi těchto respondentů zohledněny – a v některých zase nebyly. Ve výsledku se tak v otázce, zda souhlasí s výstavbou trati, vyjadřovala 1/3 respondentů, kteří o daném záměru měli jen informace představené během provádění průzkumu. Jejich odpovědi tak mohly z 1/3 ovlivnit celkové výsledky.

Zdroje:

  • Zveřejněná prezentace agentury STEM/MARK ohledně postojů k prodloužení tramvajové trati:

STÁHNOUT (PDF 3,48 MB)

  • Vzdělanostní struktura v Ostravě:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:S%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD_obyvatelstva_2011,_554821_Ostrava,_vzd%C4%9Bl%C3%A1n%C3%AD.svg

  • Smlouva o dílo mezi statutárním městem Ostravou a STEM/MARK, a.s.:

STÁHNOUT (PDF 605 KB)

Sečteno podtrženo – věci nejsou tak, jak se zdají být.

 

 

23. 11. 2018

MĚSTO MANIPULUJE VÝSLEDKY PRŮZKUMU: 49, 7 % není 50 %, jak říká Ostrava

Máme oficiální prezentaci agentury, co výzkum prováděla:

str. 7.:
PRO TRAMPROJEKT nebylo 50 %, jak říká Ostrava, ale 49, 7 %
PROTI TRAMPROJEKTU 34, 1 %
NEVÍ 16, 2 %

str. 7.:
Součet u Mariánských Hor nedává 100 % – zaokrouhlovalo se tady, zaokrouhlovalo se i jinde?

str. 3:
Podél ulic 17. listopadu, Bedřicha Nikodema a Průběžná se neptali. Takže ty, kterých se to nejvíce týká, vynechali.

str. 4: Bacha, ptali se na znalost čtyř variant projektu!

str. 6.: Na líbivé mapičce neukázali ale trasování po Bedřicha Nikodema. Ve skutečnosti je veřejná zakázka i na trasu po B. Nikodema! Mluví o ní i Ostravou předložené dokumenty do malé EIA.

Závěr:
49, 7 % NENÍ většina. Ostrava nám normálně lže! Podívejme se, studujme 🙂

 

27. 8. 2018

Petice získala koncept projektové dokumentace pro TRASU II – B. Nikodema

Petice požádala o dokumentaci již v květnu 2018, primátor Macura /ANO/ několikrát nedodržel lhůty dle infozákona.

Dokumentaci odmítl poskytnout. Jeho rozhodnutí Krajský úřad Moravskoslezského kraje pro nezákonnost zrušil.

Tady tedy je dokumentace ke stažení. Zábory pozemků v souboru F, jinak nic moc materiál. Že by šitý horkou jehlou?

Nutno otevřít a proklikat.

Prosíme, přemýšlejme!

STÁHNOUT (ZIP 304 MB)

 

Návrh části projektové dokumentace červen 2018

Přinášíme dokumenty, na jejichž základě měla zastupitelstva Poruby a Pustkovce dát souhlas s tramprojektem.

Není divu, že zastupitelstva nesouhlasila. Podívejte se sami: Jedná se o
– 6 výkresů,
– jeden nedodělaný návrh na řízení EIA,
– popis stavby z ledna 2018 (kde logicky nemohou být zapracovány žádné připomínky z února a března),
– jedno vysvětlení neodborného charakteru pro laiky.

Takový návrh projektové doku má do úplné projektové dokumentace hodně daleko.

Povšimněme si třeba také, jak se z 719 stromů ke kácení stalo ve vysvětlení pro laiky skoro 900 stromů ke kácení. Nedodělaný návrh řízení EIA pak taktně zmiňuje jen stromy s určitým obvodem, úmyslně zamlčuje kácení menších stromů a mýcení téměř 1 000m² keřů.

STÁHNOUT (ZIP 26 MB)

 

Ve Finsku jezdily elektrobusy už v roce 2013. Ve sněhu i mrazu.
Tento konkrétní zvládá 180 km za den, od 7 h ráno do 21 h večer.

NEKOPEJME, PŘEMÝŠLEJME!

 
 

Zdroj: Vizualizace plánované trati z projektového záměru „Ekologizace veřejné dopravy – Ostrava Poruba“
 

 
 
 
Díky následujícím obrázkům, mapkám a plánkům si můžeme lépe představit, jak to v Porubě a Pustkovci vypadalo v době, kdy se tramvaj plánovala, jak vypadají dnes a jak absurdní se tento projekt jeví v kontextu existující zástavby.

 
Proč má petice dva profily na Facebooku?

Jeden profil patřil původně k blogu porubskavyzva.blog.cz, druhý založila petice. Porubskavyzva.blog.cz a petice spojují síly na tomto webu. Protože mají oba facebookové profily svůj okruh fanoušků, ponecháváme je oba s radostí v aktivním chodu.
 

fb_petice  fb_vyzva